Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

n mt chc năm sau thi đim khi đng âm mưu "ht đm" vi d án đường st cao tc Bc-Nam - khi đó tng kinh phí xây dng d kiến ‘ch’ khong 30-40 t USD, nhóm cá mập v giao thông Vit Nam vn cm mt lao theo d án có trin vng ăn ung đến tàn mt t quc, nhưng gi đây đã chuyn sang tư duy "ht cú chót" vi tng kinh phí vt đến hơn 58 t USD - gn bng toàn b s thu ngân sách ca năm 2018 tróc nã trên đầu nhiu chc triu người dân Vit.

hot1

Đồ ha d án cao tc Bc-Nam. (nh chp màn hình Người Lao Đng)

Còn quan chức th tướng Nguyn Xuân Phúc vn tiếp tc nghiêng ngoo hô hào ‘đng cam công kh’ đ cùng tr n