Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đi tướng Võ Nguyên Giáp tng đánh giá nhng li t cáo ca các sĩ quan quân đi đi vi tướng Nguyn Chí Vnh là cc k nghiêm trng

ncv1

Tướng Nguyn Chí Vnh lúc còn đương chc. (Screenshot of Ministry of Defense portal)

Cơn ác mng được báo trước

"Thượng tướng Nguyn Chí Vnh t trn" (1). Tít trên "Báo Đin t Chính ph" không th ngn hơn. Phi thôi, cho đến gi này, vài t báo "mu dch" ch mi bt đu rón rén đưa tin v s qua đi ca v tướng ba sao đy tai tiếng.

Riêng báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương ca Đảng cộng sản Việt Nam, cho đến ti 14/9 vn chưa có "lnh trên" xếp "s ra đi" ca tướng Vnh thuc loi nào ? Chúa ơi, câu hi này nếu bn gõ vào Google hay ChatGPT thì c hai cũng không th giúp gì bn ! Vi mt cơ chế "k d" (odd/weird) ca chế đ toàn tr, trong đó đến c t thi cũng phi xếp loi ; cái chết nào Đng ch coi là loi"Tin bunbình thường, còn cái chết nào "quan trng" hơn, Đng s xếp vào"Cáo phó". Thân sinh Nguyn Chí Vnh là đi tướng, đ đu Vnh là c c thế lc bt kh xâm phm mt thi, t Lê Đc Anh đến Lê Kh Phiêu Còn bn thân Vnh thì ôm gn c an ninh ln tình báo. Vi v thế y, cái chết ca ông chc phi được Đng "cáo phó" ! Dù s "cáo phó" y là cơn ác mng đã được biết trước.

Giai đon 2002 2009, khi còn là Tng Cc trưởng Tng Cc 2, Nguyn Chí Vnh được xem là ông vua mt cõi. Là người đng đu cơ quan tình báo quân đi, Vnh không nhng nm bí mt quc gia, mà ông còn nm gi nhiu chuyn thâm cung bí s ca các đng chí trong Trung ương Đng, mà đc bit là B Chính tr. Người nm được nhiu thông tin nht, thì k đó là mnh nht. Đến 2009, Nguyn Chí Vnh ri "t kén" Tng Cc 2, nhn ghế Th trưởng B Quc phòng, "ngi phòng ch" tiếp qun cái ghế B trưởng. Nhưng tht ra đy ch là cái by ! Thy Vnh t tung t tác mt cõi quá nguy him, ngay đến các đng chí trong Ban bí thư và B t nhiu khi cũng "nght th", B Chính tr lin áp dng kế iu h ly sơn", đưa cái ghế B trưởng Quc phòng làm mi nh. Và thế là Vnh mc by ! Bước sang 2016, Vnh "lm lưng" trước Ngô Xuân Lch. Đến năm 2021 li tht bi tiếp trước Phan Văn Giang. Thế là ch còn chuyn v vườn. Quan chc v vườn là xem như "h b b nanh", s không b ai trit h na. Tuy nhiên, vi trường hp ca Vnh thì khác. V vườn cũng không được yên, bi ông ta biết quá nhiu.

Bt ng, mi đây, trong chương trình thi s ca VTV1 bui 19g ti 31/8, hàng chc triu khán gi đã chng kiến, Nguyn Chí Vnh xut hin. Trong phóng s này ca VTV1, ông Vnh ca ngi cun sách nhan đ "Mt s vn đ v đường li quân s, chiến lược quc phòng trong s nghip xây dng và bo v T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa thi k mi" ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng, Bí thư Quân y Trung ương, mi xut bn. Và s đông khán gi đu b sc, h sc thc s, khi thy Tướng Vnh hc hác, gn như hết sch tóc, và gương mt đy du n ca vic x tr ung thư. Khác hn so vi va mi hôm nào, Nguyn Chí Vnh còn rt phong đ, đúng phong thái ca mt ông Thượng tướng. Người ta đi t bt ng đến ngc nhiên, khi Tướng Vnh, trong mt th trng ti t ca mt bnh nhân đang điu tr ung thư, ti sao li xut hin trên truyn hình đ ca ngi ông Trng làm gì ? Nhìn Vnh trong tình trng sc khe suy sp, bn bè, người thân ca Vnh bc xúc nói, "Chết đến đít ri còn phng vn cái ni gì. Đúng là điên !" (2)

Đánh bóng chy tivn không thoát

Trong thi gian "tranh ti tranh sáng" chun b ngh hưu, Vnh đôn đáo lo "thanh nga thanh minh", dù vn biết thanh minh là thú ti. Vi khu giác ca mt tướng tình báo, Vnh ngi thy "mùi khét" không an toàn quanh mình. Nhưng "hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn" (Nguyn Du). Trong cơn túng qun, tướng Vnh liên tiếp ra "hai đòn" tr li phng vn trên báo quc doanh. Bài th nht xut hin hôm 31/05/2021 (3), bài th hai hôm 01/06/2021, cùng trên VnExpress (4). C hai đu được khá nhiu trang mng khác đăng li. Nhng người dàn dng "sô din" này còn b trí đ phía dưới mi bài, nhung nhúc hàng lot các dư lun viên t "l đoàn 47" tung hô ni dung cũng như cá nhân người tr li phng vn lên tn mây xanh. Tuy nhiên, "mt na cái bánh mì vn là bánh mì, nhưng mt na s tht thì không phi là s tht". Câu ngn ng này "trúng phóc" cho lot bài tr li phng vn ca tướng 3 sao Nguyn Chí Vnh. Tht là

"S đi như cái lá đa

Đen như mõm chó, chém cha s đi !"

Tướng Vnh nhng ngày y còn tnh táo, và có l ông đã tht lên như vy (?)

Tht ra chng ai li yêu cu mt ông tướng tình báo phi đưa "c bánh mì" lên "giao ban" trên truyn thông. Nhưng kiu "đánh bóng cá nhân" cũng như cách "chy ti" cùng vi các quan thy Lê Đc Anh, Lê Kh Phiêu cho thy, thượng tướng Vnh quá ch quan và coi thường dư lun. C hai bài tr li phng vn ca ông đu được chun b theo kiu nói nước đôi, "vòng vo Tam Quc". Tuy nhiên, tu chung li có th gom thành hai ch đ chính là mua sm vũ khí quc phòng và thái đ đi vi các mi quan h Vit Trung t chc năm tr li đây. Tht ra, tướng Vnh biết, nhng ch đ này s còn đeo bám ông, k c sau khi v đến thế gii bên kia. Nếu như đi này, kiếp này ông vn chưa có cách nào tr được "nhng món n thế k này" cho dân tc Vit Nam (5).

Đi vào mt s câu chuyn c th, ông Vnh va "đánh bóng" cá nhân, va "chy ti" cùng vi các quan thy Lê Đc Anh, Lê Kh Phiêu. Ông nhc đến ln tháp tùng Lê Kh Phiêu nhân "mt chuyến đi đy khó khăn nhưng đc bit thành công" (trong vic ct nhượng hn mt phn đt biên gii cho "bn vàng"). Cũng vì l đó, ông đành phi l tt cáo buc ghi trong chương 20, sách "Bên thng cuc" do nhà báo Huy Đc t : "Là mt v tướng quân đi mi bt đu làm chính tr, ông Lê Kh Phiêu đã không tránh khi nhng ng x thiếu kinh nghim vi các nhà lãnh đo cơ mưu ca Bc Kinh. Nhng quyết đnh đưa ra trong nhim k ca ông đã tng b ch trích c trong ni b và trên dư lun, nht là đi vi nhng quyết đnh gay go đ kết thúc đàm phán Hip đnh Biên gii Vit Nam Trung Quc" (6).

Còn tướng Lê Đc Anh là k tng ra lnh cho 64 chiến sĩ Gc Ma không được n súng khi Trung Quc tràn lên chiếm đo vào năm 1988. Dư lun Vit Nam, k c trong gii cu chiến binh, nhiu năm cho rng đã có lnh t cp cao, mà nhiu người cho đó là t lãnh đo B Quc phòng. Nhiu ý kiến nói thng thng, lnh y là t đi tướng Lê Đc Anh, không cho phép các chiến sĩ được n súng kháng c. y vy nhưng tướng Vnh li lã chã : "Trước lúc đi tướng Lê Đc Anh mt, di nguyn ca ông là phi đưa bng được h (64 chiến sĩ Gc Ma) v quê nhà" và đó cũng là iu mà tôi (tc ông Vnh) day dt vì chưa làm được". Tht là thy nào thì trò y khi cùng "din" nhng git nước mt cá su !

Tr li vi vn đ mua sm vũ khí và luyn quân trong thi bình, dường như tướng Nguyn Chí Vnh đã hiu sai (nếu như không mun nói là c tình xuyên tc) câu ngn ng La-tinh đy cht minh triết : "Nếu bn tht s mun hòa bình, hãy chun b cho chiến tranh" (Si vis bellum para pacem). Câu ca ông Vnh trong bài tr li phng vn thì ngược li : "Luyn quân tt đ không phi đánh, mua vũ khí hin đi đ không phi bn". Nói ông hiu sai hay c tình xuyên tc là ch : Ngn ng La-tinh là mt câu kinh đin, mnh m và dt khoát. Đó là mt mnh đ phc hp có điu kin. Còn câu tr li ca tướng Vnh phn ánh mt th ch nghĩa chiết trung, đy ngụy bin. Nó không qu quyết và cũng chng dt khoát. Ch được trưng ra như mt gi đnh, vi hai mnh đ song song, dùng ch nghĩa chiết trung và thut ngụy bin đ ru ng quân đi lơ là phòng th. Làm cho quân đi mt cnh giác bng cách nuôi dưỡng mt th ch nghĩa đu hàng vô li là mt cách tiếp tay cho bành trướng Bc Kinh. Thut ngụy bin đây là : ông Vnh, tuy có chú ý ti nhng mi liên h khác nhau ca s vt, nhưng li đưa cái không cơ bn thành c ái cơ bn, cái không bn cht thành cái bn cht. "Luyn quân" mà không trong tư thế sn sàng chiến đu, thì luyn đ làm gì ? "Mua vũ khí hin đi" mà không chun b tinh thn đ trút lên đu k thù thì ch đ ngm vũ khí chăng ? (7)

Câu chuyn cũ nhưng không cũ

Câu chuyn cách đây hơn 10 năm ca 38 sĩ quan cao cp và cán b lão thành đã ký chung mt tâm thư gi lãnh đo Đng, Nhà nước và Quân đi Vit Nam, phn đi vic tước quân hàm sĩ quan ca trung tá Vũ Minh Trí và khai tr ông khi hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam hoá ra vn không cũ. Trung tá Vũ Minh Trí, tng là người đã t cáo nhng sai phm ca Nguyn Chí Vnh, hi by gi mi ch là trung tướng, th trưởng B Quc phòng, cùng phe nhóm, trong nhiu năm đã làm mưa làm gió ti Tng Cc 2. Nhng vic làm sai trái ca Vnh cũng b chính đi tướng Võ Nguyên Giáp, thượng tướng Nguyn Nam Khánh t cáo t lâu.

Trước thi gian y, ngày 10/06/2009, trong thư ca đi tướng Võ Nguyên Giáp gi B Chính tr và Ban Bí thư, đi tướng cũng ch rõ : "Qua thư ca đng chí Vũ Minh Trí, tôi thy đây là s t cáo ca mt cán b, mt đng viên có trình đ và có trách nhim cao, dũng cm, dám t cáo nhng hành đng mà mình cho là sai trái đang gây nguy hi đến Đng, đến Quân đi. Đây là s t cáo theo đúng điu l Đng, pháp lut Nhà nước ca mt cán b, đng viên đương chc, ca người trong cuc, không phi là mt thư nc danh, thư ca người ngoài cuc. Nếu đúng như đơn t cáo thì đây là mt tình hình cc k nghiêm trng" (8).

Vũ Hải Lê

Nguồn : VOA, 15/09/2023

(1) https://baochinhphu.vn/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-tu-tran-102230914080754798.htm

(2) https://thoibao.de/blog/2023/09/03/ai-ra-tay-am-hai-nguyen-chi-vinh-bi-mac-benh-la-giong-cuu-chu-tich-tran-dai-quang

(3) https://vnexpress.net/tuong-nguyen-chi-vinh-mua-vu-khi-hien-dai-de-khong-phai-ban-4283942.html

(4) https://vnexpress.net/thu-truong-nguyen-chi-vinh-neu-mat-bien-dong-la-co-toi-4283948.html

(5) https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/le-kha-phieu-qua-doi-du-luan-nhac-lai-vet-nho-nhuong-dat-cho-trung-quoc/

(6-7) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/general-vinh-praises-himself-to-shift-blames-06072021090435.html

(8) https://www.diendan.org/viet-nam/38-tuong-linh-va-lao-thanh-len-an-nguyen-chi-vinh

Published in Diễn đàn

Đời binh nghiệp luôn là niềm tự hào và là những trang đẹp nhất đối với các đấng nam nhi khi phụng sự Tổ quốc. Năm Vịnh thì khác, Vịnh luôn chọn lối đi riêng, trải đầy bổng lộc, quyền lực cho bản thân, gia đình và phe nhóm. Nhưng Luật Trời khắc nghiệt và công bằng. Khi anh không vì quốc gia, dân tộc, lại bán linh hồn cho qủy dữ và ngoại bang, thì cái giá phải trả sẽ không hề rẻ chút nào (1).

ncv1

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 5/6/2016 / AFP - Ảnh minh họa

Đại tướng Phan Văn Giang tại lễ truy điệu Năm Vịnh trưa 18/9/2023 thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng và gia đình đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, được đánh giá là người đảng viên kiên trung, người cán bộ cao cấp của Đảng, của Quân đội Việt Nam. Bộ trưởng Giang ca ngợi tướng Vịnh là một vị tướng có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, nhạy bén, quyết đoán… là người đồng chí, đồng đội nghĩa tình. (2) Tất cả những lời lẽ khuôn sáo này đều có thể "áp" cho hầu hết lên các vị tướng còn giữ được quân hàm cho đến ngày tạ thế. Ngoại trừ mấy vị tướng tá (hình như có cả đô đốc hải quân) đang ngồi trong song sắt. Nhưng nếu có chút may mắn, mấy vị sĩ quan ấy lại tẩu tán được các tội lỗi của họ – như Năm Vịnh đã tẩu tán tất cả những hành tung bí mật của ông sang thế giới bên kia – thì tang lễ truy điệu của mấy vị tướng ấy cũng hoành tráng chẳng kém.

Nhưng những ai trong mấy ngày qua đã đọc các bài phân tích trên trang "Tiếng Dân" thì không khỏi chau mày trước vô tuyến tối 18/9 khi nghe những lời lẽ sáo rỗng của tướng Giang (3). Mà kể cũng tội, chắc gì đại tướng Phan Văn Giang đã nghĩ như những lời điếu văn ông buộc phải đọc trong buổi truy điệu. Là người đứng đầu Bộ Quốc phòng, tướng bốn sao Phan Văn Giang không thể không biết việc truy cứu trách nhiệm cá nhân Năm Vịnh trong các vụ lùm xùm mua bán vũ khí từ Liên bang Nga. Đã có ba sĩ quan cao cấp, gồm một trung tướng, một thiếu tướng và một đại tá từng có thư tố cáo Nguyễn Chí Vịnh với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì lý do an toàn cho các cá nhân tố giác tội phạm, xin phép không nêu danh tính các vị này, nhưng trong nội bộ, tất cả các cơ quan có trách nhiệm biết khá rõ sự vụ. Việc tướng Vịnh bị điều tra vì tham nhũng, trong quân trường đã tường tận, chỉ có người ngoài cuộc không hiểu tại sao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không giao cho Quân ủy Trung ương hay cơ quan Nội chính điều tra, mà lại giao cho bên Tổng cục 2. Xử lý như vậy khác nào để cho cầu thủ phạm lỗi trên sân bóng cầm còi làm trọng tài. Tiếng còi, hẳn nhiên sẽ không bao giờ được cất lên, vụ việc phải chìm xuồng cũng là tất yếu (4).

Những thương vụ "kín như bưng" ấy của Đảng đương nhiên chẳng thần dân nào được bén mảng đến gần, báo chí "mậu dịch" lại càng phải tránh xa… Tội nghiệp, ngay cả những tờ báo quốc doanh khá uy tín, khi đăng các bài "chạy tội" của Năm Vịnh hồi ông chuẩn bị về vườn cũng chẳng hiểu ất giáp, cứ đăng lên như các bài báo bình thường. Trong khi chính những trả lời phỏng vấn ấy lại là "tử huyệt", là "lạy ông tôi ở bụi này" đối với Năm Vịnh. Mùa hè năm 2021, Năm Vịnh liên tục tung ra "hai chiêu" trả lời phỏng vấn trên báo quốc doanh. Chiêu thứ nhất xuất hiện hôm 31/5 (5), chiêu thứ hai hôm 1/6 (6), cùng trên tờ VnExpress. Các bài trả lời phỏng vấn này được chuyền cho nhiều trang mạng khác đăng lại. Phía dưới mỗi bài, nhung nhúc hàng tá các "bò đỏ" từ "lữ đoàn 47" tung hô nội dung cũng như cá nhân người trả lời phỏng vấn lên tận mây xanh. Tuy nhiên, "một nửa cái bánh mì có thể vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật". Câu ngạn ngữ này vẫn đúng vào loạt bài trả lời phỏng vấn của Năm Vịnh. Thật là

"Sự đời như cái lá đa

Đen như mõm chó, chém cha sự đời" !

Tướng Vịnh những ngày ấy nếu còn tỉnh táo, hẳn đã phải thốt lên như vậy !

Dù sao về cuối đời, Năm Vịnh có lúc "mon men" đến gần "nửa sự thật". Trong trả lời phỏng vấn nói trên, tướng Vịnh đã đề cập đến một bài học trong lịch sử "Si vis pacem, para bellum". Đó là câu tục ngữ tiếng Latin có thể chuyển ngữ là "Nếu bạn thật sự muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh". Đây là một ngạn ngữ La-tinh dưới dạng một mệnh đề kinh điển, mạnh mẽ và dứt khoát – Một mệnh đề phức hợp có điều kiện. Trong khi đó, câu của Năm Vịnh trong bài trả lời phỏng vấn thì ngược lại : "Luyện quân tốt để không phải đánh, mua vũ khí hiện đại để không phải bắn". Nói Năm Vịnh hiểu sai hay cố tình xuyên tạc bài học lịch sử là ở chỗ đấy. Một bên là mệnh đề phức hợp có điều kiện. Còn câu của Năm Vịnh là ngụy biện, một thứ chủ nghĩa chiết trung. Nó được trưng ra như một giả định, với hai mệnh đề song song, dùng chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện để ru ngủ quân đội lơ là phòng thủ. Làm cho quân đội mất cảnh giác bằng cách nuôi dưỡng một thứ chủ nghĩa đầu hàng vô lối là một cách tiếp tay cho bành trướng Bắc Kinh. Thuật ngụy biện ở đây là : Năm Vịnh, tuy có chú ý tới những mối liên hệ khác nhau của sự vật, nhưng lại đưa cái không cơ bản thành cái cơ bản, cái không bản chất thành cái bản chất. "Luyện quân" mà không trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thì luyện để làm gì ? "Mua vũ khí hiện đại" mà không chuẩn bị tinh thần để trút lên đầu giặc thì chỉ để ngắm vũ khí chăng ? (7).

Một thời, với sự chống lưng của đại tướng Lê Đức Anh và bố vợ là Vũ Chính, Năm Vịnh đã biến Tổng cục 2 thành cơ quan siêu quyền lực, đứng trên cả Bộ Chính trị, gây nên vô số bê bối trong cung đình cộng sản. Tổng cục 2 dùng những thủ đoạn tàn độc để triệt hạ đối thủ của mình. Hai vụ án chấn động xảy ra từ trước Đại hội 7 năm 1991 là vụ T4 và vụ Sáu Sứ – Năm Châu khét tiếng. Vụ T4 là vụ án tình báo ma, dựng chuyện rằng "điệp viên của Tổng cục 2" bí danh T4, do CIA cài cắm, cho hay, CIA đã móc nối một số cán bộ lãnh đạo cao cấp như ông Trương Tấn Sang, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Võ Thị Thắng… để làm việc cho phía Mỹ, hoặc gây phân hóa trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Còn vụ Sáu Sứ – Năm Châu do Nguyễn Như Văn, tức Tư Văn, cùng bố con Chính – Vịnh, dưới sự chỉ đạo của Lê Đức Anh, đã dàn dựng kịch bản, có đầy đủ vật chứng, tài liệu, để quy chụp chính trị và hạ bệ "thần tượng" Võ Nguyên Giáp trong quân đội. Nghiêm trọng đến nỗi, tại Hội nghị Trung ương 12, khoá 6, ông Nguyễn Đức Tâm, Trưởng Ban Tổ chức, thay mặt Bộ Chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương "văn bản tuyệt mật", nói rằng : Một vụ bè phái vi phạm nguyên tắc Đảng, hòng chi phối vấn đề bố trí nhân sự cấp cao đang diễn ra. Những cái tên bị quy chụp gồm : Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, cùng một số cán bộ cao cấp là Ủy viên Trung ương các tỉnh thành phía Bắc (8).

Một chuyện động trời khác cũng đã được Năm Vịnh "tự thú trước hoàng hôn", đó là lúc Nguyễn Chí Vịnh cùng bố vợ Vũ Chính từng thiết kế chuyến "đi đêm" thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu hồi tháng 2/1999. Dịp đó Lê Khả Phiêu gặp Giang Trạch Dân không theo con đường chính thống bằng quan hệ Đảng, Nhà nước mà theo con đường tình báo. Tháp tùng chuyến đi ấy của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu có cả Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Mạnh Cầm, Chánh Văn phòng Trung ương đảng Trần Đình Hoan và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh. Tuy nhiên, khi vào họp kín giữa Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân, cả hai ông Nguyễn Mạnh Cầm và Trần Đình Hoan bị mật vụ phía Trung Quốc đuổi ra ngoài, chỉ cho Năm Vịnh được vào. Sau chuyến đi đó, cùng một số tai tiếng khác, sóng gió đã ập xuống đầu ông Lê Khả Phiêu. Ông Phiêu bị chính các đồng chí của mình phê phán, chỉ trích, dồn ép đến chân tường. Lê Khả Phiêu bị yêu cầu rút lui, hết cơ hội tái cử Tổng bí thư nhiệm kỳ hai, ngậm ngùi cay đắng từ giã chính trường. Câu chuyện Nguyễn Chí Vịnh và phe lũ tác oai, tác quái hàng chục năm mà không hề bị vạch mặt, chỉ tên, đấu tranh, ngăn chặn một cách thật sự, cho thấy sự yếu hèn ngay trong nội bộ cấp cao của Đảng cộng sản. Thậm chí có thể khẳng định, hàng ngũ cán bộ trong Tổng cục 2 đa phần bất tài và bất lực. Nhờ vậy mà Năm Vịnh và phe nhóm đã lái con thuyền Tổng cục 2 làm sai chức năng, nhiệm vụ. Thay vì tình báo, phản gián, phục vụ cho an ninh, quốc gia, Tổng cục 2 lại trở thành lực lượng chuyên theo dõi, xoi mói, cài bẫy nội bộ để khống chế, đe dọa và lũng đoạn chính trường (9).

Trần Việt Bắc

Nguồn : RFA, 19/09/2023

Tham khảo :

1. https://baotiengdan.com/2023/09/14/ve-cai-chet-cua-nguyen-chi-vinh/

2. https://tuoitre.vn/tien-biet-thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-vi-tuong-co-tam-nhin-chien-luoc-20230918144354416.htm

3. https://baotiengdan.com/2023/09/14/ve-cai-chet-cua-nguyen-chi-vinh/

4. https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/general-vinh-praises-himself-to-shift-blames-06072021090435.html

5. https://vnexpress.net/tuong-nguyen-chi-vinh-mua-vu-khi-hien-dai-de-khong-phai-ban-4283942.html

6. https://vnexpress.net/thu-truong-nguyen-chi-vinh-neu-mat-bien-dong-la-co-toi-4283948.html

7. https://www.voatiengviet.com/a/tu-su-ra-di-cua-tuong-nguyen-chi-vinh/7268999.html

8. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/10/131005_tuong_giap_hai_lan_thoat_nan

9. https://www.voatiengviet.com/a/tu-su-ra-di-cua-tuong-nguyen-chi-vinh/7268999.html

Published in Diễn đàn
dimanche, 17 septembre 2023 21:54

Nguyễn Chí Vịnh [1959-2023]

Ngày 8/2/2023, tôi nhận được cuốn sách "Người Thầy" với lời đề tặng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, "Thân tặng anh Huy Đức Osin. Bài học vỡ lòng của tôi trong nghề viết lách".

vinh1

Đọc xong, tôi nhắn anh ấy :

"Cuốn sách rất hấp dẫn nhưng tôi vẫn phải đọc chậm rãi. Rất nhiều ký ức dội về. Những người như tôi đọc được rất nhiều tầng ngữ nghĩa mà anh gửi gắm. Cho dù, về cách nhìn các sự kiện chính trị giữa tôi và anh có nhiều chỗ không giống nhau. Nhưng phần lớn tư liệu và những vấn đề anh đề cập rất bổ ích đối với tôi. Đặc biệt, phần ‘con người’ được anh viết rất xúc động. Tôi không chỉ hiểu thêm ‘Người Thầy’ mà hiểu thêm về anh. Những câu chuyện như vậy chắc chắn sẽ làm nhiều người điều chỉnh cách nhìn về một con người ‘quá phức tạp’ như anh. Rất cám ơn anh về cuốn sách, mong anh tiếp tục chiến thắng trong ‘cuộc chiến’ mà anh đang phải đối đầu này".

Tôi và Tướng Vịnh rất ít khi trao đổi trực tiếp. Hôm ấy, 28/2/2023, "Hộp Thư" nói, "Bốn ngày hôm nay ông ấy nhận được kết quả điều trị, tươi tỉnh hơn nhiều".

Tướng Vịnh nhắn lại :

"Vâng. Cám ơn anh. Tôi rất muốn nghe nhận xét của anh về cuốn sách, và về cả những điều chưa nói về cuộc chiến CPC (Campuchia) của chúng ta nữa".

"Cuộc chiến CPC của chúng ta".

Năm 1983, tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn để học ở trường Chuyên gia Quân sự 481. Xuống ga Bình Triệu, tôi đi xe lam về nhà bà chị ở đường Phan Bội Châu, phía đối diện chợ Bà Chiểu. Chồng chị tôi lúc ấy đang là một Trưởng ban của Đoàn 12 [Đơn vị Tình báo Quân đội ở CPC]. Nhà chị tôi trong một hẻm thông yên tĩnh, cửa luôn mở vì ở lầu trên cùng, luôn có lớp học một thầy, một trò. Học trò ở trên ấy, đi đến đều bịt mặt, ra vào lúc nào chúng tôi không biết ; thầy cũng bịt mặt, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.

Tình báo mà tôi biết lúc đó, gần giống như trong tiểu thuyết.

Tôi sang CPC cùng năm với Nguyễn Chí Vịnh, cùng đeo quân hàm trung úy ; nhưng tôi hành quân lặng lẽ còn Nguyễn Chí Vịnh được một trung tá, thư ký Tướng Lê Đức Anh, ra sân bay đón.

Đoàn 12 đóng trong một đoạn phố bị chặn lại cạnh Đài Độc Lập. Khi còn ở thủ đô Phnom Pênh, tôi hay sang đấy thăm ông anh. Vịnh khi ấy cũng chưa thực sự là sĩ quan tình báo. Chúng tôi có ngồi uống trà vặt với nhau. Tôi ở CPC tới năm 1987, vì thế, tôi "đọc" được trong "Người Thầy" nhiều hơn những gì Tướng Vịnh muốn nói về "cuộc chiến CPC của chúng ta".

Mấy năm sau khi công bố cuốn Bên Thắng Cuộc, mấy người bạn chơi chung nhắn, "Năm Vịnh mời mày xuống Chèm uống rượu". Tôi trả lời, "Rất muốn gặp lại Tướng Vịnh nhưng chờ khi anh ấy nghỉ hưu đã".

vinh2

Cái bắt tay lại sau 37 năm.

Ba tháng sau khi Tướng Vịnh thôi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đến nhà tôi với một thùng rượu và những người bạn chung. Vừa ngồi xuống ghế đối diện, ông mắng : "Tại sao phải chờ tôi nghỉ hưu ông mới gặp ?"

Tôi không đủ thân để trả lời thật câu hỏi ấy. Như tất cả những nhà tình báo khác, chúng ta chỉ biết họ một phần. Tướng Vịnh tiếp quản Tổng Cục II ở thời điểm mà cơ quan này có rất nhiều vấn đề, có những vấn đề ông can dự. Trong cuốn Bên Thắng Cuộc, tôi đã phải viết những điều khiến rất nhiều nhân vật lịch sử và người thân của họ không hài lòng. Những điều tôi viết về Tổng Cục II chắc chắn Tướng Vịnh không hài lòng.

Trong số những người không hài lòng và trong số những cách xử sự của họ mà tôi biết, cách xử sự của Tướng Vịnh với tôi là vừa bản lĩnh, vừa "lính", vừa sâu xa, rất chính trị.

Tất nhiên tôi đánh giá Tướng Vịnh không chỉ trên những gì ông đối xử với mình. Tôi không ngại ngần khi nhận xét thẳng với ông, "anh phức tạp hơn rất nhiều những gì chúng tôi biết". Khi Tướng Vịnh bắt đầu viết, tôi nói, nếu Tướng Vịnh nói ra hết sự thật, lịch sử sẽ được bổ sung rất nhiều khoảng tối.

Trong cuốn, "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng…" mới xuất bản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phần III, phần do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chấp bút, có rất nhiều thông tin như thế.

Ông thẳng thắn : "Trong bối cảnh, tình hình mới đặt ra yêu cầu ‘tinh, gọn, mạnh’ thì cũng phải tiếp tục làm rõ những định hướng dài hạn... Ví dụ : Kháng chiến chống Mỹ, với khoảng 10 trường quân sự cung cấp đủ cán bộ cho cả một đội quân 1,5 triệu người, góp phần tạo nên sức mạnh của quân đội để đánh thắng. Trong khi đó, Quân đội vào thế kỷ XXI có tới hàng trăm trường, đồng nghĩa với hàng trăm bộ máy chỉ huy, hàng trăm doanh trại, hàng trăm dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật… thế mà vẫn mở thêm các trường, điều đó làm sao mà lý giải được".

Đặc biệt, chỉ ông, trong cuốn sách của Tổng bí thư, mới cho chúng ta biết :

"Hay như về vũ khí, trang bị, việc mua ngay một lúc 6 tàu ngầm kilo cũng không hoàn toàn là một phương án tối ưu, xét từ góc nhìn chung của quốc tế về hiệu quả khai thác, sử dụng cũng như khả năng răn đe. Có thể dẫn chứng, Australia là một quốc đảo, nhưng thời gian đầu họ cũng chỉ thuê một tàu ngầm 20 năm để sử dụng thử nghiệm, sau đó mới tính chuyện mua bán. Cho nên, việc Việt Nam mua một lúc 6 tàu ngầm thì họ đánh giá là : To gan nhất thế giới, thích là mua, vừa tốn ngân sách, vừa lo bảo đảm kỹ thuật, vừa không thiết thực".

Ông còn hai cuốn sách, theo ông Bình Ca, đã viết mà chưa xuất bản.

Câu chuyện "mua 10 tỷ đô la vũ khí, khí tài" này diễn ra trong nhiệm kỳ X [trước 2011], khi mà Tướng Vịnh vừa thấy "tự hào vừa băn khoăn, trăn trở sâu xa", sự trăn trở của một người nghiên cứu "Chiến lược quốc phòng Việt Nam". Khi mà, theo ông, "Có lẽ bộ trưởng Phùng Quang Thanh chưa nhận thấy tính cập thiết của Văn kiện ‘Chiến lược quốc phòng Việt Nam’, nên không mặn mà với ý tưởng này".

Phải tới nhiệm kỳ XI, sau cuộc gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng [diễn ra ngày 22/11/2012] sau "13 câu hỏi của Tổng Bí thư", nhiều quyết định mới được đặt ra trên nền tảng tư duy chiến lược.

Trước và sau chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam vừa qua, nhiều người làm việc "inside" của cả hai bên đều có nhắc đến vai trò của Tướng Vịnh trong cả một tiến trình dài xử lý các vấn đề gai góc liên quan đến quan hệ Việt - Mỹ.

vinh3

Tướng Vịnh với Patrick Leahy, Thượng nghị sĩ Mỹ.

Tôi vẫn giữ suy nghĩ, "Tướng Vịnh phức tạp hơn những gì chúng ta biết". Nhưng, với những gì chúng ta biết thì ông rõ ràng là một chính trị gia có tài. Trong phần lớn những nhà lãnh đạo "đồng triều", ông không chỉ nổi tiếng hơn mà thực sự nổi bật hơn. Cả sự hiểu biết về thời cuộc, tư duy chiến lược và kỹ năng chính trị, Thượng tướng Nguyễn Chị Vịnh có những tố chất mà nhiều người ngang ông và cả trên ông không có.

Tôi không bất ngờ về tin, nửa đêm qua ông mất.

Hôm 5/7/2023, tôi lặng lẽ tham quan bảo tàng Nguyễn Chí Thanh. Tôi đi rồi ông mới biết nên điện thoại đề nghị tôi quay lại. Hôm ấy ông ngồi xe lăn, không để cho tôi có một giây hỏi thăm sức khỏe, ông đề nghị tôi nhận xét về Bảo tàng và nói rất say sưa về các vấn đề lịch sử liên quan đến Hồ Chí Minh, Lê Duẩn…, những chuyến đi Trung Quốc và những quyết định về "sử dụng bạo lực ở miền Nam" có cha ông, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, can dự. Sau chừng 30 phút thì ông kêu mệt, xin lên phòng nghỉ.

Trong số con cái của các nhà lãnh đạo cộng sản thuộc thế hệ "khai chế độ", Nguyễn Chí Vịnh cho thấy ông là người tài năng hơn và thành công hơn.

Hôm uống rượu say túy lúy ở Chèm, tôi nói với ông, Trong lớp học ở Trường Chuyên gia Quân sự 481 năm 1983 của tôi, có rất nhiều bạn từ Đại học Công an Vũ trang [nay là Học viện Biên phòng] được điều sang Cục II. Tôi rất muốn biết bây giờ họ ra sao. Ông nói, "Để hôm nào tôi gọi chúng nó tới đây uống rượu, có thằng giờ là tướng đấy".

Như vậy là cuộc gặp mà tôi chờ đợi ấy đã không còn có thể xảy ra và tôi và ông cũng không còn cơ hội để nói chuyện với nhau về "Cuộc chiến CPC của chúng ta" như ông đề nghị nữa.

Huy Đức

Nguồn : fb.OsinHuyduc, 14/09/2023

Published in Diễn đàn

Nguyễn Chí Vịnh "rụng", hình ảnh về một phiên bản Trần Đại Quang 3.0 đang lộ diện ?

Trà My, Thoibao.de, 03/09/2023

Từ tháng trước, cộng đồng mạng đã rộ lên đồn ông Nguyễn Chí Vịnh dính bệnh lạ và sức khỏe đang yếu. Tin đồn cho biết, có khả năng vì ông Vịnh "biết quá nhiều" mà ông phải ngã bệnh. Ông Nguyễn Chí Vịnh được tin ngã bệnh sau ông Lê Văn Thành. Thông tin như thế nhưng không có một hình ảnh nào chứng minh.

Mới đây, cộng đồng mạng lại truyền nhau tấm hình ông Nguyễn Chí Vịnh trông rất khác lạ. Đầu tóc của ông rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa một vài sợi. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, nhìn ông giống như người đang được xạ trị vậy, cho nên, lời đồn về việc ông Nguyễn Chí Vịnh ngã bệnh là có thể đáng tin.

ncv1

Trong chương trình thời sự của VTV1 buổi 19g tối 31/8, hàng chục triệu khán giả đã chứng kiến, Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện.

Ngày 31/8 vừa qua, tờ báo Vietnamnet có đăng bài "Cuộc đời thứ ba và cái "Đạo" trong nghề tình báo qua cuốn sách của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh", ca ngợi ông Nguyễn Chí Vịnh. Những hình ảnh trong tờ báo toàn là hình ảnh cũ, không hề có ảnh mới về ông Vịnh.

Trước khi ông Trần Đại Quang mất, ông cũng xuất hiện trên truyền hình với ảnh rất thiếu sức sống. Không biết người ta bơm cho ông Quang thuốc gì, mà ông Quang làm việc cho đến ngày 20/9/2018, tức là đến trước ngày ông chết chỉ có một ngày ?

Cụ thể như sau, trong hai ngày 18-19/9/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Lúc đó, ông Trần Đại Quang còn tham dự. Tiếp tục, chiều ngày 19/9/2018, ông Quang tiếp Trưởng đoàn các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á, nhân dịp tham dự Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, và sau đó là tiếp ông Chu Cường, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam. Đến ngày 20/9/2018, ông Trần Đại Quang còn ký tên vào thư chúc tết Trung thu. Vậy mà, qua ngày 21/9/2018 thì ông Quang đã qua đời.

Việc ông Nguyễn Chí Vịnh với khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, được đưa lên truyền hình, làm cho nhiều người ví von rằng, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng giống như trường hợp của ông Trần Đại Quang. Có lẽ, ông Vịnh là Trần Đại Quang 3.0. Bởi vì Trần Đại Quang 2.0 là ông Lê Văn Thành.

ncv2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón Tổng thống Hàn Quốc tại Hà Nội tháng 3/2018. Ảnh : Giang Huy.

Câu chuyện về ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dính "bệnh lạ" và qua đời mới vừa lắng xuống, thì giờ lại nổi lên ông Nguyễn Chí Vịnh. Ông Vịnh là một tướng về hưu, lẽ ra, ông đã hạ cánh an toàn. Nhưng xem ra, dù ông đã hạ cánh mà rủi ro vẫn ập đến.

Giai đoạn 2002 – 2009, khi còn là Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2, ông Nguyễn Chí Vịnh được xem là ông vua một cõi. Là người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội, ông Vịnh không những nắm bí mật quốc gia, mà ông còn nắm giữ nhiều chuyện thâm cung bí sử của các đồng chí trong Trung ương Đảng, mà đặc biệt là Bộ Chính trị. Người nắm được nhiều thông tin nhất, thì kẻ đó là mạnh nhất.

Năm 2009, Nguyễn Chí Vịnh rời "tổ kén" Tổng Cục 2, làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Mục đích của Nguyễn Chí Vịnh là muốn lên làm Bộ trưởng. Tuy nhiên, năm 2016 ông Vịnh thất bại trước Ngô Xuân Lịch. Rồi đến năm 2021 lại thất bại trước Phan Văn Giang. Sau đó thì ông về vườn. Hầu hết, quan chức về vườn là xem như "hổ bị bẻ nanh", nên không ai triệt hạ nữa. Tuy nhiên, với trường hợp người từng đứng đầu cơ quan tình báo quân đội thì khác, về vườn rồi cũng không được yên, bởi ông ta biết quá nhiều. Hình ảnh của Nguyễn Chí Vịnh hôm nay cho thấy, khả năng ông Vịnh sẽ là nhân vật tiếp theo phải ra đi, sau ông Lê Văn Thành.

Từ cổ chí kim, làm chính trị là bất chấp thủ đoạn. Một chế độ mà càng đề cao sự minh bạch, thì càng an toàn đối với người làm chính trị. Bởi nếu sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu thì rất dễ bị phơi ra ánh sáng, nên ai cũng sợ mà phải tuân thủ luật chơi dân chủ. Còn với chế độ độc tài thì khác, chế độ này giấu giấu diếm diếm, nên những người làm chính trị có thể bất chấp thủ đoạn để triệt hạ nhau. Đó là lý do vì sao những năm gần đây, quan chức cấp cao ngã bệnh và chết bất thường xảy ra thường xuyên. Các quan chức Cộng sản bảo vệ thể chế, này thì có ngày, họ cũng bị nó nghiền nát theo cách dã man nhất.

Trà My

Nguồn : Thoibao.de, 03/09/2023

***************************

Ai ra tay ám hại Nguyễn Chí Vịnh bị mắc bệnh "lạ" giống cựu Chủ tịch Trần Đại Quang ?

Trà My, Thoibao.de, 03/09/2023

Chuyện Tướng Nguyễn Chí Vịnh đang bệnh nặng đã được loan truyền trên mạng xã hội cách đây không lâu. Dù đã được các đồng niên của Nguyễn Chí Vịnh thuở học ở trường Trỗi – tức Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi – ở Quá Tử Sơn, vùng đông bắc thành phố Quế Lâm, Trung Quốc, xác nhận chính thức, xong, dư luận vẫn chưa tin, vẫn cho rằng, đó là tin mang màu sắc của thuyết âm mưu.

ncv3

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lúc còn đương thời. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bởi họ nghĩ, Tướng Vịnh năm nay mới ở tuổi 66 tuổi, là con của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một công thần của chế độ, vả lại, cả đời ăn sung mặc sướng, thì sức khỏe phải rất tốt. Nên nghe tin Vịnh mắc bệnh, ai cũng nghĩ, cũng bệnh thường thôi. Họ không tin rằng, lâu nay "tin đồn không chồn cũng cáo".

Bất ngờ, trong chương trình thời sự của VTV1 buổi 19g tối 31/8, hàng chục triệu khán giả đã chứng kiến, Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện. Trong phóng sự này của VTV1, ông Vịnh ca ngợi cuốn sách nhan đề "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, mới xuất bản.

Và số đông khán giả đều bị sốc, họ sốc thực sự, khi thấy Tướng Vịnh hốc hác, gần như hết sạch tóc, và gương mặt đầy dấu ấn của việc xạ trị ung thư. Khác hẳn so với vừa mới hôm nào, Nguyễn Chí Vịnh còn rất phong độ, oai phong, nói năng hùng dũng, đúng phong thái của một ông Thượng tướng.

Người ta đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên, khi Tướng Vịnh, trong một thể trạng tồi tệ của một bệnh nhân đang điều trị ung thư, vậy tại sao lại xuất hiện trên truyền hình để ca ngợi ông Trọng làm gì ?

Nhìn ông Vịnh trong tình trạng sức khỏe suy sụp đáng lo như vậy, bạn bè, người thân của Tướng Vịnh bức xúc nói, "Chết đến đít rồi phỏng vấn cái nỗi gì. Đúng là điên !".

ncv4

Những ngày cuối đời, Tướng Vịnh đã lobby Đài Truyền hình Việt Nam, để xuất hiện trong chương trình giờ vàng

Song giới thạo tin thì đánh giá, Tướng Vịnh biết cuộc sống của bản thân không thể kéo dài, nên chơi sách kế "chỉ tang mạ hòe" – (Chỉ cây dâu, mắng cây hòe), là một trong ba mươi sáu kế sách trong binh thư của Trung Quốc.

Nói thẳng là, những ngày cuối đời, Tướng Vịnh đã lobby Đài Truyền hình Việt Nam, để xuất hiện trong chương trình giờ vàng, và gián tiếp tố cáo với công luận rằng, thể trạng sức khỏe như mọi người đang thấy, có liên quan đến người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam : Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương.

Theo lý lịch trích ngang, Nguyễn Chí Vịnh (sinh ngày 15/5/1957) là sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm Thượng tướng. Nguyễn Chí Vịnh là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một trong những khai quốc công thần của chế độ.

Nguyễn Chí Thanh là cánh tay phải của Lê Duẩn, với chủ trương giải phóng miền Nam bằng bạo lực, trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam 1954 – 1975.

Nguyễn Chí Vịnh, con trai duy nhất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, là một trong những hạt giống đỏ của thế hệ đầu tiên. Tướng Vịnh đặc biệt gắn bó với những lãnh đạo cùng thế hệ với cha mình, như Lê Đức Anh, Tố Hữu và được trùm mật vụ Lê Đức Thọ – cựu Trưởng ban Tổ chức Trung ương – đã dày công chăm sóc.

Không chỉ vậy, Nguyễn Chí Vịnh còn là con rể Trung tướng Đặng Vũ Chính, tức Đặng Văn Trung, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Tổng cục tình báo, Bộ Quốc phòng.

Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Chí Vịnh trải qua chức vụ Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách đối ngoại và tình báo.

Trong Đảng cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương các khóa XI, XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, chịu trách nhiệm lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm, từ 2002 đến 2009.

Giới thạo tin từng đánh giá, với một bề dày phi thường về mối quan hệ với giới chức lãnh đạo cao nhất, kể từ đời đầu của chế độ hiện nay, có nhiều hy vọng về triển vọng Nguyễn Chí Vịnh sẽ trở thành Tổng bí thư thế hệ 5X.

Vậy mà, bất ngờ, với quan điểm về vấn đề trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trái ngược với quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, theo phương châm "Trung Quốc còn thì Việt Nam còn, bạn (tức Trung quốc) có lấy vài ba hòn đảo của ta (tức Việt nam) thì rồi họ sẽ trả lại". Đó là quan điểm giống hệt như lãnh đạo Cộng sản miền Bắc, khi nói về sự kiện hải quân Trung Cộng đánh chiếm bất hợp pháp Quần đảo Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.

Điều mà trong 2 bài phỏng vấn Tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Dân Trí của nhà báo Tô Lan Hương, đó là, bài "Lời hứa không thể thực hiện được của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh", và bài "Lời hứa nuôi Nguyễn Chí Vịnh nên người của các ủy viên Bộ Chính trị".

Cha của Tướng Vịnh, ông Nguyễn Chí Thanh, vốn là một nhân vật thân Trung Quốc, giống như ông Hồ Chí Minh. Dư luận cho rằng, Nguyễn Chí Vịnh cũng chịu ảnh hưởng của cha – cũng thân Trung Quốc – nhưng thân nửa vời, không theo quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc như Tổng Trọng. Hơn nữa, Tướng Vịnh có quan điểm trái ngược với với ông Trọng, không muốn làm nô lệ cho giặc Tàu. Nên Nguyễn Chí Vịnh mắc "bệnh lạ" như Trần Đại Quang thì có gì là lạ đâu.

Nhưng kẻ nào gây thù chuốc oán với Nguyễn Chí Vịnh, chắc chắn ngày tận số sẽ không còn xa.

Trà My

Nguồn : Thoibao.de, 03/09/2023

Published in Diễn đàn
dimanche, 26 février 2023 16:26

Tướng Việt Nam nói Putin ắt sẽ thua

Tướng Vnh nói bài hc mà Vit Nam rút ra được t cuc chiến Nga Ukraine là không tham gia vào "trò chơi quyn lc" ca các nước ln.

thua0

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng quốc phòng Shoigu. Ảnh : Sputnik.

Dù chính quyn Hà Ni luôn b phiếu trng trong xung đt Nga Ukraine, mt tướng ca Vit Nam va tuyên b rng Tng thng Nga Vladimir Putin t s thua trong cuc đi đu vi nước láng ging tng cùng nm trong Liên Xô cũ vì không có chính nghĩa.

Thượng tướng Nguyn Chí Vnh, người v hưu hi cui năm 2021 khi là th trưởng quc phòng,nói vi truyn hình VTC hôm 23/2, mt ngày trước k nim mt năm cuc chiến :

"[Dù] anh có đúng đi chăng na, dù anh b sc ép thế nào đi chăng na, dù anh v mt tình cm, v mt lý trí anh có b phn bi thế nào đi chăng na, nhưng anh gii quyết vn đ bng chiến tranh, nht là đưa quân sang mt nước khác là điu ti k, là điu không bao gi được chp nhn.

"Rõ ràng chúng ta thy rng là mt nước Nga sng trong bi cnh Châu Âu như vy, mt nước Nga không đáng đ b bao vây cm vn như là phương Tây đã làm, cũng không đáng đ nhng hành đng thù đch ca nhng nước lân cn đi vi nước Nga như vy, trong đó có c Ukraina.

"Nhưng đ gii quyết vn đ đy mà anh dùng chiến tranh, anh li đưa quân sang mt nước khác, mt quc gia khác là điu không th chp nhn và kết cc ca cái vic y s là tht bi. Đúng mt năm trước tôi nói có th có thng li v quân s nhưng mà rt mong manh. Nhưng chc chn không có thng li v chính tr. Mà chính tr chúng ta đu biết là kết qu ni dài ca quân s. Nếu đánh thng v quân s mà tht bi v chính tr thì đánh đ làm gì ? Đó là chưa k cho ti bây gi có thng v quân s đâu".

Tướng Vnh cũng nói rng lý do Nga s không thng Ukraine, cũng ging như Hoa K tng phi rút khi Vit Nam, là vì chính nghĩa không bên ông Putin và quân đi ca ông. Ông Vnh nói bt k chiến tranh có kéo dài bao lâu, Ukraine s chiến thng vì h bo v đt nước ca chính h ch không đưa quân đi xâm lược nước khác.

S c quyết và kiên cường ca Ukraine không nhng gây ngc nhiên cho Nga, nước gây chiến, mà c các nước lúc đu đng ngoài vì nghĩ rng Tng thng Volodymyr Zekensky khó có th tr được trước sc mnh quân s ca Nga hi tháng Hai năm ngoái. S sa ly ca Nga trong năm qua đã khiến phương Tây đ nhiu t đô la vũ khí giúp Ukraine cm chân Nga sang tháng th 13. Ông Putin vn kiên quyết gi nhng gì xy ra trong hơn mt năm qua là "chiến dch quân s đc bit" và nhng ai dám gi đó là "cuc chiến" Nga có th b b tù. Mc dù ch coi đó là chiến dch nhưng tng thng Nga đã buc phi ra lnh tng đng viên đ có thêm hàng trăm ngàn lính b sung cho quân đi.

Hà Ni vn tiếp tc gi quan h bình thường vi c Nga và Ukraine, thm chí gi nguyên lch thăm viếng Nga ca các đoàn cp nhà nước ngay sau khi chiến s xy ra hi cui tháng Hai năm 2022. Các nhà lãnh đo Vit Nam cũng t chi lên án Nga có hành đng xâm lược nước khác và phá v hòa bình trên thế gii bt chp s thúc gic t Ukraine và nhiu nước khác.

Tướng Vnh nói bài hc mà Vit Nam rút ra được t cuc chiến Nga Ukraine là không tham gia vào "trò chơi quyn lc" ca các nước ln. Ông Vnh cũng nói chiến lược ca Hoa K t trước ti nay vn là kim chế đ Nga không bao gi có cơ hi thách thc Washington như Liên Xô trước đây. V tướng nói thêm vic Nga gây chiến đã khiến Hoa K cng c v trí lãnh đo thế gii và khiến NATO có thêm lý do đ khng đnh s tn ti ca mình trong mt thế gii mà trước đó người ta coi hòa bình là tt yếu. Theo ông Vnh, Nga cũng đã khiến các nước trong NATO t nguyn tăng ngân sách quân s mà không cn ti Hoa K thúc ép.

K nim mt năm cuc chiến Nga Ukraine din ra đúng mt tun sau k nim 44 năm Cuc chiến Biên gii gia Vit Nam và láng ging Trung Quc vn bt đu hôm 17/2/1979. Báo Nhân Dânch đăng li nhng hình nh xưa cũ kèm dòng gii thiu "44 năm đã trôi qua, cuc chiến đu bo v biên gii phía bc đ thêm mt ln na khng đnh s tht lch s và tính chính nghĩa ca dân tc Vit Nam - Quyết t cho T quc quyết sinh". Chính quyn Vit Nam không mun k nim đm cuc chiến vi nước láng ging khng l dù tng ghi vào Hiến pháp rng Trung Quc là "k thù truyn kiếp". H thm chí cònngăn c người dân t chc tưởng nim.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 24/02/2023

Published in Diễn đàn

Bn thân tướng Vnh tha nhn thi đim ông ti Campuchia làm quân báo ông "đã có năng lc gì đâu" và "s sp đt vô tình đy thin chí" ca các ng chí" ca cha ông, v tướng chính tr đu tiên ca Vit Nam...

ncv001

Tướng Nguyn Chí Vnh thi còn ti chc. (Screenshot of Ministry of Defense portal)

Do này Facebook ca tôi hơi vng tin chính tr, phn vì nhng người bn Facebook như Nguyn Lân Thng, Hunh Thc Vy và Đoan Trang đu đang b giam cm còn nhiu người khác nhìn gương h cũng hết dám viết. Ngoài ra bn thân Facebook dường như cũng hn chế đ lan tỏa ca tin chính tr.

Tình c thế nào tôi đc đượcchia s ca nhà báo Tô Lan Hương  v chuyn cuc phng vn mi nht ca cô vi tướng Nguyn Chí Vnh cho trang Dân Trí suýt đã không được đăng "vì nhiu băn khoăn" ca v thượng tướng. Cui cùngbài cũng lên trang nhưng b ct chng mt na.

Nhà báo này cũng k v mt ln phng vn hi năm ngoái vi tướng Vnh mà cui cùng bài đã được đăng trên trang VnExpress dù vn b ct nhưng không ti mc như bn tho đu tiên. Tô Lan Hương viết bn tho b chính tướng Vnh sa đi nhiu ti mc cô quyết đnh bay t Sài Gòn ra Hà Ni đ "đàm phán" và khi ti sân bay c bn tho b ct mà bn thn c người, nên dù check-in trước gi bay [hai] tiếng và ngi ngay ca boarding, mình vn không biết máy bay bay lúc nào". Cô nói sau đó cô phi mua li vé đ bay ra và chi phí ca chuyến đi bng vi nhun bút tám triu được VnExpress tr cho bài được đăng.

Qu cô là phóng viên hiếm có mt nước có cách hành x cũng hiếm thy. Khi tôi còn là phóng viên ca BBC, chúng tôi không bao gi gi bn tho cho người phng vn bao gi. Có ln tôiphng vn tướng Lê Minh Đo, người phía bên kia chiến tuyến trong Cuc chiến Vit Nam, ch lúc đăng lên ông mi được đc và ông có yêu cu b nh có người v th hai ca ông xung nhưng tuyt nhiên không yêu cu sa mt ch nào v ni dung. Đương nhiên có mt s chi tiết ông nói chuyn lúc ăn ti và nm ngoàiphng vn nên tôi không đưa vào bài viết. Các nhà báo ca BBC và ca các hãng tin phương Tây hoàn toàn tôn trng nhng gì người ta nói ch đ nhà báo biết ch không đ đưa tin. Nhưng chuyn gi bài cho người được phng vn đc tôi không nghĩ nhà báo nào được hc hành đến nơi đến chn li nghĩ ti chuyn đó ch chưa nói ti làm. Hin tôi dy các sinh viên báo chí Đi hc Goldsmiths, University of London và tháng Chín ti c Đi hc Đông London (University of East London) ; chúng tôi luôn dy sinh viên không được cho ai xem bn tho tr nhng người có trách nhim biên tp.

Còn chuyn nhng người như tướng Vnh t b đi ti 50% nhng gì mình nói vì s đng chm không có gì đáng ngc nhiên. Trong mt chế đ sn sàng kết án c chc năm tù đi vi nhng người dám nói tht, tâm lý s hãi như tm chăn trùm lên c xã hi và thm chí lan c ra nhng người đã không còn trong xã hi đó nhưng li vn còn nhng mi dây liên h mà nhà cm quyn có th dùng đ tác đng.

Nhng gì còn li

Vybài ca nhà báo Tô Lan Hương được Dân Trí mi đăng v tướng Vnh còn đng li nhng gì sau quá trình t kim duyt ca người được phng vn ?

Cá nhân tôi nghĩ bài viết vn đáng đc nhưng không có điu gì gây sng st hay đáng ngc nhiên.

Nó cũng cho thy tướng Vnh là mt ví d sinh đng ca thc trng 5C, hay "con cháu các c c", vn bt đu t hàng chc năm v trước. Hãy nghe chính v tướng tr li câu hi vì sao ông chn ngành tình báo :

"Không phi tôi chn, mà là nhng người đng chí ca ba tôi [Đi tướng Nguyn Chí Thanh] như bác Sáu Th [Lê Đc Th], chú Văn Tiến Dũng, chú Sáu Nam [Lê Đc Anh] chn cho tôi. Lý do vì cơ quan tình báo quan h Campuchia [nơi ông Vnh, khi đó là Trung úy ti nhn nhim v] là mt đơn v quân đi tuyt đi đáng tin cy. Nhng người ch huy tình báo đó như ông Tư Văn, ông Vũ Chính (B v tôi sau này) là nhng người vô cùng tt, li uyên bác, trung thành và nghiêm khc. Các ông gi tôi vào đó vi vì tin đó, ông Ba Quc s dìu dt tôi, s không bao gi b rơi tôi, cũng s nghiêm khc rèn rũa tôi, ch nói công bng thì lúc đó tôi đã có năng lc gì đâu mà bo là nhìn ra năng lc đ mà la chn.

"Chính s gi gm mang tính cht "tương đi an toàn" ca các chú đã to cho tôi mt cơ may, cho tôi vào môi trường được tiếp cn vi đy p thông tin, khiến tôi cm thy mình như cá gp nước. Nên nói tôi chn ngh cũng không phi, nói ngh chn tôi càng không phi. Chính là s sp đt vô tình đy thin chí và quan tâm ca các ông đã cho tôi cơ may có mt s nghip như bây gi".

Bn thân tướng Vnh tha nhn thi đim ông ti Campuchia làm quân báo ông "đã có năng lc gì đâu" và "s sp đt vô tình đy thin chí" ca các ng chí" ca cha ông, v tướng chính tr đu tiên ca Vit Nam, đã góp phn khiến ông có s nghip như v sau này. Đương nhiên Vit Nam vào thi đim đó có biết bao trung úy ca chế đ cng sn và c cu trung úy ca Vit Nam Cng Hòa trước đây nhưng my ai được "sp đt vô tình đy thin chí" như ông Vnh.

S sp đt đó t hn mang li s hàm ơn và c s e ngi, mà cũng có th là s hãi, khi đng chm ti nhng nhân vt quyn uy hay mt thi quyn uy ca chế đ cng sn. Trong mt chế đ mà ngay c thượng tướng cũng không đ s dũng mãnh đ nói thng, nói tht, chế đ đó chân đã bước vào thế k 21 nhưng trình đ và s nhy bén li ch tương xng vi thế k 20. C th thp niên nào tu quý v đánh giá.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 25/08/2022

Published in Diễn đàn

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh : 'Nếu mất Biển Đông là có tội'

"Không lãnh đạo Việt Nam nào có ý định nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền. Nếu để mất Biển Đông, tất cả chiến sĩ quân đội, lãnh đạo đều có tội với dân", Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định trong cuộc phỏng vấn với VnExpress.

mat1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh : "Trong quan hệ với Trung Quốc, chưa bao giờ ta né tránh nói về cuộc chiến tranh biên giới, hay những điểm đen trong lịch sử quan hệ hai nước". Ảnh : Giang Huy.

Tô Lan Hương : Phụ trách đối ngoại quốc phòng hơn 10 năm, ông đối diện và ứng xử thế nào với định kiến về sự lép vế của một nước nhỏ với các nước lớn ?

Nguyễn Chí Vịnh : Với tôi, trong quan hệ quốc tế cần khiêm tốn, nhưng quan trọng hơn là tự tin. Điều gì có thể nhịn thì nhịn, nhưng nếu động vào điểm mấu chốt : độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì không bao giờ tôi nhịn. Khi tiếp xúc với bạn bè thế giới, chưa bao giờ tôi có cảm giác tự ti Việt Nam là một nước nhỏ, chưa bao giờ tôi nghĩ chúng ta phải ngước lên nhìn ai cả. Và trong thực tế tôi cũng cảm nhận được sự tôn trọng của quốc tế với đất nước ta.

Có nhiều lý do để tự hào, tự tin về đất nước mình, nhưng lý do quan trọng nhất là dân tộc ta có lịch sử hào hùng, phải trả bằng bao nhiêu xương máu của các thế hệ đi trước. Cơ đồ hôm nay được xây đắp trên quá khứ hào hùng ấy. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngồi với người Mỹ thì không nên nhắc tới chiến tranh Việt Nam, không nhắc tới chiến thắng của dân tộc ta. Mỗi khi gặp mặt, tôi hay kể cho các tướng lĩnh Mỹ nghe về chiến tranh Việt Nam, về những người lãnh đạo, tướng lĩnh của Việt Nam, về những hy sinh của nhân dân, bộ đội Việt Nam. Họ yên lặng lắng nghe và nhiều lần đề nghị : "Ông hãy nói tiếp nữa đi - về những gì các ông đã trải qua, và nhờ những gì mà các ông thắng chúng tôi ;". Trong tiếp xúc đối ngoại, những vấn đề của hôm nay luôn phải gắn với bài học lịch sử, đặc biệt là với những quốc gia đã có "duyên nợ" với Việt Nam trong quá khứ. Trong những lần nói chuyện như thế, tôi thấy rằng sức thuyết phục, lý lẽ của Việt Nam đều được thừa nhận, mặc dù trong thâm tâm họ có thể không hài lòng.

"Đừng tưởng đóng cửa với Mỹ thì Trung Quốc sẽ nhẹ giọng"

Tô Lan Hương : Ông vừa nhắc đến các "quốc gia duyên nợ" với Việt Nam. Nguyên tắc ứng xử của ông với các quốc gia này là gì ?

Nguyễn Chí Vịnh : Chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt và đã giành những chiến thắng vĩ đại. Nhưng vĩ đại hơn nữa là cách chúng ta ứng xử sau chiến tranh. Điều ấy sẽ định vị hình ảnh một Việt Nam chiến thắng văn minh và yêu hòa bình.

Người Mỹ thường hỏi tôi sao quan hệ Việt Nam - Cuba tốt đến như thế ; Tôi trả lời : "Chúng tôi quan hệ máu thịt với Cuba. Ngoài tình cảm truyền thống giữa hai nước, Việt Nam còn muốn thế giới thấy chúng tôi không bao giờ bỏ bạn. Các ông có thể không thích, nhưng chắc các ông cũng mong có được những người bạn thủy chung như thế".

Bạn biết đấy, đừng tưởng lờ Cuba đi mà người Mỹ sẽ tốt với chúng ta. Đừng tưởng căng với Trung Quốc sẽ lấy được lòng người Mỹ. Cũng đừng tưởng đóng cửa với Mỹ thì Trung Quốc sẽ nhẹ giọng với mình.

Dùng chính những bài học lịch sử trong mối quan hệ với các quốc gia khác để làm Đối ngoại là cách mà Việt Nam lựa chọn. Có lần ông Thượng nghị sĩ Leahy, Chủ tịch Thượng viện Mỹ nói với tôi : "Trong quan hệ Việt Mỹ, khó nhất và nhạy cảm nhất là việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhưng kỳ diệu thay, đến bây giờ lại trở thành một trong những lĩnh vực hiệu quả nhất và đem lại nhiều cảm hứng nhất để thúc đẩy quan hệ Việt Mỹ".

Trong quan hệ với Trung Quốc cũng vậy, chưa bao giờ ta né tránh nói về cuộc chiến tranh biên giới, hay những điểm đen trong lịch sử quan hệ hai nước. Có điều là chúng ta nói để những điều đó đừng lặp lại, thì sẽ tốt cho cả hai phía. Và ngay vấn đề ngày hôm nay là Biển Đông, chúng ta cũng phải lấy bài học lịch sử ấy để xem xét mà xử lý. Mọi vấn đề dù khó khăn nhất, nếu chúng ta biết nhận thức đâu là lợi ích chính đáng, đích thực, thì cả hai phía sẽ tìm được con đường giải quyết mà không phải động binh đao.

Thách thức trên Biển Đông và sự tự tin của Việt Nam

Tô Lan Hương : Dù là thời chiến hay thời bình, nhiệm vụ tối cao của người lính là bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền đất nước. Biên giới đất liền đã coi là tạm yên, nhưng bao giờ người Việt Nam có thể yên lòng khi nghĩ về Biển Đông ?

Nguyễn Chí Vịnh : Chúng ta luôn nhận thức đầy đủ thách thức về an ninh của mình trên Biển Đông. Nó có thể xâm hại chủ quyền lãnh thổ và dẫn đến xung đột. Đây là những nguy cơ lớn nhất và đang hiện hữu. Cho nên người Việt Nam từ trẻ đến già, ai cũng lo lắng về Biển Đông. Đó là điều dễ hiểu.

Nhìn một cách hình thức, có thể thấy Trung Quốc rất mạnh và đã làm nhiều việc trên Biển Đông. Quyết tâm, tham vọng của họ ngày càng lớn. Chưa kể, họ vô cùng kiên trì để dần dần đạt được tham vọng chủ quyền của mình. Họ không e ngại dư luận nên khó có thể nói không lo lắng. Cả thế giới lo chứ không riêng chúng ta.

Có hai việc cơ bản, quan trọng nhất, để hình thành cách ứng xử trên Biển Đông. Một là, chúng ta phải khẳng định chủ quyền. Không bao giờ chúng ta được mơ hồ về điều đó, không bao giờ được quên điều đó, không bao giờ được buông điều đó. Hai là, phải tin rằng chúng ta sẽ bảo vệ được chủ quyền đất nước. Trong đó quan trọng nhất là tự tin - tin vào lòng dân, tin vào đường lối, cách ứng xử của Đảng và nhà nước, trên cơ sở hội tụ ý chí của người dân.

Tô Lan Hương : Ngoài niềm tin, chúng ta phải làm gì để giữ được quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình trên Biển Đông ?

Nguyễn Chí Vịnh : Trong cuộc đấu tranh này, việc xác định đầy đủ phạm vi chủ quyền của mình là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải pháp lý hóa những gì chúng ta tuyên bố, những đảo, đá nào chúng ta có chủ quyền, thềm lục địa của chúng ta đến đâu... Dựa trên cơ sở đó, chúng ta phải giữ cho bằng được 21 điểm đảo, 33 điểm đóng quân và các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam tại Trường Sa. Chúng ta cũng kiên trì đấu tranh cho chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, mặc dù đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, nhưng Việt Nam không bao giờ từ bỏ, và không được phép từ bỏ.

Chúng ta phải giữ bằng được quyền chủ quyền trên thềm lục địa 200 hải lý và làm cho tất cả các nước hiểu và tôn trọng quyết tâm sắt đá ấy. Chúng ta phải làm cho Trung Quốc và các nước khác tôn trọng, thực hiện luật pháp quốc tế khi hoạt động trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Duy trì và phát triển lao động hợp pháp của ngư dân, dầu khí, nghiên cứu biển, vận tải, du lịch...

Nếu xác định rõ ràng và quyết tâm như thế, thì tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn : Thách thức là có thật, nhưng chúng ta sẽ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền trên Biển Đông. Và trên thực tế, hiện nay chúng ta vẫn đang giữ toàn vẹn chủ quyền trên biển đó chứ.

Tô Lan Hương : Nhưng chiến thuật của Trung Quốc ở biển Đông là lấn từng bước mà không cần đến các biện pháp quân sự. Họ áp dụng cách này không chỉ một lần trong lịch sử, và thực tế là nó đã hiệu quả. Ông đánh giá thế nào về thực tế này ?

Nguyễn Chí Vịnh : Sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông có thể ngày càng nhiều, nhưng bạn có thấy lá cờ đỏ sao vàng cũng đang hiện diện ngày càng dày đặc, thường xuyên, đa dạng trên Biển Đông không ? Các đảo ở Trường Sa của chúng ta ngày càng thêm xanh, thêm đông vui, thêm điện sáng suốt đêm như những ngọn hải đăng Việt Nam ở biển xa, với cuộc sống lao động ngày càng sôi động hơn. Các giàn khoan dầu khí, hoạt động thăm dò, nghiên cứu, bảo vệ môi trường biển, các đoàn tàu du lịch, vận tải biển của thế giới bình yên đi qua Biển Đông. Các chuyến tàu dân sự, quân sự, khoa học của các nước tấp nập đến với Việt Nam... Các ngư trường đánh cá của chúng ta ngày càng xa, ngày càng nhiều. Tất cả đều hợp pháp, phù hợp luật pháp quốc tế. Chúng ta không tranh giành, xâm lấn thêm của ai cả.

Hải quân Việt Nam cũng hiện diện rất chững chạc, tự tin, đàng hoàng và ngày càng nhiều hơn trên Biển Đông. Năm nay chúng ta diễn tập bắn đạn thật ở các đảo Trường Sa. Trong toàn bộ vùng biển Đông Nam Á, vùng biển Việt Nam là an toàn nhất, không có cướp biển, không có buôn người và đang được Cảnh sát Biển bảo vệ rất tốt. Đó là những cái mình làm mà chưa nói, bây giờ tôi nói. Lẽ nào đó không phải là lời khẳng định hùng hồn về chủ quyền của chúng ta.

Vừa qua chúng ta bàn luận nhiều đến sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông. Sự quan tâm đó là hợp lý, vì hàng trăm con "tàu lạ" cứ đứng lỳ ra đó mà không làm gì thì cũng thật khó coi. Nhưng đánh giá việc đó như thế nào, bực tức ra sao là một chuyện, còn xử lý như thế nào lại là việc khác. Bộ Ngoại giao ta đã tuyên bố mạnh mẽ, rõ ràng, hải quân, cảnh sát biển nắm chắc tình hình, hiện diện ngay tại đó để bảo đảm rằng luật pháp Việt Nam và quốc tế sẽ được tuân thủ - nếu anh vi phạm luật pháp, tôi sẽ xử lý theo luật. Trong khi đó, các hoạt động lao động của ta trên biển vẫn tiến hành bình thường.

Tô Lan Hương : Vậy nguyên tắc giải quyết của Việt Nam trong tình huống này là gì ?

Nguyễn Chí Vịnh : Kiên quyết, kiên trì nhưng không manh động, không khiêu khích - đó là cách chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Có lần tôi gặp Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ông ta nói : "Cái quan trọng nhất của cả Việt Nam và Trung Quốc, là hai bên đừng hành động quá tay hay tuyên bố quá lời". Tôi trả lời : "Tôi rất đồng tình với đồng chí, vì chúng tôi chưa bao giờ nói và làm quá giới hạn chính đáng cả".

Quan điểm các quốc gia có thể khác nhau, lợi ích cũng khác nhau và đôi khi mâu thuẫn. Năm 2011, sau vụ tàu Bình Minh bị cắt cáp, tôi sang gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khi hai bên đang tranh luận, ông ta nói : "Nếu tôi nói Trường Sa, Hoàng Sa không phải của Trung Quốc thì tôi không còn là người Trung Quốc. Nhưng tôi hiểu nếu đồng chí nói Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc thì đồng chí cũng không phải là người Việt Nam nữa. Chúng ta khác nhau và đó là lý do phải ngồi lại với nhau". Rõ ràng họ cũng thấy vấn đề, có điều mình phải kiên trì đấu tranh, thẳng thắn nhưng rất chân thành. Bên cạnh đó, phải luôn duy trì vấn đề này trên các diễn đàn quốc tế, không bao giờ để bất cứ ai bịt miệng. Ở Biển Đông, Việt Nam tự tin có cả chính nghĩa lẫn luật pháp. Đó là điểm mấu chốt, toàn cầu hóa, không phải quốc gia nào muốn làm gì thì làm, bất chấp cả đạo lý lẫn pháp lý được.

mat2

"Nếu thêm cho tôi một dollar xuất khẩu nông sản thì sẽ bớt áp lực đi một dollar để bảo vệ chủ quyền Biển Đông". Ảnh : Giang Huy.

"Thóa mạ giúp chúng ta sướng miệng chứ không giữ được nhà"

Tô Lan Hương : Có lo ngại rằng, một số lãnh đạo có tâm lý ngại Trung Quốc, muốn dĩ hòa vi quý với họ, ông nghĩ sao ?

Nguyễn Chí Vịnh : Thật ra khi có một kẻ đe dọa chủ quyền nước mình thì không ai có thể yên tâm và vui lòng được. Tâm lý nghi ngờ của nhiều người Việt Nam, tôi hiểu, nó rất bình thường. Nhưng điều tôi thấy không bình thường là nhiều người không phân biệt được giữa làm thế nào để giữ chủ quyền với làm gì cho bõ ghét. Việc chúng ta phải làm là giữ nhà, và quan hệ thuận hòa với láng giềng, chứ không phải thoá mạ làm mất mặt họ. Thoá mạ giúp chúng ta sướng miệng, chứ không giữ được nhà, cũng không có yên ổn mà làm ăn.

Tôi khẳng định, không một ai ở đất nước này có suy nghĩ rời bỏ hoặc nhân nhượng về chủ quyền, đặc biệt là những nhà lãnh đạo. Nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội với đất nước, và cũng sẽ không yên với dân được. Trong quân đội, từ trên xuống dưới, đều coi Biển Đông là sống còn. Chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Người Việt Nam cần đặt lòng tin vào Đảng, Nhà nước trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Thêm vào đó, mỗi người chúng ta có thể có những hành động thiết thực hơn để giữ nhà mình, làm sao để đất nước phát triển, thật nhanh, thật vững chắc - đó chính là giải pháp quan trọng nhất để giữ chủ quyền. Tôi muốn chúng ta phải xử lý vấn đề với sự khôn ngoan và tỉnh táo tuyệt đối, đấu tranh giữ chủ quyền, nhưng đừng để mất hòa bình, đừng cản trở sự phát triển của đất nước.

Tôi từng nói : "Nếu thêm cho tôi một dollar xuất khẩu nông sản thì sẽ bớt áp lực đi một dollar để bảo vệ chủ quyền Biển Đông". Đất nước phát triển, biên cương càng vững chắc. Mà phát triển không phải là để đổ tiền mua vũ khí. Trái lại, Trường Sa phải giàu lên để đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó chính là giữ nhà. Đừng để những vụ tham ô, tham nhũng bào mòn lòng tin và sức mạnh quốc gia, đó là giữ nhà. Đừng vì yêu ghét mà không nắm bắt, tận dụng cơ hội phát triển của Trung Quốc để Việt Nam cùng phát triển. Đó là giữ nhà. Mỗi người dân hãy cùng đóng góp phát triển, xây dựng kinh tế, để đất nước hùng mạnh. Đó chính là giữ nhà.

Tô Lan Hương thực hiện

Nguồn : VnExpress, 01/06/2021

Published in Diễn đàn
lundi, 23 octobre 2017 22:44

Sao lại vụng dại đến thế !

Tướng Nguyn Chí Vnh va sang Hoa Kỳ d cuc đi thoi quc phòng Vit - M, vi mt s tha thun nhm tăng cường kh năng bo v vùng ven bin Vit Nam, trao đi kinh nghim trong hun luyn, din tp chung, phía M giúp cho Vit Nam ty tr cht Dioxin quanh sân bay Biên Hòa, tiếp theo vic hoàn thành vic ty tr quanh sân bay Đà Nng.

vundai2

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao lại một số kỷ vật của Thượng nghị sĩ John McCain trong thời gian ông bị giam tạiHora Ló, Hà Nội, Việt Nam cuối những năm 1960, đầu những năm 1970 của thế kỷ trước.

 

Theo màn truyền hình VTV4 ngày 21/10, nhân dp này th trưởng quc phòng Nguyn Chí Vnh đã trao mt món quà "rt quý" cho thượng ngh sĩ John McCain, hin là Ch tchy ban quốc phòng ca Thượng vin Hoa Kỳ. Đó là mt tp tài liu đã ng màu vàng xám, gm mt s lá thư riêng ca gia đình, b m, v con, bn bè ông McCain gi cho ông trong gn 5 năm rưỡi ông b cm tù trong tri giam Ha Lò, Hà Ni.

Ông McCain là nhân vật ni tiếng. Ông ni và cha ông đu là Đô đc hi quân 4 sao, ngang cp Đi tướng. Ông b bt khi ném bom nhà máy đin Hà Ni, b bn, nhy dù xung h Trúc Bch, b thương nng, được cu cha và b giam t tháng 10 năm 1967 đến đu năm 1973. Lúc y ông là Thiếu tá hi quân 31 tui.

Trở v Hoa Kỳ ông tr thành chính khách ca đng Cng hòa rt có uy tín, 2 ln trúng c Vin Dân biu và 5 ln lin trúng c Thượng ngh sĩ.

Tại sao ông Vnh li mang món quà "đc" trên đây sang Hoa Kỳ ? Chc hn đã được sn thành của B Ngoi giao và c ca B Chính tr. Tôi dùng chc" vi hàm c 2 nghĩa, đc đáo vi nghĩa tt đp, khôn ngoan, hoc vi nghĩa đc hi, t hi.

Không biết ông McCain có vui mng, hoan h, biết ơn người trao tng phm hay không. Bn tin không nói gì. Hay là theo phán đoán bình thường, ông McCain s t ra rt đau bun và có th rt phn n na. Hơn na lúc này ông li đang b bnh him nghèo ung thư trên não, mt b đau nng.

Điều trên đây biu l thái đ cc kỳ hà khc đến đc ác, man r ca chính quyền Vit Nam khi ch trương tch thu hết, còn lưu gi mi thư t riêng tư ca my trăm tù binh M do h qun lý, không cho h nhn tin tc ca b m, v con, anh ch em, bn bè mà h mong ngóng ngày đêm, cũng ging như không my may quan tâm đến vic liên lc thư t ca các quân nhân min Bc Vit Nam vào Nam chiến đu.

Tại sao h không trao tr nhng tp thư đó ngay t đu năm 1973, đ ông McCain có th đưa ra cho b, m, v con ông xem, sao h li ngâm tôm thêm 44 năm na, nay mi ly ra làm mi kết thân ! Tht không có gì t hi, vng di bng !

Mấy năm trước, ông Phm Quang Ngh trong B chính tr, Bí thư thành y Hà Ni cũng sang Hoa Kỳ và tng ông Mc Cain my bc nh chp tm bia lưu nim cm bên b h Trúc Bch có ghi rõ tên tui, chc v, ngày tháng ông bị bn rơi và b bt sng, điu không đp đ gì, gây nên phn cm rt sâu nng, c như c tình khoét sâu thêm ni đau lòng v mt s phn đen đi my chc năm trước, điu mà đương s ch mun lãng quên, nay li b khơi dy như trì triết nng n cố tình làm cho tủi nhc thêm. Cũng là mt s vng di đc hi v chính tr.

Đây có thể là do gc gác ca mt chế đ rt thiếu văn hóa, không biết cách ng x văn minh, nhân ái và nhân đo trong quan h quc tế. Ch quan và mù quáng, t kiêu t đi không đúng chỗ, không đúng lúc. Mà li không xu h.

t hn trong đu ông tướng Vnh vn lười hc, - ăn chơi t khi còn đi hc trường k thut quân s Vĩnh Phú như tướng Đng Quc Bo hiu trưởng tng k li - cũng như trong đu các y viên B Chính Tr ch có th nghĩ rng đưa li bó thư quý cho đương s t rng đương s s ch biết ơn, coi đây là quà quý được ban phát cho không, vì h ch quen suy nghĩ mt chiu, ly bng ta suy ra bng người khác.

Xin-cho, ban phát là nếp nghĩ đc nht ca h. trong nước chính sách này còn ít nhiều tác dng, nhưng xut khu nó thì tht là t hi.

Một điu di dt, vng v, ng ngn v ngai giao mà c B Ngoi giao, c V L tân, c Ban đi ngai trung ương đng - hàng my trăm con người có hc, không mt ai lên tiếng ngăn cn, k c ông b trưởng ngoi giao Phm Bình Minh có v như vn còn mê ng, chưa m mt nhìn được thế gii đã bước vào bình minh ca thế k XXI !

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 23/10/2017

Published in Diễn đàn