Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

npt1

15 văn kiện hợp tác Việt - Trung gây nhiều tranh cãi

Từ đào to cán b đến đào to cán b cp cao

Lãnh đạo quc gia thường là người ghi du n ln nht, thm chí trong nhiều trường hp là quyết đnh, đến tiến trình đt nước. Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cũng không phi là ngoi l. Chính vì vy, chuyến thăm Trung Quc ca nhà lãnh đo s 1 Vit Nam t ngày 12 - 15/1/2017 đã thu hút s quan tâm đc bit ca dư lun, trong bối cnh Trung Quc ngày càng bc l cung vng bá quyn, thách thc ngôi v bá ch khu vc Châu Á - Thái Bình Dương ca M, còn cường quc s 1 thế gii này thì sp sa chng kiến cuc chuyn giao quyn lc gia Tng thng Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump.

Mặc dù mi ch làm Tổng bí thư 6 năm, nhưng chuyến thăm Trung Quc ln này ca ông Nguyn Phú Trng đã là chuyến th ba trên cương v đó. Chng y đ cho thy mc đ thn phc ca ông ta đi vi thiên triu trong mt công chúng. Hai ln thăm Trung Quốc trước ca ông Nguyn Phú Trng là vào tháng 10/2011 và tháng 4/2015, vi kết qu là hai bn Tuyên b chung Vit - Trung vô cùng tai hi, đy nước nhà ngày càng rơi vào vòng kim to ca Bc Kinh.

Tuy nhiên, chừng y xem ra vn chưa đ nên ln này quyết tâm ca người đng đu Đng Cng sn Vit Nam trong vic biến Vit Nam thành "mt b phn không th tranh cãi ca Trung Quc" li càng mãnh lit hơn. Điu đó th hin qua các văn kin hp tác được ký kết gia hai bên trong chuyến thăm này. Trong số 15 văn kin hp tác thì văn kin đu tiên là "Tha thun hp tác đào to cán b cp cao gia Đng Cng sn Vit Nam và Đng Cng sn Trung Quc", cùng hàng lot văn kin nguy hi khác như "Công thư trao đi v vic h tr k thut lp quy hoch tuyến đường st kh tiêu chun Lào Cai - Hà Ni - Hi Phòng" hay "Tuyên b Tm nhìn chung v hp tác quc phòng gia B Quc phòng Vit Nam và B Quc phòng Trung Quc đến năm 2025", v.v.

Trong bản Tuyên b chung Vit Nam - Trung Quc nhân chuyến thăm Trung Quốc ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng t ngày 11 - 15/10/2011, vic hp tác đào to cán b gia hai bên ch được ghi chung chung là "m rng và đi sâu hợp tác đào to cán b Đng, chính quyn" và "tăng cường hp tác đào to cán b và giao lưu sĩ quan tr [gia hai B Quc phòng]".

Bản Thông cáo chung Vit Nam - Trung Quc nhân chuyến thăm Trung Quốc của  Tổng bí thư Nguyn Phú Trng t ngày 7 - 10/4/2015 cũng ghi chung chung là "đi sâu hp tác v bi dưỡng, đào to cán b Đng và chính quyn" và "tăng cường hp tác bi dưỡng, đào to cán b [gia hai B Quc phòng]".

Ngày 5/11/2015, tại Tr s Trung ương Đng Cng sn Vit Nam, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng và Tổng bí thư/Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình đã chứng kiến lễ ký kết nhiu văn bn, tho thun hp tác gia hai bên, trong đó có "Kế hoch hp tác đào to cán b gia Đng Cng sn Vit Nam và Đng Cng sn Trung Quc giai đon 2016 - 2020".

Trong bản Tuyên b chung Vit Nam - Trung Quc ngày 14/9/2016 nhân chuyến thăm cp nhà nước ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc đến Trung Quc có nội dung "thực hin tt Kế hoch hp tác đào to cán b gia hai Đng (2016 - 2020)" mà hai bên đã ký kết ngày 5/11/2015.

Như vy, dưới thi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, vic hp tác đào to cán b gia Vit Nam và Trung Quc đi t nhng ch đo chung chung tháng 10/2011 và tháng 4/2015, đến "Kế hoch hp tác đào to cán b gia Đng Cng sn Vit Nam và Đảng Cộng sn Trung Quc giai đon 2016-2020" tháng 11/2015, và cui cùng là "Tho thun hp tác đào to cán b cp cao" tháng 1/2017.

Thỏa thun hp tác đào to năm 2017 khác vi kế hoch hp tác đào to năm 2015. Tc là, nhng cán b Vit Nam được đưa sang Trung Quốc đào to theo tho thun hp tác mi nht này thuc din cán b cp cao, hoc là cán b ngun cho nhng v trí ch cht trong b máy.

Bàn tay lông lá của tình báo Hoa Nam

Cựu tù nhân lương tâm Phm Văn Tri là người b bt ngày 11/9/2008 và b Tòa án Nhân dân thành phố Hà Ni kết ti "Tuyên truyn chng nhà nước CHXHCN Vit Nam" theo Điu 88 B lut Hình s ngày 8/10/2009 vi bn án bn năm tù giam, bn năm qun chế. Thi gian b giam tri giam Nam Hà, anh được tiếp xúc vi rt nhiu tù nhân phm ti làm gián đip cho Trung Quc b giam gi đây. Thành phn làm gián đip cho Trung Quc rt đa dng, có người là b đi biên phòng, có người làm trong ngành hi quan, có người là gián đip ca Vit Nam đánh sang Trung Quc nhưng b phát hin ri quay sang làm gián điệp cho đch, có người hot đng kinh doanh, v.v. Đc bit nht trong s tù nhân này là Phm Minh Đc, sinh năm 1957, quê quán Hà Ni, tng là Phó ban T chc Trung ương Đng. Vi s can thip t phía Trung Quc, ông ta ch phi nhn bn án 5 năm tù dù là "gián điệp loi 1".

Tìm hiểu t các đi tượng tng làm gián đip cho Trung Quc, anh Phm Văn Tri cho biết : "T năm 1993 đến 2008 có 632 đoàn cán b Vit Nam sang Trung Quc hc tp mô hình ‘ch nghĩa xã hi mang mu sc Trung Quc’. Mi đoàn khoảng 20 đến 30 người, t các ngành như quân đi, công an, hành chính, y tế, giáo dc, đc bit là hi quan, v.v. Tun đu sang Trung Quc, h được đưa đi thăm thú các danh lam thng cnh trên đt nước Trung Quc. Sau đó, người ca Cc Tình báo Hoa Nam dưới nhng v bc khác nhau s tham gia đào to h. Ngày thì hc tp, ti thì mi cán b Vit Nam mt phòng VIP và có m n phc v. Dĩ nhiên, h s b ghi hình lén đ ri rơi vào vòng khng chế ca Trung Quc lúc nào không hay. Chương trình đi hc tập này do Ban Tổ chc Trung ương t chc. Khi v nước, thông qua bàn tay ch đo ca Bc Kinh, h s được đ bt vào các chc v ri dn dn vào các v trí lãnh đo ch cht. Đây là mt hình thc cài cm người ca Tình báo Hoa Nam".

Với bn cht "thâm như Tàu", không cần phi nói thì ai cũng biết Trung Quc là "bc thy" trong vic d d, mua chuc, gài by… đi tượng, hoc thm chí là lung lc, đe do đi tượng khiến h đi đến ch b thu phc.

Nguy cơ đi ngũ lãnh đo cp cao b ‘Hán hóa’

Việc c cán b sang Trung Quốc đ được h "đào to" rõ ràng là rt nguy him, tim n nhng h ly khôn lường không ch v chính tr mà đc bit là v an ninh quc gia. Trong trường hp nhng người được "đào to" là cán b cp cao thì mc đ nguy him li càng ln.

Việt Nam thì không thể "đào to cán b cp cao" cho Trung Quc được – đó là điu không cn phi bàn cãi. Vì vy, thông qua văn kin "hp tác đào to" mi được ký kết ngày 12/1 va qua, đi ngũ cán b lãnh đo cp cao ca Vit Nam s dn dn b Trung Quc kim soát, khống chế và thao túng, tr thành công c phc v đc lc cho mưu đ thôn tính Vit Nam ca Bc Kinh.

Với quyết tâm "Hán hóa" đi ngũ cán b lãnh đo t thp đến cao như vy, lch s ri đây s "vinh danh" ông Nguyn Phú Trng như thế nào ?

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA tiếng Việt, 18/01/2017

Published in Diễn đàn

doimau1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Trương Đức Giang ở Bắc Kinh hôm 13/01/2017

Tiếp tục chỉ trích 'diễn biến hòa bình', một cựu quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng "Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn", trong bài trên tờ Quân đội Nhân dân trước Tết Đinh Dậu.

Ông Hà Đăng viết hôm 16/01/2017 về sự kiện khối cộng sản Đông Âu tan rã đầu thập niên 1990 như 'cơn động đất chính trị' của Thế kỷ trước.

Nhưng ông nêu lập luận rằng Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam "không đi theo vết xe đổ của cải tổ và cải cách ở Liên Xô và Đông Âu".

Theo ông, quá trình Đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản ở Việt Nam thực hiện đã có thành tựu to lớn và "làm cho Việt Nam càng vững bước đi lên trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".

"Đánh đồng đổi mới của Việt Nam với cải tổ và cải cách ở Liên Xô và Đông Âu là một sai lầm có dụng ý".

Theo ông, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, "đổi mới nhưng không đổi màu", là nguyên tắc đầu tiên.

Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-văn hóa trung ương cũng nhân đây đã thách thức giới chỉ trích :

"Tôi muốn đặt ra câu hỏi đối với các tác giả đòi chúng ta từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, ý đồ thực sự của các vị phía sau đòi hỏi này là gì ?".

Phản ứng lại lập luận của ông Hà Đăng, thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng trên Facebook cá nhân :

"Tôi rất sẵn lòng lên đài truyền hình quốc gia VTV1 trao đổi và tranh luận với ông Hà Đăng. Nếu thật sự ông tự tin vào các lập luận và chính nghĩa của ông thì ông nên thúc giục VTV1 tổ chức ngay buổi đối thoại này".

Câu hỏi về chủ nghĩa xã hội

doimau2

Bộ máy văn hóa tư tưởng ở Việt Nam thường nhấn mạnh đến ý thức hệ xã hội chủ nghĩa

Từ nhiều thập niên qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng tự nêu câu hỏi thế nào là 'Định hướng xã hội chủ nghĩa', nhất là khi Việt Nam đã vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chấp nhận kinh tế thị trường.

Hơn 10 năm qua, hai kỳ Đại hội Đảng Cộng sản cũng có vẻ chưa giải quyết được vấn đề này.

Hồi giữa năm 2006, Tiến sĩ Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có bài trên báo Tuổi Trẻ, phân biệt ra con đường xã hội chủ nghĩa như là mục tiêu, hay là mô hình.

Ông cho rằng "chọn định hướng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu phát triển xã hội" (phát triển, phồn vinh, công bằng, văn minh tiến bộ) là sự lựa chọn đúng…".

"Còn xã hội chủ nghĩa là mô hình tổ chức xã hội thì trên thực tế đã và đang không còn tồn tại với sự lựa chọn trong xu thế phát triển chung của thời đại, cũng như trong tiến trình đổi mới ở nước ta".

"Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ; do nhân dân làm chủ ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp…"

Thượng Đế và đấu tranh gia cấp mới

doimau3

Có quan điểm tại Trung Quốc coi Marx là 'Thượng Đế' trong lĩnh vực niềm tin chứ không trong thực tiễn

Việt Nam không phải là nước duy nhất phải suy tính về di sản nhập ngoại là chủ nghĩa Marx-Lenin.

Ngay từ năm 2009, tại Trung Quốc đã có các ý kiến phải làm gì với chủ nghĩa Marxist và một quan điểm nói cần đặt Marx vào phạm trù niềm tin hơn là nghị trình chính trị.

Từ Khuông Địch, cựu bí thư Thượng Hải, Phó Chủ tịch Chính Hiệp khi đó đã nói với nhà báo Daniel Gross (Newsweek 25/11/2009) rằng đường lối của Karl Marx, chỉ còn "đóng vai trò đạo đức ở Trung Quốc, tựa như Thượng Đế với người Thiên Chúa Giáo ở Âu Mỹ".

Ông Từ Khuông Địch cũng nói tuy vậy, mô hình dân chủ với bầu cử tự do như Tây Phương là chưa thể áp dụng ở Trung Quốc vì dân số quá đông, sự khác biệt vùng miền, và nhất là thu nhập quá lớn.

Ông thẳng thắn nói nếu để bầu cử tự do, một ai đó hô lên khẩu hiệu 'lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo' sẽ được bầu chọn ngay và Trung Quốc sẽ rơi vào cuộc đấu tranh giai cấp mới (class warfare).

'Tốt hơn cả các nước tư bản cùng mức'

Hồi năm 2012, khi sang thăm Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn nói về thành tựu 25 năm Đổi mới ở Việt Nam và cho rằng :

"Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế".

Ông Nguyễn Phú Trọng không nêu tên các nước 'tư bản chủ nghĩa' đó là gì nhưng khẳng định đây là bằng chứng cho "sự ưu việt, là sức sống thực tiễn của chủ nghĩa xã hội".

Đến tháng 10/2016, sau khi đã tái đắc cử, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nhấn mạnh đến công tác lý luận về định hướng xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam.

Ông cũng thừa nhận đây là công tác còn cần tiếp tục xây dựng, triển khai :

"Chúng ta cần tập trung đi sâu nghiên cứu và tổng kết nhằm tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý luận về đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...", theo tờ Quân đội Nhân dân 20/10/2016.

'Từ chức là thắng lợi'

doimau4

Hướng về Quảng trường Đỏ ngày Năm Mới : ông Gorbachev nói ông đã đem lại tự do cho người dân Nga

Gần đây, trả lời phỏng vấn BBC nhân dịp kỷ niệm Liên Xô tan rã, ông Mikhail Gorbachev đã nhắc lại quan điểm rằng ông phải từ chức ngày 25/12/1991 vì đe dọa nội chiến :

"Chúng tôi tiến tới nội chiến và tôi muốn tránh nó".

"Tôi không thể để điều đó xảy ra chỉ để bám níu quyền lực. Từ chức là thắng lợi của tôi".

Trong diễn văn từ chức, Gorbachev nói nhờ chương trình cải tổ của ông, xã hội ở các nước Liên Xô cũ "đã có tự do".

Published in Việt Nam

Đương nhiên, với hai nhà lãnh đạo của hai cái chế độ mà hàm lượng sự thật có thể đọc được qua bề nổi của chính sách và các phát ngôn công khai là thấp nhất trong các nguyên thủ quốc gia, thì chuyện đoán xem họ có thể nói thầm, nói vụng với nhau những gì là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

binhtrong2

Tập Cận Bình đón tiếp Nguyễn Phú Trọng ngày 120/01/2017 tại Bắc Kinh 

Nhưng nếu với một mức độ khó đoán nhất của Tổng thống Mỹ vừa đắc cư,̉ mà vẫn có không ít nhà phân tích uy tín tốn không ít bút mực và thời gian để mò mẫm, phán đoán, thì biết rằng, dẫu những phỏng đoán đó ít và khó xác định nhất, nó có thể vẫn có tác dụng, và đem lại ít nhiều ích lợi.

Không rõ ông Tập nảy ra ý định mời ông Trọng sang thăm Trung Quốc từ bao giờ, nhưng chỉ xét bối cảnh gấp gáp ngay trước ngày Têt́ cổ truyền, vốn được coi là dịp chỉ dành cho những chuyện hiếu hỉ, chỉ giành cho những cuộc hộ ngộ giữa những người thân, không ai bàn chuyện quan trọng và nghiêm túc vào những ngày này, thì có thể đóan rằng, chuyện không phải là chuyện thường tình. Và vì vậy mà những chuyện đăng công khai trên mặt báo, chẳng hạn như việc bày ra chuyện bắn 21 phát đại bác, rồi lại long trọng ra tuyên bố chung, thực ra chỉ là việc vớ vẩn, diễn tuồng.

Bởi vì chuyến đi thăm không vào một cái dịp có ý nghĩa chính trị hay ngoại giao nào, không phải năm chăñ Năm hay chẵn Chục, cũng chẳng có lý do cụ thể gì, không theo một chương trình có sắp đặt trước nào. Vả lại, giữa hai nước không có diễn biến gì đặc biệt kể từ khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức hồi tháng 9/2016, tức là chỉ mới có bốn tháng, chẳng có lý do gì để cả hai nhà nước phải thăm nhau tới cấp Nguyên thủ.

Ban Đối ngoại trung ương ngày 9/1 ra thông báo, thì ngày 11/01/2017, ông Trọng đã lên đường đi thăm Trung Quốc 3 ngày. Chuyện lạ hiếm có. Một chuyêń thăm của một tổng bí thư nguyên thủ, chỉ cho công luận biết trước có 2 ngaỳ. Chắc chắn chuyện làm gì, đọc gì, sẽ không kịp có nghị quyết của bộ chính trị như tập quán.

Không có lý do gì cụ thể nhưng lại có nghi lễ 21 phát đại bác.

Đọc bản Tuyên bố chung lần này, nếu đem nó so sánh với tuyên bố chung trong chuyến thăm của ông Thủ tướng Phúc hồi tháng 9/2016, và với bản tuyên bố chung của chính ông Trọng thăm Trung Quốc tháng 4 năm 2015, thì thấy ro,̃ rằng, người ta đã chép lại chính những văn bản này, và chỉ sửa có một vài điều. Những Hiêp định hay những Ghi nhớ chỉ là sự tiếp tục hay kết quả của các bản ghi nhớ hay những dự thảo có từ những tuyên bố chung lần trước, có lẽ đã bị bỏ bê do sự hờn dỗi của Trung Quốc sau những vụ ầm ĩ về sự xích lại gần Mỹ của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2016 vừa qua. Có vẻ như Trung Cộng làm lành, lại có vẻ như ông Trọng đi tìm sự che chở.

Những điều mà bản tuyên bố chung lần này, dù không mới, nhưng được nhắc lại và được nhấn mạnh hơn so hai bản nêu trên kia, đó là :

- Nhắc lại quan hệ hai nước là tài sản vô giá do Hồ Chủ tịch và cố Chủ tịch Mao vun đắp.

- Nhắc lại quy tắc 16 chữ vàng và quan hệ Bốn tốt.

- Tiếp tục làm tốt Hội thảo lý luận hàng năm.

- Xúc tiến chương trình đào tạo cán bộ lý luận và quản lý cao cấp.

Sở dĩ có hai điểm cần phải "nhắc lại" trong Tuyên bố, có lẽ vì sau chuyến thăm của Tổng Trọng sang Mỹ, sau vụ cá chết trên biển miền Trung do Formosa, nhưng có gốc tích từ âm mưu phá quan hệ Việt Mỹ của Trung Quốc, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sang Việt Nam, và sau tuyên bố Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương, có vẻ như, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai nhạt tình anh em với Trung Quốc.

Hội thảo lý luận tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai đảng là công cụ níu kéo, trói chặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào với đảng đàn anh Trung Quốc bằng sợi dây chủ nghĩa Mác. Hội thảo này, kết thúc tại Thượng Hải tháng 5/2015, nhưng gần như bị bỏ lơ suốt cả năm 2016. Cho đến tận 23/12/2016, không biết do sức ép từ đâu và từ ai, mới tổ chức lại tại Hà Nội, nhưng lại không do ông Đinh Thế Huynh, đương kim Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, hay ông Võ văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo dẫn đầu như thông lệ, mà lại do ông Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức trung ương làm trưởng đoàn.

Điều này lại được nhấn mạnh trở lại trong bản Tuyên bố chung Trọng - Tập là một sự tự gán ghép của ông Trọng vào Trung Quốc, hay là áp lực trói buộc như một điều kiện mà ông Tập đưa ra, trước khi bố thí gì đó cho ông Trọng hay cho chế độ của ông Trọng ?!

Cùng với sự trói buộc này là Chương trình đào tạo cán bộ lý luận và quản trị cao cấp. Đây là điều kiện thứ hai, và là điều kiện sinh tồn của đảng cộng sản Việt Nam. Vì không khó khăn để hiểu rằng, đào tạo là là khuôn đúc. Những người sẽ nắm những chức vụ quan trọng trong guồng máy lãnh đạo của Việt Nam sẽ là những người theo khuôn Trung Quốc, có kiến thức của Trung Quốc, mang tư tưởng theo hệ thống tư tưởng Trung Quốc, sẽ phải chịu những ràng buộc thông qua hệ thống liên lạc được thiết lập kín, trói buộc họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cán bộ cốt cán này sẽ bị mua chuộc, bị cài bãy, phải trải qua các thử thách để tạo dựng hồ sơ cá nhân. Họ bị ép buộc trung thành với Trung Quốc. Chưa kể họ sẽ được huấn luyện để trở thành gián điệp cho Trung Quốc, hay một lực lượng chuẩn bị cho bất cứ một cuộc khủng hoảng chế độ nào.v.v. tóm lại trong tương lai, bộ máy Việt Nam sẽ do Trung Quốc kiểm soát.

Ông Trọng từng có kinh nghiệm này, từng dùng thủ đoạn này và có lẽ ông đã từng tìm cách từ chối nó.

Vậy tại sao có chuyến đi vội vàng và bí ẩn này. Nếu đọc kỹ cả những hiệp định hợp tác giao thông, cả kinh tế, cả quốc phòng, an ninh, cả văn hóa, gíao dục, thì có cảm giác như Việt Nam đã là một bộ phận, một địa phương thuộc Trung quốc. Và một câu hỏi đặt ra là, nếu ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam không chính thức bán nước, thì vì lý do gì ông Trọng chấp nhận những trói buộc trên ?

Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng sự ra đời chính thức của Luật Nhân quyền Magnitski do chính Tổng thống Obama vừa ký phê chuẩn ngày 2/12/2016, và do chính tay Thượng nghị sĩ John McCain trình lên Quốc hội. Nếu kết hợp với chuyến thăm cuối cùng trước khi rời chức vụ tại Nhà Trắng của Bộ trưởng ngoại giao John Kerry, thì có thể giải thích thông điệp này như sau :

Cùng một lúc, cả bộ Ba Obama, Kerry và McCain đã mất cả bốn năm để làm chuyển hóa chế độ cộng sản Việt Nam theo hướng dân chủ hóa trong trật tự, hòa bình, như cố gắng cuối cùng, đã bị ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng và phản bội. Họ đã trở thành một lá bài trong trò chơi thể chế chính trị của ông Trọng và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công sức và những cố gắng của họ đã đổ xuống biển và biến họ thành những thằng ngốc tốt bụng. John Kerry đến lần cuối để nói lời vĩnh biệt chế độ đảng trị và để lại thông điệp rằng, những người Việt, nên tiên trách kỵ̉, hậu trách nhân. "Những thằng ngu thường tưởng rằng mình khôn hơn người khác".

Khi Magnitski chính thức có hiệu lực và phát huy tác dụng, thì ngay Nguyễn Phú Trọng có thể cũng bị quy kết vi phạm nhân quyền. Trong bộ máy chính quyền của Việt Nam, sẽ không ít hơn một phần ba số lãnh đạo chóp bu hoặc dính tội vi phạm luật nhân quyền, hoặc phạm tội tham nhũng, hoặc phạm tội cả hai. Và nghiêm trọng hơn, cái thể chế chính trị độc đảng phản dân chủ có bản chất vi phạm nhân quyền và nuôi dưỡng tham nhũng của Việt Nam sẽ không được công nhận là một thể chế chính danh theo pháp luật truyền thống quốc tế, có thể không được hưởng các quy chế đang áp dụng cho các chế độ thông thường.

Nếu chính phủ Việt Nam và Trung Quốc tới đây bị quy liệt vào danh sách quốc gia phân biệt và đàn áp nhân quyền, phân biệt và đàn áp tôn giáo và dung dưỡng tham nhũng hệ thống, cả hai sẽ không được hưởng các quyền tự do thương mại và các quyền tự do kinh tế khác. Tất cả các hiệp định đã ký kết có thể sẽ bị xét lại và sẽ bị siết chặt lại. Không phải vô tình khi Trump nói rằng ngay cả tư cách thành viên WTO của Trung Quốc cũng cần phải xem lại.

Hệ thống chính trị tương đồng duy nhất với chế độ độc đảng cầm quyền của Việt Nam, trên mặt Địa cầu chỉ còn lại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nhà nước duy nhất trên trái đất thừa nhận tính chính danh của Tổng bí thư như Nguyên thủ quốc gia chỉ còn lại duy nhất là Nhà nước Trung Quốc. Chỉ còn duy nhất Tập Cận Bình có thể bắn đại bác để đón tiếp ông Trọng. Bắc Triều tiên là một ngoại lệ bệnh tật. Cuba là người bạn cuối cùng đã ra đi nốt. Chỉ còn Trung Quốc, dẫu đất nước Việt có thể mất, sông núi, biển trời Việt có thể mất, nhưng chế độ thì không và cái chức Tổng bí thư của ông sẽ còn cớ lý để sống sót. Trung Quốc sẽ giúp ông ngồi vững trên ghế, để ông cùng họ chống lại Mỹ.

Trên trái đất, người Tàu chỉ còn Việt Nam cộng sản của ông Trọng được gọi là đồng chí. Người Tàu không có bạn, chưa bao giờ có bạn, sẽ không bao giờ có bạn. Những kẻ đi với họ chỉ là những con mồi mà họ sẽ ăn thịt vào lúc khẩn cấp, là những thằng ngốc mà vừa đá vào đít vừa nhét kẹo vào mồm. Họ chỉ nuôi ông để thí mạng ông khi cần bảo toàn cho sinh mệnh của họ.

Hai con người này gặp nhau vội vã sẽ có thể nói những gì ? Không, chẳng có gì cả, chỉ là hai thằng người ôm lấy nhau mà khóc để cùng cảm thấy bớt cô đơn, để cố che đậy sự lo sợ. Chúng sẽ bỏ Biển Đông lại, vì "nếu chỉ vì Biển Đông mà bị tách ra cho Mỹ diệt từng thằng thì cả hai cùng chết. Tàu phải sống, vì nếu Tàu chết, thì Việt Nam cộng sản không thể sống. Biển Đông là tiểu tiết, phải lấy Đại cục làm trọng".

Đấy là điều duy nhất họ nói với nhau, và chỉ giữa họ với nhau. Họ nói thầm và nói vụng với nhau. Người ngoài chỉ nghe thấy 21 phát đại bác.

Paris, 17/01/2017

Bùi Quang Vơm 

Published in Quan điểm

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh (RFA, 12/01/2017)

npt1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Bắc Kinh hôm 12/1/2017. Photo courtesy of tuoitre.vn

Ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, nhân vật lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam, chiều hôm nay đến Bắc Kinh trong chuyến công du lân bang Trung Quốc kéo dài 4 ngày.

Chuyến đi được truyền thông chính phủ Hà Nội nói là ‘định hướng phát triển lành mạnh, lâu dài cho quan hệ Việt- Trung, củng cố cục diện ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.’

Thông tấn xã Việt Nam loan tin sau cuộc hội đàm diễn ra ngay chiều nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong đó có tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đến năm 2025.

Ngay trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc lần này, tờ Hoàn Cầu Thời báo - cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản ở Hoa Lục hôm qua có bài bình luận về thông tin Việt Nam và Ấn Độ đang bàn thảo việc New Dehli bán tên lửa địa không Akash cho Hà Nội.

Nội dung bài bình luận nêu quan ngại của Bắc Kinh đối với việc New Dehli muốn tăng cường quan hệ quân sự với Hà Nội, cho rằng bất cứ biện pháp nào của Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác quân sự với Việt Nam để chống lại Trung Quốc đều gây ‘rối loạn’ cho khu vực và Bắc Kinh sẽ không khoanh tay ngồi yên.

Chiều nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khi được phóng viên hãng thông tấn Reuters hỏi về tin mua hỏa tiễn Akash của Ấn Độ, ông này nói sẽ chuyển câu hỏi đến cơ quan chức năng, đồng thời nhắc lại chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Hà Nội và việc mua sắm vũ khí là bình thường để bảo vệ đất nước.

RFA tiếng Việt

********************

Lãnh đạo Việt-Trung uống trà bàn 'định hướng lớn' (BBC, 12/01/2017)

Bas du formulaire

npt2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng uống trà tại Bắc Kinh cùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm đầu năm 2017

Lãnh đạo hai nước trao đổi các định hướng lớn về quan hệ hợp tác và phát triển 'lành mạnh, ổn định' và nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, truyền thông Việt Nam loan tin về cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc gặp diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức kéo dài bốn hôm, 12-15/1/2017, của ông Nguyễn Phú Trọng.

Hai vị đứng đầu đảng cộng sản hai nước "vui mừng về đà phát triển lành mạnh" giữa hai đảng, hai nước, và "sự phát triển ổn định và những thành tựu mà Việt Nam và Trung Quốc đạt được có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân hai nước" trong bối cảnh thế giới xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng và bất ổn, báo Tin tức tường thuật.

Nội dung trao đổi giữa hai Tổng bí thư bao gồm việc bàn về "các định hướng lớn" trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc "duy trì hòa bình, ổn định trên biển", Thông tấn xã Việt Nam nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc 'sẽ làm hết sức mình' ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017, trong khi phía Việt Nam bày tỏ ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công Diễn đàn thượng đỉnh hợp tác quốc tế về "Một vành đai, một con đường" trong năm 2017.

Kiểm soát bất đồng trên biển

npt3

Hai nhà lãnh đạo đảng Việt Nam và Trung Quốc nhấn mạnh việc 'tuân thủ nhận thức chung' giữa lãnh đạo cao cấp hai bên trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Các nhà phân tích trông đợi rằng chuyến đi của ông Trọng sẽ làm tốt đẹp trở lại quan hệ song phương vốn bị tác động bởi những tranh chấp ở Biển Đông vào thời điểm chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực trong thời gian tới đây chưa biết sẽ ra sao.

Căng thẳng đã leo thang tại vùng châu Á - Thái Bình Dương từ hai tháng nay, điều sẽ ảnh hưởng mạnh tới mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng như các nước khác ở vùng Đông Nam Á, ông Trang Quốc Thổ, trưởng khoa Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hạ Môn, Trung Quốc nói.

Hai Tổng bí thư cùng cho rằng chủ đề trên biển là vấn đề tồn tại chủ yếu của quan hệ Việt-Trung, không chỉ có tác động lớn tới quan hệ chính trị song phương mà còn ảnh hưởng tới cục diện và tình hình khu vực, thế giới.

"Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý ; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu cùng ASEAN sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử (COC)," VietnamNet đưa tin.

Cũng hôm thứ Năm, báo Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam tường trình cuộc Hội đàm và dẫn nguồn Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong buổi gặp mặt, ông Tập Cận Bình đã nhận lời mời sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Lễ tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Sảnh Bắc của Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, sau đó, buổi trao đổi diễn ra bên trong Đại Lễ Đường.

Kết thúc buộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã cùng dự lễ ký kết một số văn bản hợp tác.

Tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng, phía Trung Quốc ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình còn có các ủy viên Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh, Lưu Kỳ Bảo, Lật Chiến Thư, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, và Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng kể sau khi tái đắc cử chức vụ Tổng bí thư đảng sau Đại hội lần thứ 12.

Published in Việt Nam

nghiquyet1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ngày 20/7/2016. Reuters

Ngày 30/10/2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết 4/XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ". Nghị quyết nêu lên 3 hạng mục và 27 biểu hiện (mỗi hạng mục có 9 biểu hiện) của tình trạng suy thoái và tha hóa của các đảng viên cần khắc phục.

Hơn 40 năm nay, đã có khá nhiều Nghị quyết về xây dựng đảng và chỉnh đốn đảng. Nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có, dẫn đến tình trạng cán bộ cao cấp phải nói chuyện với nhau bằng súng đạn (như vụ Yên Bái), các ủy viên Bộ Chính trị đối xử với nhau như thù địch, cán bộ cao cấp tham nhũng ôm tiền nối gót nhau chạy ra nước ngoài, những vụ án tham nhũng lớn thường vượt hàng vài nghìn tỷ đồng nhưng thu về không được 1% cho công quỹ... Đảng Cộng sản Việt Nam càng chỉnh đốn bao nhiêu lại chỉ càng đổ đốn thêm bấy nhiêu làm cho niềm tin của nhân dân vào đảng tụt xuống gần bằng con số không.

Lý do quan trọng nhất cần chỉ ra chính là ở các Nghị quyết về xây dựng đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, chính nghĩa và phi nghĩa không phân minh, phải trái không tách bạch. Sinh lực của một đảng, bản mệnh của một đảng nằm trước hết ở Chính cương, ở Cương lĩnh chính trị, ở đường lối, chính sách chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh quốc phòng và văn hóa của nó, có ăn khớp với quyền lợi dân tộc, với lợi ích nhân dân và có hợp với thời đại văn minh của loài người hay không. Rõ ràng các sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm nay là đã "kiên định" chủ nghĩa Mác - Lênin, "kiên định" chế độ toàn trị độc đảng, "kiên định" chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, "kiên định" nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, "kiên định" nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, "kiên định" chế độ sở hữu toàn dân.

Đã vậy, từ 26 năm nay 5 khóa Đại hội, 5 khóa Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương, 5 khóa Tổng bí thư – từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh rồi Nguyễn Phú Trọng - đều chui thêm vào cái "cùm Thành Đô", bán rẻ nền độc lập đã dành được qua biết bao hy sinh của nhân dân và quân đội, dẫn đến nguy cơ bị mất chủ quyền, để rồi mất hết.

Trong đảng, ngay trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương đã có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến can ngăn, tha thiết yêu cầu đảng mạnh dạn sáng suốt từ bỏ sớm các điều "kiên định" sai lầm, tệ hại vừa nêu, khi chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị phá sản triệt để, chế độ độc đảng phản dân chủ, phản nhân dân là trái hiến pháp, chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng mơ hồ, đầu hàng bọn bành trướng là bán nước, là tự sát.

Lẽ ra lãnh đạo đảng phải hân hoan tiếp thu những ý kiến xây dựng hợp thời, hợp đạo lý vừa kể thì họ lại một mực ngoan cố, ôm chặt sai lầm cổ hủ nguy hiểm, còn vu cáo cho các đảng viên sáng suốt là thoái hóa, biến chất, là theo quan điểm phản động. Họ đã ngang nhiên chụp mũ cho ông Trần Xuân Bách là theo quan điểm phản động, bác bỏ lời cảnh báo của ông Nguyễn Cơ Thạch về nguy cơ một thời Bắc thuộc mới là "sai lầm".

Bản Nghị quyết 4/XII vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn phải, trái, đúng, sai. Chính nó là một văn kiện phản động điển hình, một văn kiện xuyên tạc, vu cáo tiêu biểu. Nó đã gộp tất cả các đảng viên trung thực muốn góp ý xây dựng với đảng là những người chống đảng, theo "bọn phản động" để phá hoại đảng. Theo Nguyễn Phú Trọng và những kẻ theo ông ta, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, các nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương và Vũ Khoan, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Duy Mật, Lê Mã Lương (đòi tưởng niệm các chiến sĩ chống bành trướng ở biên giới, ở Gạc Ma), cũng như nhiều giáo sư, tiến sĩ đảng viên đòi dân chủ, nhân quyền... tất cả đều thuộc lọai "tự diễn biến, tự chuyển hóa", "thoái hóa biến chất".

Nhân đây cũng nên nhắc lại một số trí thức sáng suốt dũng cảm, từng phản đối những điều "kiên định" sai lầm của đảng và đều bị chụp mũ là theo đuôi phản động và đế quốc. Đó là các Giáo sư Đào Công Tiến, Võ Đại Lược, Nguyễn Mại, Vũ Quốc Tuấn, Trần Đình Thiên, Lê Đăng Doanh, Đào Xuân Sâm, Phan Văn Tiệm, Phạm Chi Lan, Dương Thu Hương (ngành ngân hàng), Lê Hữu Đằng, Hoàng Xuân Phú, các nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ, Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang... Ông Trọng lu loa rằng đảng của ông bị những người vừa kể vu cáo, bôi nhọ. Thật ra chính ông là kẻ vu cáo ngang ngược nhất, vì chính đảng ông tự bôi đen đến độ không ai cần bôi đen thêm nữa. Nếu ông biết tự trọng, hãy mời các vị vừa nêu đến hội thảo công khai với 19 ủy viên Bộ Chính trị về những điều "kiên định" của đảng để xác định đúng sai, phải trái ra sao. Ông sẽ thấy cái Nghị quyêt 4/XII ông vừa ký và ban hành là sai lầm và tệ hại đến mức nào. Xin hỏi cái Nghị quyết 4/XII này đưa xuống tận chi bộ, đã có nơi nào thảo luận và biểu quyết tán thành hay phản đối chưa ? Có bao nhiêu đảng viên còn "kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội" ? Có bao nhiêu đảng viên còn quyến luyến cái "sở hữu toàn dân" quái gở ?

Cũng cần chỉ rõ cái Nghị quyết 4/XII này trái ngược hoàn toàn với thế giới dân chủ văn minh tôn trọng quyền con người. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua văn kiện này tự thú nhận mình là loại chậm tiến nhất về tôn trọng Hiến chương, các Công ước của Liên Hiệp Quốc, là chiếc đèn đỏ về tôn trọng tự do báo chí, tự do tôn giáo, là học trò dốt theo các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia Hiệp định TPP. Đây là một nghị quyết mà thế giới dân chủ không thể đồng tình. Không ai phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, làm đảng suy thoái, tha hóa thêm bằng chính đảng, bằng chính những nghị quyết xây dựng đảng như thế này.

Sự lú lẫn và sai lầm của ông Nguyễn Phú Trọng lại được chứng minh rõ ràng "đến thế này là cùng" !

Bùi Tín

Nguồn : VOA tiếng Việt, 11/01/2017 

Published in Diễn đàn
Trang 28 đến 28