Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

vendredi, 08 octobre 2021 12:49

Tự do cho Phạm Đoan Trang !

Các tổ chức nhân quyền đòi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang nhân một năm cô bị bắt

Thanh Trúc, RFA, 08/10/2021

Hôm 6/10/2021, đúng mt năm sau ngày nhà hot đông Phm Đoan Trang b bt gi và b cm tù, t chc Sáng kiến Pháp lý Vit Nam (Legal Initiative for Vietnam - LIV) mà Đoan Trang là người đng sáng lp, ra tuyên b lên án vic chính quyn Vit Nam giam gi nhà hot đng này.

doantrang1

Nhà báo Phạm Đoan Trang và những cuốn sách mà cô đã viết nhưng bị chính quyền Việt Nam cấm lưu hành - Facebook Phạm Đoan Trang

Tuyên b ca Sáng Kiến Công Lý Vit Nam có đon viết như sau :

"Chúng tôi lên án hành vi ca chính quyn Vit Nam trong vic liên tiếp sách nhiu nhà đng sáng lp ca chúng tôi là Phm Đoan Trang.

Vic bt và giam gi bà Trang là hành vi vi phm quyn t do ngôn lun mt cách trng trn. Nói rng hơn, hành đng này còn tn công vào nn t do báo chí và hot đng báo chí đc lp".

Sáng Kiến Công Lý Vit Nam còn kêu gi nhng người ng h cùng lên tiếng đòi hi Hà Ni tr t do ngay lp tc và vô điu kin cho nhà báo đc lp Phm Đoan Trang, tác gi nhiu bài viết có lp lun sc bén và thc thi mà chính quyn cng sn cho là phn đng và có ý đ chng phá nhà nước.

Trước đó mt ngày, hôm 5/10, t chc có tên D Án 88 cũng cho đăng ti mt bài trên báo Asia Times. Bài viết lit kê ra quá trình hot đng xã hi ca Phm Đoan Trang trước khi b bt, cùng nhng thành tu mà cô gt hái được thông qua nhng hot đng xã hi. Bài viết cũng nêu yêu cu nhà nước Vit Nam tr t do vô điu kin cho Phm Đoan Trang như mt hành đng thc tế đ ci thin tình hình nhân quyn trước khi tham d vào tiến trình c xuý s phát trin quyn con người trên thế gii.

Nhà hot đng Phm Đoan Trang b bt ti Thành phố Hồ Chí Minh ngày6/10/2020 sau ba năm liên tc di chuyn cũng như thay đi ch đ tránh s đe da bt b ca công an.

Chia s cùng RFA qua đin thư, nhà hot đng Phm Thanh Nghiên, nhc v người bn thiết ca mình như sau :

"Hôm nay 6/10/2021, va tròn mt năm Phm Đoan Trang b bt. Nhưng tôi mun nói đến quãng thi gian trước đó, trong sut vài năm cho ti khi Trang b bt, cô y đã phi sng vi nhng mi đe do thường trc, nhng cuc săn lùng bi công an, mt v. Đó tht là nhng tri nghim kinh khiếp, căng thng không khác gì nhà tù"

"Điu đc bit là hình như càng gp nguy him, Trang càng th hin được kh năng làm vic và sc nh hưởng ca mình lên các đng nghip, đc bit v s can đm ca cô.

"Tng là mt người tù, tôi hiu được thế nào là nhà tù cng sn. Mi th tht là khó khăn, nht là đi vi tù chính tr. Tôi không biết người ta s dành cho Trang bn án bao nhiêu năm tù nhưng tôi e rng bn tôi s không được t do sm như nhiu người mong đi. Tôi mun nói bên cnh vic đu tranh cho t do ca Phm Đoan Trang, thì vic vn đng đ cô y được quyn chơi đàn, được quyn s hu mt cây guitar trong nhà tù, cũng là điu cp bách. Nhưng như tôi va nói, đi vi nhà tù cng sn thì mi th tht quá khó".

Phạm Đoan Trang

Hình t Lut Khoa Tp Chí : Adam Bemma/Al Jazeera và Paul Mooney. Đ ha : LIV

Là nhà báo và blogger ni tiếng Vit Nam, Phm Đoan Trang viết nhiu sách v nhân quyn, chính tr được xut bn trong nước và nước ngoài.

Năm 2018, Phm Đoan Trang được Gii Nhân quyn Homo Homini t t chc People In Need. Năm 2019, cô được Phóng Viên Không Biên Gii RSF Pháp trao tng gii T Do Báo Chí.

Nhà nước Vit Nam cáo buc cô Phm Đoan Trang ti danh "làm, tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam" theo Điu 117 ca B Lut Hình s năm 2015.

K t lúc b bt và b tng giam, Phm Đoan Trang chưa được gp thân nhân hay lut sư c mt năm qua.

Vào ngày 6/11/2020, tc mt tháng sau đó, Đi s phái đoàn Liên minh Châu Âu ti Vit Nam, ông Giorgio Aliberti, đã cùng Đi s các nước khác có cuc gp vi đi din B Công An liên quan v bt gi người mà EU gi là nhà hot đng nhân quyn Phm Đoan Trang.

T do biu đt và t do ngôn lun được ghi trong Hiến pháp Vit Nam và cn phi được tôn trng, là nhn đnh ca Đi s Giorgio Aliberti trên Twitter cá nhân.

Quan đim này được chia s li trên tài khon Twitter ca Đi s quán Thy Đin, Đc và Pháp.

Trao đi vi RFA nhân mt năm tròn Phm Đoan Trang b giam gi, Giám đc phân ban Châu Á ca Giám Sát Nhân Quyn HRW, ông Brad Adams, phát biu :

"Tht kinh khng khi giam gi mt người c mt năm mà không xét x. Phm Đoan Trang không có ti, cô ch mun cuc sng người Vit Nam tt hơn và đã s dng quyn t do ngôn lun đ làm điu đó"

"Tiếp tc tranh đu cho Đoan Trang được tr t do, tiếp tc đòi hi nhà cm quyn dưới s khng chế ca đng cng sn Vit Nam phi công nhn cũng như tôn trng quyn con người ca công dân, vn là trách nhim ca Giám Sát Nhân Quyn trong nhng ngày ti. Mt năm đã qua mà nếu nhà cm quyn không có được bng chng hin nhiên, c th v điu gi là phm pháp ca Phm Đoan Trang thì phi tr li t do cho cô y ngay lp tc".

Lut sư Nguyn Văn Đài tng hai ln b bt vì tranh đu cho quyn con người khi còn trong nước, cho biết ông hiu ni kh mà nhà báo Phm Đoan Trang phi chu đng :

"Theo thông tin t Cơ quan Cnh sát Điu tra Thành phố Hà Ni thì h đã kết thúc điu tra và chuyn h sơ qua bên Vin Kim Sát, sau đó chuyn sang Tòa Án đ tiến hành xét xử.

Lut qui đnh sau khi Cơ quan An ninh Điu tra chuyn h sơ cho Vin Kim Sát thì trong thi hn 30 ngày Vin Kim Sát phi ra cáo trng và năm ngày tiếp theo phi chuyn sang Tòa Án. Tòa cũng có 30 ngày tiếp theo đ lên lch xét x. Như vy đến nay có th h sơ đã nm bên Tòa Án ri. Quan đim ca tôi thì chc chn là không quá mt tháng na v án s đưa ra xét x nêu như Vin Kim Sát và c Tòa Án tuân th đúng Lut T Tng Hình S ca Vit Nam".

T mt nơi ngoài Vit Nam, ông Vũ Quc Ng, t chc Defend The Defenders :

"Tôi là giám đc ca t chc Người Bo V Nhân Quyn (Defend The Defenders). Tròn mt năm Phm Đoan Trang b giam gi bit lp vi thế gii bên ngoài, t chc Người Bo V Nhân Quyn đã cùng Mng Lưới Nhân Quyn Vit Nam phn đi vic bt gi và yêu cu tr t do ngay cho cô Phm Đoan Trang.

Trong thi gian ti chúng tôi tiếp tc vn đng cho cô bng nhng báo cáo lên Nhóm Công tác v Bt gi Đc đoán ca Liên Hip Quc, y Ban Nhân Quyn Liên Hip Quc cũng như y Ban Nhân Quyn khu vc Châu Á Thái Bình Dương ; đng thi tiếp xúc vi mt s t chc và cá nhân đ kêu gi s lên tiếng ca cng đng quc tế cho trường hp Phm Đoan Trang".

Tiếp li ông Vũ Quc Ng, tiến sĩ Nguyn Bá Tùngthuc Mng Lưới Nhân Quyn Vit Nam, là t chc đã vinh danh Phm Đoan Trang bng gii thưởng nhân quyn hi tháng 12/2018, cho hay :

"Sau khi Phm Đoan Trang b bt ngày 6/10 năm ngoái thì mt ngày sau đó Mng Lưới Nhân Quyn Vit Nam và Người Bo V Nhân Quyn đã ra mt tuyên b chung v v bt b này.

Sau đó, ngày 13/7 2020, cùng vi 9 t chc quc tế và Vit Nam như Amnesty International, Pen America, People In Need, Defend The Defenders Người Bo V Nhân Quyn mt ln na kêu gi tr t do tc khc và vô điu kin cho Phm Đoan Trang".

Trong mt năm qua, vn li Tiến sĩ Nguyn Bá Tùng, Mng Lưới Nhân Quyn Vit Nam luôn đt ưu tiên vn đ Phm Đoan Trang và s tiếp tc như vy trong nhng ngày tháng ti :

"Ưu tiên trường hp Phm Đoan Trang trong các báo cáo hàng năm cũng như trong nhng ln tiếp xúc vi các v dân c hoc các viên chc hành pháp M cũng như các t chc nhân quyn quc tế. Mng Lưới Nhân Quyn Vit Nam đánh giá cao kh năng, tâm huyết và nhng hy sinh ca Phm Đoan Trang".

Đã mt năm k t ngày nhà hot đng, ngòi bút đc lp Phm Đoan Trang b bt và b tng giam mt cách thô bo, yêu cu tr t do hoc mt phiên tòa công chính đi vi tù nhân lương tâm Phm Đoan Trang hu như vn là tiếng nói chung ca các t chc nhân quyn và t chc ngoài chính ph trên thế gii cũng như ca Vit Nam.

S liu t Defend The Defenders Người Bo V Nhân Quyn, cho thy :

Vit Nam đang giam gi 265 nhà bt đng chính kiến, k c Phm Đoan Trang, trong điu kin hà khc ti các nhà tù ln nh khp nước.

Còn theo thng kê cy Ban Bo V Ký Giả (Committee to Protect Journalists - CPJ)  New York, trong s 15 nhà báo đang b giam tù Vit Nam, trường hp Phm Đoan Trang b bt ngày6/10/2020xy ra ch ít gi sau vòng đi thoi nhân quyn Vit- M ln th 24.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 08/10/2021

************************

Phạm Đoan Trang là một nhà báo. Và làm báo không phải là tội

Trần Quỳnh-Vi, Nguyên Sa, Luật Khoa, 07/10/2021

Viết về chính trị và nhân quyền không phải là tội.

doantrang3

Nhà báo Phạm Đoan Trang. Đồ họa : Trinh Huu Long/The Vietnamese Magazine.

Khi tôi viết ra những dòng này, tâm trí tôi tràn ngập ký ức về Phạm Đoan Trang. Tôi cũng nhận ra là đã gần bảy năm kể từ ngày tôi từ biệt Trang để cô ấy rời Mỹ về Việt Nam. Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, cùng nhau trải qua bảy tháng ở Mỹ, và không gặp lại nhau kể từ tháng 12/2014. Tôi cũng đã không thể liên lạc hay nói chuyện điện thoại với Trang kể từ ngày 6/10/2020. Gần nửa đêm hôm đó, ở Sài Gòn, cô bị bắt. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô cũng là vào buổi tối hôm đó.

"Trang ơi, trả lời Vi"

Đoan Trang có thể được gọi bằng nhiều danh xưng, tùy vào người mà bạn đang nói chuyện. Cô là một nhà báo, một nhà hoạt động, một người thầy, một nhân vật chính trị chống Đảng cộng sản Việt Nam, một gương mặt nổi bật của phong trào dân chủ ở Việt Nam, và nhiều hơn nữa. Nhưng với tôi, Đoan Trang là một người bạn, một người bạn rất thân thiết, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ hy vọng có thể giúp bạn mình được tự do vì cô ấy đã chẳng làm gì sai cả. Đoan Trang xứng đáng được tự do để cô có thể tiếp tục viết.

Vậy mà buồn thay, những gì cô viết ra lại chính là lý do mà cô bị chính quyền Việt Nam bỏ tù.

Ở Việt Nam, việc viết hay phát ngôn (trên Youtube, TikTok, v.v.) có thể trở thành một tội nghiêm trọng nếu như bạn không tuân theo hệ thống kiểm duyệt của chính quyền hay sự tự kiểm duyệt của chính bạn. Nếu xem xét các chi tiết của bất kỳ vụ án chính trị nào ở Việt Nam, bạn sẽ thấy các bị cáo chỉ toàn bị kết án vì những bài viết, những phát ngôn của họ. Bất kể chính quyền Việt Nam gọi đó là "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" hay "tuyên truyền chống nhà nước," tội của những người này lúc nào cũng là đã viết, đã nói.

Với Đoan Trang, tôi nghĩ còn có một khía cạnh khác khiến chính quyền Việt Nam thấy gai mắt với cô hơn. Cô không chỉ là một nhà báo ; cô còn cố gắng thúc đẩy để ngày càng có nhiều người viết hơn và hiểu biết về chính trị Việt Nam hơn. Tôi là một trong những người đã được cô truyền cảm hứng để theo nghề viết và quan tâm hơn đến các vấn đề nhân quyền và chính trị Việt Nam.

Trong sự nghiệp viết của mình, tôi biết ơn hai người : Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang, hai người đồng sáng lập của Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (Legal Initiative for Vietnam - LIV). Nếu không gặp họ trong đời, tôi không nghĩ là mình sẽ có đủ tự tin để viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đặc biệt là viết như một nhà báo.

Năm 12 tuổi, tôi rời Việt Nam đến Mỹ. Đó là cái tuổi không đủ nhỏ để nghĩ rằng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của mình, cũng không đủ lớn để tự tin về khả năng viết tiếng Việt. Tuy nhiên, sau khi gặp Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang vào năm 2014, cuộc đời tôi thay đổi. Tôi tin tưởng vào mục tiêu của họ và quyết định đồng sáng lập LIV. Kể từ thời điểm đó, tôi bắt đầu thúc đẩy nhân quyền, dân chủ, và pháp quyền ở Việt Nam thông qua báo chí. Trịnh Hữu Long có lẽ là người thầy đầu tiên của tôi trong nghề báo, nhưng Đoan Trang là nguồn cảm hứng để tôi quyết định chuyển hướng sự nghiệp từ luật sang báo chí.

Nhiều người hỏi tôi vì sao lại quyết định bỏ nghề luật sư để làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào Việt Nam. Có lẽ họ cho rằng bước chuyển sự nghiệp này không có lợi, và còn có thể là một bước lùi. Nhưng trong suốt những năm qua, những lời cuối cùng mà Đoan Trang nói với tôi trước khi cô rời Mỹ luôn đọng lại trong tôi : "Mỗi đất nước cần một thế hệ trẻ hy sinh cuộc sống của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho những người khác. Nếu thế hệ của tụi mình từ chối nhận trách nhiệm này cho Việt Nam, vậy ai khác sẽ làm ? Không lẽ bây giờ tụi mình lại ngồi đợi thế hệ tiếp theo hy sinh cho đất nước, còn mình thì chọn một cuộc đời dễ dàng hơn ?".

Đoan Trang quyết định nhận lãnh trách nhiệm thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, và cô rời Mỹ để về Việt Nam, dù biết rằng mình rồi sẽ phải vào tù. Vậy thì, với tôi, quyết định từ bỏ sự nghiệp của một luật sư tranh tụng để viết về nhân quyền và các vấn đề chính trị ở Việt Nam dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi, và chúng tôi có cùng một mục tiêu : đưa vấn đề Việt Nam ra thế giới và khuyến khích nhiều người Việt Nam quan tâm đến nhân quyền và dân chủ hơn. Viết về những chuyện này không phải là tội, bất kể ở quốc gia nào, vì chúng tôi chỉ muốn nâng cao nhận thức của công chúng. Chúng tôi đã làm gì sai trái đến mức Phạm Đoan Trang bạn tôi phải chịu một năm biệt giam trong nhà tù Việt Nam ?

Chính quyền Việt Nam không thể biện minh cho vụ việc của Đoan Trang, cũng như tất cả những vụ án chính trị đã khiến cho hàng trăm nhà bất đồng chính kiến phải chịu đựng hàng thập niên trong tù. Tuy vậy, tôi hy vọng cộng đồng quốc tế và các chính quyền ngoại quốc có thể lên tiếng lớn hơn nữa, và cụ thể hơn nữa về sự bất công này.

Làm báo không phải là tội; viết về chính trị và nhân quyền không phải là tội. Việt Nam đang tiếp tục tăng cường đàn áp tự do báo chí và tự do ngôn luận, cộng đồng quốc tế không thể cho phép việc này. Hãy lên tiếng cho những người đang bị chính quyền Việt Nam cầm tù, như Phạm Đoan Trang. Đó là việc đúng nên làm.

Trần Quỳnh Vi

Nguyên tác : "Pham Doan Trang is a Journalist, her Profession is not a Crime", The Vietnamese, 7/10/2021

Nguyên Sa chuyển ngữ

Nguồn : Luật Khoa, 07/10/2021

Published in Diễn đàn

Phạm Đoan Trang bị bắt ngày 6/10/2020 sau khi đã bị hàng loạt khủng bố, kể cả từng bị đánh gẫy chân. Từ một nhà báo viết cho hơn mười tờ báo chính tại Việt Nam, Đoan Trang trở thành một nhà hoạt động chống cường quyền. Năm 2014, cô được học bổng Feuchtwanger của Villa Aurora ở Los Angeles (dành riêng cho những nhà văn, nhà báo đấu tranh cho nhân quyền). Nhưng sau khi hoàn thành việc học, Đoan Trang đã từ chối ở lại Hoa Kỳ mà quyết định trở về Việt Nam dù biết con đường phía trước đầy dẫy hiểm nguy.

phamdoantrang01

Tại sao cộng sản lại khiếp sợ cô gái này đến thế ?

Phạm Đoan Trang là tác giả/dịch giả của gần 10 cuốn sách và rất nhiều bài viết đấu tranh.

"Nếu tôi có đi tù..."

"Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi.

Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù.

Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất cần sự tiếp sức của các bạn".

Trên đây là trích đoạn lá tâm thư của Phạm Đoan Trang viết ngày 27/5/2019 hơn một năm trước ngày cô bị bắt. Trang đã nhờ người cộng sự Will Nguyễn phổ biến trong trường hợp cô bị bắt.

trang2

Mời đọc "Nếu tôi có đi tù..." trên trang mạng báo Tiếng Dân.

Trong tâm thư, Phạm Đoan Trang nhấn mạnh : "Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hoặc gặp bất kỳ điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn".

Trong bài viết này, xin mời các bạn cùng điểm qua 6 cuốn sách tiêu biểu nhất của Trang như một cách ủng hộ tinh thần người con gái can đảm ấy.

PDT BOOKS

1. Chính trị bình dân (2017)

Ngày 28/8/2009 khi còn là phóng viên của VietNamNet và đã gây tiếng vang lớn với các bài viết sắc sảo về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc cũng như các bình luận chính trị Phạm Đoan Trang bị giam giữ chín ngày tại Trại Tạm Giam B14 (Hà Nội). Sự kiện đó là bước ngoặt khiến nhà báo "lề phải" Đoan Trang dấn thân vào con đường đấu tranh.

Viết trên Facebook về biến cố này, Đoan Trang cho biết :

"Trong những ngày ấy và những tháng rất đen tối sau đó, tôi sợ công an lắm. Nhưng trong đầu tôi cũng hình thành một câu hỏi : Tôi là nhà báo, nghĩa là tạm được gọi là có nghề nghiệp, học vấn, địa vị trong xã hội, mà còn bị công an đè bẹp như một con gián, để từ chỗ vô tội trở thành có tội, nhận tội như bổ củi. Vậy thì những người dân thấp cổ bé họng, khi giáp mặt cơ quan công quyền, họ còn bị chà đạp tới mức nào ? Ai bảo vệ họ ? Ai xót thương họ ? Ai cứu họ ?".

Và, "Chính trị bình dân" ra đời !

trang4

Sách trình bày những vấn đề như sau :

Chính trị là gì ? [Định nghĩa chính trị Chính trị ảnh hưởng đến tất cả chúng ta Hoạt động chính trị Vì các vị độc tài, chúng tôi mới phải đi vận động quốc tế cho nhân quyền Mặt trái của biểu tình Về môn học "Khoa học Chính trị"]

Chính quyền và Nhà nước [Định nghĩa chính quyền Tính chính danh Nhà nước]

Dân chủ [Định nghĩa dân chủ Các hình thức đại diện Bốn cột trụ của dân chủ Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện Lợi ích và mặt trái của dân chủ]

Các chủ nghĩa [Thế nào là một chủ nghĩa ? Chủ nghĩa tự do Chủ nghĩa bảo tồn Chủ nghĩa xã hội và dân chủ xã hội Một số chủ nghĩa khác Nếu đàn ông có kinh nguyệt Dân túy và mị dân Tinh thần yêu nước Yêu nước là gì ? Ý thức hệ có cần thiết không ?]

Tương tác chính trị [Thay đổi xã hội Làm truyền thông : công luận, truyền thông chính trị, và tuyên truyền Công luận và việc làm chính sách Tự do báo chí kiểu Việt Nam Đảng và hệ thống đảng Bầu cử ABC về bầu cử quốc hội ở Việt Nam Hội nghị cử tri, nét quái đản trong cơ chế bầu cử quốc hội Tại sao đảng cố "lùa" dân đi bầu cử ? Tổ chức và nhóm lợi ích Khi có quá nhiều một thứ tốt đẹp Cái gì quyết định sự phát triển của phe nhóm lợi ích ?]

Xã hội dân sự [Xây dựng không gian cho xã hội dân sự Xã hội ảo... nhưng thật Phong trào xã hội Bộ máy nhà nước, Hiến pháp và pháp luật Bản hiến pháp vang vọng tiếng dân Lược sử cuộc sửa đổi hiến pháp Việt Nam Lập pháp 10 đầu việc của một đại biểu quốc hội Cách đo chất lượng hoạt động của quốc hội Hành pháp Nhánh hành pháp ở Mỹ Tư pháp Tòa án độc lập Chế độ đại nghị và chế độ tổng thống Bộ máy hành chính]

Hệ thống chính trị Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [Quân đội và công an Nghề công an trong chế độ dân chủ Nguyên tắc "dân quản quân" và vấn đề tướng lĩnh nắm quyền cơ quan dân sự Việt Nam]

Phụ lục [Kỹ thuật tuyên truyền Tài liệu tham khảo Từ điển thuật ngữ]

Tải sách "Chính trị bình dân"dạng pdf từ trang Luật Khoa.

2. Phản kháng phi bạo lực (2019)

Nội dung sách trình bày những nguyên tắc căn bản và kinh nghiệm đấu tranh phi bạo lực dựa theo tác phẩm "Blueprint for Revolution" của tác giả Srdja Popovic. Đoan Trang mô tả ngắn gọn những nguyên tắc đấu tranh và đưa ra ứng dụng vào tình hình Việt Nam.

trang5

Cẩm nang "Phản kháng phi bạo lực" (110 trang) trình bày những vấn đề như sau :

Hiểu đối thủ Làm tốt từng việc nhỏ "Tôi được gì trong chuyện này ?" Tốt gỗ, tốt cả nước sơn Vô hiệu hóa sự đàn áp Đại chiến hành tinh khỉ : "Cùng nhau, khỉ sẽ mạnh" Cần cả chiến lược lẫn chiến thuật Phi bạo lực, phi bạo lực, phi bạo lực Trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ được tưởng thưởng Nhà hoạt động hiệu quả Chống nạn thu phí ở BOT Cai Lậy : mẫu mực về phản kháng dân sự phi bạo lực.

Tải sách "Phản kháng phi bạo lực"dạng pdf từ trang Luật Khoa.

3. Cẩm nang nuôi tù (2019)

Trong lời tựa, Đoan Trang viết :

"Đây là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam dành cho những gia đình có người thân bị tù, đặc biệt khi người thân là tù nhân lương tâm, tù chính trị. Nó nêu rõ, cụ thể, chi tiết tất cả những gì gia đình phải làm để hỗ trợ và bảo vệ người thân trong trại giam/nhà tù, suốt từ những ngày đầu khi mới bị bắt, trải qua giai đoạn tạm giam chờ xét xử, rồi ra tòa và có án, cho đến những năm tháng thụ án".

PDT 22

"Cẩm nang nuôi tù" không chỉ được đúc kết ra từ kinh nghiệm tù tội của riêng Đoan Trang. Đây là bản tổng kết quá trình tác giả theo dõi hoạt động của công an và hệ thống cơ quan tư pháp Việt Nam qua nhiều vụ án chính trị và hình sự. Đoan Trang vạch trần các thủ đoạn công an thường sử dụng, gọi tắt là : trấn-phân-cô-kéo, nghĩa là trấn áp, phân hóa, cô lập và lôi kéo ; Một biến thể từ thủ đoạn thâm độc : "Thứ nhất rỉ tai - Thứ hai mã tấu".

"Cẩm nang nuôi tù" tuy chỉ dày 300 trang nhưng bao gồm nhiều vấn đề quan trọng sau :

1. Vì sao bạn nên đọc cuốn sách này ? [Giải thích một số khái niệm căn bản]

2. Khi sự khủng khiếp bắt đầu : [Dỗ dành, đe dọa, sách nhiễu Bắt bớ, khám xét : Những việc cần làm ngay Làm gì khi nhận giấy mời, giấy triệu tập ? Tại sao an ninh bắt một nhà hoạt động ? Đối phó với "kiêu binh"]

3. Nhà nước cảnh sát : [Đặc điểm của nhà nước cảnh sát Vài đặc điểm tâm lý của công an trong chế độ công an trị Trấn-phân-cô-kéo : Chiến lược, sách lược chống phản động Tính chất khủng bố của lực lượng an ninh bảo vệ Đảng]

4. Đấu tranh pháp lý : [Theo luật quốc tế Theo luật Việt Nam Nhà nước Việt Nam lách luật quốc tế như thế nào ? Tìm kiếm luật sư Tạm giam điều tra : sự tàn phá thể xác và hủy hoại lương tâm con người]

5. Làm truyền thông : ["Làm truyền thông" là làm gì ? "Làm truyền thông cho người bị bắt" Làm truyền thông như thế nào ? Tuyên truyền phản tuyên truyền Chống nạn dư luận viên Giải đáp một số thắc mắc thường gặp về làm truyền thông Vượt qua nỗi sợ hãi Công an cũng... làm truyền thông !]

6. Vận động : [Vận động là gì ? Tại sao nên vận động cho tù nhân lương tâm ? Vận động trong nước Vận động quốc tế Giải đáp một số thắc mắc thường gặp về vận động quốc tế Làm thế nào vận dụng cơ chế Liên Hiệp Quốc để bảo vệ nhân quyền ? Những lá thư gửi người trong ngục]

7. Bảo mật : [Tại sao phải bảo mật ? Cần bảo mật những gì ? Tại sao lại bị lộ ? Bảo mật vật lý Bảo mật thiết bị Quyền im lặng gây "phiền nhiễu" như thế nào ? Chặn xuất cảnh]

8. Thăm nuôi : [Vẫn cần biết luật Chuyện thăm gặp Chuẩn bị đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt Đương đầu với những khó khăn do trại giam gây ra Làm truyền thông về chuyện thăm nuôi Cai ngục thời nay]

Tải sách "Cẩm nang nuôi tù"dạng pdf từ trang Luật Khoa.

4. Politics of a Police State (2019)

Nếu muốn trình bày về chính trị Việt Nam ngày nay cho người không biết tiếng Việt, bạn chỉ cần đưa cho họ cuốn cẩm nang mỏng này.

trang7

Gói gọn trong 150 trang, sách tóm tắt những điều chính yếu nhất từ hai cuốn sách "Chính trị bình dân" "Cẩm nang nuôi tù".

* Volume I : Politics for the Common People

What is politics ? The government and the state Pro-government Mob Harasses Activists Democracy Ideologies Political interaction How a society changes from dictatorship to democracy Public opinion, political communication, and propaganda Further reading : Freedom of the Press, Vietnam style Parties and party systems Election A Guide to the National Assembly Election Political organizations and interest groups Civil society Cyber Civil Society... But It Is Real Social movements Timeline of the Tree-felling Projects and Tree-protecting Campaign in Hanoi Machinery of government The Constitution That Echoed All People’s Voices A Chronology of the Constitutional Amendment in Vietnam Crazy about "High Consensus".

* Volume II : A Handbook for Families of Prisoners

Why should you read this book ? Basic law concepts you need to know When the terror begins Encountering the police Further reading : Four Ways the Vietnamese Government Controls Religious Practitioners Using the law to fight The Danger That Is Article 258 : How Law Criminalizes Disagreement Communication and mass media as your tool If You Fail to Conduct Communication, the Police Will Do Advocacy campaigning Your personal and digital security Basic supplies for prisoners Conclusion The story of an independent journalist under totalitarianism.

Tải sách "Politics of a Police State"dạng pdf từ trang the88project.org.

5. Tội ác phải bị trừng phạt (2019)

Nguyên tác "Fighting Impunity – A Guide on how civil society can use 'Magnitsky Acts' to sanction human rights violators". Phạm Đoan Trang cùng một số dịch giả trẻ chuyển ngữ với tựa đề : "Tội ác phải bị trừng phạt : Hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky để trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền".

Luật Magnitsky được dùng để trừng phạt các quan chức, cá nhân, doanh nghiệp vi phạm nhân quyền bằng cách cấm nhập cảnh và tịch thu tài sản của họ.

trang8

"Tội ác phải bị trừng phạt" cuốn cẩm nang chỉ dày 50 trang này gói ghém nhiều kiến thức hữu ích như sau :

Phần I – Những khái niệm căn bản : [Luật Magnitsky là gì ? Luật Magnitsky có những ảnh hưởng gì ? Ai có quyền áp đặt các chế tài của Luật Magnitsky ? Hướng dẫn từng bước : Quy trình thực hiện một hồ sơ Magnitsky]

Phần II – Quy trình : [Vụ của tôi có áp dụng Luật Magnitsky được không ? Tôi phải nộp hồ sơ ở đâu ? Trước khi nộp hồ sơ, cần xác định các đối tác Thời hạn, thời hiệu Bảo mật danh tính]

Phần III – Làm hồ sơ : [Danh mục các việc cần làm Xác định đối tượng cần nhắm tới Thông tin nhân thân Lập hồ sơ vụ việc : thu thập bằng chứng Các luận điểm về "lợi ích quốc gia" Tình tiết bào chữa Nộp hồ sơ]

Phần IV – Các kỹ thuật điều tra : [Tổng quát Phương pháp lập hồ sơ Tìm kiếm online Một vài ví dụ]

Phần V : Vận động – phần tiếp sau công đoạn nộp hồ sơ : [Điều gì xảy ra sau khi bạn nộp hồ sơ ? Vai trò của vận động trong các vụ kiện theo Luật Magnitsky Làm thế nào kết nối và liên lạc với nhà nước một cách hiệu quả ? Tiếp cận các tổ chức chuyên vận động Thông tin bổ sung]

Phụ lục : [Thông tin cần biết về Luật Magnitsky ở Mỹ và Canada Những câu hỏi thường gặp về Luật Magnitsky của Mỹ Mẫu hồ sơ theo Luật Magnitsky của Mỹ]

trang13

Tải sách "Tội ác phải bị trừng phạt" dạng pdf từ trang safeguarddefenders.com.

6. Báo cáo Đồng Tâm

Nội dung của "Báo cáo Đồng Tâm" xoay quanh vụ công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đêm 8/01/2020, và các diễn biến kể từ đó cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm (14/9/2020).

trang10

"Báo cáo Đồng Tâm" (ấn bản thứ ba) được hai nhà hoạt động Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn công bố vào cuối tháng 9 năm 2020. Trong dịp này, Đoan Trang đã trả lời cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA), trình bày những động lực đưa tới việc cô cùng các thân hữu quyết tâm thực hiện và phổ biến bản Báo Cáo này.

"Chúng tôi hay nói đùa rằng "Nhà sản sợ văn bản", tức là, cái gì được ghi lại thì cộng sản ghét và sợ. Bởi vì, họ quen với mọi thứ bằng miệng, tin nhắn, lệnh miệng... để dễ chối tội sau này. Đặc biệt họ rất ghét những hành động sai trái, những tội ác của họ bị ghi chép lại. Dù chưa được công bố thì họ cũng vẫn ghét và sợ. [...] Chúng tôi muốn Báo cáo được viết một cách khoa học, tức là phải dựa vào sự thật, bằng chứng... nhưng phải được viết dễ hiểu, ai đọc cũng hiểu. tức là, những người không hiểu biết gì về pháp luật, không cần biết gì về lịch sử tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm... Họ chỉ cần đọc Báo cáo này thì có thể hiểu toàn bộ vụ án" (Phạm Đoan Trang).

"Báo cáo Đồng Tâm – A Report on the Dong Tam village attack" bao gồm 11 Chương và 5 Phụ lục như sau :

1. Tóm tắt sự kiện (Event summary)

2. Hỏi nhanh đáp gọn về vụ Đồng Tâm (Brief Q&A regarding the Dong Tam attack)

3. Bối cảnh vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm (Background of the Dong Tam land dispute)

4. Các mốc thời gian trong vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm (Chronology of the Dong Tam land dispute)

5. Đối sách của chính quyền : thông tin bất nhất và đàn áp (Government response : inconsistent information and suppression)

6. Các điểm còn gây tranh cãi trong vụ tấn công (Points of contention around the Jan 9 attack)

7. Phiên tòa sơ thẩm (The preliminary September trial)

8. Bình luận và lời chứng về vụ tấn công Đồng Tâm và phiên xử sơ thẩm (Commentaries and testimonies on Dong Tam attack)

9. Các vi phạm của cơ quan tố tụng đối với chính luật pháp Việt Nam (Legal violations of Vietnamese domestic laws)

10. Các vi phạm xét theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế (Violations of international human rights standards)

11. Khuyến nghị (Recommendations) : (A) Dữ kiện và số liệu thực tế về vụ tấn công Đồng Tâm (B) Bào chữa của luật sư (C) Lê Đình Công trả lời luật sư trước tòa (D) Bản câu hỏi của tạp chí Luật Khoa gửi Bộ trưởng Công An (E) Những câu hỏi sau phiên tòa sơ thẩm.

trang11

Tải sách "Báo cáo Đồng Tâm(song ngữ Anh Việt) dạng pdf từ trang phonhonews.com.

oOo

Trong tâm bút "Tôi đi tìm một cuốn sách để giúp mình nuôi hy vọng" trên trang mạng www.luatkhoa.org, tác giả Nguyên Sa có viết như sau :

"Ở Việt Nam bây giờ cũng tối. Trong mắt tôi, những động lực thay đổi chưa từng yếu như lúc này. [...] Chuyện có thêm ai đó bị bắt không nên khiến tôi tuyệt vọng, thay vào đó, tôi nên bắt đầu tìm hiểu về những việc họ làm trước khi bị bắt, và kể lại những thay đổi nhỏ mà họ đã góp phần tạo ra. Những ký ức đó sẽ giúp chúng ta không bị hiện tại tối tăm đánh lừa rằng mọi thứ lâu nay vẫn thế".

Chẳng lẽ sự tối tăm sẽ mãi phủ trùm đất nước hay sao ?

Phạm Đoan Trang bị bắt giữ trong năm 2020, khi đại dịch Covid-19 phủ trùm khắp toàn cầu. Người Việt truyền cho nhau những "bài thuốc" chữa bệnh với mong mỏi bạn bè thân thuộc sẽ tai qua nạn khỏi. Vậy, với "đại dịch cộng sản" đã hành hạ dân tộc ta suốt gần một thế kỷ thì sao ? Chúng ta có bài thuốc nào không ?

Phạm Đoan Trang đã dám sắn tay áo "kê toa, bốc thuốc" qua những cuốn sách của cô. Khó nói tác dụng sẽ được tới đâu, nhưng khi cộng sản phải bắt giam Phạm Đoan Trang chứng tỏ "thuốc" có tác dụng.

trang12

Phạm Đoan Trang bị bắt vào giữa khuya ngày 6/10/2020 tại Sài Gòn sau khi đã bị hàng loạt khủng bố, kể cả từng bị đánh gẫy chân. 

Trong lá tâm thư "Nếu tôi có đi tù...", Phạm Đoan Trang nhấn mạnh :

"Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì đều là bịa đặt, lừa dối.

(Nhưng) tôi nhận hành vi : Tôi luôn khẳng định tôi là tác giả của các cuốn "Chính trị bình dân", "Cẩm nang nuôi tù", "Phản kháng phi bạo lực", cũng như tất cả các sách và báo cáo khác tôi từng viết và để tên thật. Tôi cũng khẳng định là tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ, và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội".

Nếu bạn đã đọc tới những dòng chữ này, xin chân thành cảm tạ. Và cũng mong bạn hãy chuyển bài viết tới người khác. Vì, khi nào còn "đại dịch cộng sản" thì không ai trong chúng ta có thể được sống bình an.

Trịnh Bình An

(Tháng 7/2021, khi Covid-19 bùng phát tại Việt Nam)

Published in Diễn đàn

Hai tháng sau khi blogger Phạm Đoan Trang bị bắt, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), trụ sở tại Paris, hôm qua, 07/12/2020, đã khởi động chiến dịch #FreePhamDoanTrang, nhằm vận động cộng đồng người Việt đấu tranh cho nhà báo này và đòi trả tự do cho cô.

doantrang1

Blogger - Nhà báo Phạm Đoan Trang.  © rsf.org

Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập viên các trang web thông tin Luật Khoa và TheVietnamese, đã bị bắt tại nhà ở Sài Gòn vào đêm 06 rạng sáng 07/10/2020. Bị cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước", blogger này có nguy cơ lãnh án đến 20 năm tù. Trong bản kiến nghị, RSF đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo vốn đã được tổ chức này tặng giải thưởng tự do báo chí năm 2019.

Ông Daniel Bastard, phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố : "Với lòng can đảm và hào hiệp, Phạm Đoan Trang là một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì thông tin khả tín và độc lập cho người Việt. Ký vào kiến nghị đòi trả tự do cho blogger này là tham gia ủng hộ tự do báo chí, trong một đất nước mà mọi phương tiện truyền thông đều bị cơ quan tuyên truyền của Đảng cộng sản kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời chứng tỏ tình liên đới với xã hội dân sự Việt Nam đang hoạt động rất sôi nổi dù bị Nhà nước kiểm soát».

Trong một video của RSF, những người thân cận với Phạm Đoan Trang đang sống tại nhiều nước đã lên tiếng. Cô Nguyễn Ngọc Anh ở Pháp, một người bạn thời trung học, ủng hộ quyết tâm của Đoan Trang trong việc viết báo, xuất bản sách để phổ biến kiến thức cho nhiều người. Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập viên Luật Khoa tạp chí và TheVietnamese, đang ở Đài Loan, cho rằng Đoan Trang là một trong những nhà báo có nhiều tác động nhất, nằm trong số những nhà hoạt động can đảm và hiệu quả nhất.

Blogger Nguyễn Văn Đài, đang lưu vong tại Đức, nhận định Phạm Đoan Trang là một trí thức gắn bó với đất nước, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhân quyền và đánh động ý thức chính trị nơi người dân. Nhà hoạt động Trần Thị Nga, từng bị lãnh án 9 năm tù và hiện lưu vong tại Mỹ, cho biết Đoan Trang từng bị tấn công khiến đôi chân nay mang tật. Trần Thị Nga nhấn mạnh việc giam giữ blogger này là vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Từ Berlin, ông Lê Trung Khoa, phụ trách trang ThoiBao.de, khẳng định Phạm Đoan Trang chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam bảo đảm.

Ông Daniel Bastard nhắc lại, từ nhiều năm qua Việt Nam vẫn nằm trong những nước nằm cuối danh sách tự do báo chí thế giới của RSF, và đứng thứ 175/180 nước trong bảng xếp hạng năm 2020.

Thụy My

Published in Việt Nam

EU : Bt bà Phm Đoan Trang ‘gây nghi vn v cam kết ca Vit Nam’

VOA, 12/11/2020

Phát ngôn viên ca Liên Hiệp Châu Âu (EU) mi nói vi VOA Vit Ng rng v bt gi ký gi t do Phm Đoan Trang "gây nghi vn v cam kết bo v quyn bày t quan đim và biu đt, c trên mng ln đi thc, ca chính quyn Vit Nam".

doantrang1

Ký gi t do Phm Đoan Trang. Trong lá thư trước khi b bt, bà viết : "Nếu có th, xin vn đng đ tôi được nhn cây đàn guitar ca tôi"…

Bà Nabila Massrali, phát ngôn viên ca Liên Hiệp Châu Âu v Quan h Đi ngoi và Chính sách An ninh, nói thêm rng quyn t do ngôn lun là iu sng còn nhm bo đm s minh bch, công bng xã hi cũng như s thnh vượng và phát trin toàn din và bn vng".


Tác gi
ca nhiu sách, trong đó có cun "Phn kháng phi bo lc" và "Cm nang nuôi tù", b bt hôm 6/10 vi cáo buc "tuyên truyn chng nhà nước" và "làm, tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng nhà nước".

"Quyn t do ngôn lun ôn hòa được bo v bi Hiến pháp ca Vit Nam, Tuyên b Nhân quyn Ph quát và các công ước quc tế mà bn thân Vit Nam ký kết, trong đó có Công ước quc tế v các quyn dân s và chính tr. Chúng tôi kêu gi chính quyn [Vit Nam] duy trì các cam kết đó", Phát ngôn viên Massrali nói.

"Liên Hiệp Châu Âu s tiếp tc theo dõi và làm vic vi các bên liên quan đ ci thin tình hình nhân quyn Vit Nam, vn là điu cũng quan trng trong bi cnh Tha thun Thương mi T do EU Vit Nam đt được gn đây".

Mi đây, hôm 5/11, Trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu ti Vit Nam, ông Giorgio Aliberti, cho biết trên Twitter rng ông cùng vi đi s các nước thành viên EU khác đã nêu v bt gi bà Trang vi B Công an Vit Nam.

Trước Liên Hiệp Châu Âu, Hoa K, mt đi tác thương mi quan trng khác ca Vit Nam, đã bày t "quan ngi" v v bt ký gi t do tng có thi gian hc tp ti M.

Trên Twitter, ông Robert A. Destro, Tr lý Ngoi trưởng M đc trách Dân ch, Nhân quyn và Lao đng, "kêu gi chính ph Vit Nam ngay lp tc th bà và hy b mi cáo buc".

Hôm 15/10, t Công an Nhân dân, cơ quan ngôn lun ca B Công an Vit Nam, đăng bài viết vi ta đ "S tht đng sau nhng li kêu gi tr t do cho Phm Đoan Trang", trong đó ch trích các t chc nhân quyn quc tế, và tuyên b rng "hoàn toàn không có chuyn bt, x lý nhng đi tượng vi phm pháp lut li b coi là đàn áp người bt đng chính kiến, người hot đng nhân quyn’".

Cùng khong thi gian đó, mt nhóm các nhà lp pháp Hoa K gi thư ti Ngoi trưởng Mike Pompeo, trong đó bày t "quan ngi sâu sc" v v Vit Nam bt bà Trang, đng thi kêu gi nhà ngoi giao hàng đu nước M thúc đy vic phóng thích ký gi t do này.

12 nhà lp pháp ca M viết rng "bà Phm Đoan Trang không vi phm pháp lut và ch th hin các quyn t do cơ bn ca mình, được bo đm trong hiến pháp Vit Nam" và rng "bà y phi được tr t do ngay lp tc và vô điu kin".

Trong chuyến thăm được coi là "bt ng" ti Vit Nam cui tháng trước, Ngoi trưởng Mike Pompeo đã trao đi vi quan chc Vit Nam, trong đó có cuc gp riêng vi B trưởng B Công an Tô Lâm. Hin chưa rõ nhà ngoi giao hàng đu nước M có lên tiếng v v bà Phm Đoan Trang hay không

Trước khi Vit Nam và Hoa K công b thông tin v chuyến công du ca ông Pompeo ti Hà Ni, VOA Vit Ng hôm 27/10 liên h vi cơ quan chuyên trách v dân ch, nhân quyn và lao đng ca B Ngoi giao Hoa K đ hi xem liu phía M có nêu v bt gi bà Trang bên l Din đàn Kinh doanh n Đ Dương Thái Bình Dương mà Hoa K và Vit Nam phi hp t chc, nhưng ti hôm 12/11 vn chưa nhn được câu tr li.

*********************

Đại sứ EU nêu vấn đề Phạm Đoan Trang bị bắt với Bộ Công an Việt Nam

VOA, 06/11/2020

Hôm 5/11, Đi s Liên Hiệp Châu Âu ti Vit Nam Giorgio Aliberti cho biết ông và các đi s ca khi này va nêu vn đ nhà báo t do Phm Đoan Trang b bt gi vi B Công an Vit Nam trong n lc nhm kêu gi bo v quyn t do ngôn lun và nhân quyn.

eu1

Đại sứ EU nêu vụ bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang với Bộ Công an Việt Nam, ngày 4/11/2020. Photo ANTV.

"Quyn t do bày t và t do ngôn lun được ghi trong Hiến pháp Vit Nam và cn phi được tôn trng", Đi s Aliberti viết trên Twitter.

eu2

Đ i s EU Giorgio Aliberti thông báo trên Twitter v cu c g p v i B Công an Vi t Nam.

Đài truyn hình ANTV ca B Công an hôm 4/11 loan tin rng trong cuc gp vi Trung tướng Nguyn Thanh Sơn, Cc trưởng Cc Đi ngoi ca B Công an, Đi s Aliberti có trao đi, chia s mi quan tâm v vic bà Phm Đoan Trang b bt ngày 07/10/2020 v ti "Làm, tàng tr, tán phát hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng Nhà nước".

Tin cho hay Đi s Giorgio Aliberti, cùng các Đi s khác bao gm c Đi s Anh và đi din Nhóm Bo v quyn t do cho các nhà báo gm liên minh 37 nước thành viên nêu quan đim cho rng bà Phm Đoan Trang ch là người thc hin "quyn t do ngôn lun ca mình".

ANTV dn li Trung tướng Nguyn Thanh Sơn khng đnh rng nhng đánh giá ca các nước v vic bt gi Phm Đoan Trang "chưa phn ánh đúng khách quan v bn cht hành vi ca đi tượng này".

Ông nói : "T do và các quyn con người cơ bn luôn được Đng và Nhà nước Vit Nam tôn trng, ghi nhn và đm bo. Tuy nhiên, trong nhng trường hp cn thiết, quyn con người có th b hn chế nhm đm bo an ninh quc gia. Điu này được ghi nhn trong lut pháp quc tế và Hiến pháp 2013 ca Vit Nam".

Ông Sơn nói rng bà Phm Đoan Trang thc cht đã "li dng vic thc hin quyn t do ngôn lun xâm phm an ninh quc gia được lut pháp Vit Nam bo v, thuc nhng trường hp b hn chế quyn phù hp vi quy đnh ca Lut Nhân quyn quc tế".

Ông Cc trưởng khng đnh rng vic bt gi bà Đoan Trang "là đúng pháp lut và được Vin Kim sát phê chun".

Trước đó, vào ngày 9/10, Ngoi trưởng Cng hòa Séc Tomas Petricek cũng lên tiếng yêu cu nhà nước Vit Nam tr t do ngay lp tc và vô điu kin đi vi nhà hot đng nhân quyn Phm Đoan Trang.

"Tôi đã rt lo lng v vic bt gi cô Phm Đoan Trang, người đot gii thưởng Homo Homini ca Séc năm 2017. Gii thưởng tôn vinh nhng cá nhân có đóng góp xut sc trong vic thúc đy nhân quyn, dân ch và các gii pháp hòa bình cho các xung đt chính tr", Ngoi trưởng Petricek viết trên Twitter.

Ông Petricek viết thêm : "Tôi yêu cu tr t do vô điu kin cho cô y và tôi kêu gi các cơ quan chc năng Vit Nam tôn trng các cam kết lut pháp quc tế".

***********************

Liên Âu đặt vấn đề với Bộ Công an Việt Nam về vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang

RFA, 06/11/2020

Hôm 6/11/2020, Đại sứ phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam - ông Giorgio Aliberti cùng Đại sứ các nước khác có cuộc gặp với đại diện Bộ Công an để làm việc về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang đúng 1 tháng trước.

eu3

Nhà báo Phạm Đoan Trang - FB Phạm Đoan Trang/Ảnh minh họa

"Đặt vấn đề về việc giam giữ Phạm Đoan Trang với các đồng nghiệp là Đại sứ các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu và các nước cùng chí hướng tại Bộ Công an.

Quyền tự do ngôn luận và ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và cần được tôn trọng !" - Ông Đại sứ Giorgio Aliberti viết trên Twitter cá nhân.

Tài khoản Twitter của Đại sứ quán Thụy Điển, Đức và Pháp sau đó cùng chia sẻ lại dòng tweet này của ông Giorgio Aliberti.

Phó Đại sứ Hà Lan tại Hà Nội - ông Christoph Prommersberger cũng chia sẻ thông tin từ Đại sứ Liên Âu và tấm ảnh hai bên đang làm việc về vụ bắt giữ cô Phạm Đoan Trang tại Bộ Công an Việt Nam.

Báo chí nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có thông tin gì về buổi gặp gỡ này.

Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang - một nhà hoạt động nhân quyền và một người viết sách nổi tiếng ở Việt Nam bị cơ quan an ninh Bộ Công an bắt giữ vào khuya ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt lần thứ 24 mới kết thúc cách đó vài giờ.

Hàng loạt các tổ chức nhân quyền, nhà xuất bản, báo chí quốc tế lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho cô Trang.

Ngoại trưởng Czech, Đặc ủy Nhân quyền Đức và Hoa Kỳ cũng lên tiếng mạnh mẽ về vụ bắt giữ này.

Published in Diễn đàn
mardi, 27 octobre 2020 00:20

Về hai người phụ nữ

Ta là gì ? Ta cn thiết cho ai ? 

(Nguyễn Duy)

Phiên tòa xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản "Báo Cáo Đồng Tâm". Đây là một ấn phẩm song ngữ Anh-Việt nhằm công bố với dư luận quốc tế về tội ác của lãnh đạo cộng sản trong vụ án tranh chấp đất đai với người dân tại Đồng Tâm.

hai0

Phạm Đoan Trang và bà Bùi Thị Nối

Vụ án đã làm chấn động tâm tư người Việt Nam đến cùng cực. Nhìn những người được tòa án tha về khóc ai oán trước mộ cụ Kình hỏi ai không rơi lệ, hỏi tim ai không quặn thắt, hỏi ai không muốn ôm những con người vô tội ấy thật chặt vào lòng. Sự cô thế đến tội nghiệp của họ trước cái man rợ của bọn cường quyền làm lòng người ta tan nát. Nhiều người chỉ thốt lên được : "đau, đau, đau lm…" đau đớn cho đất nước, đau cho người, đau cho chính mình, vừa đau vừa hổ thẹn trước sự lạc hậu, càn rỡ của luật pháp.

Nhưng lẽ ra chúng ta không nên đau nhiều như thế ! ? Để chấm dứt cái ác thì chỉ có hành động. Nhà báo Đoan Trang đã chọn thái độ ấy. Không phải tự nhiên mà các nhà nghiên cứu, các triết gia, các nhà sử học trên thế giới, những người chuyên nghiên cứu sâu về các chế độ độc tài như phát-xít và cộng sản đều gọi hai chế độ này là "quỷ dữ". Nhà sử học người Anh, Richard Overy thì gọi họ bằng cụm từ "nhà nước ca s khiếp hãi, nhà nước ca khng b".

***

Thật vậy, ngay chính cụ Kình, ông Bùi Viết Hiếu, bà Bùi Thị Nối, những người bị lực lượng chức năng bắn thẳng vào ngực, cũng không thể nào hiểu được tại sao họ lại bị bắn ? Cả cuộc đời 29 người nông dân ấy cũng không thể nào hiểu được điều gì đã xảy ra cho mình ? tại sao họ lại trở thành những tội phạm giết người ?

Công lý ở các phiên tòa nước ta chỉ là trò hề không hơn không kém. Và trò hề đó được diễn đi diễn lại như diễu cợt thân phận con người. Điều cay đắng, chúng ta lại là một phần trong cái bi hài kịch ấy !

Không đâu trên thế giới này lại có những điều thật ấn tượng như các phiên tòa ở đây. Xin chia sẻ một trong những ấn tượng ấy là các phát biểu về những điều "không cần thiết" của các vị đại diện viện kiểm sát. Nhưng trước khi nói về những thứ "không cần thiết" đó, tôi muốn kể một chuyện hài. Bạn có thể cười vui, cười buồn, cười chua xót, hoặc cười ra nước mắt… Dù sao, nó cũng minh họa khá chính xác về cái càn rỡ của nghành tư pháp nước ta.

Có hai vợ chồng nhà kia đi nghỉ mát bên cạnh một bờ hồ. Trong lúc người chồng say ngủ, người vợ lấy chiếc thuyền bơi ra giữa hồ ngồi đọc sách. Một cảnh sát bơi thuyền đến bên bà và nói :

– Thưa bà, ở đây cấm câu cá, tôi phải bắt bà.

– Nhưng tôi đâu có câu cá.

– Tôi vẫn phải bắt bà, thưa bà, vì thuyền bà có chứa đầy đủ các dụng cụ để câu cá.

– Khoan đã, nếu thế tôi sẽ thưa với quan tòa là ông cưỡng hiếp tôi.

– Tôi đâu có, tôi chưa hề đụng vào người bà.

– Nhưng thưa ông, ông có đầy đủ các dụng cụ để thực hiện hành vi đó.

Những phiên tòa loại "đầy đủ dụng cụ" này đã gán ghép bao nhiêu công dân lương thiện vào những tội họ không có hành động cũng như hoàn toàn không có khả năng vi phạm. Thế nhưng họ vẫn bị ghép vào những tội danh kinh khủng như "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", "tàng trữ tài liệu, tuyên truyền chống phá nhà nước"… Khi ra trước tòa, họ cũng như 29 nông dân kia, những điều luật để bảo vệ họ đều bị vị thẩm phán chủ tọa khẳng định : "không cn thiết".

Xin đơn cử những điều "không cần thiết" trong phiên tòa được cho là với tội danh nghiêm trọng "giết người" của 29 nông dân xã Đồng Tâm :

– Hồ sơ vụ án có quá nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung của các luật sư là "hoàn toàn không cần thiết".

– Việc các Luật sư yêu cầu được gặp các bị cáo tại phiên tòa là "không cần thiết".

– Việc Luật sư yêu cầu sự có mặt của các nhân chứng quan trọng (cụ bà Dư thị Thành, viên công an bắn chết cụ Kình) là "không cần thiết".

– Việc các Luật sư yêu cầu thực nghiệm hiện trường để làm rõ cái chết của 3 công an là "không cần thiết".

– Việc Luật sư yêu cầu khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết công dân Lê Đình Kình là "không cần thiết".

– …

Ngoài những điều bạch văn trên, còn có biết bao những điều không cần thiết khác mà người dân Đồng Tâm phải đối mặt : sự có mặt của thân nhân các bị cáo tại phiên tòa là không cần thiết ; phiên tòa dự định diễn ra 10 ngày là không cần thiết, chỉ bốn ngày là nghị án được rồi ; phần bào chữa của các luật sư bị tước bỏ vì không cần thiết ; …

Tòa án là nơi diễn giải luật pháp và phán xét dựa trên luật pháp, thế nhưng ở phiên tòa Đồng Tâm, một vị thẩm phán đã liên tục ngắt lời các luật sư và nói thẳng với Luật sư Luân Lê rằng : " đây không nói lut na, không gii thích lut" !

Suy cho cùng, tôi cho rằng vị thẩm phán đó rất thật lòng và ông có cái lý của ông. Giải thích luật ở các phiên tòa này là vô ích, ngay đến bản thân ông hay thân phận vị chánh án cũng vậy, cũng không cần thiết. Án bỏ túi, chỉ cần người vào vai chánh án, lôi ra đọc và gõ búa là xong ; chỉ tội cho những người chết oan trong cuộc và gia đình họ. Tôi chắc rằng đối với thân nhân của 3 sĩ quan, những huân chương chiến công hạng nhất đó, mới thực sự là không cần thiết !

Khi con người bất lực trước dối trá, khi sự dối trá đã lên đến đỉnh điểm người ta mới khao khát một lời nói thật, người ta mới thấy rằng sự thật là một báu vật. Sự Thật giúp người ta được sống với nhân phẩm, nó giữ người ta thoát khỏi sự hèn mọn. Nhìn thái độ của nông dân Bùi Thị Nối trước tòa, người ta nhớ đến hình ảnh khóc lóc, cầu xin của các tướng lĩnh, các quan chức cộng sản mà thấy tiếc cho họ. Dù ít học, người phụ nữ này đã làm sống lại giá trị của một con người. Có lẽ điều này mới chính là điều cần thiết nhất cho chúng ta trong lúc này, ở ngay tại phiên tòa này.

Trong khi hầu hết 28 người khác đã nhận tội, đã từ chối luật sư, bà Bùi Thị Nối đã chọn nói thật. Bà bước lên mọi dối trá, mọi thứ đồ giả chung quanh bằng nỗi khát khao từ đáy tim bà. Bà cầu xin mọi người Việt Nam, thế giới, các luật sư, các trí thức hãy tìm ra con đường sáng sủa nhất cho những con người cùng khổ trên đất nước này :

"Tôi có mt vn đ : Tôi là người dân Đng Tâm, vì bát cơm manh áo mà ti thi đi hòa bình, b tôi, ông Kình 58 tui Đng, là người nông dân mu mc ; thi đi hòa bình mà đ mt các chiến sĩ hy sinh ; ch vì mt đêm thôi, tôi đã b mt viên đn xuyên vào ngc. Nhng người nông dân không có đt, đ kiếm bát cơm manh áo ; yêu cu Đng, Chính ph, Thế gii này, giúp người dân lao đng. Nhng Lut sư, nhà trí thc, c gng tìm ra con đường sáng sa nht cho người dân lao đng, cho thế gii loài người, đ sng cuc sng thanh bình nht, đp đ nht"

***

Nghe câu nói đứt quãng của bà Bùi Thị Nối người ta hiểu vì sao Đoan Trang kiên trì đấu tranh, và vì sao chị viết "Báo Cáo Đồng Tâm". Cả hai người phụ nữ cùng bị bắt giam, cùng đối mặt với tù đầy, nhưng cả hai cùng đánh cược những rủi ro của mình vì người khác. Tôi nghĩ đến 90 triệu con người đang lầm lũi sống giữa thiên tai và nhân tai. Gần 200 ngàn căn hộ đã chìm sâu trong nước, hơn 100 sinh mạng con người dập vùi trong lũ hết năm này sang năm khác mà vẫn không ai hỏi tại sao ?!

Trong những ngày mưa bão trắng miền Trung, tôi nghĩ về hai người phụ nữ ấy. Cả hai cùng bé nhỏ, cô thế, yếu đuối, nhưng họ thật lớn lao và cần thiết. Đọc tâm thư "nếu tôi có đi tù" của Đoan Trang tôi nghĩ đến người phụ nữ thương tật ấy và những hy sinh âm thầm của chị mà xúc động. Tôi tự hỏi chính mình, và nghe trong mưa gió, trên những mái nhà ngập nước, câu hỏi như đang truyền đi trong gió bão : "Chúng Ta là gì ? Ta cn thiết cho ai ?"

Nguyệt Quỳnh

Nguồn : VNTB, 27/10/2020

Published in Diễn đàn
samedi, 17 octobre 2020 01:04

Một dấu hiệu mất trí

Bắt Đoan Trang chỉ chứng tỏ chế độ cộng sản đã yếu đến độ sợ cả một phụ nữ cô đơn chân yếu tay mềm, nó chỉ quẹt thêm một vết nhơ lên khuôn mặt vốn đã rất xấu xí của chế độ cộng sản.

doantrang01

Phạm Đoan Trang phải tỵ nạn vào Sài Gòn không phải vì lý do chính trị hay để sống ngoài vòng pháp luật mà để khỏi bị đánh sau khi đã nhiều lần bị công an Hà Nội, rồi bọn côn đồ do công an Hà Nội điều khiển, đánh nhiều lần khiến có thời gian phải chống nạng. 

"Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội phối hợp với một số đơn bị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh…".  Đó là câu đầu của thông báo đăng trên báo điện tử của Bộ Công an và được nhiều báo đăng lại. Chuyện gì quan trọng đến thế ?

Đó chỉ là để bắt một phụ nữ đơn độc và yếu đuối, đi đứng khó khăn, không nơi nương tựa đang phải sống trong một phòng trọ tại Sài Gòn. Cô phải tỵ nạn vào Sài Gòn không phải vì lý do chính trị hay để sống ngoài vòng pháp luật mà để khỏi bị đánh sau khi đã nhiều lần bị công an Hà Nội, rồi bọn côn đồ do công an Hà Nội điều khiển, đánh nhiều lần khiến có thời gian phải chống nạng. Cô sống lây lất ở nhà các bạn. Gần đây khi không còn ai có thể chứa chấp cô phải thuê một phòng trọ. Muốn bắt cô chỉ cần một công an phường đem lệnh bắt tới dẫn đi là đủ.

Phạm Thị Đoan Trang năm nay 42 tuổi. Thời gian qua thật nhanh. Tôi vẫn có cảm tưởng Đoan Trang là một cô bé. Tôi biết Đoan Trang lần đầu trên mạng FaceBook cách đây gần mười năm. Tôi đánh giá cao những "còm" (comment, bình luận) của Đoan Trang. Chúng chứng tỏ một con người thông minh, hiểu biết nhiều và quan tâm đến các vấn đề xã hội. Chúng cũng khiến tôi coi Đoan Trang như một cô gái trẻ. Rồi vài năm sau, mùa hè 2014, tôi tình cờ gặp Đoan Trang tại Genève khi đến để theo dõi cuộc kiểm tra định kỳ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong đó chính quyền cộng sản Việt Nam bị chất vấn. Chỉ mới nhìn đã nhận ra ngay Đoan Trang là một phụ nữ mệt mỏi vì phải phấn đấu chật vật với một cuộc sống khó khăn. Tầm vóc rất nhỏ, nước da ngăm ngăm, gương mặt đăm chiêu của một người có tâm sự băn khoăn. Một người phụ nữ không thể là một đe dọa cho bất cứ ai, chưa nói một tổ chức hay một chính quyền. Một vài ngày tiếp xúc và trò chuyện xác nhận cảm tưởng ban đầu.

Đặc tính đậm nhất của Đoan Trang là sự thông minh, kho kiến thức phong phú hơn hẳn đa số thanh niên cùng tuổi và nhất là khả năng diễn đạt. Cô tốt nghiệp đại học ngoại thương, một trong những đại học sáng giá nhất Việt Nam, rồi trở thành một nhà báo ở tuổi mới ngoài hai mươi, làm việc cho các báo Vietnamnet, VnExpress, Pháp Luật. Năm 2009 cô bị loại khỏi làng báo chính thống vì có thái độ và những bài viết ngoài khuôn phép. Từ đó hoạt động chính của Đoan Trang là những bài viết và những còm trên mạng xã hội. Đồng thời cô cũng viết sách. Và ngày càng được dư luận biết đến vì những gì cô đã viết và một phần do chính những vụ bạo hành mà cô là nạn nhân.

Đoan Trang bị "bắt giam khẩn cấp" tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự 1999 và tội "làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, phẩm vật nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự 2015.

Bộ luật hình sự 2015 thay thế Bộ luật hình sự 1999, điều 117 thay thế điều 88. Như vậy có nghĩa là Đoan Trang bị truy tố vì cả những điều cô đã làm trước năm 2015. Sao bây giờ mới nêu ra, và nếu như thế thì có gì là khẩn cấp?

Thế nào là "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" ? Thế nào là những "thông tin, phẩm vật nhằm chống nhà nước xã hội chủ nghĩa" ? Chống lại nhà nước, hay bất cứ ai, bằng bạo lực hay bằng hành động cụ thể gây thiệt hại thì đúng là một tội, nhưng còn phát biểu ý kiến, phê phán những điều mình thấy là sai chỉ là quyền tự do ngôn luận. Đàng nào thì vấn đề "tuyên truyền" cũng chỉ đặt ra trong khuôn khổ một tổ chức, người ta tuyên truyền để cổ võ cho một tổ chức hay cho một lập trường và một cách gián tiếp cho tổ chức đề xướng lập trường đó. Đoan Trang không thuộc một tổ chức chính trị nào cả vậy vấn đề tuyên truyền không đặt ra với cô. Tuyên truyền cho tổ chức nào và để làm gì ? Những phê phán đối với chính quyền chỉ là sử dụng quyền tự do ngôn luận để nói lên những điều mình nghĩ.

Và tại sao lại "nhà nước xã hội chủ nghĩa" ? Cụm từ "chủ nghĩa xã hội" là một cụm từ mơ hồ vì có thể có rất nhiều nghĩa, nhưng ít ra đối với các chế độ cộng sản nó có một nghĩa rõ rệt, đó là chặng đường chuyên chính đảng trị trong tiến trình đi tới chủ nghĩa cộng sản. Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ biểu quyết chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và chặng đường xã hội chủ nghĩa của nó cả. Nó đã được áp đặt bằng bạo lực lên dân tộc Việt Nam. Ngày nay nó đã bị thế giới văn minh nhận diện như một ảo tưởng và một tội ác, ngay cả các đảng viên cộng sản, kể cả những người trong ban tuyên giáo và hội đồng lý luận trung ương cũng đều biết vậy, chỉ chưa dám nói thẳng ra thôi. Như vậy lên tiếng chống lại chủ nghĩa cộng sản và cái chặng đường xã hội chủ nghĩa của nó không chỉ là một quyền mà còn là một bổn phận của mọi người Việt Nam yêu nước.

Những điều 88 của Bộ luật hình sự 1999 và 117 của Bộ luật hình sự 2015 vừa mơ hồ vừa tùy tiện chỉ được làm ra để có thể bách hại tất cả những ai mà nhà nước cộng sản muốn bách hại, và trong thực tế hàng ngàn cuộc đời đã bị gẫy đổ dưới tay của chính quyền bạo ngược này nhân danh những "điều luật" nhảm nhí này.

Đã có luật gia nào của chế độ này đặt câu hỏi luật là gì không ? Đó là cố gắng để quy định lẽ phải, nghĩa là những gì phải được tôn trọng vì đúng, trong sinh hoạt xã hội. Cách đây 25 thế kỷ nhà triết lớn Plato đã khẳng định luật phải đúng, luật không đúng không phải là luật. Luật hình sự của chế độ này không phải là luật mà chỉ là một dụng cụ thống trị. Người ta thường nói các chế độ cộng sản vừa đá bóng vừa thổi còi. Không đúng, vì trong chế độ này không có đá bóng. Đội bóng Việt Nam bị trói chân một chỗ để đội bóng cộng sản mặc sức đem bóng thẩy vào khung thành.

Nhưng đàng nào thì vấn đề luật pháp, ngay cả luật pháp tùy tiện của chế độ cộng sản, cũng không hề đặt ra với Đoan Trang. Cô chỉ đã viết một số bài báo mà ít ai còn nhớ nội dung. Cô cũng có viết một vài cuốn sách như Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lực, Cách Làm Kách Mạng, Hồ Sơ Đồng Tâm. Tùy mỗi người đánh giá các tác phẩm của Đoan Trang nhưng điều mà mọi người đều phải đồng ý là những bài và sách này tuyệt đối không kêu gọi và cũng không có ý định kêu gọi chống lại nhà nước cộng sản Việt Nam. Chúng chỉ chứa đựng những kiến thức cụ thể mà Đoan Trang nghĩ rằng những người quan tâm tới đất nước nên biết và cũng chỉ nêu quan điểm cá nhân của cô trên một số vấn đề xã hội.

Đoan Trang không hề tham gia một tổ chức chính trị nào và cũng không hề có một hoạt động chính trị nào. Cô cũng không có ngay cả ý kiến về việc thiết lập một chế độ khác thay thế cho chế độ này. Những bài và sách của Đoan Trang, kể cả cuốn Chính Trị Bình Dân, không hề chuyên chở một tư tưởng chính trị hay một dự án chính trị nào ngoài những kiến thức phổ thông mà cô thấy là có ích. Hoạt động của Đoan Trang chỉ giới hạn trong một vài nhóm xã hội dân sự nhỏ bây giờ hầu hết đã ngừng hoạt động. Hoàn toàn không có lý do nào để truy tố Đoan Trang. Cũng hoàn toàn không có nhu cầu vô hiệu hóa Đoan Trang để bảo vệ chế độ.

Sau khi Đoan Trang bị bắt, tôi đã đọc một số bài về cô trên báo nhà nước. Cảm nhận rõ ràng là các tác giả đều đã chỉ viết vì bị buộc phải viết chứ không muốn viết. Họ viết loanh quanh, thuật lại một số chi tiết về cô nhưng không hề cáo buộc gì cả. Không những thế họ còn viết để người đọc hiểu Đoan Trang là một nhà báo giỏi.  Họ chỉ nói Đoan Trang đã lầm và làm lỡ dở một sự nghiệp làm báo đáng lẽ đầy hứa hẹn. Nhưng ngay cả nếu lầm như thế thì có gì là tội ? Người ta bách hại Đoan Trang chỉ vì chế độ đã quá chao đảo đến độ sợ cả những gì không cần sợ và cũng có lẽ vì người ta đã hành hạ và đả thương cô nên nghĩ rằng Đoan Trang chỉ có thể thù hận mình. Người ta phạm tội ác chỉ vì đã lỡ phạm tội ác.

Bắt Đoan Trang không làm cho chế độ bớt đi một mối nguy vì Đoan Trang không hề là một mối nguy, trái lại nó còn gây thiệt hại lớn cho chế độ bởi vì do cố gắng thông minh của mình Đoan Trang đã tranh thủ được sự chú ý của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận lớn trên thế giới. Sự yếu đau và đơn độc của Đoan Trang càng khiến họ thấy chính quyền dã man một cách vô lý và phản đối mạnh hơn. Bắt Đoan Trang chỉ chứng tỏ chế độ cộng sản đã yếu đến độ sợ cả một phụ nữ cô đơn chân yếu tay mềm, nó chỉ quẹt thêm một vết nhơ lên khuôn mặt vốn đã rất xấu xí của chế độ cộng sản. Chế độ này đã mất trí.

Sắp tới có thể dự đoán trước là Đoan Trang sẽ bị đưa ra tòa. Viện Kiểm sát nhân dân sẽ xác nhận những cáo buộc của công an theo đó có đầy đủ bằng chứng là Đoan Trang đã vi phạm luật pháp vì họ chỉ là một chi nhánh của công an. Các thẩm phán vô liêm sỉ sẽ đọc những bản án đã được quyết định trước vì họ không phải là những thẩm phán. Và Đoan Trang, người phụ nữ vô tội, yếu bệnh và đáng thương, sẽ bị tuyên án từ 2 đến 5 năm tù. Đó chỉ là thêm một tội ác sau vô số tội ác của Đảng cộng sản.

Tội ác nào cũng đáng ghét, nhưng nó càng đáng ghét hơn khi đi kèm với sự ngu xuẩn.

Nguyễn Gia Kiểng

(16/10/2020)

Published in Quan điểm

Luật sư Đặng Đình Mạnh gửi đơn đăng ký bào chữa cho cô Phạm Đoan Trang

RFA, 12/10/2020

Luật sư Đặng Đình Mạnh vào sáng 12/10/2020 đã có đơn gửi Cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội đăng ký bào chữa cho nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang, người bị bắt khuya ngày 6-10-2020 với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".

baove1

Cô Phạm Đoan Trang bị bắt đêm 6/10/2020. Tấm hình này chỉ có công an chụp được rồi phổ biến để đe dọa người khác.

Luật sư Mạnh cho biết, cùng với việc gửi đơn đăng ký bào chữa, người nhà của cô Trang cũng đã gửi được vật dụng cần thiết vào trại Tạm giam số 1, công an Hà Nội. Ông nói qua điện thoại như sau :

"Đã gửi được quà, tức là những vật dụng cần thiết và tiền lưu ký còn gặp mặt thì họ chưa cho đâu.

Gặp mặt nếu về mặt lý thuyết thì phải hết giai đoạn điều tra thì mới có thể gặp được hoặc là khi hết giai đoạn điều tra và Trang phải có thái độ hợp tác với cơ quan an ninh điều tra thì mới được gặp mặt. Nhiều khi ra tòa mới được gặp !".

Nhà báo, blogger, tác giả, nhà hoạt động nhân quyền dân chủ Phạm Đoan Trang bị an ninh Hà Nội khởi tố với cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 Bộ luật hình sự cũ năm 1999.

Một cáo buộc khác là điều 117 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015 là "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước". Đây chính là điều luật 88 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi mà thành.

Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, sở dĩ cô Phạm Đoan Trang bị truy tố về cả 2 tội danh này vì hành vi của cô có từ trước và cả sau ngày 1-1-2018 - là thời điểm Bộ luật hình sự 1999 hết hiệu lực và Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực.

Từ khi bị bắt đến nay, chính phủ Mỹ, cộng hòa Czech và hàng loạt các tổ chức nhân quyền, xuất bản, báo chí... đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo trạng.

**********************

Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng tuyệt thực phản đối chính sách hà khắc của nhà tù

RFA, 12/10/2020

Con dâu tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng cha chồng cô đã bắt đầu tuyệt thực trong trại giam Ba Sao- Nam Hà tỉnh Hà Nam kể từ ngày 10/10.

baove2

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng tại phiên tòa sơ thẩm ở Nghệ An hôm 16/8/2018 - AFP

Ông Lê Đình Lượng là người đang thụ án tù 20 năm với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Theo thông tin đăng tải tại Facebook cá nhân, cô Xoan viết : "Hôm nay ngày đầu tiên bố tôi, ông Lê Đình Lượng tuyệt thực.

Ngày 04/10 vừa qua gia đình tôi ra trại giam Nam Hà để thăm bố tôi.

Gia đình tôi rất lo lắng vì thông báo đầu tiên của bố tôi trong cuộc nói chuyện.

Ông nói rằng : Chúa Nhật(chủ nhật) tức hôm nay ông sẽ bắt đầu tuyệt thực"

Lý do ông Lượng tuyệt thực được cô Xoan cho biết qua Facebook là vì trại giam hạn chế và thậm chí không cho ông sử dụng kinh Thánh và Lịch phụng vụ. Trong khi, đó là cách ông dùng để tuyên xưng niềm tin tôn giáo khi bị giam giữ trong tù.

Ông Lượng cũng cho người nhà biết qua chuyến thăm gặp ông vào ngày 4/10 là nguồn nước tại trại giam bị ô nhiễm nặng nề. Bên cạnh đó, tiếng ồn từ việc khai thác núi đá gần trại giam và bụi khiến không khí ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và giấc ngủ của các tù nhân.

Cũng theo thông tin từ Facebook của cô Xoan, từ chuyến thăm gặp ông Lượng hôm 4/10, ông cũng cho biết trại giam không cho sử dụng giấy bút do đó ông không thể viết đơn khiếu nại.

Cô Nguyễn Thị Xoan vào tối ngày 12/10 đã xác nhận thông tin với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại. Cô cho biết ông Lượng nói với gia đình rằng ông sẽ tuyệt thực cho đến khi trại giam đáp ứng các yêu cầu của ông về kinh thánh, giấy bút và giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí cho các tù nhân.

Cô Xoan cho biết gia đình hiện rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ của ông Lượng trong tù đang xấu đi vì điều kiện giam giữ và đã khuyên ông không nên tuyệt thực nhưng ông Lượng cho biết ông không còn lựa chọn nào khác. Gia đình ông Lượng cho biết họ đã nhiều lần gửi đơn đến Bộ Công an, đề nghị đáp ứng các yêu cầu về kinh thánh và tố cáo trại giam sử dung côn đồ đe dọa gia đình nhưng không được hồi đáp.

Ông Lê Đình Lượng, 53 tuổi, là nhà hoạt động nhân quyền và môi trường, ông từng giúp đỡ những nạn nhân chịu ảnh hưởng của việc Nhà máy Formosa xả thải trực tiếp ra biển gây nên thảm họa môi trường cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016.

Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 và bị biệt giam gần 1 năm trước khi bị đưa ra toà.

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hôm 3/1/2019, cũng cô Nguyễn Xoan cho biết qua Facebook cá nhân của mình, cha cô -TNLT Lê Đình Lượng bị chuyển từ trại giam Nghi Kim tỉnh Nghệ An ra trại giam Nam Hà tình Hà Nam và bị giam giữ tại đây đến nay.

Published in Việt Nam

Bắt Phạm Đoan Trang – Bão tố nổi lên giữa Ba Đình

Thu Thủy, Thoibao.de, 10/10/2020

Bộ Công an Việt Nam hôm 7/10 xác nhận đã "bắt tạm giam" nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 6/10. Bản tin ngắn đăng trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an cho biết "bị can" bị "bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điều 88 của Bộ luật hình sự 1999 và tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

bat1

Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Ảnh chụp từ trang mạng Dân Làm Báo.

Hãng tin AP dẫn báo Thanh Niên nói rằng nếu bị xét là có tội, bà Phạm Đoan Trang có thể đối mặt với bản án tù 20 năm.

Tin nhà báo bị bắt truyền nhanh trên mạng ngay sau khi bà bị bắt vào lúc gần nửa đêm thứ Ba, và lập tức tin này được truyền thông quốc tế, kể cả các hãng tin lớn như AP, Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, Deutsche Welle… loan tải, trong khi các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và nhân quyền mạnh mẽ lên án.

Tổ chức Không biên giới (RSF) công bố giải Tự do Báo chí Tầm ảnh hưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Photo chụp từ Facebook Le Trung Khoa.

Tên tuổi của Phạm Đoan Trang đã quen thuộc với báo giới quốc tế vì bà đã nhận nhiều giải quốc tế về tự do báo chí và nhân quyền. Năm 2019, Phạm Đoan Trang là một trong ba phụ nữ đoạt giải Tự do Báo chí của RSF- Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Trước đó, năm 2018, bà được chọn để nhận giải nhân quyền Homo Homini tại Cộng hòa Czech.

Các bản tin quốc tế đều lưu ý đến chi tiết nhà báo độc lập bị bắt chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ. Họ nhắc đến thành tích đấu tranh cho nhân quyền của nhà báo, bất đồng chính kiến, đấu tranh cho nhân quyền, tác giả nhiều đầu sách có giá trị như "Chính trị Bình dân", "Phản kháng phi bạo lực", "Politics of a Police State" (tiếng Anh), "Những mảnh đời sau song sắt ; "Anh Ba Sàm"… và gần đây hơn, đồng tác giả của "Báo cáo Đồng Tâm".

Will Nguyễn, đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm mới nhất, đã phổ biến một bức thư của bà Phạm Đoan Trang "Nếu tôi có đi tù" sau khi bà bị bắt. Trong thư, Phạm Đoan Trang khẳng định bà muốn "xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam", nhắn nhủ những người ủng hộ hãy tiếp tục đấu tranh cho những mục tiêu mà bà theo đuổi. Bà nói : "Tôi không cần tự do cho riêng mình ; Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều : Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam".

Bà cho biết sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, nên nếu công an nói như vậy tức là "công an bịa đặt, lừa dối".

Bà bày tỏ mong muốn những người ủng hộ hãy chăm sóc mẹ già, và là người yêu âm nhạc, bà Phạm Đoan Trang mong có được cây đàn guitar trong tù, vì đối với bà "đàn guitar cũng quan trọng như Kinh Thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo".

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc đặc trách Châu Á của Human Rights Watch, nói tổ chức theo dõi nhân quyền này mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ bà Phạm đoan Trang.

"Mỗi một ngày bà ở sau chấn song sắt là một sự bất công nghiêm trọng, vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền và phương hại tới danh dự của chính quyền Việt Nam", ông Robertson nói.

Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cá nhân bà Phạm đoan Trang. Tổ chức này nhắc lại rằng bà đã bị đàn áp từ khi trở về Việt Nam năm 2015. Và năm 2018, sau khi bị bắt giữ, bà đã phải nhập viện vì bị công an đánh đập dã man trong lúc bị câu lưu.

"Phạm Đoan Trang có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn và các hình thức ngược đãi khác dưới tay của nhà cầm quyền Việt Nam. Bà phải được trả tự do lập tức và vô điều kiện".

Bà Phạm Thị Đoan Trang là một tác giả được quốc tế biết tiếng, bà là người phát ngôn của Nhà xuất bản Tự Do, nhà xuất bản đã được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) trao giải thưởng Prix Voltaire vào tháng Ba năm 2020.

"Phạm Đoan Trang chủ ý chấp nhận nguy cơ để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Tôi xin ngả mũ thán phục trước sự can trường và sức mạnh của niềm tin của bà".

Hôm 7/10, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế, liên minh lớn nhất thế giới của các nhà xuất bản, loan báo "Đồng sáng lập Nhà Xuất Bản Tự do của Việt Nam được Giải Voltaire, đã bị bắt trước hội chợ sách Frankfurt".

Theo lịch trình, bà Phạm Đoan Trang sẽ có góp tiếng trong cuộc thảo luận về quyền tự do xuất bản vào ngày 15/10 tại hội chợ sách quốc tế Frankfurt. Chủ tịch và CEO của Frankfurter Buchmesse nói hôm 7/10 :

"Chúng tôi rất quan tâm về việc Phạm Đoan Trang bị bắt giữ, ngay trước hội chợ sách lớn nhất thế giới, nơi mà tự do biểu đạt được tôn vinh".

bat2

Bà Phạm Đoan Trang đàn và hát bài "Oh My Love" của The Beatles

Từ Geneva, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) ra thông báo do ông Kristenn Einarsson, Chủ tịch Ủy ban Tự Do Xuất bản IPA và Chương trình Giải Voltaire- viết rằng :

"Phạm Đoan Trang và Nhà Xuất bản Tự do đã phải hoạt động trong bóng tối trong nhiều năm. Thành quả làm việc và sự can đảm của bà là một nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà xuất bản quốc tế, và cộng đồng các nhà xuất bản thế giới ủng hộ bà trong cuộc đấu tranh cho tự do xuất bản ở Việt Nam".

Chủ tịch IPA Hugo Setzer, nói :

"Phạm Đoan Trang chủ ý chấp nhận nguy cơ để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Tôi xin ngả mũ thán phục trước sự can trường và sức mạnh của niềm tin của bà".

Lúc nhận giải Voltaire, Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng kể từ khi Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào năm 2019 cho đến nay, các nhân viên "không bao giờ được hưởng một giây phút bình yên" vì liên tục bị công an sách nhiễu.

Phản ứng trước tin bà bị bắt, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế Ming Yu Hah nói :

"Bắt giữ bà Phạm đoan Trang là hành động sai trái. Bà là nhân vật đi tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà là nguồn cảm hứng của vô số nhà đấu tranh trẻ tuổi đã đứng lên để tranh đấu cho một nước Việt Nam công bình hơn, bao gồm mọi thành phần, và tự do hơn".

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. Nhà báo Việt Nam này bị bắt vào tối thứ Ba với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước". Tổ chức RSF đã trao tặng bà Trang Giải thưởng Tự do Báo chí hồi năm 2019 cho hoạt động báo chí đặc biệt hiệu quả.

"Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang là ví dụ mới nhất về việc đàn áp những tiếng nói chỉ trích ở Việt Nam", ông Christian Mihr – Giám đốc điều hành RSF – nói. "Tội bị cáo buộc của bà, thật ra chỉ là phổ biến những thông tin độc lập và tạo điều kiện cho đồng bào của bà thực hiện các quyền của người dân được bảo đảm bởi hiến pháp. Bà Trang không thể bị tù. Bà ấy phải được thả ngay lập tức".

Cùng với Trung Quốc, Saudi Arabia, Ai Cập và Syria, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới mà có nhiều người nhất bị ngồi tù vì công việc làm truyền thông của họ, hiện nay có ít nhất 23 người bị ngồi tù ở Việt Nam vì lý do này. Hầu hết họ là các blogger và nhà báo công dân – thường là những nguồn thông tin được điều tra độc lập duy nhất, vì các phương tiện truyền thông chính thống của Việt Nam phải tuân theo chỉ thị của Đảng cộng sản.

bat3

Bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt nam, thì nhà xuất bản Tự do vẫn xuất bản và phổ biến được hàng trăm đầu sách ở Việt nam. Rất nhiều nhà hoạt động đã bị an ninh khủng bố vì hỗ trợ phổ biến sách đến tay người đọc

Trong danh sách tự do báo chí, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 nước.

Từ Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), cùng ngày, trong một tuyên bố có tựa đề "Việt Nam : Nhà vô địch nhân quyền bị bắt, có nguy cơ bị tra tấn nghiêm trọng", Phó Giám đốc Khu vực của tổ chức này, Ming Yu Hah, gọi đây là một hành động đáng ‘chê trách’ của chính quyền và kêu gọi thả tự do vô điều kiện cho nhà báo, nhà hoạt động :

"Việc Phạm Đoan Trang bị bắt là một hành động đáng chê trách. Bà là một nhân vật hàng đầu trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Bà đã truyền cảm hứng cho vô số nhà hoạt động trẻ lên tiếng vì một Việt Nam công bằng, hòa nhập và tự do hơn.

"Phạm Đoan Trang phải đối mặt với nguy cơ sắp bị tra tấn và đối xử tệ bạc dưới bàn tay của chính quyền Việt Nam. Bà phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

"Phạm Đoan Trang đã phải đối mặt với sự ngược đãi do công việc của bà là một nhà bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ kể từ khi bà trở về Việt Nam vào năm 2015. Trước đó, bà đã phải nhập viện sau khi bị tra tấn và chịu bạo lực về giới sau vụ bắt giữ tùy tiện với bà vào năm 2018".

Cũng hôm 07/10, hãng tin Anh Reuters đưa tin về sự việc trong một bản tin cho hay "Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động vài giờ sau cuộc họp nhân quyền với Mỹ", bản tin viết :

"Các nguồn tin và các nhóm nhân quyền quốc tế cho biết Việt Nam đã bắt giữ một blogger và một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng vì "các hoạt động chống nhà nước" vài giờ sau khi chính phủ nước này tổ chức các cuộc đàm phán thường niên về nhân quyền với Hoa Kỳ…

bat4

Việt nam đứng 175/180 trên bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức phóng viên không biên giới

"… Mặc dù cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở hơn với thay đổi xã hội, đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam rất ít dung thứ sự chỉ trích và đã tăng cường đàn áp các nhà hoạt động trước thềm đại hội đảng quan trọng vào tháng Một năm sau".

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện phản biện Chính sách độc lập IDS (đã tự giải thể) nói với BBC :

"Tôi cho rằng đây là một vụ đàn áp trắng trợn chống lại những tiếng nói khác với ý của Đảng cộng sản Việt Nam, chống lại những quyền tự do báo chí, xuất bản và biểu đạt đã được Việt Nam cam kết tôn trọng trong luật quốc tế (ICCPR, mà Việt Nam đã tham gia từ đầu những năm 1980 và cũng được ghi trong Hiến Pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và như thế chính quyền Việt Nam phải có nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền đó của mọi công dân.

Đáng tiếc nhằm để hợp pháp hoá những sự vi phạm như vậy bộ Luật Hình sự đã đưa vào những quy định mơ hồ như tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 ; và tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

"Theo tôi, xét về mặt nguyên tắc chẳng ai có thể chống lại một nhà nước cả (vì nó gồm lãnh thổ, dân cư, bộ máy nhà nước và các dự án nhà nước) ; nhưng ai cũng có quyền chống một chính quyền (tức là những người con người cụ thể làm các chức năng cụ thể trong các bộ máy nhà nước) khi chính quyền ấy làm bậy (chính ông Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân đuổi chính phủ nếu chính phủ làm không tốt việc phục vụ dân). Đáng tiếc Đảng cộng sản Việt Nam đánh đồng chính quyền với nhà nước và tạo ra các điều luật hay các tội danh mù mờ để họ có thể diễn giải việc bắt bất cứ ai làm những điều hợp hiến, hợp luật quốc tế như Phạm Đoan Trang đã làm và bắt bớ, bỏ tù những người người như vậy. Phải đấu tranh để đòi Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện đúng luật quốc tế, đúng Hiến pháp mà chính nó tạo ra", Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quang A nêu quan điểm.

"Chúng ta rất khó biết là chính quyền muốn điều gì, hiện nay về bối cảnh, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sắp tới trong chỉ còn vài tháng nữa thôi, Hội nghị 13 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra, và ở quốc tế thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 cũng sắp diễn ra đầu tháng tới, bối cảnh theo tôi là rất phức tạp với quá nhiều yếu tố đang xảy ra", ông Trịnh Hữu Long bình luận.

bat5

Hình bên trái là bà Phạm Đoan Trang mới đây công bố Bản Báo Cáo Đồng Tâm, hình bên phải là bà Trang phải đi nạng sau bị an ninh Cộng sản chặn đánh gãy chân đứt dây chằng và phải phẫu thuật tại vào năm 2016, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành.

"Tôi nghĩ rằng việc bắt giữ Phạm Đoan Trang nằm đâu đó trong một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền và có đó trong nội bộ đảng này đang cần lập một chiến công lớn để được ghi nhận, để được đề bạt vào những chức vụ cao hơn trong ban lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản trong thời gian tới.

"Phạm Đoan Trang là một nhà hoạt động dân chủ thuộc hàng nổi tiếng nhất, hiệu quả nhất ở Việt Nam, và việc bắt giữ Phạm Đoan Trang, theo tôi phải đến từ các cấp lãnh đạo cao nhất của đảng và chính quyền, chứ không thể nào chỉ đến từ cấp lãnh đạo chỉ như Ủy viên Trung ương đảng hay cấp Thứ trưởng được". ông Trịnh Hữu Long nêu quan điểm.

‘Một kiểu vỗ mặt người Mỹ’ ?

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh nói :

"Tôi thấy rằng ngoài những hoạt động của bà Đoan Trang trong nhiều năm nay làm chính quyền khó chịu, thì tài liệu Báo cáo Đồng Tâm mới đây có lẽ làm họ khó chịu hơn nữa, dẫn tới quyết định bắt giữ.

"Tuy nhiên, việc bắt giữ bà Đoan Trang ngay sau khi bà gặp đại diện Tòa Lãnh sự Mỹ và đúng lúc cuộc Đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ đang diễn ra là một hiện tượng quá lạ. Về ngoại giao, nó như một kiểu "vỗ mặt" với phía Mỹ, trong lúc quan hệ hai nước đang tốt đẹp chưa từng thấy và rất cần nhau quanh việc đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Không lẽ lại có chuyện "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", hay thậm chí là những khúc mắc nội bộ khó thấy hết bên trong ?

Còn từ Paris, bà Tường An nói :

"Như tôi đã bày tỏ rằng khá bất ngờ khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt nhà báo Phạm Đoan Trang vào lúc mà giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa có cuộc đối thoại về Nhân quyền. Với lực lượng công an hùng hậu, nếu muốn, họ có thể bắt cô ấy bất cứ lúc nào.

"Nhưng có một số câu hỏi mà tôi thấy được đặt ra qua đây rằng tại sao họ lại chọn thời điểm này ? Hay có lẽ hồ sơ Đồng Tâm mà cô Phạm Đoan Trang vừa hoàn thành cùng với Will Nguyen là giọt nước làm tràn ly ? Và họ sợ rằng ngoài 64 dân biểu Châu Âu gửi kiến nghị vừa qua sẽ có thêm những dân biểu khác ở Châu Âu và trên thế giới lên tiếng nữa chăng ? Và sau khi đã đạt được các hiệp định Hiệp thương CPTPP, EVFTA, họ muốn cho thế giới tự do biết rằng họ bất chấp áp lực từ hai hiệp thương này ?

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 10/10/2020

*****************

Viết báo ở Việt Nam là nghề rủi ro bậc nhất

Tư Hoài Lang, VNTB, 10/10/2020

Nhà báo tự do như Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang thì bị bỏ tù. Nhà báo ‘quốc doanh’ sắp tới đây có thể bị phạt vạ bạc chục triệu đồng nếu dám xa rời ‘tôn chỉ – 1mục đích’ của… Bộ Ngoại giao (!?)

bat6

Phạm Đoan Trang "làm việc" với chấp pháp Hà Nội

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Cái nguy hiểm đầy khó hiểu trong Nghị định số 119/2020/NĐ-CP là vấn đề gọi là "Giấy phép". Cụ thể, tại Chương II, "Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả", tại Điều 5. Vi phạm quy định về giấy phép, từ khoản 2 đến khoản 6 có quy định :

"2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây : a) Hoạt động thông tin, báo chí không đúng mục đích, chương trình đã được ghi trong giấy phép của Bộ Ngoại giao ; b) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin, đặc san.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây : a) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép trong hoạt động báo chí ; b) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều 8 Nghị định này ; c) Hoạt động thông tin, báo chí mà không có giấy phép của Bộ Ngoại giao ; d) Xuất bản bản tin, đặc san không có giấy phép ; đ) Vi phạm các quy định về điều kiện thành lập Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí ;

e) Báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện hoạt động báo chí, hoạt động liên quan đến báo chí không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ; g) Cơ quan báo chí nước ngoài đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam khi không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử ; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình mà không có giấy phép.

5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

6. Hình thức xử phạt bổ sung : a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 ; tịch thu tang vật vi phạm hành chính là ấn phẩm báo chí, phụ trương đối với hành vi quy định tại khoản 4 ; tịch thu tang vật vi phạm hành chính là báo in, tạp chí in đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này ; b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này".

Các nội dung kể trên cho thấy kể từ ngày 1/12/2020, nghề làm báo, viết báo tại Việt Nam quá nguy hiểm khi đối mặt các ‘án phạt vạ’ toàn bạc chục triệu với những tùy nghi đầy khó hiểu từ nhà chức trách.

Trước tiên theo Luật Báo chí thì giấy phép báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ; phía Bộ Ngoại giao chỉ cấp phép cho phóng viên nước ngoài vào tác nghiệp tại Việt Nam. Do đó, với quy định nếu "Hoạt động thông tin, báo chí mà không cógiấy phép của Bộ Ngoại giao" sẽ bị phạt 15 triệu đồng là… oan còn hơn Thị Kính (*).

Còn nếu hoạt động gọi là không đúng "tôn chỉ – mục đích" thì phải chịu mức phạt là 15 triệu đồng, từ quy định, "Hoạt động thông tin, báo chí không đúng mục đích, chương trình đã được ghi trong giấy phép của Bộ Ngoại giao".

Nhắc lại, trong lãnh vực "báo chí nội địa", hiện Luật Báo chí không có quy định nào buộc phải xin tờ "giấy phép của Bộ Ngoại giao".

Tư Hoài Lang

Nguồn : VNTB, 10/10/2020

Chú thích :

(*) Thị Kính là một phụ nữ đã tài sắc vẹn toàn lại hiếu thảo hết lòng, được bố mẹ gả cho Sùng Thiện Sĩ – một thư sinh đẹp trai, chăm học. Một lần đọc sách mệt, Thiện Sĩ ngủ thiếp đi. Thị Kính ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chồng, bỗng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lên định tỉa sợi râu. Bỗng Thiện Sĩ chợt tỉnh, nhìn thấy vợ cầm dao kề vào cổ mình, liền tri hô là vợ định giết mình. Thế là Thị Kính mang tội tầy đình, bị chồng ruồng bỏ, xã hội lên án.

Tình ngay lý gian, không sao giãi bày được nỗi oan, Thị Kính cắn răng chịu tủi nhục, quay về nhà cha mẹ. Nhưng rồi nỗi oan khổ cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai, nàng bèn quyết tâm đi tu, trước là báo đáp ân sâu của cha mẹ, sau là tẩy rửa nỗi oan khiên. Đang đêm, nàng cắt tóc, cải trang thành nam tử và trốn khỏi nhà. Lại một lần nữa, Thị Kính bị mang tiếng oan, bởi thiên hạ đồn là bỏ nhà theo trai…

Thật sự thì nàng tìm đến nương nhờ nơi cửa Phật để cõi lòng được bằng an, và được yên phận với những tháng ngày còn lại, nhưng nào có được như thế.

Sư cụ, không hề biết nàng là gái, bèn nhận nàng cho làm tiểu, đặt tên là Kính Tâm. Trong làng có Thị Màu, con gái của một phú ông, có tính lẳng lơ, đi lễ chùa, thấy Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm. Bao lần Thị Màu tán tỉnh nhưng "chú tiểu" Kính Tâm vẫn cứ thản nhiên, càng làm cho Thị Màu say mê. Quen thói trăng hoa, Thị Màu bèn tư thông với một người đầy tớ trong nhà, không ngờ thị mang thai và bị làng phạt vạ. Thị Màu bèn vu vạ cho Kính Tâm ăn nằm với thị. Vì thế Kính Tâm bị làng đòi đến tra khảo, không biết biện bạch ra sao để gỡ mối oan này.

Sư cụ thấy "chú tiểu" bị đánh đòn đau, thương tình, kêu xin với làng nộp khoán. Dù thương xót Kính Tâm, nhưng vì sợ ô danh chốn thiền môn nên sư cụ cũng phải để Kính Tâm ra ở ngoài mái tam quan. Thị Màu sanh con trai, đem đứa bé bỏ trước cổng chùa. Động lòng từ bi, Kính Tâm ra ẵm lấy đứa bé và chăm lo nuôi nấng hết lòng.

Ngày ngày, Kính Tâm phải bế đứa bé đi xin sữa khắp đầu làng cuối xóm trong sự cười chê của thế gian. Ba năm sau, Kính Tâm yếu hẳn đi, trước khi mất, viết một lá thư dặn đứa bé giao lại cho cha mẹ mình. Đứa bé vội lên chùa trên báo cho sư cụ. Lúc đó, mới hay Kính Tâm là đàn bà. Khi lá thư của nàng về đến quê thì mọi người biết nàng không phải là gái giết chồng. Nỗi oan tình của Thị Kính từ đó được tỏ, nhưng vẫn còn đọng lại một điều gì đó quá nặng nề với người đời.

Từ chuyện tích này, dân gian có thành ngữ "oan Thị Kính" để so sánh với những nỗi oan khuất cùng cực mà không sao giãi bày được.

**************************

Bà Phạm Thị Đoan Trang bị khởi tố theo Điều 88 của Bộ Luật hình sự 1999 (?!)

Hoài Nguyễn, VNTB, 09/10/2020

Bà Phạm Thị Đoan Trang đang đối mặt với cả Bộ luật Hình sự 1999 và Bộ luật Hình sự 2015.

bat7

Bà Phạm Thị Đoan Trang bị khởi tố theo Điều 88 của Bộ Luật hình sự 1999

"Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang (sinh ngày 27/5/1978 ; hộ khẩu thường trú : phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ; hiện ở : phòng 6 – lầu 1 – 372/36 đường Cách mạng tháng Tám, phường 10, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội : Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015".

Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đã có thông báo như đoạn trích trên (*).

Cái khó hiểu ở bản tin của Bộ Công an là Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 hiện đã được thay bằng Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Như vậy phải chăng là bà Phạm Thị Đoan Trang được cơ quan tố tụng chia ra làm hai thời kỳ có hành vi phạm tội là từ ngày 31/12/2018 trở về trước, và kể từ ngày 01-01-2018 cho đến nay ?

"Bộ luật Hình sự 1999, Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm :

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân ;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm".

"Bộ luật Hình sự 2015 Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm :

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân ;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm".

Điểm chung của hai điều luật hình sự kể trên, đó là đều không đề cập đến Đảng cộng sản Việt Nam là khách thể trực tiếp của tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Khoản 3 Điều 117 quy định "người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm".

Theo các dấu hiệu pháp lý quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự năm 2015 về chuẩn bị phạm tội, thì giai đoạn chuẩn bị phạm tội là quá trình tìm kiếm, sửa soạn, công cụ phương tiện hoặc tạo ra các điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.

Giai đoạn chuẩn bị phạm tội bao gồm ba nhóm hành vi : hành vi tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm ; hành vi tạo ra các điều kiện khác (điều kiện vật chất và tinh thần) cho việc thực hiện tội phạm ; hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm.

Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm cấu trúc mặt khách quan của cấu thành tội phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, trong đó có tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì các điều luật này được xây dựng là cấu thành tội phạm hình thức. Vì vậy, thời điểm tội phạm hoàn thành được xác định từ khi người phạm tội thực hiện các hành vi khách quan được mô tả trong cấu thành tội phạm.

Như vậy, rõ ràng giữa lý luận và thực tiễn áp dụng đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội trong điều luật này có mâu thuẫn, và vấn đề đặt ra là việc áp dụng áp luật đối với các cơ quan hành pháp được xác định như thế nào nếu không muốn nói là không khả thi ?

Phải chăng vì lý do như nêu trên nên cơ quan tố tụng đã chọn việc khởi tố bà Phạm Thị Đoan Trang luôn ở Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 ?

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 09/10/2020

Chú thích :

(*)http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/bat-tam-giam-kham-xet-khan-cap-doi-voi-bi-can-pham-thi-doan-trang-ve-toi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-d17-t28914.html

***********************

Bắt Phạm Đoan Trang : Bình luận lo ngại vụ việc 'thách thức giá trị dân chủ'

BBC, 09/10/2020

Hành động của chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo tự do, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang hôm 06/10/2020 đã 'đi ngược' lại các cam kết quốc tế và luật pháp của chính nước này, một số ý kiến nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC News tiếng Việt hôm 08/10.

bat8

Phạm Đoan Trang

Từ Đài Bắc, Đài Loan, luật gia Trịnh Hữu Long, Tổng Biên tập Luật Khoa Tạp Chí nói với BBC :

"Theo tôi, về bản chất của vụ bắt giữ và vụ án này với Phạm Đoan Trang cũng không có gì nhiều để bình luận. Nó là một hành vi vi phạm nhân quyền đáng lên án và chính quyền Việt Nam đang đi ngược lại với chính pháp luật của họ, Hiến pháp của họ và với những Công ước quốc tế mà họ đã ký kết, đa tham gia.

"Đi ngược lại với cả những tuyên bố rất long trọng của họ ở rất nhiều diễn đàn quốc gia, quốc tế, ở rất nhiều nơi, ngay kể cả trên bàn thương lượng với các quốc gia khác".

Đã quen bị chỉ trích suông ?

Từ Leeds, Anh quốc, nhà báo tự do, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi nhận xét :

"Qua sự việc này, có thể thấy rằng chính quyền Việt Nam hiện nay không sợ gì những lời lên án, chỉ trích của quốc tế, của Hoa Kỳ v.v… nữa.

"Lý do là bởi vì họ thừa biết rằng trong dịp này Hoa Kỳ chẳng hạn đang rất bận rộn với bao nhiêu vấn đề như Covid-19, hay chuyện bầu cử Tổng thống… cho nên chắc chắn sẽ không có một biện pháp hay hành động nào mạnh mẽ.

"Còn nếu chỉ có chỉ trích suông thì tôi nghĩ nhà nước Việt Nam này đã quen bị chỉ trích rồi, nên họ chẳng sợ.

"Và điểm thứ hai tại sao vụ bắt giữ diễn ra trước Đại hội 13, theo tôi lý do là bởi vì rõ ràng trước một sự kiện nào đó của Việt Nam, sự kiện quan trọng, thì họ luôn luôn có những hành động bắt bớ mà thường là như vậy".

Ưu tiên ổn định chính trị ?

Từ Hà Nội, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, chuyên gia phân tích chính sách công, bình luận thêm :

"Qua sự quan sát tình hình từ trong nước, tôi thấy rằng trước những sự kiện lớn như thế, thường người ta ưu tiên sự ổn định chính trị, hơn là mặc cả con bài với Mỹ, hay với một nước nào đấy về một vấn đề gì đấy, như là về thương mại, nhân quyền, hay là để gây một sự chú ý nào đấy.

"Đó là một suy đoán thôi, còn gắn nó với một cuộc đấu đá quyền lực thì tôi thấy cũng không có bằng chứng, rất khó để xác định một phe cánh, hay một sự thể hiện quyền lực của một nhân vật nào đấy trong sự căng thẳng của chuyển giao quyền lực và công tác nhân sự của Đại hội đảng".

Cũng từ Hà Nội, ngay trước chương trình hội luận Bàn tròn này, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore), Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra quan sát của mình với BBC :

"Công an bắt giam bà Phạm Đoan Trang theo Điều 88 luật hình sự năm 1999 và Điều 117 luật hình sự năm 2015 thì nó đặt ra câu hỏi : thế nào là chống nhà nước, thế nào là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Cụ thể hóa là gì ?

"Với cá nhân, truyền thông là quyền dân sự và cũng là quyền chính trị hay kinh tế được hiến pháp Việt Nam công nhận, do đó theo tôi hai điều luật này, không thỏa mãn các tiêu chí để được gọi là điều luật.

"Việc bắt giam và rồi tiến hành các bước tố tụng, đã và sẽ không thể hiện công lý, pháp quyền và quyền con người. Những công dân bày tỏ quan điểm khác biệt của mình, thì thường bị chụp mũ là chống đối, và rồi một số bị bắt giam và xử tù, bị coi là một trong những thế lực thù địch.

"Đây là thách thức trước hết đối với công dân Việt Nam. Sau đó, là thách thức luật pháp quốc tế, thách thức nền tảng pháp quyền, thách thức các giá trị căn bản về dân chủ, về nhân quyền".

Bị bắt vì 'chống phá nhà nước'

Hôm 07/10, về phía chính quyền và Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho truyền thông nước này biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án với bà Phạm Đoan Trang để điều tra cáo buộc có hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Xô cho hay cùng ngày 7/10, quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Hà Nội phê chuẩn.

Bà Trang đang bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra, theo phía công an.

"Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ một số tài liệu, thiết bị, tài liệu liên quan vụ án", tướng Xô nói thêm.

Nhà báo tự do, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt đúng vào ngày kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ kéo dài hai ngày 6-7/10/2020.

Cũng hôm thứ Tư, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công An Việt Nam cho biết thêm về vụ bắt giữ nhà hoạt động :

""Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật", Bộ Công an Việt Nam khẳng định.

*****************

Vit Nam pht nng trong lĩnh vc báo chí, ‘bóp nght’ tiếng nói đi lp

VOA, 09/10/2020

Vit Nam va nâng mc pht trong lĩnh vc báo chí, xut bn lên đến 200 triu đng, và đình ch 12 tháng. Gii quan sát xem đây là mt n lc liên tc nhm siết cht s qun lý ca Đảng cộng sản và nhà nước đi vi mt nn báo chí vn được quc tế xem là không có t do.

bat9

Các phóng viên Vi t Nam và qu c t ế theo dõi cu c g p th ượ ng đ nh M - Tri u Tiên t i Hà N i ngày 26/02/2019.

Ngh đnh 119/2020 va được Th tướng Nguyn Xuân Phúc ký ban hành ngày 7/10/2020 vi mc pht hành chính lên đến ti đa 200 triu đng, tước giy phép hoc đình ch hot đng đến ti đa 12 tháng được truyn thông trong nước loan tin là mt s "thay đi quan trng".

T Khánh Hòa, nhà báo đc lp Võ Văn To, người tng làm báo nhà nước trong nhiu năm, nên nhn đnh vi VOA v quy đnh mi này :

"Mc pht tăng lên như thế là rt nng n ! V mt tài chính, nhiu t báo nh mà b pht 200 triu đng thì coi như phá sn luôn. Vic tước giy phép hot đng cho đến 12 tháng là rt nng. Tôi thy b đình ch 3 tháng là nng lm ri. Đưa lên ti 12 tháng thì coi như t báo đó dp luôn !"

Quy đnh mi này, s có hiu lc t ngày 1/12/2020, s áp dng mc pht t 150-200 triu đng đi vi hành vi "Cung cp thông tin chng nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam ; phá hoi vic thc hin chính sách đoàn kết quc tế mà chưa đến mc truy cu trách nhim hình s". Ngh đnh 159/2013 trước đây không đ cp đến ni dung này.

Ngh đnh mi còn nêu các điu khon được xem là khá mơ h như : "Đăng, phát thông tin không phù hp vi li ích ca đt nước và ca nhân dân" s b pht t 150 triu đến 200 triu đng, hay "Cung cp thông tin có ni dung sai s tht, xuyên tc, xúc phm danh d, uy tín ca t chc, danh d, nhân phm ca cá nhân", s b pht t 30 triu đến 40 triu đng.

Cũng theo quy đnh mi, các phóng viên nước ngoài, tr lý báo chí ca phóng viên nước ngoài hot đng báo chí ti Vit Nam mà không có th phóng viên nước ngoài hp l do B Ngoi giao Vit Nam cp, s b pht tin t 3 triu đến 5 triu đng.

Nhà báo Võ Văn To nhn đnh :

"Đây là chính sách nht quán ca nhà nước Vit Nam lâu nay : luôn luôn tăng cường bóp nght t do báo chí.

"Báo chí Vit Nam không ging như nước ngoài. Nhà nước Vit Nam do đc đng cai tr, không chp nhn đa nguyên, đa đng ; không chp nhn phn bin

"H tuyên b mt cách dt khoát và rõ ràng rng báo chí là công c truyên truyn ca Đng và Nhà nước".

Theo Ngh đnh mi này, nhng nhà báo hot đng báo chí không đúng tôn ch, mc đích ghi trong giy phép hot đng báo chí ca cơ quan báo chí đang công tác cũng s b x pht hành chính.

Năm 2020, Tổ chức Phóng viên Không Biên gii (RSF) xếp hạng Việt Nam đng gn chót bng v t do báo chí, th 175 trong s 180 quc gia.

Vit Nam vn b xếp vào s các nước là "k thù ca t do báo chí", hay "không có t do báo chí", dù đng trên hai nước cng sn khác là Trung Quc và Triu Tiên, nhưng xếp dưới Lào.

Đáp li, B Ngoi giao Vit Nam cho rng RSF báo cáo "sai s tht" v t do báo chí Vit Nam.

Trong thi gian va qua, các quc gia phương Tây và các t chc quc tế liên tc lên tiếng v vic chính quyn bt giam và pht tù hàng lot các blogger và nhà báo t do ch vì h bày t ý kiến ôn hòa.

Liên quan đến vic chính quyn Vit Nam bt giam nhà báo Phm Đoan Trang trong tun này, người b khi t hình s vi hai ti danh "Chng Nhà nước", ông Daniel Bastard, Giám đc Châu Á Thái Bình Dương ca RSF, nêu nhn đnh vi VOA : "RSF bt bình trước v bt gi bà Phm Đoan Trang, người được vinh danh Gii thưởng T do Báo chí ca chúng tôi cách đây đúng mt năm".

"Nhng vic bà làm là ct mun cung cp cho đng bào ca mình nhng thông tin đáng tin cy và giúp h thc hin đy đ các quyn ca mình. Vic bt gi bà là mt bước nhy vt khác trong quá trình đàn áp hoàn toàn theo ch đo ca Đảng cộng sản Vit Nam cm quyn".

**************************

Chống Nhà nước hay chống Đảng cộng sản ?

Hà Nguyên, VNTB, 09/10/2020

Pháp luật hình sự Việt Nam hiện có điều khoản cụ thể nào về liên quan hành vi chống Đảng cộng sản hay chưa ?

bat10

Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam là một

Vấn đề lại được đặt ra khi nhà chức trách khởi tố bà Phạm Thị Đoan Trang : bà Trang kêu gọi có sự cạnh tranh sòng phẳng trong các đảng chính trị qua việc tự do bầu cử thực chất. Và điều này cho thấy dường như bà đang muốn chống lại sự độc đảng ở Việt Nam – nếu có thể ‘chụp mũ chính trị’, thì bà Phạm Thị Đoan Trang đang chống lại sự độc tài của Đảng cộng sản ; bởi mặc dù Điều 4.3, Hiến pháp 2013 ghi rằng, "Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" – song thực tế Việt Nam chưa có luật về đảng chính trị ; và Hiến định ở Điều 4.2, "Đảng cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình" – nhưng hễ ai muốn bày tỏ quyền ‘giám sát Đảng’ thì dễ bị xem xét hình sự hóa, mà việc bắt tạm giam bà Phạm Thị Đoan Trang là một đơn cử.

"Nhà báo Đoan Trang là người nỗ lực truyền bá tri thức pháp luật và chính trị cho người dân Việt Nam, cổ xúy cho chính những giá trị tự do, dân chủ mà chính quyền Việt Nam ghi rõ trong Hiến pháp và tuyên bố trịnh trọng ở mọi diễn đàn. Không ở đâu và không khi nào mà việc làm báo và xuất bản sách, việc tham gia các sinh hoạt chính trị thông thường của một quốc gia, lại nên bị coi là tội phạm. Những hành vi đàn áp những quyền con người căn bản đó mới chính là tội phạm" – Trịnh Hữu Long – Tổng biên tập Luật Khoa tạp chí, lên tiếng và kêu gọi :

"Chúng tôi kêu gọi độc giả của Luật Khoa, cũng như tất cả những ai còn trăn trở với đất nước và con người Việt Nam, lên án vụ bắt giữ này và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo Đoan Trang ngay lập tức. Nếu có thể, hãy tiếp nối tinh thần tự do của Đoan Trang và bắt tay vào làm báo, viết sách, dịch sách, cũng như lên tiếng trước bất công".

Để có thể cáo buộc bà Phạm Thị Đoan Trang có hành vi chống Đảng cộng sản Việt Nam, cần thiết có một tu chỉnh luật, theo đó Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 sẽ được sửa đổi như sau :

"Điều 117. Tội tuyên truyền chống Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm :

a) Tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân ;

c) Làm ra, tàng trữ, tán phát thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung chống Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm".

Nếu nhà chức trách chỉ xem xét hành vi được gọi là "chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", thì trên thực tế không thể tách bạch đâu là quyền lực Nhà nước, đâu là quyền lực Đảng trong việc quản trị quốc gia mà bà Phạm Thị Đoan Trang đang "chống đối – chống phá" như cáo buộc.

Ở đây, rất có thể nhà chức trách chọn việc bắt tạm giam hình sự bà Phạm Thị Đoan Trang vào thời điểm mà các diễn đàn quốc tế đang liên tục lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng các cam kết về quyền dân chủ của người dân, còn nhằm mục đích là hạn chế tối đa những rủi ro mà phe nhóm quyền lực trong Đảng sẽ ‘mượn cớ’ xã hội dân sự để ‘ra đòn răn đe nhau’ ngay trước thềm Đại hội Đảng XIII.

Bởi rất có thể nếu nhấn thêm một bước nữa liên quan đến các công việc phát hành sách của bà Phạm Thị Đoan Trang, phía cơ quan tố tụng sẽ "mở rộng vụ án" bằng việc viện dẫn Điều 390 "Tội không tố giác tội phạm", theo đó, người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này, không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây của Bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Trong Điều 389 "Tội che giấu tội phạm", ở khoản 1.a gồm các điều từ Điều 108 đến Điều 121 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Xem ra ở Việt Nam nếu không muốn bị chính trị hóa các hành vi được gọi là Hiến định tại Điều 4.2 và 4.3, cần thiết tuân thủ điều quen thuộc lâu nay, "Đã có Đảng và Nhà nước lo".

Hà Nguyên

Nguồn : VNTB, 09/10/2020

*******************

Đoan Trang cũng ch nói ‘eppur si muove’

Nguyễn Hùng, VOA, 09/10/2020

Mt trong các nhân vt lch s trong sách giáo khoa tôi còn nh là triết gia, nhà toán hc và thiên văn hc người Ý Galileo Galilei. Ông được cho là đã tuyên b eppur si muove được dch thành nhưng dù sao trái đt vn quay khi b Tòa án Nhà th buc ti theo tà giáo hi năm 1632 vì khăng khăng rng trái đt quay quanh mt tri. Vài trăm năm sau Giáo hi đã hơn mt ln xin li vì đã cư x sai trái và bt công vi người sáng chế ra kính vin vng và cũng là người đu tiên quan sát thy các hành tinh chuyn đng quanh mt tri.

bat11

Cô Phm Đoan Trang cũng ch nói ‘dù sao trái đt vn quay'

Vic nhà hot đng Phm Đoan Trang b bt mi đây vi cáo buc "chng nhà nước" cũng chng khác gì chuyn my trăm năm trước Galileo Galilei khn kh vì nói ra s tht qua các cun sách mà ông xut bn. Tôi đã mua cun Chính tr bình dân ca Đoan Trang cách đây vài năm sau mt ln cô b công an hành hung, chng phi đ trang b kiến thc cho bn thân vì tôi sng Anh đã 20 năm nên nhng gì cô viết v lý thuyết tôi đu đã được tri nghim. Lý do tôi mua sách ch là đ ng h cho s can đm dám nói s tht mà thường "còn đang x giày" khi nhng li nói di ca nhà nước đang chy tung tăng trên hàng trăm báo đài do chính h qun lý.

Như chính Đoan Trang nói trong li nói đu ca Chính tr bình dân, cô ch mi "tham gia sâu vào phong trào đu tranh vì dân ch-nhân quyn cho Vit Nam" hi năm 2011. Nhưng nhng cun sách, bài viết và nht là Báo cáo Đng Tâm’ mà n bn th ba va được công b cui tháng Chín, ca Đoan Trang đã khiến các chính tr gia chóp bu cm thy b đe do.

Vài ngày trước khi b bt, Đoan Trangbình lun vi Đài Á Châu T do v v Đng Tâm :

"[T]ác đng lâu dài t v án Đng Tâm đến tình hình chính tr Vit Nam t nay tr đi, tôi nghĩ rng v án Đng Tâm có mt tác hi rt ln đi vi Đảng cộng sản cm quyn. Tc là, đi vi h thì có tác dng tt đim vì tht s đã gây ra mt s s hãi.

"Tôi tin rng toàn b làng Đng Tâm t gi phút din ra cuc tn công cho đến gi là bà con sng trong s hãi, bà con b đe da và khng b trin miên, bà con b chia r, phân hóaVà nhng người sng sót được, tôi nghĩ h b sang chn tâm lý và không bao gi thoát khi ni s t bây gi cho đến cui đi.

"Vi nhng người không phi là dân làng Đng Tâm, dân chúng trong cng đng và toàn xã hi nói chung thì rõ ràng v án này cũng đã gây ra mt ni khiếp s, ngay c gii hot đng nhân quyn, tôi nghĩ rng h cũng s. Bi vì không ai có th tưởng tượng được mt nhà nước giết dân

"Nhưng tôi nghĩ rng sau v này thì lòng tin ca mt b phn khá đông dân chúng vào Đng cm quyn và vào lut pháp ca Vit Nam b st gim đáng k. Bi vì, người dân thy rng bao gi k mnh cũng thng và chính quyn luôn thng".

Điu Đoan Trang đang kêu gi khi b bt là ti ác ca chính quyn Đng Tâm phi được điu tra và phi b trng pht. Đây là điu chính quyn lo s và vic bt Đoan Trang là biu hin ca ni s này. Cũng như bt k chính quyn nào trên thế gii, Hà Ni s nht là nhng ch trích t nhng trí thc hiu biết và có uy tín. Như mt gã quan võ bin, gii cm quyn Vit Nam li dùng tay chân đ đu lý khi đang thế thua. Nhưng càng da vào sc mnh cơ bp, tính chính danh ca chính quyn càng gim sút. Trong n lc đ kéo dài tui th chính tr, các quan ln ca Vit Nam thc ra cũng li đang góp phn làm cho điu ngược li có thêm kh năng xy ra.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 09/10/2020

**************************

Bt Đoan Trang tr thành h tr tuyên truyn chng nhà nước

Trân Văn, VOA, 09/10/2020

Phn ng ca chính ph mt s quc gia (1), các t chc bo v nhân quyn (2), h thng truyn thông quc tế (3) và nhn đnh ca rt nhiu người Vit trên mng xã hi, đc bit là nhng người Vit trước nay vn cn ngôn khi lên tiếng v các s kin chính tr nhy cm ti Vit Nam cho thy, vic bt gi cô Phm Đoan Trang hôm 6 tháng 10 vi cáo buc "tuyên truy