Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Việt Nam đã giao thip vi Trung Quc, phn đi vic Trung Quc tái din vi phm nghiêm trng, yêu cu Trung Quc rút toàn b nhóm tàu nói trên ra khi vùng bin ca Vit Nam, tôn trọng quyn ch quyn, quyn tài phán, các quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca Vit Nam" - người phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng ‘giang tay dũng mãnh’ nói vi phóng viên các t báo trong và ngoài nước trong mt cuc hp báo vào trung tun tháng 8/2019.

daisu1

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 16/11/2018 - Ảnh minh họa

Cử ch trên hin ra ngay vào lúc tàu thăm dò đa cht Hi Dương 8, sau 5 ngày tiếp liu đo Đá Ch Thp, ung dung quay li khu vc Bãi Tư Chính và ging như mt cái tát vào mt nhng k ‘t sướng’ cho rng nh "công tác đu tranh quc tế đy khôn khéo và sáng to ca đng và nhà nước ta nên đã đy đui được tàu Hi Dương 8 ca Trung Qu