Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Có một kh năng là mt s "kênh đng" s được đng chn lc k lưỡng đ tìm cách tiếp cn và m rng hp tác vi mt s "đài dch".

quan1

Đoàn VOV do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV làm việc tại BBC World Service

Đặt chân đến "đài đch"

"Quan hệ kênh đng" vi nước ngoài - mt ch đ mà ông Nguyn Phú Trng ngày càng chú trng - bt đầu được công khai hóa trên phương din "hp tác truyn thông".

n mt năm sau t giã cái ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương đ v làm tng giám đc Đài Tiếng nói Vit Nam (VOV), vào ngày 27/6/2017 Ủy viên trung ương Đng Nguyn Thế K đã ln đu tiên đến thăm tr s BBC London và có cuc làm vic vi BBC World Service.

Có một chút ngc nhiên khi chính VOV l din tường thut v cuc gp trên : "Bà Francesca Unsworth, Giám đốc BBC World Service cùng nhng người ph trách các đơn v sn xut ni dung, kỹ thut và kinh doanh đã nng nhit tiếp đoàn VOV… VOV đ xut BBC World Service hp tác trong lĩnh vc đào to nghip v và sn xut các chương trình dy tiếng Anh…".

Vit Nam, VOV luôn b xem là mt "kênh đng" khi đa phn ch chuyn ti nhng vn đ thuộc v ch trương, ngh quyết ca "đng và nhà nước ta", hoc dn tin theo Thông tn xã Vit Nam. Quá nhiu tin bài khô cng trong khi thiếu hn cht phn bin xã hi đã khiến VOV chng khác nhng kênh đng khác nhưNhân Dân và Quân Đội Nhân Dân là mấy.

quan2

Đoàn công tác thăm trụ sở và các Ban biên tập Vùng Châu Á của BBC World Service

mt góc đc thù" hơn, VOV cũng là mt "kênh đng" khá thường xuyên đóng góp vào công tác "phn bác lun điu sai trái và xuyên tc ca thế lc thù đch và phn đng".

Còn BBC cho tới nay vn thnh thong b nhng t báo đng phán xét là "đài đch". Nng dày đc hơn nhiu là vic đng đã đ mc cho đi ngũ dư lun viên tha h công kích, mt sát, chi bi BBC.

Có một k nim vi đài BBC mà hn ông Nguyn Thế K không mun nh : ngày 4/6/2014, nhiu trang mng báo chí ca nhà nước Vit Nam đã đăng ti hình ảnh v cuc biu tình ca nhân dân Trung Quc và cuc tàn sát đm máu đêm ngày 3 rng ngày 4 ti qung trường Thiên An Môn 25 năm trước. Tuy nhiên đến cui ngày, lot bài này đã đng lot b kéo xung mà không còn truy cp được na. Đến sáng ngày 5/6/2014 trong trả li phng vn ca BBC v s kin trên, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyn Thế K đã nói tnh bơ : "Hoàn toàn không có chuyện kim duyt tin tc trong nước v s vic này". Ngay lập tc, câu nói ca ông K đã được nhiu dư lun trên mng xã hi bình lun là li di trá đin hình ca năm 2014, bi đã t quá lâu, ai cũng biết rng Ban Tuyên giáo trung ương luôn trùm "vòng kim cô" trên đu hơn 800 t báo nhà nước, luôn phát ra các mệnh lnh bng văn bn ln ch đo ming trong hàng tun, hàng tháng và đt xut v nhng v vic báo chí không được đăng ti.

Còn giờ đây, ông Nguyn Thế K và BBC li gp nhau.

Mục tiêu ca "quan h kênh đng"

Thực ra, mi quan h gia BBC và "kênh đảng" đã chính thc khi đng t tháng Ba năm 2017. Vào thi đim đó, giám đc BBC World Service là bà Francesca Unsworth đã có mt chuyến thăm Vit Nam. Tuy nhiên v mt công khai, chuyến đi ca bà ch được phn ánh bng bui nói chuyn v nghip v báo chí tại Hc vin Báo chí và Tuyên truyn Hà Ni.

Như vy, trong s 4 đài Vit ng (VOA, RFA, RFI, BBC) vn b đng, chính quyn và gii dư lun viên Vit Nam lên án là "đài đch" cùng rt nhiu tính t mt sát gn kèm, BBC là đa ch đu tiên có mi quan hệ không chính thc vi Hà Ni. Nhng cuc gp không chính thc như thế li gi m trin vng "hai bên cùng có li", theo đó BBC có th tr thành đa ch đu tiên trong s 4 đài Vit ng có tr s chính thc Hà Ni.

Tháng 3/2017 cũng là thời gian mà ln đầu tiên B trưởng công an Tô Lâm, nhân v mt người mang quc tch Vit Nam là Đoàn Th Hương b bt gi Malaysia vì hành vi ám sát Kim Jong-nam, đã tr li phng vn đài BBC Vit ng mt ln và đài VOA Vit ng đến hai ln. Tuy nhiên, c ba cuc tr li phng vn này đu không được báo chí nhà nước đưa tin hay đăng li.

Mặc dù đã rt thường né tránh truyn thông quc tế trong quá kh, có nhng du hiu cho thy "đng và nhà nước ta", thm chí c mt s quan chc "công an nhân dân" ngày càng quan tâm một cách thèm muốn và l liu đến các t báo quc tế và c báo chí người Vit hi ngoi.

Trước Đi hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016, có vài t báo người Vit hi ngoi và c mt t báo thương mi nh ca Hàn Quc đã khá thường xuyên tung bài ca ngợi thủ tướng khi đó là Nguyn Tn Dũng.

Nhìn về trước na, vào tháng By năm 2014, có mt chuyến công du âm thm ca y viên b chính tr, bí thư thành y Hà Ni Phm Quang Ngh đến Washington. Vào thi gian đó, ông Ngh còn có được vai trò "thái t đ" và được nhiu dư lun xem là người kế v Tng bí thư Nguyn Phú Trng. Chính vào lúc đó, ông Ngh đã đ ngh vi phía M đc bit quan tâm đến "kênh đng".

Tròn một năm sau chuyến đi ca Phm Quang Ngh, chính ông Nguyn Phú Trng đt chân đến Washington và ông Trng đã chính thc đ ngh vi Tng thống Obama v "thúc đy quan h kênh đng".

Chuyến công du M gn nht do Th tướng Nguyn Xuân Phúc thc hin cũng mt ln na đưa "thúc đy quan h kênh đng" vào tuyên b chung gia hai nước.

Việc mt phái đoàn ca VOV thăm BBC London càng cho thy "quan hệ kênh đng" đang t bóng ti bước ra ánh sáng, vi mc tiêu ti thiu là nâng tm uy tín và v thế cho đng cm quyn Vit Nam trên trường quc tế. Còn v mt ni b, thế lc bên đng bt đu khuếch trương vai trò ca truyn thông.

Mục tiêu nào khác ?

Trong cuộc gp đài BBC London ngày 27/6/2017, Tng Giám đc Nguyn Thế K buông ra mt t thut có v khó hiu : "VOV đang trong quá trình nhìn nhận li mình và xác đnh đường hướng phát trin tiếp theo".

VOV hay đảng "đang trong quá trình nhìn nhn lại mình" ?

Không chỉ VOV, có tin cho biết k cTạp chí Cng Sn - tờ báo được xếp "loi mt" trong h thng báo chí quc doanh và là nơi mà ông Nguyn Phú Trng đã tng là tng biên tp - cũng có kế hoch giao tiếp vi "đài đch".

Tiếp theo đó, có th là Đài Truyền hình Vit Nam (VTV) - một "kênh đng" quan trng và cũng thuc tng lp lên án "din biến hòa bình" d di nht - được tung ra đ "quc tế vn".

Nhiều kh năng có th s din ra mt cuc chy đua ngm ngm gia "kênh đng" và "kênh chính quyn" về Tây bán cu đ tp dn thói quen "chung sng vi lũ", lng trong bi cnh tương lai "nht th hóa" Vit Nam đang đến gn và có th xy ra hin tượng "đng tràn sang chính ph".

Và cũng không loại tr mt n ý chng bao gi công b : không ít quan chc Việt đang c tìm li thoát sang tri Tây, k c chun b hu s "cùng tn ti" nếu xy ra tình thế "nhiu hơn mt đng" Vit Nam trong không quá lâu na.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 05/07/2017

Published in Diễn đàn

Có một kh năng là mt s "kênh đng" s được đng chn lc k lưỡng đ tìm cách tiếp cn và m rng hp tác vi mt s "đài dch".

quan1

Đoàn VOV do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV làm việc tại BBC World Service

Đặt chân đến "đài đch"

"Quan hệ kênh đng" vi nước ngoài - mt ch đ mà ông Nguyn Phú Trng ngày càng chú trng - bt đầu được công khai hóa trên phương din "hp tác truyn thông".

n mt năm sau t giã cái ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương đ v làm tng giám đc Đài Tiếng nói Vit Nam (VOV), vào ngày 27/6/2017 Ủy viên Trung ương Đng Nguyn Thế K đã ln đu tiên đến thăm tr s BBC London và có cuc làm vic vi BBC World Service.

Có một chút ngc nhiên khi chính VOV l din tường thut v cuc gp trên : "Bà Francesca Unsworth, Giám đốc BBC World Service cùng nhng người ph trách các đơn v sn xut ni dung, kỹ thut và kinh doanh đã nng nhit tiếp đoàn VOV… VOV đ xut BBC World Service hp tác trong lĩnh vc đào to nghip v và sn xut các chương trình dy tiếng Anh…".

Vit Nam, VOV luôn b xem là mt "kênh đng" khi đa phn ch chuyn ti nhng vn đ thuộc v ch trương, ngh quyết ca "đng và nhà nước ta", hoc dn tin theo Thông tn xã Vit Nam. Quá nhiu tin bài khô cng trong khi thiếu hn cht phn bin xã hi đã khiến VOV chng khác nhng kênh đng khác nhưNhân Dân và Quân Đội Nhân Dân là mấy.

quan2

Đoàn công tác thăm trụ sở và các Ban biên tập Vùng Châu Á của BBC World Service

mt góc đc thù" hơn, VOV cũng là mt "kênh đng" khá thường xuyên đóng góp vào công tác "phn bác lun điu sai trái và xuyên tc ca thế lc thù đch và phn đng".

Còn BBC cho tới nay vn thnh thong b nhng t báo đng phán xét là "đài đch". Nng dày đc hơn nhiu là vic đng đã đ mc cho đi ngũ dư lun viên tha h công kích, mt sát, chi bi BBC.

Có một k nim vi đài BBC mà hn ông Nguyn Thế K không mun nh : ngày 4/6/2014, nhiu trang mng báo chí ca nhà nước Vit Nam đã đăng ti hình ảnh v cuc biu tình ca nhân dân Trung Quc và cuc tàn sát đm máu đêm ngày 3 rng ngày 4 ti qung trường Thiên An Môn 25 năm trước. Tuy nhiên đến cui ngày, lot bài này đã đng lot b kéo xung mà không còn truy cp được na. Đến sáng ngày 5/6/2014 trong trả li phng vn ca BBC v s kin trên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyn Thế K đã nói tnh bơ : "Hoàn toàn không có chuyện kim duyt tin tc trong nước v s vic này". Ngay lập tc, câu nói ca ông K đã được nhiu dư lun trên mng xã hi bình lun là li di trá đin hình ca năm 2014, bi đã t quá lâu, ai cũng biết rng Ban Tuyên giáo trung ương luôn trùm "vòng kim cô" trên đu hơn 800 t báo nhà nước, luôn phát ra các mệnh lnh bng văn bn ln ch đo ming trong hàng tun, hàng tháng và đt xut v nhng v vic báo chí không được đăng ti.

Còn giờ đây, ông Nguyn Thế K và BBC li gp nhau.

Mục tiêu ca "quan h kênh đng"

Thực ra, mi quan h gia BBC và "kênh đảng" đã chính thc khi đng t tháng Ba năm 2017. Vào thi đim đó, giám đc BBC World Service là bà Francesca Unsworth đã có mt chuyến thăm Vit Nam. Tuy nhiên v mt công khai, chuyến đi ca bà ch được phn ánh bng bui nói chuyn v nghip v báo chí tại Hc vin Báo chí và Tuyên truyn Hà Ni.

Như vy, trong s 4 đài Vit ng (VOA, RFA, RFI, BBC) vn b đng, chính quyn và gii dư lun viên Vit Nam lên án là "đài đch" cùng rt nhiu tính t mt sát gn kèm, BBC là đa ch đu tiên có mi quan hệ không chính thc vi Hà Ni. Nhng cuc gp không chính thc như thế li gi m trin vng "hai bên cùng có li", theo đó BBC có th tr thành đa ch đu tiên trong s 4 đài Vit ng có tr s chính thc Hà Ni.

Tháng 3/2017 cũng là thời gian mà ln đầu tiên B trưởng công an Tô Lâm, nhân v mt người mang quc tch Vit Nam là Đoàn Th Hương b bt gi Malaysia vì hành vi ám sát Kim Jong-nam, đã tr li phng vn đài BBC Vit ng mt ln và đài VOA Vit ng đến hai ln. Tuy nhiên, c ba cuc tr li phng vn này đu không được báo chí nhà nước đưa tin hay đăng li.

Mặc dù đã rt thường né tránh truyn thông quc tế trong quá kh, có nhng du hiu cho thy "đng và nhà nước ta", thm chí c mt s quan chc "công an nhân dân" ngày càng quan tâm một cách thèm muốn và l liu đến các t báo quc tế và c báo chí người Vit hi ngoi.

Trước Đi hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016, có vài t báo người Vit hi ngoi và c mt t báo thương mi nh ca Hàn Quc đã khá thường xuyên tung bài ca ngợi thủ tướng khi đó là Nguyn Tn Dũng.

Nhìn về trước na, vào tháng By năm 2014, có mt chuyến công du âm thm ca y viên b chính tr, bí thư thành y Hà Ni Phm Quang Ngh đến Washington. Vào thi gian đó, ông Ngh còn có được vai trò "thái t đ" và được nhiu dư lun xem là người kế v Tng bí thư Nguyn Phú Trng. Chính vào lúc đó, ông Ngh đã đ ngh vi phía M đc bit quan tâm đến "kênh đng".

Tròn một năm sau chuyến đi ca Phm Quang Ngh, chính ông Nguyn Phú Trng đt chân đến Washington và ông Trng đã chính thc đ ngh vi Tng thống Obama v "thúc đy quan h kênh đng".

Chuyến công du M gn nht do Th tướng Nguyn Xuân Phúc thc hin cũng mt ln na đưa "thúc đy quan h kênh đng" vào tuyên b chung gia hai nước.

Việc mt phái đoàn ca VOV thăm BBC London càng cho thy "quan hệ kênh đng" đang t bóng ti bước ra ánh sáng, vi mc tiêu ti thiu là nâng tm uy tín và v thế cho đng cm quyn Vit Nam trên trường quc tế. Còn v mt ni b, thế lc bên đng bt đu khuếch trương vai trò ca truyn thông.

Mục tiêu nào khác ?

Trong cuộc gp đài BBC London ngày 27/6/2017, Tng Giám đc Nguyn Thế K buông ra mt t thut có v khó hiu : "VOV đang trong quá trình nhìn nhận li mình và xác đnh đường hướng phát trin tiếp theo".

VOV hay đảng "đang trong quá trình nhìn nhn lại mình" ?

Không chỉ VOV, có tin cho biết k cTạp chí Cng Sn - tờ báo được xếp "loi mt" trong h thng báo chí quc doanh và là nơi mà ông Nguyn Phú Trng đã tng là tng biên tp - cũng có kế hoch giao tiếp vi "đài đch".

Tiếp theo đó, có th là Đài Truyền hình Vit Nam (VTV) - một "kênh đng" quan trng và cũng thuc tng lp lên án "din biến hòa bình" d di nht - được tung ra đ "quc tế vn".

Nhiều kh năng có th s din ra mt cuc chy đua ngm ngm gia "kênh đng" và "kênh chính quyn" về Tây bán cu đ tp dn thói quen "chung sng vi lũ", lng trong bi cnh tương lai "nht th hóa" Vit Nam đang đến gn và có th xy ra hin tượng "đng tràn sang chính ph".

Và cũng không loại tr mt n ý chng bao gi công b : không ít quan chc Việt đang c tìm li thoát sang tri Tây, k c chun b hu s "cùng tn ti" nếu xy ra tình thế "nhiu hơn mt đng" Vit Nam trong không quá lâu na.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 05/07/2017

Published in Diễn đàn

Hội chứng "hốt cú chót"

Một nội dung – ban đầu là chính, sau dần biến thành phụ, và cuối cùng chỉ còn gợn một mẩu tin nhỏ tại kỳ họp quốc hội tháng Năm và tháng Sáu mà có thể khiến nhiều độc giả chẳng còn chú ý, đó là "dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam không có trong chương trình điều chỉnh nội dung chương trình làm việc của kỳ họp thứ ba, nghĩa là chưa được Quốc hội xem xét ở kỳ họp này".

tien1

Một đoạn đường trên xa lộ Bắc-Nam hiện nay - Ảnh minh họa

Vì sao lại thế ?

Chẳng lẽ "chúng ta còn nợ nhân dân dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam" – như lời hiệu triệu của ông Đinh La Thăng vào thời còn là Bộ trưởng giao thông vận tải và được người kế nhiệm là Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa quá nhiệt tình vun vén, lại "thất tín" trước một quốc hội đã sẵn sàng "gật ?".

Lẽ nào giới lãnh đạo đã quen mùi dự án hàng trăm ngàn tỷ và giờ vẫn nhuốm đầy ảo giác "hốt cú chót" lại phải cúi đầu chấp nhận căn bệnh "hoang tưởng giai đoạn cuối" – di căn dứt điểm của một thể chế chỉ biết ăn không biết làm, nhưng lại là một tin mừng trong nỗi tuyệt vọng bị bóc lột đến đồng cuối cùng của tuyệt đại đa số dân Việt ?

Chỉ còn một nguyên cớ xác đáng : hết tiền !

Tiền ơi, tiền ở đâu ?

Vài năm trước, tổng dự toán của dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam lên đến 230.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 11 tỷ USD. Đó còn là thời "ăn nên làm ra" của nhóm lợi ích ODA khi vẫn còn vay mượn quốc tế thoải mái, của hầu hết dự án BOT được Bộ Giao thông vận tải chỉ định thầu chứ không phải đấu thầu rộng rãi mà do đó đã dậy lên nghi vấn về cái bao tử không bờ bến.

Nhưng về sau này và đặc biệt sau đại hội 12, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thấm cảnh "đổ vỏ" cho đời thủ tướng trước đó, cùng lúc ông Phúc phải "siết" ngân sách, Bộ Giao thông vận tải chỉ còn dám đề xuất làm dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo từng phần, trong đó đầu tư giai đoạn 1 khoảng 684 km. Các đoạn được ưu tiên đầu tư trước gồm : Cao Bồ (Nam Định) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên Huế) – Túy Loan (Đà Nẵng) và đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa) – Dầu Giây (Đồng Nai).

Nhưng chỉ riêng dự toán cho giai đoạn 1 đã lên đến 140.000 tỷ đồng. Theo các quy định hiện hành, nhà đầu tư phải bỏ ra ít nhất 15% tổng số vốn của dự án BOT. Theo một nhà đầu tư cao tốc trong nước, ngay ở mức 15% cũng khó còn nhà đầu tư trong nước có đủ tiền để tham gia, vì quy mô mỗi phân đoạn đã ở mức trên 10.000 tỷ đồng.

"Cửa" để vay ngân hàng trong nước với tỷ lệ 85% cũng gần như khép lại. Hiện nay, các ngân hàng trong nước chủ yếu vay ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Trong khi đó, Ngân Hàng Nhà Nước quy định tỷ lệ tối đa dùng vốn ngắn hạn cho vay ngắn hạn vào Tháng Mười Hai, 2016 là 60%, giảm dần xuống 40% vào năm 2018.

Một cửa vay khác là vốn ODA. Nhưng khác nhiều với thời "tiền vào như nước, phá chưa từng có" những năm trước, giờ đây ODA đang hạn hẹp đáng kể. Từ Tháng Bảy năm nay, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp ba lần trong lúc thời gian ân hạn giảm đi một nửa. Năm nay, chính phủ lại chỉ dám bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài có 700 triệu USD.

Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trước khi diễn ra kỳ họp quốc hội năm nay, giới chuyên gia nhà nước đã phải vò đầu bứt tai : Lấy đâu ra vốn đầu tư cho dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam khi cả ngân sách, ngân hàng và nhà đầu tư đều khát vốn ?

"Rút rỉa" thất bại như thế nào ?

Chỉ vài ngày trước khi xuất hiện thông tin "chưa trình dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam" ra quốc hội, nhóm lợi ích Bộ Giao thông vận tải đã thất bại cay đắng dù đã "lobby" tối đa cho chính phủ và quốc hội để "rút rỉa" ngân sách cho kinh phí giải phóng mặt bằng tại sân bay Long Thành – một dự án được quảng cáo "sẽ thay thế sân bay Tân Sơn Nhất", và nếu được mưu đồ thành công thì đương nhiên sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho 157 ha của sân golf Tân Sơn Nhất, quốc nạn lấn chiếm đất trái phép sân bay dân dụng mà công luận và nhiều đại biểu quốc hội phải phản ứng dữ dội trong thời gian qua.

Kinh phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành được dự toán ban đầu đã lên đến 23.000 tỷ đồng, nhưng sau vài ngày luận bàn gay go, quốc hội chỉ "bố trí" được khoảng 10.000 tỷ đồng, tức vẫn còn thiếu đến 60% để cuối kỳ họp quốc hội. Bài ca về nguồn tiền giải tỏa vẫn còn treo ở đó.

"Chỉ có" vài chục ngàn tỷ đồng kinh phí giải tỏa mà còn không tìm ra, lấy đâu ra 18 tỷ USD để xây dựng "một trong những sân bay hiện đại nhất Đông Nam Á" – như Bộ Giao thông vận tải "vẽ" khi tìm mọi cách "đi đêm" với chính phủ để trình dự án sân bay Long Thành ?

Còn nhớ vào kỳ họp quốc hội cuối năm 2016, một dự án "khủng" khác là điện hạt nhân Ninh Thuận – có số dự toán lên đến từ 10 tỷ USD đến 20 tỷ USD, bất ngờ bị chính phủ tuyên bố "ngừng". Ngay lập tức, một số chuyên gia "phản biện trung thành" và báo đảng cất lời tụng ca "chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dũng cảm ngừng dự án này".

Nhưng thực tế lại chua chát hiếm có : vào đầu năm nay, chính Thủ tướng Phúc bất chợt phải bật ra cảnh báo về tương lai "sụp đổ tài khóa quốc gia". Cần đặc tả là lời tán thán này là có cơ sở, bởi vì ông Phúc đã nhiều năm nắm "tay hòm chìa khóa" của chính phủ.

Trước Thủ tướng Phúc, chưa có bất kỳ một quan chức cao cấp hay trung cấp nào dám nói về "sụp đổ" – một từ ngữ bị đảng coi là đặc biệt nhạy cảm chính trị.

Số phận những "món nợ với nhân dân ?"

Từ đầu năm đến nay, đa số các phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội lẫn quốc hội đều bàn về… tiền. Thậm chí sau những "sáng kiến" bổ đầu dân bằng thuế "bảo vệ môi trường" – mà thực chất là tăng thuế xăng dầu lên đến 8.000 đồng/lít, đánh thuế bán hàng trên mạng…, còn có "sáng kiến" thu thuế cho ngân sách chừng 5.000 tỷ đồng/năm bằng cách… bán số đẹp.

Đó chính là lý do vì sao vào cuối năm 2016, Bộ Tài Chính đã phải có văn bản trả lời về dự án đường cao tốc Bắc-Nam, trong đó đánh giá dự án này là "chưa có cơ sở", "không hợp lý", và chưa biết lấy đâu ra tiền cho dự án lên tới 230.000 tỷ đồng khi nợ công đã sát trần 65% GDP.

Nhưng "nợ công đã sát trần" chỉ là một cách nói ma mị. Trong thực tế nếu tính cả nợ của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước – đối tượng do các bộ ngành chủ quản nắm vốn và thường được Chính phủ bảo lãnh vay vốn – nợ công quốc gia đã lên đến 210% GDP.

Hẳn đó cũng là lý do vì sao kỳ họp quốc hội năm nay lại "chưa xem xét" dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Có tìm ra tiền đâu mà thông qua !

Giờ đây, vào lúc nền kinh tế đã "chắc suất" bên bờ vực thẳm của nợ công và nợ xấu, còn nền ngân sách quốc gia lao xuống đáy, không phải là chục ngàn tỷ đồng, mà tìm ra một ngàn tỷ cũng đã khó.

Nhưng cứ như một thứ tạo phản ngược với tạo hóa, ngân sách càng khốn quẫn, phong trào chấm mút càng lao nhanh lên điểm cực đại như thể không còn có ngày mai.

Trong bối cảnh đen tối cả tiền đồng lẫn lương tâm ấy, những "món nợ với nhân dân" được giới quan chức hứa hẹn luôn có quá nhiều triển vọng chất chồng thêm núi nợ ODA lên đầu 90 triệu dân chúng còm cõi ở đất nước "chuyến tàu vét" này.

"Hoang tưởng giai đoạn cuối" vẫn thường là di căn dứt điểm của một thể chế chỉ biết ăn không biết làm. Chỉ có một nền ngân sách sụp đổ thì các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc-Nam… mới chính thức dứt mộng "nuốt ngân khố" của chúng.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : Người Việt, 02/07/2017

Published in Diễn đàn

Đối thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 đã kết thúc ti Hà Ni trong khí sc còn u ám hơn c nhng năm trước. Khi đến Sài Gòn, khó mà nhn ra mt thoáng cười, mà ch là nhng cái nhăn trán, nhíu mày đy âu lo ca các thành viên đoàn đi thoi Hoa Kỳ, t bà trưởng đoàn Virginia Bennett đến n chuyên gia nhân quyn Jenifer…

khungbo1

Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ do Tr lý Ngoi trưởng Virginia Bennett (thứ ba, bên phi) dn đu gp g các nhà tranh đu Vit Nam ti Sài Gòn, ngày 24/5/17. (Facebook Huỳnh Thc Vy)

Cũng quá khó để tưởng tượng rng chuyến công du M vào cui tháng 5/2017 ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc s gt hái nhng kết qu kh quan cho chế đ cm quyn, đc bit v thương mi, khi bu không khí vào thời gian din ra Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 như th ‘khng b.’

"Khủng b" hơn hn các năm trước

"Chiến dch khng b" được khi đu t Khánh Hòa. Khong ba ngày trước khi cuc Đi thoi nhân quyn M-Vit din ra, mt lc lượng công an và công chức lên đến 50 người đã bao vây vòng trong vòng ngoài nhà ca blogger M Nm Nguyn Ngc Như Quỳnh Nha Trang trong tình cnh Như Quỳnh đã b công an tng giam t cui năm trước, nhà ch còn người m ca ch và hai bé nh. Công lun nhân quyn phn n : làm gì và nhm mc đích gì mà công an li huy đng mt lc lượng ln đến thế đ ngăn cn không cho mt người ph n và hai cháu nh yếu đui ra khi nhà ? Phi chăng công an đang mun th uy quyn lc ngay trước Đi thoi nhân quyn M-Vit, đng thời phn ng trước vic B Ngoi giao M trao gii "Người ph n can đm" cho Nguyn Ngc Như Quỳnh vào tháng Ba năm nay ?

Có hàng loạt du hiu và biu hin cho thy không khí trn áp trước Đi thoi nhân quyn M-Vit năm nay là căng thng, căng thng mt cách c ý, hơn kỳ đi thoi vào năm ngoái, thm chí hơn hn các kỳ đi thoi nhân quyn M-Vit t năm 2013 đến nay.

Khi quan hệ Vit-M mt ln na được "bình thường hóa" vào năm 2013 và trước chuyến đi M ca nhân vật Ch tch nước Trương Tn Sang, đã không xy ra trn áp trên din rng nhng nhà hot đng nhân quyn trước và trong khi ông Daniel Baer, Phó Tr lý Ngoi trưởng M ph trách v Dân ch, Lao đng và Nhân quyn, đến Hà Ni.

Trong hai năm 2015 và 2016, những cuc đi thoi nhân quyn M-Vit do Tr lý ngoi trưởng M ph trách v Dân ch, Lao đng và Nhân quyn Tom Malinowski dn đu cũng không gp phi quá nhiu thách thc như năm 2017, dù ông Malinowski rt cuc đã phi tht lên mt triết lý cay đng "Việt Nam không th c th mt chc người này ri li bt mt chc người khác đ thế vào".

Năm nay, những nhân vt bt đng chính kiến có mi quan h rng vi M và quc tế đã đc bit b công an "săn sóc tn tình" ngay ti nhà. Hà Ni, nhà báo Phm Đoan Trang bị công an canh ca "ni bt xut ngoi bt nhp". Tiến sĩ Nguyn Quang A tiếp tc b công an "mi du lch" vào bui ti ông được phái đoàn M mi ăn ti. Sài Gòn, bác sĩ Nguyn Đan Quế, người có mi quan h mt thiết vi cng đng người Vit hải ngoại M, cũng nm trong tình trng tương t : b công an cm cn không cho ra khi nhà đ d mt ba ăn ti ti nhà bà Mary Tarnowka, Tng lãnh s M. Nhiu nhà hot đng nhân quyn khác b ngăn chn, câu lưu…

Nhưng "thành tích" sâu xa nht ca chính quyền Vit Nam là bt cóc và tng giam Hoàng Bình, mt nhà hot đng dân s, ngay trước khi Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 din ra. Hoàng Bình là Phó Ch tch Phong trào Lao đng Vit, mt t chc xã hi dân s tranh đu cho quyn li ca người lao đng và công đoàn độc lp. Vic Hoàng Bình b bt có th được xem là cú v mt ca chính quyn Vit Nam đi vi yêu cu v quyn lao đng do Hoa Kỳ và phương Tây nêu ra.

Có thể gii thích v chiến dch trn áp nhân quyn vào năm 2017 như mt não trng và thói quen thông thường ca chính quyn và giới công an tr Vit Nam. Nhưng ngoài lý do đó, liu còn n giu mc tiêu nào khác ?

Ai "khủng b nhân quyn" ?

Thông tin chính thức đã được phát ra : Tng thng Trump s tiếp đón Th tướng Nguyn Xuân Phúc ca Vit Nam ti Washington. Chuyến công du M ca Th tướng Phúc s bt đu t ngày 29 và kéo dài đến ngày 31/5/2017.

Công luận nhân quyn lp tc phát ra câu hỏi : phải chăng như thường l, c có mt nhân vt lãnh đo nào ca chính th Vit Nam ra nước ngoài là y như rng xut hin mt đng tác phá đám ca nhng đi th chính tr trong nước ?

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, mt nn nhân thường xuyên ca Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong bức thư ng "Không được biến nhân quyn thành vt hy sinh cho đu đá ni b đng" gửi "Các phe phái đang tranh giành quyn lc trong b chính tr Hà ni, Tân Bí thư thành y Sài Gòn Nguyn Thin Nhân, Giám đc công an Sài Gòn & B trưởng công an", đã nói toạc ra :

"Cấu xé nhau thì được, nhưng không được nuôi dưỡng nhng ý đ bn thu nhm biến Phong trào Nhân Quyn – Dân Ch Vit Nam thành vt hy sinh cho cuc chiến đu đá ni b. Tôi rt nghi ng rng nhng đòn liên tiếp đàn áp nhân quyn ca công an trong mấy ngày qua là nhm phá đám chuyến đi M ca ông Nguyn Xuân Phúc vào cui tháng 5/2017".

Nhưng ông Phúc cũng là nhân vt va "lên ging" trong mt cuc hp chính ph khi ch đo "công an phi đm bo tuyt đi an ninh chính tr"…

Hoặc c cho là ông Phúc không hẳn thiên v đàn áp nhân quyn, ai và nhng ai đã thc hin chiến dch này ? Nhng đi th chính tr hin thi ca ông Phúc là ai ?

"Tái hòa nhập" CPC ?

Bất lun thế nào, lng trong bu không khí "Vit Nam luôn quan tâm và ci thin các quyn làm người", Đi thoi Nhân quyn M - Vit kỳ 21 đã din ra như kch bn ca bao ln trước : tiếp cp th trưởng ngoi giao M ch là mt v trưởng thuc B Ngoi giao Vit Nam. Mà Vit Nam, ai cũng biết cp v trưởng còn chng bao gi nm trong danh sách 200 "tinh hoa quyền lc" ca Ban chp hành trung ương.

Phía Việt Nam vn ch thoi mái ha hn "s ci thin", nhưng sau đó hoàn toàn không làm bt kỳ điu gì đ gim bt đàn áp nhân quyn, mà có làm đ báo cáo ra quc tế thì cũng chng có gì chng minh được… Tt c ch đ tr treo và "câu gi".

Chuyến đi M ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc, cũng bi thế, có rt nhiu kh năng s gp phi s phn đi d di ca cng đng người Vit hi ngoi. Cũng chng có tín hiu nào cho thy kết qu mà gii chóp bu Vit Nam mong đợi nht : Hip đnh thương mi song phương Vit-M s được phía Hoa Kỳ d dàng thông qua, nht là hip đnh này còn phi được Quc hi M xem xét k lưỡng. Trong Quc hi đó li có nhiu ngh sĩ M đc bit chú tâm và lên án tình trng đàn áp nhân quyn Vit Nam.

Vietnam Caucus, một t chc các ngh sĩ ca Quc hi M quan tâm đến nhân quyn Vit Nam, chc chn s không b qua thc trng khn qun đó. Được biết sau cuc Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21, vài ngh sĩ M thuc nhóm Vietnam Caucus s đến Việt Nam đ mt ln na kim chng xem chính ph nước này đã làm được nhng gì đ có th được Tng thng Trump loi Vit Nam khi danh sách 16 nước "gây hi" cho nn kinh tế M, cũng như y ban ca M v T do Tôn giáo Quc tế nên có thái đ thế nào khi tiếp tc chiến dch vn đng đưa Vit Nam tr li danh sách CPC (Các quc gia cn đc bit quan tâm v t do tôn giáo).

Nếu b "tái hòa nhp" CPC, cánh ca đ Vit Nam lt qua nhm tiếp cn vi đnh chế thương mi song phương vi M và bu sa tín dng ca các tổ chc tài chính quc tế rt có th s đóng hn li. Khi đó, đng biết kiếm đâu ra tin đ "nuôi thân" ?

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 30/05/2017

******************

Kết thúc Chương trình Đối tác Thái Bình dương 2017 (RFA, 29/05/2017)

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay kết thúc vào ngày 29 tháng 5 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau 10 ngày hoạt động.

doitac1

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay kết thúc vào ngày 29 tháng 5 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau 10 ngày hoạt động. Courtesy DVIDS/Petty Officer 2nd Class Chelsea Milburn

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trong suốt 10 ngày diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình gồm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, trao đổi chuyên môn y tế-xây dựng, khám chữa bệnh và giao lưu cộng đồng.

Đây là năm thứ tư liên tiếp và là lần thứ 8 Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được tiến hành tại Việt Nam trong 11 năm qua. Trong chương trình năm nay có thêm sự tham gia của thủy thủ từ hai tàu khu trục thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản là J.S. Izumo và J.S. Sazanami.

Đánh giá về Chương trình Đối Tác Thái Bình Dương năm nay, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius, cho rằng thành viên các nước đối tác, các cơ quan tại Khánh Hòa phối hợp để cùng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nâng cao năng lực về hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, mở rộng hợp tác khu vực và tăng cường hợp tác đa phương với nước chủ nhà Việt Nam.

Published in Diễn đàn
Trang 51 đến 51