Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sau nhiều năm tác oai tác quái và x lũ giết sng dân nghèo mà không b bt c mt chế tài hành chính hay hình so, lần đu tiên có mt nhà máy thy đin b khi t.

thuydien1

Hình : Trích xuất t website báo Tui Tr.

Lần đu tiên b khi t

Đó là Nhà máy Thủy đin Nm Nơn Ngh An b khi t bi Công an ngh An v hành vi Vô ý làm chết người do vi phm quy tc ngh nghip vào tháng 7 năm 2019.

Nhà máy thủy đin này đã xả lũ mà không thông báo khiến anh Vi Văn May (bn Xiêng Hương, xã Xá Lượng, Tương Dương), thit mng vào tháng 6 năm 2019 mà báo chí đã phn ánh.

Song song khởi t v vic trên, Công an Ngh An đang tp trung điu tra quy trình xây dng nhà máy thy đin, trong đó có liên quan các hng mc công trình và thm đnh d án đ xác đnh "trách nhim thuc v ai".

Đáng chú ý hơn, Công an Ngh An cũng ha hn tng hp, điu tra li toàn b thit hi trong đt x lũ cui tháng 8 năm 2018 gây thit hi nng n cho 171 hộ dân, trong đó nhiu h đến nay vn chưa nhn được đn bù.

Ngoài ra, Công an Nghệ An cũng s điu tra các hành vi vi phm ca các nhà máy thy đin theo quy đnh ti Ngh đnh 134 ca Chính ph v vn đ vn hành nhà máy thy đin và h cha. Nếu phát hiện vi phm s kiến ngh và trc tiếp x lý.

Dù chưa biết rõ đng cơ thc s nào đã dn đến tinh thn trách nhim ca công an vt cao đt biến như thế, nhưng khách quan mà xét, v khi t trên là mt trong s hiếm hoi ln mà ngành công an Vit Nam đã làm được mt vic có ý nghĩa vi dân, thay cho cơ chế quan liêu, ca quyn hoc đàn áp dân vn xy ra như cơm ba.

Đối vi vic vn hành nhà máy thy đin và h cha, cơ quan qun lý nhà nước có trách nhim cao nht, hoc phi chu trách nhim không th chi b, là B Công thương.

Vậy B Công thương và nhiu nhà máy thy đin do b này cùng Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) qun lý đã ‘lp thành tích’ giết sng dân nghèo trong sut nhiu năm tri đến mc nào ?

Hãy nhìn lại và phán xét mt trong nhng ti ác điển hình ca EVN : V x lũ thm sát người dân min Trung vào năm 2013.

Vụ thm sát năm ti tri

Được cơ quan ch qun là Bộ Công thương "bo kê" h sơ ti ác ca EVN đã dày quá kh, không ch vì quá nhiu ln tăng giá đin vô li đánh úp túi tin cùng kit của dân nghèo, mà hành vi cc kỳ nhn tâm còn xy đến vào mùa mưa bão cui năm 2013 : tháng Mười Mt năm đó, tp đoàn này hoàn toàn vô trách nhim khi đ 15 nhà máy thy đin đng lot x lũ lên đu người dân vùng rn Qung Nam, Qung Ngãi, Phú Yên, Đc Lắc… khiến gây ra cái chết tang thương ca hơn 50 mng người.

Cái năm trời ti như mc y, c ro đt hình ch S đã qun qui trong mt thm cnh vô cm đng loi chưa tng có !

Không thể gi khác hơn, người dân vùng rn lũ đã b ép cht vào mt cái đáy không lối thoát.

"Dưới đáy" Vit Nam cũng là đêm không ng. Nhng nn nhân ch trong phút chc đã b mt toàn b tài sn nh nhoi và miếng ăn còn sót li. Nhưng đã không có mt hành đng nào được các "đày t" làm sáng t cho nhng cái chết trong quá kh đ tránh thoát những cái chết va mi xy ra.

Phú Yên với liên tiếp nhng cú x lũ ca thy đin sông Hinh và thy đin sông Ba H nhng năm trước là mt đin hình v s vô lương tâm chưa h có đáy. "Vô cm" xem ra vn là t ng nh nhàng và lch s mà báo gii và dư lun dành đ mô t v quan chc thi nay.

Tất c đu biết cp trên trc tiếp ca các nhà máy thy đin là EVN, còn th trưởng trc tiếp ca EVN là B Công Thương. Tuy nhiên, sau v "giết sng" trên, nhiu phóng viên báo chí quc doanh đành nut nhc vì bị cơ quan tuyên giáo "chn hng".

Tội ác đã được che chn đến mc ti đa sau khi xut hin thông tin EVN và cơ quan ch qun quá nhiu ln "bo kê" cho tp đoàn này là Bộ Công thương đã có "quan h" đ dày và đ sâu đ Ban Tuyên giáo trung ương, theo thói quen "nắm đu" báo chí và công khai cm cn tt c nhng tin tc không có li cho "đng ta" và c bt li cho "chúng ta", đã chn đng kế hoch đưa v EVN ra công lun ca nhng t báo ít s nht.

Nhân quả là đã không có bt kỳ mt quan chc vô cm và vô trách nhiệm nào phi đi mt vi vành móng nga, mc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ x trng mênh mông, B Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bn "công du " nước ngoài.

Thậm chí sau đó EVN còn được Bộ Công thương đ ngh nhà nước phong tng các loi huân chương cao quý !

trên cao và trùm lên tt c, trách nhim thuc v B Trưởng Vũ Huy Hoàng – người đng đu mt b có tiếng nói quan trng nht trong vn đ quy hoch thủy điện, phê duyt các d án thy đin.

Bất chp nhng li dn d đy ngy bin ca gii quan chc chính ph và b ngành, tt c đu đã quá chm. Bt chp vài trăm d án thy đin cui cùng cũng buc phi gt ra khi quy hoch, hàng trăm d án thy đin còn lại đã quét đi hơn 50.000 hecta rng, hàng ngàn hecta đt , đt trng trt ca người dân… khiến dân chúng phi chuyn nhà, mt ngh và khn đn trong sinh hot.

Nhiều người dân trng tay và mt hết lòng tin vào chế đ.

Nhưng cho ti nay, t B Trưởng Vũ Huy Hoàng đã ‘hạ cánh an toàn’ tr xung, đã không mt k nào phi ra trước vành móng nga đ tr li cho nhng cái chết trên. Mi vic vn treo nguyên vn đó, ht như dòng lũ trng luôn treo lơ lng trên đu người dân vùng rn lũ, t năm 2013 đến tn gi này.

Hố Hô : nhng oan hn không th nhm mt

Ba năm sau vụ 15 nhà máy thy đin ca EVN đng lot x lũ giết chết hơn năm chc mng dân nghèo rn lũ min Trung, lch s li tái din trên mnh đt xơ xác này vào mùa bão lũ cui năm 2016. Nhng t báo nhà nước phn n nht cũng ch dám úp m đánh tiếng v Thy đin H Hà Tĩnh là "x lũ sai quy trình", nhưng không dám nói gì v hơn 20 người Hương Khê b nhng k vn hành x lũ làm thit mng. Sau đó, như mt hiu lnh bt thành văn đy du hiu tuyên giáo, giới truyn thông quc doanh im bt.

Sau những báo cáo trơn tut và nhng cuc hp cũng bôi trơn như thế, rt cuc v Thy đin H Hô x lũ giết chết dân Hương Khê tnh Hà Tĩnh đã có th b xem như chìm xung. Mt bn báo cáo trong cuc hp báo ca Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quc Vượng đã ch tha nhn : "Công ty Thy đin H Hô đã có nhng sai sót nht đnh trong vic chp hành v Lut Tài nguyên nước cũng như quy trình vn hành h cha".

Nhưng trong toàn b bn báo cáo cc kỳ vô cm trên, điu khiến nhng nn nhân không th nhm mt là đã không có mt dòng nào đ cp đến hơn 20 mng người Hương Khê b lũ H Hô cun trôi và dìm chết.

Đoàn kiểm tra ca B Công thương do Th trưởng Hoàng Quc Vượng làm đu đã "làm vic" vi đơn v thy đin Hhiệu qu đến mc sau đó đã kết lun "đáng l Thy đin H Hô có th làm tt hơn" - (tc giết sng dân nhiu hơn ?).

Không nhắc gì đến chuyn dân chết do x lũ, phi chăng Hoàng Quc Vượng và gii quan chc B Công thương đã rơi vào tư thế "há ming mc quai" để cho "có đi có li" vi Công ty c phn Thy đin H Hô ?

Thói bao che từ trên xung dưới trong th chế chính tr Vit Nam đã trút mi tang thương lên đu dân nghèo. Hn Công ty c phn thy đin H Hô đã quá đ thi gian đ rút ra bài hc là c EVN lẫn Vũ Huy Hoàng đều được nhng bàn tay bí mt nào đó t cp cao che chn đến mc ti đa đ không phi chu bt c hình thc x lý nào, to thành mt tin l đt giá đ nhng k đi sau vn ung dung x lũ lên đu nhân dân.

Min Trung tang thương sau nhiu cơn lũ thiên tai và nhân tai, sau trận tàn phá d di ca cơn lũ quét mang tên Formosa, và cho ti gi là nhng k x lũ giết người không mt chút nương tay.

Còn trách nhim ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc ?

Phải truy t !

Không một dòng tin tc nào trên báo chí cho thấy ông Phúc ngó ngàng đến nhng nn nhân min Trung. Thm chí ngược li, ngay sau cuc hp vi Th tướng Phúc v v H Hô, gii lãnh đo Bộ Công thương còn đy t tin trưng ra công lun bn báo cáo v "vài sai sót" ca Thy đin H Hô mà không có một t nào v bt kỳ trách nhim nào trước v "thm sát Hương Khê".

Người dân vùng rn lũ cũng bi thế đang b dn vào bước đường cùng. Mưa lũ vn đang và vn s tiếp din, p xung t trên tri nhưng cũng s di lên t lòng đt. S còn nhng cái chết, nhiu sinh mng b đánh cp và đánh cướp.

Xã hội Vit Nam s còn vô cm đến bao gi ? Người dân Vit Nam s còn cam chu đến khi nào ? Oan hn các nn nhân s còn phi m mt đ chng kiến bao nhiêu cái chết na trên mnh đt ca "tri súc vt" này ?

Muộn còn hơn không, vụ x lũ thy đin mang tính thm sát ca EVN các tnh min Trung vào năm 2013 và năm 2016 phi b truy t ra tòa, vi trách nhim đu tiên thuc v nhng doanh nghip thy đin, EVN và trách nhim điu hành ca gii cu lãnh đo Bộ Công thương như Vũ Huy Hoàng và trách nhim liên đi đi vi b trưởng công thương đương nhim là Trn Tun Anh.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 20/07/2019

Published in Diễn đàn
mardi, 16 juillet 2019 20:49

Bắc Kinh muốn gì qua vụ HD-8 ?

V Trung Quc điu tàu HD-8, được h tng bi hai tàu hi cnh, bt thn xâm nhp khu vc bãi Tư Chính vùng bin đông nam Vit Nam đ thăm dò du khí’ là hoàn toàn bt thường.

Résultat de recherche d'images pour "Biển Đông HD8"

Tàu Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8)  của Trung Quốc đã vào vùng biển gần rạn san hô do Việt Nam kiểm soát để thực hiện cuộc khảo sát địa chấn từ ngày 3 tháng Bảy 2019. Ảnh: Ryan Martinson

Nhng bt thường

Đim bt thường đu tiên là Bãi Tư Chính là nơi mà phía Trung Quc đã quá am hiu v tr lượng du khí và còn nhn mt trơ tráo đến đ đã tng hai ln - vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 - cho nhiu tàu chiến vây bc khu vc này đ buc Repsol - đi tác Tây Ban Nha liên doanh vi Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) - phi rút lui khi d án khai thác m Cá Rng Đ trong khu vc này.

Đim bt thường th hai là v thăm dò du khí’, mà thc cht là thêm mt v khiêu khích vi nhng đường nét rt quen thuc ca Bc Kinh, trùng vi khong thi gian quan chc ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân đi Bc Kinh đ bàn vi Tp Cn Bình v làm sâu sc hơn na quan h đi tác chiến lược toàn din và ‘đi cc.

Đim bt thường th ba là v khiêu khích trên xy ra khi đang ngày càng dày hơn tin tc v chuyến đi M ca Tng tch Nguyn Phú Trng, hoc mt quan chc trong tam tr được Trng chn làm người thay mình đi M - có th là Nguyn Th Kim Ngân hoc Nguyn Xuân Phúc. Mt chuyến đi mà chc chn không khiến Bc Kinh hài lòng, nếu không nói là ngược li.

Và thêm mt đim bt thường na, mà có l chưa phi cui cùng và cn được xem là quá đi bình thường, là thói câm nín ca gii tuyên giáo và báo chí nhà nước Vit Nam trước v khiêu khích trên, như đã tng câm lng trong rt nhiu ln xy ra khiêu khích t Bc Kinh trên Bin Đông.

Bài cũ din li

V tàu HD-8 ca Trung Quc xâm nhp Bãi Tư Chính tht ra ch là bn sao ca nhng v xâm nhp, khiêu khích và bn thông đip cnh cáo Vit Nam xy ra trước đó.

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, Trung Quc đã tung ra đng thái s đưa giàn sn xut du khí ln th hai là Dongfang 13-2 CEPB vào Lưu vc Yinggehai Bin Đông, trong bi cnh Tng tch Nguyn Phú Trng sp công du Hoa K - chuyến đi mà khi đó d kiến có th din ra vào mùa hè năm 2019. Không biết có phi tri thương Nguyn Phú Trng hay do sc khe có vn đ, hoc bi c hai lý do này, 4 ngày sau đó ông ta suýt chút na đã tch hn x Kiên Giang nhà Ba Dũng bi mt cơn bo bnh được cho là đt qu không my êm ái, đ t đó đến nay Trng đã thoát được cnh phi hành hương đến Bc Kinh.

Còn trước đó, t năm 2014 Trung Quc đã s dng chiến thut cho giàn khoan và tàu thăm dò du khí’ vào bin Đông đ khng b tâm lý ru rã ca chính th b cng đng lên án là ‘hèn vi gic, ác vi dân.

Tháng 5 năm 2014, giàn khoan Hi Dương 981 ca Trung Quc đã ln đu tiên tn công vào Bin Đông, chen ln vào vùng hi phn ca Vit Nam và như mt cú tát tai n đom đóm vào mt B Chính tr Hà Ni, nht là vi nhng quan chc Vit vn còn mng m ng ngày mà đã biến thành cơn mê sng bi kch trong thói đu dây quc tế gia Trung Quc và Hoa K. Vào thi đim đó, đã xut hin nhng kế hoch khai thác du khí gia Tp đoàn Du khí Vit Nam vi nhng đi tác nước ngoài là Repsol ti m Cá Rng Đ vùng bin Đông Nam, vi Tp đoàn du khí Rosneft ca Nga ti m Lan Đ, cũng như bt đu có kế hoch thăm dò khai thác vi tp đoàn du khí khng l ExxonMobil ca M ti m Cá Voi Xanh vùng bin Qung Nam, Qung Ngãi.

Đến năm 2015, giàn khoan Hi Dương 981 li hin hình mt ln na. Ngày 6/5/2015, website ca Cc Hi s Trung Quc đăng ti thông báo v hot đng ca giàn khoan Hi Dương 981 ti giếng Lăng Thy 25-1S-1 Bin Đông. Hot đng này là đáng được chú ý, dù khi đó Hi Dương 981 vn nm ngoài vùng lãnh hi Vit Nam. Mt tun sau thông báo trên ca Cc Hi s Trung Quc, Đi s Hoa K ti Vit Nam Ted Osius bt ng thông báo "Chúng tôi s tiếp Tng bí thư Nguyn Phú Trng vi nghi thc cp cao nht". Đến tháng 7 năm 2015, Trng chính thc đi M - chuyến công du đu tiên ca ông ta đến x C Hoa mà đã được Tng thng Barak Obama tiếp đón đc cách như mt nguyên th quc gia ti Phòng Bu Dc.

Điu đáng nói là hình nh tái xut mang tính khng b ca Hi Dương 981 vn xy ra dù Nguyn Phú Trng đã chp nhn ‘đi Trung Quc trước khi đi M, khi ti Bc Kinh vào tháng 4 năm 2015.

Còn vào năm 2019, Trung Quc li khai trin chiến thut ép và ln tng bước : trước chuyến đi M ca Nguyn Phú Trng hoc mt quan chc thay thế cho Trng, tùy thuc vào thái đ ca Trng vi Tp ra sao mà giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB s nm yên vùng chng ln bin hoc lao thng vào hi phn Vit Nam theo đúng cái cách ca Hi Dương 981 vào năm 2014, hoc mt ln na có đến vài trăm tàu các loi vây hãm khu vc Bãi Tư Chính đ gây sc ép vi gii chóp bu Vit Nam như đã tng làm vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, khiến Repsol rt cuc phi b ca chy ly người và phía Vit Nam phi chp nhn bi thường cho Repsol khon đu tư ban đu thăm dò du khí mà công ty này b ra lên đến 200 - 300 triu USD.

Tp Cn Bình mun gì ?

Khác vi hai năm 2017 và 2018 là nhng thi đim đường lưỡi bò v b sung ca Trung Quc đã quét qua gn như toàn b các lô du khí nm trong vùng bin ch quyn ca Vit Nam, còn Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh khi đến Hà Ni đã trng trn đến mc ra yêu sách bt Vit Nam phi cùng hp tác du khí’, vi t l ăn chia có th lên đến 60% cho Trung Quc và ch còn li 40% cho ch nhà Vit Nam - được hiu thc cht là phi mi mt tên cướp vào nhà mình đ cùng chia bôi tài sn, ngun cơn Trung Quc gây ra khiêu khích vào năm 2019 rt có th là do Nguyn Phú Trng trn bit mà không chu đi chu thiên t.

V tàu HD-8 tiến thng vào Bãi Tư Chính xy ra đng thi vi s hin din ca Nguyn Th Kim Ngân Bc Kinh cho thy rt rõ là Tp Cn Bình đã không h tha mãn vi mt Kim Ngân thay thế, mà tiếp tc gây sc ép đòi hi phi đích thân Nguyn Phú Trng đi Trung Quc.

Nhưng cho dù có phc hi sc khe đ thc hin chuyến đi ‘Trung Quc trước, M sau, chuyến đi này chc chn s mang li cho Nguyn Phú Trng nhng tht li ln v chính tr và c ri ro sinh mng khó lường. Có l trong cái liếc mt nhăn mày ca thiên triu, Trng không còn được xếp vào hàng ngoan hin d bo’ na.

Ngoài ra, tuy HD-8 ch là mt v khiêu khích nh, nhưng li toát l du hiu v sc ép và gây hn ca Bc Kinh có th gia tăng đt ngt và thô bo hơn hn trong thi gian ti, do đó đòi hi ch trương gn M hoc da M ca Nguyn Phú Trng cn được trin khai nhanh hơn, đc bit là mi quan h hp tác quân s Vit - M không còn nhiu thi gian đ chơi trò vn bt nhau mà phi đi vào nhng vn đ thc cht hơn nhiu, như khi nào mt hàng không mu hm ca M s chính thc có mt quân cng Cam Ranh, đng thi Nguyn Phú Trng phi gp rút đi M, hoc thm chí phi tính toán đến kh năng chn người thay thế ông ta đi M, cho dù Trng vn mun ch mình ông ta - vi tư cách nguyên th quc gia - được Donald Trump đón tiếp bng thm đ và trong Phòng Bu Dc Washington.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 16/07/2019

Published in Diễn đàn

Khác khá nhiều với giọng điệu hùng hổ như ăn tươi nuốt sống các doanh nghiệp mạng xã hội nước ngoài vào năm 2018, cuộc họp của Bộ Thông tin và truyền thông vào giữa năm 2019 chỉ đưa ra biện pháp chế tài "Bất cứ nền tảng xuyên biên giới nào vào Việt Nam hoạt động mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam sẽ không sẽ không được đất nước này chào đón".

face1

Cuộc đấu tố hằn học và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của chính quyền này. (Hình : AP Photo/Thibault Camus, File)

Cuộc họp trên được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì, nhằm "chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới". Nội dung chính của cuộc họp này nhằm "kêu gọi các doanh nghiệp, các đại lý quảng cáo, các nền tảng công nghệ Việt Nam, các cơ quan báo chí và người sử dụng mạng xã hội chung tay cùng Bộ Thông tin và truyền thông "quét rác" trên môi trường mạng, bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn tại Việt Nam".

Tuy nhiên, cuộc họp trên đã không bàn gì về việc thu thuế của Google, YouTube, Facebook – điều mà vào năm 2017 và 2018 đã trở thành một chủ đề ưu tiên của bộ này lẫn Bộ Tài chính.

Chùm nho và con cáo

Từ giữa năm 2016, Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Công an đã nhiều lần họp bàn về biện pháp quản lý và chế tài các nhà mạng nước ngoài. Cũng đã có những cuộc họp liên bộ Tài chính – Công an – Thông tin và truyền thông để phối hợp đồng bộ vừa siết mạng vừa thu tiền theo phương châm "không cho chúng nó thoát".

Tuy nhiên sau một đợt "bắn tiếng" với Google, Facebook… nhưng chỉ nhận được kết quả quá ư khiêm tốn, các bộ này đã rút ra được bài học xương máu là làm gì thì làm cũng phải "tạo điều kiện" để các nhà mạng nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Vào cuối năm 2017, ngay sau khi Bộ Công an tung ra dự thảo Luật An ninh mạng với Điều 34 đòi tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber… buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, đến lượt Bộ Tài chính tung ra dự thảo mới về luật quản lý thuế với đòi hỏi nhà cung cấp nước phải khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ mà tổ chức nước ngoài có cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Khi đó, Bộ Tài chính đã tìm cách "ăn theo" Luật An Ninh Mạng bằng cách gia tăng áp thuế và hy vọng có thể thu bẫm thuế trong một khu vực kinh doanh mà từ trước tới giờ ngành thuế của Việt Nam không với tay được. Số thuế dự tính thu được có thể lên từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng (129,4 triệu USD đến 215,7 triệu USD).

Theo cách nhìn riêng của Bộ Tài chính, Google và Facebook đang cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường Việt Nam thông qua hai phương thức : qua các đại lý tại Việt Nam và mua bán trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua thẻ tài khoản tín dụng hoặc ví điện tử. Nếu thông qua đại lý, các doanh nghiệp trên phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi phát sinh doanh thu nhưng ở phương thức mua bán và thanh toán trực tuyến lại chưa được quy định rõ nên có thể bên mua dịch vụ sẽ tự hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn của một dịch vụ khác. Khi thanh – kiểm tra thuế, cơ quan chức năng khó biết hết được giá trị thực của chi phí trả cho dịch vụ qua mạng.

Nếu thành công trong việc đánh thuế các nhà mạng nước ngoài, ngân sách Việt Nam sẽ thu được một số tiền lớn để giúp chế độ tồn tại qua ngày.

Những năm gần đây đã chứng kiến một cơn túng quẫn hiếm có của ngân sách trung ương. Trong khi tỉ lệ bội chi vẫn duy trì ở mức cao đến hơn 70% mà không hề giảm, tình hình thu ngân sách lại có nhiều dấu hiệu "đụng trần" mà không thể thu thêm được nữa, kể cả ở Sài Gòn – nơi được Bộ Chính trị xem là "bò sữa". Nguy cơ đó sẽ khiến ngân sách không biết tìm đâu ra hàng trăm ngàn tỷ đồng (trừ việc ồ ạt in thêm tiền) cho một đội ngũ công chức gần ba triệu người mà trong đó có đến 30% bị dư luận xem là "không làm gì cả những vân đều đều lãnh lương".

Trong khi đó, các nguồn "ngoại viện" đều hầu như đóng cửa với Việt Nam. Trừ "kênh Nhật" còn đôi chút hy vọng về nguồn ODA, còn lại các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đều bắt Việt Nam phải vay với lãi suất và thời gian ân hạn theo mặt bằng thị trường từ tháng 7/2017.

Tiếp theo các "phát minh" thu thuế bán hàng trên mạng, thu thuế "bảo vệ môi trường" và kể cả muốn thu thuế bằng bán… sim số đẹp, cơn bĩ cực ngân sách đang đánh thẳng vào hầu bao của giai tầng trung lưu và một phần "hạ lưu" qua thuế xăng dầu, thuế sử dụng đất, thuế VAT (giá trị gia tăng), và có trời mới biết còn bao nhiêu loại thuế khác – tình cảnh mà ngày càng nhiều người dân và cả quan chức phải thốt lên "sưu cao thuế nặng thế này thì còn hơn cả thời thực dân !".

Chỉ có điều, quản lý thu thuế trong nước là dễ hơn nhiều so với thu thuế của các hãng nước ngoài, vì các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong nước đã được cơ quan thuế áp mã số thuế nên dễ theo dõi và truy thu. Trong khi đó, các nhà mạng nước ngoài đa phần lại không có đại diện hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam nên dù Bộ Tài chính quá muốn thu thuế thì cũng chẳng biết phải gặp ai và gặp ở đâu.

Cho đến nay, vẫn không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Bộ Tài chính có thể thu được thuế từ Google, YouTube, Facebook.

Thậm chí ngay cả việc đặt văn phòng hay trụ sở làm việc tại Việt Nam cũng không được các doanh nghiệp mạng trên tha thiết. Trong bối cảnh đó, thu được thuế là một điều không tưởng. Bây giờ thì ai cũng hiểu là cùng lắm các doanh nghiệp này sẽ không được chính quyền Việt Nam "chào đón".

Nhưng không chỉ thất bại về thu thuế, chính quyền Việt Nam còn không thể ‘thắng lợi’ trong mục tiêu quản lý an ninh chính trị đối với Google, YouTube, Facebook.

Sau đấu tố là thất bại

Vào đầu năm 2019, việc lần đầu tiên trong lịch sử du nhập vào Việt Nam, hãng Facebook bị chính thể độc đảng ở quốc gia này lên án và tổ chức đấu tố một cách quyết liệt và đầy cay cú đã cho thấy sự bất lực của hệ thống chính trị quốc gia này.

Khi đó, nhiều tờ báo nhà nước, trong khi im thin thít về vụ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh dùng "luật rừng" cưỡng chế và phá sạch 200 ngôi nhà ở khu Vườn Rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, thì đồng loạt nhảy xổ vào Facebook và gào thét về những "sai phạm" của hãng này tại Việt Nam như không đóng các tài khoản cá nhân, Fanpage, nhóm, có bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước ; cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, rao bán sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp ; trốn thuế ; không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là "lừa đảo, vi phạm pháp luật"…

Chắc chắn là những tờ báo trên đã được bật đèn xanh bởi hành động thông đồng của Ban Tuyên giáo trung ương của Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng và Bộ Thông tin và truyền thông của tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhưng cái cách phản ứng dữ dằn và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cho thấy trong những tháng qua doanh nghiệp mạng xã hội này đã không làm cho những kẻ muốn bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet hài lòng.

Không loại trừ khả năng Facebook đã bị chính quyền Việt Nam đe dọa theo đúng cái cách của Trung Quốc độc trị đối với Google gần một chục năm về trước, để cuối cùng dàn lãnh đạo Facebook phải phản ứng lại.

"Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương" – Facebook viết trong một tuyên bố để phản ứng những cáo buộc của chính quyền Việt Nam về việc doanh nghiệp này vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức ; cho phép quảng cáo bất hợp pháp ; và trốn thuế.

Cuộc đấu tố hằn học và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của chính quyền này trong việc cố gắng áp đặt Facebook phải tuân theo luật chơi độc trị và bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng xã hội.

Chẳng có gì bảo đảm là một khi bị siết cả về quyền tự do ngôn luận lẫn túi tiền, các hãng Google, Facebook… sẽ còn muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam hay là không.

Việc Google phải quyết định rút khỏi Trung Quốc vào năm 2010 do bị siết chặt chính trị là một bài học xứng đáng cho giới chóp bu chính trị và cơ quan thuế của Việt Nam.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : Người Việt, 14/07/2019

Published in Diễn đàn

Mãi đến tháng By năm 2019, rt cuc mt trong nhng mơ ước và cũng là mc tiêu đu tranh gian kh trong rt nhiu năm qua ca người lao đng cùng xã hi dân s đã tm đơm hoa kết trái : chính th đc tài và chưa bao gi chu ‘nh’ quyn lc can thip ln thao túng vào tổ chc công đoàn ca công nhân đã phi chp nhn sa Lut Công đoàn.

congdoan1

Người lao động Việt Nam tại Đài Loan biểu tình đòi Hà Nội giải tán các tổ chức môi giới trung gian bóc lột - Hình minh họa.

Vẫn câm nín ‘phí ăn cướp 3%’ !

Nhưng s kin mang tính quá đi hiếm mun trên đã ch được công b chính thc sau khi Liên minh Châu Âu (EU), trong tư thế đành tm hài lòng với một chút ‘ci thin nhân quyn’ cho có và hết sc trí trá ca chính th Vit Nam, đã đành phi ‘nh’ cho chính th này bng vic t chc ký kết hai hip đnh EVFTA (Hiệp đnh thương mi t do Châu Âu - Vit Nam) và EVIPA (Hiệp đnh Bo h đu tư vi Liên Minh Châu Âu) vào ngày 30/6/2019 tại Hà Ni.

Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam - mt trong s 6 ‘cánh tay ni dài ca đng’ đã d kiến phm vi Lut Công đoàn sa đi s tp trung điu chnh vi 6 nhóm quy đnh ch yếu : Vai trò, quyn và trách nhim ca t chức công đoàn ; Nguyên tc t chc và ch đo hot đng công đoàn ; Quyn gia nhp công đoàn ca người lao đng là người nước ngoài làm vic ti Vit Nam ; Quyn gia nhp h thng công đoàn Vit Nam ca t chc đi din người lao đng ; Các hành vi phân bit đi x và can thip, thao túng chng công đoàn ; Tài chính công đoàn.

Theo kế hoch, D án Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Công đoàn d kiến trình Quc hi khóa XIV cho ý kiến ti kỳ hp th 8 (tháng 10/2019) và thông qua ti kỳ hp th 9 (tháng 5/2020).

Thế nhưng cáo chết không cha nết. Mt trong nhng ni dung ct lõi trong Lut Công đoàn cn phi xóa b là ‘phí ăn cướp 3%’ vn không được Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam nêu ra, trong khi trước đó chính ch th này đã là tác nhân mun giu biến Luật Công đoàn đ khi phi sa đi.

Âm mưu !

Cho đến nay, không phi thông tin t các cơ quan chính quyn mà là t gii xã hi dân s đã cho người lao đng biết mt yêu sách bt buc : Lut Công đoàn năm 2012 có khá nhiu mi liên h hu cơ qua li vi B lut Lao đng, và mt cách đương nhiên theo đòi hỏi ca Hip đnh Đi tác Toàn din và Tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Vit Nam đã tham gia, và c hai hip đnh EVFTA và EVIPA mà Vit Nam có th s được tham gia, khi sa lut này thì đng thi phi sa lut kia và ngược li.

Nhưng cái cách sửa luật song trùng như thế rt có th vn s mãi là kỳ vng mà không th biến thành mt th thc tế nào dù ch là thc tế tht khiêm tn, bi trong thc tế vào năm 2018 và cho đến tn gn đây đã tn ti âm mưu ‘không sa Lut Công đoàn’.

Bằng chng ca âm mưu trên, tr trêu thay, li b l ra bi… B trưởng ngoi giao Phm Bình Minh. Ti kỳ hp quc hi tháng 10 - 11 năm 2018, mc dù đã phi tha nhn s cnh tranh vi công đoàn đc lp được lp ra bi công nhân trong tương lai, Phm Bình Minh vn thn nhiên nói trước quc hi : ‘cho đến hin nay thì Chính ph không đ xut sa Lut Công đoàn’.

Đó chính là nguồn cơn sâu xa và b rc đ Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam trong sut mt thi gian dài đã không h trình mt d tho nào v sa Lut Công đoàn.

Nhưng vì sao Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam li tha thiết vi Lut Công đoàn cũ đến thế ?

"Không ăn cướp thì là cái gì !"

Cùng với Mt trn T quc Vit Nam, Hi Nông dân Vit Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh, Hi Liên Hip Ph N Vit Nam, Tng Liên đoàn Lao động Vit Nam nm trong s 6 ‘cánh tay ni dài ca đng’ b xem là bám cht đi sng ký sinh, mi năm tiêu xài đến 14.000 t đng tin ngân sách - tc tin mà người dân phi è c đóng thuế.

Nhưng ngoài tin cp t ngân sách, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn mt ngun thu rt màu m khác.

Trong rất nhiu năm qua, bng mt quy đnh tài chính t đt ra, Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam - t chc được xem là ‘cánh tay ni dài ca đng’ - đã nghim nhiên phè phn hưởng th ít nht 3% trên tng qu lương doanh nghiệp (gm 2% do doanh nghip phi ‘đóng góp’ và 1% t thu nhp ca người lao đng).

Một quy đnh mà rt nhiu doanh nghip và công nhân đã phn n : ‘không ăn cướp thì là cái gì !’.

Nhưng cho ti nay, Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam vn chưa h minh bạch tài chính, hay nói thng là chưa h công b con s thu hàng năm t ‘phí ăn cướp 3%’ là bao nhiêu, chi cho nhng mc gì và s tin mà cơ quan này li dng đ ‘ăn chơi nhy múa’ thâm lm đến mc nào.

Cho đến năm 2019 và khi chính th Vit Nam đã ph phục sát thm CPTPP và EVFTA, thái đ ca ‘k cướp’ vn chng có gì đáng gi là phc thin. Mi quan h gia Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam vi nhng đơn v do cơ quan này làm ‘ch qun’ thm chí còn ti t đến mc vào tháng 6 năm 2019, Đi hc Tôn Đc Thắng Sài Gòn đã tr thành đa ch đu tiên t cáo cơ quan ch qun ca đi hc này là Tng liên đoàn lao đng Vit Nam v chế đ ‘np tô’ đến 30% kết qu tài chính sau khi đã np thuế (có th hiu là phi np đến 30% ca phn li nhun ròng sau khi đã nộp thuế).

Trả thù đê tin !

Đáng chú ý, thư t cáo trên mà được gi đến các cơ quan ca đng và chính quyn, nhưng không phi ‘lưu hành ni b’ mà được Đi hc Tôn Đc Thng công b cho báo chí nhà nước - như mt thông đip sn sàng đi mt vi cơ chế đy bất công và tham lam của Tng liên đoàn lao đng Vit Nam.

Có thể cho rng đây là ln đu tiên Tng liên đoàn Lao đng Vit Nam b mt v đau điếng t thư t cáo ca mt đơn v do cơ quan này làm ch qun. Và cũng là ln đu tiên mt đơn v cp dưới như Đi học Tôn Đc Thng thm thía v thói hư tt xu và nn thù vt bn thu đê tin ca gii quan chc ch qun luôn tng nim ‘đnh hướng xã hi ch nghĩa’ và ‘luôn chăm lo và bo v quyn li người lao đng’ là đến mc nào.

Nhưng ch đến lúc này, các đơn v b ‘ch qun’ mi nhn chân ra được vic cp trên ca h sn sàng tr thù đê tin ra sao. Ngay sau phn ng công khai trên ca Đi hc Tôn Đc Thng, Tng liên đoàn Lao đng Vit Nam đã tr đũa bng cách đ ngh B Giáo dc và đào to xem xét tính hp pháp việc phong giáo sư ca ông Lê Vinh Danh - hiu trưởng Trường Đại học Tôn Đc Thng - và t phong giáo sư cho ging viên ca trường đi hc này, mà có th hiu là mun cách chc ông Danh.

Trùng với thi gian đòi Đi hc Tôn Đc Thng phi ‘np tô’, Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam ln đu tiên phi đi mt vi nguy cơ ‘đa công đoàn’, hoc tương lai hình thành công đoàn đc lp do người lao đng t thành lp mà không còn nm trong gung máy chi phi ca Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam, và s cnh tranh sòng phng với Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam khi chính th đc tài Vit Nam trin khai Hip đnh thương mi quc tế CPTPP và có th được ‘ăn’ Hip đnh thương mi EVFTA vi Châu Âu. Điu đó cũng có nghĩa rng mc thu ‘3% ăn cướp’ nhiu kh năng không còn na.

Hẳn nguy cơ ht thu trên đã khiến Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam, vn quen ‘tham ăn’, không còn cách nào khác là tróc nã các đơn v thuc quyn ch qun ca mình như Đi hc Tôn Đc Thng, vi mc thu như th giết người.

Phải xóa b !

Thực ra, s chng cn ngạc nhiên v thói quen ‘ăn tp’ ca Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam, nếu biết tường tn v mt thc tế không th chi cãi : cơ quan này chưa bao gi đng thun, càng không h lãnh đo, t chc bt kỳ v đình công nào vi bt kỳ yêu cu biu th chính đáng nào của công nhân trong gn 1.000 cuc đình công t phát hàng năm.

Nhiều ngun tin t gii công nhân đã khng đnh rng nhiu lãnh đo công đoàn nhà nước đã được tr lương cao đ phc v cho gii ch đu tư và bo v li ích ca đng cm quyn, thay vì bo vệ người lao đng. Ngay c mt s nhà nghiên cu thuc chính quyn cũng không che giu rng không phi là điu bt thường khi các nhà qun lý tr thành lãnh đo công đoàn và s dng công c này đ thao túng các cuc bu c công đoàn. Rt nhiu ví d trong thực tế đã cho thy gii lãnh đo công đoàn nhiu đa phương đã tha hip và toa rp vi gii ch và công an đa phương đ theo dõi công nhân, ch đim nhng người đng đu phong trào đình công đ công an truy xét, sách nhiu và bt b h.

Còn giờ đây, cái thời chuyên quyn đc đoán và ‘ăn cướp’ ca Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam đã đến hi kết.

Đã tới lúc s thu ‘3% ăn cướp’ trong nhiu năm qua mà ‘th phm’ là Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam phi được kim toán hoc thanh tra cp chính ph, đng thời phải b xóa b hoàn toàn trong Lut Công đoàn sa đi.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 14/07/2019

Published in Diễn đàn

Một lần tái xuất trùng với đốt lò còn có thể cho là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai khó mà ngẫu nhiên, còn sau ba lần lặp đi lặp lại thì phải là cố ý.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện ngày 21 tháng Sáu. (Hình : Trích xuất từ VnExpress.net)

Trò chơi mới

Nguyễn Phú Trọng - đạo diễn kiêm diễn viên trụ cột trên sân khấu chính trị Việt Nam và có vẻ chưa thật sự thoát khỏi quy trình vật lý trị liệu bắt buộc sau cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’ vào tháng 4 năm 2019 - dường như đang thích thú với một trò chơi mới của ông ta.

Trò chơi đó có tên ‘Tái xuất - Đốt lò’.

Gần giống như lối mèo vờn chuột suốt từ năm 2017 đến nay với các ‘bố già’ và các gia tộc.

Một trò chơi ngày càng trở nên thách thức và nguy hiểm hơn không chỉ đối với các loại ‘củi’, mà với cả số phận của ‘Người đốt lò vĩ đại’.

Bởi một cách chính thức, số phận của Nguyễn Phú Trọng được móc xích với công cuộc ‘chống tham nhũng’ của ông ta bằng vào việc mở màn giai đoạn 2 - lần đầu tiên phá vỡ mọi tiền lệ khi ra lệnh bắt cả một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng.

Đó là lần ‘mất tích’ đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng, vào khoảng thời gian cuối tháng Mười Một, đầu tháng Mười Hai năm 2017. Nhưng sau chuỗi ngày dài vắng bóng, Trọng đã bất ngờ hiện ra vào buổi sáng ngày 8 tháng Mười Hai trong một cuộc họp của Ban Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương do ông ta chủ trì, để ngay chiều hôm đó quan chức vừa bị tước ghế ủy viên Bộ Chính Trị là Đinh La Thăng bị khởi tố và tống giam, tạo nên một cú chấn động trên chính trường và đánh dấu một bước ngoặt lớn và chuyển sang giai đoạn máu lửa hơn nhiều trong chiến dịch được xem là "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng hiện tượng tái xuất - đốt lò chỉ dày đặc hơn hẳn và còn có thể biến thành một quy luật chính trị của riêng Nguyễn Phú Trọng vào nửa đầu năm 2019, với xuất xứ từ biến cố Kiên Giang.

Quy luật ?

Vào ngày 14 tháng Năm năm 2019, "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" Nguyễn Phú Trọng đã lần đầu tiên tái xuất hiện, tròn một tháng sau "biến cố bạo bệnh" ở Kiên Giang (quê hương "anh Ba X"), trùng với việc công an bắt giam và khởi tố hai quan chức tổng giám đốc là Tề Trí Dũng ở Sài Gòn và Bùi Quang Huy ở Hà Nội.

Cả hai quan chức kinh tế bị bắt trên đều được dư luận ồn ào cho là sân sau của những quan chức chính trị cao cấp. Tề Trí Dũng móc xích với cựu ủy viên trung ương, cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. Còn Bùi Quang Huy được cho là sân sau của đương kim Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tức Chung "Con"

Tuy Tề Trí Dũng và Bùi Quang Huy chỉ là những quan chức doanh nghiệp thuộc loại ‘muỗi’, nhưng lại mang ý nghĩa như những con tốt lót đường không thể thiếu trong ván cờ nhằm diệt một cựu ủy viên bộ chính trị và ‘nhốt quyền lực vào lồng’ đối với một ứng cử viên ủy viên bộ chính trị.

Sau lần xuất hiện đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng lại ‘lặn’ một thời gian khá dài. Phải đến hơn một tháng sau đó, Trọng mới tái xuất thêm một lần nữa để ‘chủ trì họp Bộ chính trị’.

Tại lần tái xuất thứ hai, ‘nạn nhân’ của Nguyễn Phú Trọng là Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - cựu tư lệnh Quân chủng Hải quân, đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cách chức nhiều chức vụ đảng mà ông ta đã tham gia trước đây.

Thực ra, số phận của Nguyễn Văn Hiến đã bị chung quyết từ ngày 5/5/2019 khi Ủy ban Kiểm tra trung ương của cựu chủ nhiệm ủy ban này là Trần Quốc Vượng họp về tiếp tục ‘đốt lò’ và còn có vẻ muốn ‘đốt lò’ nóng hơn.

Khi đó, cùng ‘mẻ lò’ với Hiến là Vũ Văn Ninh - một cựu phó thủ tướng, ủy viên trung ương đảng thời Nguyễn Tấn Dũng - quan chức được xem là ‘sáng giá’ nhất bị kỷ luật, mà nguyên do rất có thể liên đới đến vụ bán rẻ như cho cảng Quy Nhơn vào thời Đinh La Thăng còn là Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Trước cuộc họp trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương, nhiều dư luận cho rằng cơn chấn động bệnh tật đối với ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng sẽ khiến ‘lò’ của ông ta tắt ngấm, hoặc cùng lắm cũng chỉ âm ỉ mà không thể duy trì được nhiệt lượng như trước đây.

Vậy làm thế nào ‘lấy lại niềm tin của đảng viên và nhân dân’ ?

Thủ pháp nghệ thuật chính yếu, không còn cách nào khác, là phải tiếp tục ‘đốt lò’.

Rất có thể là khi đó, từ giường bệnh Nguyễn Phú Trọng đã bàn bạc và chỉ đạo trực tiếp đối với hai nhân vật là Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban bí thư và Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương về việc duy trì ‘đốt lò’ và còn có thể gia tăng nhiệt lượng của nó. Một cú đánh khá mạnh của ủy ban này, vào thời điểm đó, có lẽ được kỳ vọng sẽ khiến át đi phần nào những dư luận bất lợi về tình hình sức khỏe tồi tệ và thậm chí sắp ‘tịch’ của ‘Tổng tịch’, qua đó sẽ ‘lấy lại niềm tin của đảng viên và nhân dân’ dành cho nhân vật mà niềm đam mê ‘ngồi tiếp’ qua đại hội 13 có vẻ không hề suy xuyển bất chấp trọng bệnh.

Sau lần tái xuất thứ hai, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ‘lặn’ trong hai tuần lễ tiếp theo.

Đến lần tái xuất thứ ba vào đầu tháng 7 năm 2019, cũng với hình thức ‘chủ trì họp Bộ chính trị’, Nguyễn Phú Trọng đã khiến dư luận không còn nghi ngờ về thủ pháp và mục tiêu của ông ta.

Chỉ vài ngày sau cuộc họp Bộ chính trị trên, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI) Lê Tấn Hùng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp vì ‘ăn bẫm’ 13,3 tỷ đồng. Tuy chỉ là một doanh nhân quốc doanh, nhưng giá trị lớn nhất của Lê Tấn Hùng là ông ta chính là em ruột của ‘bố già’ Lê Thanh Hải - từng một thời là chủ tịch và bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đầy tai tiếng và cả tội ác ngút trời ở vùng đất Thủ Thiêm.

Những khối trục nào ?

Lê Tấn Hùng là nhân vật đầu tiên trong ‘gia tộc Lê Thanh Hải’ phải tra tay vào còng, sau khi vợ Lê Thanh Hải là Trương Thị Hiền bị ‘sờ gáy’ ở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, còn con trai là Lê Trương Hải Hiếu bị kỷ luật đảng vì ‘quan hệ nam nữ không trong sáng’. Cái cách đánh từ vòng ngoài vào vòng trong có thể được xem là chiến thuật ưa thích của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2017 đến nay, chiếu vào những người con của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vợ con của Lê Thanh Hải. Thủ pháp này - thâm nho và đượm màu sắc chiến tranh tâm lý - hẳn đã khiến đám quan tham phải ngụp lặn trong cơn ác mộng ban ngày cứ mỗi khi nghe tiếng còi hụ hoặc tiếng cửa xe hơi sầm sập.

Đến lúc này đã có thể khẳng định rằng Nguyễn Phú Trọng, bất chấp cơn tai biến luôn đe dọa khiến ông ta ‘liệt giường liệt chiếu’, vẫn kiên định với quan điểm và chủ trương đốt lò.

Cũng đến lúc này, đã có thể rút ra một quy luật thuộc về phạm trù cá nhân Nguyễn Phú Trọng: cứ mỗi khi Trọng tái xuất thì lại có một hoặc một số vụ bắt bớ hoặc kỷ luật quan chức tham nhũng.

Tương lai của nhóm quan chức cao cấp ăn đất Thủ Thiêm cũng bởi thế đang trở nên mờ mịt và nguy khốn hơn hẳn năm 2018.

Còn sau vòng ngoài và vòng trong, hẳn sẽ phải là những tâm điểm.

Ở ‘mặt trận’ phía Nam, đã có hai trục quan hệ lộ hình rất rõ: Tề Trí Dũng - Tất Thành Cang và Lê Tấn Hùng - Lê Thanh Hải.

Chỉ còn chưa rõ về trục Lê Thanh Hải - Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao trong thời gian tới. Số phận của trục có lẽ tùy thuộc phần lớn vào việc Nguyễn Phú Trọng còn giữ cách nhìn ‘chống tham nhũng cần nhân văn’, hay việc ông ta đã không hề nhắc lại cụm từ này kể từ ngày suýt chết ở Kiên Giang.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 10/07/2019

Published in Diễn đàn

Tương lai ca nhóm quan chc cao cp ăn đt Th Thiêm đang tr nên m mt và nguy khn hơn hn năm 2018. V Tng giám đc Tng công ty Nông nghip Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAGRI) Lê Tn Hùng va b cơ quan Cnh sát điu tra B Công an bt khn cp vào ngày 6/7/2019 vì ‘ăn bẫm’ 13,3 t đng li rt có th dn đến ông anh rut là ‘b già’ Lê Thanh Hi - tng mt thi là ch tch và bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đy tai tiếng và c ti ác ngút tri vùng đt Th Thiêm.

thuthiem1

Lê Thanh Hải, hàng sau bên trái, lúc còn đương chc.

Có gì khác trong kết lun 2109 vi 2018 ?

Ít hôm trước khi em trai Lê Thanh Hải b bt, cơ quan Thanh tra chính ph đã công b kết lun thanh tra v v khiếu t khng l Th Thiêm.

Bản kết lun trên tuy chng thèm đ đng gì đến vic bi thường và tr li đt cho hàng chc ngàn người dân b cưỡng chế gii ta theo kiu lut rng, tan nhà nát ca và b biến thành dân oan đt đai bt đc dĩ, cũng không tr li được nhng câu hi như "Cơ s nào kết lun 4,3 ha ca phường Bình An nm ngoài ranh ?", "160 ha tái đnh cư biến đi đâu và rơi vào túi nhũng k nào ?", "Tm bn đ gốc quy hoch Th Thiêm biến đi đng nào ?"…, nhưng li khá chi tiết khi quy trách nhim ca các t chc và cá nhân trong vic quy hoch Khu đô th mi Th Thiêm, làm tht thoát ngân sách nhà nước, phá v quy hoch chung theo Quyết đnh 367, thu hi tin của các dự án v cho nhà nước… V tm vóc và chiu sâu, bn kết lun thanh tra này là sc bén hơn nhiu so vi bn kết lun kim tra - cũng ca Thanh tra chính ph - được ban hành vào tháng 9 năm 2018 theo cung cách ‘cho có’ và ‘chng chết ai’.

Chi tiết đt giá nhất liên quan đến chuyn sng chết là ngoài kết lun thanh tra Th Thiêm được công b, Thanh tra chính ph còn có mt văn bn không công khai đ cp đến nhng quan chc sai phm thuc din qun lý ca Ban bí thư và B chính tr. Văn bn này chc chn đã được Thanh tra chính ph gi cùng kết lun thanh tra cho y ban Kim tra trung ương, Thường trc Ban bí thư và ‘tng tch’ Nguyn Phú Trng.

Những cái tên nào có th nm trong văn bn không công khai trên ?

"Hai - Ba - Sáu…"

Sài Gòn, cái tên Lê Thanh Hi (bí danh Hai Nht) b người dân và c mt s công chc gi là "Hi Heo", là mt trong nhng k b dư lun xã hi căm ghét nht và lên án nhiu nht.

Vào thời còn là ch tch thành ph, Lê Thanh Hi đã "dn đường" cho vic thay đổi quy hoch Th Thiêm gii ta l sang 160 hécta đt mà trước đó dùng làm khu vc tái đnh cư cho dân, đy đui thêm nhiu ngàn người dân Th Thiêm khi nơi và cũng là ch sinh nhai duy nht ca h.

Tiếp đến là Nguyn Văn Đua (Ba Đua) - cu phó ch tịch y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi t Phó ch tch thành ph tr thành Phó bí thư thường trc thành y Thành phố Hồ Chí Minh vào thi Lê Thanh Hi làm bí thư, Nguyn Văn Đua đã nm khi an ninh ni chính và mau chóng tr thành mt "sát th" đi vi gii hot đng dân chủ nhân quyn Sài Gòn. Nguyn Văn Đua b "t" là đã ký mt quyết đnh v quy hoch Th Thiêm mà đã vượt quyn khi ph nhn c quyết đnh trước đó ca th tướng chính ph.

Đặc bit là Tt Thành Cang (Sáu Cang) - người được xem là "đ rut" ca anh Hai (Lê Thanh Hải), b người dân t cáo là có công giúp Lê Thanh Hi cướp đt Th Thiêm và đàn áp dã man dân oan nơi đây. Sau khi Lê Thanh Hi v hưu, Tt Thành Cang tr thành phó bí thư thường trc Thành phố Hồ Chí Minh và li dính đm mt v "ăn đt" khác : Cang là người chỉ đạo v công ty Tân Thun ca thành y Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép vi giá bèo 32 hécta đt Nhà Bè cho tư nhân.

Gần đây đã xut hin trên mng xã hi mt s bc nh được chp t c ly gn v nhng "lu đày t" quá đ s và hoàng tráng ca Tt Thành Cang và Nguyn Văn Đua, hay cảnh Sáu Cang ăn nhu vi mt s quan chc và báo chí cánh hu ngay trong nhà khách thành y… Ch có người trong ni b "‘đng ta" mi có th chp gn như vy.

Trong khi đó, Lê Thanh Hải kín đáo tung tích hơn. Nhưng rt nhiu người dân và công chức Sài Gòn cho rng đây mi là "chut cng" vi vô s nhà ca và đt đai tích góp được qua 15 năm làm ch tch thành ph và bí thư thành y. Nhiu t báo đã bt đu nêu đích danh trách nhim Lê Thanh Hi trong v Th Thiêm.

Ngoài ra, còn phải k đến cái tên Lê Hoàng Quân (Hai Quân) - cựu ch tch y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân vt có tiếng là ‘ngoan hin d bo’ và được ‘anh Hai Nht’ đt vào cái ghế ch tch.

Chưa k đến mt s quan chc khác như hai cu phó ch tch Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyn Hu Tín và Nguyn Thành Tài đang nm trong xà lim, Vũ Hùng Vit cũng là cu phó ch tch thành ph được xem là đã ‘h cánh an toàn’…

"Song kiếm hp bích"

Một đng thái đáng chú ý khác là sau khi bn kết lun thanh tra Th Thiêm được Thanh tra chính ph công b, nhiu t báo nhà nước đã mt ln na, k t thi ‘viết như chưa tng được viết’ vào tháng 5 năm 2018, mnh ming bóc xé trách nhim ca các quan chc ‘ăn đt’, đc bit là v Lê Thanh Hi cùng nhiu du hi liên quan đến tng v vic được nêu trong kết lun thanh tra.

Tuy nhiên động thái thông tin báo chí v Th Thiêm vào năm nay có v khác bit khá nhiu năm 2018. Nếu vào tháng 5 năm 2018, báo chí quc doanh ch được gii tuyên giáo trung ương cho ‘m ming’ va vn mt tun l và ‘bt câm mm phi câm mm’ vào ngay tuần l sau đó, thì đt tin bài v Th Thiêm vào tháng 6 và lan sang tháng 7 năm 2019 có v ‘bn vng’ hơn, trong khi chưa có du hiu Ban Tuyên giáo trung ương can thip thô bo và ‘ngăn sông cm ch’ như thường thy trong rt nhiu v vic trước đây.

Cũng khác với năm 2018 khi chính ph b xem là chnh mng đáng nghi ng, thái đ v v Th Thiêm ca các quan chc Nguyn Xuân Phúc - Th tướng, Trương Hòa Bình - Phó th tướng thường trc ph trách ni chính, k c Phm Bình Minh - Phó th tướng ‘thường’ kiêm Bộ trưởng ngoi giao là ‘sâu sát’ hơn vào năm 2019.

Nếu vào năm 2018, chính ph ca Nguyn Xuân Phúc còn có biu hin như th ‘đá’ toàn b trách nhim x lý v Th Thiêm cho chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh, thì vào năm nay có th ông Phúc đã được ‘Tng tch’ Nguyn Phú Trọng t giường bnh nhc nh, hoc chính ông Phúc và cp phó là Trương Hòa Bình đang mun ly đim chính tr, trong bi cnh ni b đng cm quyn đang dn nóng ry cuc đua tranh được gii thiu nhân s vào B chính tr cho đi hi 13, mà kh năng nhiều khung nhân s đó s phi hoàn thành ti Hi ngh trung ương 12 s din ra vào cui năm 2019.

Tình hình trên, cùng những biến đng ni hàm ca bàn c chính tr, đang khiến cho ‘bè lũ ăn đt Th Thiêm’ gn vi ‘cu đu trm’ hơn bao gi hết. Gi đây, ch th tn công v Th Thiêm không chy ban kim tra trung ương như năm 2018, mà còn xut thế t phía nhng cơ quan chng tham nhũng ca chính ph.

Thế ‘song kiếm hp bích’ đang hình thành.

Trong bối cnh đó, rt nhiu người cho rng không th là ngu nhiên khi Lê Thanh Hải cht xut đu l din - ngay sau khi Thanh tra chính ph thông báo kết lun thanh tra v v Th Thiêm - trong "Hi Tho Khoa Hc 50 năm thc hin di chúc thiêng liêng ca ch tch H Chí Minh" do Thành y Thành phố Hồ Chí Minh ca Nguyn Thin Nhân tổ chc…

"Hãy đối x vi b cáo như mt con người !" ?

Kẻ quyn biến mt thi y mt ln na đã xoay s đ được ‘lên lp’ : ‘còn có mt b phn cán b đng, đng viên dao đng v phm cht chính tr, "t din biến", "t chuyn hóa ", suy thoái, sa sút v phẩm chất đo đc…" - như mt hành đng công khai thách thc công lun và lương tâm xã hi.

Nhưng cũng không ít người nhc li mt câu chuyn gn tương t v Trương Minh Tun - cu b trưởng thông tin và truyn thông. Cho đến đu năm 2019, ngi trên cái ghế mi Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, Trương Minh Tun vn nghim nhiên là tác gi ca mt cun sách v ‘chng din biến hòa bình’ và vn răn dy báo chí v ‘hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh’. Nhưng chng bao lâu sau đó, ông ta đã chính thức được ‘mi li’ sau mt ln b triu tp đến tri giam B Công an - ch dng chân không th thiếu trước khi ra tòa nhn án ‘bóc lch’.

Rồi không biết là vô tình hay hu ý, ch vài ngày sau khi hin ra ‘tm gương đo đc’ Lê Thanh Hi, em rut ông ta là Lê Tấn Hùng đã không nhng b B Công an trc tiếp bt mà còn b di lý ra Hà Ni trong cùng ngày, phát ra mt thông đip v mt v vic ‘trung ương’ không h tin tưởng các cơ quan điu tra và tư pháp ca chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh - vn vn còn đy ry người ca ‘anh Hai Nht’ cài cm trong sut 15 năm thng tr.

Cho đến gi phút này, kch bn v Th Thiêm chìm xung là gn như không th. Vn đ còn li ch là Lê Thanh Hi và nhóm quan chc cao cp ‘ăn đt’ trong Thành y Thành phố Hồ Chí Minh s phi chu hu qu đến mc nào - xử lý k lut đng hay s theo chân Đinh La Thăng đ phi gào lên trong mt phiên tòa lch s "Hãy đi x vi b cáo như mt con người !"

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 08/07/2019

Published in Diễn đàn

Ngày 4/7/2019 là một ngày đáng nhớ với nhiều người làm báo tự do, có chân trong tổ chức xã hội dân sự, dưới cái tên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam. Đây là tổ chức tập hợp những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lên tiếng cho công lý và vận động cho một xã hội không độc tài cộng sản. Nhân kỷ niệm năm năm của Hội, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đã dành ít thời gian để nói về mình, về những anh em trong Hội, đã sống sót như thế nào qua những cuộc đàn áp, sách nhiễu… suốt thời gian qua.

lambao1

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là tập hợp những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lên tiếng cho công lý và vận động cho một xã hội không độc tài cộng sản.

Phạm Chí Dũng : Hội Nhà báo độc lập Việt Nam giống như một con thuyền vượt thác, đã suýt chìm trong năm đầu tiên, gượng dậy trong năm thứ hai, tạm bình ổn trong những năm kế và đế năm thứ năm, thì có vẻ đã khởi sắc. Có thể hình dung như vậy.

Anh em trong Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cũng đã trải qua nhiều rủi ro, không khác gì những anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước. Tức là các Hội viên cũng đã bị công an liên tục triệu tập, sách nhiễu, đánh đập, bắt cóc… nhưng cho đến nay thì không có ai bỏ cuộc cả. Nói tóm lại là, chúng tôi hoạt động ôn hòa, mang sự thật khách quan đến cho người dân. Chúng tôi tự nhận thấy rằng cũng đã đạt được những điều tương đối trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, bên cạnh đó sự trả giá, cũng không là quá nhiều. Năm 2017, được coi là khởi đầu của đỉnh cao đàn áp. Nhiều người đã bị bắt bớ, bỏ tù… Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cũng bị sứt mẻ nhưng vẫn duy trì được cho đến nay.

Trong suốt năm năm, trang báo điện tử của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam vẫn làm việc đều đặn, trong tình trạng bị tường lửa bao vây, vẫn luôn lên tiếng từng ngày, cũng không để thiếu nhuận bút với ai. So với năm đầu, lúc này thì số Hội viên đã tăng lên gấp đôi, gần 70 người. Đó là con số chắt lọc của giới cầm bút tự do có tiếng nói thuyết phục và tâm huyết.

Trong tình hình mới hiện nay của Việt Nam, dù vẫn xiết bức nhân quyền, nhưng đang lộ khuynh hướng ngã dần sang quỹ đạo của phương Tây, thì chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để đẩy mạnh sự đòi hỏi về quyền thành lập hội nhóm xã hội dân sự, quyền tự do ngôn luận. Đặc biệt với việc ký kết các hiệp định thương mại quốc tế, lại là một cơ hội lớn cho người lao động xây dựng Công đoàn độc lập. Chúng tôi cũng coi đây là một phần nhiệm vụ quan trọng của mình, vì trên trang Việt Nam Thời Báo (IJAVN), đã có hẳn một mục riêng để thông tin, cổ xúy về vấn đề này.

Sẽ còn những khó khăn, nhưng với những gì đã qua, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam tin rằng con thuyền của mình dù có chòng chành, nhưng vẫn tiến về phía trước.

Tuấn Khanh : Điểm lại trong 2 năm vừa qua, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đã liên tục đưa đến các đề tài phản biện đối với luật an ninh mạng, cũng như rất sát sao mọi chuyển động liên quan đến luật cho phép thành lập các nhóm xã hội dân sự, công đoàn độc lập…

Phạm Chí Dũng : Trước tiên, nói về luật an ninh mạng, thì đó là một đạo luật chống lại quyền tự do ngôn luận, và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã ký vào năm 1982. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc phản biện luật này, vì nó đi ngược lại xu thế của thời đại. Không chỉ phản biện, mà chúng tôi muốn chấm dứt nó.

Còn đối với quyền tự do thành lập các nhóm, hội xã hội dân sự là điều phải đến. Ngay cả ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của chính thể độc tài tại Việt Nam, khi nói về các cột trụ giúp cho kinh tế ở Việt Nam như doanh nghiệp, cơ sở kinh tế nhà nước và xã hội. Ông Phúc không dám nói rõ về "xã hội" tức là xã hội dân sự, mà chỉ nói mấp mé vậy. Ai cũng hiểu đó là một phần của cái kiềng ba chân của lý thuyết phát triển, là xã hội dân sự. Nên trong thời gian tới, Nhà nước Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc phải công nhận sự có mặt của hệ thống xã hội dân sự trong đời sống. Và đó cũng là cam kết mà Việt Nam đã ký về quyền dân sự và chính trị trước Liên Hợp Quốc.

Đó là hai điều rất quan trọng của xã hội Việt Nam lúc này, nên chúng tôi đặt mọi trọng tâm vào đó.

Tuấn Khanh : Là một tổ chức xã hội dân sự có lẽ là duy nhất còn hoạt động lúc này, giữa bối cảnh nhà nước cộng sản Việt Nam đã truy cùng đuổi tận tất cả các nhóm, cá nhân có khuynh hướng khác biệt với chủ trương độc tài, ông có nghĩ rằng Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cũng đang trong tầm ngắm và cũng sẽ bị triệt tiêu bằng cây gậy An ninh mạng, sắp tới đây hay không ?

Phạm Chí Dũng : Về bản chất mà nói, luật An ninh mạng cũng như nghị định 72 được ban hành trước đây, mọi thứ đều phản tác dụng và vô nghĩa trước Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.

Nhưng với quan điểm của tôi, thì tôi không đặt nặng chuyện luật An ninh mạng như là một mối hiểm nguy đối với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam nói riêng, và giới hoạt động cho dân chủ nhân quyền nói chung. 

Lý do là thế này, không cần đến luật an ninh mạng, mà chỉ cần nghị định 72 (năm 2013) về quản lý internet, điều 88, trong bộ luật hình sự cũ, tức điều luật mơ hồ về "tuyên truyền chống nhà nước" thì cũng đã quá đủ cho công an xiết bức, bóp cổ bóng họng giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Luật An ninh mạng chỉ màng một sự nối dài của nghị định 72, của luật về an toàn thông tin của ngành công an để kiểm soát về an ninh mạng mà thôi. Và luật An ninh mạng không thể phát triển đến mức tối đa mục tiêu của nó về vấn đề chế tài An ninh mạng. Vì nếu triệt tiêu hoàn toàn hệ thống thông tin này, tức sẽ triệt tiêu luôn môi trường đấu đá nội bộ, phương tiện để đấu đá nội bộ mà phe phái ở trong đảng đã tận dụng từ năm 2012 cho đến nay.

Do đó, tôi không đặt nặng những rủi ro từ luật An ninh mạng. Mà nói thật ra thì có một luật An ninh mạng hay hàng chục luật An ninh mạng cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể đến giới đấu tranh dân chủ nói chung, và cho quyền tự do ngôn luận nói riêng.

Tuấn Khanh : Hội Nhà báo độc lập Việt Nam dù đứng trên vị trí là phát triển quyền tự ngôn luận và phản biện xã hội, nhưng thật ra tiêu chí ấy chưa bao giờ được chấp nhận ở trong một xã hội - ngày càng độc tài như ở Việt Nam. Trải qua năm năm của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, theo ông, liệu tiêu chí này của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có tạo được nên được các tác động tích cực nào với nhà cầm quyền không ? Hay Hội Nhà báo độc lập Việt Nam vẫn là "những giọng điệu đánh phá của thế lực thù địch ?"

Phạm Chí Dũng : Có một ví dụ,như một bằng chứng, như thế này. Mới đây tôi đưa ba mình đi khám bệnh ở một nơi có tên nguyên văn là Ban bảo vệ sức khỏe Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Có một cụ già đến gặp tôi. Cụ trước đây là cán bộ của Ban Tuyên huấn Thành ủy. Cụ nói với tôi rằng "Dũng ơi, những bài của Dũng viết, không chỉ có tôi mà có cả những người trong nội bộ đảng đã đọc. Nhưng theo tôi, đòi bỏ điều 4 Hiến pháp về độc đảng là khó lắm. Nên bây giờ cần kêu gọi đảng phải dân chủ và chống Trung Quốc".

Tôi kể chuyện này như một ví dụ để thấy rằng ngay cả những người công tác lâu năm trong đảng cộng sản, đã nói trực tiếp với tôi điều đó. Điều đó cho thấy rằng – một cách nào đó như anh đã nêu ra - thì công việc cổ xúy cho tự do ngôn luận, khai dân trí của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hay của chúng ta nói chung, không chỉ tác động đến người dân mà tác động đến cả nội bộ đảng cộng sản. Và công việc đó, đã nhận được sự đồng tình, đồng cảm và kể cả yêu thương của những người ở trong nội bộ đảng cộng sản. Rõ ràng điều chúng ta làm có hiệu quả, nhưng hiệu quả như tế nào thì tôi không dám nói là quá lớn, nhưng chắc chắn là có hiệu quả. Và theo phản ánh của nhiều nguồn dư luận, nhiều anh em, kể cả các đảng viên, rằng nhiều bài viết trên trang Việt Nam Thời Báo đã nhận được sự đồng thuận tương đối. Tức có những đảng viên theo dõi thường xuyên. Thậm chí cánh công an cũng vậy. Những người công an về hưu tiết lộ cho tôi biết. Không đâu xa, ngay cả một sĩ quan công an về hưu ở ngay phường tôi cư trú cũng cho biết ông theo dõi thường xuyên bài vở trên Việt Nam Thời Báo và đồng tình với những luận điểm khách quan của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

Hiệu quả là như vậy. Nhưng với những luận điểm phản biện hay chỉ trích mang tính ôn hòa, không có nghĩa là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đang đi tìm con đường thỏa hiệp với đảng cộng sản. Chúng tôi – Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – không bao giờ có quan điểm đó. Tôi luôn yêu cầu anh em trong Hội là phải luôn đặt vấn đề có tính chiến đấu. Mỗi bài viết là một viên đạn phản biện xã hội, viết bằng sự bức bối của mình, bằng tình cảnh của mình, đó là việc ưu tiên. Sau đó mới nâng dần bài viết lên bằng chuyên môn của mình.

Trong Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, có những bạn trẻ khởi đầu tham gia, viết còn rất ngô nghê, thì nay đã hoàn toàn chuyên nghiệp. Bằng giác quan của một nhà báo tự do, những cây viết đó đã dần dần có được chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

Tuấn Khanh : Chấp nhận những thách thức để xiển dương quyền tự do ngôn luận, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đã có được những niềm kiêu hãnh riêng của mình qua chặng đường năm năm, thay mặt cho các cây viết của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, ông có lời gì muốn nhắn gửi đến những người đang dõi theo những thông tin từ trang Việt Nam Thời Báo ?

Phạm Chí Dũng : Tôi chân thành biết ơn rất nhiều độc giả đã công khai lẫn thầm lặng ủng hộ, trong đó có những mạnh thường quân đã giúp để trang Việt Nam Thời Báo vượt qua sóng gió. Tôi vẫn nói với anh em rằng chúng ta đã nhận được những nguồn giúp đỡ, những đồng tiền nhuận bút đáng tự hào. Đó là những đồng tiền đóng thuế cho tiền đề của một xã hội tiến bộ, và chúng ta đã không phung phí nó. Chúng ta sẽ trân trọng và sử dụng nguồn lực đó để khai dân trí, để đóng góp thêm sức sống tự do về trong lòng dân tộc.

Nói về báo chí tự do, không thể không nhắc đến Câu lạc bộ Báo chí tự do của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Anh và những người bạn của mình đã đặt những viên gạch đầu tiên cho báo chí tự do trong lòng chế độ độc tài, và từ tiền đề đó cho Hội Nhà báo độc lập Việt Nam tiếp tục phát triển, chuẩn bị cho một xã hội tự do báo chí, dân chủ, mà tôi tin rằng sẽ không còn quá xa nữa.

Tuấn Khanh : Xin cám ơn anh, và những anh chị em của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

Tuấn Khanh (ghi)

Nguồn : RFA, 07/07/2019

Published in Diễn đàn

Ông Thưởng đang nói về ‘Quyền’ của ai ?

Mặc Lâm, VOA, 09/07/2019

Đó không phải là th mà nhân dân tng nghĩ là mình có. Đó cũng không phi là câu nói mà người thp c bé hng kêu gào trước các dinh th mang tên "nhân dân", mà đó là câu nói khng đnh ca mt cán b tuyên giáo cao nht nước v quyn ca Đng mà ông là người đi din.

thuong1

Ông Thưởng đang nói về ‘Quyền’ của ai ? Hình minh họa.

Nguyên văn câu nói của ông Võ Văn Thưởng, y viên B Chính Tr, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương : "Internet là xa l,cho mấy làn xe chạy là quyền của chúng ta" được phát biu trong ngày 5 tháng 7 ti hi ngh báo cáo viên các tnh u, thành u, đng u trc thuc Trung ương.

Đây là lần th hai ông Võ Văn Thưởng ch đo cp dưới v vai trò ca Internet đã, đang và còn gây nguy hại cho Đng, cho chính ph. Ln trước ông nói v mng xã hi ln này ông nói v các thế lc đang li dng Internet đ chng đi li chính quyn, và người dân tht s ngc nhiên khi ông Thưởng khng đnh, cho bao nhiêu làn xe chy trên đó là "quyền ca chúng ta".

Vậy "chúng ta" là ai mà quyn hành bao trùm c đt nước như vy ?

Không khó để tr li, chúng ta là Đng cm quyn mà ông Võ Văn Thưởng là người phát ngôn cho s tht mà bao năm nay Đng vn c tránh né, hay nói đúng hơn c sơn phết bề ngoài với hàng trăm khu hiu mà khu hiu ln nht, hay nht, ăn tin nht là "Nhà nước ca dân, do dân, vì dân" vn đang còn treo trên khp mi min đt nước.

Từ "ca dân" nay tr thành "ca chúng ta", ông Thưởng lt lá bài ty mà Đng vn c giu vi "quyền" mà người dân vn mơ h nghĩ là ca mình. Cái quyn bé tí nm trong Hiến pháp lâu quá không ai lt ra xem nay đã b bi thi gian che khut. Quyn con người trong đó bao gm quyn bày t chính kiến, quyn lên tiếng trước cái hư đn, bt toàn ca chế đ, quyn mưu cu hnh phúc ca tng cá nhân trong đt nước nay đã tr thành câu ch thi thượng, làm dáng và hoàn toàn vô nghĩa trước nhà nước, trước chính quyn nhân dân.

Ông Thưởng không nói ngoa, ông ch trình bày s tht và s tht thì mt lòng. Người mt lòng là dân chúng, nhng người b tước mt cái "quyn" ca mình mà bây gi mi biết.

Nhưng ông Võ Văn Thưởng, trong vai trò mt cán b tuyên giáo cao cp nht ca Đng không ngi ngùng gì khi lt luôn con bài xu xí ca nhà cái, con bài mà ông gi là 3 thành phần đang làm cho nghn li đi trên xa l Internet và ông nhn li vi nhân dân rng ông mun cho chy hay cm lúc nào cũng được, vì đó là quyn ca ông, quyn ca Đng.

Ba nhóm đối tượng mà ông Thưởng ch ra làm cho không ít người ngc nhiên, nhất là nhóm th nht mà ông gi là nhóm 1 "bao gm nhng người nghiên cu lý lun, thc tin các nước trong cuc đu tranh chính tr gia ch nghĩa xã hi và ch nghĩa tư bn". Lun c này đúng trong thi kỳ chiến tranh Vit Nam, khi min Nam đi din cho chế đ t do dân ch chng li cuc chiến mà Cng Sn phát sut t Liên xô lan tràn trên khp thế gii. Lúc y min Nam phi nghiên cu ch thuyết Mác Lê, Ch nghĩa xã hi nhm vch trn nhng ngy bin, nhng sai lm hay nhng bin gii mà người dân bình thường khó hiu được ngn ngành. Thế nhưng t khi đt nước gom v mt mi thì không my ai phi tra sách, vào thư vin hay tìm tòi v hc thuyết mà người cng sn gi đu giường na. Lý do : mi lý thuyết đu được phơi bày trước mt người dân t thc tin đời sng.

Vì vậy đào đâu ra nhng người "nghiên cu lý lun gia ch nghĩa xã hi và ch nghĩa tư bn" trên không gian mng Internet như ông Thưởng áp đt. Nếu có, ông nên mng và nên phát huy vai trò ca h vì đơn gin là còn ai tin ch nghĩa xã hi na mà nghiên cứu ?

Nhóm thứ hai ông Thưởng nhc đến là nhng t chc cc đoan hi ngoi như Vit Tân, hay Vit Nam Phc Quc… đang li dng Internet đ chng phá Vit Nam. Lp lun này khá mù m vì vi sc mnh ca Vit Nam hin nay, công an d dàng ngăn cn mọi đường truyn không phù hp vi khu v nhà nước không cho mi lp lun phn li cách mng và lũng đon th chế mà ông Thưởng khng đnh toàn quyn cm hay không cm.

Nhóm thứ 3, có l là nhóm mà ông Thưởng lo lng nht nhưng c che du đem nó xung hàng thứ yếu đ gim nh mc đ nghiêm trng ca nó. Đó là "lc lượng len li, phc tp không khó đ nhn ra nhưng li rt khó v đu tranh đó là cán b đng viên, k c có nhng đng viên tng gi chc v trung cao cp trong b máy, h thng chính tr ca chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính tr, t din biến, t chuyn hoá."

Từ nhiu năm nay nhng người phn tnh trong đng ngày càng nhiu. H là nhng đng viên cao cp nm trong h thng quyn lc nhưng sm nhn ra sai lm ca mình khi b c tui thanh xuân ra làm bàn đạp cho Cng sn cướp chính quyn và sau đó cướp c quyn sng ca nhân dân. H là nhng đng viên trung cp sut đi tn ty cho gung máy nhưng đi li là nhng bi kch mà h và gia đình phi đi mt hàng ngày dưới chế đ mà h hết lòng bo vệ. H là nhng đng viên oan vì mt đt, mt nhà mt c s hưu vì lên tiếng chng li chính sách trưng thu đt ca nhà nước. H là nhng trí thc đng viên mt c quyn suy nghĩ ca mt trí thc chân chính mà phi hướng b não vào ngón tay đnh hướng ca Đảng. H là nhân dân tng tin vào đng, nhng người bòn mót tng lon go nuôi quân, tng ch vàng hiếm hoi cho cuc chiến tranh thn thánh…

Vậy thì làm sao ông Thưởng và Đng cm quyn ca ông chng li ni lc lượng hùng hu này ? H có mt khp mi nơi và không ít ỏi như ông nghĩ chng qua h chưa tp trung đ đ ông và Đng cm quyn nhn ra đúng sc mnh tim n ca h.

Con đường mà ông Thưởng ví von trên Internet chng qua là con đường o, nếu ông cm được thì cũng không thu v bt c kết qu nào, có chăng là danh tiếng ca riêng ông, người dám đng trước mt 95 triu "nhân dân" mà tuyên b "quý nhân dân không còn quyn gì na đâu vì đng đã trưng thu quyn ca quý v".

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 09/07/2019

*******************

Võ Văn Thưởng, khi 49 ‘lú’ hơn cả 75

Trân Văn, VOA, 08/07/2019

Ông Võ Văn Thưởng, 49 tui, y viên B Chính tr kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam va chng minh, ông hơn hn ông Nguyn Phú Trng, Tng bí thư, 75 tui, v đ… "lú".

vvt1

Võ Văn Thưởng, y viên B Chính tr kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

***

Nhiều người đang bày t s bt bình v nhng nhn đnh, tuyên b ca ông Thưởng ti "Hi ngh Báo cáo viên các tnh y, thành y, đng y trc thuc trung ương", mi din ra hôm 5 tháng 7 (1).

Đa số ch trích vic ông Thưởng cho rằng : Internet là xa l, cho dùng bao nhiêu làn là quyn ca đng, thành ra đng không cn lo lng v chuyn t do Internet s nh hưởng ti nhân quyn hay t do ngôn lun.

Tuy tuyên bố va k bc l s nghit ngã trong nhn thc, s trch thượng c về tâm thế ln tư thế ca thành viên tr nht trong B Chính tr nhưng vi k viết bài này, điu đó vn chưa phi là lõi đ nhìn ra ct cách ca đi din mt thế h s kế tha quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi Vit Nam trong vài năm ti. Kh năng, tư cách của đng chí Võ Văn Thưởng thế nào, nm ch khác và cn được nhn din sm…

***

Nhìn một cách tng quát, phát biu ca ông Thưởng ti "Hi ngh Báo cáo viên các tnh y, thành y, đng y trc thuc trung ương" có rt nhiu đim ti và đim ti nht là v "nn tng tư tưởng" ca mt y viên B Chính tr ph trách tuyên giáo.

Có đúng đảng ta "đã có sự phát trin ln v lý lun, chng hn, xác đnh các đc trưng ca xã hi xã hi ch nghĩa mà chúng ta xây dng, xác đnh được nhng mi quan h ln trong quá trình phát triển mà chúng ta cn phi gii quyết trong quá trình quá đ đi lên ch nghĩa xã hi, xác đnh được mô hình tng th v kinh tế đó là kinh tế th trường, đnh hướng xã hi ch nghĩa…" ?

Có đúng "Tổng bí thư hin nay thc s là nhà lý lun có tm tưởng. Tuy nhiên, đng ta vi tinh thn khiêm tn, không mun sùng bái cá nhân, không mun tuyt đi hóa vai trò cá nhân mà đ cao vai trò tp th ca đng cho nên đôi khi không tuyên truyn mt cách đy đ làm cho chúng ta không thy đ, thy hết h thng đy đ nhng thành tu v mt lý lun mà chúng ta đã đt được" ?

Thay vì tranh luận vi ông Thưởng, tt nht, nên s dng nhng nhn đnh, tuyên b ca chính ông Nguyn Phú Trng đ xác đnh… đ "lú" ca ông Thưởng hơn xa ông Trng.

Ngày 24/10/2013, khi tham gia góp ý cho Dự tho sa đi Hiến pháp 1992, ông Trng, Tng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, không đng tình vi mt s đim trong "Li nói đu" ca d tho có liên quan đến xây dng ch nghĩa xã hi. Lúc đó, ông Trng tng thú nhn, chuyn xây dng chủ nghĩa xã hội còn dài lắm, hết thế k này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thin Vit Nam hay chưa (2)…

Từ đó đến nay, không riêng ông Trng, nhiu viên chc cao cp mà quá trình cng hiến cho s nghip xây dng chủ nghĩa xã hội ti Vit Nam dày hơn, dài hơn ông Thưởng, liên tc đưa ra những thú nhn tương t. Gn nht – cách nay chưa đy hai tháng, ti Hi ngh ln th 10 ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 – ông Trng công khai đ ngh toàn đng tho lun v vai trò ca kinh tế nhà nước, có thc thi đi mi chính tr hay không (3) ?...

Hai dẫn chứng va k cho thy, rõ ràng ông Thưởng nói láo. Trong khi chính ông Trng không giu giếm s lúng túng v đnh hướng, ông Thưởng li khăng khăng khng đnh : Tổng bí thư hin nay thc s là nhà lý lun có tm tư tưởng. Nếu đng chí, đng bào chưa nhn ra "tầm" ca ông Trng và "nhng thành tu v lý lun" thì đó là do đng… khiêm tn, không mun sùng bái cá nhân, không mun tuyt đi hóa vai trò cá nhân !

Bất chp thc tế khen ly được, trâng tráo ti mc như thế ngay trước thm Đi hi đng khóa 13, có nên xem ông Thưởng "nnh" và là mt biu hin đin hình, đi din cho nhng phn t "cơ hi v chính tr" ? Chuyn bt chp thc tế khen ly được như ông Thưởng va biu din là "biu hin ca s suy thoái v đo đc, nh hưởng nghiêm trng ti s nghip cách mạng do đng lãnh đo" hay là đim son v "tư tưởng, lp trường" ?

***

Trong ba năm vừa qua, tuy là y viên B Chính tr, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, ông Thưởng nói rt ít. Mãi ti gn đây, khi toàn đng bt đu rn ràng cho Đi hi đng khóa 13, ông mi "xut đu, l din", lp ngôn qua mt s bài viết, phát biểu. Ngoài chuyn khen ly được như đã dn ti hi ngh va k, ông Thưởng còn bc l tâm thế, tư thế ca mt bo chúa.

"Đồng chí" Võ Văn Thưởng không giu diếm hn thù vi đám đông dám góp ý "băng rôn sai chính t, băng rôn sai ngày tháng năm", khng định đó là "đ phá và tn công vào đi ngũ ca chúng ta". Dường nhưng chí" cũng là người đu tiên, công khai xếp cán b, đng viên, k c cao cp, nói khác vi ch trương, đường li ca đng vào "nhóm th ba thuc thế lc thù đch".

"Đồng chí" hết sức bất bình khi x lý cán b, đng viên có ý kiến khác vi ch trương, đường li quá nh nhàng. Theo "đng chí", chuyn mt đng viên, làm vic ti Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình nh mt cu lãnh đo đng, nhà nước lên Internet, t giác nhân vt này tham nhũng, rồi phê phán c Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhưng chưa x lý ti nơi, ti chn là không th chp nhn được.

"Đồng chí" còn là người đu tiên cnh báo v đi ngũ ging viên chính tr. Theo "đng chí", nhng câu chuyn tiếu lâm chính tr nguy hại không phát xut t va hè mà là t đi ngũ này, thành ra phi chn chnh ngay lp tc "công tác giáo dc chính tr, tư tưởng". Ngoài "gia tăng bi dưỡng, cp nhp kiến thc" còn phi "xây dng đi ngũ giáo viên lý lun chính tr đt yêu cu".

Với "đồng chí" Võ Văn Thưởng, nhng hu qu thm khc liên quan ti đt đnh ch tiêu đ x lý trong "ci cách rung đt", "ci to tư sn",… không đáng bn tm. Cho nên "đng chí" yêu cu, t nay ti Đi hi đng th 13, mi đa phương phi "chắt lc đi tượng", "xử lý mt vài đng viên vi phm, mt vài công dân s dng Internet, mng xã hi vi phm Lut An ninh mng" nhằm răn đe và mnh ming bo đm "tình hình sẽ tt hơn rt nhiu".

Chưa rõ cm nhn ca "đng chí" Võ Văn Thưởng v vai trò, v trí ca "đng chí" trong tương lai thế nào nhưng rõ ràng "đng chí" đang "nhe nanh, múa vut". "Đng chí" không hài lòng vi vic x lý sai phm ca báo chí như va qua vì ging "gãi ghẻ". Đó là lý do thời gian gn đây, x lý báo chí không theo các qui phm pháp lut hiện hành mà "chủ yếu bng phương pháp ca đng".

***

"Đồng chí" Võ Văn Thưởng va nhn mnh thêm mt ln na : "Cả thế gii lo lng trước s phát trin ca mng xã hi, truyn thông xã hi" ! Trên thực tế, mng xã hi, truyn thông xã hi to ra đ dng cơ hi cho các giới nhưng ging như xã hi thc, thế gii o cũng có nhiu vn nn. Lo lng ca thiên h là lo lng v nhng tác đng bt li đến trt t, tr an, văn hóa, giáo dc, y tế,…

Thiên hạ không lo lng và t chc ngăn chn, x lý nhng người chia s thông tin, ý kiến khác vi h thng chính tr, h thng công quyn x h. Dn "lo lắng ca thế gii" để bt ming, trn áp đng bào có s khác bit vi mình v tư tưởng, nhn thc là ngy bin. Phi hiu thế nào khi "nâng cao chất lượng hiu qu qun lý, s dụng Internet và mng xã hi" chỉ là chn, x nhng người khác bit v tư tưởng, nhn thc nhưng làm ngơ, to điu kin cho nhng khuynh hướng lc hu, phn khoa hc kiu như "sinh con thun t nhiên" (4), "thc dưỡng" (5),… tràn lan trên mng xã hi, truyn thông xã hi dù chúng nguy h