Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Báo Dân trí đăng tin : Ngày 16/3/2017, Tòa án nhân dân huyn Châu Thành tuyên x Nguyn Văn Khang, sinh năm 1997, trú p Phước Chung, xã Mong Th, 7 năm tù v hành vi "cướp tài sn", là ăn trm 1 con vt v nhu (1).

tutoi1

Không nhận thức đầy đủ về hành vi bắt vịt về làm mồi nhậu của mình là tội "cướp tài sản" nên bị cáo Khang đã nhận 7 năm tù (ảnh minh họa)

Báo Đng cng sn, ngày 11/12/2020, viết bài cho biết Hi đng xét x Tòa án nhân dân Hà Ni tuyên án 5 năm tù đi vi b cáo Nguyn Đc Chung v ti chiếm đot tài liu bí mt Nhà nước (2). Cnh đó, ông này còn b t cáo nhng ti như gi vai trò ch mưu tham nhũng, buôn lu ; vi phm quy đnh v kế toán, đu thu và bo kê cho gia đình lãnh các gói thu "ngon ăn" ca th đô Hà Ni.

tutoi2

Cu Ch tch UBND Thành phố Hà Ni Nguyn Đc Chung b tuyên án 5 năm tù, ngày 11/12/2020.

Qu là éo le cho dân và cho đng. Khó x quá, vì gi đây Đảng cộng sản Việt Nam phi tr li thế nào cho 90 triu dân hiu được thế nào là lòng dân ý đng, thế nào là s khác bit gia giá tr bí mt Nhà nước và giá tr mt con vt, và thế nào là lut pháp đ bo v người dân thay vì hy hoi đi sng ca h ?

phiên tòa x Nguyn Đc Chung, ý đng th hin rõ ràng qua bn án nh hơn gãi nga cho mt ti l ra phi x nng hơn ti ăn cp 1 con vt đ nhu.

đây, người viết chưa nói đến điu khon ca lut v ti danh, mà ch mun tp trung đến lý và tình trong hai v án k trên. Nếu xét v mt giá tr vt cht, ti ăn cp mt con vt hay my bánh mì ch đáng là gì đ hưởng hình pht cao ngt 7 năm tù. X như thế khác nào cái tòa, tng mt thi b giai cp vô sn m ĩ lên án, đã x Jean Valjean (nhân vt chính trong tác phm Nhng K Khn Cùng ca Victor Hugo) kh sai, ch vì ăn cp mu bánh mì cho my đa cháu đang đói khát. Valjean đã b tòa y x cho đi tù mt gông (đúng nghĩa) !

Vy mà thi nay, lut pháp nghiêm minh ca Đảng cộng sản Việt Nam đã x mt người dân 7 năm tù ch vì ăn cp mt con vt. Y ht phiên tòa đã x Jean Valjean đã ăn cp mu bánh mì. Bravo ! V tay hoan hô nhng đc tính Công Chính Liêm Minh mà tòa án huyn Châu Thành đã thc hin "lòng dân", x pht người phm ti ăn cp con vt nghiêm khc như thế, dù người này là mt dân đen không biết nhiu v lut.

Nếu xét c lý và tình thì bn án y đã có thi gây xôn xao dư lun. Người dân cho rng tòa x quá nng, thiếu tình người ; còn các đng viên li cho rng tòa án đã không đ lt sàng lt ti, xét x khc nghit làm gương cho nhng ai mun mưu đ trm cp gây thit hi cho người khác phi e dè chùn bước. 7 năm tù ch vì trm mt con vt, biu tượng cho th lut vô cm thu xưa, không phù hp vi mt th chế vn t xưng danh gii phóng dân tc, gii phóng giai cp, gii phóng con người. Tòa vn có th m ra cho người trm vt cơ hi làm li cuc đi, thay vì hy hoi h vì bn án thiếu tình người như thế.

Điu đáng lưu ý là khi dân phm ti, phi chu nhng bn án cc k nghiêm khc, ác nghit, ch h có báo đài nào ca đng lưu tâm. Trong khi đng viên, quan chc lãnh đo Nhà nước vi phm, gây hu qu gp trăm ngàn ln mt con vt, li được tòa x qua loa, x kín không cho "dân" biết. Đng thi, đng viên được các báo đài ca đng gng công ra sc g ti cho. Như trường hp Nguyn Đc Chung, các báo đng tranh nhau đăng ti nhng là : ông này mc bnh him nghèo, tâm thn giai đon chn đoán, sc khe kém, phm ti ln đu, thành khn khai báo, nhit tình cng tác, có chiến công v vang v.v Dân ch có tr mt nhìn mà không hiu chuyn gì đang xy ra ?

Đy là đng" bng sáng khi x 5 năm tù cho mt k rành r v lut, là mt quan chc cp cao ca Trung ương, gm đ lý lun Mác Lê, được các trường qun lý cao cp Nhà nước, trường Chính tr, trường đng đào to k lưỡng. Thế mà phm ti chiếm đot bí mt Nhà nước ch lãnh có 5 năm tù. Vâng, 5 năm cho ti chiếm đot bí mt Nhà nước và 7 năm cho ti trm mt con vt

Hóa ra Việt Nam, bí mt Nhà nước có giá tr kém xa mt con vt. Nếu chiếm đot bí mt Nhà nước ch nhn bn án kém thua ăn cp mt con vt nhng 2 năm, thì nên chăng "lòng" dân cn hiu "ý" đng theo kiu lut ch áp dng cho dân en" Nguyn Văn Khang (người ăn trm vt), riêng con " Nguyn Đc Chung (người chiếm đot bí mt Nhà nước) vì là đng viên nên không b lut chi phi. X cho có, x cho kín và x cho tha lòng đng, ch không nhm thõa mãn lòng dân. Mt phiên tòa cm dân tham gia thì không th có minh bch, chính trc và bình đng trước lut như bn Hiến pháp Việt Nam tha nhn.

Ti sao Việt Nam ti trm con vt, ly cp bánh mì, đòi li nhân quyn, đòi li đt b Đảng cộng sản cướp mt, li chu nhng bn án hy hoi c cuc đi người phm ti ! Đang khi l ra lut phi giúp bo v dân, hướng dn h khi h không am hiu lut mà vi phm hoc tr li quyn li cho dân theo l công bng ? Tng thng th 40 ca Hoa K, Ronald Reagan, tng nói : "nhim v ca chính ph là bo v người dân ch không phi hy hoi cuc sng ca h".

Điu này minh chng lut Việt Nam được ưu ái dành riêng cho nhân dân. Đng viên đã có "kim bài min t" là th đng nên càng ngày càng có nhiu đng viên làm by, làm càn, ăn tham ung tp ca dân không t th gì. Mi li ha hn dân giàu nước mnh, dân làm ch, dân bu dân c ch là di trá. Ch "tín" xem ra quá xa x đi vi Đảng cộng sản Việt Nam khi công b bn Hiến pháp năm 2013 : mi người dân đu bình đng trước pháp lut, dĩ nhiên là ngoi tr các đng viên. Các đng viên có "quyn bình đng" ưu đãi hơn dân thường.

Thế nên mi có cái s h đ, bt minh, bt chính, án oan đy dy các tòa án Việt Nam. Vic chy ti do các thm phán, cán b tòa án, vin kim sát đm nhim, kèm theo nhng món tin khng l hu đi trng thay đen các phiên x án. Giết c già Lê Đình Kình ch vì my chc ha đt đng Sênh, tng giam hàng lot nhng người dân oan b cướp đt Dương Ni : Cn Th Thêu, Nguyn Th Tâm, Trnh Bá Phương, Trnh Bá Tư (3). Khiến cho "tòa án" Việt Nam thường được người dân sa thành "tà án".

Nó "tà" không ch s xét x bt công, oan khut mà thêm vào đó, "tà" án Việt Nam là nơi hp thc hóa ti li ca các đng viên "đã b l". Các tà án này đc bit khoan dung, cưng chiu, bo v nhng k phá hoi đt nước, tham nhũng, ăn trm ăn cướp hàng chc ngàn t đng tin ca công, đt đai, tin thuế nhân dân, như : Tt Thành Cang, Nguyn Thanh Hi, Nguyn Văn Bình, Hoàng Trung Hi, Triu Tài Vinh, Vũ Huy Hoàng v.v (4), vi nhng hình pht "cc k nng n" và "vô cùng nghiêm khc" theo kiu : khin trách, k lut, phê bình, nghiêm khc cnh cáo và… hết thi hiu. Xong, chm hết, hu c làng, đng vn vui, b can vn sng khe, hoc chuyn công tác sang ghế khác, hoc h cánh an toàn ôm núi tin v làm người "t tế".

Vì rng đng viên "chưa b l" ngi x đng viên "đã b l" nên ch giơ cao đánh kh, x theo lnh anh Ba, anh Sáu hoc gi th din cho nhau do có ân tình đng chí, n nào huynh đ tương tàn. Thành ra trăm dâu đành đ đu tm, đè thng dân mà x tht nng ra v lut pháp nghiêm mình. Ch riêng tư pháp, hành pháp và lp pháp đu do đng cng sn nm gi nên đng viên được ưu ái.

Tr li vn đ con vt và bí mt Nhà nước, giá tr con vt ra sao ai cũng đã biết, nht là khi nó được xếp gn gàng đp đ trên dĩa sau khi luc chín hoc quay dòn vi chén nước chm thơm phc.

Thế nhưng bí mt Nhà nước là gì mi là điu gây tò mò. Theo Ngô Trường An thì : "bí mt quc gia là nhng bí mt mà c quc gia đó chng ai biết !". Bí mt theo kiu : Nhng t tù khi b đưa ra pháp trường hành quyết thường b trói qut 2 tay ra sau lưng. Nhưng, bng cách nào anh Nguyn Văn Tri li đưa tay lên git được tm vi bt mt, còn ch Võ Th Sáu vn đưa tay hái hoa cài lên mái tóc ? Đy là nhng bí mt quc gia được đưa vào sách giáo khoa dy cho hc sinh, sinh viên và cm nhân dân tiết l (5). Hoc mt cách nhìn khác, như ca Giáo sư Nguyn Hưng Quc, nói rõ ràng hơn : " Việt Nam, nhng cái gi là bí mt quc gia, phn ln, đu là nhng gì ai cũng biết, hơn na lãng nhách" (6).

Qu thế, hin trng l bí mt Nhà nước Việt Nam nhng năm tháng qua có th nói là tràn lan và lãng nhách không ging ai. Đan c trường hp phóng viên báo Tui Tr, Lan Anh. Cô b qun thúc ti nhà, cm đi ra khi nơi cư trú vì công an cáo buc cô chiếm đot tài liu bí mt Nhà nước. Tài liu bí mt y là gì ? Thưa là công văn ca B Y tế gi Th tướng Chính ph, đã được chính các quan chc ca B Y tế phát ngôn trong mt cuc hp báo công khai trước đó 21 ngày (7). Nguyên do sâu xa vì cô phóng viên này đã dám đu tranh vi B Y tế, đ chng li tình trng thuc tây b B Y nhp khu giá r, bán giá trên tri móc túi dân nghèo. V vic sau đy cũng chìm xung, vin kim sát đã hy mi quyết đnh cm ri nơi cư trú và đình ch điu tra đi vi cô phóng viên này (8).

Mt bí mt Nhà nước khác Việt Nam là sc khe ca lãnh đo (9). Hin nhiên khi xếp vào hàng bí mt thì không có chuyn dân biết, dân bàn, dân kim tra gì c. Sc khe lãnh đo không ai được phép biết đến đ khi có li ra tiếng vào, nht cho lãnh đo nếu l nóng st, đau bng nhc chân nm không yên, hoc gây dư lun khi v y l vng mt thi gian cách bt thường. Nó cũng nhm tránh nguy cơ đa đàn em nào đy t din biến, t chuyn hóa cướp ghế lãnh đo gây bt n trong đng chăng ?

Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra nhng loi bí mt mà các quc gia phát trin ch cn giu diếm chi cho mt. Th tướng Nht Bn, ông Shinzo Abe bnh viêm đi tràng, ông đã công khai và xin t chc ; Hoa K minh bch h sơ sc khe ca các ng c viên tng thng, ch cn che đy giu diếm gì c. Tng thng nhim Covid-19 là thông báo ngay. Ti sao li có th bí mt Nhà nước v sc khe lãnh đo này Việt Nam ch ? Vn đ này ai cũng hiu ch lãnh đo không hiu, nên đành xếp vào hàng tuyt mt cho ri.

Tng bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng giáo hun các đng viên phi tâm nim rng : "Lãnh đo phi biết xu h khi bn thân, người thân tham nhũng" (10). Thế là dân li có dp hi đng trưởng Nguyn Phú Trng : ngài có biết xu h khi toàn là đng viên, thm nhun trong tư tưởng đo đc H Chí Minh, vng vàng trong lý lun Mác Lê Mao, được đào to trong các trường chính tr cp cao ca Đảng cộng sản Việt Nam trước khi đưa lên làm lãnh đo Chính các v đng viên này li là nhng k tham ô, hi l, trm cướp trng trn biết bao tin ca nhân dân không ?

Chưa có câu tr li, nhưng có th hiu : nếu biết, hn ngài y đã t chc cho đ xu h. Tiếc thay ngài y li không được biết và c tưởng t nước có bao gi được như thế này".

Tuy nhiên, lãnh đo ch biết xu h thôi thì chưa đ. Lãnh đo khôn ngoan cn biết mau mn xóa b ngun gc gây ra tham ô, hi l : là chính h thng đc tài toàn tr hàng ngày hàng gi tàn hi đt nước này. Đáng nói là Việt Nam, các quan chc lãnh đo có quá nhiu "bí mt" khiến cho h ném chut s v bình, đành đ mc các giá tr b đo ln. Thế là giá tr bí mt quc gia vn tiếp tc b h giá thua c con vt.

Hoàng Hoành Sơn

Nguồn : VOA, 14/12/2020

Tư liu tham kho :

(1) https://dantri.com.vn/phap-luat/mot-thanh-nien-lanh-7-nam-tu-vi-bat-1-con-vit-ve-nhau-20170317120025005.htm

(2) https://dangcongsan.vn/thoi-su/tuyen-phat-bi-cao-nguyen-duc-chung-5-nam-tu-569731.html

(3) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53160734

(4) https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-vu-thu-thiem-het-thoi-hieu-ong-tat-thanh-cang-chi-bi-phe-binh-20200807181318916.htm

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54813935
https://nld.com.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-ky-luat-hai-ong-hoang-trung-hai-va-trieu-tai-vinh-20200110171642837.htm

(5) http://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2019/10/bi-mat-quoc-gia-ngo-truong-an.html

(6) https://www.voatiengviet.com/a/tiet-lo-bi-mat-quoc-gia-cong-hay-toi/1850775.html

(7) https://tuoitre.vn/vi-sao-phong-vien-lan-anh-bi-khoi-to-62741.htm

(8) https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien /Đình-ch-v-án-hình-s-đi-vi-phóng-viên-Lan-Anh %c2%a0 -523993/

(9) https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-suc-khoe-cua-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-la-toi-mat-20200830180410665.htm

(10) https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lanh-dao-phai-biet-xau-ho-khi-ban-than-nguoi-than-tham-nhung-1316311.html

Published in Diễn đàn

Có thể nói quan điểm đường lối kết tội vụ Hồ Duy Hải là một lề lối giải quyết án có tính chất khung, có thể áp dụng trong nhiều vụ án khác. Cho nên nếu nói Hồ Duy Hải bị oan thì chính cái lề lối nhận thức và lối làm án là cái gây oan cho Hồ Duy Hải.

toa1

17/17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải

Luật sư Ngô Ngọc Trai đưa ra bài bình luận về vụ án Hồ Duy Hải trong bối cảnh những nhận thức cũ mòn của hệ thống tòa án Việt nam.

Ở đây cần thừa nhận một điều là Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm những người có chuyên môn kinh nghiệm xét xử có thể đã thực sự tin rằng việc kết án Hồ Duy Hải có tội là đúng đắn công lý.

Các Thẩm phán đó đã hằn sâu nhận thức về một đường lối làm án, một lề lối nhận thức cũ mòn đã thành thói quen, họ không thấy có vấn đề gì với cung cách đánh giá chứng cứ và kết án như vậy.

Hồ sơ vụ án khi chuyển đến sẽ được thẩm phán nghiên cứu trong vài tháng, khi thấy rằng có nhiều lời khai nhận tội và mọi thứ phù hợp với nhau, thì khi đó đã tạo thành niềm tin nội tâm ở thẩm phán rằng bị cáo có tội.

Vậy giờ đây những người muốn cứu Hồ Duy Hải thì phải cứu bằng cách nào ?

Làm sao để vượt qua được nhận thức đã thành nếp của các thẩm phán ?

Chỉ có một cách, đó là nâng cao tiêu chuẩn xét xử

Tức là đòi hỏi phải nâng cao điều kiện cơ sở kết tội, nhất là án tử hình, yêu cầu phải xác lập được những cơ sở vững chắc cho việc kết tội.

Bằng cách đó một mặt sẽ giữ được thể diện cho ngành Tòa án, động viên họ rằng việc kết tội như đã làm là không sai với những gì đã là truyền thống lâu nay, từ đó tạo khả năng chấp thuận về việc thảo luận và xây dựng một tiêu chuẩn cao hơn cho việc xét xử.

Khi không bị quy trách nhiệm người ta mới có lý do cho sự hợp tác thay đổi.

Rõ ràng là những tiêu chuẩn, quy chuẩn xét xử, lề lối làm án lâu nay, tương thích với một giai đoạn chính quyền chuyên chính, xã hội tương đối lạc hậu, thì cái quy trình tiêu chuẩn đó có môi trường không gian đề tồn tại.

Nhưng khi đời sống kinh tế xã hội đã phát triển, trình độ nhận thức của người dân đã tiến bộ, người dân có ý thức về an ninh an toàn cá nhân và nhu cầu về công lý xã hội, thì sẽ đặt ra đòi hỏi cao hơn ở phía quản lý nhà nước nói chung và công tác xét xử nói riêng.

Không nhận thức ra điều đó ngành Tòa án sẽ lưu giữ những lạc hậu và hành xử lạc điệu với tiến bộ xã hội.

Kết tội chủ yếu do lời khai

Trong vụ Hồ Duy Hải đúng ra cần phải có chứng cứ vật chất, hay nói như ông Lê Minh Trí Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao là phải có chứng cứ trực tiếp mới đảm bảo cơ sở để kết tội.

Ví như đúng ra phải có chứng cứ về vết máu của nạn nhân tìm thấy trên người Hồ Duy Hải, tài sản bị cướp của nạn nhân tìm thấy ở nhà Hải, dấu vân tay của Hải có trên công cụ phương tiện gây án.

Hay như phát hiện mẫu máu của thủ Hồ Duy Hải ở hiện trường, hoặc có nhân chứng nhận ra Hồ Duy Hải hay các dữ liệu camera thu được cho thấy Hồ Duy Hải ở hiện trường hay rời khỏi hiện trường .v.v..

Nếu không có các chứng cứ đó thì không thể kết tội.

Thực tế trong vụ án này chỉ có các chứng cứ lời khai, gián tiếp.

Tòa án dựa vào những cơ sở căn cứ yếu đó để kết tội đã khiến dư luận hồ nghi.

Việc nâng cao chuẩn mực xét xử sẽ đòi hỏi nâng cao tri thức xét xử, và tri thức xét xử là một vấn đề của ngành tòa án lâu nay.

Phía Tòa án cho rằng Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội và những lời khai này phù hợp với các chứng cứ khác, nếu không phải là thủ phạm thì không thể biết được.

Nhưng thật ra đó chỉ là 25 biên bản ghi chép lời khai có chữ ký của Hồ Duy Hải mà thôi. Những bản ghi chép đó là những tài liệu xơ cứng khác hoàn toàn với lời khai báo tai nghe mắt thấy trực quan sinh động.

toa2

Bản ảnh thực nghiệm điều tra Hồ Duy Hải đang lục ngăn bàn để cướp tài sản. Thế nhưng các dấu tay hiện trường hoàn toàn không phải là của Hồ Duy Hải

Các bản ghi chép lời khai đã qua sự sàng lọc và tác động bởi ý chí nhận thức của nhân viên điều tra nên thành ra sẽ rất khác với lời khai báo thực tế của bị cáo.

Hiện nay Bộ luật tố tụng hình sự mới đã quy định phải ghi âm ghi hình khi hỏi cung. Điều đó mới tạo ra chứng cứ đúng như nguyên nghĩa về lời khai nhận tội, đó là lời nói có âm thanh và hình ảnh nét mặt cử chỉ dáng điệu.

Cho nên cái gọi là lời khai nhận tội lâu nay, nếu là người nước ngoài thì họ sẽ tưởng là lời nói nhận tội, nhưng ở Việt Nam thực ra đó chỉ là các tờ giấy có chữ ký của bị can mà thôi.

Mặt khác, Bộ luật tố tụng hình sự quy định Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Và Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.

Tức là pháp luật dựa trên kinh nghiệm tư pháp thế giới đã yêu cầu phải nghi ngờ dè chừng với những lời nhận tội của bị cáo.

Vậy 25 lời khai nhận tội kia cứ cho là phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án thì nó cũng chỉ là một chứng cứ buộc tội duy nhất mà thôi. Và theo luật thì không được sử dụng lời nhận tội là bằng chứng duy nhất để kết tội.

Vậy trong vụ án còn có chứng cứ buộc tội nào khác không? Tôi thấy là không.

Vì ngoài chứng cứ lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải thì thấy có một nhân chứng khi đến giao dịch buổi tối hôm đó có thấy một thanh niên ngồi ở hàng ghế chờ ngồi nghịch điện thoại, nhưng người đó không quen và không thể khẳng định đó đúng là Hồ Duy Hải.

Hoặc đống tro than đốt ở vườn nhà dì Hải cũng chỉ giám định ra có dấu vết của nhựa và vải, kết quả giám định không khẳng định đó đúng là các Card sim thẻ điện thoại bị lấy mất.

toa3

Người có 17 năm tù oan Huỳnh Văn Nén cởi áo trước tòa chỉ ra vết thương do bị tra tấn bức cung, nhưng Hội đồng xét xử đã từ chối xem xét

Tựu chung lại vụ án chỉ có lời khai nhận tội và nếu đánh giá chặt chẽ thì không đủ điều kiện để kết tội theo đúng tiêu chuẩn của Bộ luật hình sự hiện nay.

Cho nên việc nâng chuẩn xét xử giản dị cũng chỉ là đòi hỏi ngành Tòa án phải áp dụng chặt chẽ đúng quy định pháp luật đã có.

Để ý thì thấy ngành tòa án lâu nay có cung cách làm việc xáo mòn đơn điệu, các đánh giá phán quyết chỉ xung quanh các yếu tố về chứng cứ và điều luật.

Trong khi lại rất thiếu các lý lẽ biện giải có tính chất triết lý mà qua đó người dân mong muốn mình bị thuyết phục để rồi đặt để niềm tin công lý vào tầm cỡ của tòa án.

Vụ án Hồ Duy Hải liên quan tới cái chết của hai cô gái và một bản án tử hình, nỗi đau quá lớn đụng chạm tới lương tâm xã hội và chứa đựng trong đó các vấn đề triết lý nhân bản sâu xa. Từ đó đặt ra đòi hỏi về sự xác quyết nhận thức chân lý và thiết lập lại hệ thống quy định pháp luật. Nhưng cách xử lý của Tòa án lại không đáp ứng được kỳ vọng cảm thức công lý của dân chúng.

Cũng không có gì cho thấy ngành Tòa án nhận ra vấn đề nội tại của mình và có kế hoạch cải thiện năng lực, khắc phục sự lạc điệu, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Tới nay việc xử lý vụ Hồ Duy Hải tiếp theo thế nào sẽ cho thấy các cơ quan nhà nước muốn làm gì với nền tư pháp.

Nếu họ thấy mọi thứ vẫn ổn thì sẽ không có gì thay đổi đối với bản án của Hồ Duy Hải. Còn nếu vì xét đến cảm thức công lý của dân chúng, các cơ quan sẽ phải đánh giá lại vụ Hồ Duy Hải.

Chỉ có một con đường duy nhất để làm việc đó là đòi hỏi phải có bằng chứng vững chắc hơn trong việc kết tội. Nói cách khác là nâng cao tiêu chuẩn xét xử và đặt ra những cải cách sâu rộng đối với ngành tòa án".Luật sư Ngô Ngọc Trai đưa ra kết luận.

Từ Hà Nội, nhà văn Hoàng Quốc Hải lên tiếng : "Không thể câm nín mãi trước bất công và phi lý" !

Không phải mọi người nói Hồ Duy Hải có tội hay không có tội. Vấn đề là ở chỗ bản án được Tòa tối cao xử giám đốc thẩm tuyên tử hình, lại không có bất cứ một vật chứng nào làm bằng cớ, chứng minh cho hành vi gây án của bị án Hồ Duy Hải, thay vào đó dầy đặc những lời cung.

toa4

Thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường ngày 20/8/2008, mặc dù hồ sơ còn trong tay cơ quan điều tra, chưa đến khâu chuyển giao cho tòa án. Thật kỳ lạ, không ai hiểu nổi vì sao Thẩm phán lại tham gia khâu điều tra cùng với cơ quan công an ? Điều này rõ ràng vi phạm trắng trợn sự độc lập của cơ quan điều tra

Do vậy, bất cứ một người có đầu óc bình thường nào cũng không thể tin được, chứ đừng nói giới luật gia.

Các thành phần xã hội tham gia phản biện như thế tưởng đã quá đủ, bất tất một nhà văn như tôi cần gì phải nói thêm. Bất giác, đọc trên mạng xã hội, thấy mấy dòng chữ đậm đóng khung :

"Cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện cái thớt dính máu nằm cạnh đầu cô Hồng mà Cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ. Về cây dao gây án, do sơ suất nên người ta đã vứt đi".

(Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Về nghiệp vụ cán bộ điều tra, thì cán bộ từ cấp xã, phường đều đã được học luật như Luật dân sự, Luật hình sự… nhằm giải quyết các tranh chấp dân sự từ cấp cơ sở.

Công tác điều tra hình sự từ cấp huyện, quận trở lên được xem là nghiệp vụ chuyên trách. Mỗi khi có vụ án xảy ra, việc đầu tiên là cô lập hiện trường, bắt giữ hung thủ, thu thập tang vật, lấy cung những người trực tiếp chứng kiến… Trong trường hợp hung thủ đã tẩu thoát, thì việc giữ nguyên hiên trường, thu thập tang vật là điều tối quan trọng trong nghiệp vụ của cán bộ điều tra.

Vậy mà : "Cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện cái thớt dính máu máu nằm cạnh đầu cô Hồng mà do cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ v.v".

Thế mà đây là vụ án hình sự, giết hai mạng người cùng một lúc với hành vi hết sức dã man. Tất cả đều phơi ra trước hiện trường, nhưng cán bộ điều tra lại vứt hết vật chứng : cái thớt dính máu, chiếc ghế và con dao có liên quan đến việc gây án, kế cả các vết máu… các vật trên đều được gom lại và đều bị vứt đi hết ; đều nằm ngoài hồ sơ vụ án. Nhưng được ông Chánh án Tòa án tối cao biện minh : "Do sơ suất của cán bộ điều tra vì không biết đó là vật gây án". Trong án văn, Chánh án Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình lại nói : "Tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án". (Vì bản chất của vụ án là phải tìm cho bằng được một người nào đó để giết). Và ông thao thao bất tuyệt đọc như học sinh cấp 1 đọc bài học thuộc lòng trước Hội trường Quốc hội, về các lời khai được cho là của tử tù Hồ Duy Hải nhận tội giết hai cô gái ở Bưu điện Cầu Voi. Ông Nguyễn Hòa Bình cho đó là bằng chứng buộc tội. Và ông kết cho Hồ Duy Hải án tử hình.

Và có kẻ còn đe các đại biểu quốc hội nên thận trọng khi phát biểu kẻo các thế lực thù địch lợi dụng… Tự nhiên tôi chợt nghĩ đến hình ảnh Triệu Cao phát biểu trước triều đình của Tần Nhị Thế (-207 – 163 tr công nguyên) khi y đưa con hươu vào sân triều, nói là con ngựa để tặng nhà vua. Trong khi vua còn ngơ ngác, Triệu Cao chỉ vào con hươu hỏi các quan : Đây là con ngựa đúng không ? Gần hết số các quan có mặt đều đồng thanh đáp : Con ngựa !

Liệu có thể tin được lời ông Nguyễn Hòa Bình nhân danh Chánh án Tòa án tối cao nói không ?

Xin thưa, bất cứ một cán bộ điều tra nào cũng có nghiệp vụ cơ bản. Vậy, điều ông Chánh tòa Nguyễn Hòa Bình nói là không khả tín. Trừ trường hợp chúng ta đang sống vào thời của Tần Nhị Thế.

Song, nếu sự việc xảy ra đúng như ông Chánh tòa tối cao nói, thì nút thắt đầu tiên nằm ở cán bộ điều tra – thủ tiêu tang chứng - đương nhiên là tòng phạm. Tại sao ông Chánh tòa tối cao lại sáng suốt bỏ qua chi tiết này ?

toa5

Bên trái là Hồ Duy Hải thực nghiệm hiện trường hành vi giấu con dao gây án với tấm bảng lật mặt phải ra ngoài, bên phải là hiện trường vụ án với tấm bảng quay bề trái ra ngoài. Đây là sự cố ý tạo hiện trường thuận lợi cho con dao vì nếu tấm bảng có mặt trơn quay vào trong thì không có khe để giấu dao. Việc tự ý thay đổi hiện trường vụ án để thực nghiệm điều tra cũng là dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án

Những gì đã được phơi bầy ra trước công luận, thì vụ án này có quá nhiều chi tiết đáng ngờ về phía cơ quan điều tra và cơ quan xét xử.

– Cơ quan điều tra thủ tiêu tang chứng.

– Cơ quan xét xử các cấp từ sơ thẩm, trung thẩm, thượng thẩm và giám đốc thẩm đều nhất trí trọng cung chứ không trọng chứng, và đều thống nhất y án tử hình.

toa6

Nhà văn Hoàng Quốc Hải, 82 tuổi – tác giả của hai bộ Bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ : Bộ "Tám triều vua Lý" gồm 4 tập : viết về nhà Lý từ khi khởi nghiệp đến khi kết thúc (1009–1225) trải dài 216 năm trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Bộ "Bão táp triều Trần" gồm 4 tập : bộ sách liền mạch từ khi nhà Trần ra đời cho đến khi kết thúc sứ mệnh lịch sử 175 năm tồn tại.

Nhân danh một Nhà văn cao tuổi, tôi đề nghị :

1. Điều tra lại vụ án từ đầu, bởi một số thành phần do Uỷ ban tư pháp Quốc hội chỉ định.

2. Quốc hội cho phép một nhóm luật sư do Hội luật gia Việt Nam, tập hợp các luật sư có kinh nghiệm và có trình độ nghiệp vụ, có lương tâm nghề nghiệp, họp thành một nhóm điều tra độc lập trong vụ án Bưu điện Cầu Voi.

3. Phải đưa nhóm cán bộ điều tra vụ án Bưu điện Cầu Voi vào diện điều tra với tội danh tòng phạm trong vụ án giết người này.

4. Phải trả tự do ngay lập tức cho Hồ Duy Hải. Bởi trong cáo trạng đều nêu kẻ giết người đã sờ soạng kích dục nạn nhân, đã bóp cổ nạn nhân, đã cầm hung khí như dao, thớt, ghế đánh vào đầu nạn nhân. Nhưng những vân tay thu được không một vân tay nào trùng hợp với vân tay của Hồ Duy Hải, đó là bằng chứng hùng hồn chứng tỏ Hồ Duy Hải là vô can.

Vả lại :

"Phàm ai bị cáo dưới tội danh gì đều được coi là vô tội cho đến khi tội danh ấy được chứng minh rõ rệt trong một vụ xét xử công khai có đủ bảo đảm cho bị cáo về quyền bào chữa".

(trích Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc công bố ngày 10/12/1948).

Căn cứ vào Tuyên ngôn nhân quyền, quá trình xét xử vụ án Hồ Duy Hải có mấy vấn đề còn chưa ổn:

– Quá trình xét xử và luận tội, Tòa án các cấp đều không dẫn ra được bằng chứng phạm tội của Hồ Duy Hải, mà chỉ căn cứ vào lời cung. Tức là trọng cung hơn trọng chứng. Bởi những gì gọi là chứng, thì cơ quan điều tra đã chủ động thủ tiêu, nhưng được ông Chánh tòa giám đốc thẩm biện minh rằng : "Cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ" !

Như vậy Tòa kết án chỉ căn cứ vào CUNG chứ không có CHỨNG. Nhưng cung thì không một ai có thể tin nổi. Vì sự bức cung là một truyền thống đáng kinh ngạc của cơ quan điều tra nước ta. (Nạn nhân của oan sai thì rất nhiều, xin không dẫn thêm vào bài viết này).

– Quá trình tố tụng và xét xử, luật sư bào chữa cho bị can Hồ Duy Hải không được Tòa tôn trọng, không được tham dự và tranh tụng đầy đủ như luật định, mà tùy thuộc vào thẩm phán phiên tòa, lúc cho tham dự, lúc mời khỏi tòa. Vừa đuổi đi hôm trước, hôm sau lại mời lại một cách tùy tiện.

Việc giam giữ công dân vô tội ròng rã 12 năm và khép vào án tử hình, nếu không được thay bằng một vụ án khác có điều tra minh bạch, và trước khi xét xử lại, phải trả tự do ngay cho Hồ Duy Hải; thì còn có cơ hội cứu vãn được nền pháp trị nước nhà. Và rồi vụ xét xử sau, mà có bằng chứng buộc tội Hồ Duy Hải có sức thuyết phục về mặt pháp lý, sẽ được công chúng hoan nghênh.

Còn như bản án giết người không bằng chứng này mà được thi hành, thì nền pháp trị Việt Nam được xem như đã cáo chung, và có nguy cơ, vụ này sẽ là sự mở đầu cho thời kỳ luật rừng lên ngôi".

Nhà văn Hoàng Quốc Hải đưa ra kết luận.

Hoàng Lan (Hà Nội)

Nguồn : Thoibao.de, 28/06/2020

Published in Diễn đàn

Vụ ấu dâm : Chỉ cần dọa đốt thẻ đảng, dọa tự sát là được giảm án ? (VNTB, 15/05/2018)

Phiên phúc thẩm vào sáng 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

audam1

Ông Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa

Ngay lập tức, làn sóng dư luận trên cộng đồng đã bất bình với án mà tòa đã tuyên cho bị cáo Thủy. Đa số đều bất ngờ và không thể tin nổi, tại sao một tòa án nhân dân của một tỉnh lại không bảo vệ được quyền bất khả xâm phạm trẻ em.

Với hành vi dâm ô của bị cáo Thủy, tại phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu, tòa đã kết luận đủ chứng cứ kết thành tội dâm ô, và đã tuyên 3 năm tù giam cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vì tội dâm ô trẻ em.

Theo đó, tối cùng ngày 17/11, sau khi tòa tuyên 3 năm tù giam, ông Thủy đi ra đường, cầm thẻ đảng của mình ra rồi nói : " Tôi sẽ đốt thẻ đảng rồi tôi tự sát ".

Đây có phải là lý do, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sợ ông Nguyễn Khắc Thủy đốt thẻ đảng và tự sát thiệt, nên mới ra tuyên án theo kiểu cảnh cáo và rút kinh nghiệm như vậy hay không ?

Từ những tố cáo của những phụ huynh có con em bị xâm hại là 9 em.

Tòa phúc thẩm chỉ xác định bị cáo Thủy có hành vi dâm ô với cháu N.N.A.D. (sinh năm 2008). Còn T.H.A. (sinh năm 2003) thì không ? Không hiểu, có luật nào nói tội dâm ô trẻ em từ hai cháu trở lên mới bị tù giam hay không ?

Việc đưa ra tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Thủy, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lý giải rằng :

"Xét thấy bị cáo Thủy tuổi cao sức yếu, là cán bộ đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương nên quyết định tuyên phạt bị cao Nguyễn Khắc Thủy "Dâm ô với trẻ em" mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo" (theo báo Phụ Nữ).

Vậy thì, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có khi nào nghĩ tới cán bộ đảng viên thì cần phải gương mẫu, cần phải có nhân cách, đạo đức hơn những người khác hay không ? Nếu có, thì cần phải xử nặng hơn hay chỉ tuyên 18 tháng tù treo cho có, là đã hoàn thành nhiệm vụ của một quan tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có nghĩ tới di chứng tâm lý sẽ để lại cho những đứa trẻ ngây thơ này là như thế nào hay không ?

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có khi nào nghĩ tới, với bản án nhẹ tênh như vậy thì sẽ có bao nhiêu trẻ em nữa sẽ bị xâm phạm trong tương lai hay không ?

Quan trọng, thực trạng hiện tại của xã hội, nạn xâm phạm trẻ em đang có dấu hiệu báo động trong thời gian vài năm trở lại đây. Vây sao, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không xem đây là phiên tòa cần phải xử đúng người đúng tội, đúng mức án theo luật, để răn đe và ngăn ngừa cho xã hội.

Tuy người dân hiện tại rất đang thất vọng, nhưng họ vẫn phải hy vọng, vẫn phải chờ một tòa án cao hơn. Một tòa án của lương tri xử đúng theo luật pháp mới xoa dịu được nỗi đau của xã hội ngày nay !

Hải Nguyễn

****************

Xúc phạm Công lý khi tòa nương nhẹ cho Đảng viên ấu dâm (RFA, 14/05/2018)

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vốn là một Đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng và từng là cựu lãnh đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy bị tòa tuyên án 3 năm tù giam đối với hành vi xâm phạm tình dục cùng lúc 4 bé gái vị thành niên tại chung cư Lakesides tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

audam2

Bức hình nhân chứng Vajay (quốc tịch Ấn Độ) chụp bị cáo Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô bé gái ở chung cư. Soha

Mức hình phạt được giảm nhẹ so với mức án được đưa ra tại tòa sơ thẩm khiến gia đình các nạn nhân bức xúc, dư luận xã hội lên án.

Bà Kim Thúy, một Đảng viên nghỉ hưu bày tỏ nỗi thất vọng trước bản án mà bà cho rằng hoàn toàn không thoả đáng.

"Cuộc đời của 4 đứa trẻ sau khi chúng lớn và hiểu được ra chuyện chúng bị xâm hại tình dục đối với bản thân chúng nó, đó là một cái đau đớn mà chúng nó sau này không thể lý giải được đối với tương lai của chúng nó. Dư luận vô cùng bức xúc vì điều đó. Mấy hôm nay vào trang mạng thì thấy người ta phỉ báng, người ta chửi rủa, người ta nói không ra một cái gì cả".

Đồng quan điểm với nhiều người dân, luật sư Võ An Đôn cũng cho rằng mức hình phạt 18 tháng mà tòa phúc thẩm đưa ra là quá nhẹ đối với bị cáo. Luật sư Võ An Đôn cho biết :

"Trẻ em là lứa tuổi cần được bảo vệ đặc biệt, bị cáo là người lớn tuổi mà lại xâm phạm tình dục trẻ em thì cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe người khác trong xã hội".

Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội lại cho rằng, ngoài việc gây ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân thì chiếu theo một số điều trong khung hình phạt mà Tòa án phúc thẩm đưa ra, mức án treo cũng như thời hạn 18 tháng không vi phạm pháp luật. Luật sư Thuận giải thích :

"Ở đây áp dụng các điều luật là đúng rồi. Trong Bộ luật hình sự thì có quy định là không nên phạt tù giam đối với người trên 70 tuổi. Ông này ông ý già, quấy rối tình dục, làm chuyện linh tinh xấu hổ thì nó là chuyện đạo đức, dâm ô thì hậu quả đó hình phạt xử như thế thì về mặt tình cảm tâm lý người ta cho là nhẹ và nên cầm tù ông đó đi, nhưng tôi cho rằng trong pháp luật thì chỗ đó có thể xử theo mức đó thì cũng là hài hòa".

Tuy nhiên, luật sư Trần Quốc Thuận cũng lên án hành động doạ đốt thẻ Đảng viên của bị cáo và coi đó là một thái độ thách thức. Theo luật sư Thuận, hành vi tỏ ra bất chấp và liều mạng đó cho thấy bị cáo Thủy đã từng làm giám đốc ngân hàng, giàu có nên tỏ thái độ ỷ y là điều đáng trách và cũng là một tình tiết để tăng tội :

"Tôi đã từng làm thẩm phán, nếu tôi là thẩm phán tôi sẽ để bản án 3 năm mà treo thì dễ chịu hơn, đằng này đã để án treo rồi lại còn giảm án nữa cho nên tạo nên phẫn uất trong xã hội. Phẫn uất đó chỉ làm xấu cho cái Đảng thôi và tạo cái phản cảm trong xã hội".

Chia sẻ quan điểm của luật sư Trần Quốc Thuận, luật sư Võ An Đôn cũng lên án thái độ của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy :

"Tâm lý của bị cáo bình thường rất sợ pháp luật, dù anh có phạm tội nặng đến mấy hay như thế nào thì khi ra tòa anh cũng rất là sợ, nhưng trong trường hợp này thì thấy bị cáo Thủy là người Đảng viên 50 năm tuổi đảng và hơn 70 tuổi rồi nhưng mà ra tòa thì chống nạnh, thách thức tòa án, cho thấy một sự xem thường luật pháp"

Trước lý do được Hội đồng xét xử đưa ra là Bị cáo được hưởng án treo vì các tình tiết giảm nhẹ như là đảng viên có nhiều cống hiến cho ngành ngân hàng cũng như tuổi cao và mắc các chứng bệnh tuổi già như cao huyết áp.. bà Thuý cho rằng đây tư cách một người Đảng viên như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Nếu anh là một đảng viên tốt, một đảng viên thực sự thì không bao giờ anh được phép lôi thẻ đảng ra để khống chế bất kỳ một ai cả. Cái thứ hai nữa là đem sức khỏe ra để khống chế thì lại càng không được. Tại sao sức khỏe anh yếu mà dục vọng của anh lại lớn thế ? Dục vọng của anh lớn có nghĩa là sức khỏe của anh quá mạnh mẽ, quá là dư thừa chất thì nó mới xảy ra chuyện như thế".

Tiến sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà, trưởng khoa Tâm lý xã hội học, trường Đại học Khoa học, xã hội và nhân văn Hà Nội giải thích bức xúc của dư luận trong những ngày qua và nêu ra những tác động xã hội từ bản án nói trên :

"Xã hội bao giờ người ta cũng căm ghét và lên án những hành vi dâm ô đặc biệt là của người lớn tuổi đối với trẻ vị thành niên thì người ta cực kỳ căm phẫn. Do đó, khi mà bất kỳ bản án nào mà lại không thoả mãn được một cái tâm lý hay dư luận chung thì nó sẽ gây ra những bức xúc, bức bối và tất nhiên sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của người dân và người ta cảm thấy không còn tin cậy vào hệ thống luật pháp hay cơ quan bảo vệ an ninh nữa và sẽ dẫn đến việc người ta sẽ tự xử

Trong ngày 14/5, một số cơ quan chức năng Việt Nam gồm Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Ủy ban Bảo vệ Phụ nữ & trẻ em, Tòa án nhân dân tối cao… vào cuộc và yêu cầu xem xét lại đối với bản án phúc thẩm cũng như yêu cầu tiếp tục xử giám đốc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

*****************

Vụ Nguyễn Khắc Thủy ấu dâm : gia đình nạn nhân kháng án (RFA, 12/05/2018)

Gia đình nạn nhân ấu dâm ở Vũng Tàu quyết định sẽ nộp đơn lên giám đốc thẩm sau khi tòa phúc thẩm hôm 11/5 tuyên án tù treo đối với ông Nguyễn Khắc Thuỷ, 78 tuổi, vì tội dâm ô trẻ em.

audam1

Phiên tòa xử ông Nguyễn Khắc Thủy hôm 17/11/2017 tại Thành phố Vũng Tàu - Courtesy tintucnamdinh.vn

Chị Th, mẹ một nạn nhân cho đài Á Châu Tự Do biết về quyết định này qua điện thoại vào sáng ngày 12/5 :

"Sau bản án hôm qua thì dư luận xã hội đều ủng hộ kháng cáo vụ án này lên giám đốc thẩm, đồng thời những nhân chứng và bị hại trong vụ án thì tất cả mọi người đều họp nhau lại và thống nhất đi đến giám đốc thẩm. Sáng thư hai này tôi sẽ làm hồ sơ để gửi về Sài Gòn để kháng cáo bản án của tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu".

Ngày 11/5, tòa án Nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt ông Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội dâm ô với một bé gái.

Theo Hội đồng xét xử, trong hai vụ dâm ô với hai cháu gái ở Vũng Tàu hồi năm 2014 được đưa ra trước tòa phúc thẩm, chỉ có một trường hợp có đủ chứng cứ buộc tội ông Thủy dâm ô. Trường hợp còn lại không đủ chứng cứ vững chắc để quy kết bị cáo.

Ông Thủy được hưởng án treo vì các tình tiết giảm nhẹ như là đảng viên có nhiều cống hiến cho ngành ngân hàng. Ngoài ra bị cáo đang có bệnh và có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử áp dụng cho hưởng án treo.

Nói về bản án của tòa phúc thẩm, chị Th cho biết sự búc xúc của mình : "Cảm giác nói chung không phải chỉ có mình tôi đâu mà tất cả những người dự phiên tòa cảm thấy hụt hẫng và rất bức xúc với bản án gần như là cho không như vậy đó".

Ngay sau khi bản án được tuyên, dư luận trên mạng cũng lên tiếng chỉ trích cho rằng bản án không đúng, quá nương nhẹ đối với tội của ông Thuỷ.

Luật sư Lê Ngọc Luân, người từng theo đuổi vụ án cho đến trước khi vụ án được khởi tố vào năm ngoái, viết trên Facebook cá nhân vào ngày 11/5 "mức án 18 tháng tù, cho hưởng án treo là "sự phỉ báng vào công lý" nên tôi buộc phải lên tiếng và tiếp tục".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ở Vũng Tàu vào ngày 17/11 năm ngoái, ông Thủy bị tuyên án 3 năm tù vì tội dâm ô với 3 bé gái từ năm 2014 đến năm 2016.

Ông Thủy trong cả hai phiên tòa đều khẳng định mình vô tội. Sau khi bị tuyên án tại phiên sơ thẩm năm ngoái, ông Thủy đã lớn tiếng phản đối bên trong và ngoài toà, nói rằng mình vô tội, tòa không cân nhắc ông đã 51 năm tuổi đảng, và doạ đốt thẻ đảng.

Vụ án của ông Thủy lần đầu tiên bị tố giác lên công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu vào năm 2014, nhưng đã không được những người thực thi luật pháp tại địa phương chú ý. Chị Th sau đó vào ngày 26/6/2017 đã đưa đơn kiện ông Thủy lên công an phường Nguyễn An Ninh sau khi phát hiện con gái chị lúc dó 6 tuổi bị ông Thủy dâm ô. Chị Th cũng công khai video cuộc nói chuyện với con gái trên mạng. Vụ việc tới lúc đó đã khiến dư luận chú ý và bất bình. Tuy nhiên, việc điều tra và khởi tố ông Thủy lại chậm trễ. Chị Th cho biết :

"Những ngày tháng đầu tiên khi mà bắt đầu đơn tố cáo với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tức vào đầu năm 2016, khi tôi phát hiện hành vi dâm ô của ông Nguyễn Khắc Thủy đối với một số cháu bé ở chung cư ở thành phố Vũng Tàu thì lúc đó tôi có nhận một số áp lực từ công an của phường Nguyễn An Ninh. Họ muốn giữ hồ sơ vì có một số vấn đề không được trôi chảy cho lắm vì khi tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy thì lại liên quan đến phường An Ninh mà xảy ra vụ án".

Chính bản thân luật sư Luân trên Facebook cũng viết "Nếu ai đã theo dõi vụ này từ đầu chắc chắn biết có những thời điểm, tất cả nhận định sẽ không bao giờ khởi tố được Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy ra tòa và ông ấy sẽ thoát vòng lao lý vì là Đảng viên cấp cao, Nguyên Giám đốc CN Ngân hàng Nhà nước".

Trước phiên phúc thẩm diễn ra, chị Th cho biết gia đình chị đã không nhận được thông báo nào từ tòa cho đến khoảng một ngày trước khi phiên tòa diễn ra. Điều này khiến chị và những gia đình nạn nhân có liên quan bức xúc.

Ngoài ra, chị Th cũng cho biết khi vụ án xảy ra, chị đã gặp khó khăn từ chính quyền địa phương trong việc tiếp xúc với báo chí, đặc biệt là báo nước ngoài. "Trước đây một số phóng viên từ đài BBC và đài Mỹ ban Việt ngữ gọi điện cho tôi phỏng vấn nhưng chính quyền địa phương không muốn báo chí quốc tế đưa tin. Tôi đã giữ kẽ hết sức để lên tiếng tìm công lý cho con một cách bình yên vì mình không muốn xáo trộn gì. Nhưng hiện nay nếu được sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông để lên tiếng bảo vệ các cháu thì tôi xin được cảm ơn", chị Th nói.

******************

Đảng viên cộng sản hưởng án treo gây bức xúc (BBC, 12/05/2018)

Trưa 11/5, Tòa phúc thẩm đã tuyên án ông Nguyễn Khắc Thủy tội "Dâm ô trẻ em" nhưng hưởng 18 tháng tù treo, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

audam2

Ông Nguyễn Khắc Thủy dọa đòi đốt thẻ Đảng và tự thiêu sau khi bị tuyên 3 năm tù tội ấu dâm ở phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2017.

Trước đó, hồi tháng 11/2017, ông Thủy, 77 tuổi, nguyên giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội dâm ô đối với hai cháu bé hồi 2014.

Khi đó, mạng xã hội xôn xao vì một video clip cho thấy ông này giận dữ dọa đốt thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản và tự sát sau phiên tòa sơ phẩm.

Ngay trong phần tranh luận phiên tòa 17/11/2017, ông Thủy đã tuyên bố rằng "nếu tuyên bị cáo phạm tội thì ngay lập tức đốt thẻ Đảng viên và sau đó sẽ tự thiêu", theo báo Dân Trí.

Báo này cũng dẫn lời Hội đồng xét xử rằng "Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả thực nghiệm hiện trường, lời khai các bên cũng như lời trình bày tại phiên tòa hôm nay của điều tra viên, có đủ căn cứ truy tố bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô trẻ em với nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần".

Khi đó, Hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết và vì ông Thủy là người cao tuổi, nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên mức án 3 năm tù.

Hôm 11/5, Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị y án sơ thẩm nhưng Hội đồng xét xử sau khi nghị án vẫn quyết định sửa bản án sơ thẩm, cho rằng chưa xác định được hành vi phạm tội của ông Thủy đối với một trong hai nạn nhân.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho bị cáo Thủy cho rằng thân chủ của mình không phạm tội, bị truy tố là oan, sai và đề nghị tòa tuyên không phạm tội, theo báo Tuổi Trẻ.

Trong lời nói sau cùng, Tuổi Trẻ tường thuật, bị cáo 51 tuổi Đảng vẫn nói lớn : "Tôi bị oan".

Published in Việt Nam