Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nếu Tô đi tướng thành công "ngi tót" vào ghế Ch tch Nguyn Xuân Phúc, biết đâu h thng loa phường s được kéo v tn tng h dân. Th đô Hà Ni s có thêm "Qung trường An ninh" thay cho cái qun th "l nh" trên đường Trn Nhân Tông. Lúc by gi Ch tch nước Tô Lâm s không dng li các v bt b người hay thay h chiếu.

tolam1

Nếu trong "b T" mi ca Vit Nam (do ông Tô Lâm thao túng) li quyết đnh sp hàng sau Trung Quc, Nga, Bc Triu Tiên, Iran thì chiến lược mi (FOIP) ca M và phương Tây nhiu kh năng b nh hưởng.

Bt mt người da muôn người

Ngày 15/9, ti y ban Thường v Quc hi (Hà Ni), B trưởng Công an Tô Lâm đưa ra mt nhn đnh : x"mt v án thôi mà cnh tnh c mt lĩnh vc, c mt vùng" (1). Chưa rõ có phi vì nhn đnh như thế nên va qua, B Công an đã cho bt ông Bùi Tun Lâm, người tng nhi đng tác ca "thánh rc mui" Salt Bae, khi ông ta phc v món bò dát vàng cho ông Lâm b trưởng ? V bt b này đã gây nên nhiu dư lun ln ln, va ngc nhiên, va không ngc nhiên.

Không ngc nhiên, vì mt x mà Đng Cng sn đng trên c Hiến pháp thì chuyn gì cũng có th xy ra. Còn ngc nhiên là vì không ng s nh mn ca nhng người cng sn li ln đến thế. Nhà báo t do Jackhammer Nguyn tng đ cp đến vn đ này hi ha sĩ h Bùi b cưỡng chế suýt phi đt hết tranh ca mình, qua bài viết "Bo lc và thù vt ca cng sn qua câu chuyn ông Bùi Chát". Lý do là vì Bùi Chát trước đây thường hay có ý kiến phn bin xã hi, nên đng hn ông. Nay ông Lâm bún bò "c gan" nhi ông Lâm b trưởng xơi bò dát vàng, cho nên ông Lâm b trưởng cũng hn ! (2)

Nhưng ngoài chuyn nh mn, có th thy thêm vài điu thú v đng sau v bt b này. Th nht, quyn lc ca ông Lâm xơi bò dát vàng rõ ràng đang lên. Có li đn, ông Lâm có kh năng thay thế ông Nguyn Xuân Phúc. Th hai là "phong trào chng đi" trong nước dường như đã cn kit, đến ni cơ quan Công an không có gì làm, phi đi bt nhng người vô hi như ông Lâm bún bò.

Tướng Lâm giúp Tng Trng lp k lc

Dù sao Tổng bí thư Nguyn Phú Trng vn mun đ li mt du n lch s sau hơn 10 năm ng mũi chu sào" v trí cao nht ca Đng/Nhà nước. Ông đã b tù được mt cu y viên Bộ Chính trị, đó là ông Đinh La Thăng và mt lô mt lc tướng lĩnh và các y viên Trung ương. Nhưng ông Thăng cũng ch là "tng băng ni", mà bên dưới v này, còn vô s câu chuyn mà người dân, k c các đng viên s không bao gi biết s tht v mt v tham nhũng "kinh thiên đng đa". Nht là chuyn có phi ông Thăng dám "mng m" công khai các nhà thu Trung Quc nên đã phi tr giá đt như vy không ? (3)

Trong quá trình điu tra v Vit Á, có hai im nghn" liên quan đến Tổng bí thư Nguyn Phú Trng mà Tô đi tướng đang tìm mi cách vượt qua đ giúp Tng ch lp k lc. Th nht, hin nay hàng trăm con mt đang đ dn vào cái Huân chương có ch ký ca Tng ch và th hai, rt nhiu dây r lôi ra t v án "siêu quc gia" y li có liên quan mt thiết ti mt tr lý ca Tổng bí thư. Kt mt ni, dù có tr hết tài nghip v thì đi vi Vit Á cũng như nhng v đi án khác, Tô đi tướng ch có th xoay x trong phm vi Vit Nam.

Càng gn đến ngày Hi ngh Trung ương 6, Tng bí thư Nguyn Phú Trng càng phi đi mt vi nhiu đt sóng ngm trong ni b. Đc bit là t đu tháng 9 đến nay, báo chí và các trang mng xã hi tràn ngp tin tc v chuyn Vit Nam sp có tân Tổng bí thư khóa XIII này. Theo đó, thay mt B Chính tr, y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng va ký "Quy đnh s 80" ca Ban Chp hành Trung ương Đng v phân cp qun lý cán b và b nhim, gii thiu cán b ng c.

Tăng cường "tính tp quyn" cho 18 y viên Bộ Chính trị đ Tổng bí thư Nguyn Phú Trng có th an tâm rút lui khi chính trường. Nhân s cp cao s được Bộ Chính trị chun thun trên tin đ ca mt "chiếu ch" t đâu đó, sau các màn u đá" hu trường. Ghế lãnh đo ti cao ca đng cũng có th là kết qu so kè gia Phm Minh Chính, Vương Đình Hu, Võ Văn Thưởng, và có th thêm mt vài v na. Tuy nhiên, ngay đến c tin đn đoán ông Nguyn Phú Trng s "rút lui khi chính trường", vn phi ch đến "phút 89" mi có kết qu kh tín (4).

Có mt lut bt thành văn trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam là : nhng thành viên "B T" dù có bê bi đến đâu thì cũng không bao gi có chuyn đưa ra x công khai, vi lý do là đ gi uy tín cho Đảng cộng sản. Hai trường hp gn đây nht là v b phiếu đnh k lut nhưng bt thành đi vi ng chí Ba X" hi tháng 10/2012 (tc Th tướng Nguyn Tn Dũng) và cái chết m ám ca đương kim Ch tch nước Trn Đi Quang (tháng 9/2018). Đây là hai trường hp st do và là bài hc nhãn tin cho nhng đng chí nào "chưa b l" hay ch "mi b l mt phn".

Liu ông Trng có "x lý" gn được ông Ch tch không ? Chúng ta hãy ch ch vài tun na thôi. Dư lun cho rng, nếu Tổng bí thư thuyết phc được ông Phúc rút lui, thì đó là lý tưởng nht, đ Tổng bí thư có th trao cái ghế Ch tch nước cho Lâm đi tướng, như mt "gii khuyến khích" trong cuc đua nan gii đang din ra. Sau hoc trước khi đó, ông Trng s "truyn ngôi báu ghế Tổng bí thư" cho t rut" ca mình là ông Vương Đình Hu (5).

Đường xa nghĩ ni sau này

Tuy nhiên, nếu Tô đi tướng "ngi tót s sàng" lên ghế Ch tch nước thay ch ca ông Phúc (mà điu này li được Trung Quc chp thun), thì tình hình ni tr ln ngoi giao ca Vit Nam s gp mt s khó khăn. Quan h vi Hoa K ch được trin khai các bước nh. Trung Quc tiếp tc cn tr nâng cp bang giao Vit M lên i tác chiến lược", tiếp tc nm sâu và lũng đon ni b lãnh đo Vit Nam.

Hà Ni nếu do phái "công an tr" chiếm thượng phong, liu có dám hưởng ng "trt t mi" va được tuyên do Trung Nga cm chch ? Campuchia đã rt nhy bén, Hun Sen tuyên b ng h c hai, c "Sáng kiến Vành đai Con đường" (BRI) ln "Chiến lược Indo-Pacific T do và Rng m" (FOIP,) nhưng s không đ bên nào ép c. Thc ra, Hun Sen đang mun "cm c" trc Nam Nam. Vit Nam vn loay hoay gia ngã ba đường và có th thua Campuchia v năng đng tính trong đi ngoi.

Nếu trong "b T" mi ca Vit Nam (do ông Tô Lâm thao túng) li quyết đnh sp hàng sau Trung Quc, Nga, Bc Triu Tiên, Iran thì chiến lược mi (FOIP) ca M và phương Tây nhiu kh năng b nh hưởng. Vit Nam s không rút khi "Khuôn kh Kinh tế ca Indo-Pacific" (IPEF) nhưng có th ch tham gia tng lĩnh vc chn lọc, tránh xa các vn đ an ninh.

QUAD, AUKUS và các "tiu đa phương" khác tiếp tc thách thc trc Trung Nga vào thi "hu Ukraine" nhưng s không có kết ni cht ch vi Vit Nam. Xáo trn sau Trung ương 6 Vit Nam liu có nh hưởng trc tiếp gì đến các Cp cao EAS-17 và APEC-33 hay không, thì chưa ai dám chc. Ni tr trong nước s tiếp tc căng thng hơn vi mt Ch tch và Tổng bí thư (nếu ghế này li rơi vào ông Phm Minh Chính) đu là dân trùm an ninh.

Khi Tô đi tướng thành công "ngi tót" vào ghế ca Ch tch Nguyn Xuân Phúc, biết đâu h thng loa phường s được kéo v tn tng h dân. Ri Th đô Hà Ni s có thêm "Qung trường An ninh" thay cho cái qun th "l nh" trên đường Trn Nhân Tông. Lúc by gi Ch tch nước Tô Lâm s không dng li các v bt b người hay thay đi h chiếu.

Tuy nhiên, mt th chế đc đoán da trên s cưỡng bc s sm b thoái hóa trong mt chu k nht đnh. Bi bo lc luôn hp dn nhng người thp kém v đo đc Ni nghip các bo chúa luôn luôn là nhng k bt lương và h s sm phi tr giá.

Lê Hải Triều

Nguồn : VOA, 19/09/2022

Tham kho thêm :

https://vietnamnet.vn/bo-truong-to-lam-dieu-tra-mot-vu-an-canh-tinh-ca-mot-vung-ca-mot-linh-vuc-2060391.html

https://baotiengdan.com/2022/09/16/tai-sao-ong-lam-xoi-bo-vang-lai-bat-ong-lam-ban-bun-bo/

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_La_Th%C4%83ng

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/decision-of-nguyen-phu-trong-retirement-has-to-wait-09112022093645.html

https://www.youtube.com/watch?v=S0woShAbK24&ab_channel=DTV

Published in Diễn đàn

Tô Lâm dùng "lý sự cùn" để chiến đấu với đại biểu

Như thoibao.de đã phân tích, vấn đề người dân phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán để xin xác nhận của cơ quan ngoại giao Việt Nam bổ sung nơi sinh là việc mất công, tốn tiền và mất thời gian. Không ai thống kê nổi sự tốn kém này. Tốn kém này là rất lớn chứ không phải là không tốn kém. Hay chính ông Tô Lâm không quan tâm đến những mất mát của dân ?

tolam1

Ông Tô Lâm và Tô Ân Xô tại buổi trả lời chất vấn

Ngoài sự tốn kém cho dân thì Bộ Ngoại giao cũng phải bố trí nhân viên phục vụ cho nhu cầu này. Nếu Bộ Công an không chịu đổi mẫu hộ chiếu thì Bộ Ngoại giao và người dân phải tốn kém về nó. Chỉ có một sai lầm đơn giản của Bộ Công an và sự cố chấp của ông Bộ trưởng mà cả Bộ Ngoại giao và người dân phải tốn kém rất nhiều.

Chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm sáng 10/8, bà Huỳnh Thị Ánh Sương đoàn Quảng Ngãi nói vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới đang gây trục trặc nhập cảnh cho công dân tại một số nước Châu Âu, song Bộ trưởng cho rằng đây "là vấn đề kỹ thuật". "Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thay đổi này có thuận lợi và khó khăn, lãng phí như thế nào đối với công dân và xã hội ? Trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề này là gì", bà Sương chất vấn.

Ông Tô Lâm nói việc cấp hộ chiếu mẫu mới cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân, không có khó khăn gì, từ việc nhận, cấp, sử dụng, quản lý… Khó khăn duy nhất là một số nước yêu cầu phải có nơi sinh thì Bộ Công an đã có giải pháp bổ sung ngay vào phần bị chú, với các nước quan tâm. Những nước không đòi hỏi vấn đề nơi sinh thì hộ chiếu Việt Nam "được đánh giá rất tốt".

"Hộ chiếu mới cũng không lãng phí", ông Tô Lâm nói, cho biết những hộ chiếu cũ còn thời hạn vẫn được sử dụng. Hộ chiếu cũ hết hạn sẽ được đổi mới. Sắp tới, Bộ Công an sẽ áp dụng hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chip, "không có hộ chiếu nào phải bỏ đi, gây lãng phí".

Rõ ràng quan điểm của ông Tô Lầm là ý nói không gây lãng phí cho Bộ Công an. Tuy nhiên việc này gây lãng phí rất lớn cho người dân và Bộ Ngoại giao. Việc trả lời như thế được nhiều nhà quan sát cho là ông Tô Lâm đã dùng lý sự cùn. Với cách trả lời như thế, không những ông Tô Lâm đã vô trách nhiệm với dân mà còn vô trách nhiệm với bộ máy nhà nước mà ông là một thành phần trong đó.

Sự nhượng bộ của ông Tô Lâm khi nhận trách nhiệm sai sót về tấm hộ chiếu là điều tưởng giá trị nhưng rồi cuối cùng, khi trả lời chất vấn của các đại biểu ông đã "lật kèo". Nếu nhận trách nhiệm mà không sửa vẫn cố bảo thủ thì lời nhận trách nhiệm đó chỉ là lời nói vô nghĩa.

Như thoibao.de đã cho biết, ông Tô Lâm không muốn bị ai ép buộc. Hiện nay người có thể ép buộc được ông là ông Tổng bí thư, ngoài ông Tổng, Tô Lâm xem nhẹ tất cả những lời nói của các nhân vật còn lại dù cho đó là của các Ủy viên Bộ Chính trị khác.

Việc Bộ Công an cho đổi lại hộ chiếu có nơi sinh là nhu cầu cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân. Sự cứng đầu của ông Tô Lâm là một hành động vô trách nhiệm với dân, ông Tổng bí thư cần có biện pháp cứng rắn về mặt đảng để buộc ông Tô Lâm phải có trách nhiệm với dân.

Là Bộ trưởng Bộ công an, ông Tô Lâm cần phải coi trọng lợi ích của nhân dân. Người có khả năng buộc được ông Tô Lâm xem trọng quyền lợi của người dân thì người đó không ai khác là ông Nguyễn Phú Trọng. Không biết ông Trọng sẽ can thiệp như thế nào cho trường hợp này ?

Đối với Tô Lâm, ông chỉ biết bảo vệ đảng và bảo vệ chủ của ông, ngoài ra người dân trong mắt ông thì gần như không có giá trị gì cả. Người dân vất vả, tốn tiền, tốn thời gian vì một cái sai của ông nhưng ông lại nói ngang để không sửa. Một ông Bộ trưởng coi thường dân như thế thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho xã hội.

Ngọc Bảo

Nguồn : Thoibao.de, 11/08/2022

*******************

Sự tắc trách của Tô Lâm lần này quá nghiêm trọng, ông Tổng tính sao ?

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là tiền thân của Cục An mạng trước kia. Cơ quan này được lập ra là để bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên cục này lập ra dường như họ không làm tròn chức trách của họ ?

tolam2

Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an

Ngày 9/8, ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm.

Ông Tô Lâm vừa gửi các đại biểu quốc hội báo cáo về một số vấn đề liên quan nội dung chất vấn tại phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10/8. Liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, dữ liệu cá nhân của khoảng hơn 2/3 dân số Việt Nam (hơn 68 triệu người sử dụng internet) đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên internet với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau.

Báo cáo của ông Bộ trưởng Công an dẫn chứng các vụ việc điển hình như : việc Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hang ; Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hang ; vụ tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Việt Nam Airline, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng ; hay vụ dữ liệu khách hàng của Công ty FPT bị đăng tải công khai trên mạng…

Không hiểu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm gì mà để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến, công khai như vậy ? Nhiều dữ liệu bị rao bán công khai, trong thời gian dài, với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các website, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội, mà cơ chức năng vẫn không triệt phá được.

Lần trước là Cục quản lý xuất nhập cảnh làm cho hộ chiếu bị thiếu nơi sinh, giờ đây là lỗi của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không triệt phá được thành phần tội phạm ở lĩnh vực này. Vậy câu hỏi đặt ra cho ông Tô Lâm là với ngân sách hơn 4 tỷ đô la cho Bộ Công an ông đã dùng vào việc gì mà để tội phạm nhởn nhơ vậy ?

Thực ra Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyên đi phá những trang báo, những trang mạng xã hội phản biện lại những điều sai trái mà chính quyền thực hiện chứ họ không bảo vệ người dân. Đó là bản chất.

Cũng đã đến lúc người dân Việt Nam cũng tự hỏi tiền thuế của dân được Bộ Công an làm gì cho dân ? Dùng tiền dân nhưng không bảo vệ cho dân đây là lỗi rất lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn muốn xây dựng hình ảnh Đảng cộng sản trong mắt dân thì ông Trọng xử lý vấn đề này thế nào ? Nếu ông Trọng quy trách nhiệm cho người đứng đầu Bộ Công an thì có thể hiểu ông vì trong sạch nhưng nếu ông không xử lý người đứng đầu về việc này thì những lần đốt lò của ông cũng chỉ là vì mục đích thanh trừng hay đấu đá chứ không hẳn vì sự trong sạch vững mạnh như Đảng ông luôn hô hào.

Trong gần 1.300 GB dữ liệu đấy, không ít dữ liệu là thông tin mật của các tổ chức, các doanh nghiệp. Thời này là thời đại 4.0 nhưng lại để mất dữ liệu thì rất nguy hiểm cho doanh nghiệp.

Theo như chúng tôi được biết, lực lượng công an Việt Nam hiện nay trên 1,2 triệu người tính cả chính quy và không chính quy. Tuy nhiên, quân đông nhưng lại không tinh. Cảnh sát hình sự thì đùn đẩy trách nhiệm cho "hiệp sĩ đường phố". Rồi mỗi lần bắt cướp thì lại thưởng nóng thưởng nguội, cứ như công an bắt cướp là kỳ tích vậy. Đó là tư tưởng đòi hỏi nhiều nhưng thiếu trách nhiệm trong công việc. Với lần để 1.300 GB dữ liệu bị rò rỉ mà các tổ chức buôn bán dữ liệu vẫn nhởn nhơ thì ông Trọng nên xem lại cánh tay phải mà ông đang dùng có hữu ích với nhân dân hay không ?

Lê Hoàng

Nguồn : Thoibao.de, 11/08/2022

***********************

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đầy tai tiếng, vẫn vững như bàn thạch !?

RFA, 09/08/2022

Một nhà bình luận, quan sát chính trị cho rằng vụ hộ chiếu mới của Việt Nam bị một số nước Châu Âu từ chối cấp visa, cho thấy vị thế vững chắc của Bộ trưởng Công an Tô Lâm hiện nay trong hệ thống Chính trị Việt Nam.

tolam3

Bộ trưởng Công an Tô Lâm - Vietnamnet/RFA edited

Vụ hộ chiếu mẫu mới gây tác động

Lần lượt các nước Châu Âu thông báo ngưng cấp visa, hoặc thậm chí là không công nhận hộ chiếu mới màu tím than của Việt Nam vì thiếu thông tin về nơi sinh.

Mở đầu là Đại sứ quán Đức tại Hà Nội vào ngày 27/7 nói họ không thể cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới có số serial bắt đầu bằng "P" của Việt Nam.

Ngày 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo không cấp thị thực vào khối Schengen cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Đến ngày 8/8, Sứ quán nước này ra quyết định chấp nhận lại mẫu hộ chiếu mới. Tuy nhiên phải kèm theo căn cước công dân, hoặc một số giấy tờ khác để chứng minh nơi sinh của những người xin thị thực.

Ngày 2/8, đến lượt Cộng hòa Czech (Séc) thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam với lý do "không đáp ứng các tiêu chuẩn về thông số ICAO".

Hoàng Trang, một người đang học thạc sĩ chuyên ngành "Chính sách Nhân quyền và Thực hành quyền", tại Thụy Điển nói với RFA rằng vụ việc các nước Châu Âu nêu trên từ chối cấp visa cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam gây ra nhiều thiệt hại và phiền toái cho người Việt, cả trong và ngoài nước.

"Còn việc Czech không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam dẫn đến việc những công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Czech cũng bị ảnh hưởng trong lúc này nếu như hộ chiếu của họ bị hết hạn.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech nó lại nghĩ ra cái trò là cấp hchiếu mẫu cũ cho mọi người, xong lại ghi ngày cấp là 30/6. Chuyện này cũng hài, lần đầu tiên tôi thấy nó giải quyết theo cái kiểu bất chấp luật lệ như vậy".

Khối Schengen gồm 26 quốc gia Châu Âu đã cùng nhau bãi bỏ hộ chiếu và kiểm soát biên giới.

Có ý kiến cho rằng người mang hộ chiếu mẫu mới nếu muốn nhập cảnh vào Đức hay Czech vào lúc này có thể đi đường vòng, bằng cách xin thi thực nhập cảnh vào Châu Âu từ các nước khác trong khối Schengen, sau đó đi đường bộ qua Đức hay Czech.

Theo bà Trang, đi như vậy về mặt thực tế có thể được, nhưng về mặt luật pháp là sai. Bởi vì nước Đức nói rất rõ là visa ca do các nước trong khối Schengen cấp thì phải loại Đức ra khỏi danh sách nơi được đến :

"Tất nhiên là khả năng mà mọi người bị kiểm tra khi đi đường bộ vào Đức từ các nước trong khối Schengen khác là khá thấp. Nhưng như thế không có nghĩa là nó không xảy ra và rõ ràng như thế là mọi người đang phạm luật, bởi vì như vậy là nhập cảnh trái phép".

Lý giải việc thiếu nơi sinh trong hộ chiếu mới

Hôm 8/8, Bộ trưởng Tô Lâm được báo chí Nhà nước dẫn báo cáo về vụ mẫu hộ chiếu cho biết, Bộ Công an đã cấp 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới cho công dân trên toàn quốc.

Trước mắt sẽ bổ sung bị chú "nơi sinh" cho những ai cần "để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam làm thủ tục xin thị thực vào 26 nước Châu Âu".

Báo cáo nói hộ chiếu mẫu mới đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Theo Bộ Công an, quy định của ICAO không bắt buộc phải có nơi sinh trong hộ chiếu.

Theo bà Trang, Bộ Công an lý giải như vậy là không hợp lý. Bởi vì hộ chiếu cũ của Việt Nam có nơi sinh, tại sao lại tự nhiên bỏ thông tin nơi sinh trong hộ chiếu mới ? Chưa kể là theo quy định của ICAO thì đúng là không nhất thiết phải có nơi sinh. Tuy nhiên, ICAO có kèm lưu ý :

"Trong hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế có nói rõ là khi thêm thông tin hoặc bỏ thông tin về nơi sinh thì cần phải cân nhắc đến những yếu tố chính trị của quốc gia của mình.

Và rõ ràng khi nhắc đến Việt Nam thì trước đến nay Việt Nam luôn luôn bị lên án về nạn buôn người, cho nên các nước khác cần thông tin nơi sinh của Việt Nam là đúng rồi.

Họ nói rất rõ như thế, cho nên không thể lấy được lý do là "vì đây không phải là thông tin bắt buộc nên không cần phải cho vào hộ chiếu" được".

Cũng theo báo cáo, ông Tô Lâm cho biết hộ chiếu mẫu mới ban hành không có thông tin nơi sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình xuất nhập cảnh.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, từ Đức, cho rằng nguyên do khiến Việt Nam bỏ thông tin về nơi sinh là do có một số quốc gia đã từ chối cấp visa cho hộ chiếu ở một số tỉnh thành nhất định của Việt Nam. Đặc biệt là các tỉnh có nhiều người cư trú, làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài :

"Việc Bộ Công an tìm cách che giấu nơi sinh như vậy là để cho những người ở những tỉnh bị hạn chế, hoặc bị cấm cp visa có thể vào nước khác. Đó là một cách mà Bộ Công an đã giúp cho những người này lừa đảo cơ quan Ngoại giao của các nước".

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cho biết, hiện nay, Hàn Quốc tạm dừng nhận người xuất khẩu lao động ở một số huyện thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa… cho đến hết năm 2022.

Vị thế vững vàng của Tô Lâm

Luật sư Nguyễn Văn Đài bình luận với RFA rằng, cũng qua vụ việc lần này, ông càng nhận thấy rõ ràng hơn về vị thế, quyền lực của Bộ trưởng Tô Lâm trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Ông lý giải nguyên do là vì trước đây, Bộ Công an hay cá nhân ông Tô Lâm đã có nhiều việc làm sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như Bộ Công an nhất quyết yêu cầu người dân tập trung để làm căn cước công dân gắn chíp, trong khi tình hình dịch bệnh đang căng thẳng. Điều đó cũng góp phần làm bùng phát dịch hồi cuối năm ngoái ở Việt Nam.

Hay vụ ông Tô Lâm ăn bữa tối món "Bò dát vàng" tại một nhà hàng ở nước Anh với giá hàng chục ngàn đô la Mỹ. Điều 18 trong Quy định về 19 điều đảng viên không được làm nêu rõ đảng viên không được "tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí…".

Cộng với vụ các nước Châu Âu không công nhận hộ chiếu mẫu mới vì thiếu thông tin nơi sinh, theo Luật sư Đài, ông Tô Lâm phải là người chịu trách nhiệm chính. Nhưng đến nay, ông Bộ trưởng Công an vẫn vững vàng tại vị :

"Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, có thể nói gần như là ông Tô Lâm là nhân vật thứ hai, cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc đấu đá tranh giành quyền lực chính trị.

Ông Tô Lâm thực hiện hai việc. Một là ông ấy rất mạnh tay trấn áp những người hoạt động đối lập. Từ khi ông ấy lên bộ trưởng từ năm 2016 thì những nhà hoạt động đối lập Việt Nam bị đàn áp, bắt giữ một cách rất khủng khiếp.

Cái thứ hai là những người đối lập với ông Nguyễn Phú Trọng, kể cả trong ngành công an, cho đến mọi lĩnh vực thì ông ta đều thực hiện những mệnh lệnh từ ông Nguyễn Phú Trọng, bắt giữ những người đó, bất kể là ai.

Cho nên cho dù ông ta đã vướng rất nhiều sai phạm, tai tiếng không chỉ cho bản thân ông ấy, mà cho cả Đảng và chế độ nhưng ông ta vẫn bình an vô sự cho đến giờ phút này".

Ông Tô Lâm hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 10/8, ông Tô Lâm khẳng định, "việc cấp hộ chiếu mẫu mới là đúng theo đúng quy định Luật xuất - nhập cảnh của công dân Việt Nam. Bộ trưởng Công an nói một số nước gây khó khăn cũng có lý do... Trước mắt cần bổ sung bị chú nơi sinh. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ bổ sung nơi sinh vào trang nhân thân hộ chiếu.

Nguồn : RFA, 09/08/2022

Published in Diễn đàn

B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang giúp ông Tô Lâm ra mt sau scandal "bò dát vàng". Tuy tiếp tc gi im lng, không gii thích, không xin li cho dù rõ ràng scandal "bò dát vàngbôi tro, trát tru vào th din ca c h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam ln ngành công an song y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an Tô Lâm không do d lp ngôn, lp thuyết.

tolam1

C nhìn thái đ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn đi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n lc "t chnh đn" ca Đảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi.

Ti Hi nghi quán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đng trong ngành công an, ông Tô Lâm đ cp và đ cao "an ninh con người" - trng thái người dân được sng n đnh, an toàn, không b đe da bi các nguy cơ xâm hi. Bo v an ninh con người là bo đm và thc thi đy đ các quyn con người, quyn cơ bn ca công dân được quy đnh trong Hiến pháp2013, bo đm mi người được sng m no, t do, hnh phúc trong mt môi trường xã hi trt t, k cương, an ninh, an toàn, lành mnh.

K viết bài này không mun lm bàn đúng sai v nhng gì ông Tô Lâm đ cp và đ cao, ch đ ngh quí v t đi chiếu đnh nghĩa, đnh tính v"an ninh con người" ca ông Tô Lâm vi thc trang kinh tế - xã hi Vit Nam đ chính quí v xác đnh h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam có bn tâm v "an ninh con người", có tôn trng..."an ninh con người" hay không và Công an nhân dân Vit Nam bo v hay hy dit"an ninh con người" ?

***

Có l không ngoa nếu bo rng ông Tô Lâm và ngành công an đangxài "an ninh con người" đ trang đim li cho nhân vt lãnh đo ngành này. C đc k nhng gì B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tường thut vHi nghiquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngtrong ngành công an, t nhiên s thy, chng riêng"an ninh con người" mà ngay cquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngđu ch là c đ tô v li din mo ca ông Tô Lâm.

Theo đó, thi gian va qua, đc bit là trong đt dch Covid-19 th tư, ông Tô Lâm và ngành công an đã lp đượcđi công. Tuy nhiên vic k công theo cách như thế rt đáng ngm nghĩ, bi"công" ca ông Tô Lâm và ngành công an"ln" chng nào thì "ti" ca đng nói riêng và "ti" ca h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương"to" chng đó ! Quán trit Ngh quyết 13 ca đng trong ngành công an hóa ra là mt kiu lun ti t đng đến h thng chính tr, h thng công quyn.

Chc chn đng đã phm phi nhng sai lm rt ln v ch trương, chính sách và hiu qu hot đng trong qun tr - điu hành ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam rt kém, không như thế thì làm saocác thế lc thù đch, phn đngcó th làm người dân lo s, khiến h phn ut, toan biu tình, bo lon trên quy mô ln, thm chí tán thành "ba sch" (đt sch, phá sch, giết sch) ti các khu cách ly min Nam ?

Trong bi cnh như vy, chng l các viên chc lãnh đo đng, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cùng ngây ngc đến mc không biết làm gì, ch có lãnh đo B Công an quán trit, ch đo toàn lc lượng trin khai đng b các phương tin, bin pháp đ ngăn chn, đy lùi các nguy cơ, thách thc đe da an ninh quc gia, an ninh con người ? Ch có B trưởng Công an Tô Lâm, Đng y Công an Trung ươngch đo toàn lc lượng chuyn sangtrng thái chiến đu cao nht ?

Thi gian va qua, l nào toàn b h thng chính tr, h thng công quyn cùng đui, què, câm, điếc thnh ra ch có mt mìnhB trưởng Công an tích cc huy đng ngun kinh phí xã hi hóa, ch đo công an các tnh Đin Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bng, Thanh Hóa, Hòa Bình tham mưu vi Tnh y, y ban nhân dân tnh xây dng Đ án h tr làm nhà cho các h nghèo, khó khăn v nhà , xây dng nhà bán trú cho hc sinh ti các huyn khó khăn ca các tnh.

Nh thếgii quyết, bo đm an ninh quc gia, an ninh con người t gc r ca vn đ, đó là gii quyết đói nghèo ca người dân, bo đm an sinh xã hi đ ngăn các thế lc thù đch, phn đng li dng đa bàn trng đim, chiến lược hòng gây chia r khi đi đoàn kết toàn dân tc, kích đng ly khai, t tr. L ra công an không nên t chcHi nghiquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngtrong ngànhmà nên viết lnh triu tp 17 y viên B Chính tr, 161 nhân vt còn li trong Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 đ quán trit.

C v "an ninh con người" ln chân lý mà toàn b lc lượng công an va mi đúc kết :Nhng tư tưởng, quan đim ch đo ca Đng y Công an Trung ương, B Công an mang đm du n cá nhân, th hin sâu sc tm nhìn, trí tu và tính nhân văn trong tng mnh lnh ch đo ca B trưởng Công an đã truyn cm hng mãnh lit đến toàn th lc lượng Công an, hun đúc ý chí, bn lĩnh, s n lc phn đu cao nht, không qun khó khăn, vt v, hy sinh, tt c vì bình yên cuc sng, vì hnh phúc nhân dân (*).

***

C nhìn thái đ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn đi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n lc "t chnh đn" ca Đảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi. Vic ông Tô Lâm vn hết sc t tin, dùng lc lượng bo v, thc thi pháp lut đ bơm, thi vai trò, công trng ca cá nhân ông đi vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cho thy, dường như dùng bàn tay st đ duy trì đc quyn, đc li cho đng vn là quan trng nht.

Mun biết nhng viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam xem đo đc, tư cách cán b, đng viên, nim tin ca chúng là nng hay nh c xem thái đ, cách hành x ca h đi vi ông Tô Lâm sau scandal "bò dát vàng". y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an vn "bình an, vô s" đng nghĩa, v nhn thc, gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam xem đo đc, tư cách, nim tin ca công chúng ch là nhng món trang sc r tin ! Khi không cn mang là thng tay vt b !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/11/2021

Chú thích

(*) https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/bao-dam-cao-nhat-an-ninh-con-nguoi-trong-boi-canh-phong-chong-dich-covid-19-i635322/

Published in Diễn đàn

Trong vài tun gn đây, nhng tình tiết liên quan đến chuyn k lut, khi t hàng lot viên chc ca nhiu ngành, đ mi cp ch khiến thiên h thêm ngao ngán v s mc rung ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam. S mc rung này đã đến mc vô phương cu vãn ! Truy cu trách nhim bng các hình thc k lut ca đng, tước b nhng chc v tng mang, dùng các bin pháp hành chính đ x lý, thm chí xem xét trách nhim hình s ging như dátvàng nhưng đu là vàng gi !

tolam1

Đến gi - gn hai tun sau "s c", t các y viên B Chính tr, Văn phòng Ban chấp hành trung ương đng, Phát ngôn viên B Công an cho đến đương s, vn cùng im lng.

Chng hn chuyn bà Nguyn Th Thu Hương Hiu trưởng trung hc Ngô Quyn, ta lc ti qun Lê Chân, Hi Phòng"t chế to" đ loi phí, qu, buc ph huynh phi đóng góp, thu - chi tùy tin, thiếu rch ròi, có du him thâm lm, hon toàn không mi và không ch xy ra trường này nhưng trước kia đã có và sau này s có bao nhiêu cán b qun lý giáo dc b khi t, tng giam vì "li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v" (1) ?

Chng hn chuyn ông Lê Hùng Sơn, Bí thư huyn Cô Tô, Qung Ninh b cáo buc cưỡng hiếp mt n công chc (2). Trước ông Sơn tng có hàng lot viên chc b cáo buc xúc phm nhân phm, thân th hoc cưỡng hiếp n thuc cp nhưng có bao nhiêu viên chc lp tc b "đình ch công tác" đ điu tra ? Đâu phi t nhiên mà nhiu người tin rng ông Sơn dính "by" bi các h thng vn đã tng tha không ít đng chí không ch sai phm tương t nhiu ln mà còn trng pht nn nhân (3)...

Tương t, l nào có th xem vic y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng đ ngh B Chính tr, Ban Bí thưxem xét k lut bà Nguyn Th Kim Tiến cu B trưởng Y tế,cnh cáo Ban Thường v Đng y B Y tế nhim k 2015-2020, Đng y Cc Qun lý Dược nhim k 2010-2015,khin trách Đng y Cc Qun lý Dược nhim k 2015-2020,khin trách bn cá nhân là Th trưởng, Cc trưởng ca B Y tế, như bng chng ca nghiêm minh ?

Vì sao c trăm triu người Vit đu nhn ra t lâu, rng các viên chc lãnh đo B Y tế và lãnh đo các t chc đng ti B Y tế thiếu trách nhim, buông lng lãnh đo, ch đo, đ B Y tế, Cc Qun lý Dược, nhiu đơn v, cơ s khám cha bnh và cá nhân vi phm quy đnh ca đng, pháp lut ca nhà nước trong công tác xây dng, ban hành th chế, chính sách, trong vic cp phép nhp khu thuc, thc hin liên doanh liên kết, đu thu, mua sm thuc, trang thiết b y tế và vt tư tiêu hao, đ nhiu cán b, đng viên b k lut, mt s b x lý hình s mà đến bây gi, y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng mi đt nhiên nhn ra nhng yếu t đó gây hu qu nghiêm trng, tht thoát, lãng phí tin, tài sn ca nhà nước, thit hi cho Qu Bo him y tế, nh hưởng ln đến ch trương ca Đng, chính sách, pháp lut ca nhà nước v bo v và chăm sóc sc khe nhân dân, gây bc xúc trong xã hi, nh hưởng xu đế n uy tín ca t chc đng và ngành Y tế (4) ?

Chuyn đến bây gi, ông Trương Quc Cường nhân vt đang đm nhn vai trò Th trưởng Y tế mi b khi t và đ ngh truy t vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trngkhi còn là Cc trưởng Qun lý Dược chng khác gì trò h. Scandal cho phép VN Pharma nhp cng kinh doanh dược phm gi bùng lên cách nay sáu năm, Lut Hình s ch có mt b nhưng vì sao đến bây gi h thng tư pháp mi nhìn ra là cn truy cu trách nhim hình s ca ông Cường (5) ?

Tuy h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam vn khng đnhquy hoch nhân s là cht ch, chính xác song h thng tư pháp Vit Nam khi t v án VN Pharma t tháng 11 năm 2015, xét x sơ thm ln th nht t tháng 8 năm 2017, cho dù đã c che nhưng ngay t lúc đó, các tài liu, li khai cho thy ông Cường không vô can (6) vy mà ông Cường vn được la chn, b nhim vào chc v cao hơn !Vì sao li thế ( ?)tiếp tc là câu hi không có câu tr li và tt nhiên không có ai phi chu trách nhim !

***

Đến gi - gn hai tun sau khi Nusret Gökçe, nhân vt có bit danh là "Salt Bae" công b video clip ghi cnh chế biến bò dát vàng ri rc mui, đút cho đng chí Tô Lâm (y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an) thưởng thc, t các y viên B Chính tr, Văn phòng Ban chấp hành trung ương đng, Phát ngôn viên B Công an cho đến đương s cùng im lng. Có th vì im lng cũng là vàng ! K c vi y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cơ quan gn đây đm trách vai trò dátvàng cho chính th !

Vi h thng chính tr, h thng công quyn và h thng tư pháp như đã biết và đang thy ti Vit Nam, vào lúc này, cùng im lng v vic ông Tô Lâm thưởng thc bò dát vàng là vàng nhưng trong tương lai, khi tương quan lc lượng gia các băng nhóm thay đi, có th chuyn ông Tô Lâm và thuc cp dt díu nhau đi thưởng thc bò dát vàng cũng s được xem là gây bc xúc trong xã hi, nh hưởng xu đến uy tín ca t chc đng và ngành đ thêm mt ln na dát vàng cho đng ta !

Thiên h dùng bn s 9 (99,99%) trong xác đnh hàm lượng vàng như tiêu chí n đnh mc đ nguyên cht ca vàng. Vi s hn lon khó lường gia tht vi gi, gia đúng vi sai, loivàng mà chính th Vit Nam đang dùng đ dát là chui cha bao nhiêu s 0 ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 15/11/2021

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/hai-phong-khoi-to-bat-giam-hieu-truong-va-thu-quy-truong-thcs-ngo-quyen-post1401044.html

(2) https://nld.com.vn/thoi-su/dinh-chi-bi-thu-kiem-chu-tich-huyen-co-to-lien-quan-nghi-an-hiep-dam-20211112145106248.htm

(3) https://tienphong.vn/ky-luat-giam-doc-nha-khach-tinh-uy-dak-lak-bi-to-quay-roi-nu-nhan-vien-post1141507.tpo

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/de-nghi-ky-luat-nguyen-bo-truong-y-te-nguyen-thi-kim-tien-789611.html

(5) https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-789305.html

(6) https://www.vietnamplus.vn/infographics-xet-xu-vu-an-ban-thuoc-chua-ung-thu-gia-tai-vn-pharma/597020.vnp

Published in Diễn đàn

Lãnh đạo không cần phải ăn cơm muối vừng, nhưng xa hoa không kiểm soát sẽ dẫn đến tai họa.

luatphap1

Ảnh : Getty Images.

Sau vụ việc một lãnh đạo công an Việt Nam ghé thăm nhà hàng xa xỉ lừng danh tại London với giá trị mỗi bữa ăn có thể lên đến hàng tỉ đồng (tương ứng 40.000 đến 50.000 USD), nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện [1].

Một số đương nhiên lên án. Họ chỉ ra rằng thu nhập trung bình của người Việt Nam chỉ ở mức vài trăm Mỹ kim một tháng, cùng với đó là sự khốn cùng về an sinh của hàng triệu người lao động Việt Nam sau dịch Covid-19 và hàng loạt các vấn đề khác. Điều này cho thấy sự xa xỉ của bữa tiệc, nhẹ thì là thiếu nhạy cảm chính trị, nặng thì là ăn trên ngồi trốc đời sống của người dân.

Tuy nhiên, cũng có một nhóm không nhỏ khác cho rằng "lãnh đạo đất nước thì phải ăn cơm muối vừng à ?", "lần sau đi công tác nước ngoài phải mang hũ mắm theo ăn cho bọn bây vừa lòng à ?", v.v. Cách tư duy này xuất hiện dày đặc với các bình luận nhan nhản trên hầu hết các trang báo chí đưa tin tức về vụ việc. Theo họ, đã là lãnh đạo quốc gia thì ăn uống sang trọng, chi tiêu trăm triệu là chuyện thường.

Vậy các lãnh đạo đất nước ăn những bữa sang trọng trị giá hàng nghìn USD có phải là chuyện bình thường ? Và có vấn đề pháp lý gì đằng sau hiện tượng này hay không ?

Mỹ cũng vậy ?

Lấy chuyện Mỹ trước để loại bỏ một số tranh cãi không cần thiết, người viết thừa nhận rằng đời sống của các chính trị gia Hoa Kỳ cũng chẳng phải bần hàn, thanh bạch gì cho cam.

Trong quyển sách ấn tượng có tên gọi "White-Collar Government : The Hidden Role of Class in Economic Policymaking" của giáo sư Nicholas Carnes (Khoa Khoa học Chính trị và Chính sách công của Đại học Duke), Carnes chỉ ra một sự thật không mấy dễ chịu là chỉ có 13 trên tổng số 783 nghị viên của Nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1999 đến 2008 có xuất thân từ gia đình "cổ cồn xanh" (blue-collar, ý chỉ người lao động) [2].

Hiển nhiên, vị giáo sư không phủ nhận năng lực hay học vấn của những nghị viên còn lại. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng các vị trí và chức danh chính trị ngày càng được xây dựng và củng cố từ các kết nối chằng chéo của giới thượng lưu, từ những gia đình giàu-hơn-trung-lưu, những trường đại học tư nhân trứ danh, những môi trường làm việc tinh hoa và những cộng đồng tôn giáo độc quyền, v.v. hơn là từ chính kết nối với cử tri và công chúng. 

Khi các chính trị gia tiền nhiệm trở nên quá giàu có, những bữa tiệc thịnh soạn, những buổi gây quỹ xa hoa dài vô tận mới là nơi nuôi dưỡng và định hình các mối quan hệ chính trị mới, các ngôi sao chính trường mới, chứ không phải là những thử thách và khó khăn mà đại đa số quần chúng phải đối mặt ở đời thường. Chính trị từ đó trở thành sân chơi thuần túy của giới tinh hoa.

luatphap2

Chính trường Hoa Kỳ là nơi tập hợp rất nhiều cá nhân giàu có. Ảnh : Politico

Cho đến nay, có hơn một nửa nghị viên của Nghị viện đã là triệu phú Mỹ kim, 200 nghị viên khác đã lên đến tầng lớp "chục triệu phú" [3]. Mức lương 174.000 Mỹ kim một năm thật ra cũng đã bảo đảm cho họ nằm trong nhóm 6% thu nhập cao nhất Hoa Kỳ. Một số dân biểu, như ông Darrell Issa, có tổng giá trị tài sản đến hơn 350 triệu Mỹ kim.

Tại Việt Nam, tìm hiểu tổng thu nhập và mức thu nhập trung bình của các chính trị gia (dù chỉ ở cấp huyện, tỉnh) không dễ dàng như ở Mỹ. Thậm chí, có người còn xem nó là thông tin nhạy cảm, mật.

Song nhìn vào sở hữu đất đai, phong cách sống, chi phí du học cho con cái của một bộ phận đáng kể các quan chức (vốn chỉ riêng nó đã có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm), có thể thấy quá trình phân cực hóa về tư hữu tài sản giữa nhóm chính trị gia và các nhóm dân cư nghèo khó thật ra không khác mấy tại Hoa Kỳ.

Xét thêm tính chất chuyên chính vô sản không thể thiếu của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đây không phải là một bước phát triển đáng khen ngợi hay nên được biện minh. Xu thế này sẽ dần khiến cho giới chính trị gia trở nên vô minh, và tệ hơn là vô cảm, trước tình cảnh đói nghèo và cận nghèo của hàng chục triệu người.

Thói xa xỉ và sự cám dỗ của các nhóm vận động hành lang

Không có những động thái cứng rắn trước thói quen chi xài xa xỉ của các chính trị gia đồng nghĩa với việc chúng ta "dâng mỡ trước miệng mèo".

Mỡ ở đây là sự chính trực và sự cống hiến của giới chính trị gia.

Và mèo ở đây là các nhóm vận động hành lang và lợi ích của giới nghiệp đoàn.

Nhắc đến vận động hành lang không có ý nói đó là chuyện đương nhiên xấu xa. Vận động các vấn đề về nhân quyền, về môi trường, về quyền lợi lao động đã, vẫn và sẽ luôn là một kênh tiếp xúc lập pháp cần có ở mọi quốc gia.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vận động hành lang lúc nào cũng… thuần khiết và trong sạch.

Trong bài viết tạo tiếng vang lớn trên tờ Vox (Mỹ) vào năm 2018 có tựa đề "I was a lobbyist for more than 6 years. I quit. My conscience couldn’t take it anymore", một nhà vận động hành lang kỳ cựu có tên Jimmy Williams cho chúng ta thấy một vài góc khuất phía sau chính trường sôi động của Hoa Kỳ [4].

Williams kể rằng cuộc sống của một nhà vận động hành lang cứ sướng như một ông hoàng, và thật ra thì những chính trị gia được các nhà vận động hành lang săn đón cũng vậy.

"Những tài khoản chi không giới hạn, những đêm thả ga ở những khu trung tâm, những chai rượu đắt tiền, những bữa ăn thịnh soạn với các dân biểu hay nghị sĩ – đó là cuộc sống mà tôi từng có", Williams kể.

Chi tiết hơn, ông kể rằng mình có thể dùng bữa sáng với một số nghị viên và tham gia vào buổi thảo luận lập pháp với chính các nghị viên này ngay sau đó với một chủ đề có lợi cho khách hàng của ông – nội dung mà họ đã thảo luận trước đó với trứng chiên và thịt xông khói. Số tiền ông hay ủy ban hành động chính trị của mình trả cho một buổi gặp mặt như vậy là 2.500 Mỹ kim.

Hay trong các buổi vận động gây quỹ, ông cũng thay mặt khách hàng của mình chi 2.500 Mỹ kim mỗi lần (dưới hình thức là các khoản đóng góp vận động chính trị) để có thể được nói chuyện riêng với các nhân vật quyền lực về vấn đề lập pháp mà họ quan tâm.

Một vòng xoáy luẩn quẩn của "tiền trao tay" và "phiếu thuận" trong các phiên họp lập pháp.

luatphap3

Sự kiện thường niên "Politics and the Pen" của Chateau Laurier, nơi thu hút rất nhiều nhà vận động hành lang. Ảnh : The Hill.

Không hẳn là hành vi "hối lộ" thật sự với các khoản chi nóng tay nóng mặt, việc đài thọ cho lối sống xa hoa của các chính trị gia cũng là một cách để các nhà vận động hành lang tìm đường gây ảnh hưởng lên chính sách công.

Điều này được CNN cảnh báo trong một bài viết khác từ năm 2014 [5].

Theo đó, họ cho rằng dù đã có quy định pháp luật cấm giới vận động hành lang chu cấp cho các kỳ du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống của các chính trị gia, đã xuất hiện hiện tượng né tránh quy định này.

Cụ thể, thay vì nhận đài thọ trực tiếp từ giới vận động, các chính trị gia nay sẽ tổ chức các buổi tiệc, kỳ nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm sang trọng với các lý do như "giới thiệu về địa phương" hay "tổ chức vận động tranh cử".

Những nhóm lợi ích muốn tham gia và nói chuyện trực tiếp với các chính trị gia này đương nhiên sẽ phải trả một khoản phí khoảng vài ngàn USD với danh nghĩa là đóng góp chính trị. Các chi phí về ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi hiển nhiên họ cũng tự chịu. Họ thừa nhận rằng, nói chuyện với các nghị viên tại một resort đắt tiền đầy thư thái vào chiều cuối tuần bao giờ cũng dễ hơn là bàn công việc với họ ngay tại Washington D.C.

Tại Việt Nam, nếu bạn không nhận ra, vận động hành lang (mà chưa nói đến hối lộ hay tham nhũng thật sự) đã trở nên phổ biến ngay từ những năm 2000. Tiền bạc đổ vào quá trình vận động chính sách kiểu Việt Nam khó mà thống kê, nhưng tôi tin chắc là mức độ xa xỉ của nó cũng đủ khiến chúng ta choáng váng.

Cho rằng thói xa xỉ và sự phung phí của các quan chức trong các hoạt động thường nhật như ăn uống là bình thường, là chấp nhận được – đó là quan điểm không có ích lợi gì cho tương lai tư duy lập pháp tại Việt Nam.

Vấn đề minh bạch và giám sát

Đưa ra những thông tin trên để thấy sự nguy hiểm của thói xa hoa trong đời sống chính trị Hoa Kỳ và gợi mở về tình hình Việt Nam.

Song trước khi phán xét hệ thống của anh chàng khổng lồ Bắc Mỹ, cũng nên nhớ rằng Hoa Kỳ có một hệ thống pháp luật về vận động, tranh cử, và giới hạn chi tiết ngặt nghèo sẵn có.

Người Mỹ hiểu nền kinh tế của họ lớn đến thế nào, và họ có nhiều tiền ra sao. Chính vì vậy mà các quy định về đạo đức và chi tiêu của từng cá nhân chính trị gia là vô cùng chi tiết. Luật Khoa đã từng có bài viết "Luật đạo đức trong chính quyền Mỹ : Chi tiết đến từng hạng mục", đó có thể là một điểm tham khảo tốt để chúng ta hiểu sự cẩn trọng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ [6].

Bạn có nhận thấy vì sao các khoản chi mà phần trước nhắc đến chỉ là vài nghìn Mỹ kim ?

Bạn có nhận thấy vì sao các chính trị gia nước ngoài dù có thể ăn ngon mặc đẹp nhưng luôn né tránh các địa điểm quá hoang phí, phô trương ?

Bởi vì hệ thống pháp luật quốc gia lẫn công chúng luôn theo sát họ.

luatphap3

Các nhà vận động hành lang bị cấm lui tới một số khu vực trong các cơ quan lập pháp Mỹ. Ảnh : reset.org.

Các khoản tiền "lót tay", những buổi ăn uống thịnh soạn kể trên là khoản chi không nhỏ. Vài ngàn Mỹ kim đôi khi là một tháng làm việc của một bộ phận người lao động tại quốc gia này. Tuy nhiên, chúng vẫn là các khoản thu được công nhận và được các chính trị gia kê khai đầy đủ cho những cơ quan tiểu bang và liên bang quản lý về đạo đức chính trị và tài chính tranh cử.

Ví dụ, chỉ cần lên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (Federal Election Commission), chúng ta biết rằng mỗi cá nhân chỉ có thể đóng góp tài chính cho từng chính trị gia cho hoạt động tranh cử cấp liên bang với giới hạn là 2.900 USD/kỳ bầu cử [7].

Họ có thể đóng góp nhiều hơn cho các Ủy ban Hành động Chính trị (Political Action Committee – PACs : 5.000 USD/năm), hoặc cho các cơ quan đảng quốc gia và các quỹ hành động độc lập – Super PACs (có thể lên đến hàng chục ngàn Mỹ kim mỗi năm). Tuy nhiên, những khoản tiền này cũng không được tiếp nhận và sử dụng cho mục tiêu cá nhân. Thay vào đó, chúng được chi để tổ chức đại hội, xây dựng trụ sở đảng hay các vấn đề khác đáng tiêu tốn hơn nhưng chính đáng hơn.

Trong khi đó, từng tiểu bang cũng có quy định riêng cho các chính trị gia địa phương của mình với thông tin có thể tìm thấy trên National Conference for State Legislature. [8] Theo đó, Alabama cho các chính trị gia địa phương vận động không giới hạn từ cá nhân ủng hộ, nhưng cũng có bang làm chặt đến mức chỉ cho phép đóng góp 200 Mỹ kim một năm cho một nghị viên lập pháp của tiểu bang như Colorado.

Sự minh bạch thông tin này giúp cho công chúng Mỹ luôn biết được chính trị gia nào đang có bao nhiêu tiền, ai đóng góp và ủng hộ chính trị cho ai.

Người Mỹ biết dân biểu Darrell Issa có tổng giá trị tài sản đến hơn 350 triệu Mỹ kim, nhưng họ cũng biết ông có được số tiền này vì công ty sản xuất hệ thống báo động xe hơi của ông ăn nên làm ra.

Điều này, dù ít hay nhiều, tạo cảm giác chủ động và đưa ra các công cụ cần thiết giúp công chúng có thể giám sát những người mà mình bầu chọn.

Nói về Việt Nam, chúng ta không thể cho rằng việc các chính trị gia tham gia vào những cuộc vui trăm triệu là bình thường khi hệ thống pháp luật nội địa vẫn chưa có quy định đầy đủ, có thể thực thi và có thể mở rộng vai trò giám sát của báo chí và công chúng liên quan đến các khoản tiền đóng góp và chi tiêu của lãnh đạo địa phương lẫn trung ương.

***

Đúng, các lãnh đạo chính trị không nhất thiết phải ăn uống kham khổ, hay nói như nhiều bạn là ăn mắm, ăn cơm muối vừng thì mới là yêu nước thương dân.

Nhưng ngược lại, ủng hộ và tạo điều kiện cho các quan chức tham gia các buổi tiệc tùng xa xỉ bao giờ cũng là công thức dẫn đến tai họa.

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Nguồn : Luật Khoa, 11/112021

Chú thích :

1. Việt, V. T. (2021, November 9). Facebook bỏ chặn từ khoá tìm kiếm vụ Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng. VOA.  

2. Carnes, N. (2013). White-Collar Government : The Hidden Role of Class in Economic Policy Making (Chicago Studies in American Politics) (Illustrated ed.). University of Chicago Press. 

3. Gordon, N. J. (2021, August 3). How Did Members of Congress Get So Wealthy ? The Atlantic. 

4. Williams, J. (2018, January 5). I was a lobbyist for more than 6 years. I quit. My conscience couldn’t take it anymore. Vox. 

5. Fitzpatrick, B. C. D. G. A. D. I. (2014, October 30). Politicians live it up and have the lobbyists pay – CNNPolitics. CNN. 

6. Phượng, H. K. (2017, May 7). Luật đạo đức trong chính quyền Mỹ : Chi tiết đến từng hạng mục. Luật Khoa Tạp Chí.  

7. Contribution limits. (2021). FEC.Gov. 

8. State Limits on Contributions to Candidates. (2021). National Conference for State Legislature. 

Published in Diễn đàn
vendredi, 12 novembre 2021 00:21

Hay là Tô Lâm ‘bị cài bẫy’ ?

Ngày 8/11, Tô Lâm vn ch trì l k nim ngày Pháp lut Vit Nam, vn đăng đàn nói v thượng tôn Pháp lut và Hiến pháp. Tuy nhiên, Đi tướng đã không nói rõ s mnh chính ca ông là "thượng tôn đàn áp". Bi vì, hin trung bìnhc 100 người dân trong nước, có 2 công an theo dõi và canh gi, mt con s k lc hiếm thy trên hành tinh này.

tolam1

Miếng tht bò oan nghit ca Tô Lâm.

Mt tun tr li đây, đang tn ti hai gi thuyết Vit Nam. Th nht, chuyn B trưởng Tô Lâm đp "tht bò dát vàng" là mt phi v không th nào hoàn ho hơn ca "b già" Nguyn Văn Hưởng đánh Tô Lâm "t xa nhưng sát ván". Th hai, scandal mà B trưởng Công an Tô Lâm đang chu trn ch là thuyết âm mưu v vn, chng phi chuyn gì to tát c. đt nước luôn có các phi v "đánh qu tù mù trn lt c thn linh" (thơ Nguyn Duy) thì c hai gi thuyết này đu có các lp lun ng h hay phn bác cùng song song tn ti (Pros and Cons). Tuy nhiên, các din tiến gn đây trên thc đa dường như đang nghiêng v phía "Tô Lâm b cài by" nhiu hơn.

Hin tượng đu tiên đã cho thy ngay vic "b cài by" gn vi s tht. Đã có tin Facebook nói đang điu tra lý do "bò dát vàng" b chn. Hôm 9/11, công ty m ca Facebook cho biết, h đã b chn t khóa tìm kiếm v đu bếp ni tiếng Nusret Gökçe vi tên cúng cơm Salt Bae (Thánh Rc Mui) sau khi phát hin ra rng cm t "#saltbae" b chn trên toàn cu ch vài ngày sau khi mt video 41" cho thy vua bếp này đưa mt miếng tht bò dát vàng vào ming quan chc cp cao ca Đảng cộng sản Việt Nam ti London. Không rõ lý do vì sao trước đây, t khóa này b yêu cu chn và theo Reuters, người phát ngôn ca công ty t chi bình lun v nhng lý do kh dĩ. Trong lúc b chn,vic tìm kiếm vi t khóa li dn ti mt tin nhn khác cho biết v vic vi phm tiêu chun cng đng.

Cái Clip 41" do tay ch nhà hàng Nusret Gökçe quay cnh Tô Lâm "táp" miếng bít tết, sau đó, "Thánh Rc Mui" đưa lên Tik Tok, c cho là ch đ qung cáo nhà hàng ca anh ta. Vy thì khi ai đó mun anh ta g xung sau mt tiếng đng h (theo ch th ca Tô Lâm ?), thì đương nhiên là phi tr rt rt nhiu tin. Nhưng k l hơn là không lâu sau đó, công ty m ca FB đang cho kim tra li và nói rng, đã b chn t khóa tìm kiếm v đu bếp ni tiếng. Vy là mt ln na, thiên h li có th t do tiếp cn cái Clip y thoi mái. Rõ ràng, đây có mi tương quan gia lc chn và lc đy. Đàn em nm vùng ca Tô Lâm được lnh "chn" cái Clip làm hi ch, ngược li các thế lc mun "ht" Tô Lâm li mun y tiếp" cái Clip y lên mng.

Điu thú v tiếp theo là các thế lc mun "ht" gã công an Tô Lâm đã có du hiu xut hin công khai trên truyn thông trong nước. Ngày 8/11, trang mng Zing s hu đông đo người theo dõi, là cơ quan truyn thông bán chính thc đu tiên Vit Nam, dám "s dái nga" khi ti mt bài viết khá git gân "Nhiu người tiêu dùng Châu Á không mua ni tht bò !". Nhiu trang mng khác "khoát nước theo mưa" ti tp đăng li ca Zing. Các dân mng cười khoái trá và v tay đôm đp. Hoan hô các t báo chính thng trong nước đã "x lá" nhưng rt có đo đc, dám chc ngoáy miếng bít tết ca B trưởng, khiến nhà nhà, người người được trn cười khoái chí !

Chưa hết, đúng vào ngày 8/11, khi lnh "gii cu sếp" được ban hành, t báo ca Tô Lâm, có tên "Công an Nhân dân" cũng đăng ti mt xã lun khét tiếng "chi" các thế lc thù đch, mc dù công an tha biết, thế lc y nm ngay trong lòng Đảng cộng sản Việt Nam : "Lun điu suy din quy đnh mi v nhng điu Đng viên không được làm". Ch trang Viet-studies.net, Trn Hu Dũng, cu Giáo sư Kinh tế ti Hoa K, vi đu óc nhy cm đc bit đã ngi thy mùi "khét" t Hà Ni khi ông bình lun : c bài này mà phát tc cười ! Nói vòng vo tam quc nhưng ct ý là đ ám ch rng, trong 19 điu mà Tng bí thư Nguyn Phú Trng va cm đng viên không được làm thì không có điu cm ăn bít-tết dát vàng ! Ch các thế lc thù đch mi suy din by b, xuyên tc vic đng viên (Tô Lâm) ăn chiêu đãi tht bò rc vàng !" Thanh minh thanh nga kiu này thì tht đúng là "gy ông li đp lưng bà !"

Phái mun "h" g mm đến mc nói công khai trên mng là Tô Lâm b chính c Lê Đình Kình, 58 năm tui đng, 85 năm tui đi, "báo ng" do C b giết tc tưởi trong "cái đêm hôm y đêm gì" (1) ti thôn Đng Tâm (ngoi thành Hà Ni). Huy đng hơn 3.000 công an, vi đ các loi vũ khí đàn áp chưa ti chc h nông dân, thì qu là "trn hp đng" có th đưa vào trường C500 ging dy ! Nhưng thôi, chuyn tâm linh này xin không đào sâu thêm đau lòng. Ch có điu trên đi này, trn sao âm vy, có vay có tr. Tô Lâm lên kch bn, thm chí có th chính y ch chưa chc đã là Tng bí thư Nguyn Phú Trng đã ký vào"Mt lnh 419A" đtrit h c thôn Hoành nếu có chng đi (2).

Lùi vào hu trường "cuc đao búa" đ "h" hay "gi" Tô Lâm, còn nhiu tình tiết mà người có đu óc bình thường không th hiu ni. Hn Nguyn Phú Trong không bao gi quên Tô Lâm vn là t rut" ca đng chí Ba Dũng mt thi trước đây. Nhưng ri cũng chính nh Tô Lâm "tr c" mà Nguyn Phú Trng mi "dp tim" ni lc lượng kiêu binh do Ba Dũng và Nguyn Văn Hưởng cài cm li trong B Công an. Tuy đã nht được quyn lc vào cái lng riêng ca mình, Phú Trng vn chưa thy an tâm. Mc du được đích thân Tp Cn Bình bo lãnh công khai, Phú Trng thy bn chân ghế ca mình vn chưa vng.

Bn tính "tr c" ca Tô Lâm làm ông ăn không ngon ng không yên, nht là cái kết qu x con trai Hưởng va ri khiến ông có cm tưởng, ông vn thua Hưởng và Lâm mt hip. 4,5 triu USD (hay còn nhiu hơn na ?) vn bc hơi sau phiên tòa mà Nguyn Duy Linh li thoát him. Ch mt phn ba thi gian thi hành án sau phúc thm (lúc y ch còn 4/12 năm), cng thêm cái lnh ân xá thì ch 3 năm na Linh có th ôm khi tin khng l đ n ơn đáp nghĩa" vi nhiu người khác nhưng chc chn Trng s không có phn. Đy là chưa nói ít khi x được mt v án "gi s vt đúng tên", tc là x mt v tham nhũng khng,y vy mà 5 t VNĐ thu v ch bng có con s l 115 t (tính tng s đô la gia đình Hưởng giu được).

Cui cùng, nói thêm v gi thuyết "phn bác" cho rng, chuyn Tô Lâm ăn bít tết dát vàng ch là "chuyn bao đng". Tô Lâm vn được Phm Minh Chính ưu ái, th hin ngày 6/11 khi đoàn v đến Hà Ni (không rõ Tô Lâm xin hay Th tướng c) đã được đi din cho c đoàn xung sân bay chp nh vi kin hàng quà tng ca bà con Vit kiu. Đng thái này hơi trái khoay đi vi kiu bào ngoài, vì bà con thường nghĩ rng, B trưởng Ngoi giao chuyn quà ca bà con cho B Y tế mi phù hp ch ! Màn kch dng vi nên hơi l liu, khá d. Chưa hết, sang ngày 8/11, Đi tướng Tô Lâm vn đăng đàn ch trì bui l và din thuyết v đo đc cách mng nhân hưởng ng ngày Pháp lut Vit Nam.

Mt b trưởng nm trong tay 2 triu quân (tính c lc lượng an ninh, trt t cơ s), nghĩa là c 100 người dân có 2 công an theo dõi và canh gi, thêm c béc-giê, nga và nghe nói sp mua sm c máy bay riêng cho lc lượng nào đó trong công an, Tô Lâm t ra không h nao núng. Nhưng hãy ch xem đám mây vân cu s vn vũ kiu gì trong cơn "giông t" trit tiêu ln nhau gia các đng chí "ch có cái tên là cng sn". Mt bà má min Nam tng nuôi giu cán b nm vùng tâm s : "Mi ln nghe mt thng Trung ương hay B Chính tr b trm, má mng như ngày xưa nghe tin dit được mt ác ôn". Ti nghip quá má ơi, má đng mong lũ con cháu má c phi lao vào giết chóc nhau mãi như thế. Má phi cu cho người ta x cái th chế đ ra lũ đc tài và tham nhũng y mi gii quyết được tn gc vn đ !

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 12/11/2021

(1) "Cái đêm hôm y... đêm gì ?" là mt bút ký ca nhà văn Phùng Gia Lc trong giai đon Đi mi ti Vit Nam.

(2) Giáo sư Hoàng Xuân Phú là Vin sĩ Vin Hàn Lâm Cộng hòa liên bang Đc nên cho đến nay, ông tm thoát him khi trng pht ca Tô Lâm.

Published in Diễn đàn

Người đứng đầu nước Mỹ giầu nhất thế giới, tổng thống Barack Obama thăm chính thức Việt Nam. Sau những lễ nghi và thăm viếng ngoại giao ở Hà Nội, đến bữa, Tổng thống Mỹ ra quán bún chả bình dân phố Huế ăn trưa cùng dân thường Hà Nội. Một bát nước chấm, chả nướng. Một đĩa bún. Một đĩa rau sống. Một chai bia Hà Nội. Bữa ăn của Tổng thống Mỹ khi công cán ở Hà Nội chỉ vài chục ngàn đồng tiền Việt, chỉ hai, ba đô la Mỹ.

batluong1

Người đứng đầu nước Mỹ giầu nhất thế giới, tổng thống Barack Obama ra quán bún chả bình dân phố Huế ăn trưa cùng dân thường Hà Nội.

Tổng thống Mỹ ăn bữa trưa bình dị cùng người dân thường Việt Nam không những là hình ảnh đẹp của con người Barack Obama mà còn là hình ảnh đẹp của nước Mỹ, hình ảnh lung linh của một chính quyền dân chủ, chính quyền từ dân mà ra, gần dân, chan hòa với dân, không có gì cách biệt với dân.

Đoàn Chính phủ nhà nước cộng sản Việt Nam thăm vương quốc Anh với những thành viên như Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Tai tiếng ở trong nước đàn áp, bắn giết dân. Đàn áp quyền biểu tình, đàn áp quyền tự do ngôn luận của dân. Xông vào tận giường ngủ bắn giết dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Tai tiếng cả trên thế giới đến mức trở thành tội phạm quốc tế khi đưa cả thê đội mật vụ với hai tướng chỉ huy đột nhập phi pháp vào nước Đức, đạp lên luật pháp nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam.

Đoàn Chính phủ của đất nước tận cùng nghèo mạt. Người dân phải lang bạt, vật vờ khắp thế giới kiếm sống. Đàn ông bán sức lao động làm thuê. Không có việc làm thuê thì làm tội phạm. Buôn ma túy. Buôn người. Làm băng đảng cướp của giết người. Làm kẻ cắp vặt ở siêu thị. Đàn bà bán thân làm nô lệ tình dục.

Đầy tai tiếng cả về nhân cách con người và tai tiếng cả về danh dự, thể diện quốc gia, trong đoàn Chính phủ nhà nước cộng sản Việt Nam thăm nước Anh, Bộ trưởng Tô Lâm lại một lần nữa lộ ra nhân cách thấp hèn, chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khó, không biết đến thể diện quốc gia.

Tổng thống Mỹ đến Việt Nam đi ăn bữa trưa bún chả, chỉ, hai, ba đô la. Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn bữa tối thịt bò dát vàng. Giá miếng thịt bò dát vàng trong miệng Bộ trưởng Tô Lâm cả ngàn đô la. Tổng thống Mỹ tự cầm chai bia, ngửa cổ lên tu như mọi người dân lao động bình thường. Bộ trưởng Tô Lâm không cần động tay, chỉ việc há miệng. Hai vành môi banh ra như mỏ con chim non chờ chim mẹ mớm mồi. Tô Lâm há mồm chờ người hầu đút miếng thịt bò dát vàng vào miệng. Một hình ảnh rất kệch cỡm, chướng mắt, thiếu thẩm mĩ và vô chính trị.

batluong2

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khó, không biết đến thể diện quốc gia.

Nơi Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cong môi chờ người hầu đút miếng thịt bò dát vàng ngàn đô la vào miệng chính là nơi mới năm trước ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói, trên đường trốn chui trốn lủi phi pháp vào nước Anh kiếm miếng ăn đã chết ngạt, chết lạnh cứng trong thùng xe đông lạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô vào cái dạ dày tham lam ở ngay chính nơi ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói chết thê thảm trên đường trốn chui trốn lủi vào nước Anh kiếm miếng ăn. Càng thấy sự tận cùng bất lương, tận cùng mất tính người ở ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an.

Vì có những người Việt Nam sung sướng giơ ngón tay cái lên tỏ ra hãnh diện khi nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô mới có ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn phải chết cóng trong thùng xe đông lạnh.

batluong4

Ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô rồi mau mắn, hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông thủy tổ cộng sản thế giới Karl Marx...

batluong3

...và ông thủy tổ cộng sản Việt Nam Hồ Chính Minh, bày tỏ tấm lòng trung thành với lí tưởng đấu tranh chống bất công, nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho giai cấp vô sản.

Ở ngay nơi ba mươi chín người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn chết thảm, ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an nuốt miếng thịt bò dát vàng ngàn đô rồi mau mắn, hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông thủy tổ cộng sản thế giới Karl Marx và ông thuỷ tổ cộng sản Việt Nam Hồ Chính Minh, bày tỏ tấm lòng trung thành với lí tưởng đấu tranh chống bất công, nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho giai cấp vô sản. Không phải chỉ tận cùng bất lương, ông Ủy viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng bộ Công an còn tận cùng giả dối.

Có phải người cộng sản là như vậy : Tận cùng bất lương. Tận cùng giả dối ?

Phạm Đình Trọng

(05/11/2021)

Published in Quan điểm

"Họa vô đơn chí" đối với Bộ trưởng Tô Lâm

RFA, 08/11/2021

Dân Vit "sc so" trên Internet vi các cm t : "Tô Lâm ăn tht bò", "bò dát vàng", "Tô Lâm ăn bò dát vàng"… RFA dùng công c Crowtangle đ đo lường mc đ người dùng trên mng xã hi th