Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hệ thng truyn thông chính thc va cung cp thêm hàng lot thông tin liên quan đến s kin mt n giáo viên quỳ trong sân UBND tnh Đk Lk đ dâng đơn khiếu ni hi đu tun trước !

quy1

Bà Hoa Anh (phải) đưa ra nhiều căn cứ cho thấy việc Thành phố Buôn Ma Thuột điều chuyển mình không đúng quy định - Ảnh : TRUNG TÂN.

Theo đó, cô Nguyễn Th Hoa Anh, giáo viên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (ta lc ti xã Cư Êbur, thành ph Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã kêu oan sut mt năm vì b điu chuyn vô lý t trường Tiu hc Võ Th Sáu đến trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.

Trả li t Tui Tr, ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch thành ph Buôn Ma Thuột, khẳng định, các quyết đnh điu chuyn mà ông đã ký là "đúng quy định, đúng thm quyn và s không thay đi" (1).

Ông Hưng nêu ra hai lý do có tính quyết đnh trong vic điều chuy