Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ch Trn Diu Liên là ch gái ca anh Trn Hunh Duy Thc. Trong quá kh, ch Liên đã có dp trình bày v hoàn cnh ca anh Thc trong tù, đin hình là nhng ln anh quyết đnh tuyt thc nhiu ngày.

thdt1

Trn Hunh Duy Thc. Ảnh minh họa

Hôm nay, mi quý đc gi theo dõi bui trò chuyn sau đây gia tôi, Phm Phú Khi, và ch Trn Diu Liên.

Phm Phú Khi : Thưa ch, xin ch cho biết ln mi nht ch gp anh Thc là lúc nào ? Và ln đó là mt bui thăm em bình thường hay có gì đc bit khác hơn không ?

Trn Diu Liên : D xin chào Phú Khi, li đu tiên, tôi rt hân hnh được cơ hi trò chuyn cùng Phú Khi ngày hôm nay.

Ln mi nht gia đình được gp Thc là vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Mc đích ca bui thăm gp này cũng không có gì đc bit hơn các ln khác. Tuy nhiên, trước đó đã lâu ri, hơn 5 tháng, gia đình không được thăm Thc sau ln thăm vào mùng 2 Tết Âm Lch năm 2020 do nh hưởng ca dch Covid, tri giam không t chc cho thân nhân thăm gp tù nhân đ hn chế s lây lan ca dch bnh. Vì vy bui thăm gp hôm 16/07/2020 đem li nhiu cm xúc và nhng câu chuyn tht đc bit cho hai ch em.

Phm Phú Khi : Sc khe ca anh Thc trong thi gian gn đây ra sao ch ? Ch có nhng lo âu gì v mặt sc khe hay tinh thn ca anh Thc không ?

Trn Diu Liên : Tôi nhn thy th cht và tinh thn ca Thc đu n đnh, sc khe ca Thc luôn là mi quan tâm hàng đu ca gia đình, c th cht ln tinh thn. Nhân đây nhc đến vic chăm sóc tinh thn, có mt vic khá ng nghĩnh là trong quá trình tù đôi khi Thc li chính là ngun đng viên tinh thn ngược li cho c gia đình. Nhng nhn đnh v tình hình chính tr thế gii, trong nước, tình hình bin Đông, đi dch Covid 19 và Đi hi 13 mà Thc chia s rt thú v và "thi s", ngay c mình bên ngoài mà đôi khi còn không có được nhng nhn đnh như vy, cách lp lun và vin kiến ca Thc giúp tôi hy vng v tương lai đt nước nhiu hơn.

Phm Phú Khi : Anh Thc là người đc nhiu, theo dõi sát các vn đ thi s ti Vit Nam và trên thế gii, dù trong tù. Anh có v là người có cái nhìn tích cực v nhiu khía cnh trong cuc sng, ngay c khi anh đã tù nhiu năm. Có phi anh là mu người lc quan không thưa ch ?

Trn Diu Liên : Như tôi va chia s, Thc thường xuyên có cách tiếp cn cuc sng và s vic mt cách tích cc. Nhưng đó không phi là s gượng ép đ gia đình không phi lo lng, cũng không phi là mt siêu năng lc đc bit gì c, mà theo li Thc đó ch là kết qu t nhiên khi con người sng thun theo quy lut.

Thc tng nói Công lý không ch là l phi mà còn là quy lut tiến đến l phi. Thc hiu rõ quy lut này nên biết được con đường đu tranh cho công lý đang đâu, và khi nào đến đích. Thi gian tiến trin ca dòng chy thi đi cũng vy, Thc hiu rõ quy lut ca nó nên có nhng suy nghĩ và hành đng tích cc. Thc tng chia s vi ba mình rng : "Nhng con đường ca con đi luôn da theo quy lut nên không ch chc chn v đích mà còn giúp đt được nhiu mc tiêu. Con đường Vit nam cũng vy, Công lý sáng t thì Chân lý s bng sáng."

Phm Phú Khi : B lut hình s sa đi năm 2015 có hiu lc đi vi anh Thc k t ngày 1/1/2018, như vậy đáng l ra anh ch tù 5 năm thôi. Nhưng h vn chưa xét x trường hp ca anh ?

Trn Diu Liên : B lut hình s Vit Nam sa đi năm 2015 đã quy đnh rõ ràng, trường hp ca Thc đáng ra phi được tr t do ngay nhưng nhà cm quyn c tình không áp dng các quy đnh đó mà tìm cách din gii lut theo cách riêng ca h đ duy trì bn án này. Điu này không nhng không đúng vi lut pháp hin hành mà còn đi ngược s văn minh và tiến b ca nhân loi. Có th không phi là h hoàn toàn c tình không tôn trng lut pháp. Tôi nghĩ là h cũng gp rt nhiu khó khăn, nhiu áp lc trong vic nhìn nhn và sa cha sai lm.

Phm Phú Khi : Gia đình và lut sư ca anh Thc có d trù tiếp tc kháng cáo trường hp này na không ch ?

Trn Diu Liên : Gia đình vn luôn đng hành vi Thc trên con đường đu tranh công lý và giúp Thc hoàn thành s mng là giúp cho Vit Nam tht s có t do, dân ch, trong thi đim quyết đnh ca thế gii toàn cu hóa này.

Phm Phú Khi : Anh Thc, tính đến nay, đã tù hơn 11 năm k t ngày 24 tháng 5 năm 2009. Anh đã có nhiu cơ hi đ được t do nhưng vi điu kin phi ri khi Vit Nam, điu mà cho đến nay anh vn không chp nhn. Nếu theo bn án cũ thì anh vn phi tiếp tc tù thêm gn 5 năm na. Còn có mt vin nh nào khác hơn là tù không, thưa ch ?

Trn Diu Liên : Tác đng chính tr, xã hi vi vic tr t do cho các tù nhân lương tâm là rt ln và lâu dài, nht là s to ra án l, to tin đ ci cách cho nn tư pháp Vit Nam, buc nhà cm quyn phi Thượng tôn pháp lut và tôn trng nhân quyn. Đó là mc tiêu mà Thc luôn tranh đu đ làm nn tng xây dng nhà nước pháp quyn, đ Vit Nam có đ điu kin hi nhp thế gii trong môi trường toàn cu hóa. Sa lut thì khó, có th h s sa thông tư hay ngh quyết đ đáp ng vi s thay đi th chế chính tr, phù hp vi điu kin xây dng nn tng dân ch hóa cho Vit Nam trong tương lai.

Phm Phú Khi : Ch là mt trong nhng người gn gũi nht vi anh Thc và hiu rõ nguyn vng ca anh. Vì nguyên do gì mà anh Thc kiên quyết trước sau như mt không ri Vit Nam, dù được t do ?

Trn Diu Liên : Thc ch chp nhn v bng con đường công lý, vì con đường đu tranh cho công lý không ch tr t do cho Thc mà còn làm cho lut pháp phát huy được giá tr tht s ca nó và được thượng tôn. Thc mong mun vic tr t do cho mình s dn đến s xác lp mt án l, chng minh ti danh lt đ chính quyn ch hình thành khi có s dng đến sc mnh vt lý. Bi l nếu Thc chp nhn được t do bng con đường khác, thì vic Thc được t do vn không thay đi được điu gì cho nhng trường hp tương t như Thc đang b giam gi hoc s b kết án trong tương lai. Như thế thì lut pháp vn chưa thc hin được nhim v là bo v quyn con người, công lý không th được thc thi mt cách có chn lc và có điu kin. Công lý là l phi nên bt k con đường nào khác cho Thc được t do mà làm suy gim l phi thì Thc không chp nhn. Vì vy vic ra nước ngoài hay vn đng đc xá không phi là mc tiêu đu tranh ca Thc.

Phm Phú Khi : Xin ch chia s mt k nim t thưở bé mà nói lên được tính cách con người ca anh Thc hôm nay.

Trn Diu Liên : Tôi nh hoài k nim lúc nh ba tôi thường hay mua cho chúng tôi nhng cun truyn tranh, lúc đó Thc chưa đy năm tui. Mt ln khi ba đang đc cho chúng tôi nghe câu chuyn v mt ông tiu phu b nhng k ăn tht bt, chun b cho vào ni nước sôi làm tht, bt ng Thc git ly quyn truyn ri nhm vào hình nh ca k xu mà bu mà véo ri bt ra. Lúc đó ba hi Thc vì sao con làm vy. Thc nói đ cu ông tiu phu. C nhà cười vang vi phn ng thun khiết pha chút ng nghĩnh ca Thc, va phn n va thương xót ông tiu phu.

T nh Thc thường hay đt câu hi khi nghe ba k nhng câu chuyn v tư tưởng t do, bình đng, bác ái, nhng câu chuyn v cuc cách mng Pháp. Thc hi ba làm sao đ có công bng h ba, ba nói thì phi có nhng người có lòng bác ái nm gi quyn hn đ bo đm s công bng đó cho mi người. Thc li hi : nhưng nếu đã có nhng người có quyn đ cho người khác công bng thì không còn công bng na. Ba nói thì cái gì cũng tương đi thôi. Thc đã không bng lòng câu tr li ca ba. Thc lúc đó mi chín tui đã bt đu cuc hành trình tìm hiu đ thu hiu được bn cht và nguyên lý ca s công bng.

Phm Phú Khi : Được biết anh Thc là người con hiếu tho vi ba m. Có phi vy không thưa ch ? Ch có k nim nào nói lên được đc tính này ca anh Thc không ?

Trn Diu Liên : Thc rt yêu thương ba má và gia đình. Trước khi b bt Thc ít th hin tình cm bng li nói lm, tuy nhiên qua hành đng ca Thc gia đình có th hiu được. Tình yêu thương Thc dành cho ba má và gia đình không khoa trương, c thế lng l và chân thành.

Vào năm 2005, má tri qua mt cơn thp t nht sinh, các bnh vin và thy thuc gii nht đu khuyên đưa má v nhà đ ra đi cho thanh thn. Rt bt ng là sau đó má bng nhiên khe li và ăn ung ngon ming. Thế là má sng cùng con cháu thêm được sáu năm na. Mãi đến sau này khi Thc đã b bt, trong thư 76B gi v nhà, gia đình mi biết được rng vào lúc đó Thc đã cu nguyn xin cho má được sng thêm và sn sàng chp nhn tn th mười năm hoc hơn na. Thc viết rng chính vic má có th sng tiếp sau cơn bo bnh đó đã thay đi sâu sc đc tin ca Thc vào Thế gii siêu thc Tâm linh ca vũ tr. Và cũng trong thư này, Thc nói rng k t khi má mt, Thc đã tâm nguyn nếu có gì không may xy đến vi ba, Thc cũng s cu nguyn cho ba và sn sàng gánh ly mi th min là ba được khe mnh. Bên cnh đó, Thc nói mình cũng sn sàng làm điu tương t cho Vit Nam, vào thi khc quyết đnh, Thc sn sàng nhn mi th thách, chông gai hơn na đ giúp Vit Nam vượt qua thi khc đen ti.

Khi Thc còn nhà, Thc luôn c gng dành thi gian cho má dù là trong nhng vic nh nht nht. Ngày nào trước khi đi làm và đưa hai con đi hc Thc cũng ghé qua phòng má đ thưa má đi làm và hai cháu thưa bà đi hc. Chiu v ti nhà li ghé vào thưa má con mi v, luôn đu đn như vy cho đến khi Thc vng nhà. Mc dù công vic có bn thế nào thì Thc cũng không bao gi quên hi han, trò chuyn vi má, khi nào Thc không đi công tác thì s luôn ăn cơm cùng má.

Sut bao năm vng nhà, Thc làm rt nhiu bài thơ và ph thành nhc đ tng cho gia đình. Trong mi cuc thăm gp vi gia đình hoc mi ln gi đin thoi v nhà hàng tháng, ch vn vn năm phút thôi, câu đu tiên Thc luôn hi là nhà ba có khe không ? Thc cũng không quên nh các ch chăm sóc cho ba tht chu đáo, ch ngày em v. Vào dp sinh nht ln th tám mươi lăm ca ba. Trước đó là thi đim Thc va ngưng tuyt thc sau ba mươi bn ngày, sc khe chưa hi phc, nhưng vn dành thi gian, nuôi ý tưởng sáng tác bài hát Tình cha dn bước con v, nhng mong s gi thư v kp tng cho ba. Nhưng do thi gian kim duyt ca tri giam quá lâu, Thc đã phi c gng hát bài hát này trong năm phút ngn ngi được gi v nhà đ kp làm quà tng sinh nht cho ba. Trong ging hát tôi nghe được tiếng nc nghn ca em mình. Đó là ni nim thương nh người thân sau bao năm xa cách.

Thc luôn nói vi gia đình rng mình không có bt k hi tiếc nào khi chn con đường này. Nhưng chc có l điu hi tiếc duy nht ca Thc là không được đi tang má và được lo cho ba lúc tui già.

Phm Phú Khi : Anh Thc viết khá nhiu trong tù, và cũng gửi thư v cho gia đình thường xuyên phi không ch ?

Trn Diu Liên : Thc rt yêu thích viết lách và nhng hot đng nuôi dưỡng tinh thn khác như là đc sách, sáng tác truyn, thơ, âm nhc, tiu thuyết, c súy cho vic tôn trng và thc thi quyn con người, tình yêu thương nhân loi.

Nhiu nht là các bài viết và cnh báo, nhn đnh v chế đ chính tr, kinh tế và nhiu mt khác ca xã hi Vit Nam, tình hình chính tr, kinh tế thế gii, nht là mi quan h Vit Trung, cuc chuyn trc sang Đông Nam Á ca M, cuc chiến thương mi M Trung, tình hình Bin Đông, đưa ra gii pháp và nhng li khuyên giành cho lãnh đo, đu tranh yêu cu nhà cm quyn phi thượng tôn pháp lut và thc hin trưng cu dân ý ; nhng mi nguy tim n cho đt nước mà Thc tng cnh báo, đ ra mc tiêu phát trin đt nước trong tương lai và vai trò ca Vit Nam trong s phát trin ca thế gii.

Qua nhng lá thư gi v gia đình, Thc luôn viết vi tâm nim vng tin vào s thay đi tt yếu ca vn mnh đt nước, khiến cho người đc luôn có thêm nhiu hy vng vào tương lai ca đt nước. Thc tranh th thi gian, viết rt nhiu. Nhng lá thư được đánh s th t, cho ra đi nhng bài phân tích chính xác có giá tr thi cuc. Ngoài ra Thc cũng đã hoàn thành xong mười tp thơ Thương Ơi Là Thương, rt tiếc là mi ch có tp mt được gi ra và đã được gia đình in thành sách xut bn.

Phm Phú Khi : Có nhng lá thư đến, nhưng cũng có nhng lá không đến. Được biết ông Trn Văn Hunh, ba ch, đã khiếu ni v vic này. H có gii quyết rt ráo chuyn này cho gia đình ch không ?

Trn Diu Liên : Hơn 10 năm Thc tù và tranh đu thì phương pháp đu tranh ch yếu, và được Thc s dng nhiu nht, là quyn khiếu ni, t cáo. Đây là mt quyn vô cùng quan trng không ch đi vi người tù mà còn đi vi mi công dân t do trong bt k quc gia nào. Bi vì đng trước mt nhà nước nm mi tài lc quc gia và ba quyn hành pháp, lp pháp, tư pháp thì quyn khiếu ni, t cáo là mt phương tin quan trng đ người dân đm bo rng nhng vic làm ca nhà nước không đi trái mc đích bo v quyn con người. Chính bi s quan trng đó, quyn khiếu ni, t cáo đã được Hiến pháp Vit Nam công nhn và bo v. Cách đu tranh này đã được Thc s dng t trước khi v nhà tù Ngh An và đến gi. Chính vì không th t chi hay ph nhn quyn này mà tri giam đã tìm đ mi cách gây khó d, không cho Thc thc hin. Khi mà nhng yêu cu, đòi hi tuân theo pháp lut b chính nhng người đi din cho nhà cm quyn, có nhim v bo đm cho lut pháp được thc thi t chi, thì Thc buc phi chn cách tuyt thc, như mt hình thc th hin s phn kháng m t cách ôn hòa trước nhng hành đng vô lý.

S dng lut pháp mt cách tùy tin luôn là đ tài ni bt t các tri giam. H đá bóng và đ li cho nhau rt tài tình và cũng chưa bao gi h gii quyết vn đ mt cách tha đáng cho đơn khiếu ni nào. Gia đình tôi đã làm không biết bao nhiêu đơn khiếu ni, t cáo v vic vi phm lut ca tri giam. Chưa ln nào tri giam gii quyết vn đ mt cách thu tình đt lý, nhưng chúng tôi vn luôn kiên trì s dng lut pháp đ bo v quyn li chính đáng và l phi, dù biết là lut pháp chưa hoàn chnh. Nhưng như Thc thường nói : ch khi nào hu hết người dân biết s dng pháp lut đ bo v mình và đòi hi pháp lut thc hin nhim v bo v quyn con người thì lúc đó lut pháp mi được ci thin.

Phm Phú Khi : Trong sut 11 năm qua, anh Thc trong tù, tuy mt t do, anh đã chp nhn bn án chế đ dành cho mình. Nhưng còn gia đình ch, đến v con anh Thc, và nht là ch, hn lo lng cho anh tng ngày tng giờ. Ch có th cho biết nhng gì đang nm trong suy tư ca gia đình ch và v con anh Thc được không ?

Trn Diu Liên : Điu mà gia đình chúng tôi luôn quan tâm là tinh thn và sc khe ca Thc luôn bình an, tuy mong mun ca gia đình tt nhiên là Thc được t do càng sm càng tt, mong ch ngày đoàn t sau khong thi gian dài xa cách. Nhưng gia đình ch mong làm được mi cách có th đ bo v an nguy tt nht cho Thc, bt k là Thc chn điu gì. Nói gì đi na thì có mt điu chc chn là đến hôm nay ai trong gia đình cũng hiu được giá tr t do mà Thc đang đu tranh không dng li cá nhân Thc mà là nn tng t do, dân ch cho Vit Nam trong tương lai.

Phm Phú Khi : Còn ch Liên thì sao ? 11 năm qua nhng tâm tư tình cm ca ch, nht là hai ln mà anh Thc đã kiên quyết tuyt thc nhiu ngày, thì lúc đó cm nghĩ của chị như thế nào ?

Trn Diu Liên : Trước đây tôi cũng là người th ơ vi thi cuc như nhiu người. Nhưng t khi Thc b kết án oan, tôi và gia đình bt đu cuc hành trình đòi công lý cho em mình. K t đó làm thay đi nhn thc ca tôi v xã hi, v tình hình chính tr đt nước, và tôi đã có cái nhìn chân tht hơn v đt nước ca mình. Ban đu tôi ch hành đng theo s thôi thúc tình thân, mc dù không hiu gì nhiu nhưng tôi tin em mình không phi là người có toan tính bo tàn. Mt thi gian sau đó tôi hiu ra con đường ca Thc là đ cng hiến cho Vit Nam, đ thế h con cháu có được mt tương lai tươi sáng, t do và phát trin bn vng tht s.

Hơn 11 năm qua, có biết bao nhiêu là s khó khăn vt v v vt cht cũng như tinh thn. Không giy mc nào t hết được khi mà chúng tôi phi đi mt vi c h thng lut pháp không thượng tôn, luôn ngi xm trên Hiến Pháp và vô vàn nhng khó khăn liên tc phát sinh trong cuc sng đy bt an.

Khó khăn ln nht vn là s s hãi trong lòng mi người, s mp m gia s tht và di trá. Khi mà công lý b bóp nght thì lương tâm con người cũng b d dng, tt nguyn, không được sng thng, nói tht, quyn con người luôn b kim soát và chà đp. Th thách nht trong tt c là thu hiu và tht s sng đúng vi tinh thn đu tranh bt bo đng. Có nghĩa là sn sàng chu đng đau kh và hy sinh, thu cm cho người khác, và không ch đng tn thương h. Nó đng nghĩa vi vic có th đi tù.

Nhng ln Thc tuyt thc đ yêu cu nhà nước phi thượng tôn pháp lut và trưng cu dân ý, tôi hiu và ý thc được đây là chiến dch phn đi phi bo lc mà Thc buc phi s dng khi mà lut pháp b chà đp và quyn con người b xâm hi. Tôi nghĩ đây là phương pháp hp l phi và duy nht giành cho nhng người b áp bc trong quá trình đu tranh cho t do, cho công lý.

Tôi hiu rng bng cách nào đó Thc mun mi người biết và s dng lut pháp mt cách ti ưu đ bo v mình , bo v công lý, t đó thúc đy s chuyn mình và thay đi nhn thc t người dân. Nó mang ý nghĩa rt ln, tìm kiếm sc mnh t chân lý và tình thương. Cho dù biết là vy nhưng khi đi din vi thc tế thì không d dàng gì. Tôi đã không th chp nhn và bình tâm khi biết em mình đang phi hàng ngày đi mt vi cái chết. Nó có th xy ra bt c lúc nào. Thc đã tuyt thc lên đến hơn 30 ngày.

Tôi đã phi vượt qua s s hãi ca bn thân và ca gia đình, đi mt vi s đàn áp ca tri giam 6, yêu cu được vào gp Thc vi bt c giá nào đ biết thc tế tình hình sc khe ca em mình. Tôi đã nhiu đêm không ng được, hết trăn tr này li đến trăn tr khác, t đng viên tinh thn mình và mi người đ chun b cho cuc đi đu đy khó khăn, thách thc. Tôi có th làm gì đây đ có th gi cho mình s gan d, có th sn sàng cùng mi người ta kháng trước cng tri giam nếu hôm đó h không cho gp Thc và có th b đàn áp, bt b, thm chí b đánh đp, hoc đi tù. Tht là rùng rn khi nghĩ đến điu đó. Lúc đó tôi không nghĩ được là mình s ra sao na. Liu ngn la trong tôi có đ đ còn thp sáng nim tin là "công lý vn luôn tn ti" đ có th cùng đng hành vi Thc trên con đường Vit Nam. Mt điu an i và may mn là tôi không hoàn toàn cô đc. Đã có nhng người bn, bng hu không ngi nguy him đ h tr, đng hành cùng chúng tôi trong giai đon khó khăn đó. Tôi r t cm kích s h tr và dõi theo ca mi người dành cho Thc và gia đình trong sut thi gian qua.

Tôi luôn có nim tin vào con đường đu tranh cho công lý và hướng đến chân lý. Trong sut thi gian qua, đng hành vi Thc tôi cũng đã tnh thc, được khai sáng tư duy, có được nim tin đc lp, không còn s hãi trước cường quyn và bt công na. T đó tôi nhìn thy mc tiêu sng là đ hướng đến đu tranh cho công bng và l phi, s dng tình yêu thương nhân loi. Tôi hiu ra rng công lý có tn ti hay không là do s vn đng ca con người. Làm ngơ trước bt công là đng lõa vi nó. Nếu con người còn s hãi, l thuc, ch biết nghe theo s sai khiến thì bt công, đc tài s ng tr.

Nhưng cho dù s đàn áp có tàn bo như thế nào đi na thì cũng không giết được công lý. S luôn có nhng người dũng cm, bt chp thit thòi, thm chí là thit mng đ bo v công lý. Trn Hunh Duy Thc là người như vy, đã bt chp 16 năm tù đày khc nghit trong lao tù, và vn đang kiên đnh nim tin vào chân lý. Thc không phi là người đu tiên và cũng không phi là người cui cùng. Con người có th trì hoãn s vn hành ca quy lut trong mt vài trường hp. Nhưng chúng ta s không bao gi có th chng li quy lut.

Phm Phú Khi : Còn hin bây gi, nhng suy nghĩ lo âu ca ch dành cho anh Thc có thay đi gì không ?

Trn Diu Liên : Tôi rt vui sau ln đi thăm Thc và đc được lá thư 127A Thc viết cho ba và cho gia đình :

"Ba yêu c lên na nha ! Chng đường này ca con đang đến nhng ngày tháng cui cùng ri. Dòng chy đang tiến đến quyết đnh bn l. Cái cht cui cùng đang sp được tháo ra. Đó s là s chuyn biến đt ngt là kết qu đt phá ca c mt quá trình vn đng nhiu năm ri, đã tích t đ năng lượng đ vượt phá vào thi đim quyết đnh. S có rt nhiu người bt ng đến choáng váng vì nó. Không sc mnh nào đ sc ngăn cn ni nó c.

Con vn n, cho dù điu kin thế nào thì con vn s vượt qua hết như con luôn như vy hơn 11 năm qua nên ba và mi người đng quá lo. Ri nhng điu tt đp s đến nhanh thôi."

Phm Phú Khi : Nếu ch có mt điu mong ước ngay lúc này cho anh Thc thì điu đó là gì, thưa ch ?

Trn Diu Liên : Thc s đt được mong mun ca mình : t do cho Thc và t do cho Vit Nam.

Phm Phú Khi : Cm ơn ch Trn Diu Liên đã dành cho tôi cuc trò chuyn này. Trước khi dt li, ch có điu gì chia s thêm không ch ?

Trn Diu Liên : Cm ơn Phú Khi đã cho tôi cơ hi được chia s câu chuyn ca Thc và gia đình trong sut 11 năm va qua.

Tôi chúc Phú Khi và mi người tht nhiu sc khe và vng tin. Mc dù đây là giai đon vô cùng khó khăn, cho Vit Nam nói riêng và cho c thế gii nói chung, nhưng mi người đng nn lòng. Mi hành đng tt đp cho dù là nh nht nht đu s làm cho cuc sng này đáng yêu hơn mt chút. Chúng ta s c gng cùng nhau vượt qua nút tht này vì chúng ta còn có rt nhiu vic phi làm phía trước.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 15/09/2020

Published in Diễn đàn

Một điều rất khích lệ là gần đây cộng đồng mạng xã hội mà nhất là FaceBook quan tâm sâu sát diễn biến phong trào sinh viên Hồng Kông với sự đồng cảm, khích lệ, chia sẻ tinh thần quả cảm của các bạn trẻ yêu tự do, dấn thân đấu tranh cho dân chủ, chống lại bạo quyền.

free0

Tự do không cho không, phát không

Hình ảnh Hoàng Chí Phong được cập nhật, lan truyền với sự ngưỡng mộ, tôn vinh. Đó là tình cảm đáng trân trọng, là nhận thức về cái đẹp, sự tôn vinh, định hướng lý tưởng sống đúng đắn. Thước đo thương ghét đúng sai của các bạn trẻ khá chuẩn mực theo trào lưu chung của xã hội và cũng theo bối cảnh thực tại của đất nước hiện nay.

Tự do, dân chủ không phải là thứ có thể cầu xin nhất là trong một đất nước đang bị cai quản bởi chế độ toàn trị mọi quyền của người dân từ quyền nói ra sự thật, nói ra điều thương ghét đều bị bóp nghẹt, bị kiểm soát. Sự thật bị đắp chiếu bởi guồng máy tuyên truyền và an ninh.

Chính vì vậy, đất nước Việt rất cần những Hoàng Chí Phong và cần cả những người tiếp bước Hoàng Chí Phong Việt. Việt Nam hiện có những Hoàng Chí Phong hay không ? Đương nhiên không thể có một hóa thân y hệt, không thể có phiên bản Hoàng Chí Phong 2.0 hoàn hảo. Chúng ta chưa có những tuyên ngôn đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối, sự dân chủ tuyệt đối nhưng chúng ta không thiếu những tấm gương nhiệt huyết đấu tranh cho từng lĩnh vực, từng vấn đề sự kiện cụ thể đòi hỏi sự công bằng, đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho một bộ phận người dân.

Đó là một Hà Văn Nam đấu tranh với BOT bẩn, đó là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đấu tranh và xây dựng nền báo chí tự do, đó là Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định đấu tranh cho nền luật pháp minh bạch,… gần đây nhất là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng người dấn thân cho quyền lập hội, quyền tự do báo chí… Tất cả những người ấy đều đã đang bị bắt, bị tù đày, bị bôi bẩn đời tư…bởi chính quyền chuyên chế và hệ thống cai trị bạo lực.

Những người ấy đều học hành, kinh doanh thành đạt, họ có sẳn và sẽ tiếp tục có tương lai vinh thân, nhàn nhã cho cá nhân, gia đình nếu chỉ cần nhắm mắt, bịt tai trước các oan trái, bất công của xã hội. Anh Ba Sàm, Phạm Chi Dũng còn là những hạt giống đỏ, là thái tử đảng con của Ủy viên Trung ương, Thường vụ Thành ủy, họ có đủ ưu quyền và tài năng để nắm giữ những vị trí then chốt trong bộ máy cai trị. Thế nhưng họ đã từ bỏ "thế giới vàng" để dấn thân vào con đường chông gai đấu tranh cho những giá trị chung của xã hội, của đất nước.

Rất tiếc, họ thiếu hoặc chưa được hậu thuẫn mạnh mẽ của xã hội như Hoàng Chí Phong. Lần lượt, từng người bị chính quyền bắt giam, bị xử án mà chưa vấp phải một phản ứng đáng kể, khả dĩ nào từ xã hội, từ những người đang bị đàn áp mà họ đang đấu tranh. Bó đũa bị bẻ gãy lần lượt từng chiếc thì sẽ không bao giờ tụ lại được thành một ngọn cờ.

Ai có dám chắc rằng những Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Trung Bảo, Bạch Hoàn… những nhà báo sạch đang nói thẳng về những sai trái cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, hành chính một ngày nào đó không bị bắt vì những tôi phạm rất trừu tương như tuyên truyền chống phá nhà nước… ?

Trấn áp, tạo sự sự hãi trong toàn xã hội, trong mỗi con người là phương pháp là mục tiêu của chế độ toàn trị. Với hệ thống pháp luật mà ngay cả ý tưởng phản biện của người dân với chính quyền cũng bị xem là hành vi phạm tội, khi mà phiên tòa là nơi trình diễn thảm cảnh pháp luật bị chà đạp thì ai cũng có thể bị bắt.

Nhưng qua phiên tòa xử Luật sư Trần Vũ Hải cho thấy mặc dù công khai trình diễn bạo quyền, khám xét thu giữ phương tiện nghề nghiệp của các Luật sư, cưỡng chế lôi kéo Luật sư bào chữa ra khỏi phiên tòa… cuối cùng, tòa vẫn phải chỉ tuyên bản án gượng gạo cải tạo không giam giữ với Luật sư Hải. Có người giải thích cho rằng bao nhiêu đó cũng đủ mục đích của nhà cầm quyền là loại bỏ Luật sư Trần Vũ Hải ra khỏi một số phiên tòa nhạy cảm sắp tới, không cho Luật sư Hải tham gia Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội… E rằng không đơn giản như vậy. Con mèo không bao giờ tha mạng con chuột chỉ vì đã ăn no, dù no nó vẫn giết chuột mà không ăn thịt. Mèo không tha chuột mà chuột chỉ sống vì mèo không thể giết. Con số 60 Luật sư bào chữa mới chính là sức nặng thách thức bảo vệ cho Luật sư Trần Vũ Hải. Bởi vì mục đích cuối cùng việc khởi tố xét xử hoàn toàn trái pháp luật với Luật sư Trần Vũ Hải nhằm vào mục đích lớn hơn là trấn áp, đe dọa giới Luật sư dấn thân vào các vụ việc bảo vệ dân oan, bảo vệ những giá trị công bằng như vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm, Đồng Tâm…

Việc khởi tố bắt giam Tiến sĩ Phạm Chí Dũng lần này cũng vậy. Dù từ cổng thông tin điện tử của Công An Thành phố Hồ Chí Minh hay các báo lề phải là về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam  theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Dũng bị cho là có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm đến an ninh trật tự". Ai cũng biết rằng một trong những phương tiện hoạt động công khai của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là trang fb cá nhân nơi phổ cập các bài viết của ông và của tờ Việt Nam Thời Báo. Hơn 24 giờ sau khi ông bị bắt trang này vẫn hoạt động bình thường không bị đóng như những Fb khác của Bác sĩ Hồ Hải hay Trương Duy Nhất. Để cho trang này tồn tại chứng tỏ nó không nguy hiểm cho an ninh trật tự như công an công bố.

Chia sẽ với những người trẻ đấu tranh ở nước khác là cần thiết là nung nấu tình cảm tri thức đúng đắn nhưng im lặng với việc trấn áp người đấu tranh ngay tại nước mình, xã hội của mình là bạn đang thờ ơ với số phận của chính mình, gia đình mình.

Những nguy cơ độc hại của chế độ toàn trị sẽ đè lên số phận của mỗi người dân không chỉ về sự áp bức tự do, sự bất công mà còn trên từng đồng thuế, từng dịch vụ xã hội bạn giao tiếp và trong từng hơi thở không khí nặng mùi ô nhiểm.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những người yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới cũng cần lên tiếng tiếp sức cho những Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Văn Nam… để những Hoàng Chí Phong của Việt Nam không bị bức hại đàn áp trong đơn độc.

Có như thế mới hy vọng tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước tuổi trẻ Hồng Kông

Gió Bấc

Nguồn : RFA, 22/11/20198 (Gió Bấc's blog)

Published in Diễn đàn

Trần Huỳnh Duy Thức, một trí thức, môt doanh nhân trẻ có tài, anh đã cùng nhóm bạn bè say sưa nghiên cứu những công trình nhằm góp phần chấn hưng đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chống tham nhũng và trong lĩnh vực viễn thông, điện tử.

Thay  vì khuyến khích  những tài năng trẻ như anh phát triển, giới bạo quyền cộng sản lại tìm những thủ đoạn độc ác để triệt hạ anh.  Chúng gán cho anh cái tội "trộm cước viễn thông" rồi chuyển sang tội danh "hoạt động lật đổ chinh quyền". Với tội danh này bạo quyền cộng sản đã tuyên phạt anh Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù.

Đến nay anh Trần Huỳnh Duy Thức đã trải qua hơn 10 năm trong ngục tù cộng sản. Bất chấp mọi thủ đoạn đe dọa và mua chuộc của giới cầm quyền, anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn kiên trinh, bất khuất đi theo con đường đã chọn.

Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Cộng Định đã có cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về tấm lòng kiên trinh và tinh thần bất khuất của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe.

Luật sư nhân quyền Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo  Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 07/06/2019

Published in Video

Ngày 24/05/2009, là tròn 10 năm tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ trong khi ông là một trí thức có tầm, toàn tâm- toàn ý đóng góp cho một đất nước Việt Nam phát triển.

bamtru1

Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức. RFA PHOTO

‘Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại’ là câu để nói lên sự khắc nghiệt về thời gian mà con người phải chịu khi bị giam cầm. Tuy nhiên, thời gian 10 năm vẫn không thể bẻ gãy ý chí của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.

Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân vật bất đồng chính kiến sinh ngày 29/11/1966, tại Sài Gòn. Ông là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20/01/2010 và kết án 16 năm tù với tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.

Từ Sài Gòn, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, cựu tù nhân nhân quyền, khi trao đổi với RFA hôm 24/05/2019, đưa ra nhận xét về anh Trần Huỳnh Duy Thức :

"Phải nói là tôi rất xúc động khi ngày hôm nay tròn 10 năm anh Trần Huỳnh Duy Thức ở tù. Với quá trình dài như vậy, là một nhà báo theo dõi rất sát tình hình Trần Huỳnh Duy Thức, thì có lẽ cho đến thời điểm hiện nay, Trần Huỳnh Duy Thức là người duy nhất thể hiện, nhân cách người Việt Nam đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất. Ngoài ra thì tôi nhận thấy ở anh Trần Huỳnh Duy Thức có cả sự thành tâm thiện tâm và kiên tâm, mà hiếm có một tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam có được như anh ấy".

Trần Huỳnh Duy Thức cùng Lê Thăng Long và một số người khác vào năm 2005 lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn thông qua việc nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Vào tháng 11/2008, ông Trần Huỳnh Duy Thức lập ra hai blog có tên Change We Need và Trần Đông Chấn đăng tải những bài viết và bình luận về lãnh đạo và nền chính trị Việt Nam.

Ông bị bắt vào ngày 24/05/2009 với cáo buộc ban đầu là ‘trộm cước viễn thông’ ; tuy nhiên sau đó tội danh chuyển thành ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.

Ba người cùng bị bắt và đưa ra tòa với ông Trần Huỳnh Duy Thức là luật sư Lê Công Định, doanh nhân Lê Thăng Long, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung.

Trao đổi với RFA hôm 24/05/2019 từ Sài Gòn, cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long, là người cũng đã bị bắt và bị tuyên án tù trong cùng vụ án với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, nhận định :

"10 năm đã trôi qua, sự vô lý đó đã lập lại trong 10 năm, trong thời gian ban đầu thì sự kêu gọi trả tự do cho anh Thức đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng cho đến nay vần chưa được thực thi. Điều này không những không đúng với luật pháp hiện hành mà còn đi ngược sự văn minh và tiến bộ của nhân loại".

Sau khi bị kết án, ông Thức bị giam tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau vụ tù nhân nổi dậy vào cuối tháng 6/2013, ông bị chuyển ra Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình bị bắt anh Trần Huỳnh Duy Thức cùng gia đình phía bên ngoài rất nhiều lần làm đơn để kêu oan.

Bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, khi trao đổi với chúng tôi hôm 24/5 từ Sài Gòn, nhớ lại :

"Trong quá trình Thức bị bắt, tôi thấy Thức luôn đấu tranh và bảo vệ mình theo con đường luật pháp. Suốt trong quá trình đó, gia đình tôi luôn luôn phía bên ngoài, làm đơn để kêu oan. Đầu tiên là việc kêu gọi xử giám đốc thẩm, bởi vì trong quá trình điều tra Thức luôn bị bức cung nhục hình. Sau đó thì gia đình có kết hợp với những người chung vụ án là anh Định, anh Long và anh Trung để làm đơn xin tái thẩm, để anh Thức được xử lại. Suốt quá trình 10 năm gia đình chi lúc nào cũng kêu oan cho Thức, nhưng cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào từ phía tòa án".

Ngày 5/5/2016, Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển từ trại Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Theo gia đình anh cho hay, anh Thức bị cưỡng bức, còng tay và bịt miệng suốt chuyến đi vì phản đối quyết định này.

Bà Trần Thị Diệu Liên cho biết lý do thật sự anh Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An :

"Suốt quá trình Thức ở tù 10 năm qua, cái tôi nhớ mãi, bức xúc nhất, là khi Thức bị chuyển từ trại giam Xuyên Mộc đến trại 6 Nghệ An, với lý do là từ chối đi tị nạn ở Mỹ. Khi đó Thức bị khống chế đưa lên xe, để chuyển về Nghệ An, trong khi không có một quyết định nào từ cơ quan nào ? Từ Tổng cục hay cơ quan điều tra nào ? Họ vào ban đêm và khống chế đưa Thức về trại 6 Nghệ An".

bamtru2

Hình minh họa phong trào tiếp sức cùng Trần Huỳnh Duy Thức Courtesy FB Trần Huỳnh Duy Thức

Tại nhà tù Nghệ An, anh Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục nhiều lần bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng anh vẫn không đồng ý.

Theo cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long, anh Thức ở lại để đấu tranh cho quyền của người Việt Nam. Anh Lê Thăng Long cho biết, anh và các bằng hữu sẽ tiếp tục con đường đấu tranh, không chỉ để trả tự do cho anh Thức theo như trước đây, mà làm sao để những trường hợp như anh Thức, như anh và bạn anh, không được lập lại trong tương lai.

Vào ngày 14/05/2016, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình gồm 14 người. Anh bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do, đồng thời thông báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24/05 để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước.

Anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần 1 trong tù kéo dài 15 ngày từ ngày 24/05/2016. Khi đó, một phong trào hưởng ứng thái độ bất khuất của Trần Huỳnh Duy Thức đã nổ ra bắt đầu bằng các cuộc tuyệt thực tập thể.

Đến ngày 13/08/2018, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tiếp tục tuyệt thực để phản đối yêu cầu nhận tội từ phía công an để đổi lại lệnh đặc xá, cùng với đó ông cũng phản đối những ngược đãi của trại giam đối với mình. Tổng cộng lần này anh Thức đã tuyệt thực 34 ngày.

Bà Trần Thị Diệu Liên cho biết, bà cùng gia đình, vẫn tiếp tục kêu oan cho Trần Huỳnh Duy Thức :

"Gần đây nhất là năm 2015, Việt Nam có sửa đổi điều 79 thành 109 trong Bộ luật hình sự 2015, có thêm khoảng 3 là người chuẩn bị phạm tội thì mức án từ 3 đến 5 năm tù. Theo phân tích của các luật sư thì Thức nằm trong trường hợp này. Gia đình Chị và Thức vào năm 2018, đã làm đơn gởi lên Tòa án Nhân dân Tối cao để đề nghị miễn hình phạt còn lại cho mình. Tính đến nay thì rõ ràng họ đã giam Thức quá thời hạn là 5 năm. Luật này có hiệu lực từ 1/1/2018, nhưng cho đến nay vẫn không nhận được trả lời từ Tòa án Nhân dân".

Trại 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vẫn là nơi mà người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang phải thụ án 16 năm tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’. Ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, vào ngày 24/05/2019 cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin mới nhất về anh Thức sau lần thăm gặp gần đây :

"Gia đình đi thăm Thức mỗi tháng một lần, lần thăm vừa rồi là ngày 11/05, nói chung, tình sức khỏe của Trần Huỳnh Duy Thức tương đối ổn định. Vừa rồi có những lá thư Thức gởi về nhà, mà chúng tôi không nhận được. Chính tôi là người đã gởi khiếu nại về việc đó lên Thanh tra công an, và kể cả bên Bộ trưởng (công an) về việc này".

Cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long cho rằng, sự khởi đầu của anh và những người cùng chí hướng từ hơn 10 năm trước, thì đến thời điểm hiện nay, đã được sự hưởng ứng, đồng lòng của rất nhiều người và đang lan tỏa, với nhiều hình thức khác nhau. Theo anh Long, tiến trình này đang ngày càng có tín hiệu rất là tốt, tạo nên một sự vận động chung và sức ép rất lớn để làm sao chính quyền Việt Nam hiện nay có những sự thay đổi thật sự.

Chúng tôi xin mượn lời luật sư Lê Công Định viết trên trang cá nhân của mình vào ngày tròn 10 năm anh Trần Hùynh Duy Thức bị bắt giam để thay cho lời kết : "Năm tháng dài trong ngục tù đã đào luyện thêm ý chí sắt đá của anh và biến tên anh thành biểu tượng tự do của cả dân tộc. DUY THỨC để chuyển mình trước thời cuộc thế giới hiện nay là điều dân tộc Việt Nam phải bước tới".

Trung Khang

Nguồn : RFA, 24/05/2019

Published in Diễn đàn

Người đứng đầu nhóm Công án Bia Sơn suy kiệt trong nhà tù (RFA, 24/05/2019)

Tù chính trị Trần Công hay Phan Văn Thu, người đứng đầu giáo phái Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, đang thụ án chung thân tại Trại giam Gia Trung, Gia Lai, suy kiệt trong tù.

congan1

Tù chính trị Trần Công hay Phan Văn Thu trong phiên tòa năm 2013. Nguồn : tinmoi.vn

Tin từ những người quan tâm cho hay ông này hiện đang bị giam chung với tù chính trị khác là mục sư Nguyễn Trung Tôn. Và do bản thân suy kiệt đến mức không thể tự phục vụ được nên người bị giam chung là mục sư Nguyễn Trung Tôn phải giúp đỡ cho ông này.

Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ tù chính trị Trần Công hay Phan Văn Thu, vào ngày 24 tháng 5 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau :

"Có hỏi thăm tình hình sức khỏe và ở trong đó thế nào thì ông cũng cho biết sức khỏe ông kém lắm, ông ốm và bị rất nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, thấp khớp, hở van tim, thêm chứng bệnh dị ứng thời tiết, cứ khi thời tiết thay đổi thì ông bị ho. Gia đình rất lo cho ông".

Bà này cho biết trước đây gia đình có làm đơn cho ông để được khám chữa bệnh nhưng chỉ được một lần rồi thôi.

"Có kêu lên trung ương, trại giam, làm đơn xin cho ông được đi khám bệnh viện tuyến trên để được khám đầy đủ hơn chứ trại giam không đủ điều kiện khám và cho thuốc. Chờ một thười gian họ chuyển ông lên bệnh viện Gia Lai để ông khám, nhưng họ nói ông chưa đủ điều kiện để tạm dừng thi hành án thành ra sau khi trị liệu xong họ lại đưa về trại giam tiếp".

Hiện, một trong những tù nhân thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo là ông Đoàn Đình Nam được bà Võ Thị Thanh Thúy báo là cũng đang rất yếu, được dự đoán là khó qua khỏi.

Theo lời bà Thúy, phía trại giam ông Nam cũng đã liên lạc và kêu thân nhân ông Nam làm đơn xin tạm dừng thi hành án đối với ông Đoàn Đình Nam.

Ông Trần Công hay Phan Văn Thu sinh năm 1948. Ông cùng 21 người khác bị tòa tỉnh Phú yên kết án chung thân với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ trong đợt xử kết thúc vào ngày 4 tháng 2 năm 2013.

Nhóm của ông này xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia ở Phú Yên theo hướng ‘tiền sinh thái, hậu tổ đình’ tại khu vực Suối Lớn, Đèo Cả, thuộc địa bàn xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vào tháng 2 năm 2012, Công an tỉnh Phú Yên đột nhập vào khu này, sau đó tiến hành bắt giữ những người tham gia. Tổng cộng có 25 người bị bắt và bị án tù nặng từ 10 đến 17 năm. Riêng Ông Trần Công bị chung thân.

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2015 một số tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam đồng ký tên vào Bản lên tiếng về vụ án ‘Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn’ cho rằng những người trong cuộc bị oan.

******************

Ân xá Quốc tế : vụ tra tấn Nguyễn Văn Hóa là "vô cùng nghiêm trọng" (RFA, 24/05/2019)

Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay 24/5 gọi vụ việc tù nhân lương tâm và là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do Nguyễn Văn Hóa bị công an quản giáo trại giam An Điềm đánh đập gây thương tích hôm 12/5 và sau đó bị biệt giam là "vô cùng nghiêm trọng".

congan2

Hình minh họa. Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa -Photo : RFA

Ông Nguyễn Trường Sơn, người tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở Việt Nam và Campuchia trả lời qua email khẳng định, sự việc này không những vi phạm luật pháp Việt Nam mà còn vi phạm cả luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi khẳng định rằng Nguyễn Văn Hóa là một tù nhân lương tâm, có nghĩa, đáng lý ra anh không phải chịu cảnh tù đày ngay từ đầu, việc bắt bớ và bỏ tù anh chỉ nói lên sự độc đoán của chính quyền.

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định rằng ‘Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không bị tra tấn’, ngoài ra, Việt Nam còn là quốc gia thành viên của Công ước Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, do vậy, việc trại giam An Điềm tra tấn Nguyễn Văn Hóa là hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam và vi phạm công ước quốc tế.

Chúng tôi hối thúc chính quyền Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Văn Hóa ngay lập tức và vô điều kiện, ngoài ra, phải ngay lập tức điều tra và đưa những người chịu trách nhiệm ở trại giam An Điềm ra trước pháp luật", ông Sơn cho hay.

Tổ chức quốc tế làm việc với sứ mệnh giải phóng tất cả các tù nhân lương tâm trên thế giới hôm 24/5 cũng kêu gọi quốc tế hành động khẩn cấp cho Nguyễn Văn Hóa bằng cách viết thư cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Hóa.

Trong chuyến thăm gặp ngày 23/5 tại trại giam An Điềm tỉnh Quảng Nam, tù nhân lương tâm Hoàng Bình tiết lộ với người thân việc bản thân cùng với ông Nguyễn Bắc Truyển và các tù chính trị khác đã đồng loạt tuyệt thực 11 ngày để phản đối việc trại giam đánh đập và biệt giam Nguyễn Văn Hóa.

"Chúng tôi hiểu rằng tuyệt thực là lựa chọn cuối cùng của tù nhân lương tâm khi đối diện với ngược đãi ở trong tù.

Chúng tôi đồng cảm và sẽ đồng hành với tất cả mọi người trong việc yêu cầu trại giam An Điềm phải ngưng lập tức các hình thức ngược đãi và đối xử vô nhân đạo đối với Nguyễn Văn Hóa", ông Nguyễn Trường Sơn bình luận.

Nguyễn Văn Hóa bị tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 11/2017 kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.

Phóng viên Nguyễn Văn Hóa là người đã dùng flycam quay phim những cuộc biểu tình của người dân ở miền Trung phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung năm 2016.

*******************

Đúng 10 năm giam tù doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức (RFA, 24/05/2019)

Tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tính đến hôm nay phải ở trong nhà giam của chính phủ Việt Nam đúng 10 năm kể từ ngày bị bắt 24 tháng 5 năm 2009.

Image associée

Nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức tại phiên tòa ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 20/1/2010 - AFP

Trại 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là nơi mà tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thụ án 16 năm tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.

Ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin mới nhất về anh Thức sau chuyến thăm mới nhất :

"Gia đình đi thăm Thức mỗi tháng một lần, lần thăm vừa rồi là ngày 11/5, nói chung, tình sức khỏe của Trần Huỳnh Duy Thức tương đối ổn định. Vừa rồi có những lá thư Thức gởi về nhà, mà chúng tôi không nhận được. Chính tôi là người đã gởi khiếu nại về việc đó lên Thanh tra công an, và kể cả bên Bộ trưởng (công an) về việc này".

Tin từ gia đình cho biết tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức nhiều lần được đề nghị chấp nhập đi sống lưu vong để ra khỏi nhà tù của chính phủ Hà Nội, nhưng ông đều từ chối.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức sinh năm 1966. Ông từng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vào năm 2005, Ông cùng một số thân hữu lập ra nhóm có tên Nghiên Cứu Chấn chuyên đưa ra những nhận định về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2008, Ông Trần Huỳnh Duy Thức lập ra hai blog có tên Change We Need và Trần Đông Chấn đăng tải những bài viết và bình luận về lãnh đạo và nền chính trị Việt Nam.

Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với cáo buộc ban đầu là ‘trộm cước viễn thông’ ; tuy nhiên sau đó tội danh chuyển thành ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.

Ba người cùng bị bắt và đưa ra tòa với Ông Trần Huỳnh Duy Thức là luật sư Lê Công Định, doanh nhân Lê Thăng Long, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung.

Phiên xử vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, tuyên án ông Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù giam.

Sau khi có án, Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã ba lần bị chuyển trại giam. Đầu tiên ông bị giam ở trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau đó bị chuyển đến trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lần thứ ba là tháng 5 năm 2016 ông bị chuyển ra trại 6, Nghệ An.

******************

Sa di Thích Đồng Long phản đối đàn áp (RFA, 24/05/2019)

Sa di Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra khỏi Công an Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị bắt giữ vì đến biểu tình trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

congan4

Sư thầy Thích Đồng Long (giữa) tại cuộc biểu tình trước Đại Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn hôm 10/6/2018 Photo : RFA

Trong khi bị giam giữ vị Sa di này được cho biết tiến hành tuyệt thực.

Mẹ của Sa di Thích Đồng Long vào chiều tối ngày 24 tháng 5 cho Đài Á Châu Tự Do biết :

Những người công an bắt nói thầy lý do là gây rối trật tự phải phạt tiền. Thầy Đồng Long nói lại bây giờ tôi không đóng phạt. Tôi đấu tranh vì dân vì đạo. Tôi ngồi trước Tòa đại sứ là có vấn đề chứ không phải tôi đến đây gây rối với các ông. Nhà cầm quyền đối xử bất công với các thầy tu và gia đình mẹ tôi nên tôi ngồi đây chứ không gây rối.

Việc bắt giữ Sa di Thích Đồng Long xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 5 sau khi ông đến trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh để biểu tình phản đối những vi phạm tự do tôn giáo- tín ngưỡng và vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Việc phản đối được cho biết do lực lượng chức năng xã Trung Lập Hạ sách nhiễu, tháo bảng Chùa Liên Trì 2 hiện nay của Hòa Thượng Thích Đồng Long.

Ngoài ra, còn một lý do khác mà thầy Thích Đồng Long đấu tranh hiện nay là vì giấy chứng minh nhân dân của ông đã bị công an tịch thu sau lần biểu tình vào ngày 10/6/2018 mà vẫn chưa được làm lại, theo như lời của bà Rươi :

Chính quyền Việt Nam phải làm giấy chứng minh cho thầy Đồng Long chứ không thể được. Thầy Đồng Long là người tu mà bảo thầy làm giấy không để Đạo Phật. Chính quyền Việt Nam bảo nếu theo đạo thống nhất thì không đồng ý. Thầy trả lời : tôi đã đi tu thì chuyện đồng ý hay không là của các ông, nhưng tôi là người dân, người tu thì các ông phải đưa giấy cho tôi.

Sa di Thích Đồng Long trước đây tu tập tại Chùa Liên Trì ở Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh do Hòa Thượng Thích Không Tánh trụ trì. Tuy nhiên chùa này bị cơ quan chức năng phá hủy vào tháng 9 năm 2016. Sau đó Sa di Thích Đồng Long về nhà tại ấp Trung Hòa, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi tiếp tục tu tập và cải gia vi tự xây nên Chùa Liên Trì 2.

Published in Việt Nam
lundi, 26 novembre 2018 15:39

Vương quốc bóng đêm

Cảm giác bất lực nhất thời trước nỗi đau của người khác, là một cảm giác ghê sợ và xoáy nhói vào trong suy nghĩ không thôi. Câu chuyện của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức mới đây, về việc ông bị ngộ độc trong nhà tù, là một ví dụ.

bongdem1

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Theo lời kể, gia đình của ông Thức choáng váng khi nghe ông mô tả về việc ông có biểu hiện ngộ độc, nhưng được chữa trị sơ sài, thậm chí khi ông Thức muốn áp dụng các biện pháp muốn tự bảo vệ mình như chọn ăn mì gói và đồ đóng kín sẳn, thì cai tù phản ứng lạ thường là nói sẽ không cấp nước sôi.

Điềm tĩnh và thậm chí có phần ngạo nghễ, ông Thức nói lại rằng "vậy thì ăn mì sống cũng được”. 

Dĩ nhiên, đó là bản lĩnh của người trong cuộc, nhưng với người bên ngoài, thì nghe quặn đau. Bởi tự do của một con người bị tước đoạt, giờ lại nghe đâu cuộc sống cũng dần bị cấu xé từng phần, theo kiểu vô luân nhất mà hiện thực Việt Nam được biết.

Lần đầu tiên, từ trại giam Nghệ An ra sân bay, gia đình ông Thức đã viết thư khẩn cho bạn bè, người quen. Ngay trong đêm, khi máy bay chưa cất cánh về Sài Gòn, thư đã đến với từng người. Có nhiều người đã không ngủ được. Những lời nhắn từ các luật sư, bác sĩ, giới truyền thông… liên tục qua lại với nhau trong đêm ấy.

"Sau khi đọc bài hát của ảnh tặng Ba, ảnh nói ngay là cách đây 4 ngày (tức Thứ Ba), lúc 5g15, thức dậy ảnh thấy chao đảo, đo huyết áp rất cao : 150/110, mồ hôi ra rất nhiều, uống nước thì bị ộc ra, ộc ra có lẫn một vài sợi máu tươi. Nằm một lát thì ộc ra rất nhiều mật vàng, mật xanh, chao đảo, nghiêng ngã, quay cuồng. Y tế trại giam cho uống 2 viên thuốc thì ộc ra hết. Họ nói "bị tuần hoàn não".

Đến 7g, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn cơm bình thường nhưng cả ngày hôm đó mệt lắm. Đếm hôm sau thì trở lại bình thường đến hôm nay.

Anh Thức nói nhờ bác sĩ xem như vậy là bị gì.

Anh Thức dặn tháng sau gia đình đi thăm vào ngày 8/12 nhưng nếu bác sĩ thấy tình hình sức khoẻ của ảnh gấp thì ra thăm ảnh ngày 1/12.

Anh Thức nói bây giờ ảnh cảm thấy không an toàn, không dám ăn cơm trại, chỉ ăn mì gói cầm cự kêu cứu nhân dân, bạn bè quốc tế. Nếu trại không phát nước sôi thì ăn mì sống.

Anh Thức cho biết bây giờ trại giam gây khó khăn cho ảnh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây, họ chỉ cần nói "lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết" để trả lời các phản đối, yêu cầu căn cứ luật của anh Thức.

Họ hạn chế và không cho anh Thức gửi và nhận thư. Họ không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh và nói với anh Thức sắp tới họ sẽ xem xét không cấp nước sôi, không cho sử dụng đèn pin, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ thì họ không trả lời. "Những gì tốt đẹp trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa", anh Thức nói vậy.

Về thư yêu cầu luật sư Trần Vũ Hải lo cho vụ án của ảnh và đề nghị luật sư vào gặp, anh Thức nói là sẽ làm nhưng bây giờ thư từ nó chậm lắm (trại giam làm chậm duyện hoặc không gửi đi)"(trích)

bongdem2

Những hình ảnh về phong trào tiếp sức tuyệt thực, đòi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức- Courtesy FB Trần Huỳnh Duy Thức

Có chi tiết đáng chú ý, là khi ông Thức kể về chuyện ông bị ngộ độc, các nhân viên của trại giam để yên cho ông nói, như một cách mượn ông Thức truyền đạt sự kinh sợ cho gia đình. Nhưng khi bàn về các vấn đề luật pháp, và việc pháp lý được giao cho luật sư tìm hiểu thì họ lập tức ngăn cản. Cũng vậy, mọi đơn từ hợp pháp của ông Thức gửi cho các cơ quan công quyền và luật sư đều bị ách tắc, cản trở.

Nhà tù ở Việt Nam lạ lùng như vậy đó. Nó không khác gì kiểu vương quốc của bóng đêm, mọi thứ được điều khiển bằng ý chí của một cá nhân hay một nhóm người nào đó, mà cái ác và sự bất lương được lấy làm căn bản. Luật pháp chỉ là thứ để giới thiệu về cái bóng của sự văn minh, được nhà cầm quyền luôn trình diễn sự rượt đuổi.

Tương tự như bộ phim Monster Inc của trẻ con – về những giống loài chỉ có thể tồn tại và lớn lên bằng năng lượng tạo ra từ sự sợ hãi của kẻ khác - nhà tù Việt Nam cũng thích tạo ra sợ hãi như vậy, không chỉ cho người bị giam giữ, mà còn nhắm đến cả người thân của họ ở bên ngoài.

Chúng ta vẫn nghe chuyện nhà tù Việt Nam ngăn chận không cho tù nhân gặp người nhà trong nhiều tháng, không cho gọi điện thoại về, cho tù thường phạm đe dọa, đánh đập, chuyển trại giam thật xa, heo hút để làm khổ người bên ngoài, khủng bố tinh thần người bị giam, đau bệnh không được chăm sóc đúng mức cần thiết… Những điều đó, ắt phải có mục đích tạo ra cảm giác bất lực và đau đớn cho cả gia đình của người bị giam hãm. Vương quốc bóng đêm ấy không chỉ dành cho người tù, mà nó tạo nên sự thì thầm sợ hãi và đau đớn cho cả một xã hội quen sống với nhân ái và luật pháp.

Nhưng đừng quên, trong đau đớn ấy, con người còn biết nuôi dưỡng cả sự căm giận và sự nhận thức về đổi thay.

Lấy sợ hãi làm nền tảng cho sự tồn tại cho mình, thế kỷ này, đó là suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Hãy chạm vào nhận thức, về một nền văn minh phải đi tới và mọi sự tồn tại của các chế độ đều có giới hạn nhất định, thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ấu trĩ đang sụp đổ trong vương quốc, mà bóng đêm không bao giờ là vĩnh cửu. 

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 26/11/2018 (tuankhanh's blog)

Published in Diễn đàn

Trước nghị viện Châu Âu, Tiến sĩ Quang A 'đòi' tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Nguồn : RFA, 12/10/2018

Published in Video
dimanche, 16 septembre 2018 20:41

Trần Huỳnh Duy Thức ngưng tuyệt thực

Gia đình : Trần Huỳnh Duy Thức ngưng tuyệt thực ở ngày thứ 34 (RFA, 16/09/2018)

Sau cuộc gặp ngắn ngủi vào ngày 15 tháng 9 sau đó bị cưỡng bức ra khỏi nhà tù, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức trở lại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An vào ngày hôm sau và được ông này cho biết sẽ ngưng tuyệt thực ở ngày thứ 34.

thdt1

Hình minh hoạ phong trào tiếp sức cùng Trần Huỳnh Duy Thức - Courtesy FB Trần Huỳnh Duy Thức

Bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái ông Thức nói cho Đài Á Châu Tự Do biết vào trưa 16 tháng 9 như sau :

"Hôm nay cũng đi thăm anh Thức, họ (cán bộ trại giam - PV) cũng không muốn mình đưa tin cho anh Thức biết.

Trên tinh thần ngày hôm nay gia đình lên khuyên anh Thức ngưng tuyệt thực, họ cũng nói những việc mà thực hiện nội quy, quy định không được nói chuyện gì hết ngoài chuyện gia đình.

Tuy nhiên khi vào thì gia đình cũng làm được điều đó, hôm nay là anh Thức cũng nói là bắt đầu nhận đồ ăn của trại".

Ông Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thực từ ngày 13 tháng 8 để phản đối những áp bức của cán bộ trại giam mà ông này cho là trái quy định của pháp luật.

Ông đồng thời cũng yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật trả tự do cho ông theo Bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ đầu năm 2018.

Bà Diệu Liên tiết lộ, qua cuộc gọi điện thoại giữa 2 bên ngăn cách bởi tấm kính dày, ông Thức đề nghị gia đình đừng lo về những việc khiếu nại trại giam chèn ép mà để chính ông lo, ngoài ra ông này cũng nói sẽ tiếp tục tranh đấu để đòi tự do.

"Anh Thức vẫn đấu tranh để đòi tự do, sử dụng khoản 3 điều 109 Bộ luật hình sự mới 2015, sau đó anh Thức cũng nói là chúng ta cũng sử dụng điều 7 và điều 14.

Điều 7 là sử dụng hình phạt có lợi cho người phạm tội.

Anh cũng nhắc nhở là chúng ta đừng đi theo lối mòn mà hãy tiếp cận cách nhìn mới trong luật pháp".

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 51 tuổi, nguyên là Tổng giám đốc công ty Internet - One Connection có trụ sở tại Singapore.

Ông bị bắt vào năm 2009 với cáo buộc trộm cước viễn thông, tuy nhiên một năm sau đó ông Thức bị tuyên phạt 16 năm tù giam với một cáo buộc khác là "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Hôm 13 tháng 9, ba Dân biểu Liên bang Úc cũng gửi thư kêu gọi Đại sứ nước này tại Việt Nam quan tâm và theo dõi tình trạng sức khỏe của ông Thức, vì tội của ông Thức chỉ là cố gắng bênh vực cải cách tiến bộ về công lý và cải thiện nhân quyền ở VN.

Cuộc tuyệt thực của ông Thức trong hơn 30 ngày tạo nên sự xúc động mạnh mẽ của người dân, gây nên các cuộc đồng hành tuyệt thực, thắp nến cầu nguyện của các nhân sĩ trí thức, người dân trong và ngoài nước.

*******************

Gia đình ‘vui mừng vì Trần Huỳnh Duy Thức ngưng tuyệt thực' (BBC, 16/09/2018)

Trưa 16/9, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức xác nhận với BBC về tin nhà bất đồng ngưng tuyệt thực sau 34 ngày.

thdt2

Trong tù, ông Trần Huỳnh Duy Thức từng viết rằng 'đấu tranh này là trận cuối cùng'

Trả lời BBC qua điện thoại, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức, nói : "Anh tôi đã quyết định ngưng tuyệt thực hôm nay, sau chuyến thăm của hai chị gái và hai con gái".

"Có thể là vì anh Thức tiếp nhận ý nguyện của gia đình cũng như được truyền tải mong muốn của nhiều người rằng muốn anh Thức bảo toàn mạng sống".

"Gia đình tôi vui mừng vì chuyện này. Theo tôi, cho dù chuyện gì có xảy ra thì anh tôi phải ngưng tuyệt thực trước đã".

'Cảm kích'

Ông Tân cũng cho biết thêm : "Gia đình tôi rất cảm kích trước tin nhiều người loan báo tiếp tục tuyệt thực đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức, dù anh tôi đã ngưng tuyệt thực, cho đến khi anh tôi được trả tự do".

"Việc đấu tranh của anh tôi yêu cầu chính quyền thượng tôn pháp luật là công cuộc lâu dài".

"Do vậy, tôi mong là công luận cũng như các tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng về Trần Huỳnh Duy Thức".

thdt3

Giáo xứ Song Ngọc, Vinh, Nghệ An cầu nguyện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức

Hôm 9/9, gia đình ông Thức đã có thư khẩn gửi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế về nguy cơ với tính mạng của ông. Thời điểm đó ông Thức đã tuyệt thực 27 ngày.

Thư có đoạn : "Điều này là quá sức chịu đựng của một cơ thể thông thường. Và như vậy, tính mạng của con tôi có thể bị cướp bất cứ lúc nào".

Qua thư, gia đình ông Thức đưa ra hai yêu cầu : trại giam cho biết ngay lập tức tình trạng của ông Thức và cho ông gọi điện về gia đình ; các cơ quan pháp luật xem xét ngay yêu cầu của ông Thức [về việc được trả tự do] và trả lời ngay theo quy định của pháp luật.

Gia đình ông Thức cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế quan tâm tới trường hợp của ông - "về khát vọng một Việt Nam dân chủ và thịnh vượng", để "cùng lên tiếng giữ tính mạng của ông".

Lần gần đây nhất gia đình ông Thức thăm ông trong tù là hôm 31/8.

Ông Tân nói trong buổi gặp kéo dài 40 phút, ông Thức cho biết đã sụt hơn 4kg. Ông Thức cũng từ chối không nhận khẩu phần ăn của trại giam và của nhà gửi vào.

"Anh Thức trông yếu và ốm đi nhiều, da mặt xạm đen", ông Tân nói. "Nhưng anh vẫn động viên gia đình và nói "Anh không sao".

"Lý do anh Thức tiếp tục tuyệt thực là yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, trả tự do cho anh theo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Nếu sử dụng hình thức đặc xá thì chưa phải là công lý".

'Bị cô lập'

Ông Tân cho hay được ông Thức thông báo về việc giám thị trại giam là ông Trần Bá Toan ra văn bản số 224 với nhiều quy định mới, trong đó có việc thư tố cáo khiếu nại của tù nhân phải gửi cho cán bộ trại kiểm tra trước, không được viết thư gửi lãnh đạo nhà nước, không được gửi các sáng tác văn, thơ, nhạc về nhà.

"Văn bản này mục đích để nhắm vào cá nhân anh Thức, nhằm cách ly và cô lập anh", ông Tân cáo buộc.

Từ Hoa Kỳ, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), người từng có kinh nghiệm tuyệt thực trong tù, cho BBC hay :

"Tôi từng ở trại giam số 6 Nghệ An, từng tuyệt thực, nên tôi hiểu những khó khăn mà Thức phải chiu đựng".

"Thức vừa tuyệt thực mấy ngày thì trại giam số 6 đã chuyển 4 người đang ở cùng anh ấy sang phân trại K2 cách đó khoảng 2 km, nhằm cách ly những anh em này khỏi anh Thức và cô lập thông tin của anh ấy".

"Trong bốn người bị chuyển đi có anh Trương Minh Đức mới vào trại 6. Anh Đức có vợ lên thăm hàng tháng nên có thể đưa tin giúp anh Thức".

"Cho nên Thức đang bị cô lập và biệt giam tại một buồng giam có camera kiểm soát. Phòng số 5, phân trại K1, Trại giam số 6 ở xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương Nghệ An".

Ông Hải cũng cho hay lần ông tuyệt thực lâu nhất là 33 ngày. Do có kinh nghiệm từ nhiều lần tuyệt thực, ông giữ được tỉnh táo nhưng đến giai đoạn 30 ngày thì hay chóng mặt và ù tai, thở cạn.

thdt4

Một nhóm tăng sĩ Phật Giáo đồng hành tuyệt thực cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức

'Tuyệt thực cùng Thức'

Hồi đầu tháng Chín, gia đình và những người ủng hộ ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tung ra chiến dịch kêu gọi trả tự do cho ông.

Chiến dịch này được nhiều người tham gia. Nhiều Facebooker đồng loạt sử dụng hình đại diện là hình ảnh ông Thức. Nhiều người công khai tuyên bố tuyệt thực một ngày để đồng hành cùng ông.

Cộng đồng mạng cũng kêu gọi cầu nguyện cho ông ở nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Luật sư Lê Công Định chia sẻ trên trang cá nhân hôm 11/9 : "Buổi thắp nến cầu nguyện cho sức khoẻ và bình an của anh Trần Huỳnh Duy Thức đêm nay trên khắp các miền đất nước và hải ngoại đã thành công một cách đầy cảm động, bất kể những nỗ lực ngăn chặn, quấy phá và cả ganh ghét. Sự đồng lòng đêm nay cho thấy niềm tin và hy vọng của người dân Việt Nam không chỉ gửi vào anh Thức, mà còn cho tương lai dân tộc này".

Giáo dân giáo xứ Song Ngọc, Mỹ Khánh tại Nghệ An, cùng cộng đồng giáo dân ở Sài Gòn và Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng tổ chức cầu an cho ông và những người trong lao tù.Nhiều biểu ngữ khác nhau được sự dụng, gồm : "Anh thực sự là nguyên khí quốc gia", "Anh là niềm hi vọng của dân tộc Việt Nam', "Anh phải sống".

Nhà hoạt động Lê Văn Sơn viết trên Facebook cá nhân : "Chúng tôi đồng hành, ủng hộ và tiếp bước cùng với Trần Huỳnh Duy Thức là cho chính chúng tôi, tương lai con cháu và cho sự trường tồn của dân tộc này".

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) đăng trên Facebook cá nhân hình ảnh ông và những người ủng hộ ông Thức cầm biểu ngữ "Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức" tại trụ sở Tổ chức Ân xá Quốc tế tại New York.

thdt5

Nhóm người Việt ở Úc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức trước tiền đình quốc hội tại Canberra

Đây không phải là lần đầu ông Thức dùng hình thức tuyệt thực để phản đối những chính sách ông cho là bất công, đồng thời yêu cầu 'thượng tôn pháp luật'.

Gia đình ông Thức cho BBC hay ông từng tuyệt thực lần đầu tiên 15 ngày năm 2016.

"Thời điểm đó, Quốc Hội Việt Nam đang thông qua Hiến pháp mới. Anh Thức tuyên bố tuyệt thực vô thời thạn để yêu cầu nhà nước trả lại quyền tự quyết cho dân", ông Tân nói với BBC.

Sau khi có sự vận động của gia đình và những người ủng hộ, ông Thức dừng tuyệt thực ở ngày thứ 15.

"Lúc chia tay gia đình để quay lại phòng giam, anh Thức quay lại, giơ nắm tay lên và nói : "Đấu tranh này là trận cuối cùng". Anh muốn gửi thông điệp rằng anh sẽ cương quyết đi theo con đường đấu tranh cho công lý của Việt Nam", ông Tân thuật lại với BBC.

Trần Huỳnh Duy Thức là ai ?

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 56 tuổi, là một kỹ sư và doanh nhân theo đạo Phật, sống tại TP Hồ Chí Minh, theo hồ sơ của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông sáng lập ra EIS, một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ internet cho điện thoại di động ở Việt Nam có chi nhánh ở Singapore và Mỹ.

Ông sau đó trở thành một nhà hoạt động và tập trung vào việc viết blog về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam và góp ý cho chính phủ về các hướng cải cách.

Ông cũng thành lập phong trào Con Đường Việt Nam, một tổ chức nhằm cổ xúy các giá trị của nhân quyền và dân chủ.

Năm 2009, ông Thức bị án tù 16 năm với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Published in Việt Nam

Gia đình Trần Huỳnh Duy Thức nói bị cản trở thăm nuôi, tù nhân tuyệt thực tiếp (VOA, 15/09/2018)

Gia đình của tù nhân Trn Huỳnh Duy Thc cho biết chuyến thăm nuôi ca h chiu ngày th By b ct ngn sau khi bắt đu được vài phút và h b cưỡng chế ri đi ngoài ý mun, trong khi ông Thc tuyên b s tiếp tc cuc tuyt thc đã kéo dài hơn mt tháng đ phn đi s đi đãi này.

thuc1

Cổng Tri giam s 6, nơi Trn Huỳnh Duy Thc b giam gi (Facebook Nguyn Thúy Hnh)

Sự vic này xy ra gia lúc đang có nhiu lo ngi v tình hình sc khe ca nhà hoạt đng này sau khi ông tuyên b tuyt thc hi gia tháng 8 đ phn đi vic tri giam ra qui đnh mi hn chế thư tín đi vi ông cũng như phn đi sc ép t nhà chc trách buc ông phi nhn ti.

Ông Thức, mt trong nhng gương mt ni bt nht ca phong trào đấu tranh đòi dân ch Vit Nam, b tuyên án 16 năm tù vào năm 2009 v cáo buc "hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân". Các t chc nhân quyn quc tế đã lên án Vit Nam trng pht ông vì bày t quan đim ca mình mt cách ôn hòa.

Bà Trần Thị Diu Liên, ch gái và là mt trong ba người vào thăm nuôi ông ti Tri giam s 6 huyn Thanh Chương, tnh Ngh An, cho biết ông Thc "m và xanh xao" nhưng "không tiu ty" và "tinh thn vn n". Cuc thăm nuôi din ra ch trong vn vn năm phút, theo ước tính ca bà, và gia đình "hoàn toàn không trao đi gì được hết" vì b qun giáo tri giam cn tr.

"Họ ra mt cái ch th là phi ‘nói đúng ni dung,’" bà Liên thut li vi VOA qua đin thoi t Ngh An. "Thc hi như thế nào là ‘đúng ni dung’ thì anh ta nói, ‘Tôi có lệnh như vy.’ Thc nói là không có lnh nào như vy trên lut hết. Anh ta nói, ‘Tôi có quyn ngưng cuc nói chuyn này nếu anh không chp hành".

Bà kể tiếp :

"Lúc đó họ mi Thc vô và không cho gp na thì Thc mi nói là, ‘Tôi mt tôi không đi được.’ H mi tiếp mt hai ln như vy na mà Thc vn ngi đó. Sau đó h mi kêu người ra rt là đông và h cưỡng chế Thc bng cách cho hai người xc nách t đng sau. Gia đình chúng tôi lúc đó cũng la lên phn đi nhưng mà h c làm".

Bà cho biết trước s đi đãi này, ông Thc tuyên b s tiếp tc tuyt thc dù trước đó ông có ý đnh chm dt tuyt thc trong ngày th By.

Bà nói sau đó thì gia đình bị mi ra ngoài nhưng h c ngi đó và đòi phi gp được ông Thc. Nhưng đòi hi này đã không được đáp ứng và cũng không có li gii thích nào được đưa ra, theo li bà. Sau đó bà và hai người thân na - mt người ch gái và mt cô con gái - b công an mang dùi cui cưỡng chế ri khi tri giam.

Bà Liên cho biết gia đình đã hy chuyến bay v Sài Gòn trong cùng ngày và ngh li mt đêm Ngh An đ có th tiếp tc đến tri giam đòi thăm nuôi ông Thc vào Ch nht.

"Đó là tiêu chuẩn ca mình trong mt tháng và chúng tôi chưa được đáp ng điu đó", bà nói.

Một s nhà hot đng đã bày t tình đoàn kết bng cách đng hành vi gia đình đến tri giam. H kiên nhn ch đi hàng gi bên ngoài cng tri dưới s theo dõi ca "mt lc lượng đông đo bt thường nhng nhân viên công v mc sc phc và không mc sắc phc", theo mô t ca nhà hot đng Huỳnh Ngc Chênh.

Trước đó trong tun này, nhiu cá nhân và t chc dân s đc lp Vit Nam đã lp thnh nguyn thư gi Ch tch Quốc hội và Ch tch nước, Chánh án Tòa án Ti cao và các cơ quan khác, yêu cu xem xét vụ án ca ông Thc da trên lut pháp hin hành và đòi tr t do cho ông Thc ngay lp tc. H lp lun rng "trường hp ca ông đáp ng các điu kin lut đnh đ được hưởng mc hình pht thp hơn mc án 16 năm tù mà ông đã b tuyên pht".

Một s người cũng đã tuyên bố tuyt thc đng hành vi ông Thc. Các bui l cu nguyn tp th đã din ra mt s nơi trong nước vi s tham gia ca các tín hu Kitô giáo và Pht giáo, t Ngh An ti Bà Ra - Vũng Tàu.

Đầu tháng 8, Bộ Công an nói Nhà nước chưa có ch trương đc xá năm 2018 nên không có căn c đ xem xét, đ ngh đc xá cho ông Thc.

*************

Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục tuyệt thực sau khi bị cưỡng bức cắt ngắn cuộc gặp gia đình (RFA, 15/09/2018)

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố ông sẽ tiếp tục tuyệt thực để phản đối hành xử của trại giam sau cuộc gặp ngắn ngủi với gia đình vào đầu giờ chiều ngày 15/9/2018 ở trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An.

thuc2

Những nhà hoạt động đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức. Courtesy fB Nguyễn Thuý Hạnh

Bà Trần Diệu Liên, chị gái ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho Đài Á Châu Tự Do biết về thông tin này vào tối cùng ngày.

Bà Diệu Liên cho biết cuộc gặp đã bị cắt ngắn xuống chưa đầy 5 phút thay vì đúng 1 tiếng theo quy định.

"Vô chưa được nói gì hết. Họ ra quy định không được nói chuyện bên ngoài. Anh Thức không chịu, anh hỏi tại sao lại như vậy, và có luật nào cấm như vậy. Họ nói nếu anh không tuân thủ thì tôi sẽ ngưng cuộc thăm gặp. Họ bắt anh Thức vô, anh Thức nói tôi mệt lắm tôi không đi được. Họ nói hai ba lần như vậy anh ấy không chịu thì họ kêu người ra. Hai người ra xốc nách anh Thức mang anh vô".

Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 13/8/2018 để phản đối hành xử của trại giam đối với ông và yêu cầu chính quyền phải thượng tôn pháp luật, trả tự do cho ông theo đúng Luật Hình sự 2015.

Gia đình và nhiều người bên ngoài đã khuyên ông Thức ngưng tuyệt thực để đảm bảo sức khoẻ. Tuy nhiên, sau cuộc gặp lần này, ông Thức tuyên bố ông vẫn tiếp tục dù trước đó ông đã có ý định ngưng tuyệt thực. Bà Diệu Liên cho biết :

"Lúc mà họ chuẩn bị cưỡng chế vô, Thức nói là hôm nay tôi định ngưng tuyệt thực và tôi định nói với gia đình nhưng các anh làm như vậy thì tôi sẽ tiếp tục tuyệt thực"

Theo ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, người đã từng nhiều lần thăm gặp ông Thức ở trại giam, trong các lần gặp trước, gia đình và ông Thức được phép nói chuyện về các thông tin bên ngoài mà không có trở ngại nào.

Bà Diệu Liên cho rằng, việc trại giam ép gia đình và ông Thức không được nói chuyện bên ngoài là có nguyên nhân :

"Có thể là truyền thông bên ngoài quá nhiều và quá lớn đi nên họ không muốn để anh Thức biết… Tôi nghĩ là họ muốn triệt tiêu ý chí của anh Thức".

Cuộc tuyệt thực dài ngày của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức trong nhiều tuần qua đã gây sự chú ý rộng khắp trong công luận. Nhiều nhà hoạt động đã lên tiếng phản đối cách hành xử của chính quyền và trại giam đối với ông Thức. Một phong trào tiếp sức tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức đã lôi kéo nhiều người tham gia tuyệt thực phản đối, đồng hành cùng ông Thức.

Ba dân biểu Úc hôm 13/9 đã gửi thư cho Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick, yêu cầu phía đại sứ quán quan tâm đến trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức.

Bà Diệu Liên cho biết sức khỏe ông Thức trông yếu đi trong cuộc gặp lần này nhưng thần thái của ông còn tốt.

Sau cuộc thăm gặp bị cắt ngắn, gia đình ông Thức cho biết họ còn tiếp tục gặp khó khăn với an ninh và công an. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết ông gặp khó khăn khi liên lạc với những người đến trại giam thăm ông Thức. Ông cập nhật một số thông tin sau cuộc gặp mà ông nhận được từ bà Diệu Liên.

"Sau khi họ xốc nách khiêng anh Thức vào thì hai chị gái và con anh Thức phản đối và tiếp tục ngồi ở ghế cho gặp yêu cầu họ cho gặp anh Thức. Họ không cho và cứ để họ ngồi đó mấy tiếng cho hết giờ. Tới hết giờ họ tới họ đọc lệnh và yêu cầu gia đình đi ra, nếu không ra thì họ sẽ cưỡng chế. Lúc đó có nhiều công an tới và cầm dùi cùi làm kinh khủng lắm. Họ áp tải ba người đi từ chỗ thăm gặp ra ngoài cổng trại. Ra ngoài cũng chưa hết, an ninh bao vây theo sát luôn cho đến lúc mọi người lên xe về Vinh".

Đài Á Châu Tự Do đã không thể tiếp tục nói chuyện trực tiếp với bà Diệu Liên sau một số thông tin ngắn ngủi ban đầu vì bà còn đang di chuyển.

Ông Tân cho biết, gia đình ông Thức đã quyết định ở lại để chờ vào trại giam thăm ông Thức tiếp tục vào ngày hôm sau dù hy vọng được gặp là rất ít vì theo quy định mỗi tháng họ chỉ được gặp một lần.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 51 tuổi, bị bắt vào năm 2009 và bị toà án ở Việt Nam vào năm 2010 kết án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông Trần Huỳnh Duy Thức khẳng định mình vô tội.

*****************

Ông Trần Huỳnh Duy Thức 'tiếp tục tuyệt thực' (BBC, 15/09/2018)

"Tình hình rất xấu", ông Trần Huỳnh Duy Tân nói về chuyến thăm của gia đình tới Trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An, nơi anh trai ông là ông Trần Huỳnh Duy Thức đang chịu án.

thuc3

Trong tù, ông Trần Huỳnh Duy Thức từng viết rằng 'đấu tranh này là trận cuối cùng'

Hai chị gái và người con của ông Thức hôm thứ Bảy 15/9 đã tới trại giam để thăm nuôi theo lịch.

Tuy nhiên, "khi gặp, họ [giám thị trại giam] không cho nói chuyện gì hết, chỉ cho phép hỏi thăm nhau", ông Tân nói với BBC qua điện thoại.

Được biết khi gia đình vừa nói cho ông Thức về "tình hình bên ngoài", ông đã "ngay lập tức bị khiêng vào trong, không cho nói chuyện nữa".

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, người hồi 2009 bị kết án 16 năm tù với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", bắt đầu tuyệt thực từ hôm 14/8.

Lý do là để "yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, trả tự do cho anh theo Bộ luật Hình sự sửa đổi", gia đình ông nói với BBC hôm 12/9.

thuc4

Giáo xứ Song Ngọc, Vinh, Nghệ An cầu nguyện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức

'Lẽ ra sẽ ngưng tuyệt thực vào hôm nay'

Cuộc gặp gỡ hôm 15/9 "vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc", ông Trần Huỳnh Duy Tân nói, và cho biết nó chỉ kéo dài ít phút thay vì 60 phút như tiêu chuẩn thăm nuôi.

"Anh Thức nói với gia đình rằng anh dự kiến ngày hôm nay sẽ ngưng tuyệt thực, nhưng với cách hành xử của trại giam như vậy thì anh sẽ tiếp tục".

"Về sức khỏe, anh Thức yếu, gày, mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn tốt".

"Anh Thức tuyên bố tiếp tục tuyệt thực khiến gia đình rất lo".

"Khi công an khiêng anh Thức vào trong, gia đình đã yêu cầu họ không được làm như vậy".

"Gia đình đã phản đối bằng cách tiếp tục ngồi ở đó, yêu cầu để cuộc gặp tiếp tục nhưng họ không giải quyết. Họ để cho ngồi đó tới khi hết giờ".

"Lúc hết giờ, họ yêu cầu gia đình phải ra ngoài nếu không họ cưỡng chế . Có rất nhiều công an nữ, họ đã áp tải gia đình tôi ra cổng".

"Chưa hết, ở ngoài cổng có rất nhiều an ninh bao vây gia đình, áp tải cho đến khi gia đình lên xe mới thôi".

thuc5

Trong chuyến đi thăm nuôi ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm 15/09/2018, đã một số người ủng hộ đi cùng thân nhân ông

"Gia đình đã dự tính nếu ngày hôm nay anh Thức vẫn tuyệt thực thì sẽ khuyên anh ngưng lại vì thời gian anh tuyệt thực đã quá lâu. Gia đình đi thăm với tinh thần như vậy".

"Gia đình mong anh Thức ngưng tuyệt thực sớm chừng nào tốt chừng đó, bởi không thể kéo dài tình trạng như thế này, rất nguy hiểm".

"Lẽ ra gia đình đi thăm anh Thức xong sẽ bay vào Sài Gòn vào tối nay. Nhưng gia đình hủy vé máy bay, ở lại Nghệ An để sáng mai vào để yêu cầu được gặp, nói chuyện với anh Thức. Hy vọng là họ sẽ giải quyết".

Đồng hành

Trước khi gia đình đi thăm nuôi lần này, rất nhiều người ở trong và ngoài nước "nói với gia đình tôi rằng họ muốn nhắn nhủ với anh Thức là hãy ngưng tuyệt thực, vì sự sống của anh là rất quan trọng", ông Trần Huỳnh Duy Tân nói.

"Nhưng gia đình chưa kịp chuyển tải những thông điệp đó đến cho anh. Chưa kịp nói anh hãy ngưng tuyệt thực thì họ đã xốc nách lôi anh vào trong".

Những người ủng hộ đã có chiến dịch kêu gọi trả tự do cho ông. Tin cho hay đã có ba tổ chức và 240 người ký đơn vận động.

Một thư ngỏ của nhóm có tên Nhóm Thân hữu Trần Huỳnh Duy Thức với hơn 50 thành viên ký tên được đăng công khai trên mạng hồi đầu tháng Chín, "kêu gọi sự quan tâm của công luận và con người đến sinh mệnh của một người tù lương tâm đang hành động vì công lý chung".

Nhiều người trong và ngoài nước cũng tuyên bố đồng hành với ông.

Được biết trong chuyến thăm nuôi ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm 15/09, đã có một số người đi cùng gia đình tới trại giam Nghệ An.

Từ Hà Nội, doanh nhân Lê Hoài Anh, người biết ông Thức từ lâu, nói với BBC rằng "mọi người ai cũng xót xa".

"Ông Trần Huỳnh Duy Thức bản thân là một doanh nhân, một trí thức, là người ôn hòa trong cách phản biện các vấn đề xã hội. Đó là một người được rất nhiều người dân, giới kinh doanh, giới trí thức ở Việt Nam ngưỡng mộ", chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn HAL, chuyên đại diện cho một số nhãn hàng quốc tế tại Việt Nam, nói với BBC hôm 14/09.

"Tất cả mọi người đều mong tin của ông Thức. Rất nhiều người đặt hy vọng vào ông. Chúng tôi mong ông được bình an", doanh nhân Lê Hoài Anh nói thêm.

"Bản thân tôi nghĩ việc mình đấu tranh thì vẫn đấu tranh, nhưng sinh mạng con người là quan trọng".

"Chúng tôi muốn chính phủ phải xem xét việc trả tự do cho ông Thức. Ông Thức đã bị giam giữ quá lâu cho tội danh mà ông ấy bị kết án. Đừng để ông Thức tuyệt thực cho đến chết. Hãy trả tự do cho ông Thức".

Ông Trần Huỳnh Duy Tân nói gia đình rất biết ơn sự ủng hộ của xã hội đối với anh trai ông.

"Gia đình luôn mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của mọi người để gia đình và anh Thức được tiếp thêm sức mạnh đấu tranh. Gia đình rất cảm ơn sự đồng hành, ủng họ của mọi người trong và ngoài nước", ông Tân nói với BBC.

Published in Việt Nam
samedi, 15 septembre 2018 20:45

Anh Trần Huỳnh Duy Thức phải sống !

Đến lúc này, khi mà số lượng ngày tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Duy Thức đã vượt qua mốc 30 ngày và cuộc tuyệt thực này vẫn còn tiếp tục trong trong một bầu không khí hết sức đáng ngại bởi gần như không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy số đông người dân kịp tỉnh thức sau 30 ngày này và nhà cầm quyền đang cổ tình đẩy cuộc tuyệt thực của anh Thức đến điểm cuối của nó là cái chết. Điều này cho thấy hai vấn đề : Cuộc chiến giữa cộng sản và Dân Chủ đang ở hồi kịch tính nhất và ; Dường như ván bài của người cộng sản đã chính thức lật ngửa trước lịch sử.

anh1

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức - Ảnh minh họa

Vì sao cộng sản họ muốn anh Thức chết ? Anh Thức chết có lợi và có hại gì cho họ ?

Ở câu hỏi này, phải lần ngược vấn đề về ván bài lật ngửa của người cộng sản lúc này. Họ không sợ anh Thức chết làm ảnh hưởng đến uy tín của họ trên chính trường quốc tế. Bởi cho đến giờ phút này, thứ mà họ có được trên chính trường quốc tế không phải là uy tín của chế độ mà là một ván bài mà món hàng họ cược trước thế giới tiến bộ không phải là năng lực chính phủ hay uy tín đảng cầm quyền, mà là hơn 100 triệu dân Việt. Họ không cần uy tín bởi họ không có nó ngay từ đầu và càng về sau, họ càng trở nên lèm nhèm, bầy hầy, thì chuyện tìm uy tín trước quốc tế là chuyện không có.

Và những gì lâu nay Đảng cộng sản đang nỗ lực làm là vừa đấm vừa xoa đối với nhân dân. Đấm bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi hình thức bưng bít thông tin, bằng đòn tra và bằng cả cái chết uất ức của nhiều người nơi trại tạm giam, nơi góc khuất của công lý, nơi quyền lực đỏ và xã hội đen bắt tay nhau. Bên cạnh những đòn gây bất an tâm lý trên diện rộng trong nhân dân, họ lại dùng cộng hưởng với chính sách cưỡng bức thuế, cưỡng bức đất đai, cưỡng bức tài sản, cưỡng bức tự do và dân chủ bằng mọi giá… Điều này khiến cho người dân, kể cả giàu và nghèo, kể cả trí thức và nông điền đều cảm thấy mệt mỏi trước hàng loạt những chính sách áp đặt từ phía nhà cầm quyền. Và sự mệt mỏi khi sống trên đất nước hình chữ S này luôn hiện hữu, luôn có thật và luôn khiến người ta quay quắt, lẩn quẩn trong cái vòng lẩn quẩn của nó.

Một khi không kịp ngừng suy nghĩ để đối phó với thủ đoạn nhà cầm quyền thì e rằng mọi suy nghĩ khác cho dù mang màu sắc cứu cánh vẫn không thể tồn tại một cách bền bĩ hay thường trực nơi người dân. Nếp suy nghĩ thường trực nó khác hẳn với hướng đến cứu cánh. Nghĩa là cái ăn, cái mặc, chỗ ở và sự bình an tâm hồn hay sự yên tâm về giáo dục, y tế cũng như bảo đảm tài sản không bị cướp đi bởi hệ thống cầm quyền trong một ngày nào đó khiến cho người ta khó lòng mà chọn đối đầu với nhà cầm quyền. Nhưng điều đó không có nghĩa là người dân không dám đấu tranh và càng vô nghĩa hơn khi nói rằng người dân mất khả năng phản kháng. Vấn đề là mô hình phản kháng nào, mô hình đấu tranh nào khả thế trong lúc này ?!

Đến đây, có thể thấy rằng sự im lặng như bầy cừu của số đông người dân Việt Nam trước sự kiện tuyệt thực có nguy cơ dẫn đến cái chết của Trần Huỳnh Duy Thức chỉ dừng ở tính biểu tượng trong một phần lý tưởng và ước mơ của người Việt Nam nhưng nó không đủ động cơ để thúc đẩy hàng triệu con người cùng khổ đứng dậy để cùng đấu tranh. Vì sao ?

Vì trò mị dân, ngu dân và dùng bạo lực xuyên suốt với nhân dân trong suốt hơn nửa thế kỉ nay của Đảng cộng sản đã phát huy được hiệu quả của nó. Hiện tại, ván bài của Đảng cộng sản đã chính thức lật ra, họ cố tình đẩy anh Thức đến chỗ chết như là một sự răn đe đối với số đông nhân dân. Ở đây, họ sẽ tìm cách lấp liếm sự việc trước quốc tế và họ muốn gửi đến nhân dân một thông điệp rằng "các người có đủ bản lĩnh hay gan lì như Trần Huỳnh Duy Thức không ? Các người có nhìn thấy một ngôi sao dân chủ phải chết như thế nào trong trại giam hay không ?!". Chỉ chừng đó, họ chỉ cần và cần một cách bạo liệt cái giây phút anh Trần Huỳnh Duy Thức trút hơi thở cuối sau một chuỗi ngày dài tuyệt thực mà quốc tế không nói gì, thế giới tiến bộ không thể can thiệp để giữ lấy mạng sống của anh. Và một khi Trần Huỳnh Duy Thức qua đời, ván bài xem như chung cục, Đảng cộng sản một lần nữa thành công với cây gậy bạo lực của họ.

Và không phải ngẫu nhiên mà Đảng cộng sản ngăn cản, cấm nhập cảnh đối với bà Debbie Stothard và ông Minar Pimple, hai gương mặt đại diện của quốc tế dân chủ, nhân quyền. Và càng không phải ngẫu nhiên mà những cán bộ quản giáo trại giam cấm anh Thức và người thân trao đổi tình hình, tin tức, thời sự với nhau để rồi họ dùng đến hành vi tước đoạt quyền thăm nuôi ngay tức khắc và cưỡng bức anh Thức quay trở lại phòng giam cũng như cưỡng bức gia đình anh Thức ra ngoài bằng công an một cách thô bạo. Để rồi anh Thức tuyên bố tiếp tục tuyệt thực mà theo anh là lẽ ra anh quyết định dừng sau khi gặp người thân.

Rõ ràng, đây là một kịch bản có tính toán kỹ lưỡng để đẩy anh Thức đến chỗ chết cũng như thách thức công luận quốc tế bằng cái lý do rất hợp lý là anh Thức tuyệt thực "không xác định được nguyên nhân hay lý do gì". Nói cho cùng, nếu anh Thức qua đời trong lúc này, điều đó có thể đánh thức rất lớn lương tri của người hiểu biết và giới đấu tranh cho dân chủ, độc lập và nhân quyền Việt Nam. Nhưng đó là lương tri được đánh thức của một tập hợp không lớn giữa số đông nhân dân vốn quen với sợ hãi và thỏa hiệp. Cái số đông này càng thêm sợ hãi và thỏa hiệp hơn sau khi anh Thức qua đời.

Cuộc tuyệt thực của anh Thức cũng là một thử thách sự quả cảm của giới đấu tranh Việt Nam có dám đồng hành cùng với anh hay không, và là dấu hỏi đối với quốc tế, đối với các cường quốc vốn có nền dân chủ lâu đời, bền vững. Họ buộc phải kịp thời lên tiếng, thậm chí tác động một cách mạnh mẽ nhất để đòi quyền lợi cho anh Thức, cũng là đòi quyền lợi cho một biểu tượng về thế giới của họ trong đất nước độc tài này. Nếu bây giờ, họ vẫn giữ thái độ như suốt 30 ngày qua, phản ứng có chừng mực, thì điều đó cho thấy dường như thế giới tiến bộ, dân chủ chỉ là cái vỏ bọc cho một cơ chế độc tài kiểu mới trong chiếc áo dân chủ.

Và đương nhiên rất khó để đoán định được rằng có hay không có độc tài trong thế giới dân chủ mà phần lớn chỉ còn là danh nghĩa trên các văn bản khế ước dân tộc chứ không còn là động cơ thôi thúc hành động của các nhà lãnh đạo như hiện nay. Trong một thế giới mà mộng bá chủ vẫn chưa bao giờ ngưng trong lúc bậc thang về văn minh, văn hóa có phần đi lùi so với các thập niên trước.

Chỉ biết cầu nguyện cho anh Thức chân cứng đá mềm và chúng tôi vẫn đinh ninh một niềm tin : Thế giới chưa đến nỗi bệ rạc như chúng ta tưởng. Và anh Trần Huỳnh Duy Thức phải được sống, được tự do như một minh chứng về sự tồn tại của Tự Do, Dân Chủ và tiến bộ trên mặt địa cầu này !

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 15/09/2018 (VietTuSaiGon's blog)

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 3