Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Cuc xâm lăng Ukraine ca Vladimir Putin phá v bu không khí hòa bình đó cũng như tinh thn tương thân, chp nhn s khác bit gia các dân tc, tôn trng ch quyn các nước khác. Tc là tn công thng vào nn tng ca Liên hip Châu Âu.

ukrainehelp1

Trên nguyên tc Liên hip Châu Âu ch là mt t chc hoàn toàn v tương quan kinh tế, không mang tính chính tr hay quân s. Nhưng các nước trong Liên hip cũng theo đui mt lý tưởng chung là bo v các đnh chế t do dân ch.

Quân Nga dn lc lượng c chiếm hết hai tnh minDonbas, đangtht cht vòng vây trên hai thành ph ln, Sievierodonetsk và Lysichansk. Hàng ngàn quân Ukraine còn t th, không biết được bao lâu. Quân đi Ukraine c bo toàn lc lượng vì quân s và vũ khí quá nh so vi quân đch. Chiến tranh dai dng bt phân thng bi, báo chí và các đài truyn hình trên thế gii không loan tin các biến c ln nhiu như trước.

Ông Vladimir Putin cũng mun loài người lãng quên cuc chiến này. Nhưng Ukraine vn chiến đu,Tng thngVolodymyr Zelensky vn yêu cu các đng minh gi cho các vũ khí mnh hơn. B trưởng quc phòng Dmytro Kuleba mi ng li cm ơn chính ph M ha mt t đô la vin tr quân s mi, nhn mnh rng Ukraine cn nhng vũ khí hng nng.

Ngày Th Năm 16 tháng 6, Tng thng Pháp Emmanuel Macron, người tng khuyến cáo không nên đ cho ông Putin mt th din, vn nói nước Pháp mun Ukraine chiến thng. Ông loan báo s gi tiếp sáu dàn đi pháo thêm vào 12 đơn v xe ti ch "howitzers" đã tng t trước. Th tướngOlaf Scholz cho biết nướcĐc s gi thêm nhng dàn phóng ha tin, do tha thun vi M và Anh quc. Tun trước, th tướng AnhBoris Johnson bt ng đến thăm Kyiv, s cung cp thêm các h thng phòng không cho Ukraine. Nước Anh s tiếp tc hun luyn cho quân đi Ukraine s dng các vũ khí mi, 10 ngàn người trong mi ba tháng. Nhưng ngun vin tr ln nht là nước M.

Vin Nghiên cu Kinh tế Toàn cu Kiel, tr s Đc, mi phúc trình v s vin tr quân s cho Ukraine. Nước M đng đu, sau đến Ba Lan, Anh quc, Canada, Na Uy ri đến Estonia và Latvia. Hai nước min Baltic này vin tr cho Ukraine nhiu hơn c các cường quc kinh tế Pháp, Đc và Italy ! Nước Latvia ch có 1.8 triu dân vi tng sn lượng dưới 34 t m kim ; kinh tế Estonia là 31 t, và dân s ch có 1.3 triu ; nhưng c hai đã tng b sáp nhp vào Liên bang Xô Viết cho nên thông cm mi lo ca dân Ukraine.

Nước M đóng góp 48% vào tng s vin tr vũ khí, không k các món tr giúp khác cho ngân sách quc phòng. Nhng khí c như ha tin, đi pháo, trc thăng cũng ch chiếm 10% tng s quân phí M giúp chính phZelensky. Ba Lan đng hng nhì, s vin tr ca Ukraine gn bng mt na ca M ; trong khi nước Anh ch bng mt phn tư. Cuc chiến Ukraine đe da tt c các nước Âu Châu, nhưng s vin tr ca c Liên hip Âu Châu ch bng hai phn ba ca M.

Tuy nhiên Âu Châu có th h tr Ukraine m mt mt trn mi, chính tr và ngoi giao. Dân Ukraine đã chng t h mun gia nhp Liên hip Châu Âu (EU), xác đnh h là mt phn ca Châu Âu, đ tách khi nh hưởng ca Nga, mt đế quc đã tng coi Ukraine như mt vùng ph thuc. Ông Putin đã qu quyết rng Ukraine ch là mt vùng ca nước Nga, không phi là mt dân tc, mt quc gia !

Năm 2014 dân Ukraine đã ni lên lt đ mt tng thng thân Nga vì ông ta không mun tiếp tc vic gia nhp EU. Ông Putin nhân đó đưa quân xâm chiếm bán đo Crimea và mt phn vùng Donbas phía Đông Ukraine, xúi dc người nói tiếng Nga ly khai, m đu cho cuc chiến tranh bây gi. Trong thc tế, hu hết dân Ukraine đu biết nói tiếng Nga, mt na dùng c hai ngôn ng, mt s hàng ngày ch nói tiếng Nga.

Trong lúc đang kháng c quân Nga xâm lược, chính ph Ukraine vn tiến hành vic xin gia nhp Liên hip Châu Âu. Th Năm tun này, bn người lãnh đo Âu Châu đã đi xe la ti Kyiv. Tng thng Emmanuel Macron (Pháp), Klaus Iohannis (Romania) và hai th tướng Olaf Scholz (Đc), Mario Draghi (Italy) lên tiếng cam kết s thúc đy tiến trình thâu nhn Ukraine vào Liên hip.

Trong tun ti, Hi đng Liên hip Châu Âu s hp đ cu xét đơn xin gia nhp ca Ukraine cùng viMoldova và Georgia, hai nước đã tng mt ch quyn vì b Liên bang Xô Viết chiếm sau Đi chiến Th Hai. Nhưngth tc gia nhp EU s kéo dài vì cn được 27 quc gia thành viên chp nhn.

Mun gia nhp EU, các nước phi chng t h tôn trng các quyn t do dân ch, theo kinh tế th trường, thượng tôn pháp lut, dit tr tham nhũng, vân vân. Tiến trình có th có th lâu hàng chc năm, như các nước vùng Balkan là Serbia và Montenegro đang ch đi. Nhng nước này vn nm trong Liên bang Nam Tư, chế đ và xã hi vn còn nhng di sn ca thi cng sn cũ. Quc gia sau cùng được thâu nhn vào EU là Croatia, t hàng chc năm trước cũng tng nm trong nước Nam Tư. Th Nhĩ K, mt thành viên ca liên minh quân s NATO, đã ch được gia nhp EU t năm 1987 !

Nhng quc gia chng vic m rng EU mnh nht là Đan Mch và Hòa Lan. Hai nước này đã ng h Ukraine chng quân Nga xâm lăng, nhưng không biết h có sn sàng m ca EU cho các nước cu cng sn hay không.

Hi đng Liên hip EU có th m cánh ca đu tiên, công nhn các nước trên là các "ng viên chính thc" trong phiên hp ti đ bt đu các cuc tho lun thâu nhn.

Ch cn m cánh ca đó cũng s là mt li tuyên b hùng hn, cho thy các nước EU xác đnh Ukraine là mt quc gia có ch quyn, không khác gì nước Đc, Tây Ban Nha hay Phn Lan. Đó là mt cách bác b ý kiến ca ông Vladimir Putin, coi Ukraine không phi là mt dân tc riêng bit. Ông Putin đã ly c tn công Ukraine vì ý kiến xuyên tc này.

Trên nguyên tc Liên hip Châu Âu ch là mt t chc hoàn toàn v tương quan kinh tế, không mang tính chính tr hay quân s. Nhưng các nước trong Liên hip cũng theo đui mt lý tưởng chung là bo v các đnh chế t do dân ch, đ cao tinh thn liên kết, tương tr, vượt lên trên ch nghĩa quc gia cc đoan. Đó là nn tng gìn gi nn hòa bình trong lc đa Âu Châu t hơn na thế k nay. Cuc xâm lăng Ukraine ca Vladimir Putin phá v bu không khí hòa bình đó cũng như tinh thn tương thân, chp nhn s khác bit gia các dân tc, tôn trng ch quyn các nước khác. Tc là tn công thng vào nn tng ca Liên hip Châu Âu.

Cho nên hành đng m đường cho tiến trình thâu nhn Ukraine,Moldova, Georgia, Serbia và Montenegro vào Liên hip Châu Âu s là mt thng li cho tt c các quc gia t do dân ch.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 21/06/2022

Published in Diễn đàn