Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bn án sơ thm v Đng Tâm gây bt bình trong công lun thế nào ?

Thiện Ý, VOA, 22/09/2020

Tin tng hp gii truyn thông trong và ngoài Vit Nam cho hay, ngày 14/9/2020 va qua, Tòa án thành ph Hà Ni, sau mt tun xét x, đã đưa ra bn án sơ thm đi vi 29 người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc, Hà Ni ; v các ti "Giết người" (Điu 123 Bộ luật hình sự Việt Nam) hoc"Chng người thi hành công v" (Điu 330 Bộ luật hình sự Việt Nam). Bn án sơ thm đã gây bt bình và phn đi mnh m trong công lun Vit Nam và quc tế.

banan1

Nông dân Đng Tâm ti phiên tòa Hà Ni kết thúc hôm 14/9/2020. VNA via Reuters

Bn án sơ thm v án Đng Tâm thế nào ?

Phn ng ca công lun Vit Nam và qu tế ra sao ?

Đó là ni dung bài viết và thuyết trình này.

I - Bn án sơ thm v án Đng Tâm thế nào ?

1 - Din tiến v kin

T khiếu kin đt đai, dn đến v án hình s xin tóm lược như sau :

1.1 - T khiếu kin đt đai

V tranh chp đt đai Đng Tâm gia người dân và chính quyn ni lên t năm 2016. Tình hình bt đu căng thng t tháng 11/2016 khi UBND huyn M Đc căng dây khp khu vc 59h tây Đng Sênh, san gt mt s mt bng và cm bin'Vùng cm - Khu vc quân s'".

T năm 20172019 : ông Lê Đình Kình (đi din cho dân Đng Tâm) nhiu ln gi đơn lên Thanh Tra Chính Ph đ ngh xem xét tính chính xác ca kết lun ca Thanh tra Hà Ni, khng đnh 59ha đt Đng Sênh là đt nông nghip ca Đng Tâm t bao đi nay, không phi đt quc phòng. Mnh đt này tiếp giáp vi mnh 47,36ha đã được giao cho B Quc Phòng t lâu như mt phn ca sân bay Miếu Môn.

Theo người dân Đng Tâm, các cán b đa phương đã lp l khi báo cáo v hai khu đt này khiến chính quyn hiu nhm khu 59ha cũng trùng vi khu 47,36ha đã được giao cho B Quc Phòng t lâu.

1.2 - Dn đến các v án hình s

Trong khi chính quyn chc năng vn chưa gii quyết khiếu kin v 59 ha đt Đng Sênh là đt nông nghip ca Đng Tâm, thì vào rng sáng ngày 9-1-2020, khong 2 gi sáng, lc lượng cưỡng chế đã xâm nhp làng Hoành, Xã Đng Tâm. V đng đ được nói là din ra vào lúc 4 gi sáng. Mt thông cáo ca B Công an cho biết v đng đ chết người xy ra khi lc lượng chc năng tiến hành xây dng tường rào bo v Sân bay Miếu Môn b tn công bi nhng người dân chng đi‘s dng lu đn, bom xăng, dao phóng.Thông tin này công lun cho là gi to, phi lý. Vì không l ‘lc lượng chc năng tiến hành xây dng tường rào bo v Sân bay Miếu Môn’ vào lúc 4 gi sáng li b tn công khi dân làng Hoành, xã Đng Tâm còn ng. Thế nhưng nhà cm quyn Vit Nam đã bt giam và khi t 29 nông dân v hai ti "Giết người" và "Chng người thi hành công v".

Các b cáo trong phiên tòa sơ thm kéo dài t ngày 7-14/9 là người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm. H b bt rng sáng 9/1 sau khi công an đt kích vào thôn Hoành, vi lý do"bo đm an ninh, trt t" cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chp đt đai gia chính quyn vi người dân trong nhiu năm qua. V đt kích dn đến hu qu là ông Lê Đình Kình, 84 tui, được xem là th lĩnh tinh thn ca người dân, b công an bn chết, nhiu người b bt giam ; phía công an có 3 người thit mng.

Trong 5 ngày đu xét x(t ngày 7 đến ngày 11/9/2020), đi din Vin kim sát đã đưa ra cáo trng và đ ngh mc án pht tù cho các b cáo ; vi 13 lut sư bin h cho 29 b cáo và 2 lut sư ca chính ph bo v quyn li cho nhng người b hi là 3 công an thit mng vì té xung mt "giếng k thut" khi tham gia (kế hoch mt mang bí s 419), tn công vào thôn Hoành, xã Đng Tâm vào đêm rng sáng ngày 9-1-2020. Thế nhưng trong cáo trng khi t trước Tòa, đã cáo buc cho 3 trong s 29 b cáo là đã đ xăng, ném lu đn xung giếng giết chết 3 công an này. Vì thế 3 b cáo này đã b truy t v c 2 ti "giết người" và "chng người thi hành công v".

Kết qu sau 2 ngày ngh án, theo tường thut ca báo Người Lao đng và báo Giao Thng trong nước, thì :

- Tòa án Nhân dân thành ph Hà Ni vào chiu 14/9 tuyên án t hình hai ông Lê Đình Công, 56 tui, và Lê Đình Chc, 40 tui, án chung thân cho Lê Đình Doanh con Lê Đình Chc vì phm ti "giết người"

- Ngoài hai án t hình, mt án chung thân va nêu, Tòa cũng tuyên các mc án t 15 tháng tù treo đến án tù nhiu năm cho 27 người khác b quy là phm ti"chng người thi hành công vTiêu biu như Bùi Viết Hiu, 16 năm tù ; Nguyn Quc Tiến, 13 năm tù ; và Nguyn Văn Tuyn, 12 năm tù.

Như vy là, t mt v khiếu kin đt đai Đng Tâm, phi gii quyết theo th tc hành chánh, pháp lý ; nay đã biến nông nhân thành ti nhân trong mt v án hình s mang tính trng pht, răn đe

II - Phn ng ca thân nhân các b cáo, các lut sư bin h và công lun Vit Nam và quc tế thế nào ?

Chúng tôi ghi nhn phn ng đin hình v v án và bn án sơ thm Đng Tâm.

1 - Phn ng ca thân nhân các b cáo

Sau khi bn án sơ thm được tuyên, các lut sư bin h cho hay là các b cáo s kháng án. Bà Nguyn Th Duyên v ca Lê Đình Uy nhn mc án 5 năm tù, đã nói vi VOA rng "Gia đình chúng tôi không đng ý, không chp nhn các bn án ca tòa. Người thân ca chúng tôi không làm gì phm ti, không giết người. Công an không có bng chng là chú tôi, b tôi giết người". Bà nhn mnh, rng bt c bn án nào ca tòa đi vi ai trong v án này cũng là "oan sai" và gia đình s u tranh".

Nói v vic ông Lê Đình Kình b bn chết trong v đt kích, bà Duyên cáo buc rng công an "đã giết" ông. "C chết rt oan trái", bà Duyên nói vi VOA,"Gia đình và người dân Đng Tâm bt ng, không chp nhn cái chết tc tưởi ca c".

2 - Phn ng ca các lut sư bin h cho các b cáo

Lut sư Đng Đình Mnh mt trong các lut sư bào cha cho các b cáo, trên Facebook cá nhân đã đăng nh "đơn khiếu ni" gi chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội v "hành vi t tng trái pháp lut ca thm phán ch ta phiên tòa". Trong đó viết rng "lc lượng cnh sát bo v phiên tòa đã ngăn cn các lut sư tiếp xúc vi các b cáo do mình bào cha" và "yêu cu thm phán Ch ta phiên tòa [ông Trương Vit Toàn] cùng Hi đng Xét x phi đm bo ngay lp tc quyn tiếp xúc gia b cáo và lut sư bào cha trong sut thi gian din ra phiên tòa".

Lut sư Lê Văn Luân, mt lut sư khác bin h cho các b cáo, cũng viết trên mng xã hi v "tin l" này, mà ông nói là "chưa tng gp trong các phiên tòa trước đây". Chiu ngày 8/9, Lut sư Lê Văn Luân cho biết trên Facebook rng ông va làm đơn đ ngh được tiếp cn chng c mà tòa đ cp. Lut sư Luân viết : "Nhng chng c này các lut sư đã không được tiếp cn và không được lit kê trong danh sách các vt chng trong tài liu v án".

Trong khi đó, tp th các lut sư tham gia bào cha như Luật sư Đng Đình Mnh, Ngô Anh Tun, Nguyn Văn Miếng, Nguyn Hà Luân cho biết h gp nhiu khó khăn trong vic tiếp cn h sơ v án, và liên tc đưa ra các d kin cho thy có quá nhiu "vn đ" v chng c, li khai, quá trình điu tra và th tc t tng.

Biên bn phiên tòa chiu ngày th nht (07/9/2020) và sáng ngày x th hai (08/9/2020) mà Luật sư Ngô Anh Tun công b cho thy hu hết các b cáo, mc dù được cách ly khi các b cáo liên quan khác, nhưng khi được hiv bn cáo trng đu cho rng nó "không đúng" hay "sai s tht".

Theo tường thut ca Luật sư Đng Đình Mnh, khi ông đt câu hi chung cho toàn b 29 b cáo rng "Nếu nhng ai CÓ b tra tn trong giai đon điu tra thì ngi yên. Nếu nhng ai KHÔNG b tra tn trong giai đon điu tra thì vui lòng giơ tay", thì ch có 10 cánh tay giơ lên, còn li 19 người không giơ tay. Ls Mnh kết lun trên trang Facebook : "Có l, h có nhiu điu mun nói hơn là cái giơ tay".

3 - Phn ng công lun Vit Nam trong và ngoài nước

Công lun trong và ngoài Vit Nam th t ra bt bình, phn n, phn đi mnh m v v án vi bn án sơ thm v án Đng Tâm tuyên ngày 14/9/2020.

Ông Nguyn Hùng, tác gi bài viết "Đng Tâm và phiên tòa ô nhc" đăng ti trên VOA cho rng, phiên x 29 người dân Đng Tâm trong v chính quyn vô c xông vào tư gia ca người cha, ông hay th lĩnh tinh thn ca h (Lê Đình Kình) gia đêm khuya dn ti cái chết ca bn người Vit(3 công an, mt người dân) chng có th dùng t gì khác là nát như tương đ mô tÔng phn n và chua xót viết "Và 45 năm sau khi kết thúc cuc chiến gia người Vit Nam đ ngư ông Trung Quc đc li Hoàng Sa, anh em trong nhà li giết nhau vì mnh đt ngoài đng trong khi cướp bin vn rình rp.

Chết bn mng người chưa xong, người ta còn mun tr thù đ ba mng công an phi đi cho bng được ba mng dân. Đt nước văn hóa bn ngàn năm và khát khao mun sánh vai vi các cường quc năm Châu mà sao ch thi đua xung đáy thế này ?"

Ông Hùng cho rng, din tiến các phiên Tòa và bn án cho thy tinh thn thượng tôn lut pháp không được tôn trng ; và bin minh cho các hành đng ca nhng nông dân Đng Tâm b kết ti, ch là quyn t v chính đáng khi b công an bt ng tn công trái phép vào ban đêm khi mi người còn đang ng.

Nhà báo trong nước Osin Huy Đc, tác gi "Bên thng cuc" đã viết trên trang Facebook cá nhân rng"Nếu, v án được nhìn nhn mt cách khách quan, phi có điu tra đc lp đ xem xét tính hp pháp ca vic đang đêm xâm phm ch ca các công dân Đng Tâm, thì mi có th đánh giá các hành vi tiếp theo là phm ti hay không phm ti".

TS. Nguyn Quang A nhà hot đng vn đng cho xã hi dân s ti Vit Nam đ ngh "phi hy phiên tòa và điu tra s phm pháp ca công an".

4 - Phn ng ca quc tế

K t khi xy ra v xung đt chết người, rt nhiu t chc quc tế, các cơ quan chính ph nhiu nước đã yêu cu nhà chc trách Vit Nam cho phép tiến hành điu tra đc lp v án. Thế nhưng cho đến nay, yêu cu này vn chưa được đáp ng thì Tóa án Vit Nam đã xét x và đưa ra bn án bt công, vô nhân đo và nng n cho các nông dân Đng Tâm b bt và khi t hình s ch vì khiếu ni kêu oan v đt đai b trưng thu trái phép.

VOA đã nhc li li ca Phát ngôn viên ca Liên Hiệp Châu Âu Virginie Battu-Henriksson tng nói vi VOA tiếng Vit sau ngày công an tn công vào Thôn Hoành, Xã Đng Tâm đêm rng sáng ngày 9-1-2020 ; rng t chc này "quan ngi" v hành đng "dn ti tn tht đáng lên án v nhân mng" Đng Tâm. Và rng "Vic s dng bo lc đi vi dân thường đã dn ti tn tht đáng lên án v nhân mng. Chúng tôi xin gi li chia bun ti các gia đình và bn bè ca các nn nhân". Bà Battu-Henriksson nói thêm, bày t k vng rng "chính quyn Vit Nam s tôn trng các quyn cơ bn ca người dân v vic hi hp và th hin quan đim ôn hòa mà không phi đi mt vi bt k đe da hay vic s dng vũ lc nào".

T chc Theo dõi Nhân quyn (HRW) bày t quan ngi v vi phm th tc t tng trong phiên x Đng Tâm, cùng lúc gii lut sư tiếp tc lên tiếng v quyn bào cha cho các b cáo trong v án gây nhiu tranh cãi.

T chc HRW cũng ra thông báo kêu gi chính quyn Vit Nam cho phép các nhà quan sát quc tế đc lp, gm c gii ngoi giao, báo chí và các t chc xã hi dân s theo dõi các phiên tòa x 29 công dân Đng Tâm v cáo buc "giết người" và "chng người thi hành công v". Thông báo viết "Nn tra tn và bc cung vn vn ph biến trong các tri giam ca công an trong khi khái nim tòa án đc lp còn xa vi, và các bn án được Đảng cộng sản đnh sn là các đc thù ca cái gi là h thng tư pháp Vit Nam",

Ông Phil Robertson, Phó giám đc ph trách khu vc Châu Á ca HRW nói, lc lượng an ninh Vit Nam cn chm dt vic sách nhiu và theo dõi thân nhân ca các b cáo.Ông cũng viết trên Twitter rng có đến 10 người b tm gi bên ngoài phiên tòa xét x v Đng Tâm Hà Ni hôm 7/9/2020.

Trong phát biu ca mình ngày 7/9, ông Robertson nói rng HRW rt lo ngi v th tc t tng và quyn được xét x công bng dành cho 29 người dân Đng Tâm đang b xét x.

Bài ti chúng tôi s nhn đnh "Vì sao bn án sơ thm v án Đng Tâm gây bt bình và tranh cãi gay gt ca công lun ?

Houston, ngày 21/9/2020.

Thin Ý

Nguồn : VOA, 22/09/2020

**********************

EU phn đi án t hình sau khi tòa Hà Ni tuyên án v v Đng Tâm

VOA, 22/09/2020

Mt tuyên b mi đây ca Liên Hiệp Châu Âu (EU) nói khi này chng li vic áp dng án t hình, ít ngày sau khi mt tòa án Hà Ni tuyên án t hình đi vi hai b cáo trong v "giết người, chng người thi hành công v" Đng Tâm.

banan2 (2)

Ông Lê Đình Công trong phiên xét x sơ thm Hà Ni t 7-14/9/2020 v v án xã Đng Tâm

Tuyên b ca người phát ngôn EU đăng trên trang web ca khi hôm 18/9 m đu vi li đ cp rng Tòa án Nhân dân Hà Ni vào hôm 14/9 đã tuyên hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chc phi nhn án t vì h tham gia vào cuc đi đu thm khc gia các dân làng vi lc lượng công an xã Đng Tâm hi rng sáng ngày 9/1 năm nay.

Tiếp đến, tuyên b viết : "Liên Hiệp Châu Âu phn đi vic s dng án t hình dưới bt c hình thc nào và trong bt c hoàn cnh nào, và luôn nht quán kêu gi xóa b hình pht này trên toàn cu".

Trong quan đim ca EU, án t hình va đc ác va vô nhân đo, và bãi b hình pht này là điu thiết yếu đ bo v quyn sng ca mi người.

"EU thúc gic Vit Nam thông qua vic tm hoãn áp dng án t hình, xem như là bước đu tiên tiến đến vic bãi b", tuyên b ca Liên Hiệp Châu Âu viết.

Bên cnh đó, tuyên b nói rng các tin tc, báo cáo v hoàn cnh và trình t t tng liên quan đến phiên tòa "cũng làm dy lên nhng quan ngi sâu sc".

"EU và các nước thành viên ng h mnh m đi vi pháp quyn và quyn trn vn v vic được xét x công bng, như được quy đnh trong Điu 14 ca Công ước Quc tế v Các Quyn Dân s và Chính tr, mà Vit Nam là mt bên ký kết", tuyên b ca EU nêu rõ.

Như VOA đã đưa tin, sau 7 ngày xét x sơ thm, Tòa án Nhân dân Hà Ni vào chiu 14/9 tuyên án t hình đi vi ông Lê Đình Công, 56 tui, và ông Lê Đình Chc, 40 tui, vì hai ông "phm ti giết người" trong mt v đng đ vi công an hi đu năm nay, xut phát t tranh chp đt đai.

Tòa cũng tuyên các mc án t 15 tháng tù treo đến chung thân đi vi 27 người khác b quy là "phm ti chng người thi hành công v, hoc giết người".

Các b cáo là người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc, Hà Ni, b bt rng sáng 9/1 sau khi hàng nghìn nhân viên công an đt kích vào thôn vi lý do "bo đm an ninh, trt t" cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chp đt đai gia chính quyn vi người dân trong nhiu năm qua.

V đt kích dn đến hu qu là ông Lê Đình Kình, 84 tui, được xem là th lĩnh tinh thn ca người dân, b công an bn chết ; phía công an có 3 người thit mng.

Trong v này, nhà chc trách cáo buc rng ông Lê Đình Công "ch mưu, thường xuyên kích đng giết cán b công an", cũng như "trc tiếp ném lu đn, giết chết công an".

Ông Lê Đình Chc b cáo buc "ném bom xăng, lu đn v phía công an, dùng tuýp st gn dao bu chc, khiến 3 cnh sát ngã xung h" ri cùng ông Lê Đình Doanh xăng thiêu chết" 3 người đó.

Lê Đình Công và Lê Đình Chc là con trai ông Lê Đình Kình. Lê Đình Doanh là cháu ni ông Kình.

Nhà chc trách nhiu ln khng đnh người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, có ch tâm "tn công nhm tiêu dit lc lượng công an". Trong khi đó, 29 b cáo nói h ch "bo v đt đai" và "phòng v" trong tình hung chính bn thân và người nhà gp nguy him khi xy ra v đt kích.

Sau khi tòa tuyên án, như tin VOA đã đưa, hàng nghìn người ký mt bn kiến ngh mang tên "Phn đi bn án bt công trong phiên tòa Đng Tâm" được đăng trên trang avaaz.org. Bn kiến ngh gi đến Tòa án Nhân dân Hà Ni nêu ra "5 vn đ nghiêm trng chưa được làm rõ", bao gm :

Th nht, tính pháp lý ca tha đt 59 hectare cánh đng Sênh, xã Đng Tâm - nơi có tranh chp - chưa được làm rõ rng đây là đt nông nghip hay đt quc phòng.

Vn đ th hai là mt lot các câu hi : Tính pháp lý ca vic lc lượng cnh sát, công an Hà Ni tiến vào thôn Hoành, xã Đng Tâm đêm 8/1, rng sáng ngày 9/1 là gì ? Văn bn nào là cơ s pháp lý đ các lc lượng này tiến vào trong đêm ? Cp nào quyết đnh và ai là người thi hành quyết đnh y ?

Th ba, nhng người kiến ngh đt ra cht vn rng căn c vào văn bn nào mà lc lượng cnh sát được phép đt nhp ch ca ông Lê Đình Kình và bn chết ông lúc na đêm, khi ông không phi là b can trong bt c v án nào.

Bên cnh đó là câu hi v vic công an vu cho ông "cm lu đn" thi đim đó, nhưng nhng người dân b công an bt giam trong v này khng đnh ông Kình "không cm trong tay bt c mt qu lu đn nào".

Đim cht vn th tư là tòa cn làm rõ lý do dn ti cái chết ca 3 nhân viên công an. Nhng người kiến ngh ch ra rng cơ quan có thm quyn "chưa thc nghim điu tra" v án nghiêm trng có ti 4 người thit mng, trong khi các li khai ca mt s nhân viên công an và ca nhng người dân b bt rt mâu thun vi nhau.

Vn đ cui cùng được nêu trong bn kiến ngh là vì sao mt s lut sư không được tiếp cn b can trong quá trình điu tra, và ti sao tòa không tr h sơ đ điu tra li, khi 19 b cáo th hin trước tòa rng h b bc cung, nhc hình.

Nhng người tham gia bn kiến ngh tuyên b rng h "kêu gi công lý cho 4 người đã thit mng không rõ nguyên do trong s c 9/1/2020", đng thi cũng "kêu gi công lý cho 29 người dân Đng Tâm b tuyên án trong mt bn án đy du hiu oan sai".

Nguồn : VOA, 22/09/2020

************************

Tuyên bố của văn phòng Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam về hai bản án tử hình người dân Đồng Tâm

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức vì liên quan đến cuộc đối đầu bi thảm giữa người dân và lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020.

banan3

ckground: white; vertical-align: baseline;">European Union in Vietnam

Liên Hiệp Châu Âu phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Hình phạt tử hình là tàn nhẫn và vô nhân đạo, và việc bãi bỏ hình phạt này là cần thiết để bảo vệ quyền được sống của mỗi người. Ngày càng có sự đồng thuận cao trên thế giới phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình. EU hối thúc Việt Nam thông qua việc tạm hoãn áp dụng án tử hình, coi đây là một bước đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ.

Các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. EU và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự tôn trọng pháp quyền và được hưởng đầy đủ quyền được xét xử công bằng, như quy định tại Điều 14 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một bên ký kết.

----------------------------

Statement by the Spokesperson on two death sentences

On 14 September 2020, the Hanoi People’s Court handed down death sentences to defendants Le Dinh Cong and Le Dinh Chuc over their involvement in the tragic confrontation between civilians and security forces at Dong Tam commune on 9 January 2020.

The European Union is opposed to the use of capital punishment in all forms and under all circumstances and consistently calls for its universal abolition. The death penalty is cruel and inhumane and its abolition is essential to protect every person’s right to life. There is a large and growing consensus in the world against the use of the death penalty. The EU urges Vietnam to adopt a moratorium on its use, as the first step towards abolition.
Reports about the conditions and proceedings of the trial also raise serious concerns. The EU and its Member States strongly advocate for the rule of law and for the full right to a fair trial, as stipulated in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Vietnam is a signatory party.

Nguồn : European Union in Vietnam, 18/09/2020

https://www.facebook.com/EUandVietnam/posts/3399943940048742

Published in Diễn đàn

Đồng Tâm, đỉnh điểm của tranh chấp đất đai tại Việt Nam

Thanh Phương, RFI, 21/09/2020

Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Đồng Tâm đã chấm dứt ngày 14/09/2020 với hai hai bản án tử hình và các bản án khác từ 15 tháng cho đến chung thân. Như vậy là đã kết thúc một vụ được cho là đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền, một vấn đề vẫn khuấy động thời sự Việt Nam suốt 40 năm qua. Vụ Đồng Tâm cũng đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế và các chuyên gia nước ngoài.

dongtam1

Ảnh tư liệu : Dân Đồng Tâm dựng chướng ngại vật trên đường vào làng chống chính quyền cưỡng chế giải tỏa đất đai hôm 20/04/2017.  STR / AFP

Theo nhận định chung của giới luật gia Việt Nam, vụ án Đồng Tâm là một vụ án tranh chấp đất đai gây chấn động dư luận, vì đã có đến 4 người chết trong vụ này (một dân làng và 3 công an).

Trong số 29 dân làng Đồng Tâm bị đưa ra xử, tòa đã tuyên án tử hình Lê Đình Chức và Lê Đình Công, hai người con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, đã bị bắn chết trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 09/04/2020. Cháu nội của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Doanh thì bị kết án tù chung thân. Cả ba đều bị cáo buộc tội "Giết người", vì bị xem là đã gây ra cái chết bằng bom xăng của ba công an trong vụ tấn công, những cái chết mà cho tới nay vẫn còn gây nhiều nghi vấn. Cũng với tội danh "Giết người", ba bị cáo khác lãnh án tù 16 năm, 13 năm và 12 năm. Một số bị cáo khác thì bị tuyên án tù về tội "Chống người thi hành công vụ", với bản án từ 5 năm đến 6 năm tù. Trong 17 bị cáo còn lại, 3 người bị phạt mỗi người 3 năm tù, 14 người bị phạt tù treo từ 15 tháng đến 30 tháng, và được trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam trong vụ án khác.

Trả lời RFI Việt ngữ qua email ngày 18/09/2020, giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales, Úc, chuyên gia về Việt Nam, nhận định :

"Qua cách thức độc đoán và mang tính chất răn đe mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tiến hành phiên xử 29 người dân Đồng Tâm, vào lúc này không thể biết được tòa có xử đúng tội hay không. Trong bản án sơ thẩm có 6 người bị kết tội "Giết người", hai người trong số đó lãnh án tử hình và bốn người kia lãnh án từ 12 năm tù đến chung thân. Bản án sơ thẩm này có thể được kháng cáo.

Tôi chưa thấy tòa đưa ra các bằng chứng có tính chất thuyết phục rằng cái chết của 3 công an là do cố tình gây ra, bởi vì cáo buộc của cơ quan công tố đã không được các luật sư bào chữa thẩm tra kỹ lưỡng. Thật vậy, quá trình tố tụng của tòa án dường như là một trường hợp "cai trị bằng pháp luật" nhằm che đậy sự thất bại có hệ thống của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những khiếu kiện của nông dân một cách hợp pháp, công bằng và ôn hòa.

Người ta hy vọng rằng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xét xử các kháng cáo và đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý trong các thủ tục tại tòa để đảm bảo rằng "công lý được thực thi".

Trong bài viết đăng trên trang trích dẫn David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và là người theo dõi sát tình hình Việt Nam, nhận định là các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm "không có gì đáng ngạc nhiên".

Theo ông David Brown, đây là một phiên xử mang tính trình diễn do nhà nước Việt Nam ra lệnh và điều khiển. Các bị cáo đã thay phiên nhau nhận tội với lời lẽ gần giống nhau : "Bị cáo xin gởi lời xin lỗi đến gia đình ba chiến sĩ công an hy sinh ; Bị cáo xin cám ơn các giám thị trại giam đã giúp nhận ra lỗi lầm ; Bị cáo cám ơn các luật sư nhưng nay không cần đến sự bào chữa của luật sư nữa ; Và cuối cùng, bị cáo xin được hưởng mức án khoan hồng".

David Brown nhắc lại theo chủ thuyết của Đảng và theo luật Việt Nam, đất đai là sở hữu của toàn dân và Nhà nước thay mặt nhân dân quản lý đất đai. Nếu nông dân cứ một mực khẳng định quyền của họ trên mãnh đất mà Đảng/Nhà nước quyết định sử dụng vào mục đích khác, thậm chí cho dù họ chỉ đòi được đền bù thỏa đáng, họ có thể bị gán ghép là "kẻ gây bạo loạn, kẻ khủng bố", sẽ bị buộc phải dời đi nơi khác và trong một số vụ, bị truy tố để làm gương.

"Tín hiệu cứng rắn"

Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 15/09/2020, Sebastien Strangio, nhà báo chuyên về Đông Nam Á của trang mạng này, nhận định về kết quả phiên xử vụ Đồng Tâm : "Sau khi tỏ dấu hiệu khoan dung, chính quyền Việt Nam đã dùng vụ xử Đồng Tâm để bắn một tín hiệu cứng rắn".

Tác giả bài viết nhắc lại là trong suốt 3 năm, dân làng Đồng Tâm đã chống lại ý định của chính quyền xây một sân bay quân sự, khẳng định rằng 47 hectare đất canh tác của họ đã bị chính quyền địa phương trưng thu trái phép để giao cho Viettel, một tập đoàn do quân đội Việt Nam quản lý.

Sebastien Strangio cho rằng vụ Đồng Tâm phản ánh những căng thẳng ngày càng tăng chung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam. Tác giả bài viết trích lời giáo sư Carl Thayer nhận định vụ tấn công vào Đồng Tâm và vụ xử là "đỉnh điểm của 40 năm vấn đề đất đai ở Việt Nam". 

Sebastien Strangio nhận định các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm cũng cho thấy là Đảng cộng sản Việt Nam nhất quyết diệt trừ mọi mầm mống bất ổn ở nông thôn. Trước khi bắt đầu phiên xử, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gởi văn bản chỉ đạo đến toàn bộ báo chí nhà nước, yêu cầu họ mô tả 29 bị cáo là "những kẻ tấn công đầu tiên" và tố cáo ông Lê Đình Kình là một "đảng viên thoái hóa". Trong một tuyên bố gần đây, chánh văn phòng bộ Công An Tô Ân Xô còn gọi ông Lê Đình Kình là "địa chủ, cường hào mới".

Sebastien Strangio kết luận : "Các tranh chấp đất đai ngày càng tăng là một thách thức đặc biệt gay go đối với Đảng cộng sản Việt Nam, vốn đã dựa rất nhiều vào sự yểm trợ của những người nông dân để giành được chính quyền. Trì hoãn việc cải tổ sâu rộng hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam có thể sẽ lại càng gây thêm quan ngại và tuyệt vọng : sự kháng cự kiên quyết mà trước đây Đảng cộng sản dựa vào nay đã quay ra chống lại đảng".

Thất bại của dân chủ cơ sở

Sebastien Strangio cũng trích lại một bài viết của ông Lê Toàn, Đại học Monash, Úc, đăng trên trang EastAsiaForum ngày 10/04/2020, với tựa đề : "Đồng Tâm cho thấy luật đất đai của Việt Nam là bất công và nền dân chủ cơ sở đã thất bại". Trong bài này, ông Lê Toàn viết : "Tuy vụ việc rất phức tạp, nhưng về căn bản có ba vấn đề. Thứ nhất, đây là một vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất. Chính quyền lập luận rằng dân làng chiếm dụng trái phép đất của nhà nước, nhưng dân làng khẳng định đó là đất của họ. Thứ hai đó là một sự tranh cãi về việc chính phủ trưng thư đất có đúng đắn và hợp đạo lý hay không. Chính quyền khẳng định họ trưng thu đất này vào mục đích công để xây dựng sân bay quân sự, nhưng dân làng không tin điều đó. Thứ ba, vụ này cho thấy hạn chế của nền dân chủ cơ sở ở Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà nước với xã hội".

Tác giả bài viết nhắc lại rằng Luật Đất Đai năm 1993 trao cho các cá nhân quyền sử dụng đất, nhưng cũng cho phép nhà nước trưng thu đất nhằm mục đích công ích. Nhưng sau đó quyền trưng thu này được mở rộng thành những khái niệm mơ hồ "nhằm mục đích phát triển kinh tế" và "nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội". Hậu quả là có ngày càng nhiều bất đồng về tiền đền bù dẫn đến các tranh chấp kéo dài.

Ông Lê Toàn ghi nhận nhiều người dân ở Việt Nam vẫn tin rằng họ có quyền gần như là sở hữu đất và quyền này phải được bảo vệ khi nhà nước trưng thu đất đai vào mục đích công. Ông viết : "Mặc dù người dân bình thường không chống việc chính quyền trưng thu đất đai vào mục đích công, nhưng trong quá khứ, nhiều quan chức chính quyền đã lạm dụng quyền này, nên người dân không còn tin vào chính quyền". Theo tác giả bài viết, muốn khôi phục lòng tin đó thì phải xóa bỏ quyền trưng thu đất đai nhằm các mục đích "kinh tế xã hội" để phản ánh sâu sát hơn nguyện vọng của người dân về một hệ thống quản lý đất đai công bằng. Điều này đòi hỏi một môi trường thể chế mà trong đó có một sự thảo luận thật sự, tức là quyền lợi của người dân được xem xét thấu đáo và được đánh giá bởi những người phân xử độc lập.

Trong bài nhận định đề ngày 10/09/2020 đăng trên trang Twitter cá nhân, giáo sư Carl Thayer dự báo là vụ Đồng Tâm sẽ dẫn đến việc theo dõi và giám sát từ trên xuống chặt chẽ hơn khi các cuộc biểu tình về đất đai lần đầu tiên nổ ra. Vụ Đồng Tâm cũng sẽ buộc chính quyền phải xem xét lại các thủ tục tiến hành và chiến thuật sử dụng vũ lực của công an và nhân viên an ninh. Ngoài ra, Đảng cũng sẽ cần xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của họ. Những người biểu tình vì đất đai đã được mô tả trên các phương tiện truyền thông là "những kẻ bạo loạn và khủng bố". Những người Việt Nam thạo tin đều biết rằng các cuộc biểu tình về đất đai thường là do các chính quyền địa phương gây ra vì lợi ích tài chính của họ. Theo giáo sư Carl Thayer, trừ khi các quan chức địa phương bị khiển trách hoặc trừng phạt vì hành động của họ, những người có hiểu biết ở Việt Nam sẽ ngày càng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên các cơ quan thông tin và truyền thông chính thức.

Thanh Phương

Nguồn : RFI, 21/09/2020

*********************

Đồng Tâm : Liên Hiệp Châu Âu phản đối Việt Nam về hai bản án tử hình

Thanh Phương, RFI, 19/09/2020

Trong một thông cáo đưa ra tại Bruxelles hôm qua, 18/09/2020, phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu Nabila Massrali phản đối việc tòa tuyên bố tử hình hai người trong phiên xử vụ Đồng Tâm.

dongtam2

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm nghe phán quyết của Tòa Án Nhân Dân Hà Nội ngày 14/09/2020  via Reuters - Doan Tan/VNA

Hôm 14/09 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, vì hai người này bị cáo buộc đã gây ra cái chết của 3 công an trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 09/01/2020. Lê Đình Công và Lê Đình Chức là hai con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, bị bắn chết trong cuộc tấn công.

Tổng cộng 29 dân làng đã bị đưa ra xét xử. Ngoài 2 người bị tuyên án tử hình, 4 bị cáo khác cũng đã bị tuyên án nặng nề về tội "Giết người", trong đó có Lê Đình Doanh (cháu nội cụ Lê Đình Kình) lãnh án tù chung thân. 23 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam đều về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trong thông cáo, được dịch sang tiếng Việt và đăng lại trên trang mạng của Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam, phát ngôn viên Nabila Massrali cho biết Liên Hiệp Châu Âu "phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Hình phạt tử hình là tàn nhẫn và vô nhân đạo, và việc bãi bỏ hình phạt này là cần thiết để bảo vệ quyền được sống của mỗi người".

Phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu khẳng định : "Ngày càng có sự đồng thuận cao trên thế giới phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình. Liên Hiệp Châu Âu hối thúc Việt Nam thông qua việc tạm hoãn áp dụng án tử hình, coi đây là một bước đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ".

Bản thông cáo của phát ngôn viên Liên Hiệp Châu Âu còn lưu ý rằng các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa "làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này". Bản thông cáo nhắc lại là Liên Hiệp Châu Âu và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự tôn trọng pháp quyền và quyền được xét xử công bằng, như quy định tại Điều 14 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết".

Thanh Phương

Nguồn : RFI, 19/09/2020

***********************

Những bình phong che tội ác

Cánh Cò, RFA, 18/09/2020

Vụ án 29 người dân Đồng Tâm tuy đã kết thúc nhưng hậu chấn của nó vẫn còn làm người dân tiếp tục bất tín với hệ thống tòa án của Việt Nam. Mạng xã hội vẫn tiếp tục đưa những bình luận về bản án sau khi EU và các tổ chức nhân quyền thế giới chính thức chống lại hành vi xét xử thiếu công bằng của vụ án đã tiếp sức cho nỗ lực muốn tố cáo vụ án trước cộng đồng quốc tế của nhiều tồ chức trong cũng như ngoài nước.

dongtam3

Để chống đỡ, chính quyền ngay lập tức cho cỗ máy thông tin của Đảng hoạt động. Các tờ báo hết sức che chắn cho bản án với nhiều ý kiến giả tạo của người dân khi họ đồng tình trước hai án tử hình và một chung thân cho con cháu ông Lê Đình Kình. Ngay cả sử dụng tiếng nói của hai nhân vật Việt kiều có bằng cấp luật sư cũng được tờ Quân Đội Nhân dân khai thác. Trong bài viết có tựa : "Quốc tế hóa" vụ việc Đồng Tâm - một âm mưu gian trá, vô lương tâm" tờ báo đã trích lời ông LS Hoàng Duy Hùng, cư ngụ tại Houston Texas vốn ai ở Mỹ cũng đều biết là một tay gian hùng chính trị, trước đây chống cộng triệt để nay trở mặt chống lại bất cứ ý kiến nào phản đối nhà nước Việt Nam. Ông Hùng nhai lại câu nói của Thiếu tướng Tô Ân Xô và cho rằng : "Cách làm của ông Kình là vô luật pháp, ông này tự biến mình thành cường hào, địa chủ, lãnh chúa trong Đồng Tâm".

Một ông nữa ở Đức, tuyên bố là nhiều năm làm việc trong hệ thống tòa án Đức và trong vai trò là một luật gia ông Hồ Ngọc Thắng được tờ báo QĐND trích lời : "Tôi cũng cực lực lên án những kẻ lợi dụng làm phức tạp sự việc Đồng Tâm để vu khống, xuyên tạc Đảng, Nhà nước. Họ gọi đó là "vụ thảm sát Đồng Tâm", "chỉ có kẻ thù mới cho quân nổ súng vào dân"… Đặt vấn đề kiểu mập mờ như vậy là không ổn. Hoạt động của ông Kình và đồng bọn không phải là 'bất bạo động' mà là khủng bố".

Chừng như muốn phụ họa với hai con két này một đàn két khác mang tấm bằng luật sự trên ngực lại phấn khởi đưa ra những ý kiến hoàn toàn trái ngược lại với những quy tắc tòa án mà họ học được ở trường.

Họ là Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Nguyễn Hồng Toán nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Tây Hồ. Luật sư Nguyễn Trung Tiệp, Luật sư Hà Huy Từ, Luật sư Trương Quốc Hòe, Luật sư Bùi Thị Mai, Luật sư Nguyễn Huy Long, Luật sư Hoàng Văn Hướng…

Lập luận của họ về vụ án gần như giống nhau khi khẳng định : "về bản án mà nói, mang tính nghiêm khắc nhưng mà bảo đảm tính pháp chế, đồng thời mang tính nhân văn, khách quan, mang yếu tố pháp luật khoan hồng. Việc chuyển đổi tội danh giảm án cho 19 bị cáo thể hiện sự nhân văn tạo cơ hội làm lại cho các bị cáo. Phiên tòa cũng đảm bảo việc tranh tụng giữa các bên. Các mức án tòa đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Đề nghị truy tố của Viện kiểm sát đúng người đúng tội và mang tính nhân văn sâu sắc. Việc xét xử vụ án diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, một phiên tòa công minh, nghiêm khắc, đồng thời đảm bảo tính nhân văn và khoan hồng. Các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối lỗi đồng thời xin lỗi gia đình bị hại. Riêng với cái vụ việc ở Đồng Tâm đây thì những người thực thi công vụ có thể nổ súng".

Nhà văn Phạm Thị Hoài khi đưa lại thông tin này chỉ thở dài và buông một câu : "Không ý kiến".

Đúng là không thể có ý kiến hay tranh luận gì với một đàn két, mặc dù khoác áo luật sư nhưng tư tưởng chỉ mang một loại đồng phục và hoàn toàn không biết hai chữ công lý là gì.

Trong khi 13 luật sư biện hộ không công cho 29 nạn nhân Đồng Tâm ngày đêm vắt óc, bỏ công tiếp xúc với các "bị can" cho tới khi phiên tòa mở ra chính họ là những người đem thông tin bên trong cũng như phía sau phiên xử cho người dân cả nước theo dõi trên mạng xã hội. Việc làm của họ giúp người dân được biết những câu chuyện mà chỉ tòa án Việt Nam mới có. 13 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của bị can tuy biết rất rõ là nỗ lực của họ trước sau cũng thất bại vì bản án đã được chỉ đạo nhưng họ không màng tới, cái chính yếu khi họ nhận lời làm việc cho các nạn nhân là thông tin những sai trái của cơ quan điều tra và của tòa án trước bản án này.

Mạng xã hội có lẽ là nguồn lực mạnh mẽ nhất giúp cho người dân thấy được tính chất đen tối của vụ án. Mới đây nhất là bức thư của Tiến sĩ Tô Văn Trường, một trí thức luôn lên tiếng một cách cẩn trọng trước các hành vi sai trái của chính quyền từ trung ương tới địa phương. Tiến sĩ Trường tuy gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhưng nội dung chừng như soi sáng cho các thế lực đen tối muốn che chắn tội ác của vụ án như những bình phong mang tên truyền thông và luật sư.

Tiến sĩ Tô Văn Trường yêu cầu làm rõ "Về tính hợp pháp của cuộc trấn áp : Căn cứ vào đâu ? Tại sao trả lời của Bộ Công an thay đổi lý do đến 3 lần ? (lần đầu là bảo vệ mục tiêu xây dựng hàng rào đất sân bay Miếu Môn cách làng Hoành 3 km ; lần 2 nói là đi tuần tra bị tấn công ; lần 3 là bảo vệ chốt …

- Rất nhiều ý kiến cho rằng việc 3 chiến sĩ cùng rơi xuống giếng trời là vô lý ; việc đổ xăng vào hố để đốt 3 chiến sĩ càng không thuyết phục được dư luận.

- Việc hành quyết cụ Kình tại nhà riêng, sau đó mổ xác chính là điểm bức xúc cao độ của dư luận trong và ngoài nước, rất nhạy cảm trong thời điểm hiện nay.

- Phiên tòa cần thực hiện tranh tụng thật sự, bảo đảm dân chủ. Cần thực hiện đúng các nguyên tắc xét xử "suy đoán vô tội", "trọng chứng hơn trọng cung". Tuyệt đối không được dùng nhục hình để ép cung".

Đây là những nguyên tắc mà một luật sư có kiến thức và lương tâm phải nắm rõ khi quan sát vụ án. Những chuẩn mực về tiến trình, bằng chứng, kết quả điều tra, ép cung, bức cung đã lộ rõ như ban ngày tại tòa nhưng những luật sư bênh vực cho tòa án hoàn toàn không nhìn thấy bởi họ đang làm một công tác khác sau khi vụ xử kết thúc : Che chắn cho tội ác bằng tấm bằng luật sư của chính mình.

VTV cũng phát hành bản tin về vụ án trong đó ca ngợi hai án từ hình và 1 án chung thân là "nhân văn và hợp tình hợp lý". Nhà báo Châu Đoàn viết trên trang facebook của mình :

"Một vụ án 2 án tử hình, với 29 bị cáo mà vội vàng gói trong 3 ngày, bỏ qua yêu cầu về thực nghiệm hiện trường, hạn chế việc tiếp xúc với bị can tới tối đa, chứng cớ đưa ra thì mập mờ, vô lý. Một bản án đầy tính áp đặt của độc tài vậy mà truyền hình đưa tin là "nhân văn". Đấy là kiểu nhân văn của sói đàn. Một sự nhân văn mồm mép bọc ngoài sự man rợ"..

Cánh Cò

Nguồn : RFA, 18/09/2020 (canhco's blog)

**********************

Đi đến cùng con đường tội ác và những hệ quả của vụ Đồng Tâm

Nguyễn Vũ Bình, RFA, 17/09/2020

Vụ án Đồng Tâm đã khép lại phiên tòa sơ thẩm với với hai án tử hình dành cho hai con trai cụ Lê Đình Kình, một án chung thân cho cháu nội của Cụ, anh Lê Đình Doanh cùng một số người dân với mức án thấp hơn. Toàn bộ những diễn biến từ khi sự việc bắt đầu đến khi kết thúc phiên sơ thẩm đã phơi bày tất cả bản chất của đảng, của nhà cầm quyền Việt Nam trước dư luận trong và ngoài nước.

dongtam4

Có một chi tiết quan trọng khởi nguồn vụ án, khởi nguồn vụ việc tranh chấp đất đai ít được nhắc tới, và ít người hiểu rõ ngọn nguồn. Đó là việc nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đã nhập nhèm đánh lận thông tin, về việc 59 hec ta đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh của thôn Hoành, xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Trong khi đó, đất quốc phòng là 47,36 héc ta xã Đồng Tâm đã hiến cho nhà nước, cho quân đội để xây dựng sân bay Miếu Môn. Số đất xã Đồng Tâm hiến cho việc xây sân bay Miếu Môn hiện nay Lữ đoàn Phòng không-Không quân 28 vẫn đang quản lý, và hoàn toàn không có tranh chấp gì. Còn số đất 59 héc ta ở cánh đồng Sênh bên cạnh là đất nông nghiệp, người dân Đồng Tâm vẫn đang canh tác, sử dụng và quản lý bình thường. Khi thành phố Hà Nội chiếm đoạt để giao cho công ty Viettel thì cụ Lê Đình Kình và người dân xã Đồng Tâm phản đối, không cho cướp đất. Cụ Lê Đình Kình là cựu cán bộ xã Đồng Tâm, đảm nhiệm những chức vụ từ trưởng công an xã, rồi chủ tịch, bí thư xã Đồng Tâm nên hiểu rõ ngọn ngành từng tấc đất của xã. Cụ Lê Đình Kình đã từng phát biểu, nếu quý vị đưa được bằng chứng, chứng cứ về 59 héc ta đất ở cánh đồng Sênh là đất quốc phòng, Cụ và người dân Đồng Tâm sẵn sàng giao nộp 59 héc ta đất cánh đồng Sênh trong vòng vài ba giờ đồng hồ. Như vậy, việc chiếm đoạt 59 héc ta đất cánh đồng Sênh của người dân Đồng Tâm là phi pháp, vô đạo. Người dân Đồng Tâm chỉ bảo vệ mảnh đất của cha ông cho bản thân và con cháu cuối cùng đã có những kết cục vô cùng bi thảm ! ! !

Từ khởi nguồn cực kỳ vô pháp, vô đạo của nhà cầm quyền Hà Nội, gặp phải những người dân kiên cường giữ đất, đã xảy ra tất cả những diễn biến mà chúng ta chứng kiến. Trước phiên tòa Sơ thẩm, những tưởng nhà cầm quyền Việt Nam đã biết tiếp thu những lời khuyên, can ngăn của rất nhiều lực lượng, thành phần và tầng lớp trong xã hội để dừng tay trước tội ác đã quá khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, họ vẫn đi đến cùng con đường tội ác, tuyên hai bản án tử hình, một bản án chung thân cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Nhiều người đã nói rằng, đó gần như việc tru di tam tộc mà đảng cộng sản dành cho đảng viên 58 năm tuổi đảng Lê Đình Kình.

Vụ án này có tác động như thế nào đến người dân và xã hội Việt Nam ?

Trước hết, đó là sự căm phẫn của người dân Đồng Tâm, của những người dân oan, của lực lượng phản biện xã hội đang ngày càng lan rộng. Những người dân thuộc các thành phần này đều biết rõ sự thật của vụ việc, vụ án. Việc thông tin sự thật, lên án nhà cầm quyền thông qua những sự lừa dối, khủng bố và kết án người dân Đồng Tâm hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện truyền thông rộng mở, hệ thống mạng xã hội, Youtube… sẽ làm cho nhà cầm quyền không còn lừa bịp được người dân nữa.

Một số lượng lớn người dân mất lòng tin vào đảng, vào nhà cầm quyền nhưng do quá khứ của bản thân, do nỗi đau phủ định bản thân khi biết bản chất chế độ nên vẫn còn níu giữ niềm tin đã bị giáng một đòn nặng nề, một phát súng ân huệ cuối cùng đảng dành cho họ. Tất cả đã rõ ràng, chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng. Những người có can đảm sẽ hòa cùng lực lượng phản biện, số còn lại sẽ gậm nhấm nỗi đau trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời.

Đáng nói nhất là những kẻ trong hệ thống đảng và nhà nước hiện nay. Lý tưởng hoàn toàn không còn, tiếp xúc và thực thi với những sai trái, bất công đang diễn ra hàng ngày hàng giờ không thể không đặt ra những câu hỏi và suy nghĩ. Tuy nhiên, đối với nhiều việc, sự thật phải trái trắng đen không rõ ràng, họ còn chút an ủi để làm các công việc mà họ biết chỉ để duy trì sự tồn tại của bản thân và gia đình, không mục đích, không lý tưởng. Nhưng khi những sự việc quá phi pháp, vô đạo như vụ Đồng Tâm diễn ra, họ tìm hiểu và biết những sự thật (những sự thật hoàn toàn đơn giản không hề khó hiểu : đang đêm dẫn 3000 quân tấn công vào dân thường, giết cụ già đã bị đánh què 84 tuổi đời, 58 tuổi đảng ; bắt giam 29 người, đánh đập bức cung ; xử án chết người bỏ qua nguyên tắc thực nghiệm hiện trường ; tuyên án tử hình 2 con trai và cháu nội ông Lê Đình Kình…vv) thì họ sẽ nhận ra sự bẽ bàng, vô nghĩa, thậm chí phạm tội với những công việc họ đang làm. Sẽ có sự rã đám trong đội ngũ công quyền hiện nay.

Tựu trung lại, vụ án Đồng Tâm có lẽ là cột mốc quan trọng nhất để người dân nhận thức rõ, hiện nay có hai tầng lớp thống trị và bị trị đang tồn tại trong xã hội Việt Nam. Tầng lớp thống trị sẽ dùng mọi lực lượng, mọi thủ đoạn để khẳng định, trục lợi và duy trì quyền lực, quyền lợi của mình. Tầng lớp bị trị cũng sẽ nhận thức rõ hơn vị thế của mình, nhận thức rõ hơn bản chất của đảng và nhà nước, để từ đó hoặc chấp nhận thân phận bị trị, hoặc vùng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.

Hà Nội, ngày 17/9/2020

Nguyễn Vũ Bình

Nguồn : RFA, 18/09/2020 (nguyenvubinh's blog)

Published in Diễn đàn

Phú Trọng hết thời ?

Người Buôn Gió, 17/09/2020

Thời kỳ đỉnh cao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đã có những dấu hiệu đi xuống. Những nguyên nhân khiến cho ông Trọng mới ở đỉnh cao rực rỡ từ mấy năm trước, nay thành cái bóng như sau.

npt1

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá già yếu để có thể đứng tiếp khách tại Phủ Chủ tịch - Ảnh chụp ngày 28/10/2019

1. Bệnh tình khiến ông không thể đi lại được, mặc dù cả hai vị trí trong tứ trụ, nhưng ông họa hoằn lắm mới đủ sức đi loanh quanh trong khu vực Hà Nội. Từ khi tiếp nhận Chủ tịch nước, ông chưa có một lần nào chủ trì một buổi lễ tầm quốc gia.

2. Tuổi tác ông quá cao so với điều lệ, ông đã lạm dụng quyền lực để vượt lên điều lệ, tự đặt chọn mình là người đặc biệt làm thêm nhiệm kỳ, nay tuổi cao, sức yếu, ông khó lấy thêm lý do nào để làm nhiệm kỳ nữa.

3. Ông Trọng cầm ngọn cờ diệt tham nhũng để thể hiện lý do cho việc ở lại. Nhưng "tham nhũng" bị ông diệt là những tên "vô chủ". Số "tham nhũng" đang tồn tại đều có chủ. Chủ của chúng là các đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị có ảnh hưởng. Nếu ông Trọng còn tiếp ghế, có lẽ chẳng có những vụ xử tham nhũng nào lớn xảy ra nữa. Nhưng nếu ông Trọng về, có thể cuộc chiến chống "tham nhũng" sẽ diễn ra gay gắt hơn, ví dụ như ông Phúc nắm quyền, ông sẽ diệt những sân sau của Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng.

4. Ông Trọng làm cản trở quan hệ ngoại giao bởi sự bảo thủ , trì trệ, kém năng động trong đối ngoại. Ngoài việc hô hào chống tham nhũng, đe dọa người này, lăng mạ người khác. Nhìn lại quá trình khóa vừa qua, ông Trọng không có dấu ấn gì trong phát triển kinh tế, đối ngoại.

Đáng chú ý là những vụ bắt bớ những quan chức cao cấp trước kia, mọi danh tiếng đều đổ về ông Trọng. Nhưng gần đây vụ bắt Nguyễn Đức Chung, không thấy báo chí đề cao sự chỉ đạo, quyết tâm từ ông Trọng nữa. 

Một sự hạ bệ hay bỏ quên Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra trên truyền thông.

Nhìn vụ bắt Nguyễn Đức Chung, mới thấy được quyền lực sinh sát đã về tay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi Phúc được ủng hộ của Tô Lâm và phái Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An. Phúc đã biết thời cơ để vất cái áo khoác nịnh bợ Cụ Trọng bấy lâu, để tự mình trở thành nhân vật số một của chính trường Việt Nam. Điều nay là tất nhiên, ở vị trí của mình, nếu Phúc không nằm vị trí số 1, để vào tay người khác là điều tối kỵ trong quan trường. 

Vụ bắt Nguyễn Đức Chung, Phúc và Bộ Công an đã chơi một cách táo bạo và quyết liệt, không cần phải chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo 110, Ban bí thư, Bộ Chính trị...vì phe Phúc biết nếu chờ những nơi này quyết định, khó lòng mà bắt được Nguyễn Đức Chung vì chứng cứ trình để bắt một ủy viên trung ương hạt giống nắm giữ vị trí quan trọng phải thật thuyết phục.

Thế nên Phúc và Bộ Công an bắt lái xe, trợ lý của Chung rất bất ngờ. Những nhân vật này không thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Nên việc bắt giữ họ dễ dàng mà các cơ quan kia không thể nào can thiệp. Rồi bất ngờ tiếp theo là bắt Nguyễn Đức Chung, trên cơ sở những lời khai của những người kia. Mọi việc đã rồi, Ban bí thư, Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo 110 không thể làm gì khác được, ngậm đắng mà đồng ý để cho Phúc và Bộ Công an vượt mặt mình. Nếu việc đã thế rồi, chấp nhận đồng tình coi việc bắt Chung Con là chủ trương của đảng còn giữ được thể diện, ăn ké theo chút tiếng tăm. Còn nếu phản đối ra mặt, thì một là tan đảng, hai là phe Phúc và Bộ Công an có lý do làm cuộc thay đổi để nắm trọn quyền lực.

Việc Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Khoa học và công nghệ được phe Phúc giới thiệu làm chủ tịch Ủy ban Thành phố Hà Nội với Bộ Chính trị, Ban bí thư còn đang dùng dằng. Phe Phúc quyết đoán đưa Chu Ngọc Anh ra Quốc hội miễn nhiệm chức bộ trưởng Khoa học và công nghệ.

Phê chuẩn miễn nhiệm để Chu Ngọc Anh đi đâu, làm gì ?

Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, năm nay 55 tuổi. Là ủy viên ban chấp hành trung ương, từng là phó bí thư rồi chủ tịch Phú Thọ trước khi nắm bộ trưởng Khoa học và công nghệ.

Chu Ngọc Anh quá thích hợp cho cái ghế chủ tịch Hà Nội mà Chung Con để lại, ứng cử nào đưa ra mà thuyết phục hơn Anh cho cái ghế Chủ tịch Hà Nội, khi mà báo chí bắt đầu đánh tiếng Hà Nội cần phát triển bằng khoa học và công nghệ.

Bắt Chung Con không cần đến ý kiến của Bộ Chính trị, Ban bí thư tức không cần thông qua cơ quan cao nhất của Đảng. Đưa một người về nắm giữ chủ tịch thủ đô cũng không cần thông qua cơ quan cao nhất của đảng. Phe Phúc chơi một trò rất độc là quyết đoán làm ngay, đưa việc vào sự đã rồi.

Phải đánh giá được tình thế, thực lực mới làm được điều đó.

Nhưng việc miễn nhiệm một người đang trong độ tuổi, không phải lý do kỷ luật thì phải có lý do gì khác như thuyên chuyển. Chẳng hạn như việc thuyên chuyển Vương Đình Huệ về làm bí thư Hà Nội, đến nửa năm sau mới miễn nhiệm chức phó thủ tướng. Còn quốc hội miễn nhiệm Chu Ngọc Anh thì phải biết ông này được sắp xếp đi đâu ?

Tuy nhiên quốc hội do bà Ngân giờ cũng theo cánh ông Phúc và Bộ Công an, việc đồng ý miễn nhiệm Chu Ngọc Anh có thể xảy ra. Để không bị mất mặt thì ngay bây giờ Bộ Chính trị, Ban bí thư tức ông Trọng và Vượng phải đồng ý cho Anh về Hà Nội... Nếu đợi quốc hội miễn nhiệm và thủ tướng sắp xếp cho Chu Ngọc Anh về Hà Nội thì Bộ Chính trị, Ban bí thư chỉ là bù nhìn.

Trước ý kiến của chủ nhiệm văn phòng chính phủ đề xuất đợt tới quốc hội thêm mục miễn nhiệm cho Chu Ngọc Anh. Bà Tòng Thị Phóng, ủy viên Bộ Chính trị, đàn em ruột của Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng phản đối trò mèo này của phe Nguyễn Xuân Phúc. Bà Phóng ý kiến chỉ bàn việc bãi nhiệm của những đại biểu vi phạm, còn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm phải bàn sau, không thể làm một lúc cả miễn nhiệm và bổ nhiệm cùng thời điểm, cái này còn phụ thuộc vào sự bố trí của trung ương (tức Bộ Chính trị, Ban bí thư).

Liệu ý kiến của bà Phóng có cản được mưu đồ đưa Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội của phe Nguyễn Xuân Phúc ?

Rất khó, bởi phía quốc hội do bà Ngân làm chủ, đã sai Nguyễn Hạnh Phúc sắp xếp việc bãi nhiệm đại biểu đảo Sip Phạm Phú Quốc cùng với việc miễn nhiệm cho Chu Ngọc Anh vào ký họp quốc hội tới đây.

Ngày tàn của Nguyễn Phú Trọng đang đến, những địa phương, những cánh quân ở ngoài kinh thành đã không còn nghe lệnh của ông ta. Như một tên vua đang cảm thấy quyền lực kiểm soát đang dần thoát khỏi tay mình. Nhìn vào cuộc dâng hương Hồ Chí Minh nhân quốc khánh mới đây, tháp tùng Nguyễn Phú Trọng không có nổi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó, cùng ngày, cùng lúc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn một đoàn hùng hậu vào lăng dâng hương Hồ Chí Minh có Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Trọng là người rất nhiều mưu trong việc tranh giành, kiểm soát quyền lực. Nhưng điểm yếu của ông ta là dùng những kẻ nhiều mưu như ông làm công cụ làm những việc đó !

Nếu không có ngón võ cuối cùng như sư phụ mèo dạy hổ là trèo lên cây, thì chỉ vài tháng nữa, ánh trăng rằm làng Lại Đà sẽ tắt lịm bởi hào quang xứ Quảng.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 17/09/2020

*************************

Nỗi đau để lại

Người Buôn Gió, 14/09/2020

Vụ án Đồng Tâm tạo nên bao cảm xúc đau thương, căm phẫn từ cả hai bên. Chưa bao giờ có một vụ án mà cảm xúc của dân chúng phân làm hai thái cực như vậy. Đây là một điều bất hạnh của dân tộc, nó sẽ còn ám ảnh dân tộc Việt Nam trong nhiều thế hệ nữa, một bài học đau đớn, một khoảnh khắc đen tối, một vết thương sâu hoắm chém vào lòng dân tộc Việt này. Nó sẽ nhức nhối cả trăm năm nữa.

npt2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thử súng B40 - Ảnh minh họa

Nếu bạn là một nhà văn, một nhà báo, một nhà lịch sử, văn hóa hay xã hội học. Ngày hôm nay bạn không thể hiện điều gì trước những gì xảy ra ở Đồng Tâm. Bạn sẽ chẳng là gì cả, con cháu bạn sau này khi xem lại vụ án Đồng Tâm, nó sẽ hỏi bạn có thể hiện gì khi đó ?

Con của bạn sẽ nói dối với cháu nội của bạn rằng - lúc đó ông nội, bà nội, ông ngoại... đang công tác, du lịch, làm ăn ở đâu đó, không biết gì ?

Vì bạn mà con bạn nói dối cháu nội của bạn, để tránh cho bạn tiếng hèn nhát của kẻ sĩ thời cộng sản cai trị. Thế cũng nhục, nhưng nhục thế còn đỡ hơn nếu bạn là người viết không khách quan, viết để phục vụ cái sai trái của kẻ cầm quyền gây ra.

Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, trời cho tôi một đam mê là viết, có thể ngôn từ, cấu trúc, ý tứ của tôi thể hiện không được chuốt chải như người khác. Viết hôm nay, chỉ đơn giản sau này cháu nội tôi có khi nào đó, tìm hiểu cội nguồn, gặp vụ án Đồng Tâm, cháu tôi thấy ông nội nó ngày đó đã thể hiện quan điểm gì.

Bài này tôi viết về những liệt sĩ, gia đình những liệt sĩ đã hy sinh ở Đồng Tâm ( đặt giả thiết họ chết thật).

Thiên hạ nghĩ gì về những hy sinh anh hùng, lịch sử đánh giá thế nào về những anh hùng lực lượng vũ trang. Đầu tiên là những anh hùng hy sinh bảo vệ tổ quốc, chống sự xâm lăng của kẻ thù từ nước khác đến. Sau nữa là những anh hùng dũng cảm trước những tên tội phạm nguy hiểm giết người, cướp của...rồi kế đến là những anh hùng hy sinh để cứu tính mạng đồng đội, người dân trong thiên tai, trong tai nạn.

Có thứ anh hùng nào trong đoàn quân mấy nghìn lính tinh nhuệ, trang bị tận răng, có kế hoạch bài bản xông vào một ngôi làng trên chính đất nước của mình, xả súng tấn công người dân, rồi 3 người lính bị dân hạ chết thảm thương, thành anh hùng không ?

Anh hùng lấy ít chọi nhiều, anh hùng trong khoảnh khắc gian nan vượt lên hoàn cảnh, một cách phi thường thế mới gọi là anh hùng.

Anh hùng mấy nghìn quân, trang bị, kế hoạch chiến đấu chuẩn bị kỹ từ những chỉ huy mang hàm giáo sư, tiến sĩ đi tấn công những người nông dân toàn ông già, phụ nữ rồi bất cẩn chết mà thành anh hùng. Như thế hỏi có thấy xứng đáng cái danh hiệu đó không ?

29 người nông dân bao gồm cả ông già lẫn phụ nữ bị bắt bởi ít nhất 3 nghìn lính chiến chuyên nghiệp. Một chọi một trăm, bên súng tiểu liên, bên dạo gậy thô sơ. Nếu có thật trận giao tranh như thế, khách quan mà nói, những ai là anh hùng ?

Những thân nhân của gia đình ba người sĩ quan chết ở Đồng Tâm kia, họ sẽ tự hào với nhân dân cái chết của thân nhân họ được bao nhiêu lâu ?

Người ta nói có vẻ xót xa nhưng pha lẫn tự hào, rằng người thân của họ hy sinh ở Lào Cai, Lạng Sơn năm 79, hy sinh ở biên giới Tây Nam...người nghe sẽ ngậm ngùi đồng cảm.

Nhưng nếu kể người thân của tôi hy sinh anh dũng ở Đồng Tâm, địa danh cách thủ đô Hà Nội vài chục cây số vào thời ổn định, hòa bình. Chắc chắn người nghe sẽ ớ người hỏi.

- Ơ, ông, anh, bác ấy hy sinh như thế nào ? Đánh nhau với ai ? Đánh thế nào mà được phong anh hùng ?

Bạn sẽ trả lời là.

- Có một đám khủng bố, một đám nổi dậy, một đám định lật đổ chế độ…

Người ta sẽ hỏi đám đấy là ai, chúng như thế nào... chắc chắn sẽ là thế, vì danh xưng anh hùng và cụm từ khủng bố kích thích trí tò mò của người đời lắm, chả thế mà phim hành động Mỹ luôn được đón xem.

Bạn càng tô vẽ kẻ địch thêm bao nhiêu càng khiến người ta tò mò bấy nhiêu, rồi họ sẽ ngạc nhiên và đi tìm hiểu. Nếu họ hỏi những người xung quanh để biết thêm, tỉ lệ may mắn cho bạn chỉ có 10% là nhiều, đó là họ hỏi bọn tổ trưởng dân phố, bọn bí thư khu phố, bọn đoàn viên. Còn 90% họ gặp phải những người dân thường, những người ấy sẽ trả lời ráo hoảnh.

- Ôi giời, khủng bố, lật đổ mẹ gì đâu. Có mấy người nông dân bị chính quyền cướp đất để làm đất thương mại, giả danh nghĩa đất quốc phòng để cướp, dân người ta không chịu, đưa mấy nghìn quân vào trấn áp, thế là ngã xuống hố chết. Chuyện thực sự có thế thôi.

Thưa các bạn ở cả hai luồng dư luận trong vụ Đồng Tâm, có bạn nào chú ý đến nỗi đau của thân nhân những người sĩ quan đã chết tại Đồng Tâm không ?

Nếu bạn chú ý đến, các bạn sẽ thấy chính họ cũng đau đớn, uất hận muôn vàn. Cái danh anh hùng được chủ tịch nước truy tặng cho thân nhân của họ, nó chính là dấu vết để người đời thắc mắc về cái chết của thân nhân họ nhiều hơn.

Thà không có cái danh hiệu ấy, chỉ đơn giản hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Phong tặng liệt sĩ là xong.

Chứ phong anh hùng chuyện thành to lắm, chuyện ấy kéo dài cả mấy đời người ta còn nhắc đến.

Mà dân ta thích nghe chuyện anh hùng, có việc gì họ lại muốn nghe một cách hào hứng. Liệu thân nhân ba chiến sĩ chết ở Đồng Tâm kia họ có hào hùng được, khi kể về cái chết của thân nhân họ không ?

Việc phong anh hùng của chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo đề xuất của bộ trưởng Tô Lâm, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đầy vội vã là nhằm mục đích che dấu những sai phạm của những kẻ lãnh đạo cao cấp , những kẻ ngu dốt về chiến lược, chiến thuật, những kẻ độc tôn. Chúng lấy danh hiệu anh hùng để bịt miệng mọi thắc mắc về cuộc đàn áp đầy ngu xuẩn do chúng chỉ đạo.

Hành động phong anh hùng cho những sĩ quan bị chết ở Đồng Tâm của Bộ Chính trị Việt Nam sẽ không làm giảm nỗi đau cho thân nhân những người sĩ quan bị chết. Trái lại nó là một thứ xiềng xích, một vết đau nhức nhối không bao giờ lành trong lòng thân nhân của người đã chết.

Rồi sau này những thân nhân người đã chết ấy, họ có lẽ chẳng mang cái danh hiệu anh hùng ấy ra làm gì, vì càng mang ra người ta càng hỏi, càng hỏi người ta càng thấy sự thật trớ trêu. Chưa kể cái chết khuất tất đến nỗi nhiều người còn nói là giả mạo. Người ta đàm tiếu, dị nghị, người ta bàn bạc, mổ xẻ đủ mọi góc độ.

Nỗi đau của thân nhân 3 sĩ quan chết ở Đồng Tâm không chỉ là nỗi đau mất đi vĩnh viễn người thân, nỗi đau như thế chỉ kéo dài chục năm, nhưng nỗi đau khắc khoải và dai dẳng nhất là nỗi đau về cái cách mà người thân họ đã mất đi thế nào.

Nó khắc khoải và kéo dài, bởi cách mà họ đã chết như thế nào, cái đó thuộc về lịch sử.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 14/09/2020

***********************

Đồng Tâm, tội ác của Nguyễn Phú Trọng

Người Buôn Gió, 11/09/2020

Nếu như Trần Đại Quang còn sống và giữ chức chủ tịch nước, có lẽ vụ thảm án Đồng Tâm chưa chắc đã xảy ra. Bởi huy động từng ấy quân lính và vũ khí trong thời điểm đất nước không có chiến tranh, chắc chắn phải có sự đồng ý của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Năm 2012 tôi là người trực tiếp chứng kiến việc cưỡng chế đất ở Văn Giang, cũng hàng ngàn cảnh sát tập kết trong đêm. Nhưng đến sáng họ mới triển khai bảo vệ khu đất cần cưỡng chế, người dân Văn Giang ném bom xăng, gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động. Bên cảnh sát cơ động dùng khiên đỡ và lựu đạn khói ném lại. Có hai nhà báo của VOV có mặt giữa xung đột để quay phim, họ bị cảnh sát địa phương (không phải cảnh sát cơ động) đánh đập ngay tại hiện trường.

Bữa đó cảnh sát cơ động chỉ đứng chặn đường ra khu đất từ ngoài làng, họ không tiến quân vào trong làng, dù họ có bị tấn công bằng gạch đá và bom xăng. Chắc chắn họ thực hiện đúng mệnh lệnh được phổ biến là ngăn người dân không cho họ ra khu đất cưỡng chế, cho nên dù bị tấn công, họ chỉ dừng lại ở ranh giới nhiệm vụ họ được giao.

Vụ Đồng Tâm như công an nói là lập chốt ngăn chặn người dân, bị tấn công nên họ truy đuổi đến tận nhà ông Kình và đột nhập vào dẫn đến chết 3 chiến sĩ.

Thử hỏi trong đêm tối, làm sao họ xác định được ai là người đã ném đá vào chốt chặn. Không có nói đến quá trình truy đuổi kẻ ném đá từ chốt chặn cách làng 3 km cả. Một quãng đường rất dài để truy đuổi bằng chân, hàng ngàn cảnh sát giăng vậy không đuổi được mấy ông già sao. Và khi truy đuổi ai thấy những người ném đá chạy vào nhà ông Kình mà phải đột nhập vào bắt.

Cứ đặt câu hỏi

1. Có chuyện người dân Đồng Tâm nửa đêm ra khỏi làng, để ném đá vào chốt chặn cách làng 3 km không ?

2. Có miêu tả quá trình truy đuổi quãng đường đó hay không ?

3. Có bằng chứng những kẻ ném đá đó chạy vào nhà ông Kình hay không ?

4. Ai là người ra lệnh truy đuổi ?

5. Ai là người ra lệnh tấn công vào nhà ông Kình ?

Đất nước này có hàng triệu lính vũ trang, có hàng chục triệu người đã tham gia lực lượng vũ trang chuyên nghiệp hay nghĩa vụ. Ai cũng hiểu một điều là khi tham gia tác chiến đều có phương án nêu rõ nhiệm vụ mà mình tham gia. Anh có nhiệm vụ lập chốt ngăn dân thì thế nào đi nữa anh phải ở cái chốt đấy đến khi có mệnh lệnh khác. Không thể đơn vị anh lập chốt, rồi có gì kích động, cả đơn vị rùng rùng chạy đuổi truy kích chỉ vì dân ném đá vào chốt của đơn vị anh. Rồi lại có chuyện bao vây, đột kích, tấn công nhà dân trong đêm nữa.

Một đám đông cuồng tín chế độ gào rằng những kẻ khủng bố như ông Kình phải bị tấn công như thế ?

Xin hỏi trước đó đã có bằng chứng của công an, kết luận điều tra nào của công an gửi VKS là nhóm ông Kình là khủng bố chưa ? Nếu có thì phương án bắt giữ có được lập ra không ?

Hay là tấn công vào bị thương vong thì lấy đó ra làm bằng chứng nhóm ông Kình là khủng bố ?

Những người dân Đồng Tâm kể lại, họ chỉ biết bất ngờ thấy quân cơ động súng, khiên đổ bộ vào làng, vây hết các đường đến nhà ông Kình, ai muốn đến đều bị chặn lại, cố đi thì bị đánh đập kể cả phụ nữ.

Cứ như những gì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước đó vào năm 2017, thì vụ Đồng Tâm không có gì phải đến mức độ điều quân hành xử như ngày 9 tháng 1năm 2020.

Trích.

- Chiều ngày 26 tháng 4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong dịp tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4, cho biết : "Chúng tôi đang chỉ đạo thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm. Nhưng liên quan đến vụ việc này tôi cho rằng chúng ta phải nắm chắc tình hình, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng đó. Từ đó có những biện pháp giải quyết có tình, có lý. Muốn vậy chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và chúng ta phải giải thích cho dân hiểu được những chủ trương, chính sách của Nhà nước để tạo được sự đồng thuận" [43].

- Tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét : "...Chính quyền khi thực thi nhiệm vụ phải làm đúng chính sách, pháp luật ; làm việc có lý có tình, trên tinh thần thuyết phục dân, để dân hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kinh nghiệm từ các vụ việc trong quá khứ như Quán Nam, Đồ Sơn tại Hải Phòng, và vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định pháp luật" [44].

Căn cứ vào những phát biểu trên có thể cho thấy mặc dù xảy ra vụ bắt giữ các Cảnh sát cơ động, nhưng bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam chưa có ý định cứng rắn trấn áp người dân Đồng Tâm. Nhưng từ khi Trần Đại Quang chết đi, quyền lực tập trung hết về Nguyễn Phú Trọng, vụ thảm án Đồng Tâm đã xảy ra một cách đầy tính chuyên chế, độc tài. 

Trách nhiệm vụ Đồng Tâm, hay những người quyết định thảm án ở Đồng Tâm ở vị trí chủ chốt chắc chắn phải có hai cái tên là Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm.

Thủ tướng Xuân Phúc là kẻ cơ hội, mị dân, nịnh đảng. Gió chiều nào theo chiều ấy. Ông ta khó có thể trong nhóm cao cấp ra quyết định cứng rắn vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhưng ông ta cũng sẽ không phải là người phản đối, thậm chí còn hùa theo.

Không thể nào nói Nguyễn Phú Trọng không biết, không liên can. Vụ Đồng Tâm gây bão dư luận, từ chủ tịch nước, thủ tướng, trưởng ban tuyên giáo đều bày tỏ ý kiến. Riêng ông Trọng thì không, một cái xe sang gắn biển công tận ở Hậu Giang ông đọc báo còn biết, lẽ nào vụ Đồng Tâm ông Trọng không biết gì ?

Ông ta biết hết, thậm chí ông ta là người duyệt phương án tấn công Đồng Tâm trên cương vị tổng bí thư, chủ tịch quân ủy trung ương, trên cương vị chủ tịch nước, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 11/09/2020

************************

Đại hội 13, bạc loạn

Sới xóc đĩa của dân giang hồ ngày trước, người cầm cái phải là một tay anh chị có uy, uy ở đây là uy tín về tiền bạc đảm bảo, về câu nói ra thế nào sẽ làm như vậy, uy nữa là độ máu mặt, có anh em đông. Thêm nữa là tay xóc phải cân tay ngay bát, lệnh bán chẵn, bán lẻ phải rõ ràng.

npt3

Đến nay thì nhân sự chủ chốt cho Đại hội 13 vẫn chưa có hướng nào rõ rệt.

Sới chia làm 3 ngồi vòng quan bát đĩa thì đặt tiền chẵn bên phải, lẻ bên trái. Sới ngồi hai hàng thì chẵn bên trong, lẻ bên ngoài. Khi cái xóc xong đặt bát đĩa xuống, ai đặt đâu thì đặt, cái hô dứt tay là không ai xuống nữa. Sau đó nhà cái kiểm tiền đôi bên và quyết định bán chẵn hay bán lẻ hoặc cân. Sới bạc im phăng phắc, chỉ khi mở bát có tiếng ồ tiếc nuối.

Bạc loạn là tiếng chửi cãi nhau, cốp chát với nhau bên ngoài không xuống tiền mặt nhà cái, giằng co huyên náo. Bạc như thế thường là kẻ cầm cái không có uy tín hoặc canh bạc đã tàn, nhà cái không còn thiết tha gì nữa.

Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam lần này theo lệ chỉ còn 2 lần họp trung ương nữa là tiến hành đại hội. Đến nay thì nhân sự chủ chốt vẫn chưa có hướng nào rõ rệt. Ông Trọng úp mở là trăng đến rằm trăng mới tròn.

Cứ như theo diễn tiến xảy ra thì bà Ngân, ông Trọng, ông Phúc, ông Vượng và thậm chí ông Nhân và Trương Hòa Bình cũng chưa có vẻ gì là giã từ chính trường, mặc dù họ đều quá tuổi.

Vấn đề là chẳng ai dám ý kiến nhắc nhở họ về và đưa ra người kế nhiệm. Bởi chính ông Trọng cũng mập mờ không rõ, dường như ông muốn ngồi thêm, và nếu như ông ngồi thêm kỳ nữa thì ông mở miệng nói những người trẻ hơn ông đến chục tuổi về là điều khó nói.

Giờ đặt trường hợp là tất cả trường hợp quá tuổi như Ngân, Phúc, Vượng, sáu Bình, Nhân... đều ở lại cùng với ông Trọng thì điều gì sẽ xảy ra ?

Điều xảy ra là ông Trọng có thể chết bất thình lình giữa nhiệm kỳ, một cuộc xáo trộn tranh giành liệu có xảy ra không ? Trường hợp ông không chết thì ông làm gì ở vai trò chủ tịch nước khi ông không thể đi đâu, không thể tiếp khách quốc tế, không thể tham dự những nghi lễ quốc gia ? Về mặt đảng ông nằm trên giường bệnh chỉ đạo hay triệu kiến những bí thư tỉnh ủy đến làm việc, như thế bọn thư ký của ông sẽ có rất nhiều quyền lực, bởi chúng đưa tin tức đến cho ông thế nào ông biết vậy, chúng cho ai vào gặp ông thì ông cũng biết vậy. Như thế rồi cũng tất loạn.

Vậy ông Trọng ở lại và cứ cho là ngồi được hết kỳ 13 rồi ông về hưu. Nhưng đến đây lại xaỷ ra trường hợp là các ông Phúc, bà Ngân cũng đòi ngồi thêm đến kỳ 14, lần này họ vin ông Trọng quá tuổi ngồi lại hai kỳ, vậy họ cũng muốn ngồi thêm kỳ 14 nữa thì sao, ai ngăn khi quyền lực trong tay họ.

Vả lại những hết nhiệm kỳ 13 sẽ quá tuổi như Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh họ cũng chỉ muốn ngồi thêm kỳ 14 với một lần quá tuổi thì sao ?

Sẽ không có luật lệ gì hết, cứ ai có quyền lực sẽ đặt ra luật có lợi cho mình để ngồi tiếp giữ ghế, hưởng bổng lộc. Một đám lãnh đạo tham quyền, nại lý do này nọ để ngồi giữ ghế, chúng sẽ diệt hết những mầm mống nào trẻ hơn đang ở vị trí thay thế chúng, để thiên hạ thấy không có ai thay thế, chúng '' buộc vì tồn vong của đảng '' mà tiếp tục làm việc.

Nếu duy trì một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại như nhiệm kỳ trước, chỉ một mà thôi thì chọn ai ?

Lại ông Trọng, ông chết nửa chừng thì sao ? Việc mình ông Trọng ở lại về lý thì dễ hơn, vì ông có thể sửa đổi điều luật như dạng Putin, Tập Cận Bình ngồi đến hết đời, nhưng vấn đề nằm ở sức khoẻ của ông bất thường.

Ông Trần Quốc Vượng ? Ông không phải là tứ trụ, không ảnh hưởng, không uy tín gì, ông ở lại thì liệu dã tâm như Nguyễn Xuân Phúc có chấp nhận không ?

Duy nhất ông Phúc ở lại, thế bà Ngân, ông Nhân và nhiều ông khác nữa có nghe hay không ?

Giả sử tất cả những người quá tuổi đều về, thì gặp phải vấn đề là những người kế cận họ là ai. Dễ nhìn thấy ngay ông Phúc và ông Trọng đều nham hiểm với vấn đề người kế cận. Nguyên tắc của Đảng cộng sản Việt Nam làngười lãnh đạo phải có thêm trách nhiệm đào tạo và giới thiệu người kế cận. Lợi dụng điều này, ông Trọng đã chơi bài dìm người kế cận để không ai bảo mình tham quyền vì không có người kế cận, ông Phúc cũng bắt chước học theo. Hãy phân tích người kế cận của từng ông.

Ông Trọng đưa ông Vượng một người quá tuổi và quá lu mờ so với ông để vào vị trí kế nhiệm. Một người quá tuổi và quá lu mờ thay thế ông thì chả phải để ông làm có hơn không ? Đấy là suy tính đầy mưu toan của Nguyễn Phú Trọng.

Với Nguyễn Xuân Phúc thì còn nham hiểm hơn, kế nhiệm Phúc là phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, một tay mặt sắt chưa từng kinh qua quản lý kinh tế, quản lý địa phương, đối ngoại. Vừa qúa tuổi vừa không kinh qua kinh nghiệm quản lý kinh tế, nếu Sáu Bình quá tuổi mà làm thủ tướng thì chẳng phải cứ để Phúc làm tốt hơn không ? 

Trọng và Phúc giống nhau là những kế nhiệm có vẻ ưu thế nhất thì không bị bệnh lạ thì cũng bị kỷ luật. Như ông Huynh và ông Quang bệnh lạ ngay sau khi ở vị trí kế nhiệm không lâu. Hoặc như ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật, ông Vương Đình Huệ vệ thay bí thư, Phúc lập tức truất luôn Huệ khỏi phó thủ tướng, không còn đường quay lại. Cả hai đều để kế nhiệm mình là người không bằng họ như Trần Quốc Vượng và Trương Hòa Bình.

Vậy là trường hợp quá tuổi về hết cũng gặp khó khăn với người kế nhiệm, ai sẽ thay thế tổng bí thư, ai sẽ thay thế thủ tướng ?

Chẳng có ai khả năng cả, chả lẽ đưa Vương Đình Huệ quay lại làm phó thủ tướng để chuẩn bị kế nhiệm thì quá khôi hài vì phải làm thủ tục từ quốc hội, chính phủ một lần nữa.

Ở lại hết cũng dở, một vị trí cũng dở, về hết cũng dở.

Không biết trung ương 13 khóa 12 sẽ đưa ra phướng án nào, đến giờ nơi lo lắng nhất là ban tuyên giáo chưa có được hướng chính xác để định hướng dư luận về những nhân sự chủ chốt khóa tới.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 05/09/2020

Published in Diễn đàn
vendredi, 18 septembre 2020 22:09

Nhận xét thêm về vụ án Đồng Tâm

Vụ án Đồng Tâm 2020 là phiên bản của "Sự kiện Thái Bình 1997" ?

Dường như vụ việc Đồng Tâm là phiên bản thu nhỏ của "Sự kiện Thái Bình 1997".

vuan1

Biểu tình Thái Bình năm 1997 với mục tiêu cáo buộc công chức địa phương tham nhũng, vi phạm dân chủ và công bằng xã hội, chủ nghĩa thân hữu.

Tỉnh ủy Thái Bình khi đó cáo buộc "địch phá hoại, cán bộ hưu trí bất mãn chống đối", đồng thời đề nghị Công an nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện trấn áp biểu tình tại Thái Bình. Đề nghị của chính quyền địa phương bị bác bỏ khi những sai phạm nghiêm trọng bị phát hiện, hơn 2.000 công chức bị xử lý và hơn 70% tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam tại Thái Bình bị thay thế, Quy chế dân chủ cơ sở chính thức được thực thi trong phạm vi toàn quốc gia.

Kể từ sau sự kiện, mỗi năm ít nhất một lần đều có một nhóm thị sát nghiên cứu về biến đổi xã hội tại Thái Bình trong khoảng 10 năm. Giai đoạn bất ổn 1997-1999 khiến kinh tế Thái Bình bị kéo tụt 10 năm phát triển.

Giai đoạn 1987-1997, Thái Bình có trên 300 vụ khiếu nại về đất đai, tố cáo công chức xã lạm quyền và tham nhũng. Giai đoạn này xuất hiện nhiều khiếu kiện về đất đai tại Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Hà Tây, Đồng Nai, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bến Tre, Vĩnh Long, Hải Phòng, Hà Nội ; nhưng quy mô và mức độ khiếu kiện tại Thái Bình diễn ra phức tạp hơn.

Một số cuộc biểu tình được cho là đã nổ ra tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1997. Người dân xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã bắt giữ 20 cảnh sát trong năm ngày, người dân một số địa phương tự tổ chức xét xử các công chức tham nhũng…

Các phe trong cuộc xung đột dân sự trong "Sự kiện Thái Bình 1997", gồm một bên là nông dân Thái Bình và cựu chiến binh - công chức - đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hưu trí tại Thái Bình. Bên phía còn lại là những đại diện của Đảng cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Bình, Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục chính trị, Công an nhân dân Việt Nam và Cục Cảnh sát bảo vệ.

Nhân vật thủ lĩnh trong "Sự kiện Thái Bình 1997", với một bên là cựu chiến binh - công chức - đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hưu trí tại Thái Bình.

Bên còn lại được lịch sử sau này ‘điểm tên’, là : Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng ; Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp ; Tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Đỗ Mười ; Thường trực Ban bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu ; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh ; Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt ; Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Công Tạn, Phan Văn Khải ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân ; Trưởng ban Dân vận trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Phạm Thế Duyệt ; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Quách Lê Thanh ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Đỗ Hùng ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Bùi Sỹ Tiếu ; Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Phạm Quý Ngọ.

Số lượng ở một bên là 43.000 nông dân Thái Bình, gồm có Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Vũ Thư. Phía bên kia là Quân đội nhân dân Việt Nam, với quân số vài trăm ; Công an nhân dân Việt Nam với quân số 1.200. Không xảy ra thương vong.

Đánh giá "Sự kiện Thái Bình 1997" sau đó, được gọi là "bê bối chính trị" với nguyên nhân là tham nhũng, vi phạm dân chủ và công bằng xã hội, lạm quyền, chủ nghĩa thân hữu.

Kết quả, hơn 2.000 công chức sai phạm, hơn 70% tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam tại Thái Bình bị thay thế ; Thái Bình được thí điểm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ; Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt ban hành Chỉ thị 89/CP về giải quyết khiếu nại của công dân vào tháng 8/1997 ; Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành Chỉ thị số 30 về Quy chế dân chủ cơ sở vào ngày 18/02/1998 ; Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 29 về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở vào ngày 11/05/1998 ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngày 26/05/1998.

Khiếu nại của người dân Thái Bình được giải quyết triệt để vào năm 2000.

Về sau, nhiều ý kiến cho rằng "Sự kiện Thái Bình 1997" và một số sự kiện bức xúc trong xã hội Việt Nam hiện tại, bắt nguồn từ nguyên nhân "người dân bày tỏ thái độ bất bình trước tình trạng tham nhũng ở cơ sở", đồng thời nhận định Đảng cầm quyền cần tránh "tình trạng lạm quyền, tham nhũng".

Dường như vụ việc ở Đồng Tâm là chỉ dấu rất rõ của nhắc nhở Đảng cầm quyền đang hành xử lạm quyền…

***

Trong cuộc "Cách mạng Thái Bình 1997", vai trò dẫn dắt và lãnh đạo như thế đã thuộc về giới cựu chiến binh : cũng là việc dân bắt giữ nhân viên công lực, rào làng, tạm thiết lập "chính quyền nhân dân", sau đó phong trào còn lan ra một số tỉnh…

Cho tới nay, số cựu binh như thế vẫn còn rải rác ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Khủng hoảng Đồng Tâm đã chứng minh một thực tế là ở những địa phương có số đảng viên cao, thậm chí ở những nơi đảng viên chỉ sinh hoạt chiếu lệ hoặc đa phần đã thoái đảng, vẫn chưa có thành phần nào khác có thể thay thế vai trò dẫn dắt, định hướng của giới cựu binh nhiều kinh nghiệm và đã quá hiểu những mưu tính và hành vi của đảng.

Đó chính là nguồn cơn để những cựu binh Đồng Tâm đưa ra chủ trương "chỉ chống tham nhũng, không chống đảng". Đây cũng là một lá chắn mà những người lãnh đạo của "khởi nghĩa Đồng Tâm" hy vọng vẫn giữ được một "ranh an toàn", hy vọng đảng vẫn ghi nhận truyền thống thượng tôn kỷ luật của mình mà không đến nỗi đối xử cạn tàu ráo máng với "toàn thể nhân dân Đồng Tâm". Tâm lý này khác hẳn với đặc thù xã hội học ở các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An - những nơi chỉ có ít đảng viên nhưng tập trung số đông người Công giáo ngoài đảng, trong phong trào phản kháng Formosa. Rất nhiều cuộc biểu tình của giáo dân và ngư dân đã thẳng tay giương biểu ngữ "Phản đối đảng Cộng sản…", thậm chí "Đả đảo đảng Cộng sản…".

(Trích bài báo "Có đảng là có tất cả ?" của Phạm Chí Dũng, đăng trên VOA ngày 20/06/2017)

**********************

Phiên tòa chứng minh được sự uy nghiêm của thể chế !

"Đi nắm tình hình dư luận phiên tòa xử dân Đồng Tâm"…

vuan2

Hội đồng xét xử vụ án Đồng Tâm - Ảnh minh họa

Tài khoản facebook của ông Đỗ Như Ly, kể rằng ông được công an quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh mời đến trụ sở công an phường để hỏi ý kiến của ông về phiên tòa hình sự sơ thẩm Đồng Tâm xử ở tòa Hà Nội.

Ông Đỗ Như Ly, thuật lại như sau :

"Vừa ở công an phường về ! Lại được diễm phúc gặp viên an ninh của quận 10 lần trước ! Thì cũng cười nói, xã giao sau màn dạo đầu !

Sau đó vào cuộc, mình hỏi luôn : "Thế nào, bây giờ đi nắm tình hình gì đây ?".

- Nói chuyện Đồng Tâm ! Ý chú thế nào ?

- Cậu cho là "thi hành công vụ", tôi không đồng ý ! Tôi phản đối tuyên án của tòa Hà Nội !

Tất nhiên tay an ninh này cũng cố thanh minh thanh nga, nhưng tôi nói tiếp :

- Các cậu biết rõ quy trình của cuộc "Thi hành công vụ chứ ? Nghề của các cậu mà !". Anh ta đánh trống lảng ! Tại sao giữa đêm khuya mang đội quân "binh hùng tướng mạnh" đi giết một ông già 84 tuổi, gần 6 chục tuổi đảng, chân bị thương tật ?".

- Hai người (Công, Chức) gây ra cái chết cho 3 công an, đâu có oan !

- Nhớ rằng 3 cái chết đó còn uẩn khúc, chưa được làm rõ như cái chết của cụ Lê Đình Kình !.

Anh ta chuyển sang phóng viên Bolsa TV Âu Hoàng Lân phỏng vấn một người dân (ngụ cư, tên là Việt thì phải, tôi không nhớ) và lấy đó làm căn cứ bảo vệ quan điểm của anh ta :

- Thế, cậu có biết tại sao chỉ duy nhất một Bolsa TV được đến, vào Đồng Tâm tác nghiệp không ?

Cậu ta lại né : "Phải hỏi trên, trên !".

Đã 1 tiếng đồng hồ, ngồi thoải mái nói với nhau, thấy kéo dài càng bất lợi như tòa Hà nội xử Đồng Tâm, anh ta đề nghị kết thúc ! OK !.

Trước khi ra về, tôi yêu cầu, nếu là chuyện "tào lao", tôi không tới trụ sở công an lần nữa, vì cứ như tôi có tội tình gì đó nên phải tới ! Anh ta đồng ý, xin số điện thoại và hứa, nếu có sẽ đến tận nhà.

Tôi : "Đến nhà tôi, chỉ có nước trắng không cà phê hay nước cam ở đây mời (tôi uống nước của tôi mang đi) đâu đấy !". Anh ta lại giả lả !

Anh ta đã hoàn thành công việc : "Đi nắm tình hình dư luận phiên tòa xử dân Đồng Tâm". Cuộc "chia tay màu hồng" diễn ra ! Bye ! Bye !" (*).

Người viết thử sắm vai một nhà chuyên chính cách mạng để phát biểu ý kiến - bởi biết đâu giả dụ như hôm đẹp trời nào đó, cũng lại được mời cà phê và nước cam như ông Đỗ Duy Ly kể trên - về phiên tòa vụ án Đồng Tâm ngay ở thủ đô Hà Nội :

"Tôi xin nhấn rõ với các đồng chí an ninh, là phiên tòa vụ Đồng Tâm đã tái khẳng định lập trường chuyên chính cách mạng của Đảng chúng ta. Tôi hiểu với một lão đồng chí có gần 60 tuổi Đảng, khi nhận sự trừng trị bằng những phát đạn từ đồng chí của mình bằng khẩu súng do bọn đế quốc sản xuất, nỗi đau ấy xé tâm can đó chứ. Thế nhưng chúng ta buộc phải làm như thế để bảo vệ Đảng. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ một sự coi thường nào về tính chuyên chính cách mạng của Đảng.

Nên nhớ, sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng bộ máy Nhà nước của chính quyền mới. Trong đó, các tòa án quân sự được thành lập có thẩm quyền xét xử tất cả các người nào vi phạm vào một việc gì có phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa… Sau khi thành lập, các tòa án quân sự đã tổ chức xét xử nghiêm minh, trừng trị kịp thời bọn phản cách mạng, Việt gian bán nước, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cách mạng non trẻ.

Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta đã nhân nhượng lắm rồi khi để một phiên tòa dân sự xét xử vụ án Đồng Tâm. Lẽ ra chúng ta phải bắt chước cụ Hồ, cần mang những tên tội phạm này ra tòa án binh, khi đã dám nhiều lần xâm phạm đất đai mà Đảng đã giao cho một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ; đặc biệt là người đứng đầu công ty của Bộ Quốc phòng đó hiện là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hãy thử nhớ lại đi, trong thời gian từ năm 1946 đến năm 1954, hệ thống tòa án gồm các tòa án binh và các tòa án nhân dân đặc biệt đã trở thành công cụ chuyên chính của Nhà nước trong việc trấn áp bọn gián điệp, phản cách mạng, làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ; xử lý các tội phạm xâm phạm tài sản của Nhà nước, công dân, biển thủ của công, buôn lậu… làm ảnh hưởng đến uy tín và sức mạnh của quân đội, cũng như chính quyền cách mạng, góp phần giữ vững chính quyền nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giữ vững đời sống yên lành ở hậu phương và tạo lập niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Nay, vụ án xảy ra ở thôn Hoành cũng có khác gì khi việc chống đối của những đảng viên ở Đồng Tâm nếu không bị tiêu diệt, thì đó sẽ là mầm mống phản nghịch, làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của Đảng chúng ta ; nhất là Đảng của chúng ta sắp bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thách thức ở nền kinh tế, mà tôi nghe đâu bảng đồng hồ nợ công của Việt Nam trên mạng internet đã ở con số bình quân mỗi người Việt bất kỳ già, trẻ, đảng viên hay quần chúng, đều chung gánh nợ mỗi người là 104 triệu 273 ngàn đồng" (**)…

Lâm Viên

Nguồn : VNTB, 18/09/2020

Chú thích :

(*)https://www.facebook.com/LYNHUDO/posts/1733236530175816

(**)https://countrymeters.info/en/Vietnam/economy

************************

Màn kịch Đồng Tâm đã hạ

David Brown, VNTB, 17/09/2020

Chừng nào còn có nông dân, thì sẽ có những cuộc nổi dậy và hầu như lúc nào họ cũng bị đàn áp dã man.

Tòa đã tuyên án trong Vụ Đồng Tâm, một cuộc đụng độ ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa công an và một nhóm nông dân Việt Nam kiên quyết chống đối. Sau một tuần lấy lời khai, đối chất, xin lỗi và xin khoan hồng, ngày 14/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với tất cả 29 bị cáo có hành vi chống đối nhà nước. Hai người bị kết án tử hình, một người nhận án tù chung thân, và những người còn lại có mức án nhẹ hơn.

vuan3

Bản án không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là một phiên tòa diễn tuồng do các cơ quan của nhà nước Việt Nam chuẩn bị và dàn dựng. Hết phạm nhân này đến phạm nhân khác đã thốt lên những lời thú nhận gần như giống hệt nhau : "Tôi xin lỗi gia đình của các sĩ quan cảnh sát đã hi sinh ; tôi cảm ơn các quản giáo trong trại giam đã dạy chúng tôi thấy sai lầm như thế nào ; tôi cảm ơn luật sư của tôi nhưng giờ không còn cần đến các luật sư nữa ; và cuối cùng là, Tôi xin toà cho một mức án nhẹ hơn ".

Hà Nội không ủng hộ các cuộc biểu tình của nông dân. Trong khi điều lệ đảng và luật pháp Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân và nhà nước nhân danh người dân quản lý. Nếu nông dân kiên quyết khẳng định quyền của họ đối với các mảnh đất mà đảng / nhà nước đã ra lệnh cho sử dụng với mục đích khác, ngay cả khi họ chỉ khăng khăng đòi được trả giá trị xứng đáng, họ có nguy cơ bị gắn mác "bạo loạn và khủng bố", buộc phải loại bỏ, và trong những trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy tố.

Theo Đề Án 88 (The 88 Project), chuyên về các vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam, Bộ Thông tin đã chỉ đạo các phương tiện truyền thông được nhà nước gọi các bị cáo là "kẻ tấn công đầu tiên", gọi người lãnh đạo của họ là "một đảng viên thoái hóa", nhấn mạnh rằng "hầu hết mọi người đồng ý rằng công an phải hành động để bảo vệ hòa bình, "và không đưa tin " các lập luận biện hộ gây bất lợi cho chính phủ ".

Một bộ phim "tài liệu" do Bộ Công an sản xuất đã được chiếu ngay đầu phiên tòa minh họa phiên bản của chính phủ về vụ việc và có cả cảnh các bị cáo nhận tội. Khi các luật sư bào chữa phản đối và khẳng định rằng thân chủ của họ nhận tội trong tình trạng bị ép cung, toà yêu cầu họ "Chỉ cần xem phim". Các luật sư bào chữa cũng không được có cơ hội nói chuyện với các bị cáo trong khi tòa giải lao.

Các sự kiện tại Đồng Tâm, một ngôi làng cổ ở phía tây của vùng Châu thổ sông Hồng, được phơi bày như thảm kịch của Shakespear.

Màn I : 40 năm trước, nhà nước ra quyết định rằng 208 ha đất sẽ bị tịch thu để sử dụng cho lực lượng không quân, nhưng hóa ra và vì những lý do vẫn chưa giải thích được, khoảng 47 ha trong số đó thực tế không được đưa vào vào Sân bay Miếu Môn mới. Đó là đất nông nghiệp màu mỡ, dân Làng Đồng Tâm gần đó vẫn tiếp tục canh tác như họ đã làm hàng trăm năm. 

Mà II : Khoảng 35 năm sau, Bộ Quốc phòng giao quyền sở hữu toàn bộ 47 ha đó cho Viettel, một tập đoàn truyền thông công nghệ cao của Bộ Quốc Phòng. Những người nông dân dựng lên những tấm biển tuyên bố quyền từ chối trục xuất, và cắm lều trên các cánh đồng. Từ chuyện này dẫn sang chuyện kia. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, ông Lê Đình Kình, nguyên trưởng thôn và một số người khác đã bị bắt. Nông dân Đồng Tâm đã phản ứng bằng cách xâm nhập vào văn phòng uỷ ban xã để bắt 38 quan chức và cảnh sát làm con tin, một hành động táo bạo khiến mạng xã hội cả nước quan tâm.

Màn III : Một sự kiện bất ngờ đã giải tỏa tình hình căng thẳng tột độ này vài ngày sau đó. Với lời hứa rằng yêu sách của dân làng đối với khu đất tranh chấp sẽ được xem xét toàn diện và không ai bị trừng phạt, Chủ tich TP. Hà Nội, một cựu tướng công an, đã bảo đảm trả tự do hết cho các tù nhân.

Màn IV : Tuy nhiên, kết thúc lại không có hậu : vào tháng 4 năm 2019, thanh tra chính phủ trung ương đã công bố : dân làng Đồng Tâm không có quyềnvề đất đai hoặc bồi thường hợp lệ. Không lâu sau đó, các nhà thầu của Bộ Quốc phòng bắt đầu xây một bức tường xung quanh khu vực tranh chấp và có vẻ như gia đình và hàng xóm của ông Kình bắt đầu thu thập một kho vũ khí nhỏ bao gồm giáo mác, lựu đạn cầm tay và bom xăng.

Màn V : Vào rạng sáng ngày 9 tháng 1, tin tức về một vụ đụng độ chết người đã làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam. Bốn người chết : ba cảnh sát được cho là đã bị thiêu cháy sau khi rơi (hoặc thay vào đó, bị đẩy) vào một giếng trời, và ông Kình 87 tuổi bị giết chết, được cho là cầm lựu đạn trong tay trong khi chống trả. 26 người khác - thành viên đại gia đình của ông Kinh và những người khác - đã bị bắt. Trên truyền hình quốc gia, con trai và cháu tnội của ông Kinh thú nhận đã giết các cảnh sát.

Những ngày sau đó, ba sĩ quan được tuyên dương anh hùng liệt sĩ và tổ chức tang lễ cầu kỳ. Mặc dù phiên bản chính thức về nguyên nhân tử vong đã được sửa đổi nhiều lần khi các nhà phân tích chuyên nghiệp vạch ra chi tiết không hợp lý, nhưng vẫn đủ để tạo ra câu chuyện của nhà nước về việc người nông dân tấn công người thi hành công vụ.

Có ý kiến ​​cho rng v vic Đồng Tâm có th khiến cp trên xem xét các quan chc địa phương và các chiến thuật của cảnh sát chặt chẽ hơn. Điều đó không có xảy ra. Ít nhất là từ thời điểm diễn ra vụ bắt giữ con tin, việc quyết định những gì xảy ra tiếp theo ở Đồng Tâm không thể phó mặc cho các cấp thấp hơn. Các đề xuất của Bộ Công an nhằm xử lý vụ việc bất khả kháng với lực lượng áp đảo và chết người gần như chắc chắn đã được cấp cao nhất của Đảng cầm quyền tán thành. Và sau đó, khi vụ việc xảy ra khiến 3 sĩ quan thiệt mạng, lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã đồng tình trong việc che đậy sai lầm của công an và xâu chuỗi câu chuyện của họ để tiến hành một phiên tòa xét xử.

Hầu như chừng nào còn có nông dân, thì sẽ có những cuộc nổi dậy (Wikipedia có một danh sách dài những vụ này) và hầu như lúc nào họ cũng bị đàn áp dã man.

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (1769-88) đã thành công một thời gian. Cùng với nhiều cuộc nổi dậy ngắn ngủi của nông dân chống lại các doanh nghiệp thuộc địa Pháp trong nửa đầu thế kỷ 20 được lưu danh trong sách lịch sử trung học.

Ở Việt Nam ngày nay, những cuộc biểu tình phản đối bất công của nông dân là chuyện thường. Ông Lê Đình Kình dường như đã tự thuyết phục mình cũng như các con trai, bạn bè và những người hàng xóm rằng công lý - mà không phải luật - đứng về phía họ đã nhận hậu quả bi thảm.

Một ngày nào đó, ông Kình và những người như ông cũng có thể được tưởng nhớ.

David Brown

Nguyên tác : Vietnam's Dong Tam Incident : the Curtain Falls, Asia Sentinel, 14/09/2020

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 16/09/2020

Published in Diễn đàn

Đồng Tâm : Theo ý Đảng – Tòa dứt khoát "Trảm" Dân

Chiều 10/9, vụ án Đồng Tâm đã kết thúc ngày xét xử thứ tư với thông báo của hội đồng xét xử rằng bản án sẽ được tuyên vào lúc 03h chiều ngày thứ hai, 14/09/2020.

vu1

Ảnh 1 : Các Luật sư bảo vệ cho các bị cáo làng Đồng Tâm

Hàng loạt các yêu cầu của các Luật sư bào chữa miễn phí cho các bị cáo làng Đồng Tâm đã bị đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ theo kiểu "không cần thiết".

Tòa cuối cùng đã kết thúc phần tranh luận đối đáp giữa luật sư hai bên và đại diện Viện Kiểm sát, "trong khi các kiểm sát viên chưa đối đáp với luật sư và ông chủ tọa cũng không thèm hỏi lại ý kiến của các kiểm sát viên", theo biên bản phiên tòa được Luật sư Ngô Anh Tuấn ghi lại và công khai trên Facebook.

Có thể thấy rằng các luật sư hầu như đã thực hành kiêm nghề phóng viên bằng cách thông tin trên Facebook hầu hết mọi diễn biến, khiến cho dư luận hầu như được cập nhật kịp thời và đầy đủ, nhất là việc ghi lại biên bản phiên tòa của Luật sư Ngô Anh Tuấn phần nào vô hiệu hóa lối xét xử công khai nhưng lại cấm nhân dân tham dự.

Đến chiều hôm nay (10/9), khi buổi xử kết thúc, thì các Luật sư đã bị hành hung theo kiểu côn đồ bởi đám Công an và an ninh ngay khi vừa rời khỏi Tòa.

Ban đầu khi luật sư Ngô Anh Tuấn đem USB ra chỗ để máy tính thì bị một nhóm công an (cả thường phục và sắc phục) ngăn lại, hạch sách : "USB này của ai ?". Sau đó, bắt đầu màn gây khó khăn và đe dọa cướp đồ.

Lúc ấy, các luật sư đều đã về, chỉ còn lại luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Ngô Tuấn. Thấy tình hình căng thẳng, ông Mạnh và ông Miếng ra can, thì cũng bị đám công an gây sự và bẻ tay lôi ra ngoài. Đi được vài bước, mấy kẻ mặc thường phục thẳng cánh xô các luật sư từ trên cầu thang xuống ; rất may họ kịp có phản xạ chống tay để không ai bị ngã, bị thương.

Sau đó, đám côn đồ ngành bắt đầu đi xe máy, kè kè bám đuôi nhóm luật sư suốt chặng đường từ tòa án về khách sạn, buộc họ phải rút cả về văn phòng luật sư Ngô Tuấn "cố thủ", đề phòng rủi ro.

Có lẽ đám công an, côn đồ này cay cú với những hành động của các luật sư trong phiên tòa, đặc biệt là họ muốn đe dọa không cho các luật sư công bố thông tin, thể hiện qua việc giằng co chiếc USB của Luật sư Ngô Anh Tuấn.

Mọi thủ tục và tranh luận đã bị cắt đứt vào ngày thứ tư xét xử, trong dự kiến ban đầu của Hội đồng xét xử ghi rõ sẽ tiến hành trong 10 ngày.

Trong khi chờ đợi bản án sẽ tuyên, đến đây có thể tổng hợp khái quát 5 luận điểm chính mà các Luật sư đã đưa ra tranh luận nhưng chỉ được Kiểm sát viên đối đáp nửa vời và tòa hầu như bác bỏ toàn bộ, bao gồm những ý sau :

Một (1) là – Yêu cầu triệu tập hàng loạt nhân chứng và người liên quan đã bị bác bỏ hoàn toàn. Luật sư Lê Văn Hòa gửi kiến nghị một danh sách dài các nhân chứng và người liên quan cần được xét hỏi nhằm làm sáng tỏ sự thật đã không hề có ai được triệu tập.

Tại phiên tòa Luật sư Lê Văn Luân đã đề nghị được hỏi đại diện Công an thành phố Hà Nội đang có mặt tham dự phiên tòa về Kế hoạch số 419A của Công an Thành phố Hà nội, được hồ sơ vụ án đề cập, nhưng vị chủ tọa phiên tòa bác yêu cầu và nói : Công an Hà Nội không tham gia tố tụng vì không liên quan, nên đề nghị luật sư không hỏi.

Hai (2) là – Các luật sư đòi hỏi tính hợp pháp của cuộc tấn công giữa đêm khuya theo một bản kế hoạch ghi số 419A đã được UBND Thành phố Hà nội và Bộ Công an phê chuẩn cũng không được Tòa làm sáng tỏ.

"Bản kế hoạch này là điểm khởi đầu cho vụ việc đầy bi kịch tại Đồng Tâm rạng sáng ngày 9/1/2020, nhưng nó không xuất hiện trong hồ sơ vụ án" - Luật sư Lê Văn Luân cho biết.

Tuy nhiên Luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ đứng về phía gia đình của 3 Cảnh sát cơ động tử vong, lại công bố trong phiên tòa rằng văn bản này thuộc loại Tối Mật.

"Nếu cuộc tấn công này là hợp pháp thì những kẻ gây nên cái chết cho 3 sĩ quan an ninh là tội đồ. Ngược lại, cuộc tấn công này là bất hợp pháp thì việc chống kẻ xâm nhập gia cư đang đêm bất hợp pháp là hành động tự vệ chính đáng". Nhà văn Lưu Trọng Văn đưa ra nhận định cũng trùng với quan điểm của các Luật sư Đồng Tâm và rất nhiều người công khai ý kiến trên Facebook.

vu2

Ảnh 2 : Thẩm phán Trương Việt Toàn, Chủ tọa phiên tòa

Nhà báo Nguyễn Thông nói : "Hà cớ gì lúc đêm hôm khuya khoắt đưa binh hùng tướng mạnh bao vây thôn làng, xông vào tận "nhà dân, vi phạm hiến pháp, bắt người, bắn người, giết người mà không cần bất kỳ bản án buộc tội nào. Làm công vụ giết người trong đêm, chỉ có quân thảo khấu man rợ mới vậy, chứ thảo khấu bình thường nó cũng không dám".

Cáo trạng cho rằng Kế hoạch giữa đêm của Công an vào thôn Hoành với mục đích để đảm bảo an ninh trật tự cho việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, tuy nhiên đây chỉ là một lời ngụy biện trâng tráo vì tường rào Miếu Môn đã được xây xong cuối năm 2019, nơi xây cách thôn Hoành tới 2km.

Ba (3) là – Bởi lẽ "Giết người" là một cáo buộc nghiêm trọng, dẫn tới hình phạt tử hình, nên các luật sư đưa ra yêu cầu thực nghiệm điều tra nguyên nhân cái chết của 3 Cảnh sát cơ động. Nghi vấn đặt ra là vì sao các thi thể bị hóa thành than, tuy nhiên vị đại diện Viện Kiểm sát nói không cần thiết và tòa bác bỏ yêu cầu này của các Luật sư.

"Do giếng kín, nên xăng đổ xuống "nhiều chậu" chỉ có thể bốc hơi lên trên và cháy phía trên miệng giếng, chứ không thể cháy trong giếng. Nó giống như một trò chơi dân gian. Người ngậm dầu vào miệng và phun vào ngọn lửa trần tạo ra ngọn lửa nhưng miệng người phun không hề bị bỏng. Vì trong miệng anh ta không có ô xy".

"Vì thế, với kịch bản đổ xăng được đưa ra trong cáo trạng, thì sẽ có một cột lửa lớn phụt trên miệng giếng, 03 Công an rơi trong giếng chỉ chết ngạt chứ không thể bị than hóa. Vì không đủ oxy để cháy".

Trong khi đó, kết luận điều tra của công an Thành phố Hà Nội viết rằng ông Lê Đình Chức Chức "cầm can xăng đổ ra chậu", và "dùng chậu đổ xăng 3-5 lần xuống hố, cứ 3-5 phút thì đổ một lần…".

Luật sư Hà Huy Sơn đưa ra lý giải.

vu3

Ảnh 3 : căn phòng ngủ nơi ông Lê Đình Kình bị bắn chết với chi chít vết đạn khắp nơi

Trong kết luận điều tra cho biết cái chết của 3 người này là do "ngạt khí và than hóa toàn thân do nhiệt ở mức độ rất nặng" và không có nêu bệnh nền.

Luật sư Nguyễn Đăng Mạnh cũng cho rằng nguyên nhân các chết chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo là chưa đủ cơ sở kết luận.

"Ngạt khí do đâu, từ đâu ? Giám định pháp y chưa làm rõ nội dung này. Xăng cháy, khí CO2 từ 2 bình xịt, trang thiết bị các chiến sĩ mang theo, quả pháo sáng… đều là những nguyên nhân gây nên cái chết cho các bị hại" - Luật sư Mạnh đưa ra lý giải.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 viên công an được cho là bị thiêu đã lên tiếng phản đối việc thực nghiệm hiện trường vụ án.

Luật sư Bách được dẫn lời rằng "Ai là người dám chui vào cái hố đó, cho người khác đổ xăng lên ? Thậm chí dùng vật thay thế hoặc con vật khác, chúng ta cũng không có quyền". Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách thì trong trường hợp này không nên thực nghiệm, như thế sẽ gợi lại nỗi đau của gia đình thân nhân.

Trong khi đó Luật sư Nguyễn Hà Luân, người bào chữa cho những người bị cáo buộc trong vụ án sau đó đã phản bác quan điểm của luật sư Bách. Theo luật sư Nguyễn Hà Luân thì "Thực nghiệm hiện trường có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau và không nhất thiết phải về tại chính địa điểm đó và cũng không nhất thiết phải có mặt của tất cả mọi người.

Ông Luân đồng ý việc không gợi lại nỗi đau cho người nhà nạn nhân nhưng nếu chứng minh được hành vi phạm tội một cách rõ ràng thì sẽ giảm đi sự ngờ hoặc. Lúc này, càng giảm được chừng nào hay chừng ấy.

Bốn (4) là – Nhiều bị cáo khai đã bị ép cung nhục hình, cụ thể bằng câu hỏi của Luật sư Nguyễn Đăng Mạnh cho thấy 19/29 bị cáo xác nhận đã bị ép cung nhục hình.

Ông Lê Đình Công khai trong giai đoạn điều tra đã bị đánh liên tục 10 ngày bằng dùi cui cao su bởi điều tra viên tên Phạm Việt Anh – theo lời khai ông Lê Đình Công nói trước tòa.

Bà Bùi Thị Nối cũng khai tại tòa rằng : lúc bà đang bị thương nhưng khi lấy cung vẫn bị đánh vào chân rất đau đớn tại đồn Công an Miếu Môn để ép cung.

vu4

Ảnh 4 : Luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm điều tra, dưới hố kỹ thuật, phát hiện một sợi dây điện còn nguyên vỏ không cháy, trong khi kết luận điều tra xác định tử thi 3 Cảnh sát cơ động bị than hóa toàn thân do nhiệt. Đây là mâu thuẫn không thể bỏ qua.

Đặc biệt là ông Lê Đình Chức có vết thương rất lớn ở đầu nhưng ông Chức đưa ra lời khai rất kỳ lạ rằng ông không đi bệnh viện và ông cũng không biết vết thương của mình từ đâu ra.

Trong khi hình ảnh ông Chức trước Tòa có 1 vết sẹo to bằng 3 ngón tay, dường như đã bị đục đi 1 miếng hộp sọ. Cáo trạng cũng viết là ông này bị bắn vào đầu.

Lý do nào khiến ông Chức không dám khai đúng sự thật, là một nghi vấn rất lớn.

Trước tòa, ông Bùi Viết Hiểu cũng phản cung và tố cáo rằng điều tra viên soạn sẵn lời khai ép ông phải nói để quay video, tuy nhiên tòa không có ý định xem xét tố cáo này.

Ép cung nhục hình là một tội hình sự và từng xảy ra rất nhiều ở Việt nam trong thời gian gần đây.

Trong phiên tòa xử 29 người dân Đồng tâm, Viện Kiểm sát và Tòa đồng quan điểm ngắn gọn rằng "không có cơ sở" để phủ nhận các tố cáo bị ép cung, dùng nhục hình của các bị cáo và yêu cầu xem xét sự việc của các Luật sư.

Năm (5) là – Yêu cầu khởi tố vụ án Giết người từ cái chết của ông Lê Đình Kình cũng bị tòa bác bỏ, trong khi đó Viện Kiểm sát lập luận rằng "Trời tối nên ông Bùi Viết Hiểu không thể nhìn thấy Kình bị bắn chết nên lời khai là không chính xác. Theo hồ sơ có trong vụ án thì Kình có sự chống đối nên việc bắn chết là đúng quy định của pháp luật". Đại diện Viện Kiểm sát đã xưng hô với ông Lê Đình Kình bằng cách nói trống không một chữ Kình, theo cách rất vô văn hóa, thiếu tôn trọng người một người cao tuổi đã mất.

Về vết thương trên người ông Hiểu, đại diện Viện Kiểm sát chỉ nói rằng : "Không rõ nguyên nhân".

Về cáo buộc ông Kình chống trả bằng cách cầm lựu đạn chỉ là tuyên bố tự thân của phía công an, không có cơ sở nào chứng minh, trong khi Bùi Viết Hiểu là nhân chứng duy nhất chứng kiến cái chết của ông Lê Đình Kình đã khẳng định trước tòa là ông Kình không có lựu đạn.

vu5

Ảnh 5 : bị cáo Lê Đình Chức trong phiên tòa

Cho đến ngày 10/9/2020 tức là sau hơn 8 tháng vụ việc ngày 9/1 xảy ra thì chỉ có duy nhất 1 tấm ảnh với 7 vật "giống lựu đạn" được VTV, TTXVN và các báo đài nhà nước đưa ra để làm bằng chứng cho cái gọi là "ông Kình cầm lựu đạn chống trả công an".

Trong phiên tòa xử 29 người dân ngày thứ ba hôm 9/9 thì các bị cáo bị hỏi đều khẳng định không hề đưa cho ông Lê Đình Kình một quả lựu đạn nào.

vu6

Ảnh 6 : bức ảnh duy nhất có đóng dấu mờ của TTXVN, được các báo đưa tin để tuyên bố trong các hồ sơ rằng ông Lê Đình Kình có cầm một quả lựu đạn trong tay trước khi bị bắn chết

"Tôi hỏi lại ông, theo thống kê của chúng tôi thì có ít nhất 11 quả lựu đạn được thu giữ tại hiện trường và 1 vỏ lựu đạn đã nổ (khả năng là quả thứ 12).

Ông cho Hội đồng xét xử biết rằng có chắc rằng ông chỉ nhờ mua 10 quả lựu đạn và trong nhà ông hoặc nhà ông Kình không có thêm bất kỳ quả lựu đạn nào ?" – Luật sư Ngô Anh Tuấn hỏi ông Lê Đình Công.

Ông Công đáp : "Tôi khẳng định lời khai của tôi là đúng. Tôi chỉ nhờ mua 10 quả lựu đạn, ngoài ra không có thêm bất kỳ quả nào trong nhà tôi và nhà ông Kình".

Khi luật sư Tuấn hỏi tiếp ông Bùi Viết Hiểu về giờ phút ở với ông Lê Đình Kình thì bị Chủ tọa thẩm phán Trương Việt Toàn ngắt lời, yêu cầu luật sư không hỏi các nội dung liên quan tới ông Kình vì "hành vi của ông Kình không được xem xét trong vụ án này".

Luật sư Tuấn không đồng ý vì "trong Cáo trạng đã cáo buộc ông Kình phạm tội giết người, tôi không chỉ là luật sư bào chữa cho các bị cáo mà tôi còn là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình".

Theo biên bản ghi nội dung phiên xử mà luật sư Tuấn công bố cho thấy, Chủ tọa nhắc nhở luật sư rằng bà Thành không được công nhận tư cách tham gia tố tụng nên luật sư không có tư cách đại diện cho bà tại phiên tòa này.

Luật sư Tuấn nhắc lại lời của chủ tọa trong phần khai mạc phiên tòa là có thể triệu tập bà Thành nếu cần, lúc này là lúc cần, đề nghị Hội đồng xét xử thực hiện việc đó…

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đề nghị luật sư về chỗ vì hỏi vượt quá giới hạn xét xử (sẽ mời luật sư quay lại hỏi sau).

Thu Thủy

Nguồn : Thoibao.de, 14/09/2020

*********************

Việt Nam : Tòa sơ thẩm tuyên 2 án tử hình trong vụ Đồng Tâm

Anh Vũ, RFI, 14/09/2020

Hôm 14/09/2020, Tòa án nhân dân Hà Nội, trong phiên xử sơ thẩm, đã tuyên 2 án tử hình và nhiều năm tù đối với các bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ tại tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra rạng sáng ngày 09/01/2020.

vu7

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm nghe phán quyết của Tòa án nhân dân Hà Nội ngày 14/09/2020  via Reuters - Doan Tan/VNA

Hai án tử hình được tuyên cho anh em cùng cha khác mẹ, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, con của ông Lê Đình Kình, 84 tuổi. Ông Kình đã bị công an bắn chết ngay tại nhà riêng hôm 09/01/2020. Hai bị cáo bị kết tội "giết người" và "chủ mưu, cầm đầu vụ giết người".

Cùng tội danh trên, Lê Đình Doanh (cháu nội ông Lê Đình Kình) bị tuyên án chung thân. Bị cáo cao tuổi nhất, ông Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi lĩnh 16 năm tù. Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Quốc Tiến bị 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam đều về tội "chống người thi hành công vụ".

Phiên tòa sơ thẩm vụ án tại Đồng Tâm mở ra hôm 07/09 vừa qua, dự kiến kéo dài trong 10 ngày, nhưng sau 4 ngày, tòa quyết định rút ngắn thời gian và tuyên án hôm nay. Theo cáo trạng ban đầu có đến 25 bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội "giết người", 4 người về tội "chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, sau khi tranh luận tại tòa, Viện Kiểm sát đã chấp nhận thay đổi tội danh truy tố từ "giết người" sang "chống người thi hành công vụ" đối với 19 bị cáo.

Đây là vụ án gây rúng động dư luận tại Việt Nam liên quan đến việc tranh chấp thu hồi, giải tỏa đất đai giữa chính quyền và người dân. Đỉnh điểm là việc rạng sáng ngày 09/01/2020, chính quyền đã điều hàng nghìn cảnh sát cơ động đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm để trấn áp những người dân làng được cho là chống đối các quyết định thu hồi đất đai tại địa phương. Cuộc đụng độ với dân thôn Hoành đã nổ ra khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có ông Lê Đình Kình và ba công an. 29 dân làng bị bắt và đưa ra xét xử.

Trong thời gian phiên xử diễn ra, báo chí chính thống tại Việt Nam chủ yếu đưa tin theo hướng các bị cáo thừa nhận cáo trạng, nhận tội và ăn năn, hối hận. Các nội dung chưa sáng tỏ gây tranh cãi tại tòa chỉ được một số luật sư bảo vệ các bị cáo thông tin lại qua mạng xã hội. Trong đó, đặc biệt các chi tiết về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của 3 sĩ quan cảnh sát cũng như của ông Lê Đình Kình hoàn toàn không được tòa quan tâm làm rõ.

Anh Vũ

********************

V Đng Tâm : Tòa tuyên 2 án t hình, gia đình ông Kình ‘phn đi, s kháng cáo’

VOA, 14/09/2020

Tòa án nhân dân thành ph Hà Ni vào chiu 14/9 tuyên hai ông Lê Đình Công, 56 tui, và Lê Đình Chc, 40 tui, phm ti "giết người" trong mt v đng đ vi công an hi đu năm nay vì tranh chp đt đai xã Đng Tâm, ngoi thành Hà Ni.

vu8

Ông Lê Đình Công trong phiên xét x sơ thm Hà Ni t 7-14/9/2020 v v án xã Đng Tâm

Hai ông Công và Chc phi nhn án t hình, theo tin ca Người Lao Đng và Giao Thông.

Tòa cũng tuyên các mc án t 15 tháng tù treo đến chung thân đi vi 27 người khác b quy là phm ti "chng người thi hành công v" hoc "giết người", vn theo Người Lao Đng và Giao Thông.

Ngoài hai án t hình, nhng người nhn các mc án tù cao nht gm : Lê Đình Doanh, chung thân ; Bùi Viết Hiu, 16 năm tù ; Nguyn Quc Tiến, 13 năm tù ; và Nguyn Văn Tuyn, 12 năm tù, hai báo Người Lao Đng và Giao Thông tường thut.

Các b cáo trong phiên tòa sơ thm kéo dài t ngày 7-14/9 là người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc, Hà Ni. H b bt rng sáng 9/1 sau khi công an đt kích vào thôn vi lý do "bo đm an ninh, trt t" cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chp đt đai gia chính quyn vi người dân trong nhiu năm qua.

V đt kích dn đến hu qu là ông Lê Đình Kình, 84 tui, được xem là th lĩnh tinh thn ca người dân, b công an bn chết ; phía công an có 3 người thit mng.

Trong v này, nhà chc trách cáo buc rng ông Lê Đình Công "ch mưu, thường xuyên kích đng giết cán b công an", cũng như "trc tiếp ném lu đn, giết chết công an".

Ông Lê Đình Chc b cáo buc "ném bom xăng, lu đn v phía công an, dùng tuýp st gn dao bu chc, khiến 3 cnh sát ngã xung h" ri cùng ông Lê Đình Doanh xăng thiêu chết" 3 người đó.

Lê Đình Công và Lê Đình Chc là con trai ông Lê Đình Kình. Lê Đình Doanh là cháu ni ông Kình.

Nhà chc trách nhiu ln khng đnh người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, có ch tâm "tn công nhm tiêu dit lc lượng công an".

Trong khi đó, 29 người b bt và tr thành b cáo ti phiên tòa nói h ch "bo v đt đai" và "phòng v" trong tình hung chính bn thân và người nhà gp nguy him khi xy ra v đt kích.

vu9

Các b cáo ti phiên xét x v v án xut phát t tranh chp đt đai Đng Tâm, Hà Ni (nh ngày 10/9 ca VietnamNet)

Phn ng v các bn án ca tòa, bà Nguyn Th Duyên, v ca b cáo Lê Đình Uy, cháu dâu ông Lê Đình Kình, nói vi VOA vào chiu 14/9 :

"Gia đình chúng tôi không đng ý, không chp nhn các bn án ca tòa. Người thân ca chúng tôi không làm gì phm ti, không giết người. Công an không có bng chng là chú tôi, b tôi giết người. Gia đình chúng tôi cũng không chng kiến cnh 3 công an chết cháy. Chc chn chúng tôi s kháng cáo".

Lê Đình Uy, chng bà Duyên, nhn mc án 5 năm tù. Bà Duyên nhn mnh vi VOA rng bt c bn án nào ca tòa đi vi ai trong v án này cũng là "oan sai" và gia đình s u tranh".

Nói v vic ông Lê Đình Kình b bn chết trong v đt kích, bà Duyên cáo buc rng công an "đã giết" ông.

"C chết rt oan trái", bà Duyên nói vi VOA, "Gia đình và người dân Đng Tâm bt ng, không chp nhn cái chết tc tưởi ca c".

Bà Duyên cho biết thêm rng trong cùng ngày 14/9, bà Dư Th Thành, v ông Lê Đình Kình, đã gi đơn t cáo khn cp đến Chính ph, Quc hi và B Công an Vit Nam đ t cáo tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn ca B Công an, đã "xúc phm" ông Kình.

Cách đây ít ngày, trong mt phát biu trên báo chí, ông Tô Ân Xô gi ông Lê Đình Kình là a ch cường hào mi".

Trong đơn t cáo, bà Dư Th Thành viết rng cho đến khi "b công an giết", ông Lê Đình Kình chưa b khi t vi bt c ti danh nào và vn là mt đng viên cng sn, chưa h có tin án, tin s.

Bà Thành yêu cu nhà chc trách Vit Nam làm rõ khái nim a ch cường hào mi", đng thi cho rng ông Tô Ân Xô "vu khng trng trn cho người chết" và "phi chu trách nhim trước pháp lut bi nhng phát ngôn không có căn c đó".

*********************

Tòa Hà Nội tuyên 2 án tử hình và 1 án chung thân đối với người dân Đồng Tâm

RFA, 14/09/2020

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày 14/9/2020 ra phán quyết 2 án tử hình đối với 2 ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, ngoài ra ông Lê Đình Doanh là con của ông Công cũng bị tuyên án tù chung thân trong phiên tòa bị nhiều luật sư chỉ trích là có nhiều sai sót về mặt tố tụng.

vu10

Hình minh hoạ. Phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội - TTXVN

Hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức cho biết sẽ kháng án.

Ba người khác cùng bị cáo buộc tội danh giết người là ông Bùi Viết Hiểu bị tuyên 16 năm tù, ông Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù và ông Nguyễn Văn Tuyển là 12 năm tù giam.

Những người này bị cáo buộc liên quan đến vụ việc đổ xăng nhiều lần vào hố thiêu sống 3 cán bộ công an trong số hơn 3 ngàn quân tấn công vào xã Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020 lấy lý do là để bảo vệ quân đội xây tường rào sân bay Miếu Môn và các mục tiêu quan trọng trong xã.

23 người còn lại bị cáo buộc tội "chống người thi hành công vụ" bị tuyên các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Theo luật sư Lê Văn Luân có 13 người lãnh án tù treo và được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Bà Bùi Thị Nối bị tăng hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị chỉ từ 4-5 năm tù giam, tòa phán quyết 6 năm tù giam.

Chị Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu ông Lê Đình Kình bày tỏ suy nghĩ sau khi nghe bản án cho biết, chị không quá bất ngờ trước bản án và sẽ tiếp tục gửi đơn tranh đấu cho những người dân Đồng Tâm.

"Thật ra em cũng không bất ngờ lắm vì chuẩn bị tinh thần trước biết chắc chắn rằng họ sẽ giữ nguyên bản án.

Các bước tiếp theo sẽ phải làm dần dần thôi chứ không thể nào thay đổi cục diện hay tâm trí của họ rồi. Chắc chắn họ sẽ ép người dân Đồng Tâm chịu cảnh ngục tù rất là lâu".

Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho những người dân Đồng Tâm chiều ngày 14/9 nhận xét về các bản án như sau :

"Tôi không biết phải nhận xét như thế nào nhưng mà bây giờ hôm ở tòa tôi cũng đã nói nói rồi, trong vụ án này đã có 4 người chết rồi cần phải điều tra xem xét lại 4 cái chết đó.

Chưa có đủ căn cứ 3 người đó chết là do ông Công, ông Chức và những người khác.

Bây giờ nếu chúng ta thêm hai án tử hình và một án chung thân nữa thì tôi cho rằng đó là một bản án không tiếp tục thuyết phục !".

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến từ Hà Nội cũng nói bản án này là :

"Tôi bảo cả Đảng cộng sản này nó điếc và nó mù hết rồi ! Bởi vì nó điếc và nó mù cho nên là nó chỉ áp đặt ý muốn của nó mà thôi, và như thế đó là một bọn hết sức tàn bạo, vô nhân đạo, phản dân".

Như chúng tôi đã thông tin, Tòa án Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 29 người dân với cáo buộc "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ từ ngày 7/9 đến ngày 10/9/2020.

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Trương Việt Toàn từ chối triệu tập Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (đang bị tạm giam trong vụ án khác), đại diện Bộ Quốc phòng và Công an thành phố Hà Nội. Lý do theo ông này là "không liên quan đến vụ án".

Mặc dù sau đó, đại diện công an thành phố Hà Nội có mặt, một số nhân chứng như bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình không được triệu tập tới tòa.

Có 19 trong 29 bị cáo cho biết bị bức cung, nhục hình trong đó ông Lê Đình Công nói "bị đánh mười ngày như một".

Khi nói lời sau cùng, có gần 20 người dân có phát biểu gần giống nhau khi cùng xin được hưởng mức án khoan hồng, gửi lời cảm ơn giám thị trại tạm giam giáo dục giúp họ nhận ra lỗi lầm.

Ngay khi vụ việc ngày 9/1/2020 xảy ra, vợ ông Lê Đình Kình và một số nhân sĩ trí thức ở Hà Nội đã gửi đơn tố cáo vụ án giết người xảy ra ở Đồng Tâm đối với ông Lê Đình Kình nhưng không được xem xét do công an Hà Nội cho rằng "nội dung đơn không đúng sự thật".

***********************

Các tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối các bản án đối với dân Đồng Tâm

RFA, 14/09/2020

Ngay sau khi tin tức về những bản án tuyên đối với 29 người dân Đồng Tâm được đưa ra, đại diện Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights watch - HRW) và Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ra tuyên bố với nội dung phản đối.

vu11

Phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội tháng 9/2020 - TTXVN

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu cực Châu Á của HRW nêu rõ :

"Những bàn án nặng nề, trong đó có hai án tử hình, tuyên đối với các bị cáo Đồng Tâm không hề gây ngạc nhiên. Cũng giống tất cả mọi cấp tòa xử khác, tòa án Hà Nội không hề độc lập vì hội đồng xét xử phải đưa ra những phán quyết được định trước do đảng cộng sản. Giới cai trị tại Việt Nam đang đi bước ngược lại nhằm chứng tỏ bộ mặt cứng rắn nhất có thể đối với những người dân làng Đồng Tâm. Lý do chỉ vì giới lãnh đạo Việt Nam lo lắng tính phản kháng, thách thức của cộng đồng dân làng có thể truyền lan ra dù rằng người dân Đồng Tâm phải bị những hình phạt nặng nề nhất".

Ông Phil Robertson nêu rằng khi mà đại hội Đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn ít tháng nữa sẽ diễn ra, không hề có khả năng nào khác ngoài một phiên xử vội vàng được kiểm soát để tuyên án các bị cáo.

Quan tâm về những quan ngại tiến trình tố tụng bị vị phạm nghiêm trọng làm phương hại rõ ràng đến công tác xét xử công bằng không hề được đề cập công khai tại Việt Nam.

Theo HRW thì Việt Nam một lần nữa cho thế giới thấy họ đang cùng với Trung Quốc trở nên một trong những nhà nước sử dụng án tử hình, một dạng hình phạt độc ác không nên áp dụng cho bất cứ ai.

Tổ chức Ân Xá Quốc tế cũng lên tiếng cho rằng những bản án vô nhân được tuyên sau một phiên xử hoàn toàn không công bằng.

Ân Xá Quốc tế phản đối án tử hình trong bất cứ mọi trường hợp, không hề có ngoại trừ dù người bị tuyên án là ai, bản chất và tình huống phạm tội là gì đi chăng nữa…

*******************

Cộng đồng người Việt tại Nhật phản đối bản án đối với những người dân Đồng Tâm

RFA, 14/09/2020

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ra kháng thư phản đối bản án đối với 29 người dân Đồng Tâm mà tòa ở Hà Nội vừa tuyên hôm 14/9/2020.

vu12

Hình minh hoạ. Ông Lê Đình Công, người bị kết án tử hình về tội giết người tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 7/9/2020 - TTXVN

Tòa sơ thẩm ở Hà Nội hôm 14/9 đã tuyên hai án tử hình và 1 chung thân đối với ba người dân Đồng Tâm về tội giết người. Ngoài ra còn 3 người khác bị án tù từ 12 đến 16 năm với cùng tội danh. Những người còn lại bị án từ tù treo đến 6 năm tù giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ.

Kháng thư nêu lại vụ việc diễn ra vào rạng sáng ngày 9/1 vừa qua tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm và cho rằng ‘hành vi khủng bố, trấn áp một khu dân cư dân sự có trẻ em, phụ nữ, người già, người bệnh vào lúc đêm hôm như thế hoàn toàn trái ngược với mọi qui định pháp luật và phải bị khởi tố bởi một qui trình tố tụng đúng mức.’

Cũng theo Kháng thư thì phía gây nên vụ việc chủ động tiến hành một phiên tòa bắt đầu từ ngày 7/9 với nhiều cái gọi là ‘chứng cứ buộc tội’ do Công an dàn dựng, biên tập.

Một số người ra tòa với những vết thương trên mặt mũi dù được hóa trang, bôi xóa không thể che đậy một qui trình điều tra có ép cung đầy bạo lực và phi nhân.

Tại tòa xử án, các luật sư không thể thực hiện đầy đủ chức năng bào chữa của họ vì phiên xử dự kiến kéo dài 10 ngày đã bị cắt ngắn. Phiên tòa bị cho là tạo điều kiện tối đa cho bên buộc tội và người lại hạn chế đến mức tối thiểu năng lực của bên gỡ tội.

Thân nhân, gia đình của những người phải ra tòa không được tham dự mà lại còn bị sách nhiễu.

Kháng thư nêu ra 5 yêu cầu ; trong đó có việc hủy bỏ những bản án đã tuyên, trả tự do cho những người trong cuộc ; thành lập một ủy ban chuyên án để điều tra lại vụ việc nhằm giải quyết oan sai một cách khách quan, đúng với trình tự pháp lý…

*********************

Vợ góa cụ Lê Đình Kình làm đơn tố cáo khẩn cấp việc vu cáo chồng bà là ‘cường hào-ác bá’

RFA, 14/09/2020

vu13

Bà Dư Thị Thành, vợ góa cụ Lê Đình Kình trong ngày chôn cất / FB

Trong ngày 14/9, bà Dư Thị Thành, vợ góa của cụ Lê Đình Kình, người bị lực lượng chức năng bắn chết tại nhà vào rạng sáng ngày 9/1 vừa qua, công khai đơn tố cáo khẩn cấp.

Đơn được gửi đến ba vị lãnh đạo Việt Nam hiện nay gồm ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân và ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Nội dung đơn tố cáo đích danh ông Tô Ân Xô, Thiếu tướng, phát ngôn nhân của Bộ Công an Việt Nam khi gọi ông Lê Đình Kình là ‘địa chủ, cường hào mới’.

Theo bà Dư Thị Thành thì khi người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam có cáo buộc như vừa nêu thì ông Lê Đình Kình chưa hề bị khởi tố với bất kỳ tội danh nào. Ngoài ra cho đến khi bị lực lượng chức năng bắn chết ông Kình cũng chưa hề có bất cứ tiền án, tiền sự nào.

Bà Dư thị Thành nêu rõ vào khi Đơn Tố cáo Tội Giết người mà bà gửi đến các cơ quan thẩm quyền vào ngày 3/3 vừa qua đến nay vẫn chưa được giải quyết thì ông Thiếu tướng Tô Ân Xô lại xúc phạm đến chồng bà.

Bà Dư Thị Thành yêu cầu ba vị lãnh đạo gồm Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội và Bộ trưởng Công an Việt Nam hiện đương chức hãy xác minh, làm rõ thái độ của ông Tô Ân Xô là vu khống đối với người đã khuất. Do đó ông Tô Ân Xô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn bị cho là không có căn cứ đó.

Ngoài ra bà Dư Thị Thành còn đề nghị Bộ Công an Việt Nam giải thích cho tất cả mọi người khái niệm ‘địa chủ, cường hào’ thời đại hiện nay bao gồm những yếu tố gì.

************************

Âm mưu chính trị hóa và "bẻ lái" vụ Đồng Tâm

Trần Anh Tú, Công an nhân dân, 14/09/2020

Lời giới thiệu : Không muốn đăng bài này nhưng phải đăng để "đầy đủ hồ sơ" !

Viet-studies, 14/09/2020

-------------------------

Chống diễn biến hòa bình

Những ngày qua, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng...

Lợi dụng vụ án này, các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc, đánh lận bản chất vụ án, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Những luận điệu xuyên tạc

Ngay trong quá trình phiên tòa sơ thẩm diễn ra, không ít cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tới tấp tung ra nhiều luận điệu, yêu sách phi lý liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm. Trong số đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền - HRW (Human rights watch) là một trong những tổ chức đưa ra những thông tin phiến diện về tình hình vụ án, gây tác động tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo thông tin được RFA đăng tải, Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của HRW cho rằng : "Có những mối quan ngại rất lớn liên quan đến thủ tục tố tụng và quyền được có một phiên tòa công bằng đối với 29 dân làng đang bị truy tố về vụ việc ở Đồng Tâm", "chính quyền muốn trừng phạt các bị cáo bằng các bản án rất nặng để răn đe những ai dám chống lại quyền lực nhà nước trong tương lai", "Việt Nam hãy để cho các nhà quan sát quốc tế độc lập, gồm cả giới ngoại giao, báo chí và NGO theo dõi phiên tòa" v.v…

Cũng giống như HRW, nhiều tổ chức đội lốt "theo dõi nhân quyền", "đấu tranh vì nhân quyền" như Tổ chức phóng viên không biên giới - RSF (Reporters Sans Frontiers), Tổ chức Kito hữu hành động đòi bãi bỏ tra tấn - ACAT (Action de Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), v.v… cũng liên tục chia sẻ những thông tin sai trái về vụ án Đồng Tâm, xuyên tạc quá trình điều tra, truy tố, cũng như xét xử đối với các bị cáo. Không dừng lại ở việc đăng tải, chia sẻ những thông tin lệch lạc, tiêu cực, các đối tượng còn tiến hành xây dựng "thư ngỏ", "kiến nghị" hòng kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ẩn giấu phía sau vỏ bọc đấu tranh vì quyền con người, vì sự công bằng của pháp luật là những mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam một cách hết sức nham hiểm, xảo quyệt.

Bất chấp sự thú nhận về hành vi phạm tội của các bị cáo trước tòa, các đối tượng cơ hội chính trị vẫn liên tục "bẻ lái", đánh lạc hướng thông tin về vụ án. Đặc biệt, dưới sự cộng sức của các "mõ làng dân chủ" như BBC, RFA, RFI v.v…, những dòng thông tin xuyên tạc về vụ án đang được lan truyền khiến tình hình trở lên phức tạp.

Mưu đồ phía sau vỏ bọc "dân chủ", "nhân quyền"

Trước hết, thông qua việc xuyên tạc bản chất vụ án, các đối tượng đang cố tình "chính trị hóa" vụ án tại Đồng Tâm. Rõ ràng, hành vi giết người, chống người thi hành công vụ của các bị cáo trong vụ án đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự Việt Nam. Hệ quả mà hành vi phạm tội của các đối tượng gây ra là sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng tiêu cực.

Từ một vụ án hình sự, các đối tượng hướng lái, xuyên tạc, quy kết trở thành vấn đề chính trị. Núp danh "dân chủ", "nhân quyền", các đối tượng cố tình đánh lận bản chất vụ án, đưa ra luận điệu cho rằng các bị can trong vụ án là "nạn nhân" của chính quyền. Các đối tượng đổ lỗi cho nguyên nhân dẫn đến vụ án là từ những sai lầm của chế độ.

Thậm chí, trước khi phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra, các đối tượng đã đẩy mạnh việc rêu rao luận điệu vụ án tại Đồng Tâm là "án bỏ túi" ; cố tình xuyên tạc sự công bằng, khách quan của hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Tất cả những điều này nhằm tạo ra một bức tranh phiến diện, đen tối về tình hình chính trị - xã hội tại Việt Nam ; bôi nhọ, hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Thông qua hoạt động của các đối tượng "dân chủ", có thể thấy các đối tượng này đang cố "tẩy trắng" cho hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án tại Đồng Tâm, từ đó tạo tiền đề để "chuyển"các bị cáo trong vụ án này vào nhóm "tù nhân lương tâm" - một thủ đoạn thường xuyên được các "nhà dân chủ" thực hiện hòng tấn công, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích mà các đối tượng hướng đến suy cho cùng vẫn là để tạo cớ nhằm tấn công chế độ, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền ; khiến cộng đồng quốc tế có cái nhìn và sự đánh giá không khách quan, thiếu chính xác về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Cùng với việc "chính trị hóa" vụ án Đồng Tâm, các đối tượng cũng gia tăng các hoạt động kích động, kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế ; tung ra các "kiến nghị", "tuyên bố", "thư ngỏ" gửi đến một số tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao một số nước ; đưa ra yêu sách cho các "quan sát viên độc lập" vào Việt Nam theo dõi vụ án v.v… nhằm "quốc tế hóa" vụ án Đồng Tâm.

Nhìn nhận một cách toàn diện, có thể thấy những phức tạp liên quan đến vụ án tại Đồng Tâm diễn ra từ lâu. Lợi dụng những mâu thuẫn trong vấn đề tranh chấp đất đai cùng sự manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng trong "Tổ đồng thuận", nhiều cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị trong nước và quốc tế đã ủng hộ về vật chất và tiến hành tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho "Tổ đồng thuận" với mục đích tạo điểm nóng về an ninh, trật tự trong xã hội Việt Nam.

Việc các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" bị bắt giữ, xử lý do có hành vi giết người, chống người thi hành công vụ cũng đồng nghĩa với việc điểm nóng về an ninh, trật tự tại Đồng Tâm được giải quyết. Chính vì vậy, các đối tượng đang cố tận dụng "viên đạn Đồng Tâm" để tấn công, chống phá chính quyền. "Quốc tế hóa" vụ án Đồng Tâm là một thủ đoạn đặc biệt thâm hiểm. Phía sau danh nghĩa bảo vệ quyền con người là mưu đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, từ đó tác động, gây sức ép hòng chuyển hóa chế độ tại nước ta.

Với những hành vi phạm tội nghiêm trọng đã thực hiện, các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hình phạt tương xứng. Không một ai, không một lý do nào có thể bao biện cho hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trần Anh Tú

Nguồn : Công an nhân dân, 14/09/2020

Published in Diễn đàn

André Menras : ‘Vụ Đồng Tâm - Đảng cộng sản Việt Nam từ mị dân đến coi dân là kẻ thù’

Mỹ Hằng, BBC, 14/09/2020

Nhà làm phim người Pháp André Menras từng về Đồng Tâm trực tiếp dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân - chỉ ít lâu trước khi ông Lê Đình Kình bị bắn chết - và 'ngạc nhiên' vì thấy họ 'một lòng tin Đảng'. Khi thảm kịch xảy ra, ông cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang chuyển dần từ giai đoạn mị dân tới tự cô lập mình.

vu1

Nhà làm phim người Pháp André Menras từng về Đồng Tâm trực tiếp dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân

André Menras, tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết, mang hai quốc tịch Pháp - Việt. Ông được biết đến với các hoạt động xuống đường trong Chiến tranh Việt Nam và mới đây qua các phim tài liệu như "Hoàng Sa - Việt Nam : nỗi đau mất mát" và "Việt Nam : Tiếng gào thét từ bên trong".

Trước ngày tuyên án 29 người Đồng Tâm, ông André Menras có cuộc trao đổi với BBC News tiếng Việt :

'Một thảm kịch được báo trước'

André Menras : Là người đã theo dõi vụ xung đột ngay từ ngày đầu cho đến trận võ trang tấn công lần thứ nhì, dẫn tới cuộc tàn sát cụ Lê Đình Kình, các vụ bắt bớ tàn bạo, chính sách khủng bố, vu khống, sách nhiễu nông dân Đồng Tâm, tôi không còn một chút hi vọng nào vào một vụ xử án công bằng.

Các bị can đã bị bắt giữ một cách phi pháp. Vụ án rõ ràng sẽ diễn ra theo kiểu các vụ án thời Stalin. Ám muội và tàn độc hơn cả vụ xử Hồ Duy Hải. Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù.

Tôi được gặp cụ Kình và bà con Đồng Tâm tại nhà cụ, vào ngày 8/3/2019. Cảm tưởng của tôi là như được gặp những lão nông dân miền Nam nước Pháp, một vùng đất quen thuộc của tôi. Đôi mắt nhìn thẳng, bàn tay chai sần, da mặt sạm nắng, nói cười bộc trực thẳng thắn. Những người đàn ông đàn bà lương thiện, sống bằng bàn tay và mồ hôi của mình. Họ nhận thức sâu sắc là họ có quyền làm chủ mảnh đất đã nuôi dưỡng họ.

Họ thuộc từng tấc đất, và biết đoàn kết gắn bó nhau để bảo vệ từng tấc đất. Họ là những con người dũng cảm và tự hào : không thể đập phá cửa nhà họ mà xông vào được đâu.

Cuộc đấu tranh của họ hoàn toàn hợp pháp, luôn luôn dựa vào pháp luật và Hiến pháp.

-----------------------

BBC : Được biết ông đã tích cực kêu gọi sự can thiệp từ giới chính trị gia trước khi vụ Đồng Tâm nổ ra ?

André Menras : Phải nói là đi thăm Đồng Tâm rồi trở về Pháp, tôi linh cảm tấn thảm kịch có thể ập tới, tôi đã gửi một lá thư cảnh báo cho đại sứ Việt Nam tại Pháp.

Tôi đã khẩn thiết và cương quyết yêu cầu ông khuyến cáo lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam, hãy dùng những biện pháp hoà bình và hợp pháp để tháo gỡ cuộc bùng nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tôi thật là ngây thơ. Thư gửi đi, không có một hồi âm nào.

Cuộc phỏng vấn của tôi với cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm nay thành những tư liệu lịch sử. Trong bối cảnh mà những vụ chiếm đoạt đất đai trở thành môn thể thao thời thượng của đám cán bộ tham nhũng và bọn đầu cơ côn đồ, thảm kịch Đồng Tâm và những hệ quả xã hội sâu sắc của nó sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử những cuộc đấu tranh nông dân nhằm gìn giữ đất đai do cha ông để lại.

Sẽ có nhiều Đồng Tâm khác, bởi vì bạo lực mà chế độ độc tài thối nát này gây ra, đương nhiên sẽ vấp phải sự kháng cự bạo liệt tương xứng. Đánh vào nông dân, đánh vào cái gì quý báu nhất của người nông dân, chế độ này đang cưa gãy cái cành mà nó đang ngồi trên đó. Chính thể này chỉ có thể chọn một trong hai con đường : hoặc là nó tự chuyển đổi thành một Nhà nước pháp quyền thực thụ, hoặc là nó tự tiêu diệt.

Nếu tôi là một nông dân Đồng Tâm, thì hôm nay, chắc chắn là tôi sẽ đang đứng trước vành móng ngựa, để lên án các thẩm phán ngồi trước mặt.

Thế nhưng, tôi khá ngạc nhiên nhận thấy họ hoàn toàn tin tưởng ở Đảng cộng sản Việt Nam, vào những người lãnh đạo cấp cao đã phản bội họ và sẽ giầy xéo lên họ.

'Dân Đồng Tâm hoàn toàn tin vào Đảng'

vu2

Ông André Menras nói trong cuộc họp đất đai của dân Đồng Tâm mà ông được tham dự, người dân một lòng tin Đảng

BBC : Dựa vào đâu ông nhận định rằng dân Đồng Tâm hoàn toàn tin Đảng cộng sản Việt Nam ?

André Menras : Trong cuộc gặp dân làng Đồng Tâm và cụ Lê Đình Kình, sự tin tưởng của họ vào Đảng sau khi đã bị tấn công dã man và lừa đảo năm 2017, làm tôi bị sốc.

Tôi sốc là do chính là cách ứng xử của họ đối với tôi, tôn trọng và thân thiết, coi tôi là đồng chí, đồng bào, "phấn khởi" thấy tôi mang họ Hồ của Bác, như lời cụ Kình.

Điều này giải thích tại sao họ muốn tâm sự, kể lại mọi tình tiết. Họ không coi tôi là một phóng viên nước ngoài tạt qua làng, mà coi tôi như là một đảng viên.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, họ không có một lời nào chống Đảng. Họ luôn luôn tự xác định là những người cộng sản, góp phần vào "công tác chống tham nhũng" của Đảng.

Ngày tôi ra phi trường Nội Bài rời Hà Nội, người ta đã réo tên tôi bằng loa gọi tôi đến "làm việc" với ba nhân viên an ninh về chuyến thăm Đồng Tâm. Họ muốn thuyết phục tôi rằng năm 2017 nhân dân Đồng Tâm đã dùng bạo lực, trong khi chính họ - chính quyền - bị tấn công.

Trong cuộc nói chuyện rất lịch sự ấy, một trong ba an ninh nói với tôi là nếu tôi làm điều gì tổn hại thanh danh của Đảng thì tôi sẽ phải gánh chịu các hậu quả. Qua đó, tôi hiểu là Đcộng sản Việt Nam đứng ở phía nào, hiểu họ coi vụ Đồng Tâm quan trọng như thế nào.

'Chính sách mị dân'

vu3

Ông Lê Đình Kình, người bị bắn chết trong vụ công an đổ quân vào thôn Hoành tháng 1/2020, đã có 58 năm tuổi Đảng.

BBC :Dựa vào những gì ông biết về chính trị, xã hội và con người Việt Nam sau hàng chục năm gắn bó, ông có thể lý giải vì sao họ vẫn giữ niềm tin đó ?

André Menras : Đó là nhờ chính sách mị dân của Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công. Theo ý tôi, vì mấy lý do.

Trước tiên, đối với những thế hệ cao niên, uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá khứ rất lớn. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam là đoàn kết, hy sinh chống thực dân và trong kháng chiến chống Mỹ rất quan trọng.

Thứ hai, rõ ràng từ sau chiến tranh, Việt Nam đã phát triển, và nhờ đó Đảng cộng sản Việt Nam đã giữ được ánh hào quang mặc dù cán bộ đã bòn rút biết bao của cải từ sự phát triển.

Thứ ba, liên quan tới thế hệ trẻ : Chính sách giáo dục chính trị hoá từ lớp mẫu giáo. Những mảng lớn của lịch sử đã bị "bỏ quên" hay bóp méo. Chính sách nhồi sọ đi đôi với tình trạng bàng quan đối với đời sống chính trị xã hội, mỗi người lo phận mình, lãnh cảm, ích kỷ trước chuyện chung.

Thứ tư, sự khống chế toàn diện của Ban Tuyên giáo trong lãnh vực thông tin. Điều này, những lãnh đạo cao nhất không hề giấu giếm. Truyền thông phải phục vụ và bảo vệ đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam. 700 tờ báo, mấy kênh truyền hình VTV, nhưng chỉ có một tiếng nói : Tiếng nói của Bộ Chính trị. Đó là không nói tới tâm trạng lo sợ bị trừng phạt tức khắc và nghiêm khắc đối với bất cứ ai đi chệch hướng.

Thêm vào đó, truyền thống văn hoá Việt Nam vốn ngại ngùng trong việc đặt lại vấn đề đối với tôn ti trật tự có sẵn.

Đó là những nguyên nhân có thể giải thích tại sao chính sách mị dân của một chính đảng độc tài, bạo nghiệt và thối nát vẫn thành công cho đến bây giờ.

Giai đoạn Đảng cộng sản Việt Nam tự cô lập mình

vu4

Luật sư Ngô Anh Tuấn (phía trước) và luật sư Đặng Đình Mạnh (phía sau) thu thập bằng chứng tại giếng trời, được cho là nơi ba công an rơi xuống, tại nhà ông Lê Đình Kình, Đồng Tâm, Hà Nội

BBC : Vụ Đồng Tâm gây chấn động dư luận này sẽ ảnh hưởng tới mức độ nào vào niềm tin đó và tới vị thế của Đảng cộng sản Việt Nam ?

André Menras : Có một điều có thể khẳng định được : Đồng Tâm đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình tự cô lập của đảng Cộng sản đối với nhân dân, đặc biệt là thành phần nông dân.

Đảng cầm quyền đã tuyên chiến với toàn bộ một xã, đã sử dụng vũ lực để chiếm đoạt đất đai của những người nông dân mà số đông là đảng viên. Nó đã hành động như một tên thực dân tàn bạo.

Nó đã vượt khỏi lằn ranh đỏ, qua khỏi đó thì không còn gì là lòng tin và trọng thị.

Nó đã gây đổ máu, làm ô uế thân xác các nạn nhân, nhục mạ thanh danh họ. Nó đã dấy lên sự căm thù của người nông dân, và còn hơn thế nữa. Nó đã tạo ra và biện minh cho những căm hận mới.

BBC : Con đường tiến tới xã hội pháp quyền của VIệt Nam, từ vụ Đồng Tâm, trong quan điểm của ông, sẽ như thế nào ?

André Menras : Đồng Tâm là một thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh mà đảng Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chống lại nhân dân Việt Nam. Sớm hay muộn, nó sẽ phải trả giá cho những hậu quả.

Bởi vì, như lịch sử ngàn năm của Việt Nam cho thấy rõ, nhân dân Việt Nam có một sức chịu đựng đau khổ và oan ức hiếm có, nhưng họ không phải là những con cừu. Và, theo cung cách của mình, họ không bao giờ ngưng nghỉ kháng cự. Điều đó, những kẻ tiếm quyền hiện nay hiểu rất rõ.

Họ đang ngồi chễm chệ trên nhánh cây của nhân dân mà đa số là nông dân, họ đã thừa hưởng hoa trái của cành cây, và ngày nay họ đang cưa cành cây để bán nốt gỗ. Leo cao thì họ sẽ ngã đau.

Không ai có thể tiên đoán con đường tiến lên nhà nước pháp quyền của người Việt Nam bao giờ sẽ diễn ra và như thế nào. Nồi nước sẽ nổ tung, từ bên trong Đảng hay từ ngoài Đảng, hay cả hai cùng một lúc, nhưng sự bùng nổ là tất yếu, nhất là nếu ông bạn Trung Quốc nhúng tay vào.

Bởi vì không có nền hoà bình nào có thể lâu bền, không một xã hội nào có thể tồn tại mà không có một nhà nước pháp quyền thực sự, mà không có sự tôn trọng tối đa các quyền con người và quyền công dân.

Mỹ Hằng

Nguồn : BBC, 14/09/2020

************************

Mật hóa kế hoạch tập kích Đồng Tâm tạo điểm nghẽn cho vụ án ?

BBC, 14/09/2020

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đã kiến nghị thu thập bản kế hoạch số 419A liên quan đến chiến dịch do công an tiến hành tại Đồng Tâm, sự kiện làm ba cán bộ công an và ông Lê Đình Kình tử vong.

vu5

Các sĩ quan cảnh sát của chính quyền Hà Nội trong ngày được trao trả tự do ở Đồng Tâm, Hà Nội năm 2017

Trước kiến nghị này luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại, đã phản đối, viện lý do kế hoạch về việc đảm bảo an ninh trật tự là một văn bản tối mật.

Vậy việc không tòa không cho thu thập văn bản này để làm sáng tỏ chiến dịch và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ba cán bộ công an, trong khi lại đề xuất hai án tử hình liệu có minh bạch công bằng với các bị cáo ?

Yếu tố quyết định của bản án

Kế hoạch 419A được cho là bản kế hoạch tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào sáng 9/1/2020 do Công an Hà Nội soạn thảo và Bộ Công an phê duyệt.

Trong cuộc tấn công, ba cán bộ chiến sĩ công an cùng ông Lê Đình Kình, một người dân xã Đồng Tâm, đã tử vong. Phiên tòa sơ thẩm đang diễn ra tại Hà Nội là để xét xử 29 bị cáo liên quan tới sự kiện này với tội danh Giết người và Chống người thi hành công vụ.

Về vấn đề này, luật sư Lê Văn Luân nói trên trang cá nhân :

"Quay trở về vấn đề công vụ. Đây là một cơ sở bắt buộc để truy tố tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự. Và điều luật này quy định, công vụ phải là hợp pháp. Trong khi đó, hồ sơ vụ án đã nêu rõ Kế hoạch số 419a/KH-PV01-PV02-MP do Công an Hà Nội lên phương án và Bộ Công an phê duyệt. Và tài liệu này là một văn bản đặc biệt quan trọng để xác định đúng đắn công vụ là gì.

"Mặc dù vậy, vị đại diện Công an Hà Nội xuất hiện tại phiên toà với vai trò người tham gia tố tụng khác lại đã không được xét hỏi và bị coi là đơn vị được mời tham dự phiên toà. Và hẳn nhiên, Kế hoạch số 419a này sẽ được lưu trong hồ sơ của nhiều cấp, ngành khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có mặt trong hồ sơ vụ án. Tài liệu là văn bản trả lời về kế hoạch của Công an Hà Nội chỉ là một văn bản thế thân, nên không có giá trị để đánh giá so với bản Kế hoạch gốc chứa đựng nội dung của nó", ông Luân viết.

Khi nhắc đến bản kế hoạch 419A trong phiên tòa, luật sư bên bị hại "vô tình" tiết lộ rằng đó là tài liệu "tối mật".

Luật sư Đinh Hồng Hạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ với BBC News tiếng Việt rằng nếu đúng như các tiết lộ ở tòa, thì đây là chuyên án thuộc kế hoạch nhà nước. Bà Hạnh nói :

"Cần phải làm rõ, yêu cầu công khai được nội dung bản kế hoạch 419A mà luật sư của bên bị hại đã vô tình tiết lộ tại tòa là văn bản tối mật. Bởi nếu cơ quan, trung đoàn cảnh sát thực hiện kế hoạch bí mật ở cấp vượt trên cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội thì cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội ở vị trí thấp hơn trong chuyên án được thực hiện bởi lực lượng cao hơn trong ngành. Riêng việc này đã gây ra sự bất bình đẳng về mặt quyền lực và vi phạm trình tự thực hiện".

"Thứ hai, nếu bản kế hoạch công khai ra là thực hiện trực tiếp bởi các cơ quan an ninh, phản gián của Hà Nội thì tức đây là cơ quan gây ra vụ việc mà cũng là cơ quan cảnh sát điều tra. Điều này sẽ tạo ra sự không minh bạch và mâu thuẫn lợi ích", bà Hạnh lưu ý thêm.

Về vấn đề này, luật sư Phùng Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thế Giới Luật Pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh - nhận định với BBC News tiếng Việt :

"Văn bản 419A là văn bản quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tội danh của các bị cáo. Nếu văn bản đó ban hành trái luật hoặc trên thực tế triển khai các nghiệp vụ ngoài kế hoạch thì rõ ràng không thể nói là thi hành công vụ được".

Tại sao đây lại là điểm quan trọng ? Theo luật sư Sơn, nếu vụ tấn công vào sáng 9/1 không phải thi hành công vụ thì không thể nói các bị cáo chống người thi hành công vụ được.

"Khi đó, có thể xem hành vi của các bị cáo là phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá phòng vệ chính đáng hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Trong trường hợp này, hình phạt dành cho các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức không quá 7 năm tù, nếu thực sự họ có các hành vi và hậu quả như cáo trạng nêu", ông Sơn phân tích.

Cần phải công khai

Viện vào lý do "tài liệu tối mật" để không công khai kế hoạch 419A là một điểm nghẽn của vụ án. Theo ý kiến của các chuyên gia, điều này tạo ra nguy cơ bản án được xét xử thiếu công bằng, minh bạch ; tạo ra bất công, án oan sai cho các bị cáo.

Một trong những điều có thể được làm sáng tỏ nếu như công bố nội dung kế hoạch 419A, đó là quan hệ giữa đơn vị triển khai cuộc tấn công vào thôn Hoành và Cảnh sát điều tra Hà Nội, nơi tiến hành điều tra vụ án.

Luật sư Hạnh nói :

"Trước hết phải làm rõ xem trong bản kế hoạch ban đầu, có công cụ nào cho phép tấn công người dân vào thời điểm không phải giờ hành chính, không phải đang trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm có thể đe dọa an ninh xã hội hay trật tự quốc gia. Phải xem lại gốc rễ vụ việc là văn bản 419A".

vu6

Các cảnh sát bước ra khỏi đình làng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 22/4/2017 sau khi bị dân làng bắt làm con tin trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền

Facebooker Hải Bùi Hồng nêu ý kiến trên trang cá nhân :

"Dù chúng ta chưa được đọc nội dụng cụ thể của bản kế hoạch 419A/KH - PV01 - PV02 - MP, nhưng những gì bộc lộ tại tòa và tài liệu trong cáo trạng thể hiện, cho phép sử dụng cả trung đoàn quân đặc nhiệm tấn công vào tư gia của người dân vào đêm khuya mà không có lệnh của tòa án, hoặc bất kỳ hành động phạm pháp quả tang.

"Một bản kế hoạch giấy trắng mực đen như vậy tuyệt đối sẽ không biến mất. Nó đã là thách thức pháp lý vĩnh viễn đối với những người đã ký và tổ chức thực hiện nó".

Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Hồ Hải đặt câu hỏi :

"Các luật sư bảo vệ các bị can vụ án Đồng Tâm đòi tòa đưa kế hoạch tối mật 419A, nhưng không được như ý. Vậy kế hoạch 419A là kế hoạch gì, do ai chủ biên, ai ký lệnh ? Sao phải gọi là tối mật ?".

vu7

Trao đổi với BBC, luật sư Phùng Thanh Sơn đánh giá :

"Còn tuỳ vào nội dung của văn bản 419a đề cập đến vấn đề gì, có đề cập đến những nội dung mang tính nghiệp vụ hay không. Nếu không thì không nên xem đó là tài liệu mật. Cho dù văn bản 419A là văn bản mật đi chăng nữa nhưng nó là văn bản quan trọng quyết định đến bản chất vụ án thì nó được xem là chứng cứ của vụ án, toà án cần phải thu thập đưa vào hồ sơ vụ án.

Một khi đã là chứng cứ thì luật sư được quyền tiếp cận. Khi tiếp cận văn bản 419A thì luật sư có nghĩa vụ bảo mật tài liệu này theo quy định pháp luật", ông Sơn nói.

Phân tích với BBC, luật sư Hạnh nói thêm :

"Như vậy, mấu chốt là làm rõ bản kế hoạch 419A để xác định phạm vi, đối tượng cũng như trong tình huống nào họ được tấn công khi họ xác định có hành vi khủng bố. Vì theo tường thuật, cuộc tấn công diễn ra vào 3 giờ sáng, không phải thời điểm đang xảy ra tranh chấp thì không thể xem là hành vi khủng bố. Và phải xem lại việc 3 cảnh sát chết có là hành vi giết người và chống người thi hành công vụ hay không".

"Các tài liệu, mọi bước có liên quan đến vụ việc này mà được xem là bí mật nhà nước thì không đảm bảo sự minh bạch trong xét xử. Vì những bên liên quan và người dân không thể tiếp cận được và đây là lợi thế quá lớn của cơ quan Cảnh sát điều tra và những người tiến hành tố tụng. Tôi nghĩ quan trọng trong vụ này là phải công khai bản kế hoạch 419A. Thứ hai là tòa phải đồng ý điều tra thực nghiệm bổ sung và trả hồ sơ điều tra lại từ đầu", bà Hạnh đề xuất.

Các chuyên gia pháp luật cũng cho rằng nếu các tài liệu, mọi bước có liên quan đến vụ việc này mà được xem là bí mật nhà nước thì không đảm bảo sự minh bạch trong xét xử. Vì những bên liên quan và người dân không thể tiếp cận được nên đây là lợi thế quá lớn của cơ quan cảnh sát điều tra và những người tiến hành tố tụng.

Nguồn : BBC, 14/09/2020

*********************

Cụ Lê Đình Kình bị bắn chết bằng súng MP5K của Đức

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết "Cụ Lê Đình Kình đã bị hành quyết, bắn trực diện bằng súng MP5K của Đức gắn nòng giảm thanh"