Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đại sứ Mỹ yêu cầu Việt Nam truy tố hình sự vi phạm bản quyền (VOA, 24/03/2017)

Đại s M Ted Osius va yêu cu Vit Nam truy t hình s các trang mng 123movies, Putlocker và Kisscartoon về ti danh vi phm bn quyn. Yêu cu ca đi din B Ngoi giao M ti Hà Ni được đưa ra trong cuc hp ngày 21/3 vi B Thông tin và truyền thông Vit Nam. Cuc hp nm trong mt chui hot đng gn đây ca Vit Nam nhm qun lý nhng ni dung được cho là "xu, đc" trên các trang mng xã hi như YouTube, Facebook…

vn1

Đại s Ted Osius ha s khuyến khích các công ty M m văn phòng ti Vit Nam.

Tại cuc hp, phía Vit Nam đ ngh Đi s Ted Osius tác đng đ Google, Facebook… có đi din Vit Nam. Đáp li, Đi s Ted Osius nói s khuyến khích các công ty m văn phòng ti Việt Nam, nhưng ông cũng yêu cu Vit Nam gii quyết nn vi phm bn quyn. Ông còn nêu tên 3 trang web c th và đ ngh Vit Nam x lý hình s.

n ý ?

Trong khi vấn đ qun lý ni dung "xu, đc" trên các trang mng được Vit Nam nâng lên tm mc ngoi giao, thì song song với nó, câu chuyn "dài hơi" v vi phm tác quyn ti Vit Nam cũng được phía M đt lên bàn tho lun.

Luật sư Trn Thu Nam t Hà Ni nêu quan đim riêng v s kin này : "Ông y [Đi s Ted Osius] nói ra như vy tôi nghĩ là cái n ý ca ông nó khác. Ẩn ý ca ông là bn thân Vit Nam còn chưa x lý được, còn dung túng hoc còn đ mc cho vic vi phm pháp lut xy ra tràn lan như thế thì các ông đng yêu cu người khác phi làm mt điu gì đó. Cái n ý nó nm ch đó, ch không phi vn đ mc c là anh x lý cho tôi cái này và tôi x lý cho anh cái kia".

Nhận xét v mc đ vi phm bn quyn ti Vit Nam, Luật sư Trn Thu Nam nói tình trng đã ti mc báo đng vì vi phm bn quyn đã tr thành thói quen hàng ngày.

"Vi phạm bn quyn Vit Nam từ trước ti nay vn ph biến và xy ra thường xuyên trong tt c mi lĩnh vc : tin hc, văn hóa, âm nhc... Ví d như cái nh nht là các phn mm h điu hành máy tính chng hn, thì người ta thường s dng các phn mm lu, phn mm b b khóa. Vic mua bn quyn Vit Nam hin nay chưa ph biến và chưa thành thói quen".

Trong khi người dân hoàn toàn không ý thc v hành vi vi phm ca mình, mc x pht vi phm ca các cơ quan chc năng ti Vit Nam cũng ch dng li mc đ x pht hành chính.

"Mức đ phạt cũng chưa ln", Luật sư Nam nói. "Cái th hai na là cũng chưa có chế tài v hình s, x lý hình s hay truy cu trách nhim hình s đi vi nhng vi phm ln. Vn đ đnh giá mc đ thit hi liên quan đến các sn phn trí tu thì ti Vit Nam cũng rt khó. Tôi cho là Việt Nam chưa chuyên nghip trong x lý vi phm hành chính, truy cu trách nhim hình s đi vi nhng vi phm bn quyn".

Quyết tâm

Năm 2005, Việt Nam ban hành Lut S hu trí tu, trong đó có các quy đnh v quyn tác gi, quyn liên quan đến quyn tác gi, quyn s hu công nghip... Tuy nhiên theo Luật sư Nam, x lý vi phm Lut S hu trí tu ti Vit Nam cho ti nay đa s ch gói gn trong nhng v vi phm v kiu dáng, nhãn hiu hàng hóa ca các doanh nghip trong nước. Rt hiếm, gn như không có, các vụ x lý các trường hp vi phm bn quyn ca các doanh nghip nước ngoài vì nhng bt cp trong quy đnh, chng hn sn phm phi được đăng ký ti Vit Nam, cá nhân, cơ quan nước ngoài phi y thác cho đi din ti Vit Nam…

Câu chuyện vi phm bn quyn là mt trong nhng tr ngi mà nhiu doanh nghip nước ngoài nêu lên thường xuyên trong các trao đi hp tác, kinh doanh vi Vit Nam. Trong khi nhiu người cho rng đây là vn nn gn như không th gii quyết, Luật sư Nam có quan đim khác.

"Hoàn toàn có thể x lý được. Nhưng vn đ là h có biết cách hay quyết tâm x lý hay không. H có dám làm hay không. Ch còn không có cái gì là không x lý được c".

Tại mt cuc hi tho v tác quyn có s tham d ca nhiu t chc truyn thông Vit Nam và quc tế hi cui năm ngoái, Vit Nam b cho là đang có hơn 200 trang web bn, trong đó có 42 trang vi phm nghiêm trng quyn s hu trí tuệ.

Khánh An

********************

Việt Nam dừng quảng cáo trên YouTube là ‘tự cắt vào cánh tay của mình’ (VOA, 24/03/2017)

Hôm 16/3 Việt Nam gây áp lc và yêu cu các doanh nghip trong nước ngưng qung cáo trên YouTube và Facebook cũng như các trang mạng xã hi khác cho ti khi các thông tin "xu, đc" chng chính quyn b ngăn chn.

vn2

Việc Vit Nam va gây áp lc dng mt s qung cáo trên YouTube.

Nhạc sĩ Tun Khanh cho VOA biết rng vic Vit Nam gây áp lc dng qung cáo trên YouTube hay Facebook là ‘t ct vào cánh tay ca mình’ :

"Tôi nghĩ rằng đó là hành động t ct vào cánh tay ca mình. H thng YouTube và Facebook h chuyn nhng qung cáo đó mt cách t đng vào nhng trang có lượng người coi cao, ch h không quan tâm cái đó là gì c. Cũng có nhng trang phn ánh thc trng ca đt nước có view cao, và những qung cáo đó vô tình lt vào, to thành s b bang. Và tr trêu là nhng công ty ln ca Vit Nam qung cáo trên nhng trang nói v thc trng ca Vit Nam. Chính vì l đó B Thông tin và Truyn thông cm thy khó chu. Ging như mt đa tr con giẫy ny lên. Nhưng hành đng đó li trói các công ty ca mình li không cho làm ăn và phát huy trên h thng thông tin và truyn thông t do trên thế gii".

Công ty Quốc tế DMV ti thành ph H Chí Minh, mt công ty chuyên thc hin các dch v qung cáo trc tuyến, bao gm s dng công c Google Adwords đ đăng video clip 5 giây nhãn hàng và chy qung cáo trên các video của YouTube. Anh Võ Tun Hi, mt chuyên gia v tiếp th, đng thi là Giám đc Công ty Quc tế DMV cho VOA biết các khách hàng ln b nh hưởng :

"Một s khách hàng ln thì s b nh hưởng. Khách hàng nh thì không b nh hưởng. Hin ti thì không ảnh hưởng ti doanh s công ty. Đi vi doanh nghip ln, như nhng tp đoàn như LG, Samsung, thì ngân sách ca h nhiu thì quy đnh có th s nh hưởng ti h. Thc tế là khi nhng đon MV (mobile video), qung cáo xut hin trên nhng đon video xấu thì nó mi xut hin đến nhng doanh nghip ln đó. Còn đi vi nhng phân khúc khách hàng trung cp và cp thp thì nó không nh hưởng gì đến vi h hết".

Tương t như công ty DMV, anh Huy công ty TNHH Truyn thông Thiên Vương cũng gp mt s khó khăn, tuy nhiên chưa có thit hi nhiu :

"Cũng có. Cũng có một vài vn đ. Nhưng hin ti thì không nh hưởng đến doanh s. Cũng không nh hưởng ln lm đến công vic kinh doanh ca mình".

Trước đó, B Thông tin và truyền thông và các doanh nghiệp có sn phm qung cáo như Vinamilk, Vinhomes, Ford Vit Nam và công ty kinh doanh dch v qung cáo cũng đã yêu cu đi lý qung cáo tm dng 16 mu qung cáo trên YouTube và s tiếp tc dng qung cáo trên kênh này nếu Google và các đại lý qung cáo không có gii pháp ngăn chn trit đ tình trng video không lành mnh trên YouTube.

Theo truyền thông Vit Nam, đi din Google Vit Nam cam kết s hp tác cùng Chính ph đ gii quyết và hn chế nhng ni dung không lành mnh trên Internet.

Theo Cục Phát thanh Truyn hình và thông tin đin t, B Thông tin và truyền thông, nhiu thương hiu sn phm đang kinh doanh ti Vit Nam có nhng "vi phm nghiêm trng trong các clip qung cáo" chy trên YouTube. Các clip "có ni dung xu đc trên YouTube" li xut hin qung cáo ca các nhãn hàng đang kinh doanh ti th trường Vit Nam như sn phm Vaseline, Comfort (Unilever) ; sn phm Pampers, Ariel (P&G) ; Sendo (FPT), Samsung Vit Nam, Yamaha.

Do YouTube tự chy nên có th clip ca mt s nhãn hàng b chèn vào các video có nội dung vi phm. Hình nh qung cáo ca mt s nhãn hàng ln Vit Nam khi xut hin trên các clip như vy s gây tn hi đến thương hiu và uy tín ca doanh nghip. Hơn na, mt s người tiêu dùng chân chính s nghi ng, thm chí ty chay.

Tuy nhiên, anh Hải vn lc quan rng người tiêu dùng s quay li vi kênh qung cáo trc tiếp hiu qu này :

Theo các các công ty quảng cáo trc tuyến, Youtube là mt trong nhng cách qung bá hiu qu thông qua các thông đip truyn ti bng video, nhng banner qung cáo vi hình nh bt mt.

Nhạc sĩ Tun Khanh nhn đnh rng phn ng như va qua ca B Thông tin và truyền thông ch là tm thi :

"Sự giy gia ca Vit Nam mang tính phn đi tm thi. Và không th nào áp chế được các công ty. Có th YouTube và Facebook thì nhng thông video clip mang tính chính trị xã hi mà Vit Nam lo s s được tách ra nhng mng khác trong h thng ca h và đưa các qung cáo ca h và video phi chính tr".

Trang web của B Thông tin và Truyn thông đưa tin, trong cuc hp vi b trưởng ca B này, ông Trương Minh Tun, mt s nhãn hàng ln ca Vit Nam như Vinamilk hay Vinhomes hay các công ty quc tế có chi nhánh Vit Nam như Ford đã "cam kết tuân th pháp lut Vit Nam v kinh doanh và qung cáo đng thi khng đnh tm dng tt c qung cáo trên YouTube".

Infonet còn dẫn li ông Nguyn Thanh Lâm, Cc trưởng Cc Phát thanh truyn hình và Thông tin đin t, cho biết đã phát hin "nhiu qung cáo sn phm, dch v ca các doanh nghip trong và ngoài nước, k c mt s thương hiu toàn cu được gắn trong các video có nội dung xu, đc, vi phm quy đnh ca pháp lut Vit Nam phát trên kênh YouTube thông qua dch v qung cáo ca Google".

vn3

Google, YouTube chia sẻ li ích kinh tế t qung cáo cho t chc, cá nhân sn xut các video clip trên YouTube, trong đó có c nhng clip xu, đc, do đó vô tình gián tiếp, khuyến khích các video clip xu đc được đăng ti nhiu hơn trên YouTube.

Theo Reuters, Việt Nam tháng trước đã "bt đu gây áp lc cho các công ty qung cáo trong nước yêu cu công ty Google, vn s hu YouTube, phi g các video ca các nhà bt đng chính kiến hot đng hi ngoi đăng trên trang này".

Tuy nhiên, trang Soha dẫn li ông Tun nói rng vn còn "khong 8.000 video có ni dung xu, xuyên tc, vi phm pháp lut Vit Nam trên YouTube và 42 video clip được g là quá nh".

Ông Tuấn được báo chí trong nước kêu gi "cng đng s dng Internet ti Vit Nam cùng lên tiếng vi Google, Facebook ngăn chn các ni dung xu đc, tin gi mo, tht thit, xúc phm danh d, nhân phm t chc cá nhân, vi phm pháp lut Vit Nam trên môi trường mng".

Trong một thông cáo gi cho VOA hôm 14/3, YouTube cho biết rng "chúng tôi có các chính sách rõ ràng v các yêu cu g b t các chính ph khp thế gii. Chúng tôi da vào các chính ph thông báo cho chúng tôi các ni dung mà h tin là trái phép thông qua các kênh chính thng, và nếu thy hp lý, chúng tôi s thực hin vic hn chế sau khi xem xét k lưỡng"…

Trước đó, báo Nhân Dân nhn dnh rng : "Vic YouTube cho biết trang web ca h có chính sách chung cho tt c video, nếu cm thy không phù hp, người dùng có th thông báo g b. Đây phi chăng là mt tuyên bố rũ b trách nhim" ?

Trong một din biến khác, hôm 21/3, B trưởng Thông tin và truyn thông Trương Minh Tun đã kêu gi ông Ted Osius, đi s Hoa Kỳ ti Vit Nam "tác đng đ Google, Facebook có đi din ti Vit Nam đ d bàn bc hơn khi x lý nhng vn đ liên quan đến pháp luật Vit Nam".

Nhạc sĩ Tun Khanh cho rng nhng hot đng hăm da, kim duyt trên mng Internet là vô nghĩa.

"Nhà nước Vit Nam đã nghĩ ti chuyn cn phi nói chuyn vi các công ty gc đ làm sao cùng hợp tác vi h đ xây dng mt h thng được gi là sch s, trong nhng vn đ mà h thy an toàn, cho nhng thông tin được gi là nhy cm.. thì tôi nghĩ là đi vi người Vit Nam cho đến ngày hôm nay h không thy b ràng buc bi h thng kim duyt. S kim duyt ca Vit Nam tôi cho rng là vô nghĩa".

Theo báo chí Việt Nam, trong cuc gp vi B trưởng Trương Minh Tun, Đi s Ted Osius phn ánh v "vic Google đang rt lo ngi v các quy đnh ca Ngh đnh 72 v vic qun lý, cung cp, s dng dch v Internet và thông tin trên mng và Thông tư 38 quy đnh chi tiết v vic cung cp thông tin công cng qua biên gii".

Việt Nam thi gian qua b nhiu t chc bo v nhân quyn như Human Rights Watch ch trích vic "kim soát Internet", nhưng Hà Ni luôn bác bỏ cáo buc này.

*******************

Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh (VOA, 24/03/2017)

Đêm 24 tháng 3 tại Sài Gòn, Qu Văn hóa Phan Châu Trinh đã t chc l trao gii Văn hóa Phan Châu Trinh lần th 10.

vn4

Giáo sư Chu Hảo, Phó chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh phát biểu trong lễ trao giải lần thứ 10. Ảnh: Bá Ngọc.

Sinh tiền, ông H Chí Minh tng chê c Phan đã đưa ra ch thuyết ci lương, khi c Phan kêu gi người Vit cn khai dân trí, chn dân khí và hu dân sinh.

Do đó, như li ông Chu Ho, phó Ch tch Hi Đng Qun Lý Qu Văn Hóa Phan Châu Trinh, dù đã 10 năm trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, nhưng sc lan ta v truyn thông vn còn rt hn chế :

"Lần này là ln th 10, chúng tôi vui mng thông báo là s có thêm 5 v tân khoa và 1 v danh nhân na, được tôn vinh như s được công bố ngay sau đây. Mi ln công b gii và tôn vinh danh nhân văn hóa là mi ln chúng tôi, mun được cùng vi quý v và các bn có mt ti khán phòng này, ôn li tinh thn khai sáng, ý chí t tr t cường, khát vng dân ch ca Phan Châu Trinh, nhà cách mạng bt bo đng đu tiên ca Vit Nam, như c Huỳnh Thúc Kháng đã tng khng đnh.

Chúng ta đang sống trong mt thi kỳ nhiu nhương ca nhân loi. Dường như, khp mi nơi trên thế gian này cái ác đang thắng cái thin tm vĩ mô ngay cơ tng văn hóa giáo dc di trá và bo lc tràn lan trong xã hi trên phm vi toàn cu. Nước ta, không nhng không là mt ngoi l, mà còn có nguy cơ tr thành mt thí d đin hình. Bi vy nhng li kêu gọi thng thiết ca c Phan cách nay hơn mt thế k, vn còn nguyên giá tr thi s".

Như li ông Chu Ho, c Phan coi dân ch cp bách hơn đc lp và coi vic dùng lut pháp, cai tr quy c có th quét sch h bi. C Phan cho rng thay vì chăm chăm bo lực như ông H Chí Minh đưa ra, hãy noi gương Nht Bn trong kiến thiết quc gia.

Thông qua việc trao Gii thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, nhng thành viên như ông Chu Ho đang vn đng nhng người cùng chí hướng thc tnh dân chúng, tuyên truyn tư tưởng dân quyền :

"Phải làm cho đng bào chúng ta quen phn đi, khích l h phn đi trong gii hn pháp lut, mi khi h là nn nhân ca mt s bt công, hoc mt s nhũng lm nào đó. Báo chí phi phn đi là cn thiết đ t cáo mt cách vô tư tt c nhng s lm quyn, tt c nhng sai lm mà người cai tr có th mc phi. Ai không nói gì là tán thành. S nhn nhc hoc đúng hơn là s câm lng làm cho chính quyn tin rng nhân dân tha mãn, và chính quyn s yên ng coi như đã làm tròn phn s".

Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần th 10 đã trao gii Nghiên cu cho giáo sư Trnh Văn Tho Pháp vì nhng đóng góp đc sc trong lĩnh vc nghiên cu văn hóa và lch s Vit Nam cn và hin đi.

Giải Nghiên cu cho giáo sư Trn Đình S Hà Ni vì nhng đóng góp to lớn và lâu dài trong lĩnh vc nghiên cu văn hc.

Giải Dch thut cho n dch gi Nguyn Hng Nhung vì nhng công trình dch thut công phu và đc sc văn hc và triết hc Hungari.

Giải Vit Nam hc cho Nhà Vit Nam hc người Canada Alexander Woodside vì nhng công trình nghiên cu uyên bác và đc sc v lch s Vit Nam.

Học gi, nhà thơ, nhà văn, danh nhân văn hóa Phan Khôi được vinh danh là danh nhân văn hóa Vit Nam thi hin đại.

Published in Việt Nam

Mới đây cư dân mng và báo chí có dịp nhn nháo khi mt sinh viên năm thứ hai khoa Lut dân s khóa 40, va b Đi hc Lut thành ph H Chí Minh ra quyết đnh đình ch mt năm hc vì mang tám cun giáo trình photo vào trường. T câu chuyn liên quan đến bn quyn sách này, li thy nhng quy định và cách ng x trước các vn đ s hu trí tu ti Vit Nam đang có nhiu vn đ cn quan tâm.

sinhvien1

Nhà sách ở Vit Nam. (nh tư liu)

Thứ nht là cách ng x vi tài sn trí tu ca mi người, trong đó có gii trí thc. Rõ ràng, khi Vit Nam hi nhp càng sâu rng thì vn đ s hu trí tuệ càng tr nên quan trng. Trên thế gii, các quy đnh v s hu trí tu rt nghiêm ngt và cht ch, ngay c chuyn v bn quyn sách là mt ví d đin hình. Vic photo nguyên mt quyn sách ti nhiu quc gia hin là điu cm. Ngay c vic scan tài liệu bn quyn, vi nhiu trường đi hc cũng ch tách thành tng chương ch không gp chung thành mt bn đy đ. Sinh viên các trường đi hc ti các nước Châu Âu và M khi vào trường được dy rt k v các quy đnh về bn quyn, trong khi thy cô luôn làm gương mu cho các sinh viên trong vic tôn trng quyn tác gi.

Nói một cách khách quan, hành vi photo nguyên quyn, và photo hàng lot sách có liên quan đến vn đ bn quyn, dù không đáng b x pht đình ch hc tp, thì qua trường hp ln này, cũng là hành vi sai quấy và cn được điu chnh bng vic giáo dc đnh hướng, hoc áp dng các mc pht tài chính, ví d phi np cho cơ quan ch qun bn quyn sách mt s tin pht nht đnh. Thường thì Châu Âu s tin pht có khi gp vài ln đến hàng chc ln giá tr quyn sách mi. Đó là cách đưa ý thc t giác tôn trng quyn s hu trí tu đến vi người dân nói chung và các em hc sinh, sinh viên nói riêng.

Thứ hai là cách ng x ca nhà trường v vn đ bn quyn. Dù sau khi dư lun và gii lut sư lên tiếng gây áp lc mnh, Hiu trưởng Đi hc Lut đã cân nhc kh năng có th gim k lut cho em sinh viên vì không có tin mua sách phi photo, tuy nhiên ngay cách ra quyết đnh ca trường cũng là không chun mc. Là trường đi hc v lut, l ra trường này phải biết lý gii câu chuyn mt theo tinh thần thượng tôn pháp lut, nghĩa là ch ra quy trình và hình thc k lut là hp lý ; ch không phi ch áp đt các quy đnh ca nhà trường còn gây tranh cãi đ áp đo sinh viên vi phm. Tr li báo chí, bà Mai Hồng Quỳ, Hiu trưởng Trường Đại học Lut, nói vi báo chí rng đáng l vi vi phm này là buc thôi hc nhưng trường đã xem xét mi gim xung còn đình ch mt năm. Chng có mt trường lut nào gii quyết mt v vi phm bn quyn sách đơn gin thành một v n ào, cưỡng tình đot lý như vy. L ra bà Quỳ phi ch ra tám quyn sách được photo thuc quyn qun lý trí tu ca ai ? Có phi ca riêng trường đi hc này hay không ? Vic photo như vy gây tác hi hay hu qu như thế nào ? T đó mi chiếu theo các quy định mà x.

Cần nh rng không phi trường đi hc nào cũng có quyn cm sinh viên photo sách đ hc, mà ch có người qun lý bn quyn sách mi được phép. C thy sách photo mà pht, thì pht vy là sai. Gi s người qun lý bn quyn sách cho phép sinh viên photo 1 quyển đ hc thì dù trường đi hc lut có dùng giáo trình đó đ dy, thì cũng không th cm sinh viên photo mt bn đ hc thay vì mua sách gc.

Ngoài ra, xét về mc đ nghiêm trng ca v vic, thì vic đình ch hc tập mt năm càng sai. Nhìn vào quy định của B Giáo dc Vit Nam, có ghi rt rõ rng đình ch hc tp có thi hn chỉ được áp dng trong ba trường hp : a) đang b cnh cáo mà vn vi phm ; b) vi phm nghiêm trng các hành vi sinh viên không được làm ; c) vi phm pháp lut b x pht tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hp em sinh viên photo sách b bt ln đu, dù có tám quyn nhưng là nhng quyn khác nhau, không có du hiu kinh doanh mua bán gây tn tht nghiêm trng đến người nm quyn xut bn... thì hà c gì li đình ch hc. Vic đình ch mt cách máy móc và có du hiu vi phm quy đnh ca B Giáo dc buc dư lun phi đt ra nhng nghi vn v kh năng "giết gà da kh" m đường cho kh năng thương mi sách v giáo trình ca trường.

Một vn đ quan trng không kém là cách ng x ca sinh viên khi bị trường hc x lý k lut. Tôi quan sát thy, kh năng phn ng ca sinh viên Vit Nam trước các quyết đnh k lut ca trường hc là khá thp. Không biết có phi là các em chu s qun thúc t nh, có em b thy cô cho ăn roi cũng cn răn chu đau, đâm ra cứ nghe k lut là s hãi mà quên cách t v chính đáng hay không. nước ngoài, khi nhận được mt thư pht hay thư đòi bi thường v bn quyn phim nh, sách v, sinh viên có quyn khiếu ni ngược li nếu thy mình oan c hay b pht quá mức quy định. M rng ra thái đ này, vic sinh viên không chp thun và khiếu ni mt quyết đnh k lut không chính đáng vi mình là chuyn bình thường. Tuy nhiên, ngoài vic nhn li và đ dư lun lên tiếng bo v, em sinh viên trường lut li không dám (chứ không phi là không biết) lên tiếng đ tự bảo v. Phi chăng sau em đang có mt ni s vô hình ?

Tựu trung, người dân cn được giáo dc chu đáo hơn v ý thc tôn trng s hu trí tu, trong khi bên thc thi quy đnh x pht phi tnh táo và công tâm suy xét. Tránh để nhng trường hp va không hp lý, va chng hp tình như trường hp ca trường Đại hc Lut vi mt em sinh viên nghèo khó.

Cao Huy Huân

Nguồn : VOA, 23/02/2017

Published in Diễn đàn