Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nếu chiến tranh xy ra Bin Đông

Ngô Nhân Dụng, VOA, 04/08/2020

Trong lúc gii ngoi giao M và Trung Quc liên tiếp tn công nhau, Bc Kinh cũng đang c chng t cho c thế gii thy h vn ch đng trong cuc bang giao vi hai nước láng ging phía Nam : Vit Nam và Campuchia.

chientranh1

USS Nimitz (CVN 68) t i Bi n Đông, 6 tháng B y, 2020.

Trong na cui tháng 7, Trung Quc và Campuchia ký mt hip ước mu dch t do vào ngày Th Hai, qua ngày Th Ba, h t chc mt cuc gp g gia các ông Vương Ngh và Phm Bình Minh.

Bn hip ước mu dch t do gia Campuchia vi Trung Quc hoàn toàn ch mang tính cht tượng trưng. Giao thương gia hai nước hin nay nh nhoi không đáng k. Hơn na các xí nghip Trung Quc đang được t do làm ăn Campuchia không h gp tr ngi nào hết !

Đi vi Vit Nam có v phc tp hơn. Tháng Tư va qua, mt tàu đánh cá ca người Vit Nam đã b tàu hi giám Trung Quc đâm ngang đánh chìm. Năm nay đến lượt Vit Nam đóng vai ch ta trong khi ASEAN, có th đưa đ ngh lên án nhng hành đng ăn cướp trên bin ca Trung Quc.

Hai Ngoi trưởng Phm Bình Minh và Vương Ngh ch hp mt trên mng, chc vì t khi bnh dch Covid 19 xy ra Vũ Hán Vit Nam vn còn lnh cm người Trung Quc qua biên gii ! Ông Vương Ngh li kêu gi hai nước tiếp tc hp tác kinh tế, nhưng không cho biết c th như thế nào, và ti sao cn nói chuyn gp như vy. Ông Phm Bình Minh cho biết s tng mt s tin khong 100.000 đô la M đ cu giúp các nn nhân v bão lt nng n đang tràn ngp vùng h lưu sông Dương T. Qu tht là mui b xung Trường Giang cho trôi ra bin !

Nhng hot đng ngoi giao mi ca ông Vương Ngh ch ct chng t, trong lúc tình hình quân s vùng bin Đông Nam Á đang căng thng, h vn đóng vai ch đng. Trung Quc không th d dàng biu din mt màn ngoi giao nào mi vi các nước "khó bo" như Philippines, Malaysia, Brunei hay Indonesia. Cho nên, Bc Kinh ch có th dùng các nước ng chí anh em" đ đóng trò biu din trên mt trn ngoi giao, đ phòng mt cuc chm súng có th din ra.

Hai ông Tp Cn Bình và Donald Trump chc không mun lâm chiến. Nhưng trong lúc tàu chiến và phi cơ hai nước cùng kéo ti vùng Bin Đông nước ta, mt tai nn bt ng cũng d biến thành xung đt ln nếu các nhà ch huy quân s ti ch phn ng khi b "khiêu khích", trong lúc cuc khu chiến gia hai bên đang tăng cường đ.

Nếu hai nước đng đ thì Trung Quc chiếm li thế ngay lp tc, điu đó có th khuyến khích gii tướng lãnh ca h có thái đ hung hăng, như khi da bn ha tin vào hàng không mu hm khiến M phi nht chí. Nhưng nếu cuc chiến kéo dài thì nhng li thế ca Trung Quc s biến mt ; và đây là điu khiên ông Tp Cn Bình phi suy nghĩ, không dám làm liu.

Năm 2015, B Quc phòng M đã yêu cu cơ quan nghiên cu Rand Corporation so sánh lc lượng quân s gia M vi Trung Quc. Bn phúc trình ca Rand nhn xét rng kh năng ca quân đi Trung Quc còn thp hơn M v mt vũ khí, k thut cũng như kinh nghim chiến trường, nhưng Bc Kinh đang dn nhiu n lc và s đui kp rt nhanh. H đóng thêm nhiu tàu ngm cũng như phát trin h thng v tinh nhân to trong lãnh vc quân s.

Bn phúc trình ca Rand cũng nhn xét rng Trung Quc có li thế v mt đa dư. Bin Đông nước ta nm ngay tnh Qung Đông và đo Hi Nam, Trung Quc có th chun b sn sàng ng chiến, vi các vũ khí, ha tin, máy bay và chiến hm được chế to riêng cho khu vc chiến trường này.

Charlie Lyons Jones, thuc Vin Nghiên cu Chiến lược Australia cho rng quân đi Trung Quc đã đt trng tâm vào mc tiêu ngăn cn không cho hi quân M đi vào vùng Đường Lưỡi Bò h đã v ra, mà gn đây Ngoi trưởng M Mike Pompeo tuyên b là bt hp pháp. Đ đt mc đích này, ông Jones nhn xét, Trung Quc đã tăng cường lc lượng phòng không và xây dng mt hàng rào phòng th gm các ha tin và phi cơ th bom đc bit nhm đánh các chiến hm.

Trước khi chiến tranh xy ra, Trung Quc đã chiếm li thế vì M phi điu đng quân t các căn c trên đo Guam, Australia, Philippines, Nht Bn ; tr thành nhng đích nhm cho không quân cùng ha tin Trung Quc. Trong khi đó quân Trung Quc chiến đu ngay trước ca nhà mình. Trong lúc cuc chiến tiếp din, Trung Quc vn có th chn đánh các đoàn tàu tiếp vin ca M mt cách chính xác nh h thng v tinh do thám.

Năm ngoái, David Ochmanek, mt nhà nghiên cu quân s thuc Rand Corporation đã thuyết trình v nhng kch bn có th din ra nếu M và Trung Quc chm súng Bin Đông. Ông Ochmanek nhn đnh rng khi chiến tranh bt đu thì Trung Quc chiếm ưu thế rõ rt vì h đã chun b sn sàng. Dù phm cht các vũ khí và trang b quân s ca Trung Quc còn thua kém M, nhưng h có th ly s đông đ áp đo. Chiến hm M điu đng nhanh và vũ khí mnh hơn Trung Quc, nhưng Trung Quc có th sn xut nhiu và kéo đến nghênh chiến vi mt lc lượng ào t.

Viên Bng (Yuan Peng) ch tch Vin Bang giao Quc tế Bc Kinh đã so sánh tình hình hin nay vi thi gian mt trăm năm trước, khi xy ra Chiến tranh Thế gii ln Th Nht, theo bn tin Reuters. Ông khuyến cáo chính quyn Trung Quc phi chun b cho mt cuc đi đu vi M v quân s.

H Ba (Hu Bo), giám đc Trung tâm Chiến lược Hi dương thuc Đi hc Bc Kinh cho rng xung đt M Trung không th lan rng và kéo dài, vì hu qu quá ln ; nhưng mt khi chiến cuc đã n ra thì không ai ngăn li được.

Nhưng Malcolm Davis, Vin Nghiên cu Chiến lược Australia lo ngi rng chiến tranh vn có th xy ra nếu gii tướng lãnh Trung Quc nghĩ rng bây gi là mt cơ hi hiếm có, s khó lòng có cơ hi th hai, vì nước M đang lúng túng đi phó vi bnh dch Covid 19, khó phn ng nhanh chóng khi Trung Quc nht quyết ngăn chn tu chến M không cho vào Đường Lưỡi Bò ca h.

Nhưng khi cuc chiến tiếp din kéo dài thì càng v sau li thế ca Trung Quc s mt dn, theo ông Ochmanek thuc Rand Corporation.

Các hm đi M vi các hàng không mu hm dn đu là nhng căn c di đng có th được tiếp tế t các nước Philippines, Nht Bn, Nam Hàn, còn các căn c trên nhng hòn đo nhân to ca Trung Quc không khác gì các mu hm, nhưng không th di chuyn.

M s phi tn công vào các căn c không quân đo Hi Nam đ tiêu dit lc lượng đi phương trước khi b tn công. Vì thế chiến cuc s kéo lên phía Bc, có th lên ti vùng eo bin Đài Loan và xa hơn na. Quân đi các nước đng minh ca M, Nht Bn, Nam Hàn, Philippines, có th giúp quân M v tiếp liu, dưỡng thương, tin tc tình báo,vân vân. Nhng li thế ca Trung Quc, như hu c tiếp vin gn bên chiến trường, kh năng do thám, s lượng áp đo nhng máy bay, tàu ngm, chiến hm, s b gim dn dn cho đến mc không đáng k na.

Chiến tranh s không làm cho nn kinh tế M suy yếu đó là điu quan trng nht. Tt c nhng gì M đang mua t Trung Quc đu có th mua các nước khác. Chiến tranh s ch giúp gim s người tht nghip M, Tng Sn Lượng Ni Đa s gia tăng đ cung ng cho chiến trường

Trong khi đó thì c nn kinh tế Trung Quc s b nh hưởng nng n. S không có mt thương thuyn nào dám đi qua bãi chiến trường trên mt bin ! C nn kinh tế Trung Quc da trên xut cng s đình tr. Nguyên liu, hàng tiếp liu cho vic chế to, và du la s không được tiếp tế, nn công nghip Trung Quc s suy sp.

Cuc chiến tranh ch kéo dài bn tháng, na năm, Trung Quc s khn đn. C công trình hơn 30 năm xây dng kinh tế s phi ngưng li, không biết bao gi mi phc hi.

Tóm li, nu nhìn v lâu v dài, ông Tp Cn Bình s phi thy rng không nên gây chiến vi ông Donald Trump trong lúc này. Chưa k là khi chiến cuc bt phát thì ch giúp ông Trump được nhiu người M ng h hơn, h là nhng c tri s b phiếu bu ông Trump !

Mt y viên B Chính Tr Trung Quc đã b M cm vn. Trong my ngày qua, gii lãnh đo M tiếp tc đ kích. M mi ghi thêm vào s đen hai người, Bí thư và phó bí thư công ty đng y ca công ty XPCC, vì ti cưỡng bách lao đng người Uighurs Tân cương. Công ty Tik Tok đang b quc hi M điu tra. Không biết Trung Quc s nhn nhc đến bao gi.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 04/08/2020

******************

Trung - M có th n súng ti Bin Đông hay không ?

Ngô Nhân Dụng, VOA, 29/07/2020

Ngày 12/7 là k nim bn năm ngày Tòa án Quc tế The Hague tuyên b Đường Lưỡi Bò mà chính quyn Trung Quc v ra Bin Đông nước ta hoàn toàn vô giá tr. T năm 2016 đến nay, Bc Kinh vn bt chp phán quyết đó, và Philippines là nước đ đơn kin hu như cũng quên luôn !

chientranh2

USS Nimitz nhn thêm nhiên liu ti Bin Đông, 7 tháng By, 2020.

Năm nay, Ngoi trưởng M Mike Pompeo bng dưng nhc nh tt c mi người đng quên bn án ca Tòa Quc tế ! Ông Pompeo nhn mnh vic Trung Quc tiếm nhn 90 phn trăm vùng bin Đông Nam Á là "hoàn toàn bt hp pháp". Ông nhc đến tên nhiu hòn đo ca các nước t Vit Nam, Indonesia đến Malaysia đã b Trung Quc chiếm đóng phi pháp, trong đó có Vanguard Bank (Bãi Tư Chính) ca nước ta.

Trước khi ông Pompeo nói, hai hàng không mu hmUSS Nimitz và USS Ronald Reagan đã song song tiến vào vùng bin Đông Nam Á, đem theo c hm đi đy đ vũ khí thao dượt tác chiến, liên tiếp hai tun l. Mu hm Nimitz cũng tp trn cùng hi quân n Đ, trong Vnh Bengal, trước khi qua Trung Đông. Quân n Đ và quân Trung Quc mi bn nhau vùng biên gii trên Hy Mã Lp Sơn, mi bên chết my chc người.

Ln sau chót hai mu hm ca hi quân M cùng đi vào Bin Đông din ra năm 2014, khi cu Tng thng Obama tuyên b "chuyn trc", đưa lc lượng M t vùng Đa Trung Hi qua Á Châu ; đng thi M cũng đang vn đng vi 11 quc gia Thái Bình Dương ký mt hip ước thương mi t do mà không cho Trung Quc d phn.

Sáu năm trước cũng như ln này, các chiến hm M đi sát gn các hòn đo Trung Quc chiếm ca Vit Nam trong qun đo Trường Sa, mà không báo tin xin phép, đ chng t nước M không công nhn h làm ch, dù Trung Quc đã thiết lp nhng căn c quân s trên đó.

Trong vòng mt tun, Bc Kinh đã phn ng mnh m, đưa thêm chiến đu cơ J-11B ti phi trường quân s trên Đo Phú Lâm (Woody Island), hòn đo rng nht trong Qun đo Hoàng Sa, trước năm 1974 vn thuc lãnh th Vit Nam Cng Hòa.

Quân khu Min Nam Trung Quc còn cho máy bay JH-7 tp trn hai ngày liên tiếp, bn 3.000 phi đn vi cht n tht, trên nhng mc tiêu di đng trên mt bin. JH-7 là loi máy bay th bom đc bit nhm đánh các chiến hm đang di chuyn. Ln chót oanh tc cơ JH-7 được đem biu din bn ha tin tht Bin Đông là năm 2016, sau khi Tòa án quc tế The Hague x Philippines thng kin Trung Quc.

Năm nay Trung Quc li biu din đánh bom Bin Đông nước ta, trong khi hi quân M đang tp trn bt chp nhng tín hiu cnh cáo, xua đui ca các tàu Hi Giám. Không ai đoán trước được chuyn gì s xy ra gia hai cường quc, trong lúc không khí ngày càng căng thng, t khi có bnh dch Covid 19.

Xung đt M - Trung đang din ra trong nhiu lãnh vc : Cuc chiến thuế quan, Huawei, Hng Kông, nhân quyn ca người Uyghurs, ri mi đóng ca lãnh s quán Trung Quc Houston và Trung Quc tr đũa bng tòa lãnh s M Thành Đô. Tng thng Donald Trump đã gi Coronavirus là Vi khun Vũ Hán (Wuhan virus) và gi tên Kung Flu đ chế nho, còn nghĩ ti vic cm vn c 92 triu đng viên cng sn Trung Quc ! M mi bán 180 triu đô la vũ khí cho Đài Loan dù Trung Quc n ào phn đi. Trong tháng 7, người ta thy mt chiếc máy bay không người lái (spy drone) ca M, được trang b các loi máy do thám, bay qua vùng Bin Đông ri đi v hướng Đài Loan !

Trong thế k 21, hai nước M và Trung Quc, làm ch 40 phn trăm kinh tế thế gii, s kình chng ln nhau, không th nào tránh được. Năm 2018, ông Kissinger, tng làm c vn an ninh quc gia cho my đi tng thng M, đã nói, "Theo kinh nghim lch s thì Trung Quc và Hoa K chc chn s xung đt". Cuc thương chiến do Tng thng Trump khi xướng s còn tiếp tc, dù ông Trump tái đc c hay không. Cuc chy đua làm ch h thng vin thông G5 cũng vy.

Mi người đng ý rng các ông Tp Cn Bình và Donald Trump không mun chiến tranh gia hai nước. Tng thng Trump đã t ra rt thân thin, tng khen Tp Cn Bình là nhà lãnh đo Trung Quc ln nht trong my thế k xác chết ca Mao Trch Đông, Đng Tiu Bình, nếu nghe được, chc phi git mình ca quy ! Sau đó ông Trump còn nâng cp, gi ông Tp là nhà lãnh đo s mt trong sut lch s Trung Quc ! Nói thế chc đúng ý Tp Cn Bình ! Vì các ông vua đi trước như Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Minh Thành T, cho ti Càn Long ch lo bành trướng trên lc đa Châu Á, còn Tp Cn Bình m c Con đường Tơ La trên mt bin và đang đem tin cùng các c vn, công nhân, đến tn các nước Châu Phi mua nh hưởng !

Nhưng mt cuc chiến tranh có th bt ng bùng lên ch vì nhng biến c nh. Năm 2001, mt máy bay tình báo M b chiến đu cơ Trung Quc bám sát, tai nn đã xy ra ch cách Hoàng Sa 160km. Người phi công Trung Quc t nn còn máy bay M thoát nn nh h cánh khn cp xung đo Hi Nam. Chính ph hai nước đã giàn xếp n tha.

Năm 2018 có lúc chiến thuyn hai bên đến sát gn nhau trong Bin Đông, ch cách 40 mét. Nếu vì trc trc k thut mà tàu đng nhau, có người chết, thì không biết chuyn gì s xy ra !

Cui năm 2018, Thiếu tướng hi hưu La Vin (LuoYuan) thuyết trình ti Hc Vin Khoa hc Quân s, đã nói thng rng Trung Quc ch cn bn ha tin vào mt hay hai cái hàng không mu hm là đ cho M s ri. Khuynh hướng diu hâu trong quân đi Trung Quc có th đang lên cao, và h có th tính toán liu lĩnh, khi mun li dng tình trng nước M đang lâm bnh Covid nng nht thế gii ngay các căn c quân s M Nht Bn cũng b vi khun đe da.

Điu đáng lo ngi trong lúc này là hai nước đang tiến t nhng xung đt c th, như mu dch hay ăn cp sn phm trí óc, có th tho lun đ gii quyết, sang nhng vn đ không th gii quyết vì có tính cách chiến lược lâu dài, cho ti các vn đ chính tr căn bn, như cách t chc kinh tế ca Trung Quc, và vic Trung Quc xâm ln vùng Bin Đông.

Nguy him nht là trong khi tàu chiến và máy bay quân s hai nước có th đng chm ngoài ý mun, thì mi bang giao đang chuyn, t xung khc biến thành thù nghch. Mi bên không còn tin vào li ha hn ca bên kia, và không ngn ngi nói công khai như vy. Các con đường ngoi giao có kh năng tháo g các xung đt có th b tc nghn. Khi ông Mike Pompeo gp ông Lưu Hc Hawaii tháng trước, mà không hn gp nhau ln na, nhiu người đã nhc ti biến c Nht Bn bt ng tn công Pearl Harbor năm 1941 ; đ nhc nh rng cuc chiến Thái Bình Dương đã xy ra dù trước đó không ai tin Nht Bn li di dt gây chiến vi mt nước ln gp bn ln mình như thế !

Mt yếu t cũng đáng quan tâm là năm nay dân M sp đi bu. Nếu trước ngày b phiếu mà có mt v xung đt quân s ln thì, như kinh nghim cũ cho thy, dân chúng M chc chn s đoàn kết ng h v tng thng đương nhim. Nhng cuc tp trn ca hai hàng không mu hm M cũng như các li tuyên b lên án Trung Quc ca Ngoi trưởng Mike Pompeo đu có th chun b cho mt biến c như vy.

Tp Cn Bình và Donald Trump s không đ cho chiến tranh lan rng và kéo dài, nhưng mt cuc n súng Bin Đông vn có th xy ra bt ng.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 29/07/2020

Published in Diễn đàn

Một điều mà gần như tuyệt đại đa số người Việt đều ước mà chắc chắn làm không được là dời cái bản đồ Việt Nam ra khỏi nơi đang ở hiện nay. Đi đâu cũng được miễn là tránh khỏi Tàu, dù Tàu Cộng hôm nay hay có thể Tàu không Cộng trong tương lai. Tham vọng Đại Hán, dù Đông Hán hai ngàn năm trước hay Cộng Hán này nay cũng chẳng khác nhau nhiều.

Một số quan điểm, phát xuất từ lòng căm thù Trung Quốc, cho rằng những biện pháp phải thi hành tức khắc khi Việt Nam có dân chủ gồm :

(1) xóa bỏ các hiệp ước kể cả kinh tế bất bình đẳng và phân định biên giới mà cộng sản Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc ;

(2) hủy bỏ tức khắc các hợp đồng kinh tế bất lợi với Trung Quốc ;

(3) Trung Quốc phải rút về nước trong một thời gian rất ngắn toàn bộ lực lượng lao động có mặt trên lãnh thổ Việt Nam.

Đương nhiên quốc gia Việt Nam dân chủ sẽ phải làm tất cả để đạt ba mục đích trên nhưng chiến lược và chiến thuật có thể sẽ phải linh động và đừng để Trung Quốc có cớ gây chiến khi Việt Nam chưa nắm bắt được trong tay hai yếu tố "thiên thời" và "địa lợi".

Một nước Việt Nam dân chủ non trẻ sau cộng sản có đủ khả năng ngăn chận Trung Quốc viện lý do "bảo vệ quyền lợi và kiều dân" để động binh ?

Chắc chắn là chưa đủ khả năng.

Nếu Trung Quốc động binh liệu Mỹ sẽ nhảy vào can thiệp ?

Không có gì bảo đảm Mỹ sẽ can thiệp ngay bằng các biện pháp cứng rắn.

Điều đó cũng có nghĩa, khi nào Việt Nam còn có chung biên giới trên đất liền và chung thềm lục địa dưới biển với Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải chấp nhận bị chi phối bởi các nguyên tắc địa lý chính trị của một quốc gia đất hẹp, dân ít mà nằm trong vùng độn (buffer state).

Do đó, dù giả thiết đã có "nhân hòa", Việt Nam vẫn phải có một chính sách đối ngoại vô cùng khôn khéo.

1. Đàm phán

Không nên vội vã. Tất cả hiệp ước, cam kết, hứa hẹn, nợ nần v.v. với Trung Quốc đều sẽ được giải quyết song phương hay quốc tế nếu có liên hệ đến nước thứ ba, bằng "đàm phán".

Người viết để "đàm phán" trong ngoặc bởi vì muốn nhấn mạnh đến yếu tố thời gian cũng là phần của chiến lược để phục hồi sinh lực dân tộc về văn hóa đạo đức, ổn định chính trị, phát triển kinh tế và tăng cường quốc phòng.

2. Biết chọn lựa liên minh đúng lúc

Về địa lý chính trị, vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ sau thế chiến thứ nhất không quan trọng bằng vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ sau thế chiến thứ hai. Nếu năm 1922, Tổng thống Thổ Mustafa Kemal xin liên minh với Mỹ chưa hẳn đã đươc tổng thống Warren G. Harding đón nhận. Nhưng trong Chiến tranh Lạnh thì khác. Năm 1946 tổng thống Truman chính thức gởi chiến hạm USS Missouri tới thăm Cộng Hòa Thổ kèm theo các khoản viện trợ quân sự lớn đến sau.

3. Đừng để ghét hay thương chi phối chính sách đối ngoại

Đa số người Việt ghét Trung Quốc nhưng không nên để ghét thương chi phối chính sách đối ngoại.

Georgia và Ukraine có cảm tình với chính sách của Boris Yeltsin nên tham gia khối thịnh vượng chung và cuối cùng tự đưa cổ vào tròng Putin. Lithuania, Latvia, Estonia dù trong lòng chưa quên mối hận bị Mỹ bỏ rơi sau thế chiến thứ hai, đã chọn đứng về phía Mỹ và Tây Âu khi tái lập được nền độc lập.

 

tqdb1

Đa số người Việt ghét Trung Quốc nhưng không nên để ghét thương chi phối chính sách đối ngoại.

 

4. Chủ động chiến lược hóa vị trí quốc gia

Như người viết trình bày trong bài "Để thắng được Trung Quốc", để bảo đảm an ninh và phát triển, các lãnh đạo của một Việt Nam dân chủ non trẻ tương lai phải biết chủ động chiến lược hóa vị trí quốc gia và từng bước tham gia các liên minh quân sự tin cậy.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải đàm phán với Liên Xô khi nền Cộng hòa Thổ vừa ra đời nhưng khi vừa đủ mạnh và thấy thời cơ đến đã dứt khoát đứng về phía Tây.

Chính sách đối ngoại của tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower là một trường hợp nghiên cứu rất hay và cần phân tích ở đây.

Trong tác phẩm được phát hành vào tháng 3, 2018 "The Age Of Eisenhower", Giáo sư sử học William Hitchcock dành một chương dài để bàn về quan điểm của tổng thống Mỹ Dwight D.Eisenhower đối với Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung.

Theo đó, tổng thống Eisenhower tin rằng nếu Việt Nam rơi vào tay cộng sản các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ lần lượt sụp đổ theo. Lý luận này được nhiều người biết như là "thuyết domino".

Ngoại trừ việc gởi quân tham chiến, tổng thống Eisenhower đã làm hết những gì có thể làm để ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc. Tổng thống thứ 34 của Mỹ xem Việt Nam quan trọng đến mức chính ông và hai phụ tá thân cận đã thảo một điện văn dài cố gắng thuyết phục thủ tướng Anh Sir Winston Churchill để thành lập một liên minh nhằm ngăn chận sự bành trướng của cộng sản xuống Đông Nam Á.

Nếu Mỹ, Anh, Pháp cùng thành lập liên minh quân sự, rất đông đồng minh của Mỹ sau thế chiến thứ hai đều sẽ đứng sau lưng. Anh từ chối, Pháp thua tại Điện Biên Phủ nên lịch sử dân tộc Việt bị cuốn vào một thực tế đầy tang tóc hôm nay.

Nhưng đừng quên, cũng chính tổng thống Eisenhower đã từ chối can thiệp vào cuộc Nổi Dậy Hungary 1956 dù quốc gia Đông Âu trái độn này cũng nằm trong vị trí chiến lược không khác gì Việt Nam. tổng thống Eisenhower lo ngại việc can thiệp của Mỹ vào Hungary có khả năng dẫn đến thế chiến thứ ba.

Tổng thống Eisenhower cũng không áp lực đồng minh hay Liên Hiệp Quốc đáp ứng lời thỉnh cầu của Thủ tướng Imre Nagy, tân lãnh đạo Hungary, kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp. Một số nhà phân tích cho rằng nếu một phái đoàn Liên Hiệp Quốc có mặt tại thủ đô Budapest trong thời điểm cuối tháng 10, 1956, cho dù không ngăn chặn hẳn, ít ra cũng làm chậm bước tiến của Liên Xô và giảm bớt số người bị giết trên đường phố thủ đô Budapest. Tóm lại, tổng thống Eisenhower không làm gì cả.

Một tổng thống và cũng trong gần cùng một thời điểm nhưng Mỹ có hai chính sách đối ngoại khác nhau.

Bài học đối ngoại của tổng thống Eisenhower là một thực tế chính trị mà các nước trong vị trí vùng trái độn đều phải học. Không nên chỉ nhìn một cách phiến diện vào khả năng quân sự của Mỹ vượt trội Trung Quốc mà suy ra viễn ảnh đầy lạc quan của Việt Nam.

Đối với Mỹ, vùng biển Đông Á là huyết mạch kinh tế lẫn an ninh của Mỹ và các nước đồng minh với Mỹ như Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Indonesia, liên minh được với Mỹ đúng thời điểm vừa có thể thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa đất nước để một ngày thách thức Trung Quốc về mọi mặt.

Túi khôn của loài người bao la nhưng cũng có giới hạn. Các lý thuyết quan hệ quốc tế thường được lập đi lập lại.

Như người viết kết luận trong chính luận "Để thắng được Trung Quốc", khi chảo dầu mâu thuẫn tại Á châu được đun nóng hơn, nhiều liên minh quân sự mới sẽ ra đời.

Do đó, biết chủ động chiến lược hóa, quốc tế hóa, quan trọng hóa vị trí của quốc gia cũng như biết khai thác mối lo của các cường quốc sẽ làm cho vị trí của quốc gia quan trọng hơn trong tranh chấp quốc tế.

Đồng thời, sự liên minh khôn khéo trong nhiều trường hợp giúp quốc gia tránh được chiến tranh hay có thêm thời gian để chuẩn bị chiến tranh.

Trần Trung Đạo

Nguồn : Tiếng Dân, 27/09/2019

Published in Diễn đàn

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ 1964 có giống căng thẳng quanh Iran hôm nay ? (BBC, 21/06/2019)

Căng thẳng Vịnh Oman giữa Hoa Kỳ và Iran hôm nay gợi lại sự kiện Vịnh Bắc Bộ 1964 đưa Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, theo một số báo quốc tế.

oman1

Phi cơ trên tàu USS Constellation chuẩn bị cất cánh trong tháng 8/1964, trong các hoạt động liên quan đến vụ Vịnh Bắc Bộ

Tin hôm 21/06/2019 giờ Châu Âu cho hay Tổng thống Donald Trump đã chuẩn thuận một cuộc oanh kích Iran nhưng chỉ "rút lại vào phút chót".

Ông Trump trước đó đã nhắn trên Twitter rằng "Iran phạm sai lầm nghiêm trọng" sau khi có tin thiết bị bay (drone) US Global Hawk của Mỹ bị bắn rơi trên Eo biển Hormuz.

Iran nói chiếc drone bay vào không phận của họ, còn Hoa Kỳ cho rằng nó bay ở không phận quốc tế.

Nhưng từ những tuần qua, với căng thẳng Washington - Tehran lên cao, không ít bình luận đã nhắc lại vụ Vịnh Bắc Bộ (Gulf of Tonkin incident).

Theo Callum Hoare viết hôm 14/06 trên một báo Anh, Hoa Kỳ đã "nhanh chóng bắt lỗi Iran" trong vụ hai chiếc tàu dầu, một Nhật Bản, một của Na Uy "bị phục kích trong Vịnh Oman".

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ngay rằng "Iran tấn công khi không bị ai khiêu khích", và Hoa Kỳ sau đó công bố một đoạn video rất mờ, cho là Iran "lấy ra từ thân chiếc tàu chở dầu một trái thủy lôi".

Từ ngữ của ông Pompeo, theo Callum Hoare, lặp lại lời lãnh đạo Mỹ vào tháng 8/1964, đổ cho Bắc Việt Nam "gây hấn khi không bị ai khiêu khích" ở "vùng biển quốc tế".

Sự kiện này đưa chính quyền Johnson dấn sâu vào Cuộc chiến Việt Nam.

Nhưng sau này, chính Hoa Kỳ thừa nhận vụ tấn công của Hải quân Bắc Việt vào tàu USS Maddox "chỉ là lỗi tín hiệu trên radar".

"Sau khi Tổng thống Lyndon Johnson trao đổi ngắn với một nhúm các lãnh đạo Quốc hội, ông đã dùng quyền tổng thống để ra lệnh ngay lập tức có cuộc tấn công trả đũa, phá hỏng một doanh trại của quân Bắc Việt, và bắn chìm một số thuyền tuần tra của Bắc Việt, theo James Warren viết trên một báo Mỹ.

oman2

Tổng thống Lyndon Johnson ký Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ cho phép Hoa Kỳ tăng quân vào Nam Việt Nam

Quốc hội Mỹ sau đó đã thông qua 'Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ' ủy quyền cho tổng thống "dùng mọi biện pháp cần thiết để trả đũa và gìn giữ hòa bình ở Đông Nam Á".

Cây bút James Warren hỏi :

"Lyndon Johnson đã lừa Quốc hội và nhân dân Mỹ về vụ Vịnh Bắc Bộ năm 1964 để tăng cường can thiệp vào Việt Nam, nay đây có phải là 'bài tủ mới' của Trump ?"

Bóng ma trên Vịnh Bắc Bộ

Còn được gọi là sự cố tàu USS Maddox, vụ việc thực ra có hai phần riêng lẻ, hai cuộc đối đầu giữa Bắc Việt và Hoa Kỳ ở Vịnh Bắc Bộ.

Ngày 2/08/1964, tàu USS Maddox của Hải quân Mỹ đang thực hiện công tác do thám trong hoạt động DESOTO thì bị ba thuyền vũ trang của Bắc Việt rượt đuổi, theo phía Mỹ.

Phía Bắc Việt đã tấn công bằng thủy lôi và súng máy. Hải quân Hoa Kỳ đáp trả bằng hỏa lực mạnh, phá hỏng ba thuyền và giết bốn quân nhân của Bắc Việt.

Sau đó, cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói có một sự kiện nữa, xảy ra ngày 4/08/1964.

Nhưng sau đó, bằng chứng cho thấy đó chỉ là các hình sai trên radar, được gọi là "những bóng ma trên Vịnh Bắc Bộ" mà không phải tàu chở thủy lôi của Bắc Việt.

Sau này, chính cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara thừa nhận là vụ tấn công 02/08/1964 xảy ra mà không có ai bắn trả, và vụ ngày 03/08 thì hoàn toàn không tồn tại.

Nhưng theo BBC News, vụ việc đã khiến Hoa Kỳ tăng quân tại Nam Việt Nam nhanh chóng, vào năm 1965 đã có 200.000 lính tác chiến của Hoa Kỳ, và sang năm 1966 thì lên tới 400.000, rồi nửa triệu vào 1967.

****************

Tổng thống Trump rút lại lệnh tấn công Iran, 10 phút trước giờ hành động (VOA, 21/06/2019)

Các quan chức Iran hôm 21/6 tiết l vi Reuters rng Tehran đã nhn được tin nhn t Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump, cnh báo về mt cuc tn công vào Iran sp xy ra, nhưng ông nói thêm rng ông chng chiến tranh và mun đàm phán v mt lot vn đ.

oman3

nh máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk ca M (US Air Force/Bobbi Zapka/Handout/Files via Reuters) - Ảnh minh họa

Tin tức v thông đip này được gi qua Oman qua đêm, được tung ra ngay sau khi báo New York Times cho biết ông Trump đã phê chun cuc tn công quân s chng li Iran hôm th Sáu v v máy bay trinh sát không người lái ca M b bn h, tuy nhiên lnh tn công đã được rút li vào phút cui.

Một gii chc Tehran nói vi Reuters vi điu kin được giu tên rng trong tin nhn, ông Trump nói ông chống li bt kỳ cuc chiến nào vi Iran và mun nói chuyn vi Tehran v mt lot vn đ.

Vẫn theo gii chc Iran, ông Trump cho phía Iran mt thi gian ngn đ phn hi, nhưng Iran lp tc tr li rng tt c đu tùy thuc vào lãnh đo ti cao Ayatollah Ali Khamenei để quyết đnh vn đ này.

Reuters dẫn li mt quan chc Iran th hai nói :

"Chúng tôi khẳng đnh rõ rng lãnh đo ca chúng tôi chng đi bt kỳ cuc đàm phán nào, nhưng thông đip ca ông Trump s được chuyn đến ông (Khamenei) đ làm quyết đnh. Chúng tôi cũng nói vi quan chc Oman rng bt kỳ cuc tn công nào chng li Iran đều có hu qu khu vc và quc tế".

oman4

Một tàu du bc cháy trên bin Oman, ngày 13/6/2019.

Sau nhiều tun l căng thng gia tăng và mt lot cuc tn công vào các tàu ch du Vùng Vnh, Iran hôm thứ Năm cho biết đã bn h mt máy bay trinh sát không người lái ca quân đi Hoa Kỳ bng mt tên la đt đi không.

Sau khi máy bay không người lái b bn h, Tổng thống Trump đã ra du hiu cho thy ông không mun leo thang tranh chp vi Iran v các hoạt đng tên la đn đo và ht nhân ca nước này và vic Iran h tr các nhóm đi din can d vào các cuc xung đt Trung Đông.

Ông Trump nói máy bay không người lái M có th đã b bn h bi mt k nào đó đã có hành đng "không kim chế và xun ngc", nhưng ông Trump nói thêm : "Nước M s không chp nhn hành đng đó".

Sự c này đã càng làm tăng nhng lo s trên toàn cu v mt cuc đi đu quân s trc tiếp gia hai nước thù nghch lâu năm, đng thi đy giá du lên 1 đô la/ thùng ti 65,50 đô la hôm thứ Sáu, do lo ngi v s gián đon trong vic xut khu du thô t vùng Vnh.

Hôm 21/6, Tổng thng Trump viết trên Twitter, cho biết ông đã ra lnh cho tn công 3 đa đim khác nhau Iran, máy bay và tàu chiến M đã trong tư thế sn sàng, nhưng lnh tn công được rút li 10 phút trước gi hành đng.

Theo một tin mi hơn, Reuters dn li mt ch huy Vệ binh Cách mng Iran cho biết hôm th Sáu là Iran đã t chế, không bn h mt máy bay M ch 35 người, đi kèm vi máy bay không người lái b bn rt vùng Vnh.

Amirali Hajizadeh, Tư lnh lc lượng hàng không vũ tr thuc V binh Cách mng Iran, được hãng thông tấn TASnim dn li nói :

"Ngoài máy bay không người lái ca M trong khu vc còn có mt máy bay P-8 ca M trên đó có 35 người. Chiếc máy bay này cũng bay vào không phn ca chúng tôi và chúng tôi có th bn h nó, nhưng chúng tôi đã không làm vậy".

*******************

Vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ : Trump nói Iran có thể bắn nhầm (VOA, 21/06/2019)

Tổng thng M Donald Trump h gim tm quan trng ca vic Iran bn rơi máy bay không người lái ca M hôm 20/6 khi nói rng ông nghi là máy bay b bn nhm và rng gi s máy bay có người lái thì ông s có phn ng khác.

oman5

Tổng thng Donald Trump lng nghe mt câu hi ca báo chí trong cuc hi kiến Th tướng Canada Justin Trudeau trong Phòng Bu dc Nhà Trng, ngày 20 tháng 6, 2019.

Trong khi những phát biu này dường như cho thy ông Trump không mun leo thang v vic mi nht trong mt lot các s vic vi Iran, Tng thng M cnh cáo rng : "Nước M s không chp nhn chuyn này".

Tehran nói máy bay Global Hawk không vũ trang bị bn khi đang thc hin nhim v do thám bên trên lãnh thổ ca h nhưng Washington nói máy bay b bn h trong không phn quc tế.

"Tôi nghĩ có lẽ Iran đã lm - tôi nghĩ mt v tướng hoc ai đó đã lm khi bn h máy bay", ông Trump nói vi các phóng viên ti Nhà Trng.

"Không có người trong máy bay. Nếu có thì s là chuyn khác, có th tôi s phn ng khác đi", nếu máy bay có người điu khin, ông Trump nói khi ông tiếp Th tướng Canada Justin Trudeau ti Phòng Bu dc.

Mỹ, gi s kin này là mt "v tn công không khiêu khích" trong không phn quốc tế, đang theo đui chiến dch cô lp Iran đ ngăn chn các chương trình phi đn đn đo và ht nhân cũng như hn chế vai trò ca nước này trong các cuc chiến khu vc.

Đây là vụ vic mi nht trong mt lot các v vic leo thang căng thng trong Vùng Vịnh (mt huyết mch h trng cho ngun cung du toàn cu) k t gia tháng 5 k c các v tn công phát n nhm vào sáu tàu ch du trong khi Tehran và Washington trên b vc đi đu.

Không rõ Mỹ s phn hi thế nào trước hành đng ca Iran. Ch tch H vin Hoa Kỳ Nancy Pelosi, nhân vt hàng đu ca Đng Dân ch ti Quc hi, cho biết Washington không mun chiến tranh vi Iran.

"Khó mà tin được là chuyn này là c ý, nếu quý v mun biết s tht. Tôi nghĩ có th là ai đó đu óc không bình thường hay ng ngn hôm đó", ông Trump nói, nhc đến v bn h máy bay.

Chính quyền Trump đã triu tp các nhà lãnh đo hàng đu trong Quc hi đến Nhà Trng đ báo cáo v Iran, Reuters dn mt ngun biết v cuc hp này cho hay.

Iran phủ nhn s dính líu trong các v tn công tàu ch du, nhưng lo ngi toàn cu v mt cuc xung đt bùng phát Trung Đông gây gián đon xut khu du đã khiến giá du thô tăng vt.

Căng thẳng vi Iran bùng lên khi ông Trump vào năm ngoái rút Mỹ ra khi hip ước ht nhân 2015 vi Iran và tình hình tr nên ti t hơn khi Washington áp đt các chế tài mi nhm bóp nght hot đng buôn bán du thiết yếu ca Tehran. Iran tr đũa vào đu tun này bng li đe da s vi phm các giới hn đi vi các hot đng ht nhân mà tha thun này áp đt.

Published in Quốc tế

Mỹ : ‘nguy cơ chiến tranh ht nhân vi Triu Tiên tăng tng ngày’ (VOA, 03/12/2017)

Cố vn An ninh quc gia ca Tòa Bạch c nói kh năng xy ra chiến tranh vi Triu Tiên, mt nước nghèo đói nhưng s hu vũ khí ht nhân, "đang lên cao tng ngày".

my1

Các giới chc đc trách ng phó vi tình trng khn cp làm vic ti trung tâm ch huy Honolulu, Hawaii, hôm 1/12/2017. (AP Photo/Caleb Jones)

Đề cp ti lãnh t Triu Tiên Kim Jong-un hôm th By 2/12, c vn an ninh quc H.R. McMaster nói :

"Ngoài giải pháp quân sự, cũng có những cách gii quyết đ tránh xung đt vũ trang, nhưng đây là mt cuc chy đua vi thi gian bi vì ông ta càng lúc càng ti gn".

Triều Tiên tun trước loan báo h gi đã có kh năng tn công lc đa M bng mt đu đn, sau khi phóng th mt phi đạn đn đo liên lc đa (ICBM),

Tin tức truyn thông cho hay Ngũ Giác Đài đang xem xét nhng đa đim bên b Tây, nơi có th lp đt các h thng phòng th ph tri, sau khi Triu Tiên đe da tn công Hoa Kỳ.

Hãng tin Reuters nói các biện pháp xét đến có phần chc s bao gm H thng Phòng th Tm cao Giai đon cui – gi tt là THAAD, tương t như các h thng đã được trin khai ti Hàn Quc.

Hôm thứ Tư tun ri, mt xướng ngôn viên Triu Tiên loan báo trên đài truyn hình nhà nước KRT :

"Tên lửa đn đạo liên lc đa Hwasong-15 mi được phát trin đã phóng thành công theo quyết đnh chính tr và chiến lược ca Đng Công nhân Triu Tiên".

Sau những v phóng tên la trước, min Bc rêu rao rng phi đn ca h có th vươn ti bt c đa đim nào trên lc địa nước M, nhưng đây có th là ln đu Triu Tiên có kh năng làm như vy vi loi tên la mi được nâng cp. C các gii chc M ln các gii chc Triu Tiên đu nói tên la mi có th bay cao hơn nhng tên la mà Bình Nhưỡng đã th nghim trong thi gian qua.

my2

Cố vn An ninh quc gia M H.R. McMaster ti cuc hp báo Tòa Bch c hôm 2/11/2017.

Ông McMaster hối thúc Trung Quc áp dng lnh cm nhp du toàn din đi vi Triu Tiên như mt cách đ răn đe các v phóng tên la. Ông nói "Không th phóng tên la nếu không có nhiên liệu".

Hôm Chủ nht, mt ngày trước các cuc din tp quân s hn hp M-Hàn ln nht t trước ti nay, Triu Tiên gi Hoa Kỳ và Hàn Quc là "nhng nước hiếu chiến".

Tờ báo ca đng cm quyn ti Triu Tiên, nht báo Rodong, hôm 3/12 nói các cuộc tp trn chung là "mt hành vi khiêu khích công khai, toàn din" chng li Triu Tiên "có nguy cơ dn ti mt cuc chiến tranh ht nhân bt c lúc nào".

Hiện không rõ liu Bình Nhưỡng đã làm ch được kh năng làm nh và gn đu đn ht nhân lên phi đạn đn đo xuyên lc đa hay không, nhưng các gii chc Hàn Quc trước đây nói rng điu đó có th xy ra trong vài tháng.

*********************

Bắc Triều Tiên : Mỹ đang lao vào "chiến tranh nguyên tử" (RFI, 03/12/2017)

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ -Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng, số ra ngày 03/12/2017, lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Bắc Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

my3

Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson tới cảng Busan, ngày 15/03/2017, để tham gia cuộc tập trận với quân đội Hàn Quốc - Reuters

Tờ báo của Bắc Triều Tiên cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang lao vào một "sự tự hủy diệt". Ngày hôm qua, một quan chức bộ Ngoại Giao của Bình Nhưỡng tố cáo tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang muốn "gây ra một cuộc chiến tranh nguyên tử bằng mọi giá".

Hoa Kỳ và Hàn Quốc chuẩn bị cuộc tập trận quy mô mở ra trong bốn ngày, kể từ ngày mai. Mỹ huy động máy bay tàng hình siêu thanh F-22 Rapto và khoảng 12.000 lính tham gia chiến dịch Vigilant Ace. Seoul cho biết điều động ít nhất 230 máy bay các loại và nhiều binh sĩ tham gia vào cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần này.

Chiến dịch diễn tập năm nay mở ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa bắn tên lửa xuyên lục địa Hwasong 15 có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tại Washington, cố vấn an ninh của Nhà Trắng tướng McMaster hôm 02/12/2017 đánh giá "nguy cơ chiến tranh với Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng. Điều đó có nghĩa là mọi người đang chạy đua với thời gian để giải quyết vấn đề". Tướng McMaster nói rõ : "Ngoài giải pháp quân sự, có nhiều cách để giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhưng thời gian có hạn".

Thanh Hà

***********************

Mỹ đang 'gấp rút' đối phó đe dọa từ Bắc Hàn (BBC, 03/12/2017)

Khả năng chiến tranh đang gia tăng mỗi ngày, nhưng xung đột vũ trang không phải là giải pháp duy nhất, ông McMaster nói với một diễn đàn quốc phòng.

my4

Cố vấn an ninh Nhà Trắng, McMaster nói 'không còn nhiều thời gian' để giải quyết vấn đề.

Bình luận của ông được đưa ra ba ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên trong vòng hai tháng, trái với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Hỏa tiễn mới nhất bay cao hơn bất kỳ chiếc nào trước đây đã từng được thử nghiệm, trước khi rơi vào vùng biển Nhật Bản.

Căng thẳng đã tăng lên trong những tháng gần đây khi chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển, bất chấp bị lên án toàn cầu và các lệnh trừng phạt quốc tế.

my5

Bắc Hàn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên hồi tháng Bảy

Bình Nhưỡng đã tiến hành cuộc thử hạt nhân đầu tiên hồi tháng Chín.

Tin cho hay Lầu Năm Góc có thể đang tăng cường các điểm thám sát ở bờ biển phía tây nước Mỹ nhằm triển khai thêm phòng thủ, giữa lúc có thêm những tuyên bố từ Bình Nhưỡng nói rằng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ nội địa Hoa Kỳ.

my6

Các loại tên lửa của Bắc Hàn với tầm bắn ước tính bằng km

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đưa ra bình luận mà không dùng văn bản tại một diễn đàn ở California hôm thứ Bảy.

my7

Ước tính tầm xa các tên lửa của Bắc Hàn

Ông McMaster nói : "Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này… nhưng đó là một cuộc chạy đua vì ông ta ngày càng áp sát hơn, và không còn nhiều thời gian nữa", ông McMaster nói, trong liên hệ tới nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông HRM McMaster cũng nói rằng Mỹ đang "trong một cuộc chạy đua" để giải quyết mối đe dọa từ Bắc Hàn.

khó khăn cho các vụ phóng hỏa tiễn.

"Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hành động vì lợi ích của Trung Quốc, như họ cần phải thế, và chúng tôi ngày càng tin rằng Trung Quốc đang có lợi ích cấp bách để làm nhiều hơn nữa".

"Quí vị không thể bắn hỏa tiễn mà không có nhiên liệu", ông McMaster nói thêm.

'Một thách thức rất lớn'

Hôm 01/12/2017, bình luận về áp lực của Washington đối với Bắc Kinh trong vấn đề chấm dứt cung cấp các nhiên liệu cho chính quyền Bình Nhưỡng, nhà báo Ngô Ngọc Văn (Yuwen Wu), biên tập viên thuộc Vùng Châu Á, World Service nói với BBC Tiếng Việt :

"Đây là một tình huống khó khăn nữa đối với Trung Quốc, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã và đang ủng hộ các biện pháp chế tài chính quyền [Bắc Hàn] mà đã được Liên Hiệp quốc hoàn toàn nhất trí và Trung Quốc đã cắt nhập khẩu than đá [từ Bắc Hàn] và dừng xuất khẩu các sản phẩm dệt may tới nước này.

"Cung cấp dầu là một cấp độ khó khăn khác vì nếu kinh tế của Bắc Hàn phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về mặt cung cấp nhiên liệu, chất đốt, quí vị có thể hình dung tác động mà việc cắt các nguồn cung cấp sẽ xảy ra đối với Bắc Hàn và với mối quan hệ Trung Quốc với Bắc Hàn.

"Quan hệ Trung - Triều, tôi nghĩ đang ở mức độ thấp nhất từ trước tới nay và Bắc Hàn đã lên án Trung Quốc như là một 'tẩu cẩu' (running dog) của chính phủ Mỹ và chuyến thăm gần đây của đặc sứ của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Tống Đào, tới Bắc Hàn, đã không có được sự chú ý ở mức độ cao, ông đã không thể gặp được ông Kim Jong-un, ông đã không được trao nhiều sự tiếp đón trọng thị.

"Do đó điều đó cho thấy Trung Quốc phải rất cẩn trọng với điều tiếp theo sắp làm, nếu Trung Quốc quyết định cắt thêm nữa mối quan hệ thương mại với Bắc Hàn, chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng liệu Trung Quốc đã sẵn sàng đón nhận các hậu quả mà có thể mối quan hệ trở nên xấu tệ hơn nữa, thậm chí các vấn đề biên giới thêm nữa và sự thù địch".

Về giải pháp với vấn đề Bắc Hàn, nhà báo Ngô Ngọc Văn từ Thế giới vụ BBC nói thêm :

"Trung Quốc muốn Hoa Kỳ và Bắc Hàn quay lại bàn đàm phán và đồng thời Bắc Hàn phải ngừng chương trình hạt nhân của họ, tôi nghĩ đó là lập trường từ lâu của Trung Quốc, nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ đi theo hướng ngược lại, ngày càng lệch xa khỏi những gì mà Trung Quốc mong muốn, do đó đây thực sự là một sự thách thức đối với ban lãnh đạo của Trung Quốc về quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

"Việc cắt hoàn toàn nhiên liệu cung cấp là điều rất khó, do đó Trung Quốc có thể cắt một chút, nhưng mặt khác gây áp lực để Bắc Hàn ngừng phóng thêm các hỏa tiễn để xem liệu có hiệu quả không, nhưng đánh giá từ những trải nghiệm gần đây, Trung Quốc đang có ảnh hưởng rất nhỏ đối với Bắc Hàn, do đó điều đó là một thách thức rất lớn", nhà báo Ngô Ngọc Văn nói với Quốc Phương của BBC Tiếng Việt hôm 01/12.

*****************

Áp dụng cấm vận, Mông Cổ không tiếp nhận lao động Bắc Triều Tiên nữa (RFI, 03/12/2017)

my8

Lao động Bắc Triều Tiên trên một công trường xây dựng tại Mông Cổ - Chụp màn hình :www.scmp.com

Lệnh trừng phạt của quốc tế bắt đầu có hiệu lực. Chính quyền Mông Cổ ra thời hạn cho lao động Bắc Triều Tiên từ đây đến cuối năm phải rời khỏi quốc gia này.

Oulan-Bator thông báo không cấp lại giấy phép lao động mới một khi hết hạn. Như vậy, với việc áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, hơn 1200 công dân Bắc Triều Tiên đang làm việc tại Mông Cổ buộc phải thu xếp hành trang về nước.

Phần đông người Bắc Triều Tiên đến làm việc tại Nga và Trung Quốc, số khác mạo hiểm phiêu lưu đến Châu Phi và Cận Đông. Cùng với Ba Lan, Mông Cổ là một trong những quốc gia theo dân chủ hiếm hoi còn rộng cửa đón người Bắc Triều Tiên.

Theo ghi nhận của AFP (03/12/2017), đa số lao động Bắc Triều Tiên tại Mông Cổ được tuyển dụng làm việc trong ngành xây dựng trong những điều kiện khắc nghiệt. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, ngày làm việc từ 12-16 tiếng và chỉ nghỉ 2 ngày trong tháng mà không nề hà.

Phần lớn lao động Bắc Triều Tiên ngủ tại công trường và không được phép đi dạo phố một mình. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống đến -40°C nhưng lao động Bắc Triều Tiên sống dưới những tầng hầm không sưởi của những tòa nhà mà họ tham gia xây dựng.

Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 100000 người Bắc Triều Tiên làm việc ở nước ngoài. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quý giá cho Bình Nhưỡng. Mỗi năm họ gởi về nước khoảng 500 triệu đô la.

Minh Anh

***************

Bắc Triều Tiên mở hội ăn mừng việc trở thành " quốc gia hạt nhân" (RFI, 02/12/2017)

Hai ngày sau vụ bắn thên lửa liên lục địa Hwasong-15 có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ, hôm qua (01/12/2017), Bình Nhưỡng bắn pháo hoa mừng "Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia hạt nhân".

my9

Quang cảnh mít tinh trên quảng trường Kim Nhật Thành mừng thành công vụ thử tên lửa liên lục địa Bắc Triều Tiên, ngày 01/12/2017. Reuters/KCNA

Nhật báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Bắc Triều Tiên ấn bản ngày 02/12/2017 đăng ảnh quảng trường Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng chăng đèn kết hoa, đông kín người. Tất cả rất hân hoan, vỗ tay reo hò mừng "vụ bắn tên lửa thành công", tung hô lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa Bắc Triều Tiên thành một "quốc gia hạt nhân", "chứng minh với thế giới về sức mạnh" của quốc gia khép kín này.

Theo hãng tin Pháp, AFP Kim Jong-un vắng mặt trong buổi lễ tập hợp rất nhiều các quan chức cao cấp của quân đội, chính quyền và đảng Lao Động Bắc Triều Tiên.

Về phía Seoul, Hàn Quốc sáng nay cho biết một trận động đất ở cấp 2,5 trên thang địa chấn Richter đã xảy ra gần khu vực mà Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử bom nguyên tử hôm 03/09/2017. Đây là trận động đất thứ tư trong khu vực này được ghi nhận.

Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, trong tháng này, Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức hai cuộc họp về chế độ Kim Jong-un. Một nhà ngoại giao tại New York hôm qua thông báo, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mở một phiên họp về chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng vào ngày 15/12/2017.

Trước đó, hôm 11/12/2017 một cuộc họp khác, tập trung vào các hành vi chà đạp nhân quyền của chế độ Bắc Triều Tiên, cũng sẽ được mở ra tại Liên Hiệp Quốc, theo yêu cầu của 9 trong số 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An.

Đại sứ Nhật Bản bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Koro Bessho, cho biết thêm, riêng trong vế nhân quyền Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã nhiều lần can thiệp, ngăn cản quốc tế họp bàn về chủ đề này. Hãng tin Reuters nhắc lại, vào năm 2016, Hoa Kỳ đã đặt Kim Jong-un trong danh sách đen những lãnh đạo vi phạm nhân quyền trên thế giới.

Trước đó, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 2014 thẩm định là lãnh đạo an ninh Bắc Triều Tiên và có khả năng là kể cả Kim Jong-un đã phạm những tội ác không kém chế độ Đức Quốc Xã. Bình Nhưỡng luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên.

Thanh Hà

Published in Quốc tế
mercredi, 01 novembre 2017 21:27

Chiến tranh và bài học lịch sử

54 năm về trước, vào nhng gi phút này tính mng ca hai ông Ngô Đình Dim và Ngô Đình Nhu đang b "ngàn cân treo si ch".

baihoc1

Cố tng thng Vit Nam Cng Hòa, Ngô Đình Dim.

Những tính toán và quyết đnh sai lm ca lãnh đo Hoa Kỳ, cùng vi s tiếp tay ca thành phn chng đi ông Dim ông Nhu ti min Nam, đã đưa đến cái chết bi thương ca hai ông và nn Đ Nht Cng Hòa.

Biến c 1 tháng 11 năm 1963 là đim ngoc đưa đến bao nhiêu bt n chính tr, đ ri chiến tranh Vit Nam leo thang và, 12 năm sau, kết thúc như mt đnh mnh không th đo ngược.

42 năm, gần hai thế h sinh ra và ln lên sau cuc chiến. Nhưng nhng hu qu mà chiến tranh đ li cho đến nay vn còn quá to tát. Mt phn vì nhng vết thương quá sâu, v mt tinh thn, nên vn chưa lành, đi vi mi bên. Phn khác vì bi các lý do chính tr, nht là khi không bên nào mun tha nhn vai trò và trách nhim ca mình về hu qu ca cuc chiến này.

Trong khi đó nhà cầm quyn hin ti vn ch trương kim soát toàn b "s tht lch s" đi vi nhng gì xy ra trước, trong và sau cuc chiến này.

Đâu là sự tht lch s ? Trên thc tế, không có mt s tht lch s, dù là lch s v chiến tranh Vit Nam hay, nói chung, bt c mt cuc chiến hay biến c chính tr ln nào. Tính đa din, phc tp và vô cùng chia r ca cuc chiến Vit Nam cho thy tt c mi nhn xét, dù khách quan và thành tâm cách my, cũng ch là cách nhìn nhận vn đ các góc cnh khác nhau, ngay c t phía cùng chiến tuyến.

Điển hình là phim tài liu mi nht v cuc chiến Vit Nam được đo din tiếng tăm Ken Burns (và Lynn Novick) thc hin, mt hơn 10 năm, gm 10 tp kéo dài 18 tiếng đng h. Tp phim tài liệu này được gii truyn thông chính mch ti Hoa Kỳ và ngoài M phê bình mt cách tích cc. Các báo, tp chí, truyn hình ln và nhiu nh hưởng như The New York Times, Washing Post, Guardian, Economist, Newsweek, Vanity Fair, PBS, CNN v.v..., tuy có phê bình một s thiếu sót hay sai sót, nhưng phn ln khen ngi công trình đ s ca Ken Burns : chi tiết, k lưỡng, chuyên nghip, đc đáo, vi bao nhiêu phng vn nguyên thủy ca các nhân vt trc tiếp tham gia cuc chiến t mi phía cũng như bao nhiêu hình ảnh, phim nh và âm nhc được sáng tác liên quan đến cuc chiến này.

Về phía Vit Nam, thì có l nhiu người sinh ra hoc ln lên sau khi cuc chiến chm dt mong mun được tìm hiu mt cách đy đ, nht là trong b phim tài liu này Novick đã n lc v Việt Nam phng vn nhng người trong cuc. Thế h tr hình như chưa đánh giá mà ch mun được xem ri nhn xét sau.

Tuy nhiên nhận xét sơ khi ca thế h đi trước thì không tích cc chút nào. Mt s người cho rng b phim tài liu này không phn nh trung thực lch s cuc chiến và bi cnh đưa đến chiến tranh Vit Nam.

Trong số nhng người lên tiếng cho Vit Nam Cng Hòa, giáo sư Nguyn Tiến Hưng, tác gi ca H Sơ Mt Dinh Đc Lp, Khi Đng Minh Tháo Chy Khi Đng Minh Nhy Vào, đã phân tích chi tiết v nhng khuyết đim, thành kiến, thiếu sót và sai sót ca b phim tài liu này trong bài "Viết v b phim The Vietnam War" [1]. Nhưng tiến sĩ Hưng cũng ch mi xem có năm tp đu, chưa xem hết, cho nên nhng thc mc ông nêu ra như ti sao có chiến tranh Việt Nam, trách nhim ca người M trong cuc đo chánh và h sát ông Ngô Đình Dim v.v... có được trình bày đy đ và nghiêm chnh ch không thiên v và thành kiến không thì chính ông cũng chưa rõ !

Trong khi đó thì có nguồn tin bán chính thc cho rng lãnh đạo hàng đu ti Hà Ni rt không hài lòng v b phim này [2]. H cách chc vài viên chc trong Bộ ngoại giao đã ph giúp dàn dng các cuc phng vn cho b phim. H tc ti vì b phim phơi bày cuc thm sát Mu Thân năm 1968, nhng tranh chp trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu ti Hà Ni trong thi chiến, hay s đi x ti t ca bên thng cuc đi vi người dân min Nam khi chiến tranh chm dt v.v...

Tựu chung chiến tranh nào cũng chết chóc, thm khc, mt mát và tan thương. Chiến tranh Vit Nam thì khc liệt bi phn. Trong vòng hơn 10 năm, khong mt triu người chết trong c hai min Nam Bc, trong đó 58 ngàn lính M, và hàng triu người khác b thương tích. Tt c các din biến này, qua hình nh chết chóc hay hàng triu tn bom rơi, được trình chiếu hàng ngày trên truyền hình M và khp thế gii, điu mà không xy ra trong Thế Chiến Hai hay trước đó. Chính nhng hình nh đó là mt trong nhng nguyên nhân mà chiến tranh but phi kết thúc bng mi giá.

Tuy cuộc chiến Vit Nam vô cùng phc tp và gây nhiu tranh cãi, mục tiêu chiến lược ca các bên tham gia tương đi đơn gin d hiu.

Mục tiêu ca Hoa Kỳ, và đng minh, khuynh hướng đi din cho thế gii t do/tư bn, trong cuc chiến này là đ ngăn chn s bành trướng ca cng sn ti Đông Nam Á (mc du ngay cả lý thuyết gia hàng đu ca thuyết ngăn chn George Kennan không đánh giá cao vai trò chiến lược ca Vit Nam trong ch trương ngăn chn ch nghĩa cng sn toàn cu).

Mục tiêu ca min Nam, trong nn Đ Nht ln Đ Nh Cng Hòa, là phi ngăn chn ch nghĩa cộng sn đ toàn đt nước không b nhum đ. Nhng người quc gia tng hiu biết và kinh nghim xương máu vi cng sn, nht là trong thi kỳ kháng chiến chng Pháp, không tin rng ch nghĩa này mang li s phát trin cn thiết cho đt nước và dân tộc, nếu không phi là thm ho.

Mục tiêu ca min Bc, v mt tuyên truyn, là đ "chng M cu nước", đc lp và thng nht dân tc, nhưng thc tế h đã chng minh là đ t trung thành ca cng sn quc tế, thi hành nghiêm chnh các ch th t đàn anh như Liên Sô và Trung Quốc trong vic đi đu vi khi t do, bng chính xương máu ca đng bào h. Đc lp và thng nht dân tc, theo tư duy ca lãnh đo min Bc, cũng ch là mc tiêu hay phương tin ph. Mc tiêu chính, quan trng hơn, là phi tiến nhanh tiến mnh trên con đường xã hi ch nghĩa và sau đó là cng sn ch nghĩa. Nhng gì xy ra sau 30 tháng Tư năm 1975 cho đến khi Đi Mi chng minh điu này.

Chỉ có mi ông Ngô Đình Dim là người có tm lãnh đo quc gia ln, có tư duy đc lp tht s, và có tầm nhìn chiến lược và mc tiêu vì đt nước dân tc Vit Nam. Dù có nhng li lm chiến lược và chiến thut - điu mà không mt v lãnh t nào tránh khi dù tài gii và kiên cường đến my khi đi din vi bao th thách khc nghit ca thi cuc - cuc đi dấn thân xuyên sut ca ông Dim đã chng minh điu này. Ông Dim không h mun Hoa Kỳ đưa quân vào Vit Nam. Lãnh đo Hoa Kỳ tuy có lúc không tin tưởng kh năng ông Dim có th vượt qua bao th thách cam go, và tuy có lúc bt bình vi ông, nhưng h không hề coi thường ông. Ông luôn có suy nghĩ đc lp, đt mình ngang hàng vi Hoa Kỳ, và không bao gi nghe theo li khuyên ca Hoa Kỳ nếu nó đi ngược li quyn li ca dân tc Vit Nam. Hoa Kỳ đng đng sau cuc đo chánh ông Dim vì h không thuyết phc được ông trong các vấn đ chiến lược mà li quá ch quan v sc mnh quân s ca mình [3].

Trong cuốn "Nn tng Chung" (Common Ground), c Th tướng Úc Malcolm Fraser cũng xác đnh là ông đã rút ra được mt s bài hc quan trng v cuc chiến Vit Nam. Đc hi ký của cu B trưởng Quc phòng M Robert McNamara xut bn năm 1996, vi ta đ "Nhìn li : Bi kch và Bài hc ca Vit Nam" (In Retrospect : The Tragedy and Lessons of Vietnam), ông Fraser đc bit chú tâm đến cung cách đi x ca Hoa Kỳ đi vi nguyên thủ quốc gia min Nam Vit Nam Ngô Đình Dim [4].

Ông McNamara kể chi tiết v cuc đo chánh và ám sát ông Ngô Đình Dim mà vào thi đim đó ch là tin đn là có bàn tay ca Hoa Kỳ hoc CIA nhúng vào. Ám sát là ý kiến ca nhân viên Nhà Trng. Khi quyết đnh xy ra, c ông McNamara và Ngoi trưởng Hoa Kỳ Dean Rusk không có mt Nhà Trng. Có gi ý cho rng Tng thng John F Kennedy đưa ra quyết đnh này sân chơi golf. Quyết đnh này ca Tổng thống Kennedy không tham kho ý kiến ca Rusk hay McNamara. Mt tin được truyn đi qua Đi s Hoa Kỳ ti Vit Nam và mt v CIA ti Sài Gòn. Đi s Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge sau khi nhn mt tin, đi tìm mt s tướng Vit Nam được y quyn lt đ ông Dim. Ông Dim và ông Nhu b ám sát. Ông Đi s ngc nhiên vì Hoa Kỳ ch muốn ông Dim b lt đ, không phi b giết như thế ! Ông Đi s được phe đo chánh cho hay rng ông Dim phi b giết đi vì ông là người duy nht có được s ng h đáng k ti Vit Nam. Sau cuc đo chánh, ông McNamara đt câu hi "Có ai đ kh năng/tt hơn để thay thế ông Dim ?"

Những ai đã đc hi ký ca McNamara, k c nhng người tng là tướng lãnh và lãnh đo chính tr Vit Nam Cng Hòa thi đó, có thy điu gì bt n vi s kin k trên ? Riêng ông Fraser cm thy cung cách hành x ca Hoa Kỳ hoàn toàn sai trái. Thứ nht, McNamara qua cun hi ký không h phê bình tính cách Hoa Kỳ loi b ông Dim. Theo ông Fraser thì ông Dim là người đng đu chính ph và là nguyên th ca mt quc gia mà Hoa Kỳ đang là đng minh. Quyết đnh loi b mt đng minh trong hoàn cảnh như thế là cc kỳ bt thường. Nó ch chng t tính đc đoán loi b tt c các quyn li khác ngoài mình. Th hai, mt nước mà có th thc hin nhng hành đng như thế, qua s nhn thc v các s kin mang tính h trng và bao quát như thế, là điều làm cho ông Fraser ng vc v kh năng và quyn lc ca Hoa Kỳ.

Nhìn lại lch s cn đi và hin đi Vit Nam, Nguyn Ánh đánh bi nhà Nguyn Tây Sơn đ thng nht đt nước đ ri sáu thp niên sau li mt đc lp. Nhưng ln này thì không phi Bc thuộc mà là Tây thuộc, gn mt trăm năm. Nguyên do chính yếu là vì gii lãnh đo Vit Nam cc kỳ bo th, giáo điu, tư tưởng l thuc phương Bc mt cách vô thc, nên không h đt nng ci cách, canh tân. Không cách tân thì tt hu, nghèo túng, thua kém, ri không có sức mnh đ đi phó vi nn ngoi xâm luôn ch chc nước nhà. Và mt khi đã mt đc lp thì làm sao canh tân !?

Quan sát tình hình Việt Nam hơn 200 năm qua, đc bit là ngày hôm nay, tt c nhng vn đ nhc nhi, nhng th thách ln lao vn còn đó. Nó còn có dấu hiu trm trng hơn, nht là thm ho ca môi trường sng. Không có môi trường sng lành mnh n vng thì mi kế hoch cho tương lai s bt đnh.

Ngay vào thời đim lãnh đo min Bc âm mưu xâm chiếm min Nam, lãnh đo min Nam đã có tm nhìn và kế hoch dài hn vì quyn li ca đt nước.

Trên 200 trang trong "Chính Đề Vit Nam", Tùng Phong Ngô Đình Nhu đã bin lun sâu sc v nhng vn đ quan yếu đi din vi Vit Nam trong thi đi ca mình. Mt, canh tân đt nước đ phát trin, nhưng phải biết "tr mà không tr", đ bo đm s phát trin không ngng. Hai, đ có được s phát trin đó, v trí tr vào phi là v trí dân tc, ch không phi vào lý thuyết Cng Sn, và không phi da vào v trí ca Trung Quốc hay các thế lc ngoi bang nào. Ba, mối đe da trin miên ca dân tc Vit Nam, t xưa đến nay, là Trung Quc/Cng [5].

Mối quc nguy mà thế h ông Nhu đã quan tâm thi đó cũng là điu mà lãnh đo quc gia trước thi bà Trưng bà Triu mãi cho đến hôm nay đu quan tâm.

Nên nhớ thi ông Ngô Đình Diệm, dân s Trung Quốc ch là 800 triu. S bành trướng ca Trung Quốc, cho du mc ôn hoà nht, như nhu cu dân sinh thôi, đã là khng khiếp ri. Sau gn 60 năm, dân s đã tăng lên gn 600 triu dân na. Gii lãnh đo Trung Quốc ngày nay có nhng toan tính thâm độc hơn, vi tham vng xâm chiếm toàn Bin Đông và tr thành cường quc s mt vi quân đi hùng mnh hơn c Hoa Kỳ, thì Trung Quốc li càng là mi đe do ti nguy và thường trc ca Vit Nam hơn na. Các vin Khng TTrung Quốc đã ra công xây dựng trong nhiu năm qua trên khp thế gii và bàn tay ni dài ca Trung Quốc đ gây nh hưởng lên cng đng người Hoa khp nơi, hay các n lc xâm nhp to nh hưởng lên các sinh hot chính tr dòng chính, hay các chính sách ngoi giao ca các nước sở ti, như Úc, chng hn, cho thy gic mng Trung Hoa qu là ác mng Vit Nam.

Ông Ngô Đình Nhu đã nhận đnh rt rõ bài toán và gii pháp ca Vit Nam thi đó, và đã kêu gi lãnh đo min Bc hãy kp thi nhìn ra được nhu cu tiến hoá ca dân tc đ không trụ đóng vào phương tin cng sn na, nht là vào phía Trung Quốc.

Lãnh đạo min Bc, tt nhiên, hoàn toàn không chia s quan đim ca ông Nhu.

Lãnh đạo Hoa Kỳ, và phn ln tướng lãnh ca Vit Nam Cng Hoà, cũng không chia s các quan đim này.

Tất c đu mun biu dương sc mnh bp tht, xem ai mnh hơn, to gan hơn.

Kết qu là hai ông Dim và ông Nhu b sát hi.

Vài lời kết

Lãnh đạo cng sn t bn cht không h đ cao vai trò trí tu trong vic tr nước hay gi nước. H đã tng đ cao "hng hơn chuyên", "yêu nước là yêu xã hi ch nghĩa" v.v... Qua các hành đng ca h t xưa đến nay, h mun người dân và đng viên trung thành vi đng hơn vi nước. H tiếp tc dùng thành qu chiến tranh đ đ cao hoc bo v tính chính nghĩa ca h by lâu nay. Họ không ch say sưa trong chiến thng mà còn s dng nó đ bin minh cho tt c ti ác ca h trong chiến tranh và v sau, t Mu Thân cho đến Đi L Kinh Hoàng cho đến tù ci to khp nước khi chiến tranh chm dt. Kết qu ca nhng chính sách vô cùng sai lầm này đã làm kit qu sc sng ca dân tc, làm thui cht các thế h tr l ra là rường ct nước nhà, và làm mt đi bao nhiêu cơ hi đ xây dng li con người và đt nước.

Trong khi đó, vấn đ cp bách ngày hôm nay, cũng như ca hai thế k qua, là sự phát triển bn vng ca Vit Nam trước him ha ngày càng to ln ca Trung Quc. Không phi phát trin kinh tế bng mi giá, mà là phát trin bn vng, trong đó môi trường xã hi và con người là yếu t then cht. Mt khi người dân Vit Nam có được tư duy đúng đắn và tích cc thì cái gì cũng làm được c, và đó mi là sc mnh tht s. S thành công ca người Vit trên khp thế gii v mt trí tu và chuyên môn cho thy kh năng và sc mnh tht s ca dân tc mình. Nếu có nhng lãnh đo quc gia tài gii và đức đ đ huy đng và khai dng tim năng dân tc cho quyn li quc gia và quc dân thì con đường phát trin đt nước s thênh thang.

Để xây dng cái mi, chúng ta phi can đm dt khoát đon tuyt cái cũ. Phi can đm nhìn ra cái d cái sai cái hư cái thối ca mình. Đng t mê và t sướng vi nhng cái quá li thi, h lu, thuc vin bo tàng, nht là mt tư tưởng. N lc nghiên cu nhng giá tr văn minh nhân bn ca các quc gia tiên tiến hàng đu có th là bước đu cho mt s thay đi bn vng và cn thiết cho đt nước và dân tc Vit Nam hôm nay.

Nhưng điu căn bn và quan trng trước tiên là phi tìm hiu lch s đ hc hi, rút ta kinh nghim. Mun hc hi rt ráo thì phi t b li suy nghĩ mt chiu, đc tôn đc đoán, và biết tôn trng s tht, không bóp méo nó. Tôn thờ s tht và n lc đi tìm nó s giúp con người tránh lp li nhng đau thương mt mát t s thin cn, thù hn, tham lam, di trá và hèn h mà quyn lc to ra.

Qua bao nhiêu bài học lch s như thế, điu đáng nói là nhóm lãnh đo Việt Nam hôm nay vn tr đóng vào Trung Quốc. T quc dân tc chng là gì c đi vi h. Quyn lc và quyn li là tt c ngày hôm nay, trên mi th.

(Úc Châu, 01/11/2017)

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 01/11/2017

Tài liệu tham kho :

1. Nguyễn Tiến Hưng, "Viết v b phim The Vietnam War", Người Vit, 27/09/2017.

2. Jeff Stein, "Vietnam War : New Ken Burns Documentary Dismisses The Origins Of The Futile, Disastrous Conflict", tạp chí Newsweek, 9/17/2017.

3. Phạm Văn Lưu, "Lch S Chính Trị Cn Đi Vit Nam - Quyn I : Ngô Đình Dim và Bang Giao Vit M 1954-1963", Centre For Vietnamese Studies, 2016.

4. Malcolm Fraser, "Common Ground", Viking, 2002, trang 95 đến 97.

5. Tùng Phong – Ngô Đình Nhu, "Chính Đề Vit Nam", Sài Gòn, Nhà Xut Bn Đng Nai, 1964.

Published in Diễn đàn

Chiến tranh sẽ nổ ra nếu Bình Nhưỡng thử nguyên tử tại Thái Bình Dương ?

Les Echos số ra ngày 25/09/2017 nhận định "Bình Nhưỡng có nguy cơ gây ra chiến tranh sau khi thử nguyên tử tại Thái Bình Dương", vì như vậy các cường quốc sẽ không còn có thể khoanh tay đứng nhìn.

chien1

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận tại đảo Baengnyeong, gần biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên ngày 07/09/2017, sau khi Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử. Choi Jae-gu/Yonhap via Reuters

Tờ báo cho biết, các cố vấn ngoại giao của tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khuyên ông đừng sỉ nhục cá nhân lãnh đạo Bình Nhưỡng trong bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc, nhưng một lần nữa ông Trump lại để ngoài tai. Trên diễn đàn Đại hội đồng, Kim Jong-un lại bị gọi là "Rocket Man", và Donald Trump còn đe dọa "hủy diệt toàn bộ" Bắc Triều Tiên.

Trước những lời lẽ đúng như tuyên truyền của Bình Nhưỡng lâu nay, là Mỹ muốn tiêu diệt Bắc Triều Tiên, tất nhiên là nhà độc tài trẻ phản ứng ngay. Hôm thứ Sáu, Kim Jong-un công khai tuyên bố Donald Trump là "găng-tơ", "côn đồ", "lão hóa trí tuệ", nhưng nhất là sẽ "kiên quyết trả đũa". Sau đó ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho loan báo có thể cho nổ một quả bom H trên Thái Bình Dương.

Một vụ thử nguyên tử như vậy sẽ là sự khiêu khích trắng trợn nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn thận trọng, ch