Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đây là cuc sng ca h

Có nhng ngày ch Hoàng Th Túc mun buông xuôi vì mt mi. Đc, mi th rt khác so vi nhng gì ch tng quen thuc Ukraine, quê hương th hai ca ch.

tinan00

Sng đ hy vng : Câu chuyn sinh tn ca người Vit t nn chiến tranh Ukraine

Cuc sng sung túc ca ch Kharkiv không còn na và không biết đến bao gi ch mi có th tìm li được. Ít nht ch và ba đa con tìm được mt nơi an toàn đ nương náu ti Berlin.

Vì tương lai ca các con, ch tiếp tc gng gượng tng bước xây dng li cuc đi. "Nếu mà mình k thì ai s dt tay con mình đi tiếp đây?" ch t nh.

Đó cũng là đng lc giúp anh Nguyn Hu Thut nhanh chóng n đnh cuc sng Munich. Anh ri Kharkiv đến đây vào tháng 3 năm ngoái.

Anh chp nhn t b công vic văn phòng chuyn sang lao đng chân tay đ mưu sinh hàng ngày vì tương lai ca con gái.

"Khi sang bên Đc này mình thy nn giáo dc ca Đc quá là ưu vit, quá là tt, mà bây gi con gái sang hc được mt môi trường như vy là không gì bng", anh nói. "Cho nên là nếu mà làm bt c vic gì mà đ con gái hc được trường tt Đc thì mi th t nhiên nó nh nhàng hết".

Ch Túc và anh Thut là mt trong s nhng người Vit Nam t nn chiến tranh mà VOA có dp trò chuyn khi chúng tôi đến Châu Âu mùa hè va qua đ thc hin phóng s.

Cuc xâm lược ca Nga đã đo ln hoàn toàn cuc sng ca nhng người Vit đnh cư lâu năm Ukraine, nếu không phi là phá tan. Hơn mt năm sau khi chy sang các nước Châu Âu lánh nn, nhiu người vn đang n lc bt đu li t con s không và cht vt thích nghi vi cuc sng mi.

Đó là mt quá trình đy cam go và th thách. Dù vy h chp nhn đương đu thay vì tr v Vit Nam.

Xem phóng s đc bit :

Hoàng Long

Nguồn : VOA, 16/09/2023

Published in Diễn đàn