Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Từ điển tiếng Việt cho biết, "phản đối", động từ, trái nghĩa là "đồng tình, ủng hộ".

phandong1

Theo ngữ nghĩa từ điển tiếng Việt, thì những hành động bằng lời nói, cử chỉ phản đối của những người dân vừa bị bắt giam như các ông, bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm, phải chăng hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì có điều khoản bí ẩn nào đó cho rằng phản đối chính sách của nhà chức trách là đồng nghĩa chống đối của "phản động", cần bắt giữ hình sự để bỏ tù răn đe?.

Sở dĩ gọi là ‘bí ẩn’ vì hiện tại chưa tìm thấy văn bản ghi rằng cứ người dân nào kiên trì phản đối chính sách, thì người dân ấy có đích đến cuối cùng là lao tù.

Với người dân hay lý luận dựa trên các bài báo trích dẫn lời của lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam, thì ý tứ của phát biểu sau đây hay được nhắc tới: "Là đày tớ chung của dân, từ Chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải là đầy tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan, phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Nhưng khi dân dùng đày tớ làm việc cho mình, thì phải giúp đỡ Chính phủ. Nếu Chính phủ sai thì phải phê bình, phê bình nhưng không phải là chửi" (*).

Nếu răm rắp tin vào những lời dạy bảo ở trên, người dân rõ ràng cứ việc mạnh miệng phê bình chính quyền địa phương về một chính sách nào đó gây hại cho dân. Nhưng phê bình miết mà vẫn không có gì thay đổi, lẽ đương nhiên của tức nước, vỡ bờ sẽ dẫn tới việc buông lời chửi. "Chửi" còn vì là hôm nay dân không có quyền đuổi Chính phủ như lời của chủ tịch Hồ Chí Minh nữa.

Công tâm mà nói không có ‘dân đen’ nào dám phê bình nhà chức trách, chứ đừng nói tới vụ ‘chửi’. Thế nhưng cứ mãi từ chỗ người dân là ông chủ lại trở thành người phụ thuộc, và phải đi xin Chính phủ trong hầu hết các vụ việc, dẫn tới người dân trở thành người lệ thuộc, và mỗi lần đến cơ quan công quyền thường lo sợ vì cứ nghĩ là mình phải đi xin, và là người chịu ơn các cơ quan công quyền, cũng như những cá nhân thực thi công vụ ở đó.

Riết rồi những công bộc mà dân có quyền đuổi như lời của chủ tịch Hồ Chí Minh, quên mất bổn phận đầy tớ. Những người "làm thuê" cho dân lại đang đứng ở vị trí của "ông chủ". Nhiều người làm thuê này lại ý thức, tự hào về địa vị "ông chủ" của mình, tự thấy mình đứng ở phía trên người dân để ban phát, dạy bảo. Chính lẽ ấy nên khi có nhiều người dân cùng tụ lại thành nhóm để phê bình các "đầy tớ ông chủ" này, khiến nhà chức trách ‘nóng mặt’. Vậy là tù. Vậy là những lời huấn thị của lãnh tụ trở thành ma mị…

Lynn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 28/06/2020

_______________

Chú thích :

(*) Vũ Lân, Dân với Chính phủ, Chính phủ với dân, Xây Dựng Đảng, 15/10/2012

Published in Diễn đàn
jeudi, 17 octobre 2019 07:03

Cẩm nang bịt mồm phản động

Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, các luận điệu xuyên tạc và chống phá Đảng và nhà nước ta dường như xuất hiện khắp nơi đối với mọi vấn đề, trên từng trang facebook và blog. Để giúp các đồng chí yêu Đảng nhưng thường đuối lý khi thảo luận, em đã dày công viết nên "cẩm nang bịt mồm phản động", vốn là đúc kết tinh túy của những kiểu chụp mũ vô cùng hiệu quả.

bit1

Nào còn chờ gì nữa, ta hãy vào đề ngay :

- Nếu kẻ phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo bọn họ thù hằn quá khứ, chỉ biết moi móc chứ làm được gì.

- Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo là lũ trẻ trâu chưa biết sự đời, phải đi làm rồi hãy lên tiếng.

- Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại.

- Nếu đã thành công có sự nghiệp như Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ, ta bảo chúng không có cái tâm, không phải trí thức thật sự, được voi đòi tiên, sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị, tham danh tiếng.

- Nếu là trí thức hẳn hoi không thể cãi như Ngô Bảo Châu, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị, dân khoa học biết gì về chính trị mà bàn.

- Nếu có kinh nghiệm chính trị, ta sẽ bảo chúng có dã tâm chính trị, mưu đồ bất chính.

- Nếu là dân thường, ta thách chúng thử nhìn từ khía cạnh của đảng viên, của người lãnh đạo để thấy cái khó.

- Nếu là đảng viên như Bùi Tín, Trần Độ, ta bảo chúng là bọn phản bội, ăn cháo đá bát.

- Nếu chưa đi ra nước ngoài, ta bảo hãy ra ngoài để hiểu Việt Nam tốt thế nào, nước nào chẳng như nhau.

- Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo là lũ vọng ngoại, lũ ham bơ thừa sữa cặn, cõng rắn cắn gà nhà.

- Nếu ở hải ngoại, ta bảo chúng là bọn đu càng, tàn dư Mỹ ngụy, bè lũ tư bản, giỏi về Việt Nam đấu tranh này.

- Nếu ở trong nước, ta bảo chúng bị kích động, nhận tiền của các thế lực thù địch, lũ bị giựt dây, cút ra nước ngoài mà sống.

- Nếu viết bài trên mạng, ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím, ăn không ngồi rồi, sao không hành động đi.

- Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi, ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội, lo ở nhà làm ăn đi.

Đường nào cũng chết, kiểu nào ta cũng nói được, vì thế chỉ còn những thành phần chuyên bợ đít Đảng là thành phần tinh túy nhất, có phẩm chất và trình độ đầy đủ nhất để đánh giá vấn đề chính trị ở Việt Nam ta.

Lính Quèn

Nguồn : VNTB, FB Linh Quen, 17/10/2019

Published in Diễn đàn