Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Như vy là Thượng đnh M-Triu đã din ra đúng ngày 12/06/2018 như đôi bên hoch đnh, nhưng thành qu Thượng đnh này theo nhn đnh ca chúng tôi và có l cũng ca nhiu người thì ch có tính biu tượng và mang nhiu kch tính, trái vi d đoán và s trông đợi thc tế phi khác hơn. Vì sao ?

summit1

Tính biểu tượng còn được th hin qua li l và ni dung Thông Cáo Chung kết thúc Thượng đnh M-Triu.

Thực tế nhiu người d đoán là Thượng đnh gia Tng thng Hoa Kỳ Donal Trump và Ch tch Bc Triu Tiên Kim Jong-un có th gay go, trên h sơ ht nhân Bc Triu Tiên và nếu không có sư bt trc xy ra đưa Thượng đnh đến tan v, thì thành qu ít ra phi có được nhng gì c th. Thế nhưng Thượng đnh đã din ra êm và kết thúc tt đp cho c đôi bên. Có điu, qua các hình nh, din tiến các s kin, cung cách và ngôn t ng x gia hai nhà đo M-Triu ; cũng như ni dung Thông Cáo Chung kết thúc Thượng đnh, đã cho thy thành qu Thượng đnh M-Triu ch có tính biu tượng và mang nhiu kch tính.

Thật vy, qua hình nh và din tiến các s kin cũng như li ăn tiếng nói, c ch, điu b ca hai nhà lãnh đo cao nht ca đi cường quc Hoa Kỳ và tiu nhược quc Bc Hàn, dường như đã được đôi bên sp xếp như mt cun phim được các nhà đo din quan tâm đến tng chi tiết đi thoi và din xut. Qua đó người ta thy nhng hình nh thân thiết và nhng li tán tng nhau gia hai nhà lãnh đo, mà ch ít tháng trước đây vn còn coi nhau như k thù không đi tri chung, buông ra nhng li thóa m nhau thm từ. Nhất là Tng Thng Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngi hết li Ch tch Bc Hàn Kim Jong-un, dù ông tng b công lun quc tế t cáo là mt nhà đc tài tàn ác không ch vi nhân dân (nhà tù lao đng kh sai, pháp trường…) mà c vi thuc cp và thân tc (Như xử t chú Dượng và ra lnh ám sát người anh em cùng cha khác m…), nếu làm trái ý Ông ta.

Chẳng hn trong cuc phng vn ca phóng viên Van Susteren ca đài VOA, tr li câu hi "Điều gì ông Kim Jong-un làm ngài ngc nhiên ?". Tổng thng Trump nói "Thực sự, ông ấy có mt cá tính tuyt vi. Ông y là mt người vui tính, ông y rt thông minh, và là mt nhà thương thuyết tuyt vi. Ông y thương dân, nhưng không phi tôi ngc nhiên vì điu đó, mà tht s ông y yêu mến người dân Triu Tiên…".

Cùng với c ch ưu ái, v v, trước khi bước vào hi đàm, Tng thng Trump còn chiếu cho Ch tch Kim và phái đoàn coi mt video ngn 4 phút vi các hình nh v ra mt tương lai tuyt vi cho Bc Hàn và quan h M-Triu vô cùng tt đp, khi đi t s thành công ca Thượng đỉnh M-Triu hôm nay. S th này khin người ta có cm tưởng như v Tng thng Hoa Kỳ gc doanh nhân đang dùng k thut chiêu d mt đi tác trên thương trường.

Nhưng trước s ch đng, nhit thành ca Tng thng Trump, Ch tch Kim đã đi li bng v mặt, nụ cười tươi vui, nhưng chng mc và hà tin li nói, ch đ làm vui lòng người đi din và trình din trước ng kính truyn hình thế gii. Do đó mà đặc phái viên Vincent Sourieau ca Reuters cho là do "Kim Jong-un ít có thói quen phát biểu vi truyn thông và trước công chúng. Nhưng người ta cm nhn thy s quyết tâm ca Kim Jong-un trong thái đ ca ông ta. Lãnh đo Bc Triu Tiên luôn tươi tnh và thoáng mm cười sau mi tuyên b ca tng thng M. Vn đ hin nay là s đng thun gia hai v lãnh đạo sẽ được c th hóa như thế nào".

Mặt khác, tính biu tượng còn được th hin qua li l và ni dung Thông Cáo Chung kết thúc Tượng đnh M-Triu, người ta ch thy ghi nhn s đng thun trên nguyên tc s gii quyết các vn đ mà đôi bên cùng quan tâm và cùng có lợi, cũng là yêu sách đôi bên cn thương lượng đ gii quyết. Thế nhưng không thy đnh ra phương cách và lch trình gii quyết c th nào. Nghĩa là Thượng đnh mi ch là s tiên báo hướng gii quyết các vn đ mà thành qu thc tế vn phía trước, còn tùy thuc vào thc tâm và các hành đng c th , song phương M-Triu đ cùng thc hin sau này.

Đúng như d đoán ca chúng tôi trong mt bài viết trước Thượng đnh nhan đ "Thượng đnh M-Triu s thành công hay tht bi", chúng tôi nhận đnh :

"Một cách chủ quan chúng tôi cho rng Thượng đnh M-Triu vào ngày 12/6 ti đây ti Singapore ch có th thành công ch không th tht bi… S dĩ chúng tôi dám khng đnh mt cách ch quan như thế, là căn c trên din biến đưa đến các cuc bàn tho tin hi nghị gia đôi bên, dường như M-Triu đã có s tương nhượng đ đt được phn nào nhng yêu sách cơ bn ca mình, nên Thượng đnh mi được tái tc. Vì Thượng đnh din ra đôi ba tiếng đng h không có thi gi tranh lun, mà ch là s xác nhn, chun phê nhng gì mà hai bên đã đt được đng thun trước hi ngh ; đ sau đó công b bng mt bn Thông Cáo Chung có ý nghĩa như mt "Bn Ghi nh" nhng đng thun đã đt được và tiến trình thc hin đ trin khai…".

Thật vy, yêu sách ch yếu hàng đu cũng là lý do Hoa Kỳ cần có Thượng đnh đ gii quyết là Bc Hàn phi "giải tr vũ khí ht nhân và phi hạt nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên". Thế nhưng thành qu đt được ghi trong Thông Cáo Chung ch là s tái xác nhn ca Bc Triu Tiên "cam kết hành đng đ phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đo Triu Tiên" từng được ghi nhn trong "bản Tuyên B Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018" sau Thượng đnh Liên Triu.

Thành qu này được ghi nhn nơi đim (3) Thông Cáo Chung 4 đim (*). Còn các thành quả khác ghi nhn trong Thông Cáo Chung (Nơi các đim 1, 2 và 4) chỉ là th yếu và là h qu tt nhiên mt khi vn đ"Phi hạt nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên" được gii quyết dt đim. Thế nhưng, tt c nhng vn đ ch yếu cũng như th yếu này thành qu ch là xác nhn trên nguyên tc có ý nghĩa như mt "Ghi nh" s đng thun s được đôi bên tìm cách thc hin trong tương lai có th kéo dài ngn dài tùy theo thin chí, n lc đôi bên.

Đến đây chúng tôi cho rng, nếu thành qu ch có thế thì cn gì phi t chc Thượng đnh rình rang, mt nhiều thi gi trao đi, vn đng ngoi giao kín đáo qua li và t chc tn kém bc triu như vy ? Bởi vì thành qu này coi như đã dt được t Thượng đnh Liên Triu cơ mà ? Bi vì, ngay sau khi Bình Nhưỡng ch đng đi bước trước, đơn phương xác nhn trong Tuyên Bố Chung kết thúc Thượng đnh Liên Triu (27/4) là ngng hoàn toàn th nghim vũ khí ht nhân và tên la đn đo, được c th hóa bng s t phá hy các căn c th nghim, đ tiến đến phi ht nhân hóa hoàn toàn bán đo Triu Tiên. Như thế Hoa Kỳ có thể ch cn viết thư t chi đ ngh ca Bc Triu Tiên v mt cuc hp Thượng đnh tay đôi (vì không cần thiết) mà yêu cầu Bc Triu Tiên nếu thc tâm thì "hãy làm đi", Washington cam kết s đáp ng theo mt tiến trình phù hp, kim chng được ; đáp ng có khi còn nhiều hơn 4 đim ghi trong Thông Cáo Chung đt được sau Thượng đnh-M-Triu va qua : (1) "thiết lp mi quan h mi gia hai nước…" (2), cùng chung sc thc hin mt chế đ hòa bình bn vng và n đnh trên bán đo Triu Tiên (3) , cam kết hành đng đ phi ht nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên, (4) " cam kết cho hi hương thi hài các quân nhân M mt tích trên chiến trường trong thi kỳ chiến tranh Triu Tiên".

Thế ti sao Thượng đnh vn đã din ra ?

Theo nhận đnh ca chúng tôi là vì hai bên đều có li ích thiết thân cn đt được thông qua Thượng đnh này.Vì thế bng mi cách, mi giá đôi bên phi tìm cách tương nhượng đ vượt qua mi tr ngi hu có Thượng đnh vào ngày 12/6 va qua. Li ích thiết thân ca hai bên là gì ?

Về phía Bc Triu Tiên, cần có Thượng đnh vi Hoa Kỳ, đ có cơ hi khng đnh v thế ngoi giao trên trường quc tế mà bao lâu nay b cô lp và lu m dưới bóng ph ca đi cường cng sn Trung Quc. Vì thế Ch tch Bc Hàn Kim Jong-un đã by t không che du quyết tâm thành tu Thượng đnh và bng mi cách ch đng cu vãn s tan v Thượng đnh sau khi Tng thng Trump tuyên b hy Thương đnh. (như vi đ ngh hp Thượng đnh Liên Triu ln 2, gi cánh tay mt Tướng Kim Jong Chol đến M gp Ngoi Trưởng Mike Pompeo và đưa thư riêng của Ch tch Kim cho Tng thng Trump…)

Vậy vì li ích thiết thân gì mà Bình Nhưỡng phi xung nước như vy đ có Thượng đnh M-Triu ?

Theo nhận đnh ca chúng tôi, bng hành đng t nguyn ch đng gii tr vũ khí ht nhân, tuyên b bước qua thi kỳ xây dựng phát trin đt nước, sng chung hòa bình, sau khi tuyến b các cuc th nghim ht nhân và tên la đn đo ti đu đn ht nhân đã thành công, chế đô Bình Nhưỡng mun qua din đàn Thượng đnh v đi cường quc nguyên t Hoa kỳ, được thế gii mặc nhiên thừa nhn là mt cường quc ht nhân ; nay có đ tư thế ch đng thương lượng tay đôi vi Hoa Kỳ , đ được gii ta cm vn, bo đm s tn ti ca chế đ và s tr giúp phát trin ca Hoa Kỳ,Nam Hàn và quc tế, song phương cũng như đa phương…Dường như Kim Jong-un lãnh t chế đ Bc Triu Tiên đã thành đt được tc thì tt c hay phn nào li ích thiết yếu này qua Thượng đnh M- Triu.

Về phía Hoa Kỳ, cũng có lợi ích mun thành đt qua Thượng đnh vi Bc Triu Tiên. Vì vy, Tng thng ca cường quc Hoa Kỳ Donald Trump, một người theo ch nghĩa thc dng, đã ch coi trng li ích có được qua Thượng đnh mà không ngi phi ngi nói chuyn ngang hàng vi Ch tch Bc Hàn Kim Jong-un, mt lãnh t tr tui (hàng con cháu) của mt tiu nhược quc tng là đi th gây nhiu nhc nhi cho Hoa Kỳ và thế gii trên h sơ ht nhân ca nước này. Do đó, phía Hoa Kỳ cũng đã có nhiu n lc đ vượt qua mi tr ngi đ Thượng đnh M-Triu phi thành tu, không th tan v.

Theo nhn đnh ca chúng tôi, li ích mà Tng thng Trump mun đt được trước hết là s thành tu Thượng đnh M -Triu có tính lch s s đưa tên tui Ông vào lch s như mt Tng thng đã phá đ bc tường ngăn cách vi mt chế đ đc tài cng sn khép kín và tàn bạo, từng b Hoa Kỳ coi là mt quc gia khng b quc tế đã tìm cách chế to vũ khí ht nhân đ đe da an ninh quc gia Hoa Kỳ và hòa bình thế gii ; mà các đi Tng thng trước đã tht bi trong n lc buc chế đ này phi t b. S thành tu Thượng đnh còn tạo thành tích lãnh đo cá nhân xut sc hi d phm cht đ được quc tế trao tng gii Nobel Hòa bình hàng năm.

Đng thi thành tu ca Thượng đnh M-Triu, dù mi ch là trên nguyên tc, nhưng đã tìm được s đng thun kh tín và hé l thc tâm đôi bên muốn gii quyết vn đ gii tr vũ khí ht nhân, báo hiu mt thành qu có phn chc chn trên thc tế trong tương lai gn xa. Tuy nhiên, nhng li ích mà Tng Thng Hoa Kỳ Donald Trump mun thành đat qua Thượng đnh M-Triu vn còn phía trước, tùy thuộc tương lai các tha thun mà đôi bên đt được trên nguyên tc có được thc thi đy đ, đem li thành qu thc tế hay không.

Thành ra, nếu so sánh thì người ta thy, dường như Ch tch Bc Triu Tiên Kim Jong-un đã thành đt tc thì ít nhiu các li ích thiết thân sau Thượng đnh ; trong khi Tng thng Hoa Kỳ Donal Trump còn phi ch thêm thi gian thì thành qu đt được trên nguyên tc sau Thượng đnh mi tr thành hin thc. Nghĩa là ri đây Bình Nhưỡng có gii tr thc s vũ khí ht nhân và tên la đạn đạo, thc hin chính sách sng chung hòa bình… như Thng Cáo Chung Thượng đnh M-Triu ghi nhn, thì khi đó tên tui Tng thng Trump mi thc s đi vào lch s vì đã làm được mt điu c th mà các đi Tng thng tin nhim đã không làm được. T đó dn đến li ich cho cá nhân là gii Nobel Hòa Bình và cho đng Cng Hòa là vn gi được v thế đa s trong lưỡng vin Quc hi Hoa Kỳ sau cuc bu c vào tháng 11/2018 ti đây.

Thiện Ý

Houston, ngày 14/06/2018

Ghi chú :

(*) Sau đây là toàn văn thông cáo chung (theo bản tiếng Pháp ca AFP) :

« Tổng thng Donald Trump và ch tch Kim Jong-un đã có cuc trao đi ý kiến đy đ, sâu sc và chân thành v nhng vn đ liên quan đến vic thiết lp mi quan h mi gia Hoa Kỳ và RPDC (Cng Hòa Dân Ch Nhân Dân Triu Tiên) và về vic xây dng mt chế đ hòa bình vng chc và bn vng trên bán đo Triu Tiên. Tng thng Trump đã cam kết đưa ra các bo đm v an ninh cho RPDC và ch tch Kim Jong-un tái khng đnh cam kết vng chc và không lay chuyn ca mình đi vi vic phi hạt nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên.
Tin tưở
ng rng vic thiết lp mi quan h mi Hoa Kỳ-RPDC s đóng góp vào hòa bình và phn thnh ca bán đo Triu Tiên và thế gii, và tha nhn rng vic thiết lp s tin tưởng ln nhau có th thúc đy phi ht nhân hóa bán đảo Triu Tiên, tng thng Trump và ch tch Kim Jong-un tuyên b :

1. Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên cam kết thiết lp mi quan h mi gia hai nước phù hp vi nguyn vng hòa bình và thnh vượng ca nhân dân hai nước.

2. Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên s cùng chung sc thc hin mt chế đ hòa bình bn vng và n đnh trên bán đo Triu Tiên.

3. Bắc Triu Tiên tái khng đnh ni dung bn Tuyên B Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018, cam kết hành đng đ phi ht nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên.

4. Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên cam kết cho hi hương thi hài các quân nhân M mt tích trên chiến trường trong thi kỳ chiến tranh Triu Tiên.

Thừa nhn rng thượng đnh Hoa Kỳ-RPDC, cuc gp đu tiên trong lch s, là mt s kin có tm quan trng to ln, đáng ghi nh thượng đnh sang trang nhiu thp niên căng thng và thù nghch gia hai nước, báo trước mt tương lai mi, tng thng Trump và ch tch Kim Jong-un cam kết thc hin toàn b các điu khon trong thông cáo chung này.

Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên cam kết, ngay khi có thể, t chc các cuc thương lượng liên tc, do ngoi trưởng Mike Pompeo và mt đng nhim cp cao ca RPDC tiến hành, nhm thc hin các kết qu ca thượng đnh Hoa Kỳ-RPDC.

Tổng thng Trump và ch tch Kim Jong-un cam kết hp tác nhm phát trin mối quan h mi gia Hoa Kỳ và RPDC, thúc đy hòa bình, phn thnh và an ninh ca bán đo Triu Tiên và thế gii".

Published in Diễn đàn

Thượng đỉnh Mỹ - Triều : "Trận đấu thế kỷ"

Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều là chủ đề trang nhất của nhiều nhật báo Pháp.

mytrieu1

Hình vẽ châm biếm Donald Trump và Kim Jong-un tại một khách sạn ở Singapore.© Reuters

"Thượng đỉnh đầy rủi ro", tựa của Le Figaro, La Croix hy vọng một "thượng đỉnh vì lịch sử". Les Echos dành hồ sơ chính cho cuộc thượng đỉnh được đánh giá là "mang tính biểu tượng", hơn là đưa ra được các cam kết thực sự. Thái độ sớm nắng chiều mưa của tổng thống Mỹ với G7, chính phủ Pháp bị chỉ trích ngả sang hữu cũng là các chủ đề lớn khác.

Trước hết về thượng đỉnh Mỹ - Triều, tổng thống Mỹ - từng bị Kim Jong-un gọi là "lão già lẩm cẩm" và lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị Donald Trump kêu là "thằng nhóc béo phệ" cách đây ít tháng - sẽ gặp nhau ngày mai trong cuộc thượng đỉnh chính thức, mà nhiều người kỳ vọng sẽ tìm ra một giải pháp hòa bình cho khu vực Đông Bắc Á. Le Figaro mô tả thượng đỉnh này như một "trận đấu thế kỷ", có thể so với một trận "vô địch quyền anh hạng nặng", đầy rủi ro.

Đảo quốc sư tử Singapore, nơi được chọn là điểm đăng cai của cuộc đấu thế kỷ này cũng tỏ ra xứng tầm. An ninh được kiểm soát nghiêm ngặt. Khoảng 5.000 nhà báo trên toàn thế giới đổ về đảo quốc hơn 5 triệu dân. Hai đấu thủ đã có mặt tại chỗ hai ngày trước khi diễn ra cuộc chạm trán. Công chúng không biết họ có gặp nhau không chính thức trong thời gian chờ đợi hay không. Điều này cũng không thể loại trừ do tính "thích gây bất ngờ" của Trump và Kim.

Tuy nhiên, trận đấu Trump – Kim không phải là một cuộc tranh tài thông thường, mà vấn đề là "chiến tranh hay hòa bình". Và kết quả không hẳn đã là kẻ thắng, người thua. Le Figaro lần lượt đưa ra đánh giá về một số điểm mạnh và điểm yếu của hai đối thủ trước cuộc đấu quyết định ngày mai, và tìm cách giải mã toan tính sâu xa của tổng thống Mỹ.

Trước hết, về phía Mỹ, chính quyền Trump từ chỗ đòi hỏi Bắc Triều Tiên phải "phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", đến chỗ tỏ ý chấp nhận là một thỏa thuận cụ thể sau cuộc gặp mặt 12/06 không phải là điều được trông đợi. Tuy nhiên, nếu không có một tuyên bố chung với các điều khoản có nội dung chính xác, sẽ khó mà nói là cuộc thượng đỉnh với Kim Jong-un là "một thành công ngoại giao" với tổng thống Mỹ.

Hai bên cũng có thể kéo dài "màn diễn" bằng cách mời nhau qua lại. Kim đến Nhà Trắng và Trump đến Bình Nhưỡng, và một tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được đưa ra trong dịp thượng đỉnh Singapore. Thế nhưng vấn đề tranh chấp chủ yếu giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo Le Figaro, là hệ thống vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chiến thuật gậy ông đập lưng ông ?

Theo Le Figaro, ông chủ trẻ của Bình Nhưỡng tỏ ra là một nhà ngoại giao tài ba, với nhiều khả năng quyến rũ người khác, được thừa hưởng từ người mẹ, vốn là một vũ nữ. Trong lĩnh vực này, tổng thống Mỹ rất có thể đã đánh giá quá cao "tài năng thương lượng" và "tố chất ngoại giao" của bản thân, và coi nhẹ việc chuẩn bị kỹ càng trong những vấn đề căn bản, với khẳng định : "thái độ, quyết tâm thay đổi mới là điều chính yếu".

Tuy nhiên, tính toán sâu xa của Donald Trump, theo Le Figaro, là đạt kết quả bằng cách "đảo ngược các luật chơi truyền thống". Tổng thống Mỹ đã mang lại cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên "tính chính đáng", nhờ cuộc đối thoại ngang hàng với Hoa Kỳ, điều mà cả cha và ông của Kim Jong-un đã không có được. Với Donald Trump, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tìm thấy được một đối tác "sẵn sàng thảo luận về mọi thứ". Điều này vừa mang lại lợi thế, nhưng cũng có thể gây nhiều bất lợi cho Kim Jong-un.

Bài nhận định của Le Figaro kết luận với nhận xét của Soo Kim, một nhà phân tích, từng làm việc cho CIA. Theo đó, tổng thống Mỹ đang "sử dụng chính các chiến thuật thương lượng của Bắc Triều Tiên", có nghĩa là liên tục thay đổi lập trường, và điều này có thể khiến đối phương chao đảo.

"Vì hòa bình cho Châu Á"

Bài "Thượng đỉnh lịch sử vì hòa bình cho Châu Á" của báo công giáo La Croix đặt hy vọng nhiều vào cuộc gặp Trump – Kim, với nhận định : "số phận của toàn bộ khu vực Bắc Á phụ thuộc vào thành công hay thất bại của cuộc gặp, được hy vọng sẽ chấm dứt" lò lửa cuối cùng của thời Chiến tranh Lạnh. Hai vấn đề chủ yếu của thượng đỉnh này mà La Croix chú ý là "thỏa thuận hòa bình" và "vấn đề phi hạt nhân hóa".

Thỏa thuận hòa bình cho phép Mỹ và Bắc Triều Tiên mở văn phòng liên lạc và có thể là sứ quán tại Bình Nhưỡng và Washington, và đây là dấu hiệu khởi đầu cho sự kết thúc Chiến tranh Lạnh. Về "phi hạt nhân hóa", La Croix đặt hy vọng vào việc Bình Nhưỡng chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân theo từng giai đoạn, đổi lại việc bảo đảm an ninh, và các biện pháp trừng pháp của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc được dỡ bỏ dần dần.

Tờ báo công giáo không quên nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền, bởi Bắc Triều Tiên là nơi có ít nhất 80.000 đến 120.000 tù nhân chính trị, nhưng với dấu hỏi, bởi có rất ít khả năng là lãnh đạo Mỹ, người sẵn sàng bắt tay một kẻ độc tài, sẽ đề cập đến vấn đề này trong dịp thượng đỉnh.

Thượng đỉnh cho phép "trở lại nguyên trạng"

Về thượng đỉnh Trump-Kim, Les Echos đưa ra một cái nhìn dè dặt hơn nhiều. Bài "Donald Trump và Kim Jong-un bỏ sang một bên các bất đồng" ghi nhận : phần lớn các cường quốc Châu Á đều hoan nghênh một cuộc thượng đỉnh cho phép "trở lại nguyên trạng", tức là trước khi tổng thống Donald Trump gia nhập cuộc chơi chính trị quốc tế. Cụ thể là sẽ không có cam kết gì "cụ thể" về việc Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố chung được đưa ra chủ yếu sẽ mang tính biểu tượng, với mục tiêu phi hạt nhân hóa "chung chung". Với tuyên bố chung này, tổng thống Mỹ có thể hô vang "chiến thắng" trước cử tri Hoa Kỳ.

Theo Les Echos, chưa cần đợi đến kết quả thượng đỉnh, Trung Quốc và Hàn Quốc đã sẵn sàng từ bỏ các trừng phạt quốc tế chống lại Bình Nhưỡng, nối lại các hoạt động hợp tác. Chỉ có Nhật Bản là hết sức nghi ngờ về kết quả thượng đỉnh, với Tokyo, chính sách của tổng thống Mỹ làm "tan vỡ sự đoàn kết của quốc tế" trước Bắc Triều Tiên, trong khi chế độ độc tài không thay đổi mảy may.

Mỹ : Bắc Triều Tiên là quan tâm hàng đầu của cử tri Cộng Hòa

Cũng Les Echos có bài phân tích thú vị khác về mối quan hệ giữa vấn đề Bắc Triều Tiên và tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ. Bài "Kẻ thù hàng đầu" nêu lên một thực tế là Bắc Triều Tiên là "một ám ảnh lâu đời" của nước Mỹ, nhất là kể từ khi bị tổng thống G. Bush liệt vào Trục Tội Ác năm 2002 (bao gồm ba quốc gia bị nghi là sở hữu vũ khí giết người hàng loạt. Hai nước còn lại Iran, Iraq, của nhà độc tài Hussein trước đây). Theo các thăm dò dư luận liên tục từ đó đến nay, Bắc Triều Tiên luôn luôn là quốc gia bị người Mỹ "ghét nhất", vượt xa Nga, Trung Quốc hay Iran.

Đối với đông đảo chính trị gia phe Cộng Hòa, Bắc Triều Tiên còn bị coi là "nguy cơ lớn nhất" của đất nước. Theo một thăm dò dư luận mới đây, vấn đề Bắc Triều Tiên – quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử - được coi là chủ đề quan tâm hàng đầu của cử tri Cộng Hòa, trong tranh cử Quốc Hội giữa kỳ tháng 11 tới, vượt lên trên cả vấn đề nhập cư hay việc làm, vốn là các vấn đề sát sườn của dân Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, người Mỹ rất ít biết đến Bắc Triều Tiên. Chỉ có 36% dân Mỹ có thể xác định vị trí của quốc gia này trên bản đồ thế giới, theo điều tra của Morning Consult. Thực ra việc thiếu hiểu biết địa lý không chỉ riêng với Bắc Triều Tiên. Theo một điều tra khác, khoảng 60% người Mỹ không biết rõ Iraq ở đâu, hay chỉ có 50% biết được vị trí chính xác của tiểu bang New York.

Điều đáng chú ý là trong thời gian gần đây, báo chí và các chính trị gia Mỹ thường xuyên truyền đi thông điệp là, cứ một tháng rưỡi, Bắc Triều Tiên lại sản xuất được một trái bom hạt nhân, và đến giữa 2020, Bắc Triều Tiên sẽ có một hệ thống vũ khí hạt nhân có thể tấn công nước Mỹ.

Trump mở ra kỷ nguyên "vô cùng bất trắc"

Trong lúc kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều là một dấu hỏi lớn, thì thái độ của tổng thống Mỹ đối với các đồng minh G7 là điều đã rõ ràng. Theo Les Echos, "thái độ lá mặt lá trái của Trump với G7 mở ra một kỷ nguyên vô cùng bất trắc".

Les Echos đưa độc giả trở lại với ba ngày đàm phán căng thẳng trước quyết định bất ngờ của tổng thống, rút khỏi tuyên bố chung với 6 đồng minh G7. Chữ ký chưa ráo mực. Từ chiếc phi cơ đặc biệt của tổng thống "Air Force One", Donald Trump đã đưa ra quyết định rút khỏi Tuyên bố G7, mà ông ta vừa đặt bút ký trước đó vài giờ.

Trước khi lên máy bay đi Singapore, tổng thống Trump thậm chí còn ca ngợi thành công của cuộc thượng đỉnh, vốn được dự đoán là sẽ hết sức gay go. Điều trực tiếp khiến tổng thống Mỹ nổi giận là nhận định của thủ tướng Canada, trong cuộc họp báo cuối cùng, ông Trudeau đã nhắc đến các biểu thuế quan "mang tính sỉ nhục" của Washington, về thép và nhôm, đối với Châu Âu và Canada. Donald Trump lên án lãnh đạo Canada là "hèn nhát và bất lương".

Trên thực tế, hội nghị của khối G7 đã chuyển thành cuộc họp khối 6 nước tìm mặt trận chung để đối phó với các chính sách độc đoán và khó lường của tổng thống Mỹ.

Báo chí Pháp có hàng loạt bài phân tích về chính sách kinh tế "khó hiểu" chính quyền Trump. Les Echos tố cáo tổng thống Mỹ đang tiếp tục "ném cát" lung tung, làm tắc nghẽn cỗ máy kinh tế toàn cầu.

Đối mặt với thái độ đầy bất trắc của Washington, các quốc gia trụ cột của Châu Âu dường như đang siết chặt hàng ngũ. Vẫn theo Les Echos, Pháp và Đức đang trên đường đi đến một lập trường chung về chính sách thuế khóa của Liên Âu. Theo nhiều nguồn tin, ngày 19/06 tới, ủy ban hỗn hợp các bộ trưởng Pháp và Đức sẽ phải ra được một thỏa thuận chung trong lĩnh vực này, làm cơ sở cho các thương lượng tiếp theo về cải cách tài chính của khối.

Pháp : Macron bị phê phán "ngả sang hữu"

Tranh luận dữ dội về chính sách ngả sang hữu của tổng thống Macron là chủ đề chính khác của Le Monde, LibérationLes Echos.

Chính sách xã hội của tổng thống Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm thời sự, sau khi ba kinh tế gia, vốn là cộng sự của Emmanuel Macron, đã gửi một bản nhận xét đến Phủ tổng thống, theo yêu cầu của chính điện Elysée. Trong bản nhận xét, mà báo Le Monde có được trong kỳ nghỉ cuối tuần này, ba người cộng sự của tổng thống Pháp bày tỏ lo ngại là các cải cách của tổng thống hiện nay chỉ có lợi cho "các thành phần khá giả nhất".

Thông điệp của ba kinh tế gia được đưa ra đúng vào một thời điểm nhạy cảm, khi chính phủ Pháp đang chuẩn bị cho ngân sách 2019. Nhiều người lo ngại là chi phí cho các biện pháp giảm nghèo, hay các chính sách công khác sẽ bị cắt giảm mạnh. Theo Libération, chính phủ Pháp đang ngày càng bị giằng xé giữa hai xu hướng, một bên là các bộ trưởng phụ trách kinh tế, quan tâm đặc biệt đến việc cắt giảm chi tiêu công, và bên kia là các cơ quan phụ trách những vấn đề xã hội, có quan điểm là cắt giảm không được gây hại cho người nghèo.

Trọng Thành

Published in Quốc tế

Như mi người đã biết, ngày 24/5/2018 Tng Thng Hoa Kỳ Donald Trump đã bt ng cho công b Thư gi Ch tch Bc Triu Tiên Kim Jong-un báo hy cuc hp d trù ti Singapore vào ngày 12/6/2018, sau khi Bình Nhưỡng nhiu ln hăm da rút lui vì điu mà h xem là nhng phát biu đi đu ca gii chc M yêu cu Triu Tiên đơn phương gii gii vũ khí ht nhân Thế nhưng li l hòa du tương kính và ni dung bc thư cùng vi phn ứng hòa dịu sau đó ca Bc Triu Tiên cho thy cánh ca hi ngh Thượng đnh M-Triu vn m và có trin vng tái tc.

summit1

Liệu thượng đnh M - Triu, nếu có, có th chm dt các cuc th ha tin ca Bình Nhưỡng ?

Thế ri biến chuyn dn dp, rt nhanh các s kin xy ra sau ngày 24/5 gia các bên cho thy trin vng tái tc Thượng đnh M-Triu vào ngày 12/6 ti Singapore có th thành s tht.

Về phía Hoa Kỳ, ngày 25/5 Tổng thng M Donald Trump t ý cho thấy có kh năng hp thượng đnh ngày 12/6 vi lãnh t Triu Tiên Kim Jong-un s din ra ; Ý tưởng này được đưa ra ch mt ngày sau khi ông tuyên b hy hp Thượng đnh M-Triu vì thái đ thù nghch công khai ca Bình Nhưỡng.Ông Trump ng ý rng có th cu vãn cuc họp này sau khi hoan nghênh ging điu hòa gii t Triu Tiên khi Bình Nhưỡng nói rng vn m ng cho các cuc đàm phán.Tng thng Trump nói trước các phóng viên ti Tòa Bch "Lời l h đưa ra rt t tế", ; rằng "Chúng ta sẽ ch xem chuyn gì s xy ra, thậm chí có th gi đúng ngày 12"... Rồi Ông nhn mnh "Chúng tôi đang thảo lun vi h. H rt mun hp. Chúng tôi cũng mun hp".

Một ngày sau, hôm 26/5 Tng thng Trump nói thêm rng ông vẫn xem xét ngày t chc hi ngh thượng đnh là 12/6 Singapore, và các cuộc đàm phán đang din ra tt đp. Trong cùng ngày, Thư ký báo chí Tòa Bch c Sarah Huckabee thông báo cho biết : "Đoàn tiền trm sơ b ca Tòa Bch c chuyên trách Singapore s lên đường như đã đnh đ chun b trong trường hp cuc gp thượng định vẫn din ra". Tạp chí Politico trước đó đưa tin rng mt đoàn tin trm gm 30 quan chc Tòa Bch c và B Ngoi giao đã chun b lên đường vào cui tun này.

Hôm 27/5 Reuters dẫn li t Washington Post cho biết rng ông Sung Kim, cu đi s M Hàn Quc và là người tng đàm phán v ht nhân vi Bc Triu Tiên, dn đu phái đoàn M đã vượt ln ranh phân chia hai min Triu Tiên khu phi quân s đ sang Bc Triu Tiên đàm phán nhm chun b cho cuc hp thượng đnh gia Bình Nhưỡng và Washington. Ông đã cùng với bà Allison Hooker, chuyên gia v Bc Triu Tiên trong Hi đng An ninh Quc gia M, vượt ln ranh quân s sang Bc Triu đ đàm phán vi Th trưởng Ngoi giao Choe Son Hui. Tin cho hay, các cuc gp d kiến s tiếp tc vào ngày 28/5 và 29/5, vi trọng tâm là chương trình ht nhân ca Bc Triu.

Về phía bc Triu Tiên, trước din biến trên, Tng thng Hàn Quc Moon Jae-in cho biết rng nguyên th Bc Triu Tiên Kim Jong-un đã tái khng đnh cam kết tham d cuc hp đã đnh vi Tng thng M Donald Trump, cũng như vic phi ht nhân hóa "toàn diện" bán đảo Triu Tiên. Ông Moon khng đnh điu này, vì trong cuc gp bt ng hôm 26/5 , ông Moon và lãnh đo Bc Triu Tiên cùng cho rng cuc gp thượng đnh M và Bc Hàn phi được t chc.

Người ta được biết, ngày 26/5 đã có một cuc gp bt ng gia Tng thng Nam Hàn Moon và lãnh đo Bc Triu Tiên Kim ti Bàn Môn Điếm trong vùng phi quân sư phân chia hai min Bc Nam t 65 năm qua (1953-2018). Đây là cuc gp thượng đnh th hai, sau cuc gp ngày 27/4 giữa hai nhà lãnh đạo Bc-Nam Triu Tiên. Ông Moon nói trong mt cuc hp báo Seoul hôm 27/5 : "Chủ tch Kim và tôi đng ý rng cuc gp thượng đnh ngày 12/6 nên được t chc mt cách thành công, và rng n lc v vic phi ht nhân hóa và hòa bình vĩnh vin trên bán đảo Triu Tiên không nên ngưng li". Trong khi đó, một tuyên b t hãng thông tn KCNA ca Bc Triu Tiên nói rng ông Kim đã bày t "thiện chí không suy suyn" về kh năng gp ông Trump như hoch đnh trước đó.

Hãng thông tấn Reuters nhn đnh rng cuộc gp gia lãnh đo Nam và Bc Triu Tiên là bước ngot mi nht trong mt tun nhiu biến đng v ngoi giao liên quan ti cuc gp chưa có tin l gia M và Bc Hàn ; và cũng là mt ch du rõ ràng nht cho thy lãnh đo Bc Hàn và Hàn Quc quyết tâm đóng góp để cuc hp thượng đnh din ra theo đúng kế hoch.

Trong khi đó, Trung Quốc, nước mà chúng tôi cho là tác gi kiêm đo din t kch bn th nghim vũ khí ht nhân và tên la đn đo ca Bc Triu Tiên đ hù da, đến kch bn cho Bc Triu Tiên chủ đng đ ngh các cuc hi ngh Thượng đnh Liên Triu và M-Triu đ thành đt ý đ th li riêng, thì B Ngoi giao nước này đã viết trong thông cáo gi cho Reuters hôm 27/5 rằng Bc Kinh "thc s" hy vng cuc gp thượng đnh có th din ra theo kế hoạch và s thành công, đồng thi lp li li kêu gi hai bên kiên nhn cũng như th hin thin chí (có thể chỉ là đng tác gi nhân gi nghĩa đ che đy cho ý đ th li mà thôi).

Như vy đã gn như chc chn cuc hp Thượng đnh M-Triu s được tái tc và s din ra vào ngày Th Ba 12/6/2018 ti đ tam quc gia Singapore như các bên d hoch. Chung cuc này có được là vì đã đến lúc các bên đu đã lên đế"đỉnh cao ca s thách đ" cần xung thang đ tránh đy nhau vào chân tường có th đưa đến mt cuc chiến tranh hy dit... Vì thế mà Tng thng Trump viết trong thư gi cho Ch tch Kim như tr li cho thách thc, hù da mi nht ca Bình Nhưỡng, rng "Ngài nói về kh năng ht nhân của nước ngài, nhưng [năng lc] ca chúng tôi cũng thc s ln và mnh ti mc tôi cu Thượng đế rng chúng s không bao gi được s dng…". Do đó, vì lợi ích ca hai quc gia, tránh gây tn hi cho thế gii, đôi bên đu có li, mà Thượng đnh là cơ hi hiếm hoi có th tha mãn được nhng nhu cu thiết yếu đó.

Những nhu cu thiết yếu, các bên đu có li đó là gì, hin ti người bang quan ch có th suy đoán phn nào, c th và rõ nét chúng ta vn phi ch xem đ biết, không ch sau hi ngh Thượng đnh chóng vánh đôi ba giờ trong ngày 12/6 ti đây, mà còn phi tiếp tc theo dõi nhng gì biến chuyn tiếp theo sau Thượng đnh gia hai lãnh đo ti cao Hoa Kỳ Donald Trump và Bc Triu Tiên Kim Jong-un.

Houston, ngày 27-5-2018

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 30/05/2018

Published in Diễn đàn