Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vit Nam li có vua như thi Trung c ?

Trân Văn, VOA, 19/02/2021

H thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang hi h sa chi tiết ông Nguyn Phú Trngdâng hương tưởng nim các tiên đế(1) thành dâng hưởng tưởng nim các bc tin nhân (2).

vua000

Ngày đầu xuân mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước và trồng cây tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Hình : Vietnamnet.vn, 17/02/2021

V ng nghĩa, ch có Thiên t ca mt triu đi mi gi ông, cha ca mình, vn cũng tng làmđế như mình là tiên đế ! Chuyn nhiu cơ quan truyn thông nhà nước loan báo ông Trng dâng hương tưởng nimtiên đế không phi là li kiến thc. Đó là vn đ v nhn thc nên không có cá nhân nào trong h thng truyn thông chính thc dám t tin sa hai ttiên đếkhi loan tin v s kin ông Trngdâng hương tưởng nim, trng cây lưu nim ti Hoàng thành Thăng Long nhân dp đu Xuân Tân Su !

Vic h thng truyn thông sau đó satiên đế thành các bc tin nhân ch là chuyn chng đng đng sau khi dân chúng đng lot ch trích và điu đó làm méo mó c hình nh ca Hoàng thượng ln triu đình.

Trong mt xã hi tht s dân ch, chc chn s không có chuyn h thng truyn thông đưa tin ging nhau, sau đó được lnh cùng sa mà không xin li, không gii thích vì sao li thế ! Hin tượng này ch có th xy ra nhng quc gia theo th chế quân ch.

Cn phi nói thêm, vào thi đim này vn còn mt s quc gia có vua. Tuy nhiên v trí, vai trò, hot đng ca nhng v vua các x y phi theo Hiến pháp, pháp lut (quân ch lp hiến). Ch có thi Trung c, vua mi đng trên tt c và tr thành cá nhân toàn quyn đnh đot đúng sai, phi trái (quân ch chuyên chế). V lý thuyết, Vit Nam đã t b chế đ quân ch cách nay 76 năm sau khi Hoàng đế Bo Đi thoái v hi 1945 nhưng trên thc tế, Vit Nam đang có vua và bn cht th chế là mt kiu quân ch chuyên chế !

Đó là lý do không có bt k đng viên nào ca Đảng cộng sản Việt Nam hay công dân nào ca Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam có quyn tư ngh v phát biu hay hành vi ca Tổng bí thư kiêm Ch tch nước Nguyn Phú Trng. Đó cũng là lý do c h thng chính tr, ln h thng công quyn ti Vit Nam không nhng không dám can gián, điu chnh mà va phi răm rp tuân theo, va phi tán dương tt c các ch đo, hành đng ca ng chí" Tổng bí thư kiêm Ch tch nước !

***

Cách nay ba năm, vào dp Tết Mu Tut (2018), khi toàn b h thng chính tr, h thng công quyn tiếp tc thc hin truyn thng Tết trng cây, ông Trng tng phát biu đi loi thế này :

…Chúng tôi nêu ý đnh năm nay là mt cái Tết trng cây bo v rng vì phá rng nhiu quá nhưng phi làm sao cho thiết thc ! C cm cái xng nghêu ngao. Cm ra mút cán người ta trông là biết ông này không trng cây. Gy gy tí đt, chân thì đi giy, xong li đưa cái khăn vi chu nước phn cm quá ! Ri cây thì to đùng xây sn my vòng xung quanh ri ! Điu đó đã nói ri nhưng dưới đa phương nó’ không chu chuyn. Nó’ c chun b sn ! Thm chí cái cán xng - tôi nói nhiu ln lm ri mà nó’ c qun xanh xanh, đ đ ri trng cây phi đi găng tay này, xong ri có người đưa cho cái khăn lau tay Tôi bo ‘không’, t nông dân quen ri phi cái là sch ri(3).

Năm nay - Tết Tân Su (2021) đích thân ông Trng thn nhiên làm đúng nhng gì ông đã ln tiếng phê phán : Cũngđi giày, cũng cm xng gy gy tí đt đ trng mt cái cây to đùng. Không có bt kỳ ai trong h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam dám gi đó là phn cm và không thiết thc.Tt c cùng hoan h xem vic ông Trngdâng hương tưởng nim các tiên đế, trng câylà s kin chính tr quan trng.

Xét theo logic v nhn thc, nếu không t xem mình là b trên ca h thng chính tr, h thng công quyn, ông Trng s không phô bày s trch thượng, gi nhng h thng này các đa phương là "nó". Càng không d dãi ch trích "nó" đã làm đúng nhng gì chính ông cũng làm ! Ch có t xem minh như vua, t tin vì được trng kính như vua mi va ln tiếng đ caođo đc, buc nêu gương, tuyên b tiến hànht chnh đn,va chà đp các qui đnh ca Hiến pháp và pháp lut. Chng hn, tuy thường xuyên tham d các s kiên qui t nhiu người song ông không mang khu trang dù hành vi này vi phm các qui đnh phòng dch hin hành.

Bi h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc mc đnh ông Trng là vua nên không ai dám nhc, nói gì đến vic lp hay yêu cu lp biên bn vi phm hành chính, pht ông bao nhiêu trong mc pht t mt đến ba triu đng (4) !

***

Tiếng là mt quc gia theo th chế cng hòa nhưng vic r theo hướng xã hi ch nghĩa đã to ra cho Vit Nam nhng ông vua như ông Trng. Xã hi Vit Nam có khác gì xã hi trong "B qun áo mi ca Hoàng đế" mà Andersen tng k vi thiếu nhi (5).

Trong tiến trình xây dng ch nghĩa xã hi, Vit Nam tuyên b th tiêu nhiu th, bao gm c phong kiến nhưng khi công khai xác đnh, t din biến, t chuyn hóa – vn là qui lut có tính nn tng ca tiến hóa, tiến b và văn minh thì làm sao Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam có th có h thng chính tr, h thng công quyn, cũng như nhng công dân đúng nghĩa ca mt nn cng hòa ? Còn tin, còn chp nhn kiu tuyên truyn, t din biến, t chuyn hóa, t điu chnh cho phù hp vi tiến trình phát trin chung ca nhân loi là thù đch và phn đng, đng nghĩa vi đng tình chp nhn thân phn thn dân ! Chp nhn đt hin ti và tương lai vào tay nhng ông vua thi Trung c.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/02/2021

Chú thích :

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trong-cay-tai-hoang-thanh-thang-long-713412.html

(2) http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Tong-Bi-thu-Chu-tich-nuoc-Nguyen-Phu-Trong-trong-cay-tai-Hoang-thanh-Thang-Long/423335.vgp

(3) https://www.youtube.com/watch?v=6bfs2JY8L1o&ab_channel=NguyenMinh

(4) https://tuoitre.vn/do-hoa-vi-pham-phong-chong-dich-covid-19-bi-phat-the-nao-20210217155739501.htm

(5) https://vi.wikipedia.org/wiki/B_qun_áo_mi_ca_hoàng_đế

***********************

Vit Nam dn dt ti Liên Hip Quc ?

Trân Văn, VOA, 18/02/2021

Vit Nam phát huy vai trò dn dt ti Liên Hip Quckhông phi làý kiến hay nhđnh kiu x xiên. Đó là tuyên b công Đng Đình QuýĐi s Vit Nam ti Liên Hip Quc ! Tuyên b nàđượông Quýđưa ra trong bài viết có ta là Vit Nam phát huy vai trò dn dt, đ xuý tưởng ti Liên Hip Quc,được t Quâđi nhân dâđăng trang trng c trên báo in ln báđin t hôm 15 tháng 2 !

vua2

Đi s Vit Nam ti Liên Hip Quc, Đng Đình Quý,

Theo ông Quý thì Vit Nam đã thc hin phát huy vai trò dn dt ti Liên hip Quc thông qua victham d hàng nghìn cuc hp các cp, thc hin khong 500 bài phát biu thay mt quc gia và c ASEAN trên rt nhiu lĩnh vc t hòa bình, an ninh đến các vn đ phát trin, xã hi, thúc đy - bo v nhân quyn tham gia vào quá trình xây dng hàng trăm văn kin ca Hi đng Bo an sau khi đm nhn vai trò y viên không thường trc nhim k 2020 2021 ca cơ chế này ti Liên Hip Quc.

Đáng lưu ý là nếu ông Quý nói thit, thì t chc Liên Hip Quc đã và đang được dn dt theo ch đo ca Ban Bí thư thuc Ban Chp hành Trung ương ca Phái đoàn Vit Nam ti Liên Hip Quc t năm ngoái đến nay đu bám sát Ch th s 25-CT/TW "V đy mnh và nâng tm đi ngoi đa phương đến năm 2030", phát huy vai trò dn dt, đ xut ý tưởng ca Vit Nam ti các cơ chế đa phương, th hin vai trò ca Vit Nam trong cng đng quc tế (1) !

***

Chc chn tuyên b ca ông Quý s làm nhiu người hoài nghi nhưng may mn là các viên chc ngoi giao đi din cho 192 quc gia còn li Liên Hip Quc không rành tiếng Vit, càng không đc báo Quân đội nhân dân. Thm chí nếu có nhiu người Vit là đng bào ca ông Quý dè bu thì ông cũng không màng. Trước gi, h thng chính tr, h thng công quyn và ngay c h thng truyn thông chính thc Vit Nam luôn cn nhng tuyên b kiu như thế.

Cách nay ba năm, s kin đi tuyn U23 Vit Nam giành được vé d trn bán kếtGii Vô đch Bóng đá Tr Châu Á 2018, không ít cơ quan truyn thông chính thc tán : "Vit Nam đã đt c Châu Á dưới chân" (2) ! Khi đi tuyn U23 Vit Nam giành được quyn d trn chung kết vi đi tuyn U23 Uzbekistan, t Nhân Dân cơ quan ngôn lun ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tuyên b, đó chính là bng chng "thế nước mnh, vn nước lên, lòng dân đng thun, nước nhà hưng thnh" và chc chn "vic gì cũng thành công" (3) !

Khi thc trng chính tr, kinh tế, xã hi như đã biết, song Tổng bí thư kiêm Ch tch nước vn dõng dc bo rng : Vit Nam chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín như ngày nay(4) thì chuyn có nhng người như ông Quý hoan h báo công :Vit Nam đang phát huy vai trò dn dt ti Liên Hip Quc là tt yếu ! Đng ngc nhiên khihàng nghìn cuc hp các cp, khong 500 bài phát biu v rt nhiu lĩnh vc, tham gia xây dng hàng trăm văn kin được đng hóa thành vai trò dn dt ti cơ quan dn dt cng đng quc tế !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/02/2021

Chú thích

(1) https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/viet-nam-phat-huy-vai-tro-dan-dat-de-xuat-y-tuong-tai-lien-hop-quoc-651652

(2) http://soha.vn/khong-the-tin-noi-u23-viet-nam-dat-ca-chau-a-duoi-chan-bang-chien-thang-de-doi-20180120194211057.htm

(3) http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/35368102-the-nuoc-manh-van-nuoc-len.html

Published in Diễn đàn