Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

V Đng Tâm và nhu cu phi bo v nhân chng

Hoàng Hoành Sơn, VOA, 30/09/2020

Vào ngày 7/9/2020, 6 t chc xã hi dân s đc lp và hơn 600 người dân quan tâm đến v án Đng Tâm đã ký tên vào Đơn Yêu cu Khn cp gi đến Ch tch nước, Ch tch quc hi và Th tướng Vit Nam, yêu cu bo v nhân chng Bùi Viết Hiu nhân phiên tòa xét x 29 người dân Đng Tâm đang din ra t ngày 7/9 (1). Điu này rt phù hp vi tâm ý nhiu người Vit trong nước cũng như hi ngoi.

toiac1

Ông Bùi Viết Hiu ti mt phiên x tòa Hà Ni. (Hình : TTXVN)

Có th nói ông Bùi Viết Hiu là nhng người anh em đng đi vong niên, cùng đng lòng chung sc vi c Lê Đình Kình kiên quyết gi đt canh tác đng Sênh, không cho rơi vào tay nhng k tham nhũng tàn ác. C Kình như là hình, ông Hiu như là bóng, hai ông không ri nhau trong các cuc hp báo, đu tranh và k c trong lúc cn k cái chết. Ban đu khi s kin Đng Tâm din ra, nhiu người b sc trước cái chết c Kình và tp trung nhiu vào c Kình, nên vai trò ông Hiu dường như b lu m đôi chút.

Tuy nhiên, khi phiên tòa xét x người dân Đng Tâm din ra, vai trò mu cht ca ông Hiu trong bi cnh đu tranh và nht là trong biến c c Kình b bn chết, li t hin rõ ràng hơn bao gi hết. Chính ông Hiu là người ngi bên c Kình khi c b bn trc din. Dĩ nhiên, chính ông Hiu cũng b bn trng thương nhưng may mn thoát chết.

Ông Hiu khai ti tòa, theo ghi chép ca lut sư Ngô Anh Tun, tr li Hội đồng xét xử ngày 8/9, b cáo Bùi Viết Hiu cho biết : "Tôi hoàn toàn không đng ý ni dung bn cáo trng. Sau khi ông Kình b chết và chó tha đi thì h bn vào chân tôi và bn thng vào ngc tôi nhưng đn sượt nên không vào tim mà xung sườn nên không chết. Tôi b thng ba l hoành tá tràng, hai l đi tràng" (2).

Nhng li khai ca ông Hiu qu là li chng mình hùng hn cho nhng gì đã xy ra trong vòng bí mt mà đng cng sn Việt Nam đang c tình che giu, hu xuyên tc đi trng thay đen bin minh cho hành vi sát nhân ca công an do Đảng cộng sản Việt Nam cm đu ra lnh, đ th tiêu người đng viên lão thành lên tiếng cho s tht.

Ông Bùi Viết Hiu, hin 77 tui, trước đây đã tng tham gia quân đi, là người có công vi cách mng, thường xuyên sinh hot ti Hi Cu Chiến binh xã Đng Tâm. Ông cũng là mt đng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuc đng b xã Đng Tâm.

Và sau li khai ti tòa ca ông, dư lun người dân c nước và nước ngoài đu lo rng ông Bùi Viết Hiu có th s b th tiêu ngay ti nhà tù cng sn ; có th đơn gin là mt mũi tiêm thuc cho đt qu, hoc chết bí n như biết bao trường hp chết ti tri giam, nhà tm gi mà không h có cơ quan giam gi, điu tra nào chu trách nhim.

Trong v án giết c Kình Đng Tâm, ông Hiu là mt nhân chng quan trng cn bo v. Dư lun và các nhà điu tra đc lp đu mong mi có mt cuc điu tra toàn din và tách bit khi b công an v vic sát hi c Kình và mưu sát ông Hiu bt thành. Lý do cn điu tra đc lp vì công an, vin kim sát, tòa án không thuyết phc được người dân khi h va đá bóng va thi còi, chng có tính minh bch, không có s khách quan và tiến trình x án ch làm theo kch bn son sn. Nht là tòa án không h tuân th hiến pháp và tiến trình t tng tòa án. H cm tit người thân trong gia đình vào tòa xem din tiến d án.

Việt Nam không h có tam quyn phân lp. Đt nước này do duy nht Đảng cộng sản Việt Nam nm quyn, không đng phái đi lp nào được quyn hình thành nên Lp pháp Hành pháp Tư pháp đu do đng lãnh đo. Tư Lp Hành pháp đu dưới s ch đo dn dt ca Đảng cộng sản Việt Nam. Công an tn công Đng Tâm, tòa án x v Đng Tâm, vin kim sát đu dưới s hướng dn sát sao ca các y viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Như vy, có th xác tín mng sng ca ông Hiu gi đây lành ít d nhiu. Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhm đt cho được mc đích bt k s dng phương tin nào. Th tiêu, giam tù, tuyên án vô căn c vu khng biến dân lành thành k khng b hoc đa ch mi rt d. Ch cn đng mun thì ngay mt đêm cũng hóa thành lit sĩ như thường. Trong khi đi vi nhng lit sĩ xng đáng nht cũng mt hàng tháng, hàng năm tri mi được nhà nước công nhn. Chng hn anh hùng Trn Văn Phương hy sinh đo Gc Ma ngày 14/03/1988 và c 10 tháng sau anh mi được thăng hàm vượt cp, truy phong anh hùng lc lượng vũ trang nhân dân (3). Riêng 3 công an viên chết Đng Tâm ch my ngày sau đã được phong hàm vượt cp và c huân chương chiến công hng nht (4).

Nó đ cho thy đi vi Đảng cộng sản Việt Nam, công trng đàn áp, giết chóc người dân quan trng hơn c công trng gìn gi biên gii bin đo, bo v đt nước. Như thế, hin nhiên công an là lc lượng đi kháng trc tiếp vi người dân, là cánh tay phi ca đng nhm đàn áp, tiêu dit nhân dân và chính người dân mi là k thù ca đng. Đúng như André Menras, nhà làm phim người Pháp tng v Đng Tâm d cuc hp bàn gi đt ca người dân, nhn đnh : ng Tâm s là hình nh tiêu biu cho mt chế đ cùng đường, coi nhân dân là k thù" (5).

Xét k Hiến pháp và lut đt đai Việt Nam cũng đ nói lên uy quyn t do qun lý và t do thao túng quy hoch, ln chiếm theo ý đng ch dân ch là con ri đ đng cho ăn bánh v. Người dân không h có tí quyn s hu tư riêng nào đây trong nhng câu văn lut đy dy tính hàm h và ngy bin.

Điu 4, Lut Đt đai 2013 quy đnh : t đai thuc s hu toàn dân do Nhà nước đi din ch s hu và thng nht qun lý. Nhà nước trao quyn s dng đt cho người s dng đt theo quy đnh ca Lut này" (6). Sao hay vy ta ? Toàn dân là ch s hu nhưng li cn nhà nước trao quyn mi được phép s dng, ch s dng thôi nhé. Còn li là ca toàn dân mà, nhưng toàn dân b trói tay bt ming gt gù trước nhng ch nhân ông thc th là Đảng cộng sản Việt Nam. H toàn quyn hô biến hoc phù phép cho đt công thành đt tư trong vòng na nt nhc.

Hãy xem nhng v án oan sai v đt đai, cưỡng chế thi hành án mà phn li luôn thuc v nhà nước. Hàng chc ngàn người dân vn màn tri chiếu đt trước Tết Nguyên Đán như vườn rau Lc Hưng ; vn mt mng vì 59 ha đt đng Sênh trng lúa qua ngày ; hình nh nhng người dân quê vác đơn qu bên đường ch dâng lên đi biu quc hi hoc chính h ược" công an m lên xe buýt tng tr li nơi cư trú. Cán b tham nhũng hàng ngàn t vn thong dong vì hết thi hiu, dân gi có ro đt cn con li hy sinh đến 3 mng công an viên đ chiếm cho bng được.

Ai lên tiếng cho công bng, công lý đu vào tù không lý do, giam gi tùy tin vi nhng nguyên c ch có b công an mi hiu được ; nhng Cn Th Thêu, Nguyn Th Tâm, Trn Bá Phương, Trn Bá Tư Nhân dân có thc s là s hu ch đt đai không vy ? Hãy nhìn vào các cán b giàu có, nhng tướng tá công an, quân đi là giai cp đi gia ăn mc sang chnh trong thi xã hi ch nghĩa vô sn này ; nhng bit ph, bit th sang trng ca cán b nhà nước s hiu được công trng bóc lt ca nhng công bc ca thi đi mt tri ta sáng trên đu Việt Nam hin nay.

Điu 53 ca Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam quy đnh : t đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sn, ngun li vùng bin, vùng tri, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sn do Nhà nước đu tư, qun lý là tài sn công thuc s hu toàn dân do Nhà nước đi din ch s hu và thng nht qun lý" (7). Túi tin dân tc Việt Nam đu do Đảng cộng sản Việt Nam t kim soát, quyn s hu toàn dân là đá trái banh trách nhim cho nhân dân, ch thc tế đng mun gii ta, mun ban đt đai cho ban b - nghành nào là quyn ca đng.

Dân không có quyn tư hu, ch có đng viên mi có đc quyn này. Lut hoc hiến pháp ch là li qung cáo xôm t ra thế gii. Dân đen bán mt cho đt bán lưng cho tri hiu rõ giá tr đng tin ; h ch biết cười mếu trước lp lun ca nhng cán b t cho mình là liêm chính, các cán b này mt tay che tri khi tuyên b rng v chng con cái h ngày lo vic nước, đêm ch biết nuôi heo, chy xe ôm, gia tăng sn xut t kiếm tin xây bit ph ch h không h có tham lam ca công chi hết.

V Đng Tâm cũng thế, tht là oan c cho b công an, h ch biết làm theo lut gìn gi cho quân đi xây tường, ch tht lòng h đâu mun giết dân. Chng qua do điêu dân Lê Đình Kình, già tám my tui vn khe như vâm, cm lu đn chy lung tung khiến h khó x mà phi bn h thôi.

Theo lp lun ca b công an t khi giết được c Kình cho đến nay đã qua nhiu ln chnh sa cho hp hoàn cnh. Ta có th suy ra rng hoc ông c già Kình ta thanh niên, chy t cánh đng Sênh cách nhà 3 kí lô mét đ tn công lc lượng công an, đang dàn quân bo v xây tường Miếu Môn. Gây s khiến công an phi t v Hoc lý gii công an không làm gì c, mà anh Chc, anh Công vác dao đâm, xô xung h, thong th đ xăng đt nhiu ln và còn nói như báo đng tường thut : "thơm quá". Hoc lý gii vì ông Kình cm lu đn nên công an t v bn t phía sau lưng ông c

Vy thì trường hp ông Hiu có cm lu đn đâu ? ông già 77 tui Bùi Viết Hiu có là mi nguy him đến mc công an phi bn trng thương ông Hiu hay không ? Na đêm không có lnh khám nhà, chng có lý do gì p vào nhà dân lúc rng sáng đ ri li thanh minh thanh nga do dân, vì dân và ti dân mà ra c. Vâng, ti ác giết người ch có đng biết, tri biết, đt biết mà nay vn còn ông Hiu biết, nên nguy cơ ông Hiu b giết đ bt đu mi là rt cao.

Gia đêm 3 ngàn công an dám tn công vào nhà dân như thế, ly gì bo đm h không dám th tiêu ông Hiu ln na hoc ln th "n" đ che giu ti li cho bng được ? Ông Hiu b bn bi công an, ông b điu tra bi công an, ông b giam gi trong tri giam do công an qun lý. Ly gì làm tin nếu ông Hiu chết bt đc k t trong tri giam vi biết bao lý do : t tht c, t sát bng dao rc giy, t ung thuc đt qu, t làm bm tím cơ th và t làm mình dng th vân vân và vân vân. Hoc có th ông t mình làm lng hoành tá tràng bng my phát đn như khi ông cùng phòng vi c Kình cũng nên.

B lut hình s năm 2015, điu 40 quy đnh : không thi hành án t hình đi vi người đ 75 tui tr lên (8). Nhưng khi tn công vào nhà c Lê Đình Kình, công an vn bn thng tim c già, và bn luôn ông Bùi Viết Hiu 77 tui, tay không nm hung khí nào. Nhng người cao tui thuc din d b tn thương, yếu sc không th tn công ai, không th gây nguy hi cho ai. Ti sao k th ác đã giết c Kình vn c tình bn luôn c ông Hiu ? Nó rõ ràng là âm mưu th tiêu nhân chng.

Chúng ta đu hiu rõ ràng theo pháp lut Việt Nam hin ti : Nếu mun tn công vào nhà người dân như Đng Tâm, công an phi có đy đ bng chng hp l và đúng tiêu chun v vic đi phương có tàng tr vũ khí t trước, bt cóc con tin hay lý do gây nguy hi nào đó ghê gm. đây, gia đêm khi dân lành ng say, h đã n súng tn công không khác gì Tàu l đã bt thình lình n súng vào các chiến sĩ đo Gc Ma năm 1988. Không cnh báo, không tuyên chiến, không chơi đp cho đi phương biết trước mà ch là đánh lén. Và khi đánh lén như thế, dân không biết ai li ai, ng rng k cướp nên h t v là chính đáng.

Mt lc lượng hùng hau, đy đ khí gii, có áo giáp có súng gim thanh và c chó nghip v ch đ tn công nhng người dân tay không vũ khí, hoc có tc st ch là cây gy inox dùng đ chng đi li ; hoc tay không mà vn b bn như ông Hiu. Thế gii s đánh giá thế nào v lc lượng này. Người dân có xúc cm gì vi b công an xem nhân dân như k thù này ? Cng thêm biết bao lun chng h sườn cách thô b như ta đã thy xuyên sut tiến trình v án Đng Tâm.

Trong giai đon này, nếu ông Hiu chết trong tri giam ca công an thì ch có mt li gii đáp duy nht là ông b th tiêu bt ming, giết người dit khu, sát nhân loi b nhân chng ch chng có lý do nào khác. Người dân c nước và thế gii đang ch xem đng tĩnh t phía công an. Có l b công an vi thành tích giết dân chng ghê tay và đã được đng bao che thoát bao ti sát nhân k t khi cng sn nm quyn đến nay, h s tìm mt phương thế êm thm đ ông Hiu ra đi vĩnh vin. Nhưng hoàng thiên hu nhãn. Hn thiêng c Kình vn còn sng mãi vi dãy Trường Sơn tinh thn trên quê hương đt nước. Thêm mt s hy sinh ca ông Hiu ch làm gia tăng thêm ti li cho Đảng cộng sản Việt Nam và giúp cht cha ni căm phn trong lòng con dân đt Vit và s có lúc biến thành hành đng.

Chúng ta hãy cùng dõi theo người nhân chng này nhé.

Hoàng Hoành Sơn

Nguồn : VOA, 30/09/2020

Tài liu tham kho :

(1) https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/2020/09/08/1458-don-yeu-cau-khan-cap-ve-vu-an-dong-tam/

(2) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54067925

(3) http://cand.com.vn/van-hoa/Khanh-Hoa-dat-ten-duong-hai-Anh-hung-liet-si-hy-sinh-tren-dao-Gac-Ma-598869/

(4)https://www.msn.com/vi-vn/news/other/th%C4%83ng-c%E1%BA%A5p-b%E1%BA%ADc-h%C3%A0m-v%C6%B0%E1%BB%A3t-c%E1%BA%A5p-cho-3-chi%E1%BA%BFn-s%C4%A9-c%C3%B4ng-an-hy-sinh-%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BB%93ng-t%C3%A2m/ar-BBYSUZJ

(5) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54113726

(6) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx

(7) https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx ?itemid=28814

(8)https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx#:~:text=%C4%90i%E1%BB%81u%2040.&text=T%E1%BB%AD%20h%C3%ACnh%20l%C3%A0%20h%C3%ACnh%20ph%E1%BA%A1t,B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20n%C3%A0y%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh.

**********************

Quan ngại về khẩu súng Đức MP5 dùng trong vụ sát hại cụ Lê Đình Kình

Giang Nguyễn, RFA, 28/09/2020

Tờ nhật báo Đức, TAZ, ngày 15/9 đưa tin trên báo mạng cũng như báo in về bản án tử hình đối với ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức, hai anh em chịu mức án nặng nhất trong 29 người bị xét xử trong vụ lực lượng cảnh sát tấn công dân xã Đồng Tâm. Đặc biệt, bài báo TAZ đã đặt câu hỏi về nguồn gốc của khẩu súng dùng để giết cụ Lê Đình Kình, cha của ông Công và Chức, trong phòng ngủ của ông rạng sáng ngày 9/1/2020.

toiac2

Khẩu súng bắn chết cụ Lê Đình Kinh ở Đồng Tâm sáng 9/1/2020 có nguồn gốc Đức

Tờ TAZ trích dẫn luật sư phát biểu tại phiên tòa rằng cụ Kình "đã bị sát hại bởi những phát súng từ súng tiểu liên loại MP5 của cảnh sát nhắm vào cụ. Điều này cũng đã được chứng minh bằng vỏ đạn từ hiện trường vụ án. Nhà sản xuất MP5 là công ty vũ khí Đức Heckler & Koch".

Ông Lê Trung Khoa, tổng biên tập của báo mạng ThờiBáo.de, từ Berlin cho biết :

"Sau khi tờ TAZ biết được thì họ đã hỏi hãng sản xuất đó tại sao lại bán cho Việt Nam, và nếu không bán thì tại sao Việt Nam có ? Thì hãng trả lời họ không hề bán một khẩu súng MP5 nào cho Việt Nam trực tiếp, vì Việt Nam là một nhà nước vi phạm nhân quyền và họ không được phép bán. Nhưng họ có công nhận rằng, họ có bán cho một số nước bản quyền để sản xuất MP5, nhưng với lý do chỉ được sản xuất cho nội địa thôi, không được xuất khẩu".

Theo tờ TAZ những khẩu súng MP5, có thể nhập vào Việt Nam từ quốc gia thứ ba một cách bất hợp pháp, vì trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Heckler & Koch được cho phép cấp bản quyền sản xuất súng MP5 cho 6 quốc gia.

Báo TAZ đặt câu hỏi với công ty Heckler & Koch, liệu súng MP5 nhập vào Việt Nam đã vi phạm bản quyền thỏa thuận của Đức với các quốc gia thứ ba. Phát ngôn nhân ông Marco Seliger trả lời rằng, "Giấy phép luôn phải tuân thủ theo các điều kiện đặc biệt do Chính phủ Liên bang Đức áp đặt, bao gồm lệnh cấm chuyển giao hoặc xuất khẩu". Giấy phép chỉ cho phép sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước mà thôi, không được phép xuất khẩu, bài báo nói tiếp.

Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết :

"Tôi cũng tìm hiểu những thông tin của tổ chức chuyên thống kê về buôn bán vũ khí trên thế giới. Đặc biệt có tài liệu của Liên Hiệp Quốc, và tôi đưa lên tờ báo, thấy rằng Việt Nam từ những năm nhập lô đầu tiên đã nhập hơn 900 khẩu súng MP5 từ Đức. Tuy nhiên họ không nhập qua đường Đức, mà lại nhập qua đường Pakistan, hoặc qua đường Thổ Nhĩ Kỳ".

Qua những bài viết, Thoibao.de dẫn nguồn từ số liệu của cơ quan đăng ký vũ khí của Liên Hiệp Quốc (UNROCA) nêu rõ vào năm 2016 Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Việt Nam 915 khẩu súng MP5, phiên bản A3. Khẩu súng MP5 là súng tiểu liên 9 mm do Đức thiết kế vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc hãng Heckler & Koch của Tây Đức.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do, liệu súng do Đức sản xuất đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba sang Việt Nam, Bộ Ngoại giao Đức không xác nhận điều này. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức qua điện thư gửi Đài Á Châu Tự Do nêu rõ :

"Chính phủ Liên bang theo đuổi chính sách xuất khẩu vũ khí hạn chế và có trách nhiệm. Chính phủ Liên bang quyết định việc cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí cho từng trường hợp, tùy theo tình hình tương ứng sau khi xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng chính sách an ninh và đối ngoại. [...] Trong quá trình ra quyết định, sự tôn trọng nhân quyền ở nước tiếp nhận đóng vai trò quan trọng. Nếu có đủ nghi vấn rằng vũ khí được giao bị sử dụng để trấn áp nội địa hoặc cho các hành vi vi phạm nhân quyền dài hạn và có hệ thống khác, thì việc cấp giấy phép trên cơ bản sẽ không được chấp thuận".

Bộ Ngoại giao Đức không bình luận về nguồn gốc của khẩu súng dùng để sát hại cụ Kình.

Tại phiên xét xử vụ án Đồng Tâm, nhân chứng, cũng là bị cáo, Ông Bùi Viết Hiểu xác minh về loại súng, khi ông nói người bắn đứng trước cụ Kình khoảng một mét, nòng súng "to như cổ tay", nhắm thẳng vào ngực cụ Kình.

Nhà báo Lê Trung Khoa nói thêm : "Không hiểu vì sao Việt Nam lại nhập được 1.000 khẩu súng MP5 với danh sách rõ ràng giấy trắng mực đen mà Liên Hiệp Quốc có thống kê. Ngoài ra con số súng mà không được thống kê, tôi nghĩ rằng còn gấp nhiều lần như thế. Cái đó phía Đức hoặc phía Châu Âu họ cũng phải tìm hiểu dần dần những thông tin đó từ đâu ra và số lượng thế nào về Việt Nam".

Nhiều người Việt tại Đức quan tâm vụ việc cho biết sau khi tờ báo TAZ đi tin, đã có rất nhiều người Đức quan sát tình hình Việt Nam tỏ vẻ bất bình và phản đối việc bán súng hoặc bán công nghệ để giết người cho những nước độc đảng như Việt Nam.

Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng hòa liên bang Đức, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, không riêng gì người Việt Nam tại Đức bức xúc trước hiện tượng này :

"Thứ nhất, nước Đức là nước pháp quyền. Mọi hành sự của chính phủ Đức dựa trên căn bản pháp lý. Thứ nhì, ngoài ra nước Đức còn là chế độ đa nguyên. Những việc làm của chính phủ Đức đều bị giám sát bởi các đảng đối lập. Cho đến bây giờ, Đảng Xanh, đại diện là bà Katja Keul, đã lên tiếng đầu tiên với tờ báo TAZ. Bà nói rằng, chính phủ Đức phải xem xét lại việc cấp phép, sản xuất súng Đức ngoài nước Đức, vì người ta không thể lúc nào cũng kiểm soát được toàn bộ vũ khí sẽ được bán đi đâu. Khi báo chí đặt vấn đề, về khẩu súng bắn chết cụ Lê Đình Kình do Đức sáng chế, có lẽ trong thời gian tới các đảng đối lập sẽ chất vấn chính phủ Đức về vấn đề này".

Bác sĩ Mỹ Lâm nói dư luận tại Đức vốn đã chú ý đến những vi phạm pháp luật từ phía chính phủ Việt Nam :

"Quan trọng không kém, là Đại tướng Công an Tô Lâm, là một nhân vật đang bị tòa án Đức truy tố trong việc chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Bản án truy tố Tô Lâm còn nằm đó, nay Tô Lâm lại nhúng tay vào việc điều 3 ngàn cảnh sát cơ động trang bị vũ khí có nguồn gốc công nghệ của Đức, đặc biệt vũ khí được mua trái phép để giết hại người dân trong nước. Thì đây là một hành động tội ác của Tô Lâm đối với chính phủ Đức. Và quan hệ ngoại giao giữa Đức với Việt Nam vì cộng sản Việt Nam dùng vũ khí Đức, thì có thể đó là một lý do để chính phủ Đức mạnh miệng can thiệp vì lý do nhân đạo vào quá trình tố tụng tại Việt Nam, đặc biệt vào sự việc minh bạch và công bằng cho người dân Việt Nam. Và có thể họ đề nghị hủy án xử tử cho những người con Lê Đình Kình".

Tổng biên tập Thời Báo Lê Trung Khoa nói, sự kiện súng Đức dùng để sát hại một cụ già sẽ không phải là một trường hợp riêng lẻ dễ dàng mở rồi đóng.

"Sau vụ Đồng Tâm, họ phát hiện, hóa ra là trang thiết bị quân sự của Đức đã được trang bị cho cảnh sát cơ động và đã dùng lâu nay. Và không biết họ đã đàn áp bao nhiêu vụ, bắn chết bao nhiều người nữa".

Ông nói thêm :

"Cứ tưởng chừng thì nó là việc nhỏ, nó không lớn lắm với cả hơn 1.000 súng. Nó không phải là số lượng nhiều đối với cả số lượng súng nhập hàng ngày, hàng tháng về Việt Nam. Thế nhưng nó lại đánh dấu, Việt Nam làm vậy rõ ràng có một hình thức nhập khẩu và tiêu thụ súng đạn bất hợp pháp ... Và tôi biết được, có những cơ quan trách nhiệm, thậm chí cơ quan tình báo của Đức, của một số nước theo dõi. Với uy tín trên thị trường quốc tế, đầu tiên là Việt Nam sử dụng vũ lực để tấn công một cái làng trong đêm khi người dân đang ngủ là sai trái. Đồng thời dùng vũ khí mua lậu. Thì những người mua bán, nhũng công ty kinh doanh vũ khí sẽ dè chừng với Việt Nam. Tất nhiên nó sẽ làm suy yếu việc Việt Nam tiếp cận với những vũ khí hiện đại của phương Tây trong thời gian tới. Vụ này mới bắt đầu thôi, có thể vào Quốc Hội Đức, vào Hội Nghị Châu Âu".

Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm cho biết Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Đức đang chuẩn bị một lá thư yêu cầu Bộ Ngoại giao Đức làm sáng tỏ vụ việc này. Đồng thời, Liên Hội đưa ra 5 yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam. Thứ nhất yêu cầu tòa án Hà Nội phải xét xử minh bạch và công bằng ; tiếp đến phản đối việc tra tấn dã man các tù nhân, đặc biệt 15 người Đồng Tâm trong tù hiện nay ; phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức ; chính phủ phải tuân thủ những cam kết trong Hiệp định EVFTA ; thứ năm yêu cầu thực thi việc thực nghiệm hiện trường vụ án Đồng Tâm để xác định sự minh bạch và công bằng cho những người đang bị xử án.

Bà nói thêm rằng vụ Đồng Tâm là một vụ tranh chấp đất đai giữa nhà nước và dân. Việc tranh chấp đưa đến sự việc giết cụ già 84 tuổi và tử hình hai người con là vi phạm nhân đạo và nhân quyền được qui định theo EVFTA.

Giang Nguyễn

Nguồn : RFA, 28/09/2020

Published in Diễn đàn

"Báo cáo Đồng Tâm để lưu lại tội ác của Chính quyền cộng sản và để vận động quốc tế cho cuộc điều tra độc lập"

Phạm Đoan Trang, RFA, 29/09/2020

Một bản "Báo cáo Đồng Tâm" vừa được công bố ấn bản lần thứ 3 vào cuối hạ tuần tháng 9, được cho biết là bản hoàn chỉnh nhất bằng song ngữ Việt-Anh, sau hai ấn bản trước đó lần lượt được phổ biến vào ngày 16/1/2020 và ngày 9/2/2020.

baocao01

Báo cáo Đồng Tâm, được thực hiện bởi nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, từng bị Chính quyền Việt Nam bắt giữ trong đợt người dân trong nước biểu tình chống hai Dự luật Đặc khu và An ninh mạng hồi tháng 6/2018.

Nhà báo Phạm Đoan Trang dành cho RFA một cuộc phỏng vấn ngắn về ấn bản thứ 3 của "Báo cáo Đồng Tâm". Trước hết, cô Phạm Đoan Trang cho biết về mục đích công bố ấn bản thứ 3 của Báo cáo Đồng Tâm, sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đồng Tâm kết thúc.

Phạm Đoan Trang : Mục đích của Will Nguyễn và tôi khi làm báo cáo này là chúng tôi tin rằng Chính quyền Cộng sản, hay các nhà nước độc tài nói chung, thì họ luôn luôn ghét văn bản. Chúng tôi hay nói đùa rằng "Nhà Sản sợ văn bản". Tức là, cái gì được ghi lại thì họ ghét và sợ. Bởi vì, họ quen với mọi thứ bằng miệng, chỉ đạo miệng hay bằng tin nhắn, lệnh miệng…mà không phải bằng văn bản để dễ chối tội sau này. Đặc biệt họ rất ghét những hành động sai trái của họ, thậm chí là những tội ác của họ bị ghi chép lại. Ghi lại mà dù chưa bao giờ được công bố thì họ cũng ghét và sợ.

Chính vì thế mà chúng tôi muốn làm báo cáo này. Mục đích đầu tiên là có tác dụng lưu trữ. Họ càng không muốn bị ghi lại (vụ án Đồng Tâm) thì chúng tôi ghi nó lại. Và, ghi lại bằng một ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh để cho người đọc trên thế giới biết đến vụ án. Đồng thời, báo cáo cũng được ghi lại bằng tiếng Việt để cho người Việt Nam đọc. Mục đích báo cáo bằng song ngữ là vậy.

Thứ hai nữa, chúng tôi rất mong đây có thể trở thành một bộ hồ sơ, một công cụ để những người có thể có năng lực và có quan tâm thì có thể đi vận động quốc tế cho vấn đề Đồng Tâm để giúp đỡ cho bà con Đồng Tâm ; ít nhất là họ tránh được án tử hình và chấm dứt việc họ bị khủng bố, đe dọa triền miên như thế này.

Chúng tôi rất muốn quốc tế có thể lên tiếng đề nghị để Nhà nước Việt Nam đồng ý cho phía quốc tế mở một cuộc điều tra độc lập về vụ án Đồng Tâm. Tôi biết trên thế giới có những tổ chức có thể làm những chuyện đó một cách độc lập. Thật sự, tôi nghĩ vấn đề Đồng Tâm cũng chẳng cần để chuyên gia quốc tế điều tra độc lập. Bởi vì, những sai phạm của công an đã quá rõ ràng trong quá trình tố tụng. Cho nên, thậm chí họ chỉ cần cho phép điều tra độc lập ở trong nước thôi thì cũng tìm ra được sự thật rồi. Hồi ngày 13/1, Tạp chí Luật Khoa đã gửi một bản câu hỏi đến Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng Bộ trưởng Tô Lâm hay Bộ Công an mà trả lời trung thực một trong những câu hỏi đấy thì cũng đầy thông tin. Nghĩa là đối với điều tra độc lập, tôi nghĩ về mặt chuyên môn hay kỹ thuật thì không khó và không cần đến quốc tế. Thế nhưng, chắc chắn khi quốc tế đề nghị thì may ra Nhà nước Việt Nam còn cân nhắc, chứ trong nước thì người dân không thể nào đối thoại với nhà cầm quyền cả.

RFA :Trong nội dung của bản báo cáo có những câu hỏi và câu trả lời. Vì sao lại chọn hình thức báo cáo như vậy ?

Phạm Đoan Trang : Như vừa mới nói là chúng tôi muốn báo cáo được lưu trữ lại và có thể tiếp cận đông đảo độc giả. Chúng tôi cũng muốn báo cáo được viết một cách đảm bảo nguyên tắc khoa học, tức là phải chính xác dựa vào sự thật, bằng chứng…nhưng phải được viết bằng cách dễ hiểu, ai đọc cũng hiểu. Tức là, những người không hiểu biết gì về pháp luật, không cần có hiểu biết gì về lịch sử tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, không cần quan tâm đến quy trình là nhà nước đã đền bù chưa…mà chỉ cần đọc báo cáo này thì có thể hiểu toàn bộ vụ án đấy. Bằng nhận thức thông thường là có thể hiểu toàn bộ bản chất vấn đề vụ án Đồng Tâm.

RFA : Chúng tôi thấy có một điểm nhấn mạnh trong báo cáo mà dường như truyền thông cũng không được biết nhiều. Nhờ chị Đoan Trang cho biết thêm chi tiết, qua báo cáo, khi vụ việc Đồng Tâm xảy ra vào đêm rạng sáng ngày 9/1/2020 thì có những thông tin nào được tiết lộ để cho biết rằng đây là một kế hoạch quy mô của Bộ Công an và Chính quyền Việt Nam tấn công Đồng Tâm ?

Phạm Đoan Trang : Theo như trong báo cáo, chúng tôi cũng đã vạch ra một điểm cho thấy rằng là không hề có chuyện công an đi đến bảo vệ việc xây dựng hàng rào Miếu Môn, rồi sau đó bị người dân từ trong làng kéo ra tấn công và công an tấn công ngược lại, truy sát và tiêu diệt các đối tượng, đồng thời vô hiệu hóa cuộc tấn công của bà con trong làng Đồng Tâm. Không có chuyện đó, mà tất cả là kế hoạch gọi là tác chiến đã được công an chuẩn bị từ lâu và họ chuẩn bị trên cả phương diện quân sự, vũ khí, số lượng quân lẫn phương tiện truyền thông.

Tôi nghĩ ít nhất đã có một cuộc diễn tập từ trước. Vào ngày 2/1, một người dân ở làng Đồng Tâm đã quay được một video clip diễn tập của công an giống y như buổi tấn công vào làng Đồng Tâm. Người quay clip đã gửi clip đó cho người dân làng Đồng Tâm. Sau đó, anh này cũng đã bị bắt. Trong cáo trạng có nêu chuyện đó. Clip này đã được gửi từ ngày 2/1, có nghĩa là công an đã tập dượt từ trước. Ngoài ra, còn rất nhiều các điểm khác cho thấy đã có sự chuẩn bị trước đó. Ví dụ như trên phương diện truyền thông chẳng hạn, họ đã hạn chế nội dung của một số facebooker nổi tiếng như Bùi Văn Thuận bị báo cáo hạn chế nội dung vào đúng ngày 8/1, trước khi xảy ra tấn công một ngày. Những facebooker khác thường hay nhận những lời kêu cứu từ dân làng Đồng Tâm như Phan Văn Bách, ở Hà Nội hay Bùi Thị Minh Hằng, ở Vũng Tàu cũng đều bị khóa facebook ngay trước giờ họ tấn công. Thật ra từ lúc buổi tối thì không khí đã rất căng thẳng, đã có rất nhiều tín hiệu SOS từ trong làng Đồng Tâm báo ra và tiếp theo là các trang web của làng Đồng Tâm đều bị đánh sập. Và, từ 3 giờ sáng đã có một làn sóng dư luận viên trên mạng chửi bới bà con Đồng Tâm rồi. Nếu không phải dư luận viên hay những người có nhiệm vụ thì chẳng ai thức từ 3 giờ sáng cả. Tức là đã có sự chuẩn bị từ trước rất kỹ càng.

RFA : Qua diễn tiến tại phiên tòa sơ thẩm, báo cáo nhấn mạnh những điểm nào để cho thấy phiên tòa này là không hợp pháp ?

Phạm Đoan Trang : Ngay từ đầu phiên tòa này đã không hợp pháp vì đã không đảm bảo quyền được xét xử công bằng (right to fair trial) của các bị cáo. Bởi do tất cả các lời khai mà phía công an có được nhờ vào ép cung và tra tấn. Chỉ vì điều đó thì đã khiến cho những lời khai trở thành vô giá trị rồi. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng họ vẫn tiến hành phiên tòa, thậm chí là đây là phiên tòa độc nhất vô nhị trong lịch sử (tư pháp) của thế giới vì phiên tòa kết tội dựa vào phim tài liệu.

Ngay từ đầu phiên tòa, họ đã cho chiếu một phóng sự tài liệu. Không biết đơn vị sản xuất phóng sự tài liệu đó là đơn vị nào, nhưng nó có đủ cắt ghép, dàn dựng, biên tập, lồng cả âm thành và nhạc vào để mô tả lại buổi tấn công-trận đánh của các chiến sĩ công an tối hôm đó. Có cả những nhân vật không rõ mặt ném cái gì đó cháy sáng từ trên xuống. Sau đó nửa cuối phóng sự, mô tả bi kịch của 3 gia đình chiến sĩ bị sát hại với nước mắt của vợ con họ…Đại khái đó là một phóng sự tài liệu và chẳng có tòa án nào trên thế giới dựa vào phóng sự tài liệu được biên tập cẩn thận như thế để kết tội người ta.

Về luật sư, cứ hễ luật sư muốn biện hộ cho bị cáo thì người ta cho chiếu ngay một cái clip nhận tội của bị cáo. Bị cáo nào cũng có clip nhận tội hết. Và họ nhận tội trong bộ dạng mặt mày bị sưng húp hay hình hài biến dạng bị teo tóp, gầy sọp. Nói chung nhìn qua là biết tất cả bị tra tấn.

Ngoài ra còn một điểm nữa chúng tôi nhấn mạnh trong báo cáo là công an vi phạm tố tụng ngay từ đầu, cụ thể đã vi phạm Điều 49 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tức là, khi công an là một bên gây án, tấn công vào làng, gây ra cái chết cho cụ Lê Đình Kình và công an cũng là bên điều tra.

Chúng ta không thể nào có được kết quả điều tra chính xác vì kẻ gây án lại chính là kẻ phá án, thì làm sao độc lập được ? Biên bản được công an lập thật là nực cười, tức là người nổ súng bắn chết cụ Kình thì được gọi là "bị hại" và người đó là cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội. Nói chung, tôi không thể hiểu nỗi tại sao lại trắng trợn và trơ trẽn đến như vậy ?

RFA :Trong bản báo cáo, chúng tôi cũng thấy tại khoản X liệt kê một số điều cho thấy Chính quyền Việt Nam đang vi phạm nhân quyền qua vụ án Đồng Tâm và phiên tòa xét xử vụ án này. Chị Đoan Trang có thể nêu lên một cách chi tiết về các điều minh chứng vi phạm nhân quyền đó ?

Phạm Đoan Trang : Vụ án này là một điển hình rất rõ ràng vi phạm những chuẩn mực tố tụng, vi phạm quyền xét xử công bằng cũng như vi phạm rất nhiều quyền khác, nhân quyền căn bản từ những việc bao gồm đánh đập, tra tấn, ép cung, biệt giam cho đến việc gọi là sử dụng truyền thông để tấn công và bôi nhọ các bị cáo, định hướng dư luận ngay từ đầu. Một trong những cơ quan tham gia tố tụng gồm cả điều tra và xét xử, thậm chí là bên gây án và dấu hiệu bất công đã quá rõ ngay trong phiên tòa. Như là luật sư của bào chữa cho các bị cáo, họ tranh tụng kiểu gì thì tòa án cũng không quan tâm, không trả lời, phớt lờ đi. Họ cứ đưa các clip nhận tội ra để làm bằng chứng rằng đã nhận tội rồi thì còn gì để nói nữa.

Còn phía luật sư của "bị hại", tức là luật sư của 3 cảnh sát được cho là đã chết trong vụ Đồng Tâm thì nói gì cũng được tòa đồng ý, hưởng ứng và ủng hộ.

Do đó, không chỉ vi phạm những điều về nhân quyền căn bản mà còn vi phạm một cách gọi là trơ trẽn, không màng che đậy. Và đến ngày 10/9 là ngày đỉnh điểm, khi công an và an ninh mặc thường phục có hành động sách nhiễu và tấn công luật sư. Họ đẩy luật sư từ trên cầu thang xuống đất.

Nếu phân tích thêm thì còn nhiều vi phạm lắm. Nhưng trong báo cáo thì chúng tôi chỉ nêu được một số vi phạm căn bản đối với luật pháp Việt Nam cũng như đối với luật pháp quốc tế.

RFA : Dưới góc độ của một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, chị Đoan Trang nhìn nhận qua vụ việc Đồng Tâm và phiên tòa Đồng Tâm diễn ra cho thấy điều gì tại đất nước Việt Nam ? Và, nếu vụ án Đồng Tâm trong những ngày sắp tới không được xét xử một cách nghiêm minh thì kết quả sẽ thế nào ?

Phạm Đoan Trang : Vụ án Đồng Tâm, tôi nghĩ đó là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng nhưng không phải theo nghĩa nghiêm trọng của nhà cầm quyền nói.

Nhà cầm quyền gọi đó là "vụ giết người và gây rối trật tự công cộng" ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tức là, nhắm vào việc buộc tội những người nông dân đã giết người và gây rối trật tự công cộng.

Tôi thì cho là vụ án nghiêm trọng theo một cách khác. Vụ án này nghiêm trọng vì vụ án có đầy đủ dấu hiệu của việc giết người, cướp của. Ở đây, tài sản của gia đình cụ Lê Đình Kình bị cướp, đặc biệt trong đó có giấy tờ liên quan quá trình tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm với nhà nước. Toàn bộ bằng chứng giấy tờ đó đều bị lấy sạch. Thậm chí, TV và tủ lạnh ở nhà cụ Kình cũng bị công an khuân đi. Tôi cho rằng đây là một vụ án giết người, cướp của và diệt khẩu.

Không phải ngẫu nhiên mà họ cố tình ngay lập tức biệt giam những người ở làng Đồng Tâm. Tất cả 29 người Đồng Tâm bị bắt thì lập tức họ bị biệt giam ngay từ đầu. Họ không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Tức là trong quá trình thẩm vấn, họ bị biệt lập, bị tra tấn và đặc biệt không ai trong số họ được biết những người còn lại ra sao. Họ chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau tại phiên tòa. Đương nhiên là họ không được gặp gia đình. Luật sư cũng chỉ được gặp họ trong thời gian cực kỳ ngắn trước khi phiên tòa diễn ra. Thật sự thì luật sư không thể nào làm được gì cả. Đấy cũng là điều vi phạm tố tụng vì luật sư không được tạo điều kiện để làm việc liên quan vụ án.

Còn tác động lâu dài từ vụ án Đồng Tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam từ nay trở đi, tôi nghĩ rằng vụ án Đồng Tâm có một tác hại rất lớn đối với Đảng cộng sản cầm quyền. Tức là, đối với họ thì có tác dụng tốt ở điểm vì thật sự đã gây ra một sự sợ hãi. Tôi tin rằng toàn bộ làng Đồng Tâm từ giờ phút diễn ra cuộc tấn công cho đến giờ là bà con sống trong sợ hãi, bà con bị đe dọa và khủng bố triền miên, bà con bị chia rẽ, phân hóa…Và những người sống sót được, tôi nghĩ họ bị sang chấn tâm lý và không bao giờ thoát khỏi nỗi sợ từ bây giờ cho đến cuối đời.

Với những người không phải là dân làng Đồng Tâm, dân chúng trong cộng đồng và toàn xã hội nói chung thì rõ ràng vụ án này cũng đã gây ra một nỗi khiếp sợ, ngay cả giới hoạt động nhân quyền, tôi nghĩ rằng họ cũng sợ. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được một nhà nước giết dân.

Tác dụng của vụ án Đồng Tâm đối với nhà cầm quyền đúng là đã gây ra sự sợ hãi thật. Nhưng tôi nghĩ rằng sau vụ này thì lòng tin của một bộ phận khá đông dân chúng vào Đảng cầm quyền và vào luật pháp của Việt Nam bị sụt giảm đáng kể. Bởi vì, người dân thấy rằng bao giờ kẻ mạnh cũng thắng và chính quyền luôn thắng. Bất cần lý lẽ, chính quyền cứ mang súng và mang còng đến là xong. Cho nên, họ không tin vào Đảng và không tin vào luật pháp nữa. Chẳng có luật nào xử người dân cả. Chẳng có tòa án nào công minh để cho họ dựa vào. Hay chẳng có luật sư nào có thể tranh tụng cho họ. Tóm lại, lòng tin của một bộ phận khá đông trong dân chúng, đặc biệt là các đảng viên bị giảm sút. Đó là thiệt hại đối với Đảng cộng sản cầm quyền.

RFA : Cảm ơn chị Phạm Đoan Trang dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với Đài Á Châu Tự Do.

Nguồn : RFA, 29/09/2020

**********************

Báo cáo Đng Tâm và n lc minh bch hóa cho tư pháp Vit Nam

VOA, 30/09/2020

Hai nhà hot đng va cho ra mt n phm mi nht cBáo cáo Đng Tâm nhm lưu gi s tht v vic trong tranh chp đt đai vi n lc minh bch hóa nn tư pháp Vit Nam và vn đng quc tế cho các nn nhân, bi vì "càng nhiu người biết v Đng Tâm, càng có nhiu cơ hi đt được công lý cho nhng người dân Vit Nam".

baocao00

Trang bìa Báo cáo Đng Tâm, phiên bn th ba, do Nhà báo Phm Đoan Trang và nhà hot đng Will Nguyn thc hin, công b ngày 25/9/2020.

Báo cáo Đng Tâmdài 128 trang vi 11 chương và 6 ph lc, trình bày song ng Anh Vit, do đng tác gi là nhà báo đc lp Phm Đoan Trang Vit Nam và nhà hot đng dân ch Will Nguyn Hoa K thc hin.

Hôm 30/9, ông Will Nguyn cho VOA biết v mc đích ra đi Báo cáo Đng Tâm được đăng ti trên trang Lut khoa Tp chí hôm 25/9 :

"Mc đích ca Báo cáo là thách thc phiên bn x kin ca Đảng cộng sản Vit Nam, cung cp cho mi người thông tin trc tiếp t chính dân làng Đng Tâm.

c bit, nhà báo Phm Đoan Trang có mi quan h khá tt vi nhng người đa phương, cho nên khi ch y thu thp được thông tin thì tôi rt vui khi dch thông tin này ra tiếng Anh đến thế gii, bao gm người Vit hi ngoi, các nhóm nhân quyn quc tế, các quan chc chính ph và các nhà lp pháp.

"Tôi tin rng nếu tôi có th giúp sa cha s bt công bng mt cách nào đó đ giúp đ người yếu thế, nhng người b áp bc hoc nhng người b thit thòi thì tôi s làm.

"Cũng ging như lúc tôi giúp nhng người biu tình vào tháng 6/2018, viết Báo cáo này vi ch Đoan Trang là điu chính nghĩa".

Bà Phm Đoan Trang phát biu trên đài SBS hôm 28/9 v mc đích viếBáo cáo Đng Tâm :

"Chúng tôi mun ghi li vì cng sn không s gì bng vic b ghi li và b phê bình. Khi b ghi li h s cm thy không an tâm.

"Chúng tôi cũng hy vng rng cng đng người Vit có th dùng Báo cáo này như mt công c đ vn đng cho người dân Đng Tâm nói riêng và vn đng cho các vn đ đt đai hay nhân quyn Vit Nam nói chung".

Nhà hot đng dân ch Will Nguyn, người b chính quyn Vit Nam bt giam và truy t v cáo buc "gây ri trt t công cng" khi tham gia biu tình phn đi d lut Đc Khu và An Ninh Mng ti thành ph H Chí Minh vào năm 2018, cho VOA biết thêm k vng ca ông khi đưa thông tin v Đng Tâm ra thế gii :

"Bng cách đưa thông tin ra thế gii, tôi hy vng nhiu người s hiu rng Vit Nam tt c các h thng đu chng li người dân như thế nào : Cnh sát, truyn thông, h thng tư pháp tt c đu do mt đng kim soát. Tình trng này có đúng không ? Có công bng không ? Bn có mun sng trong mt xã hi như vy không ? Dĩ nhiên là KHÔNG.

"Tôi thường nói vi các bn tr Vit Nam, c người trong nước và ngoài nước : Nếu bn mun ci thin cng đng ca mình, hãy làm mt điu gì đó, không quan trng vic ln hay nh, ch cn là mt điu tích cc. Như vy vn tt hơn là không làm gì c !

"Nhng n lc nh theo thi gian s dn đến s thay đi to ln. Và vBáo cáo Đng Tâm cũng vy : càng nhiu người biết v Đng Tâm, càng có nhiu cơ hi đt được công lý cho nhng người dân Vit Nam".

baocao03

Báo cáo đăng hình Cảnh sát cơ động tn công vào Đng Tâm ngày 09/01/2020. Hình do mt người dân Đng Tâm n danh cung cp cho Nhóm làm Báo cáo.

Ni dung ca báo cáo xoay quanh v đng đ gia lc lượng công an và người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc, Hà Ni, vào đêm mng 8, rng sáng mng 9/01/2020 khiến ông Lê Đình Kình, th lĩnh tinh thn ca người dân Đng Tâm và ba công an, thit mng. Báo cáo cũng nêu các din biến sau đó cho ti hết phiên xét x sơ thm t ngày 7-14/9/2020 va qua khi hai người dân b nhà cm quyn Vit Nam tuyên án t hình và 27 người khác b án tù t tù treo đến tù chung thân.

Báo cáo Đng Tâm cung cp c thông tin nhanh ln kiến thc có giá tr dài hn cho người đc, nhưHi nhanh đáp gn (Chương 2), Bi cnh v tranh chp đt đai Đng Tâm (Chương 3), Đ i sách ca chính quyn : thông tin bt nht và đàn áp (Chương 5), Các đim còn gây tranh cãi trong v tn công (Chương 6), và đc bit, Các vi phm ca cơ quan t tng đi vi chính lut pháp Vit Nam (Chương 9), Các vi phm xét theo tiêu chun nhân quyn quc tế (Chương 10).

Báo cáo cũng nêu 5 khuyến ngh bao gm vic kêu gi cng đng quc tế cn phi gây sc ép buc chính quyn Vit Nam phi m mt cuc điu tra công bng và khách quan v v Đng Tâm.

Khi được hi v kết qu bước đu ca vic vn đng quc tế cho nn nhân Đng Tâm, ông Will Nguyn cho biết :

"Chúng tôi đã chuyn Báo cáo cho đi din B Ngoi giao M ti Vit Nam, cũng như Liên minh Âu Châu. H thông báo rng h đang theo dõi cht ch v vic.

"Phía M cho biết h có th s nêu v Đng Tâm trong Đi thoi Nhân quyn Vit M sp ti".

Nhà báo Phm Đoan Trang cho biết trên Facebook rng Báo cáo Đng Tâm đu tiên được công b vào ngày 16/01, mt tun sau khi din ra v đng đ Đng Tâm.

"Vào ngày 24/6, ba trong s năm tác gi và biên tp viên ca Báo cáo đã b bt. Đó là ch Cn Th Thêu và hai con trai Trnh Bá Phương - Trnh Bá Tư", hơn bn tháng sau khi nhóm công b phiên bn th hai, nhà báo Phm Đoan Trang cho biết.

VOA, 30/09/2020

Published in Diễn đàn

Vì sao án sơ thm Đng Tâm gây bt bình và phn ng trong công lun ?

Thiện Ý, VOA, 28/09/2020

Trong bài viết và thuyết trình trước chúng tôi đã trình bày "Bn án sơ thm v Đng Tâm gây bt bình trong công lun thế nào ?"

dongtam1

C Lê Đình Kình và tướng Nguyn Đc Chung thi còn là ch tch y Ban Nhân Dân Hà Ni.

Trong bài viết thuyết trình hôm nay, chúng tôi s đưa ra mt s nhn đnh như câu tr li cho vn đ đt ra, là "Vì sao án sơ thm v Đng Tâm gây bt bình và phn ng quyết lit trong công lun ?"

Câu tr li tng quát : là vì đó là bn án phi pháp lý, bt công, tin đnh mang tính áp đt. Mt bn án nhm trn áp, trit tiêu, thay vì gii quyết nhng đòi hi hp pháp, chính đáng ca nông dân xã Đng Tâm khiếu kin v quyn s dng 59 ha đt nông nghip ca h. Tt c nhm thc hin ý đ bo v cho k được "li ích nhóm" bng mi cách, mi giá ca nhà cm quyn có chc năng gii quyết tranh chp đt đai xã Đng Tâm.

Tht vy, chúng tôi ln lượt lý gii và chng minh tng đim trong câu tr li tng quát va đưa ra.

1. Bn án sơ thm Đng Tâm là bn án phi pháp lý, bt công, tin đnh mang tính áp đt :

1) Phi pháp lý : vì trong quá trình điu tra xét hi ca công an và din tiến xét x trong các phiên Tòa, đã không tuân th pháp lut, vi phm th tc t tng hình s ca chính chế đ đương quyn ti Vit Nam.

C th :

- Đi vi lut sư bào cha : Ngăn cn lut sư thc hin tác v ngh nghip. Như ch cho lut sư làm nhim v bào cha cho các b cáo, sau khi đã hoàn tt cuc điu tra ; ngăn cn tiếp xúc vi các b cáo trước cũng như trong các phiên Tòa ; không cho tiếp cn và khước t yêu cu được cung cp, tiếp cn các tài liu chng c có li cho các b cáo, vi lý do tài liu mt (Kế hoch 419)hay không cn thiết

- Đi vi các b cáo : không tôn trng quyn được suy đoán là vô ti cho đến khi có bn án chung thm ; đã dùng cc hình tra tn, ép cung trong quá trình điu tra xét hi, khiến các b cáo vì s hãi phi nhân ti. S hãi đến đ ra trước Tòa không giám t cáo, đ ch th hin qua câu hi gián tiếp đ biết, ca lut sư đưa ra, rng "Nếu nhng ai CÓ b tra tn trong giai đon điu tra thì ngi yên. Nếu nhng ai KHÔNG b tra tn trong giai đon điu tra thì vui lòng giơ tay" ; thì ch có 10 cánh tay giơ lên, còn li 19 người không giơ tay được suy đoán là b tra tn. Như vy là vi phm lut pháp quc ni và quc tế cm dùng cc hình tra tn ti nhân

- Đi vi thân nhân, qun chúng, quc tế : Tòa đã không cho bt c thân nhân nào ca các b cáo có mt trong phòng x án ; cũng như người dân thường và đi din báo chí (tr báo chí nhà nước) và t chc bo v nhân quyn quc tế b ngăn cn tham d các phiên x

2) B
n án bt công, tin đnh mang tính áp đt :

- Bt công vì bn án đã x pht nng n nhng người vn là nhng nông dân lương ho. Nay ch vì giám khiếu kin kêu oan v đt đai, không mun phm pháp hay không có ý đnh và hành đng phm pháp. Nhưng nay b nhà cm quyn chc năng đy vào mt hoàn cnh, b bao vây tn công gia ban đêm, đ to c bt giam và kết ti "giết người" và "Chng người thi hành công v". Mt người dân b công an bn chết (ông Lê Đình Kình), th phm không b truy t, theo s dàn dng hin trường, vi lý do nn nhân chng đi, có trái lưu đn trong tay, nên phi bn chết. Ba công an chết vì té "giếng k thut", thì 3 người dân li b kết ti giết người, da trên bng chng áp đt, mơ h. Hai trong 3 người này lãnh án t hình, đu là con cháu nn nhân Lê Đình Kình, được coi là Th lãnh tinh thn v khiếu kin đt đai Đng Tâm. Ông Kình, mt đng viên cng sn lão thành 84 tui, 57 tui đng, tng là đng chí ca lc lượng c ông an tn công, nay b ng chí" ca mình gán cho danh hiu "đa ch cường hào mi", b bn chết ; khi tn công bt ng quy mô ln vào thôn Hoành, xã Đng Tâm đêm rng sáng ngày 9/1/2020.

Như vy, nếu bn án sơ thm đã bt công vi 29 người dân Đng Tâm b cáo, thì vi cái chết ca 3 người trong dòng h Lê Đình, qua bn án Sơ Thm Đng Tâm ngày 14/9/2020, phi chăng Tòa án Vit Nam như mun ly li công bình cho ba công an chết thm dưới "h k thut" ? Mt hình thc tr thù thi trung c "Mt đn mt, răng đn răng", "3 mng công an" đi "ba mng dân oan" như trong hin v ?

- Bn án tin đnh, mang tính áp đt, được th hin qua din tiến vi lut và kết qu v x án bng mt bn án sơ thm như được đnh trước. Vin kim sát đóng vai công t, đ ngh mc án thế nào, thì chánh án và HĐXX, sau 2 ngày ngh án, kết án gn đúng như vy. Điu này có l đã không làm ai ngc nhiên, vì nn tư pháp ca chế đ đc tài đng tr ti Vit Nam vn thế. Tt c đu dưới s lãnh đo ti cao, sâu sát ca ng cộng sản Việt Nam". Lut là ng ta", ng ta" là lut mà ! Vì theo lý lun Marxist-Leninnist, lut pháp nào thì cũng ch là công c ca giai cp thng tr đ trn áp nhân dân b tr mà thôi ! Thc tế Đảng cộng sản Việt Nam đã vn dng trit đ lý lun này.

2. Bn án th hin ý đ đen ti, là bo v cho k được "li ích nhóm" bng mi cách, mi giá ca nhà cm quyn có chc năng gii quyết tranh chp đt đai xã Đng Tâm

Tht vy :

1) Vì li ích nhóm(là nhóm tài phit quân đi cn đt đu tư kinh tế (Công ty vin thông Viettel và nhóm quan tham ti đa phương đã trót đánh tráo s tht đ th li) nên trong sut quá trình khiếu kin ca nhân dân xã Đng Tâm kéo dài t bn năm qua (2016 -2020), các cơ quan chc năng gii quyết khiếu kin đt đai Đng Tâm, trước sau ch dùng bin pháp đi phó, ch không đưa ra gii pháp tha đáng nào cho đòi hi hp pháp chính đáng ca người dân, liên quan đến quyn s dng 59 ha đt Đng Tâm.

Người dân Đồng Tâm luôn khẳng định 59 ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của Đồng Tâm từ bao đời nay, không phải đất quốc phòng. Mảnh đất này tiếp giáp với mảnh 47,36 ha đã được giao cho Bộ Quốc phòng từ lâu như một phần của sân bay Miếu Môn.

Theo người dân Đng Tâm, s dĩ có s tranh chp này, là do các cán b đa phương (quan tham) đã lp l khi báo cáo v hai khu đt này khiến chính quyn hiu nhm khu 59ha cũng trùng vi khu 47,36 ha đã được giao choB Quc phòng t lâu.

Bng chng là ngày 26/3/2018 : Quân đi cho đào hào quanh khu 47,36 ha đ phân đnh vi khu đt nông nghip Đng Sênh khiến dân Đng Tâm rt phn khi. Ông Lê Đình Công nói vi BBC vào thi đim đó rng "Quân đi đã có chiu hướng ng h nhân dân Đng Tâm".

2) Thế nhưng, cũng vì "li ích nhóm" nên các cơ quan chc năng trước sau ch dùng bin pháp đi phó vi nông dân đ đt mc tiêu cao nht là bo v cho k được 59 ha là đt quc phòng. Do đó đã đy v tranh chp đt đai t mt v khiếu kin dân s dn đến v án hình s t thp đến cao.

- C th, vào ngày 15/4/2017, khi 9 người dân Đng Tâm được gii chc mi ra khu đt có tranh chp đ 'làm vic' thì b bt đưa v giam gi ti Hà Ni, trong đó có ông Lê Đình Công và người cha là Lê Đình Kình. Dân Đng Tâm đáp tr bng cách bt gi 38 cán b và cnh sát, giam ti nhà văn hóa thôn trong 7 ngày. Sau đó mt s người b bt b truy t v ti"chng người thi hành công v", và "bt giam người trai pháp lut."

- Thế ri ngày 9/1/20, hàng ngàn công an và cnh sát cơ đng đã m b ráp bt ng, ban đêm tn công vào thôn Hoành, xã Đng Tâm, làm mt người dân b chết, 3 công an thit mng. Tt c 29 người b bt giam, truy t v hai ti "giết người" (Điu 123 BLHSVN) và "chng người thi hành công v(Điu 330 BLHSVN). Vi các bn án nng n như bn án sơ thm va tuyên hôm 14/9/2020. Các lut sư nói nếu có thc chuyn h gây ra cái chết ca ba người hôm 9/1 thì đó ch là chuyn t v quá mc hay giết người trong trng thái b kích đng mnh. Trong khi nguyên nhân đưa đến cái chết rt mù m, có tính áp đt đ có cơ s kết ti các b cáo mt cách oan sai.

Như vy là t mt v khiếu kin đt đai mang tính hành chánh, pháp lý đã dn đến các v án hình s, ngoài ý mun ca người dân Đng Tâm. Thế nhưng, theo nhn đnh ca chúng tôi, dường như đu nm trong ý đ ca nhà cm quyn chc năng, mun"mượn gió b măng". Nghĩa là, dường như nhà cm quyn chc năng(Thanh tra chính ph và các cơ quan chc năng khác các cp)c tình không gii quyết nguyn vng ca dân bng gii pháp hành chánh (quyết đnh hành chánh) hay pháp lý (gii quyết tranh chp trước cơ quan tài phán dân s có thm quyn). Trái li, đã dùng mi bin pháp trn áp, đy người dân Đng Tâm đến hoàn cnh phm pháp (v án hình s). Nghĩa là hình s hóa v vic đ có c trng pht, trit tiêu đòi hi quyn li hp pháp, chính đáng ca người dân Đng Tâm và răn đe các dân oan khiếu kin các v vic khác. Vì ch có th dùng Tòa án, mt công c ca nn chuyên ch ính cng sn, mi có th trn áp, trit tiêu mi đi kháng, đ bo v "li ích nhóm" như trong hin v.

Thc tế, din tiến v khiếu kin đt đai ca người dân thôn Hoành, xã Đng Tâm và cách đi phó trong 4 năm qua ca các cơ quan chc năng gii quyết khiếu kin đt đai, t đa phương đến trung ương đã nghim đúng như vy. Thc tế là sau bn án hình s sơ thm ngày 14/9/2020, 59 ha đt tranh chp s thuc v đt quc phòng, phc v cho "li ích nhóm". Nhng người dân Đng Tâm t đây s câm hng, cúi đu chp nhn s phn con dân như "cá nm trên tht". Vì nhng người cm đu khiếu t(Nhóm Đng thun) k s mt mng, người ngi tù nhiu năm.

Là vì v khiếu kin đt đai ca tp th nông dân xã Đng Tâm có tính dân s, đ đòi quyn li hp pháp chính đáng ca người dân, thc hin quyn làm ch. Đúng ra phi được gii quyết bi cơ quan chc năng hành chánh có thm quyn,bng mt quyết đnh hành chánh. Nếu không chp nhn quyết đnh hành chánh, nông dân có quyn cu vin đến Tòa án đ được gii quyết trong mt v tranh chp quyn li dân s gia tp th nông dân Đng Tâm và cơ quan ra quyết đnh. Tòa s căn c theo lut pháp đ xét x xem nhng đòi hi ca nông dân có chính đáng, có theo đúng quy đnh th tc khiếu kin và cơ quan ra quyết đnh bác khước nh