Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nguyễn Vũ Bình, 21/08/2017

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tieng DanViet Media, 21/08/2017

Published in Video

Trước tình hình thế gii din biến phc tp, Trung Quc ngày càng khuếch trương ch nghĩa bá quyn, Tng Thng Hoa Kỳ Donald Trump va nhm chc vi nhng chính sách ngoi giao cng rn và khó lường, giáo sư Tương Lai cho rng dân ch hóa là vn đ ct lõi để to sc mnh cho Vit Nam.

dchoa1

Người biu tình cm biu ng trong mt cuc biu tình chng Trung Quc Hà Ni. (nh tư liu)

Giáo sư Tương Lai nguyên Vin trưởng Vin Xã hi hc Vit Nam, tng là thành viên ca T Tư vn ca Th Tướng Võ Văn Kit, nói vi VOA rng chưa lúc nào các trí thc Vit Nam li ưu tư v vn nước như hin nay. Giáo sư nói chưa lúc nào mà ý tưởng "cùng tc biến, biến tc thông" (có nghĩa là s vt phát trin ti cc đim, khi cùng tn, thì tt phi biến hóa) li có tác đng đến ông như hin nay và nht là không nên biến Vit Nam thành quân c gia các nước ln :

"Chưa lúc nào mà ý tưởng ‘cùng tc biến, biến tc thông’ có tác đng đến tư duy ca tôi bng lúc này. Lúc mà thế gii đng trước nhng chuyn biến d di, trong đó có s kin ông Trump. Chính trong nhng cnh khó lường trong quc sách ca ông Trump, nht là đi vi Trung Quốc, đ Vit Nam không là quân c mt trong cuc chơi gia các nước ln, mà nước nào trước hết cũng vì dân tc ca h. Tôi không mun Vit Nam mt ln na tr thành quân c trong cuc chơi gia các nước ln".

Điều quan trng nht, theo giáo sư Tương Lai, giới lãnh đo Hà Ni phi chp ly thi cơ này đ thc hin nhanh quá trình dân ch hóa :

"Dân chủ hóa đ to sc mnh cho đt nước. Đây là mt đim ta vng chc cho mt thế đng mi. Tt nhiên là mt điu mà ông Nguyn Phú Trng khó nghĩ ti lm. Song, tôi chắc chn rng nhng người biết rõ din biến ca thi cuc ngay trong gii cm quyn chóp bu và nhiu người khác na không th không thy".

Vì sao phải thc hin quá trình dân ch hóa ? Theo giáo sư Tương Lai, trong my thp niên qua, Vit Nam đã lún sâu vào sự l thuc vi Trung Quc vì gii lãnh đo Hà Ni đã chn sai mô hình phát trin đt nước :

"Do những người lãnh đo đã chn sai mô hình phát trin. Mt mô hình đã sp đ ca Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. Vi nhim kỳ ca Tng bí thư Nguyn Văn Linh, do sự thin cn và mù ti, vi m giáo điu cũ mc. Thế h lãnh đo t ông Linh v sau đã chui vào cáo thòng lng Thành Đô (Hi ngh Thành Đô gia lãnh đo Vit Nam và lãnh đo Trung Quc năm 1991), khiến Vit Nam bây gi tr thành mt nước lc hu quá nhục nhã".

Theo giáo sư Tương Lai, thoát trung không phi là bài Hoa. V trí đa lý ca Vit Nam buc Vit Nam phi chung sng vi nước láng ging đông dân nht thế gii. Nhưng Vit Nam phi khng đnh thế đng ca mình da trên li thế v đa chính tr đ được coi trọng trong "thế c" gia M và Trung Quc. Giáo sư Tương Lai khuyên Vit Nam nên hc hi quá trình dân ch hóa ca Myanmar :

"Hãy nhìn sang Myanmar, Tổng thng Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi đã to cho đt nước mình mt thế đng như thế nào. Biên gii Myanmar-Trung Quốc dài gp đôi biên gii Vit Nam – Trung Quc. Đó là tm gương đ chúng ta thy. Vit Nam và Myanmar có nhiu quan h tương đng. Vì sao bây gi Mynamar mt thế đng khác vi Vit Nam ? Vì ông Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi đã dám dân ch hóa đt nước Myanmar".

Theo định nghĩa triết hc phương Tây, Dân ch hóa là quá trình chuyn đi t các th chế quân ch, đc tài, toàn tr sang th chế dân ch. Chúng ta cũng không cn nhiu bng chng đ chng minh dân ch hóa là tt yếu, mt phn bi dân chủ hóa đang ngày càng tr thành khuynh hướng chính tr ch đo ca toàn thế gii.

"Theo tôi, những ai có tm nhìn mi và đ bn lĩnh hành đng, người đó s đi vào lch s. Nếu không, h s tr thành ti đ ca lch s".

Theo giáo sư Tương Lai, Vit Nam không nên trì hoãn hay né tránh vấn đ này, bi nếu mt nhà nước không t dân ch hóa mình thì thế gii, hay nói đúng hơn là nhng đòi hi chính tr toàn cu, s buc nhà nước đó phi tiến hành dân ch hoá. Đó cũng chính là bi cnh hin nay, như li giáo sư nói ‘cùng tc biến, biến tc thông’ – Vit Nam đang gp sc ép t bên ngoài và nếu Vit Nam không phát trin thông qua dân ch hóa thì không còn cơ hi tn ti.

VOA tiếng Việt, 30/01/2017

Published in Diễn đàn
Trang 2 đến 2