Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 li hp. Đây là kỳ hp th 12 và ln này, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam li tiếp tc tho lun v la chn, sp đt nhân s lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, nhim kỳ t 2021 đến 2026.

bch1

Ông Nguyễn Phú Trng ch trì và phát biểu khai mạc Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ngày 16/05/2020.

Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không nuôi tham vng duy trì quyền lãnh đo toàn din, tuyt đi ti Vit Nam, lãnh đo các t chc đng t phường - xã - th trn, qun - huyn - th xã, tnh - thành ph và Ban Chấp hành trung ương không chia nhau nm gi h thng chính tr, h thng công quyn tương ng thì qui hoch - sp đt nhân sự ca Ban Chấp hành trung ương là chuyn riêng ca đng, chng có ai ngoài đng bn tâm nhưng vì ngược li nên không th không bàn.

Khổ là vì công chúng không th không bn tâm, không th không bàn nên các viên chc lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam, đc bit là ông Nguyn Phú Trng, Tổng bí thư, tiếp tc nói v nhân s và… tiêu chun la chn nhng k s ngi trên đu thiên h.

Hi ngh 12 ca Ban Chấp hành trung ương đng khóa 12, ông Trng li tiếp tc nói v tiêu chun la chn y viên B Chính tr, thành viên Ban Bí thư và các y viên ca Ban Chấp hành trung ương đng nhim kỳ ti. Tuy nhiên, ln này : gương mu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhim… không được đt đnh như tiêu chun có tính tt nhiên ging như trước na.

Ông Trọng ch nêu nhng yếu t va k như nhng… gi ý đ các y viên Ban Chấp hành trung ương đương nhim tho lun. Ông liên tc dùng hai ch "phi chăng" và khi tường thut, h thng truyn thông chính thc đt rt nhiu du hi sau các ý kiến ca ông Trng (1).

***

Giống như trước, nhng ý kiến ca ông Trng về qui hoch - sp đt nhân s cho Ban Chấp hành trung ương đng khóa 13, khiến rt nhiu người cm thy ông Trng không được… tnh táo. Không có thông tin nào v vic ông Trng không được bình thường nhưng rõ ràng là ông thiếu tnh táo. Có người tnh táo nào li đt vn đề như thế này : Phải chăng trong thi đim hin nay cn nhn mnh s gương mu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhim ?

Đặt vn đ kiu đó có khác gì bo rng, trước đây, c đng ln ông cùng xem gương mu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhim là… chuyện vt và thi đim hin nay, cũng không nht thiết phi xem gương mu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhiệm là chuyện ln.

Nếu tht s xem gương mu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhim là quan trọng, chng người nào tnh táo li dùng hai ch… phi chăng ! Tuy nhiên đó vn chưa phi là đim đáng ngm nghĩ.

Suy giảm trí nh là mt trong nhng yếu t thường thy nhng người thiếu tnh táo mãn tính. Khi t vn mình và các đng đng lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam : Phải chăng trong thi đim hin nay cn nhn mnh s gương mu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vọng quyền lc, được qun chúng tin cy, tín nhim (?) - ông Trọng quên béng, trước nay, ông và các đng chí tng xác đnh nhng yếu t y là tiêu chí qui hoch - sp đt nhân s… vô s ln. Thm chí chúng đã được đưa vào nhiu văn kin ca đng.

Suy giảm kh năng phán đoán, nhn đnh là mt yếu t khác ca thiếu tnh táo. Khó có th ông Trng và các đng đng lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam đ s tnh táo cn thiết khi thường xuyên loay hoay vi vic, làm sao la chn được nhng đng viên gương mu, không tham nhũng, cơ hội, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhim để đt vào nhng v tr lãnh đo trong đng, sau đó lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn.

Tai sao ông Trọng và các đng đng lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam ti lui bàn bc, xem đi, xét li trong rất nhiu năm, b ra rt nhiu thi gian, công sc, chưa k phi liên tc m công kh chi nhiu khon khng l cho vô s kỳ hp Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhiu khóa mà không ai tnh ra đ thy rng, chng khó chút nào nếu mun tìm - chn nhng đng viên gương mẫu, không tham nhũng, cơ hi, không tham vng quyn lc, được qun chúng tin cy, tín nhim ?

Ví dụ công b nhng bn kê khai tài sn ca các đng viên thuc din phi kê khai tài sn, t s thy ngay ai tham nhũng, ai không, khỏi phi âu lo vì chn lm những ktham nhũng lãnh đạo đng, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ! Đã gương mu thì chắc chn không giàu có bất minh, không thể gây nghi ngi vì mâu thun gia thu nhp hp pháp và giá tr tài sn và dư sc gii trình hp lý v ngun gc tài sản.

Tương t mun loi tr nhng phn t hi, tham vng quyn lc thì chỉ cn xem li tt c các t chc đng t B Chính tr, Ban Bí thư, Ban Chấp hành trung ương đng tr xung… T chc nào tng chn nhng phn t bt ho như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hi,… đ đt vào vị trí lãnh đo đng, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn thì không cho nhng cá nhân lãnh đo các t chc đó, cũng như nhng cá nhân tng tham gia b phiếu, tham d vào vic la chn, sp đt nhân s lãnh đo cơ s đng các cp nhim kỳ tới na.

Chẳng có bng chng nào rõ ràng hơn v bn ch hi và tham vng quyn lc của nhng cá nhân lãnh đo các t chc đng cũng như nhng cá nhân tng tham gia b phiếu chn nhng phn t bt ho làm lãnh đo, k clãnh đạo cp chiến lược. Có cơ hvà nuôi tham vọng quyn lc thì mới l đi các sai phm nghiêm trng mà nhng phn t bt ho tng có trước đó, tha hip vi cái xu đ duy trì, m rng quyn lc bng cách đy các phn t bt ho lên nhng v trí cao hơn.

Xử lý hàng lot phn t bt hảo đã được la chn nhưng l đi trách nhim qui hoch - sp đt nhng phn t này chính là biu hin đáng s nht v mc đ hi và tham vng quyn lđã vượt xa ngưỡng có th chp nhn !

Dù văn minh đã tiến nhng bước rt dài nhưng đến bây gi nhân loi vẫn ch có mt cách đ xác đnh cá nhân có được qun chúng tin cy, tín nhim hay không : Bỏ phiếu ! Khi xác đnh điu này như mt tiêu chí đ la chn, sp đt nhân s lãnh đo cơ s đng các cp cho nhim kỳ mi và đc bit là la chn các y viên Ban Chấp hành trung ương đng khóa 13, sao không dùng cách y ? Không dùng cách y thì ly gì làm cơ s đ xác đnh các cá nhân mà đng la chđược qun chúng tin cy, tín nhim ?

Dẫu Đi hi Đi biu đng toàn quc ln th 13 là chuyn riêng ca đng nhưng gt qun chúng sang mt bên rõ ràng là chuyện không phi, vì ging như các đi hi nhng khóa trước, đng s sp đt nhân s lãnh đo nhà nước, quc hi, chính ph, lãnh đo cơ quan dân c và chính quyn các đa phương. Tuy b bu c quc hi và hi đng nhân dân các cp có th gây ngộ nhn v… dân ch "ta" nhưng thc tế ta ch ra, b các cuc bu c này đ thay bng b phiếu tín nhim lãnh đo cơ s đng các cp là… hp lý nht !

Khi quần chúng không có cơ hi bày t s tin cy, tín nhim các cán b được đng la chn, sp đt làm lãnh đạo các t chc đng và t đó tr thành lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn các cp, s không bao gi có th tìm ra cách bin gii v viđược qun chúng tin cy, tín nhim để… đ thông qun chúng ! Chưa k phi tính đến thc tế, chính đảng viên còn không có quyn bu trc tiếp c Bí thư phường, xã đ thn trng khi tuyên bđược qun chúng tin cy, tín nhilà tiêu chuẩn qui hoch nhân s !

Quần chúng tin cy, tín nhilà một loi trang sc xa x, ngoài tm vi ca đng, không nên ráng… sắm ! Mt khác phi nh : Thiên h tnh c ch không phi ngược li. Nghĩ ngược li là thiếu tnh táo và hết sc khó hiu !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/05/2020

Chú thích

(1) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tieu-chuan-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-khong-tham-nhung-tham-vong-quyen-luc-1655906.tpo

Published in Diễn đàn

Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam đang đến gần nhưng qua theo dõi báo chí thì chúng ta có thể thấy được sự bế tắc toàn tập của họ. Ông Nguyễn Phú Trọng, có lẽ vì sức khỏe không được tốt nên rất ít xuất hiện. Ngay cả trong đại dịch Covid-19 cũng không thấy ông đâu.

Tuy nhiên những lúc ông Trọng xuất hiện hiếm hoi thì chỉ có một vấn đề được ông ấy quan tâm đó là vấn đề nhân sự cho Đại hội 13 của đảng. Tất nhiên là như vậy vì với bất cứ tổ chức chính trị nào thì hai vấn đề "tư tưởng chính trị" (đường lối) và "nhân sự cán bộ" luôn là quan trọng nhất. Ngay từ cuối năm 2018 thì Đảng cộng sản đã thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội của Đảng, gồm : Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế xã hội, Tiểu ban Điều lệ đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Trong đó hai tiểu ban quan trọng nhất là Tiểu ban văn kiệnTiểu ban nhân sự đều do ông Trọng làm trưởng ban.

NSDH13-1

Những lúc ông Trọng xuất hiện hiếm hoi thì chỉ có một vấn đề được ông ấy quan tâm đó là vấn đề nhân sự cho Đại hội 13 của đảng

Về tư tưởng đường lối của Đảng cộng sản thì có thể thấy là họ hoàn toàn bế tắc vì chủ nghĩa cộng sản đã bị cả thế giới lên án là tội ác chống lại nhân loại. Trong khi đó tiêu chuẩn để cơ cấu cán bộ cho Đại hội 13 vẫn là :

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc.

- Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

- Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban chấp hành Trung ương. Nói tóm lại là phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc (chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài).

Khi tư tưởng đường lối của đảng đã bế tắc thì nhân sự sẽ khủng hoảng theo, vì bất cứ một chính đảng nào cũng chỉ đoàn kết được với nhau khi cùng chia sẻ một tư tưởng chính trị. Một tổ chức chính trị mà không có tư tưởng chính trị được văn bản hóa thành một Dự án chính trị thì không có lý do gì để tồn tại. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chết. Đảng cộng sản đã hoàn toàn trần trụi về mặt tư tưởng vì vậy họ chỉ còn gắn kết với nhau bởi quyền lợi. Thế nhưng quyền lợi vật chất luôn là thứ gây chia rẽ thay vì đoàn kết trong các tổ chức. Khi tiền bạc là thứ duy nhất để kết dính các thành viên thì Đảng cộng sản đã biến thành một tổ chức mafia chứ không còn là một tổ chức chính trị nữa.

Có lẽ cần nhắc lại qui luật "hai trong ba", trong ba thứ : Lương thiện, Cộng sản và Trí tuệ thì luôn luôn chỉ có hai thứ "đồng hành" được với nhau. Có nghĩa là một người Cộng sảnLương thiện thì không thể có Trí tuệ, hoặc một người Cộng sảnTrí tuệ thì không thể Lương thiện và một người vừa Lương thiện vừa Trí tuệ thì không thể là Cộng sản. Cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas từng có một câu nói nổi tiếng rằng : "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu". Thực ra câu nói này chỉ để an ủi những người cộng sản phản tỉnh chứ thực ra câu này phải đổi lại như sau mới chính xác : "20 tuổi mà theo cộng sản là ngu, 40 tuổi mà theo cộng sản là gian".

Nhiều người có thể lầm lẫn về điều này nhưng ban lãnh đạo Đảng cộng sản thì họ biết rất rõ. Ông Trọng viết trong một bài báo gần đây :

"Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự".

Khi lý tưởng không còn thì chỉ còn những kẻ cơ hội. Họ tìm mọi cách ‘chui sâu, leo cao’ để trục lợi cho bản thân và gia đình. Làm gì có người hy sinh cho lý tưởng cộng sản bây giờ. Năm 1945 chỉ với 2.000 đảng viên, Đảng cộng sản đã cướp được chính quyền nhưng giờ đây với 5,2 triệu đảng viên nhưng Đảng cộng sản đang trên tiến trình sụp đổ.  

Ông Trọng cũng cho biết :

"Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự".

Cái gọi là chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng chỉ gây chia rẽ và xung đột nặng nề trong nội bộ đảng cộng sản. Những người bị cho vào lò không bao giờ "tâm phục, khẩu phục" vì Việt Nam làm gì có dân chủ. Khi luật pháp không đúng, rõ ràng và minh bạch thì không thể thuyết phục được ai.

NSDH13-2

181 cán bộ được tập trung "bồi dưỡng kiến thức chính trị".

Sự bế tắc toàn tập trong việc chọn lựa nhân sự cho Đại hội 13 được minh chứng qua việc tuyển chọn cán bộ bằng cách "cơ cấu". Ngay từ cuối tháng 10/2019, Đảng cộng sản đã "tuyển chọn" 181 cán bộ để tập trung "bồi dưỡng kiến thức chính trị". Những người này sẽ là cán bộ qui hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và theo báo chí thì "100% cán bộ chiến lược khóa 13 đều đạt giỏi, xuất sắc".

Như vậy, ngay cả dân chủ tối thiểu trong Đảng cũng không còn. Tất cả cán bộ cho nhiệm kỳ tới đã được "qui hoạch". Chuyện bầu chọn trong nội bộ đảng cũng không được phép. Những cán bộ này được tuyển chọn như thế nào? Hầu hết họ được "giới thiệu" và do Tổ giúp việc của Tiểu ban nhân sự quyết định hoàn toàn. Trong lịch sử của mình chưa bao giờ ban lãnh đạo Đảng cộng sản lại co cụm như thế. Những người được giới thiệu đều là phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính cách tuyển chọn cán bộ quái gở như thế này đã loại bỏ hoàn toàn các đảng viên có năng lực thật sự. Cũng như các triều đại phong kiến lúc suy tàn, Đảng cộng sản sẽ chọn những người trung thành hơn là những người có năng lực thật sự.

Cho dù rất muốn thay đổi và chuyển hóa về dân chủ vì đường nào Đảng cộng sản cũng đã lấy quyết định "bỏ Tàu theo Mỹ" nhưng họ không thể làm được điều đó. Cách đây gần 20 năm, ông Nguyễn Gia Kiểng đã nhận định như vậy và thực tế chứng minh cho điều đó :

"Việc chuyển hoá từ một đảng khủng bố và tội ác sang một đảng cầm quyền và quản trị là một cuộc chuyển hóa cực kỳ khó khăn mà chưa một đảng cộng sản nào làm được. Cuộc chuyển hóa này đòi hỏi một thay đổi văn hóa. Phải thay văn hóa chiến tranh bằng văn hóa hòa bình, văn hóa căm thù bằng văn hoá anh em, văn hóa cướp bóc bằng văn hóa lương thiện, văn hóa khủng bố bằng văn hóa đối thoại và thỏa hiệp, văn hóa phá hoại bằng văn hóa xây dựng. Và dĩ nhiên cũng cần thay những kiến thức cũ bằng những kiến thức mới. Đây là một cuộc cách mạng văn hóa to lớn và toàn diện, đòi hỏi những cấp lãnh đạo có văn hóa cao và tầm nhìn xa, những người mà đảng cộng sản hoàn toàn không có. Bộ máy khắc nghiệt của đảng đã loại bỏ khỏi vị trí lãnh đạo hầu hết những người lương thiện, có trí tuệ và nhân cách"  (*).

Đảng cộng sản cầm quyền suốt 75 năm tại Việt Nam và thực tế cho thấy họ đã thất bại hoàn toàn, trên mọi lĩnh vực. Họ là một đảng chính trị nên họ hiểu "tư tưởng chính trị và đội ngũ nhân sự" là hai thành tố quyết định cho sự thành bại của một tổ chức chính trị.

Họ hiểu : "Đồng thuận trên một tư tưởng chính trị khiến người ta không có những suy nghĩ quá khác nhau trên những chọn lựa cụ thể và do đó có thể hiểu nhau và thỏa hiệp với nhau ngay cả khi không đồng ý".

Ông Trọng phát biểu trong một buổi họp rằng :

"Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, công tác cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ…".

Muốn đội ngũ nhân sự chính trị có thực chất thì phải có tư tưởng chính trị để gắn kết họ với nhau và với hệ thống chính trị của đảng. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã phơi bày sự hoang tưởng, nhảm nhí và độc ác. Chủ nghĩa đó đã bị cả thế giới lên án và vứt vào sọt rác lịch sử. Các đảng viên cộng sản không còn lý tưởng để gắn kết với nhau và để cống hiến mà chỉ còn mỗi quyền lợi. Các nhân sự cấp trung và cấp thấp trong Đảng cộng sản đều không quan tâm đến sự tồn vong của Đảng. Họ chỉ cố gắng làm việc và tranh thủ kiếm chác từ chức vụ của mình. Một cán bộ khá cao cấp mà tôi từng gặp nói rằng "việc bên trên đã có bác Trọng và các bác lo rồi".

Dù không ở trong nội bộ của họ nhưng chúng ta có thể hình dung được sự bế tắc và khủng hoảng cao độ của ban lãnh đạo Đảng cộng sản trước Đại hội 13. Họ không biết phải làm gì và làm như thế nào. Thực tế là họ không còn bất cứ giải pháp nào cho chính họ và cho đất nước ngoài con đường dân chủ hóa. Tuy nhiên quán tính của các chế độ độc tài rất lớn. Họ biết là bế tắc nhưng lại không thể thay đổi. Các đảng viên cộng sản có hiểu biết và tấm lòng chỉ còn cách từ bỏ con tàu sắp đắm đó để tìm đến và kết hợp với một tổ chức chính trị dân chủ thực sự để cùng nhau mở ra một trang sử mới cho dân tộc.

Việt Hoàng

(05/05/2020)

(*) Nguyễn Gia Kiểng, "Một cuộc chuyển hóa không thể được", Thông Luận số 148, tháng 5/2001 

Published in Quan điểm
dimanche, 26 janvier 2020 23:30

Nhân sự "hạt nhân"

Hôm trước báo chí Việt Nam ở nước ngoài, cũng như báo chí của Mỹ, có bài viết tiên đoán về Đại hội 13. Những ai sẽ được lựa chọn làm "nhân sự hạt nhân" lãnh đạo đảng và nhà nước trong "nhiệm kỳ" tới.

nhansu1

Nếu vẫn theo qui chế hiện tại, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, thì ông Trần Quốc Vượng hay Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay thế ông Trọng.

Có tác giả cho rằng việc lựa chọn nhân sự sẽ không "phức tạp" như kỳ Đại hội 12. Việc "kế thừa" sự nghiệp ông Trọng về "chống tham nhũng" và "phát triển kinh tế" sẽ là yếu tố quyết định.

Các nhận định đều chỉ ra rằng, nếu vẫn theo qui chế hiện tại, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, thì ông Trần Quốc Vượng, hay Nguyễn Xuân Phúc, sẽ thay thế ông Trọng. Bà Ngân có thể làm thủ tướng nhưng chức vụ này có thể bị Vương Đình Huệ cạnh tranh. Còn nếu trở lại qui chế "tứ trụ", có thể bà Tòng Thị Phóng hay Nguyễn Thiện Nhân sẽ làm chủ tịch Quốc hội.

Theo tôi, nếu suy xét cho đúng mức, kỳ này có thể sẽ khó khăn hơn kỳ 12.

Bởi vì "sự nghiệp" của ông Trọng nếu các đảng viên thấy rằng có "tì vết", thì việc "kế thừa" sẽ không đem lại tính chính danh cho người kế nhiệm. Ngược lại, những nhân sự nào có "quan hệ", dính líu đến các "tì vết" này sẽ sớm bị loại ra ngoài.

Rõ ràng cách giải quyết vụ Đồng Tâm là một "sai lầm" của cá nhân ông Trọng. Điều này, nếu tinh tế một chút, ta cũng nhìn thấy ông Trọng đã thừa nhận "mắc sai lầm" qua ý tứ của ông trong bài diễn văn chúc tết.

Ngay sau vụ Đồng Tâm, trí thức trong nước đã đặt vấn đề về hai hai khuynh hướng : 1/ phe chủ trương chuyên chế để giữ an ninh nội bộ và 2/ phe thúc đẩy hội nhập quốc tế để khai thác thị trường.

Nói trắng ra là trong đảng hiện hữu hai phe : phe công an và phe ngoại giao. Bài phỏng vấn tướng Tô Lâm trên Vietnamnet và bài của Phạm Bình Minh trên Lao động cho ta thấy hai chủ trương "đối kháng" (nhưng không đối nghịch) này.

Phe công an của ông Tô Lâm, lạc quan vì nghĩ rằng, không chỉ là "thanh gươm" của ông Trọng, mà còn là người "thừa kế" chính đáng ghế chủ tịch nước của bộ trưởng công an tiền nhiệm Trần Đại Quang. Phe này chủ trương "chuyên chế", thậm chí có thể nói là lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực để giải quyết các tranh chấp nẩy sinh từ các vấn đề chính trị hay xã hội, thậm chí kinh tế.

Xưa nay Đảng cộng sản Việt Nam không có thói quen đưa một ông công an lên làm tổng bí thư. Nhưng chủ tịch nước thì đã có.

Còn phe ngoại giao, mặc dầu đã có công rất lớn trong các công tác vận động quốc tế để Việt Nam không bị "cô lập" như các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác. Nhân sự phe này còn mở cửa cho Việt Nam vào các vận hội quốc tế, tạo cơ hội cho Việt Nam nắm bắt những thời cơ để phát triển. Dầu vậy nhân sự phe này luôn "đứng ngoài hàng rào" nhân sự "hạt nhân".

Đại hội 13 việc lựa chon có "gay gắt" hay không còn tùy thuộc vào "phe cánh" của các bên.

Nếu tiếp tục con đường "mở cửa" để phát triển, tức là thúc đẩy sự nghiệp "đổi mới", nhân sự lãnh đạo "tam đầu chế" có thể sẽ là Minh, Ngân, Phóng. Ông Minh lên chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Bà Ngân làm thủ tướng và bà Phóng có thể lên làm chủ tịch quốc hội.

Đây là mô hình "đổi mới" triệt để. Tổng bí thư xuống đứng dưới Chủ tịch nước và vai trò phụ nữ được đề cao.

Nếu trở lại "tứ trụ", nhân sự có thể là Ngân, Minh, Nhân, Phóng.

Còn nếu tiếp tục con đường "chuyên chế", dùng bạo lực của công an và sự dối trá của tuyên giáo để giải quyết cho tất cả, nhân sự có thể là Vượng, Lâm, Thưởng. Hoặc Vượng, Phúc, Lâm, Thưởng.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : nhantuan.truong, 26/01/2020

Published in Diễn đàn

Ông Tất Thành Cang bị mất chức (VOA, 26/12/2018)

Chiều ngày 26/12, Đng Cng sn Vit Nam tuyên b k lut ông Tt Thành Cang bng hình thc cách chc y viên TƯ Đng, Phó bí thư thường trực Thành y Thành phố Hồ Chí Minh, vì nhng "khuyết đim, vi phm rt nghiêm trng".

ttc1

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Photo : VietnamNet

Báo Thanh Niên trích lời Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng trong phát biu bế mc hi ngh TƯ 9, cho rng vic cách chc ông Tt Thành Cang : "là bài hc sâu sc cn nghiêm túc rút kinh nghiệm, không ch đi vi ông Tt Thành Cang, mà là bài hc chung đi vi tt c chúng ta".

Truyền thông Vit Nam nói ông Tt Thành Cang "vi phm nguyên tc tp trung dân ch và quy chế làm vic", trong vic qun lý, s dng tài sn ti các doanh nghiệp thuc s hu Đng b Thành phố Hồ Chí Minh và các quy đnh pháp lut trong vic quyết đnh ch trương hp tác kinh doanh, chuyn nhượng d án, chuyn nhượng quyn s dng đt ca các doanh nghip do thành y qun lý.

Vẫn theo ngun tin này thì trong thời gian giữ chc Giám đc S Giao thông vn ti Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tt Thành Cang đã vi phm quy đnh pháp lut v đt đai và qun lý đu tư xây dng trong vic ký quyết đnh phê duyt d án và ký tt hp đng d án đu tư xây dng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mi Th Thiêm.

Các nhà hoạt đng cho rng chính quyn nên khi t và bt giam ông Cang.

Blogger Nguyễn Tường Minh Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26/12 viết trên Facebook : "Cn khi t v án, khi t b can, bt giam Tt Thành Cang ngay lp tc. Đó là kiến ngh ca cá nhân tôi và rất nhiu bà con nghèo, đang sng cuc đi cơ cc vì nhng quyn lc mà ông Tt Thành Cang (6 Cang) đã gây ra".

Blogger này viết tiếp : "Dưới s lãnh đo ca Bí thư Thành y Lê Thanh Hi (Hai Nht), Bí thư kiêm Ch tch Qun 2 Tt Thành Cang đã ngang nhiên dùng công quyền đ chiếm đot tài sn hp pháp ca dân - nhng người đã sinh sng nhiu chc năm trên đt Th Thiêm".

Blogger Nhất Huy viết : "Bước tiếp theo cn loi ông Cang khi hàng ngũ ca Đng, đng thi công an cn vào cuc điu tra mi chỉ đo, quyết đnh ca ông Cang khi còn đương chc đ xem xét các yếu t tiêu cc (nếu có)".

*********************

Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho khóa sau (VOA, 25/12/2018)

Gần 200 y viên, k c chính thc ln d khuyết, s tham d kỳ hp toàn th ln th 9 ca Ban chp hành Trung ương Đng cng sn Vit Nam khóa 12 khai mc vào sáng th Ba ngày 25/12 đ chun b dàn nhân s khóa 13 s lên lãnh đo Đng vào năm 2021.

nhan1

Ông Nguyễn Phú Trng đã làm tng bí thư hai nhim kỳ

Ngoài ra, trong kỳ họp kéo dài 3 ngày này, các y viên trung ương cũng s ly phiếu tín nhim đi vi các thành viên B Chính tr và Ban bí thư mà h đã bu lên ti Đi hi Đng năm 2016.

Đến kỳ đi hi ln sau, nhiu kh năng Tng bí thư Nguyn Phú Trng s phi về hưu c cương v lãnh đo Đng và lãnh đo Nhà nước do đã cao tui. Do đó, Đng cộng sản Việt Nam s bu ra mt tng bí thư mi.

Để chun b cho công tác nhân s này, Trung ương Đng đã thành lp mt t công tác gi là Ban ch đo xây dng Quy hoch cán b cp chiến lược,

Các vị trí lãnh đo cao cp trong Đng cộng sản Việt Nam, t Ban chp hành trung ương cho đến B Chính tr, đu được quy hoch t nhng năm trước. Nhng người đáp ng được h thng tiêu chun do Đng đ ra s được thm tra, theo dõi và th thách năng lc nhng v trí khác nhau trước khi chính thc được đưa vào v trí.

Trong số các tiêu chun được đ ra đ chn người bao gm có bn lĩnh chính tr, phm cht đo đc, li sng, ý thc t chc k lut, s gương mu ca bn thân và gia đình, năng lc làm vic th hin qua kết qu và ‘hoài bão khát vng đi mi’.

Trước đó, trong phiên hp ca Ban ch đo Quy hoch, Tng bí thư Nguyn Phú Trng đã nhn mnh là ‘dt khoát không đưa vào Quy hoch nhng người có biu hin suy thoái v tư tưởng chính tr, mt đoàn kết, gây ri ni b, tham nhũng, tiêu cc, cơ hi chính tr như con lươn, con chch là sau này rt khó’, theo tường thuật ca Cng thông tin đin t ca Đng cộng sản Việt Nam.

Ông Trọng cũng được cho là nhn mnh tiêu chun v trình đ lý lun cơ bn (bn thân ông Trng cũng là người tng nm chc Ch tch Hi đng Lý lun Trung ương) và trình đ hiu biết toàn din trên các lĩnh vực.

Cũng theo trang tin này thì việc quy hoch cho khóa 13 có đim khác bit so vi nhng ln trước là ch quy hoch cho mt khóa là đến năm 2026 thôi vi phương châm ‘làm tng bước, làm đến đâu chc đến đó’.

Hội ngh trung ương 9 này s xem xét quy hoạch cho Ban chp hành trung ương trước ri sau đó mi quy hoch các cơ quan lãnh đo ti cao là B Chính tr và Ban bí thư, cũng theo trang web ca Đng Cng sn.

***********************

Hội nghị Trung ương 9 sẽ bàn về vấn đề nhân sự (RFA, 24/12/2018)

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 sẽ diễn ra trong những ngày cuối năm 2018.

nhan2

Hình minh hoạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước trước Quốc hội hôm 23/10/2018 - AFP

Chương trình nghị sự gồm một số nội dung đáng chú ý là xem xét kỷ luật đối với một số đảng viên cao cấp, lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bên cạnh đó là xem xét nhân sự đưa vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa 13.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị Trung ương 8. Kết quả hội nghị được chính thức công bố vào ngày 6 tháng 10 cho thấy hai đảng viên trong cương vị lãnh đạo bị xem xét kỷ luật là ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng và nguyên bộ trưởng Thông tin và thông và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương nguyên phó bí thư thành ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Trong dịp đó ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để quốc hội Việt Nam bầu vào chức chủ tịch nước thay cho Ông Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9.

Hội nghị Trung ương 8 cũng quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị đại hội thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam.

Vào kỳ đại hội đảng cộng sản Việt Nam thứ 12 vào đầu năm 2016, giới quan sát cho rằng ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ rời khỏi cương vị vào giữa kỳ ; thế nhưng đến nay nhận định đó bị cho là không còn đúng vì có thể ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đảm đương chức vụ dù bản thân ông khi nhận thêm chức chủ tịch nước lại lẩy Kiều thừa nhận ‘phận mỏng, cánh chuồn’.

*********************

Hội nghị Trung ương 9 kỷ luật đảng, bàn nhân sự tương lai (BBC, 23/12/2018)

Hội nghị Trung ương cuối năm 2018 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến xem xét kỷ luật đảng viên cao cấp, và lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

nhansu1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu hai tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng 13

Hội nghị 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng sẽ xem xét nhân sự quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa sau.

Tin chưa chính thức nói hội nghị trung ương 9 sẽ diễn ra từ 25 đến 28/12.

Xem xét kỷ luật đảng

Tại hội nghị 8 gần đây nhất hồi tháng 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đã cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với cựu bộ trưởng thông tin - truyền thông đã nghỉ hưu, Nguyễn Bắc Son.

Hội nghị này còn khai trừ khỏi đảng ông Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Vào tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có những vi phạm "rất nghiêm trọng… đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Theo quy tắc Đảng, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét kỷ luật ông Cang.

nhansu2

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ông Tất Thành Cang 'vi phạm rất nghiêm trọng'

Lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị

Hội nghị 9 sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị và Ban Bí thư, gồm cả Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Việc này thực hiện dựa theo Quy định số 262-QĐ/TW ban hành tháng 10/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng.

Hôm 24/11, tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dẫn lời : "Lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt là để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay. Chỉ căn cứ vào chỗ đó mà thay đổi cán bộ thì đã chín chưa, chuẩn xác chưa ? Ở đây có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính".

Quốc hội Việt Nam mới đây đã lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu về số phiếu 'tín nhiệm cao'.

nhansu3

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Xem xét nhân sự khóa 13

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành, các cơ quan thuộc trung ương ở Việt Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ví dụ, tại Quảng Ninh, ngày 29/11, hội nghị chọn ra danh sách gồm hai Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký và Ngô Hoàng Ngân.

Bộ Tư pháp giới thiệu Phó bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu, từng là thứ trưởng Tư pháp và được quy hoạch bộ trưởng và Thứ trưởng Tư pháp Trần Tiến Dũng.

Đây chỉ mới là các giới thiệu của cấp cơ sở. Theo quy định của Đảng, danh sách sẽ gửi lên Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu để rà soát.

Dự kiến các ủy viên trung ương đảng sẽ được cho xem và lấy ý kiến về danh sách tại hội nghị 9.

Tại hội nghị 8 mới đây, Đảng Cộng sản đã lập ra 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13.

Hai ban, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban

Tiểu ban kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu.

Tiểu ban điều lệ Đảng do Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn dắt.

Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng tiểu ban.

Hội nghị Trung ương 8 hồi tháng 10 đã thông qua Quy định "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Quy định này nói ủy viên trung ương trở lên phải cương quyết chống tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.

****************

3 người Mỹ gốc Việt ‘chiếm đoạt’ hơn 2 triệu đôla hoàn thuế (VOA, 24/12/2018)

Ba thành viên của mt gia đình gc Vit Las Vegas mi nhn ti âm mưu chiếm đot hơn 2 triu đôla t S Thuế v M (IRS) ri "nướng" vào các sòng bài.

nhansu4

Một người Việt cầm các tờ tiền mệnh giá 100, 5 và 10 đôla. (Ảnh minh họa).

Cả ba người có tên Chanh V. Trinh, Cannedy Trinh, and Elizabeth Trinh đu nhn ti âm mưu la đo chính ph Hoa Kỳ vì nhn sai trái khon tin hoàn thuế thu nhp, theo thông báo ca B Tư pháp M.

Ngoài ra, Chanh V. Trinh còn nhận thêm ti đánh cắp danh tính ca người anh em quá c. Tin cho hay, nghi can này cũng chính là "người np h sơ xin hoàn thuế hơn 6 triu đôla, và đã nhn được hơn 2 triu đôla t IRS".

Theo các tài liệu ti tòa, ba cư dân ca thành ph Las Vegas thuc biu bang Nevada "âm mưu s dng thông tin sai v thu nhp khi np h sơ xin hoàn thuế cá nhân và doanh nghip liên bang", "la IRS gi tin hoàn thuế".

nhansu5

Một mẫu đơ n khai thu ế thu nhập cá nhân.

"Những người thuc gia đình h Trinh đã np h sơ hoàn thuế gi mo s dng tên ca các cơ s kinh doanh hư cu, tên ca bn thân cũng như tên ca nhng người khác, trong đó có c mt thành viên gia đình đã qua đời t lâu", B Tư pháp M cho biết.

Bộ này cho hay thêm rng tt c các b cáo đã s dng s tin chiếm đot được đ s dng ti các sòng bài thành ph Las Vegas.

Dự kiến, ba b cáo s b kết án vào ngày 10/4/2019. Nếu tòa chp thun tha thun nhn ti, Chanh V. Trinh s b kết án hơn 8 năm tù giam ; Cannedy Trinh 2 năm tù và Elizabeth Trinh có th phi ngi tù ti 10 năm tù giam.

Ngoài ra, sau khi thụ án tù, h s phải đi mt thi gian qun thúc cũng như phi bi thường và tr tin pht.

VOA tiếng Vit không th liên lc được vi lut sư ca các nghi phm có h Trinh đ phng vn.

Theo tìm hiểu ca phóng viên VOA Vit Ng, đây không phi là ln đu tiên người M gc Vit b cáo buc la đo tin hoàn thuế ca chính ph Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp cho biết rng năm ngoái, hai người M gc Vit tên là Trong (John) Nguyen và Diep (Nancy) Vo, cư dân thành ph San Jose California, đã np h sơ xin hoàn thuế 1,5 triu đôla tới IRS.

Tin cho hay, hai bị cáo này đã s dng danh tính ca nhng người vô gia cư và các cá nhân trong cng đng người Vit San Jose đ la đo, và s dng các hp thư thuê ca bưu đin đ nhn séc hoàn thuế ca S Thuế v.

Theo cáo buộc, Diep Vo đã tới nhng nơi trú tm ca người vô gia cư và tuyên b vi h rng mình "có th giúp h xin tin t mt chương trình ca chính ph nhm tr giúp nhng ai không có vic làm", và vì lý do đó, nghi can này "đã thuyết phc h viết tên, s th an sinh xã hi cùng chữ ký" đ ri sau đó cùng vi Trong Nguyen "np h sơ xin hoàn thuế gi mo".

nhansu6

Trụ sở Cơ quan Thu ế vụ Mỹ.

Một năm trước đó, mt người gc Vit 51 tui s hu mt cơ s kinh doanh du lch và chun b h sơ thuế cho các đng hương trong cng đng Florida cũng "dính" ti pháp lut liên quan ti S Thuế vụ.

Theo Bộ
Tư pháp M, ông Justin T. Phan đã khai gian v thu nhp cho các năm 2008, 2009 và 2010 theo th t là hơn 14 nghìn đôla, gn 24 nghìn đôla và hơn 23 nghìn đôla, nhưng trên thc tế, thu nhp ca mi năm là hơn 100 nghìn đôla.

Hồi đu tháng này, Sở Thuế v Hoa Kỳ đã lên tiếng cnh báo v tình trng đánh cp danh tính và các thông tin nhy cm đ trc li trong đt khai thuế sp ti.

IRS cho biết s hp tác vi các cơ quan thuế tiu bang cũng như các t chc giúp khai thuế đ chng li tình trng đánh cắp danh tính và bo v người đóng thuế, nhưng bn thân "mi người có th có nhng bước đi t bo v mình trên mng" đ tránh rơi vào by ca nhng k la đo.

Viễn Đông

Ông Tất Thành Cang bị mất chức (VOA, 26/12/2018)

Chiều ngày 26/12, Đng Cng sn Vit Nam tuyên b k lut ông Tt Thành Cang bng hình thc cách chc y viên TƯ Đng, Phó bí thư thường trực Thành y Thành phố Hồ Chí Minh, vì nhng "khuyết đim, vi phm rt nghiêm trng".

1111111111111111111

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Photo : VietnamNet

Báo Thanh Niên trích lời Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng trong phát biu bế mc hi ngh TƯ 9, cho rng vic cách chc ông Tt Thành Cang : "là bài hc sâu sc cn nghiêm túc rút kinh nghiệm, không ch đi vi ông Tt Thành Cang, mà là bài hc chung đi vi tt c chúng ta".

Truyền thông Vit Nam nói ông Tt Thành Cang "vi phm nguyên tc tp trung dân ch và quy chế làm vic", trong vic qun lý, s dng tài sn ti các doanh nghiệp thuc s hu Đng b Thành phố Hồ Chí Minh và các quy đnh pháp lut trong vic quyết đnh ch trương hp tác kinh doanh, chuyn nhượng d án, chuyn nhượng quyn s dng đt ca các doanh nghip do thành y qun lý.

Vẫn theo ngun tin này thì trong thời gian giữ chc Giám đc S Giao thông vn ti Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tt Thành Cang đã vi phm quy đnh pháp lut v đt đai và qun lý đu tư xây dng trong vic ký quyết đnh phê duyt d án và ký tt hp đng d án đu tư xây dng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mi Th Thiêm.

Các nhà hoạt đng cho rng chính quyn nên khi t và bt giam ông Cang.

Blogger Nguyễn Tường Minh Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26/12 viết trên Facebook : "Cn khi t v án, khi t b can, bt giam Tt Thành Cang ngay lp tc. Đó là kiến ngh ca cá nhân tôi và rất nhiu bà con nghèo, đang sng cuc đi cơ cc vì nhng quyn lc mà ông Tt Thành Cang (6 Cang) đã gây ra".

Blogger này viết tiếp : "Dưới s lãnh đo ca Bí thư Thành y Lê Thanh Hi (Hai Nht), Bí thư kiêm Ch tch Qun 2 Tt Thành Cang đã ngang nhiên dùng công quyền đ chiếm đot tài sn hp pháp ca dân - nhng người đã sinh sng nhiu chc năm trên đt Th Thiêm".

Blogger Nhất Huy viết : "Bước tiếp theo cn loi ông Cang khi hàng ngũ ca Đng, đng thi công an cn vào cuc điu tra mi chỉ đo, quyết đnh ca ông Cang khi còn đương chc đ xem xét các yếu t tiêu cc (nếu có)".

*********************

Published in Việt Nam