Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Thy gì t n lc ca Vit Nam thúc gic M công nhn nn kinh tế th trường ?

VOA, 18/11/2023

Vit Nam đang ra sc kêu gi M công nhn nn kinh tế ca mình là kinh tế th trường bng "quyết sách chính tr" hơn là da trên nhng quy đnh ca M mà Vit Nam cho là cng nhc trong bi cnh hai nước tăng cường hp tác sau khi chính thc nâng cp quan h.

vietmy1

Tng thng Joe Biden bt tay Ch tch nước Vit Nam Võ Văn Thương khi ông đến d đi thoi thân mt và ăn trưa làm vic ti hi ngh thượng đnh Hp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương thường niên, ngày 16/11/2023, ti San Francisco.

N lc ca Vit Nam được thúc đy mi đây nht vi nhng phát biu ca Ch tch nước Võ Văn Thưởng bên l hi ngh thượng đnh APEC San Francisco, nơi ông đưa ra nhng bình lun v trin vng ca mi quan h Vit-M và trao đi v nhng chính sách giúp thăng tiến quan h ca hai nước.

Tai mt cuc hi lun hôm 15/11 ti Hi đng Quan h Đi ngoi, khi được hi v vic tăng cường hp tác gia Vit Nam và M trong phát trin sn xut cht bán dn, ông Thưởng nói vic này s hu hiu hơn nếu M công nhn cơ chế kinh tế th trường đi vi Vit Nam.

"Và vic này cn thc hin bng quyết sách chính tr ; không nên theo quy đnh mt cách cng nhc", ông nói thêm, theotường trình ca Thông tn Xã Vit Nam.

Li đ ngh này trước đó đã được các nhà lãnh đo cao cp khác ca Vit Nam đưa ra vi các quan chc M đến thăm, c vi Tng thng Joe Biden khi ông đến Hà Ni vào tháng 9 đ nâng cp quan h hai nước lên đi tác chiến lược toàn din.

Vic ông Thưởng gi ý rng M nên thay đi cách đnh danh da trên nhng cân nhc chính tr thay vì căn c theo nhng quy đnh ca chính mình là ch du cho thy tm quan trng ca mt vn đ mà các quan chc Vit Nam xem là "hết sc khn trương và cn thiết".

"Cái li cho Vit Nam là thuế s thp hơn, thuế nhp cng, quan thuế", ông Đinh Xuân Quân, tiến sĩ kinh tế California tng có kinh nghim làm c vn Vit Nam, nhn đnh. "Nhng nước không được đnh danh là kinh tế th trường thì b xem xét k hơn".

Vit Nam, nước nm dưới s kim soát đc quyn ca Đảng cộng sản, mô t nn kinh tế ca mình là "kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa". Điu này có nghĩa là v căn bn nn kinh tế vn hành theo nhng quy lut ca ch nghĩa tư bn nhưng có s qun lý và điu chnh ca nhà nước, vi các doanh nghip nhà nước nm vai trò ch đo.

Các quan chc thương mi Vit Nam đã than phin v vic Vit Nam b B Thương mi M đnh danh là "nn kinh tế phi th trường", đưa ti h qu là hàng xut khu ca Vit Nam b M áp đt các bin pháp phòng v thương mi.

Gii chuyên gianhn đnh rng thc trng kinh tế Vit Nam khó đáp ng được các tiêu chun ca M đ được công nhn là mt nn kinh tế th trường. Đi vi tiến sĩ Đinh Xuân Quân, vic Vit Nam thúc gic M đưa ra "quyết sách chính tr" đ thay đi cách đnh danh là mt s "hiu lm".

"Dù là kinh tế th trường thì nhà đu tư mi là người có quyn đu tư ch chính ph không th bt buc h đu tư được", ông nhn xét.

Tiến sĩ Khương Hu Lc, giáo sư ging dy chương trình thc sĩ qun tr kinh doanh ti Keller Graduate School of Management, nói đnh nghĩa "kinh tế th trường" không phi là mt thước đo c đnh mà có nhng mc đ khác nhau tùy theo tng quc gia. M có l là mt trong nhng nước có nn kinh tế th trường mc đ cao nht trên thế gii, ông nói.

"Theo đnh nghĩa thun túy v kinh tế th trường ca M thì Vit Nam không được coi là mt nn kinh tế th trường. Nhưng điu đó không có nghĩa rng s đnh danh này nh hưởng đến mc đu tư nước ngoài FDI vào Vit Nam, min sao Vit Nam chng t được là không có vi phm lut ca T chc Thương mi Thế gii WTO", ông nhn đnh.

"Mà chúng ta nên nh rng B Thương mi đnh nghĩa như thế nào, ông Võ Văn Thưởng nói thế nào không thành vn đ. Cái vn đ ln hơn là [quyết đnh] ca nhng CEO ca các công ty. H nghĩ rng h đu tư vào Vit Nam thì hàng hóa h được bán ra như thế nào theo th trường, có b nhúng tay bi chính quyn hay không. Đó mi là đim chính yếu".

Reuters hôm 7/11 cho biết hãng công ngh Intel đã quyết đnh gác li khon đu tư Vit Nam vilý do rng Vit Nam b thiếu đin và th tc hành chính rườm rà. Vic này được xem là mt đòn giáng mnh vào tham vng ngày càng ln ca Vit Nam trong ngành công nghip chip.

Dù vy Vit Nam nhìn thy nhng ích li rõ ràng trước mt nếu được M đnh danh là nn kinh tế th trường, được nói là có ý nghĩa "rt ln" cho các ngành sn xut và xut khu.

"[Nó] to ra li thế cnh tranh bình đng gia hàng hóa ca ta đi vi hàng hóa xut khu ca các quc gia khác khi mc thuế phòng v thương mi phn ánh đúng thc tin sn xut ti Vit Nam", Trnh Anh Tun, Cc trưởng Cc Phòng v Thương Mi B Công Thương Vit Nam, nói trong mt cucphng vn vi trang tin Vietnamnet hôm 13/11.

B Thương mi M hôm 24/10thông báo s bt đu xem xét tình trng nn kinh tế phi th trường ca Vit Nam, sau khi chính ph Vit Nam vào tháng 9 đã đ trình chính thc yêu cu b coi nước này là nn kinh tế th trường da trên nhng ci cách kinh tế ca Vit Nam trong nhng năm gn đây.

B Thương mi nói s "xem xét cn thn" các thông tin do chính ph Vit Nam đ trình liên quan đến ci cách th trường và s hoàn thành vic xem xét nhanh nht có th, theo lut pháp M. B có 270 ngày đ hoàn thành vic duyt xét này, bao gm c thi gian ly ý kiến công chúng trước khi đưa ra quyết đnh.

Nguồn : VOA, 18/11/2023

*************************

Ch tch Thưởng : M nên xem xét d b hn chế xut khu chip, cht bán dn đi vi Vit Nam

VOA, 17/11/2023

Hôm 16/11, khi tham d din dàn APEC ti M, Ch tch nước Vit Nam Võ Văn Thưởng kêu gi các nước phát trin hãy h tr các nước đang phát trin trong khi này v biến đi khí hu, đng thi đ ngh Hoa K xem xét li vic Vit Nam b lit trong nhóm nước mà Washington đã hn chế xut khu chip, cht bán dn.

vovantuong2

Ch tch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước diễn đàn Thượng đỉnh APEC ngày 16/11/2023.

Ti thành ph San Francisco, Hoa K, trưa ngày 16/11, gi đa phương, Ch tch nước Võ Văn Thưởng d Đi thoi không chính thc và ăn trưa làm vic gia 20 nhà lãnh đo APEC và các lãnh đo khách mi t Colombia, Fiji, n Đ.

Ông Thưởng nói rng quan đim ca Vit Nam là coi ng phó biến đi khí hu là ưu tiên trong quyết sách phát trin quc gia và cam kết mnh m v đt phát thi ròng bng "0" vào năm 2050, gim phát thi methane, bo v rng và chuyn đi năng lượng, theo Thông Tn Xã Vit Nam.

Bên cnh Tng thng nước ch nhà Joe Biden ti bui đi thoi, Ch tch Thưởng nhn mnh Vit Nam là 1 trong 3 quc gia đang phát trin đu tiên tham gia Quan h đi tác chuyn đi năng lượng công bng (JETP) cùng vi Nhóm các đi tác quc tế. Ông Thưởng kêu gi các nước phát trin, các đi tác quc tế tăng cường chia s thành qu khoa hc - công ngh, đóng góp tài chính, khn trương đưa Qu Tn tht và Thit hi vào hot đng đ h tr các nước đang phát trin, các nước kém phát trin ng phó vi biến đi khí hu.

Phát biu ti đi thoi này, ông Biden nhc li vic Vit Nam "rt mun, rt mun gp tôi và nâng cao mi quan h" như đã din ra hi tháng 9, trong đó ông đ cao vai trò ca Vit Nam trong chui cung ng. Nhà lãnh Hoa K cam kết thúc đy quan h kinh tế vi khi này : "Chúng tôi không đi nơi nào khác", theo thông cáo ca Nhà Trng hôm 16/11. "Chúng tôi s sm tr thành đi tác mnh m và n đnh ca quý v khi chúng ta tiếp tc hp tác đ hin thc hóa khu vc Châu Á - Thái Bình Dương t do và ci m, thnh vượng và an toàn, kiên cường và kết ni".

Trước khi din ra cuc đi thoi này, ông Thưởng đã có các cuc trao đi vi Tng thng Hoa K Joe Biden, Ch tch nước Trung Quc Tp Cn Bình, Tng thng Hàn Quc Yoon Suk Yeol, Th tướng Nht Bn Kishida Fumio nhm tiếp tc thúc đy và làm sâu sc hơn na quan h vi các đi tác và trao đi nhng vn đ cùng quan tâm, vn theo TTXVN.

vovanthuong2

Các nhà lãnh đo APEC d đi thoi ngày 16/11/2023.

Trước đó, hôm 15/11, phát biu ti bui trao đi chính sách ti Hi đng quan h đi ngoi M (CFR), ông Thưởng đ ngh M "cn sm tháo g vic xếp hng Vit Nam trong nhóm nước hn chế h tr hp tác v chip, cht bán dn", đng thi nói thêm rng Vit Nam cũng mong mun M h tr Vit Nam đào to nhân lc cht lượng cao v vn đ này, theo trang VN Express.

Ông Thưởng nêu rõ rng Vit Nam mong mun Tuyên b chung nâng cp quan h Đi tác chiến lược toàn din Vit Nam Hoa K được thc hin mt cách đy đ, trong đó có vn đ hp tác sn xut cht bán dn, chip và lĩnh vc công ngh cao. Ông cũng lp li yêu cu đ ngh Hoa K cn công nhn cơ chế kinh tế th trường đi vi Vit Nam, và nên thc hin điu này này bng "quyết sách chính tr", ch "không nên theo quy đnh mt cách cng nhc", theo Cng thông tin Chính ph.

Cũng trong s kin này, ông Thưởng nói rng Vit Nam xác đnh M là i tác có tm quan trng chiến lược trong chính sách đi ngoi ca mình", vn trang VnExpress.

T tháng 10/2022, Hoa K đã bước vào cuc cnh tranh công ngh vi Trung Quc khi áp đt hàng lot hn chế sâu rng trong lĩnh vc xut khu bán dn và thiết b đúc chip tiên tiến. M cm các doanh nghip ca mình tham gia hay h tr phát trin, sn xut bán dn vi các công ty Trung Quc mà không có giy phép.

Vào tháng 10/2023, Cc Công nghip và An ninh (BIS) ca B Thương mi Hoa K ban hành ba quy tc đ cp nht cácbin pháp kim soát xut khu được ban hành tháng 10/2022 đi vi cht bán dn đin toán tiên tiến, thiết b sn xut cht bán dn và các mt hàng h tr ng dng và mc đích s dng siêu máy tính, trong đó m rng các yêu cu cp phép cho mch tích hp tiên tiến (IC) cũng như công ngh và phn mm liên quan đ áp dng cho vic xut khu vào Trung Quc, Triu Tiên, Cuba, Vit Nam, Campuchia, và mt s nước khác.

Tng thng Biden nói ti Đi thoi hôm 16/11 vi s có mt ca ông Thưởng : "Hi tháng 9, khi tôi đến Vit Nam, như tôi đã đ cp hi nãy, đ đánh du mt giai đon lch s mi trong quan h đi tác gia hai nước, chúng ta đã cam kết hp tác cùng nhau đ cng c chui cung ng cht bán dn".

"Qua chuyến đi ca ông Võ Văn Thưởng, chúng ta vn chưa thy mt tuyên b chung nào được đưa ra, nhưng tôi thy hình như đây là mt hình thc cho thy s hin din ca Vit Nam vi vai trò quan trng trong APEC. Ch đi sâu vào thành qu ca chuyến đi này thì chưa thy chuyến đi đ th hin hay mưu tìm mt s đi mi sau khi Đi tác Chiến lược Toàn din gia Hoa K và Vit Nam được ban hành", ký gi t do Trng Đoàn California, người thường xuyên theo dõi các hot đng đi ngoi ca Vit Nam, nêu nhn đnh vi VOA.

Nguồn : VOA, 17/11/2023

Published in Việt Nam

Nhằm củng cố cục diện đối ngoại hòa bình ?

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và cùng các nhà lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học và đổi mới sáng tạo.

thuong0

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9/2023 tại thủ đô Hà Nội - Ảnh : VGP

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho truyền thông hay tin trên trong ngày 12/11 khi được hỏi về chuyến công tác Mỹ đầu tiên của ông Thưởng từ ngày 14 đến 17/11.

Chủ tịch nước Việt Nam sang Mỹ lần này theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe sau khi Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Ngoài tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2023 tại San Francisco (bang California), ông Thưởng cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Mỹ.

Theo bà Hằng, chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia APEC, 30 năm Hội nghị cấp cao APEC đầu tiên diễn ra.

Bà Hằng cũng cho biết, trong bài bát biểu trước hơn hai ngàn lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Thưởng sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này "là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển đất nước.

Việt Nam gia nhập APEC vào năm 1998, theo bà Hằng, là một quyết định chiến lược trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đặt nền tảng cho hội nhập toàn cầu và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam cũng như của khu vực.

Việt Nam là một trong số không nhiều các nền kinh tế hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017.

APEC hiện nay là cơ chế hợp tác và liên kết kinh tế hàng đầu tại Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 39% dân số, 59% GDP và gần 50% thương mại thế giới.

RFA, 12/11/2023

Published in Việt Nam

Không phi t nhiên mà có rt nhiu người s dng mng xã hi ma mai Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khi ông ta va bo rng :Đt nướđang cn tiếng nói ca tình yêu thương con người, ca lòng trung thc, s qu cm (1).

vovanthuong1

Ông Võ Văn Thưởng nói rng : "Đt nước đang cn tiếng nói ca tình yêu thương con người, ca lòng trung thc, s qu cm".

Tuy nhiên xét cho đến cùng thì ông Võ Văn Thưởng thành tht ch không ngoa ngôn. Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam phát biu như thế vi các nhà văn lão thành ti hi ngh đu tiên t chc cho riêng đi tượng này.

Theo ông Thưởng,k thù nguy him nht ca dân tc trong hòa bình là s vô cm, tính v k, thói hưởng th, lòng tham lam, s gi di và đc ác, là tham nhũng, tiêu cc, là s tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược li xu thế ca thi đinên s mnh, trách nhim ca nhà văn Vit Nam lúc này li càng ln lao và yêu cu cao hơn vì nhân dân, đt nước đang cn tiếng nói ca tình yêu thương con người, ca lòng trung thc, s qu cm t các nhà văn trong cuc đu tranh này.

Dưới gm tri này, chng còn my nơi như Vit Nam - Nguyên th quc gia phi lên tiếng kêu gi gii cm bút tham gia chng các thói hư, tt xu c trong xã hi ln h thng công quyn, khuyến khích gii này phi va"trung thc" va"qu cm" !

Mun biết vì sao li thế xin cùng tham kho.

***

Tháng 2/2009, mt người Vit chia s suy nghĩ ca mình trên Internet :Triu đi cng sn Vit Nam s suy vong nhanh chóng là tt yếu không th cn li được bi chính nhng sai lm ca nó.Lúc này, điu nhân dân Vit Nam cn quan tâm trên hết là mt thi đi mi s hình thành như thế nào, chúng ta có nm bt được vn hi mi đ tham gia kiến to hòa bình và n đnh cho toàn thế gii, qua đó tn dng cơ hi đ phát trin thnh vượng bn vng hay không. Điu đó tùy thuc hoàn toàn vào ước nguyn bây gi ca chúng ta.

Nếu chúng ta li rơi vào cái by ca nghèo đói hoc ca s tham lam mà mong ước mt xã hi thế nào cũng được min có th kiếm tin nhiu hơn thì lch s đã chng minh rng chúng ta s không đi được đến đó. Nhưng nếu chúng ta mong cu t do, mong được có đy đ quyn con người mà to hóa dành cho chúng ta, kiên quyết nm ly quyn quyết đnh vn mnh chính tr ca dân tc mình bng lá phiếu ca mình đ la chn nhng thành phn ưu tú nht lãnh đo đt nước thì chúng ta s có tt c.

Chúng ta s có quyn làm giàu và cũng có quyn không thích làm giàu nhưng không ai có quyn tước đot hay ban phát nhng cơ hi đó. Chúng ta s có quyn nói lên tiếng nói ca mình mà không phi s hãi cho dù đó là nhng li phê bình ch trích nhng nhà lãnh đo. Lch s đã cho thy rõ là nhng xã hi như thế thì luôn phát trin thnh vượng và bn vng, mi người trong đó luôn có cuc sng vt cht và tinh thn tt đp. Nhng doanh nhân chân chính khát khao làm giàu đ làm ra ca ci vt cht cho mình và cho xã hi thì ch cn phc v khách hàng và tha mãn c đông ch không phi nhng quan chc nhà nước. Nhìn nhng doanh nhân i gia" nht nước hin nay phi cung kính trước mt hoc lp xp chy theo các quan chc không ch to ra hình nh ca s bt công mà còn là s h thp phm giá ca h.

T đó đến nay đã 14 năm. Các din biến ca thi cuc và hin tình x s đ đ tng người xác đnh ý kiến va k trung thc, thm chí chính xác đến mc nào. Còn người đưa ra rt nhiu nhng nhn đnh, đ ngh kiu như va trích dn ông Trn Hunh Duy Thc – 57 tui, người thành lp EIS năm 2000 vi mc tiêu "mnh m tiếnvào th trường côngngh thông tin quc tế, chuyn tri thc Vit Nam thành nhng giá tr cao trong nn kinh tế tri thc thế gii" và năm 2002, ngoài One-connection Vietnam ni tiếng mt thi, còn thành lp thêm hai doanh nghip chuyên cung cp dch v vin thông ti Singapore, M- hin đã ngi tù 14 năm. Nếu không có gì thay đi, ông Thc s tiếp tc ngi tù thêm hai năm na đ thi hành cho đ bn án 16 năm vì "hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân" ! (2).

***

Tháng 10/2010, mt người Vit khác gi cho Công an tnh Đk Nông thư ng gii thích thêm v quan đim ca ông đi vi hin tình quc gia khi y nói chung và ch trương khai thác bauxite ti Tây Nguyên nói riêng : Vit Nam có dân s khá đông, con người cn mn, giàu lòng v tha, đt nước vtrí thun li ; có tim năng ca mt nước ln và giàu có, gi đa v quan trng trên thế giinhưng cho đến nay chúngta vn là mt quc gia gia nghèo nàn, lc hu nm tp cui ca thế gii.

Mâu thun đau lòng đó là câu hi thường trc trong lòng mi con dân nước Vit trước mt tương lai chưa ha hn thế k 21.Nhng chênh lch v mc sng và trình đ phát trin ca các dân tc là hu qu ca điu kin đa lý, tài nguyên thiên nhiên và đc bit là cách thc t chc xã hi. T chc xã hi tt hay xu có th làm thay đi hn s phn ca mt đt nước, mt dân tc. Thế gii đã chng kiến nhiu quc gia mc dù đt đai ít, nghèotài nguyên thiên nhiên nhưngnh có t chc xã hi tt đã vươn lên (Nht là ví d rt gn vi Vit Nam), bên cnh đó nhiu quc gia được thiên nhiên ưu đãi v tài nguyên, sau nhiu chc năm xây dng vn qun qui trong nghèo đói, đng hành vi tài nguyên cn kit... So sánh li tc ca người Nht hơn 40 ln người Vits thy vic t chc xã hi có v trí đc bit quan trng như thế nào.

S thua kém, ti h này buc người VitNam phi t suy xét tìm li đi cho mình, nó cho phép chúngta tin rng nếu t chc li giang sơn đt nước mt cách khoa hc, hiu qu thì người Vit Nam chúng ta chc chn s thoát khi nghèo hèn, đ sc vươn lênnhưng chúng ta đã b l quá nhiu cơ hi.Cơ hi ln nht là chế đ thc dân sp đ sau chiến tranh thế giith hai, cơ hi giành đc lp và vươn lên đã b b l ! Ni b quc gia – dân tc b chia r sâu sc, lên án nhau, mt sát nhau, tiêu dit nhau khi có cơ hi và tìm mi cơ hi ! Chính nó to ra s rn nt trong lòng quc gia, dân tc tht khó có th hàn gn. Kết qu cui cùng là chúng ta thu được chế đ cng sn toàn tr đến tn bây gi ! Trong khi đó các dân tc khác dù tn rt ít xương máu, thm chí không, cũng đã có đc lp và còn xây dng xã hi dân ch t nhiu chc năm qua. Vì thế mà h đã b xa chúng ta !

Ngày nay, nhân dân cùng cc và chán ngán chế đ sinh ra chán nn vi c quê hương đt nước camình, đt nước đã kit qu, tt hu và bế tc. Nguy cơ thua kém vĩnh vin là nguy cơ mt nước tr thành thách thc đang hin hu. Nếuquc gia không mang li hnh phúc, nim t hào và hy vng vươn lên không sm thì mun s b gii th theo quy lut đào thi chn lc và phát trin mt l t nhiên.Con đường thoát khi bế tc đ vươn lên là DÂN CH - ĐA NGUYÊN và NHÂN QUYN. Dân ch là đng lc phát trin. Đa nguyên t nó tôn trng mi khác bit trong xã hi làm xã hi càng phong phú và thc hin hòa gii dân tc sau nhng xung đt đm máu, nhân quyn phát huy sinh lc, ngun lc, sáng kiến và ý kiến mi cá nhân trong cng đng dân tc và đc bit là tôn vinh con người.

Nhìn li, nguyên nhân dn đến nhng rn nt mà nước ta phi gánh chu chính là vì chúng ta không đu tư đ tư duy đ nhn din nhng vn đ trng đi đt ra cho mình và tìm hướng gii quyết. Chúng ta thiếu hn mt D ÁN CHÍNH TR QUC GIA phù hp vi thi đi và hoàn cnh ca đt nước. Cui cùng, đng bào, con Lc cháu Hng đã tàn sát ln nhau vì ý thc h không phi ca mình, thm hi thay s tàn sát còn đm máu hơn, bo v say sưa hơn các dân tc khi xướng ra nó !

Bài hc đau đn đó, dt khoát chúng ta cnt b đc quyn l phi, tôn trng s khác bit, đi thoi, tho lun và tha hip trong tinh tn tương kính vi thái đ lương thin, xây dng t nhn thc rng người VitNam ràng buc trong mt than phn chung, rng nếu đt nước giàu mnh, cuc sng khá hơn và tt c chúng ta được kính trng. Ngược li nếu đt nước ta nghèo nàn, lc hu, đói kh tt c chúng ta đu b coi thường bt k ta thuc đng phái chính tr nào hay theo ch nghĩa gì (3).

Tác gi thư ng này là ông Đinh Đăng Đnh sinh năm 1963, cu sĩ quan quân đi nhân dân Vit Nam, giáo viên Hóa ca trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn huyn Tuy Đc, tnh Đk Nông. Sau khi vn đng hơn 3.000 người ký tên vào thư phn đi d án khai thác bauxite ti Tây Nguyên và không ngn ngi bày t thng thn suy nghĩ ca ông, k c vi nhng sĩ quan an ninh đang quy nhiu, hăm da s tng giam ông. Tháng 10/2011, ông Đinh Đăng Đnh b bt, b pht sáu năm tù vì "tuyên truyn chng chế đ xã hội chủ nghĩa". Nhiu người tin rng ông Đnh b đu đc trong tù. Tháng 2/2014, khi sc khe rơi vào tình trng nguy him đến tính mng, ông Đnh được "tm hoãn thi hành án". Hai tháng sau, tháng 4/2014, ông Đnh qua đi sau khi trăn tri vi v con :Đng gi lòng thù hn vì chúng ta không phi k thù ca nhau (4).

C đi chiếu thc ti s thy nhng gì ông Đinh Đăng Đnh tng trình bày có trung thc và chính xác hay không ? Sau khi ngn vài trăm ngàn t, vic khai thác bauxite Tây Nguyên theo ch trương ca B Chính tr đã đem li nhng gì cho môi trường, kinh tế, xã hi ? Khi thng thn bày t suy tư, ước vng như đã biết, ông Đnh có qu cm hay không và bt k b ngược đãi tàn t đến mc mt mng, điu ông trăn tri cho thy ông có đ tình yêu dành cho đng bào, cho x s hay không ?

***

Tháng 10/2020, mt người Vit khác na, tâm s như thế này khi đang b công an Vit Nam săn lùng :Tôi hay nói đùa vi chính mình, tôi là người dành c tui thanh xuân đ nâng người khác lên. Nâng người khác lên được hiu là gì ? Trang b kiến thc cho h, trang b k năng cho h, trao đi thông tin vi h, tôn trng h, nâng h lên đ h cm thy h được tôn trng, cm thy h là con người, h quý giá, h xng đáng sng mt cuc sng tt đp.

Tôi mun thay đi Vit Nam theo hướng làm sao đ cho con người được tôn trng hơn, con người đi x vi nhau vi tình yêu, thương yêu nhau nhiu hơn, thương nhau hơn, yêu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Nhiu khi ch cn như thế thôi đã là du hiu đu tiên ca phát trin ri.Mun phát trin đt nước nói chung, chúng ta phi phát trin nhiu th ch không ch riêng kinh tế. Mà ngay c mun phát trin kinh tế, chúng ta cũng đng quên là phi phát trin mt th quan trng, đó là nim tin ca nhau. Đúng không ? Khi không có nim tin thì người ta khó làm vic vi nhau lm. Khi không có nim tin thì người ta khó làm ăn, khó hp tác.Dân không tin nhà nước, nhà nước không tin dân, dân không tin nhau. Chúng ta khó làm ăn ln vi nhau, không làm được gì.Và như vy chúng ta buc lòng phi làm truyn thông ; phát trin truyn thông, giáo dc, xut bn (5).

Người tâm s như va trích dn tên là Phm Đoan Trang 45 tui, mt cây bút chuyên vn đng cho t do, dân ch, nhân quyn ti Vit Nam, b bt sau đó ít ngày và nay đang thi hành bn án chín năm tù vì "tuyên truyn chng nhà nước".

***

Nhng Trn Hunh Duy Thc, Đinh Đăng Đnh, Phm Đoan Trang... và nhiu, nhiu người Vit khác ging như h chính là nhân chng cho điu mà ông Võ Văn Thưởng Ch tch Nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam va xác nhn, Vit Nam mun "trung thc" thì phi "qu cm" và điu này thường ch có th thy nhng cá nhân "có đ tình yêu thương con người". Các "nhà văn lão thành" c đi phc v đng hiu điu đó nên không ai thèm "trung thc". Ông Thưởng có d cũng thế thôi !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 04/10/2023

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/dat-nuoc-dang-can-tieng-noi-cua-tinh-yeu-thuong-con-nguoi-cua-long-trung-thuc-su-qua-cam-tu-cac-nha-van-18523093012542794.htm

(2) https://tranfami.wordpress.com/2009/02/02/ky-suu-va-van-hoi-moi-cua-viet-nam/

(3) https://www.facebook.com/rememberdinhdangdinh/posts/pfbid02L9Zw9fMuQ7zSovHZ6zRxDDdjv4RnFR1TyXcWfqFSQR6VWWYnNskPzWodT545dBBrl?locale=vi_VN

(4) https://www.facebook.com/rememberdinhdangdinh/photos/a.461125700686990/462666020532958

(5) https://luatkhoa.org/2020/11/doan-trang-neu-toi-co-di-tu-moi-hoat-dong-ben-ngoai-van-phai-tiep-tuc-tham-chi-manh-hon/

Published in Diễn đàn

Tại sao Tổng bí thư Trọng lại đưa ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương ?

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một trong bốn lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, sau Tổng bí thư (theo quy ước). Một chức năng của ông Thưởng là thống lĩnh lực lượng vũ trang. Vậy cớ sao Bộ Chính trị lại chỉ định ông tham gia vào Ban Thường vụ ?

vovanthuong0

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh : Báo Quân đội nhân dân

Thống lĩnh các lực lượng vũ trang

Sáng 3/7/2023, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của đảng đối với với Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo kế hoạch hội nghị, trong thời gian một ngày, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm. Đồng thời Hội nghị cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Theo Hiến định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là người thống lĩnh lực các lượng vũ trang nhân dân. Có nghĩa là mọi vấn đề quan trọng, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đều phải báo cáo Chủ tịch nước.

Nhưng quy định nói trên, trong nhiều trường hợp nó chỉ tồn tại về danh nghĩa. Tuy Chủ tịch nước là thống lĩnh lực các lượng vũ trang nhân dân, nhưng ngay từ đầu, Đảng và Nhà nước từng thừa nhận, cần phải ban hành, sửa đổi pháp luật, kiện toàn lại một số tổ chức và bổ sung thêm những nhiệm vụ, chức danh cần thiết… mới bảo đảm được việc thực thi nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến chức năng thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước. Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định, Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Trước đấy, Hiến pháp năm 1992 chỉ quy định: "Chủ tịch nước quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân". Trên thực tế đã có một số vướng mắc trong việc thực thi "quyền thống lĩnh" này. Từ năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng nêu vấn đề này trước Quốc hội .

Hồi bấy giờ, ông Trương Tấn Sang đã phàn nàn rằng, một số nhiệm vụ của Chủ tịch nước tuy đã được hiến định nhưng thiếu cơ chế thực thi, trong đó có việc thực hiện "quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân". Trong Báo cáo trước Quốc hội, ông Sang cho hay, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, trước tình hình thế giới và Biển Đông phức tạp, ông đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng tại các cuộc họp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Tuy nhiên, ông Sang cho rằng, "hoạt động của Hội đồng quốc phòng và an ninh và việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân có nhiều vướng mắc". Một trong những vướng mắc ấy là "chưa có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc phòng an ninh và bộ phận giúp việc cho hội đồng. Nhiệm vụ và quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân được quy định trong hiến pháp nhưng chưa được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành ".

Cái lõi là tương quan quyền lực

Qua bao đời Chủ tịch nước, "các vướng mắc" nói trên vẫn tồn tại cho đến ngày nay, tuy giữa chừng có một vài điều chỉnh. Cụ thể, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định : "Chủ tịch nước phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng ; Thủ tướng Chính phủ phong, thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng". Tương tự, Luật Công an nhân dân năm 2005 cũng quy định : "Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm Thượng tướng, Đại tướng. Thủ tướng Chính phủ phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, Trung tướng". Hiến pháp năm 2013 đã quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Theo đó, Chủ tịch nước "quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân" (khoản 5, Điều 88). Với quy định này, thẩm quyền phong, thăng cấp hàm Trung tướng, Thiếu tướng trong quân đội và công an trước đây thuộc về Thủ tướng Chính phủ thì từ nay thuộc về Chủ tịch nước . Tuy nhiên, các điều chỉnh này vẫn chưa hề động chạm đến tương quan cốt lõi nhất, đó là tương quan quyền lực giữa hai "trụ" hàng đầu, đồng thời đến quyền trên danh nghĩa và thực tế của "trụ" Chủ tịch nước.

Ví dụ sinh động nhất về thế yếu của "trụ" Chủ tịch nước thể hiện qua việc Bộ Chính trị giải quyết chuyện Nguyễn Xuân Phúc. "Trăm năm bia đá thì mòn…". Không những ông Phúc, gia đình cũng như "phe cánh" của ông ở Quảng Nam và trên khắp cả nước sẽ còn lâu mới "tâm phục, khẩu phục" cách xử lý của "người đốt lò vĩ đại" đã xuống tay với một Chủ tịch nước trước Tết Nguyên đán như thế… Nhưng điều quan trọng hơn, Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam xử lý "thống lĩnh các lực lượng vũ trang" như thế, đã để lộ nhiều yếu huyệt . Trong suốt lịch sử cầm quyền của Đảng cộng sản, từ thời Lê Duẩn, các Bí thư đảng luôn "tiếm quyền" đối với các Chủ tịch nước. Đơn giản là vì như ông Hồ Chí Minh từng thừa nhận trong Di chúc (từ năm 1969) : "Đảng ta là đảng cầm quyền". Chức danh Chủ tịch nước, luôn ở vị thế "làm vì", tượng trưng chứ không thực quyền. Mặc dầu vây, đã có hai thời kỳ ngoại lệ : thời Chủ tịch nước Lê Đức Anh và của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Do hoàn cảnh lịch sử (thời Lê Đức Anh đất nước "lưỡng đầu thọ địch" và tính cách cá nhân "quyết liệt" của Ba Dũng), nên xu thế "tiếm quyền" của Đảng đối với Nhà nước và Chính quyền tạm thời bị đẩy lùi.

Trở lại việc ông Trọng, với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương tặng hoa và chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, thực chất là một vở bi hài kịch không hơn không kém. Bởi vì, khác với năm 2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "tự chỉ định mình" vào Đảng ủy Công an, là vì ông chưa thật tin tưởng vào bộ sậu lãnh đạo nên muốn nắm Bộ Công an chặt hơn. Cho nên xuất hiện một tình trạng tréo ngoe : đường đường là Tổng bí thư đảng trong toàn quốc, nhưng khi ngồi vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, ông Trọng là cấp dưới của Tô Lâm . Lần này, Bộ Chính trị – mà thực chất là Tổng bí thư Trọng – chỉ định Chủ tịch nước Võ văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Không phải là để tăng quyền lực cho "ngài Tổng Tư lệnh" ! Bằng động thái này, Bộ Chính trị đã giảm quyền lực của "ngài Tổng tư lệnh" xuống. Trên thực tế, quyền năng của ông Thưởng chỉ còn lại một lá phiếu ngang bằng với phiếu của tất cả các thành viên khác trong Ban Thường vụ, chứ không phải là lá phiếu nặng cân hơn của "thống lĩnh các lực lượng vũ trang".

Nhưng tại sao Bộ Chính trị lại giảm quyền lực của Nhà nước xuống một nấc như thế ? Sâu xa đằng sau quyết định này là gì ? Sâu xa và cốt lõi của vấn đề nằm ở tương quan ảnh hưởng và quyền lợi giữa Đảng cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Nếu như trong các cuộc kháng chiến kiến quốc trước đây, "slogan" của Quân đội nhân dân Việt Nam là "trung với Nước, hiếu với Dân" thì vào những thập niên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này, Đảng định hướng cho quân đội phải "trung với Đảng, hiếu với Dân". Điều này có hàm ý phải đặt quyền lợi của Đảng trước/hoặc trên quyền lợi của dân tộc ? Bộ Công an "thanh kiếm và lá chắn" của Đảng cũng thức thời "tự diễn biến" rất mau lẹ, nên những năm gần đây đã lấy "motto" là "còn Đảng còn mình". Lợi ích Dân tộc, quyền lợi Quốc gia, đương nhiên không đời nào Đảng tuyên bố là thứ yếu… Nhưng cả trong Quân đội, lẫn Công an, cũng như trong tất cả bộ ngành nào khác, tiếng nói cuối cùng phải là tiếng nói của Đảng. Lợi ích cao nhất là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Để đạt được mục đích tối thượng ấy, Đảng sẵn sàng xử lý "thống lĩnh" Nguyễn Xuân Phúc, cũng như Đảng sẵn sàng trừ khử đảng viên 50 năm tuổi đảng Lê Đình Kình để làm gương cho các đảng viên và quần chúng  nào không tuân theo lệnh của Đảng ?

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 05/07/2023

Published in Diễn đàn

Ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – vừa khẳng định với các đại sứ của ASEAN rằng, chính quyền Việt Nam sẽ cùng các thành viên của khối này "hướng tới phát triển trong hòa bình, thịnh vượng trong hài hòa" (1).

Khẳng định ấy có vẻ nhân bản, văn minh, khôn ngoan. Đó là Thưởng "this" !

vvt01

Võ Văn Thưởng "this" - Ảnh minh họa

Tuy nhiên trước đó chỉ khoảng hai tuần, khi hội đàm với ông David Hurley – Tổng toàn quyền Úc, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại dùng giọng điệu khác : Đề nghị Úc hợp tác chặt chẽ, kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Úc để chống phá Việt Nam. Có nhiều lý do khiến người ta phải nhíu mày, lắc đầu khi biết ông Thưởng đã đề nghị như vậy với nhân vật được xem như đại diện cho Nữ hoàng Anh tại Liên bang Úc (2). 

Chẳng lẽ trước giờ Úc chuyên dung dưỡng cho "các cá nhân, tổ chức khủng bố" chuyên sử dụng lãnh thổ Úc để "chống phá" các quốc gia khác ? Còn nếu công khai xếp các cá nhân, các nhóm cư trú tại Úc chỉ trích chính quyền và các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là "khủng bố" thì có khác gì công khai thừa nhận những cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về tôn trọng và nỗ lực thăng tiến nhân quyền là dối trá ? 

Sắp hết 1/4 thế kỷ 21 mà còn hồn nhiên như thế trong giao tiếp với những đối tác mà ai cũng biết là có thể chế chính trị khác xa thể chế chính trị tại Việt Nam thì không chỉ dại dột mà còn tự "bôi tro, trát trấu" vào diện mạo của mình. Đó là Thưởng "that" !

***

Có một điểm đáng chú ý là ông Thưởng thường xuyên bày ra những mâu thuẫn như vừa đề cập, thành ra Thưởng "this" luôn song hành với Thưởng "that" và khiến người ta có cảm giác rằng ông Thưởng không chỉ có thể mà còn dễ dàng phân thân.

Hồi tháng 5/2017, khi chủ tọa tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong vai Trưởng ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương, ông Thưởng tuyên bố, Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương sẽ thông qua văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng và pháp luật của nhà nước (3).

Theo ông Thưởng : Đó là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý. Cứ như ông Thưởng "this" thì phải có quy định rõ ràng để từng cấp từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm và phương pháp trao đổi, đối thoại.

Thậm chí ông Thưởng còn đòi : Cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, lấy tư tưởng của Bác để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng trao đổi, lắng nghe với dân, nói đi đôi với làm. Vừa qua, một số sự việc xảy ra gây ồn ào dư luận ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó với tinh thần tự phê bình cao, chúng ta phải thừa nhận rằng có nguyên nhân từ việc chưa thật sự sát dân, chưa thật sự lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa thực chất, chưa dân chủ và khoa học. 

***

Thế rồi sau đó hai năm (tháng 7/2019), tại Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, ông Thưởng "this" vắng mặt đề ông Thưởng "that" chỉ đạo phải chia các "đối tượng" có "quan điểm sai trái" làm ba nhóm : Một nhóm là những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn trên thế giới trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Một nhóm là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước. Nhóm còn lại là cán bộ, đảng viên, kể cả cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Ở hội nghị vừa đề cập, ông Thưởng dẫn trường hợp một đảng viên công tác tại Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhưng nhiều tháng không xử lý được và nhấn mạnh : "Riêng chuyện đó thôi cũng đủ khai trừ đảng và đuổi khỏi cơ quan nhưng mà vì sao mấy tháng nay không làm được ? Và điều này gợi lên những suy nghĩ không hay" (4).

vvt3

Võ Văn Thưởng "that" ra lệnh bắt ông Quách Duy (góc trái) vì đã đưa hình ảnh cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhưng nhiều tháng không xử lý được - Ảnh minh họa  

Đảng viên công tác tại Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh dám phê phán cả ông Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là ông Quách Duy – Chuyên viên tin học của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Duy là người tung hô ông Trọng và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc chống tham nhũng do ông Trọng khởi xướng. Cũng vì vậy, qua facebook, dựa trên những thông tin mà một Chuyên viên tin học thu lượm được, ông Duy tố cáo ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng, Trưởng Ban kinh tế Ban chấp hành trung ương đảng hỗ trợ Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘Nhôm’) thâu tóm 60 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á nhưng chỉ có tướng Phan Hữu Tuấn (Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an) bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gửi công văn số 2800/BCA-B11, ký ngày 20/8/2013 cho ông Bình. Dù là người phê duyệt, ông Bình vẫn bình an vô sự (5).

Ông Duy còn tố cáo ông Hoàng Trung Hải. Vào ngày 8/9/2015 - khi còn là Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) đã ký Công văn số 80/TTg-KTN chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh bán "khu đất vàng" số 139 Pasteur, phường 6, quận 3 cho Vũ "Nhôm" mà không tổ chức đấu giá nhưng cuối cùng chỉ có Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành (cùng là Thứ trưởng Công an) bị xử lý (6).

Và cũng chính ông Duy tố cáo ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương đảng - khi còn là Phó Bí thư Thường trực của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Kết luận số 318-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương chọn nhà đầu tư mới khai thác "khu đất vàng" tại số 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, nhờ vậy Vũ ‘Nhôm’ có thể thâu tóm "khu đất vàng" này. Ông Duy đề nghị : Cần làm rõ đó có phải là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hay chỉ là chủ trương của riêng ông Thưởng với một ít người và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ ‘Nhôm’ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (7).

Hai tháng sau khi ông Thưởng... "that" - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương đảng – chất vấn tại sao "không xử lý được", ông Duy bị "khai trừ ra khỏi đảng" vì "thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng". Chẳng hạn, "cố ý đưa lên mạng xã hội các bài viết dưới hình thức báo cáo, kiến nghị nhưng mang nội dung tố cáo, phản ánh kính gửi nhiều cấp, trong đó có cộng đồng mạng xã hội facebook không phải là nơi có thẩm quyền giải quyết, để nhiều đối tượng bình luận, nói xấu, xuyên tạc, làm hiểu sai lệch bản chất vụ việc, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước" (8).

Ông Duy không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dùng facebook tố cáo nên sau đó bị khởi tố, bị truy tố và tháng 4/2021, bị phạt 4 nâm tháng tù vì "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (9).

Có một điểm khôi hài là phần lớn những cá nhân mà ông Duy tố cáo như Ông Nguyễn Văn Bình, ông Hoàng Trung Hải đều đã bị đảng "cảnh cáo" vì những sai phạm hết sức chung chung nhưng ông Thưởng thì vừa tuần tự nhi tiến, vừa cho ông Thưởng "this" vả ông Thưởng "that". Ông Thưởng và những ông như ông Thưởng có thể vô sự khi làm như thế nhưng đừng dại mà hành động như ông Quách Duy – tin ông "this" "đấu tranh" với ông "that" sẽ bị vả vỡ mặt !

Đồng Phụng Việt

Nguồn : RFA, 19/04/2023

Tham khảo

(1) https://tuoitre.vn/9-dai-su-asean-cung-den-chuc-mung-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-20230417191119877.htm

(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/viet-nam-de-nghi-australia-hop-tac-phong-chong-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230404164324373.htm

(3) https://plo.vn/ong-vo-van-thuong-khong-so-doi-thoai-tranh-luan-post437601.html

(4) https://thanhnien.vn/khong-can-phai-lo-lang-tu-do-internet-anh-huong-toi-nhan-quyen-tu-do-ngon-luan-185864471.htm

(5) https://www.facebook.com/duy.quach.3133/posts/pfbid02CEMa7asTdUadiBqFr6oECp1d8w73YSG6JK2w9FpdMDuTwrHqW1hMZ9HzwdxnPVeQl

(6) https://www.facebook.com/duy.quach.3133/posts/pfbid0rrUV7AXscnuAtdY84L9bHdVzpt31FCGnmNh2s6ZxNoqhj5DrP9wSStja4GHVio32l

(7) https://www.facebook.com/duy.quach.3133/posts/pfbid02NuFQU6xGhQiyYEdtSpAdn2K4h8sV7UTH7Ka62gNJFVxicoqaBGrEsszSintaXF3l

(8) https://tuoitre.vn/chuyen-vien-ubnd-tp-hcm-quach-duy-bi-khai-tru-dang-20190802162137182.htm

(9) https://vnexpress.net/quach-duy-bi-phat-4-nam-6-thang-tu-4263147.html

Published in Diễn đàn

Bộ Ngoại giao làm thế nào để "giải cứu" tân Chủ tịch nước ?

Trần Hiếu Chân, RFA, 09/04/2023

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa qua đã có lỗi lớn, đáng ra phải gạt bỏ ngay từ đầu ý tưởng (nếu có) – Không để tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Tổng toàn quyền Australia David Hurley xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài.

vvt1

Tổng toàn quyền Australia David Hurley và Chủ tịch Võ Văn Thưởng bắt tay ở Hà Nội hôm 4/4/2023 - AFP

----------------------

Sáng 6/4/2023, Tổng toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Australia đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6/4/2023. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023 và đây cũng là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới. Chuyến thăm còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 – 2023).

Hai lỗi lớn của Ngoại giao Hà Nội

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa qua đã có hai lỗi lầm lớn liên quan đến việc chuẩn bị nội dung cho ông Thưởng đón vợ chồng Tổng toàn quyền Australia. Thứ nhất, trong tờ trình lên Văn phòng Chủ tịch nước, đáng ra phải gạt bỏ ngay từ đầu ý tưởng (nếu có), không để tân Chủ tịch Võ Văn Thưởng yêu cầu Tổng toàn quyền Australia David Hurley xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài. Lỗi thứ hai, nếu trong tờ trình không có kiến nghị ấy, mà đấy chỉ là sản phẩm của "các lực lượng thù địch" (có thể là cả ở trong lẫn ngoài nước), thì Bộ Ngoại giao phải "đánh tiếng" cho Ban Tuyên giáo chỉ đạo ngay các tờ báo từ trung ương xuống địa phương, phải ngay lập tức "đồng loạt ra quân" phản bác, "giải cứu" tân Chủ tịch nước.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng toàn quyền Australia David Hurley đã có nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, thăm Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, dự chiêu đãi chính thức (1 ). 

Trong buổi tiếp Tổng toàn quyền Australia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao sự phát triển tích cực, nhiều mặt trong các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam – Australia thời gian qua, nhất là về thương mại và giao lưu giữa người dân. Tổng bí thư nhất trí với phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai quan hệ "Đối tác Chiến lược" Việt Nam – Australia là nền tảng để hai nước hướng tới những tầm cao mới hơn, trong đó có việc nâng cấp lên quan hệ "Đối tác Chiến lược Toàn diện".

Tuy nhiên, khi hội đàm với Tổng toàn quyền Australia, theo tin của RFA, tân Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã đề nghị Australia xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài (2 ). 

Điều hơi lạ và có phần khó hiểu, nếu ông Thưởng đã "liều mình như chẳng có" như thế thì tại sao không một tờ báo "lề Đảng" nào ở trong nước công khai cho dư luận bên trong và bên ngoài Việt Nam biết được cái lập trường sắt máu ấy của chính quyền Hà Nội là : Không cho phép bất cứ ai trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại được đóng góp ý kiến hay phản biện đối với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ?

Nhưng có thật ông Thưởng hớ hênh đến như thế không ? Đáng ra sau khi được tin này, báo chí "lề Đảng" phải làm rõ được cái tư tưởng chủ đạo, "rằng thì là mà" Chủ tịch của chúng ta, tuy là mới được bổ nhiệm thật đấy, thậm chí ăn bận cũng chưa đúng "mốt" của một Nguyên thủ quốc gia, nhưng ông ấy không thể ngây ngô về Luật pháp quốc tế. Tân Chủ tịch không thể đòi các chính phủ dân chủ phải "trục xuất" hoặc bắt đem giao nộp những người đấu tranh vì tự do và nhân quyền cho những chính phủ như Chính phủ Hà Nội, vốn đã khét tiếng về các thành tích đàn áp các nhà hoạt động xã hội.

Chúng ta thực sự không biết ngài Tổng toàn quyền Hurley đã đáp lại đề nghị nói trên của tân Chủ tịch Thưởng như thế nào. Nhưng chúng ta biết, ngay trong ngày đầu chuyến công du Hà Nội của Tổng toàn quyền David Hurley, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) tại Australia đã ra thông cáo kêu gọi Tổng toàn quyền Hurley phải nêu ra với giới lãnh đạo Việt Nam các quan ngại về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng.

Theo bà Daniela Gavshon, Giám đốc HRW, việc thảo luận tình trạng của hơn 160 người bị bỏ tù chỉ vì ôn hòa thực thi các quyền con người, là thật thiết yếu. Tổng toàn quyền Hurley cần phải thúc giục Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Ngài Tổng toàn quyền phải ra kêu gọi đặc biệt đòi trả tự do ngay và vô điều kiện đối với công dân Úc gốc Việt 73 tuổi Châu Văn Khảm, cùng các nhà hoạt động khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Cấn Thị Thêu (3 ). 

Khi được báo chí Canberra quan tâm đến phóng sự nói về yêu cầu của ông Thưởng đối với ngài Hurley, người phát ngôn của Văn phòng Chính phủ Australia đã không trực tiếp trả lời câu hỏi, liệu Đại tướng Hurley có nêu ra trường hợp của ông Châu để đáp lại hay không. "Mặc dù chúng tôi không được cung cấp chi tiết cụ thể về các cuộc thảo luận giữa ngài Tổng toàn quyền và các nhà lãnh đạo quốc tế, nhưng Ngài sẽ nêu bật một loạt vấn đề bao gồm mối quan hệ thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân mạnh mẽ giữa Australia và Việt Nam." Được biết, sau chuyến công du Việt Nam của Tổng toàn quyền Hurley, vòng "Đối thoại Nhân quyền Việt – Australia" lần thứ 18 sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào cuối tháng tư này.

Châu Âu và Mỹ cũng quan tâm đến nhân quyền

Trong một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết họ đã tận dụng mọi cơ hội để nêu vụ việc của ông Châu lên các cấp cao nhất của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cho biết thêm các nhà chức trách cũng Việt Nam đã biết về "sự quan tâm sát sao" của Australia đối với trường hợp của ông này. Bộ Ngoại giao Australia đã 70 lần nêu yêu cầu với Chính phủ Việt Nam về trường hợp ông Châu Văn Khảm (4)

Một sự ngẫu nhiên đáng quan tâm, vào thời điểm Tổng toàn quyền Australia thăm Việt Nam, từ ngày 4 đến ngày 6/4, một phái đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thuộc Phân ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam, do Dân biểu người Đức Udo Bullmann, Trưởng ban Nhân quyền dẫn đầu. Kết thúc chuyến viếng thăm, chiều ngày 6/4, Phái đoàn đã mở cuộc họp báo ở Hà Nội để nói lên "sự quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ" tại Việt Nam. Đoàn đã chỉ trích những vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực xã hội và chính trị, đặc biệt là không gian tự do của xã hội dân sự bị thu hẹp, các điều luật mơ hồ trong Bộ luật Hình sự được sử dụng để dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động xã hội bị sách nhiễu, tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, đặc biệt là ngôn luận trực tuyến, và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng bị hạn chế". Phái đoàn kêu gọi Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, kể cả lãnh đạo các tổ chức phi chinh phủ (NGO), nhà báo và nhà hoạt động bảo vệ môi sinh (5) .

Một phái đoàn khác, từ lưỡng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam vào cuối tuần này và tuần sau, với mục đích thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ đa phương với các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó sẽ nêu vấn đề nhân quyền và sự gây hấn của Trung Quốc. Mục tiêu của chuyến đi nhằm hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bảo vệ và tăng cường chủ quyền và an ninh của họ trước sự gia tăng gây hấn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các nhà lập pháp sẽ tham dự hơn 35 cuộc họp với các quan chức chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo ASEAN, cùng với đại diện của các tổ chức xã hội dân sự và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Vậy là, không chỉ Australia, Châu Âu và Hoa Kỳ cũng ngày càng quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam (6 ). 

Trần Hiếu Chân

Nguồn : RFA, 09/04/2023

Tham khảo :

1. https://www.vietnamplus.vn/toan-quyen-australia-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-vn/855643.vnp

2. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-australia-look-to-upgrade-ties-to-comprehensive-strategic-04042023092651.html

3. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-australia-look-to-upgrade-ties-to-comprehensive-strategic-04042023092651.html

4. https://www.abc.net.au/news/2023-04-05/vietnam-governor-general-visit-50-years-diplomacy-chau-family/102186796

5. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/european-mp-visiting-vn-criticize-human-rights-records-04062023155053.html

6. https://www.voatiengviet.com/a/doan-nghi-si-my-sap-tham-viet-nam-neu-van-de-nhan-quyen-trung-quoc/7040724.html

************************

Chính khách Võ Văn Thưởng thiếu thận trọng ngoại giao ?

Phú Nhuận, VNTB, 09/04/2023

Có lẽ cần quy trách nhiệm vào nhóm trợ lý về các vấn đề ngoại giao của tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

vvt2

Theo lý lịch khoa học thì ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp khoa Triết của trường đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở khoa Triết, theo lời của giảng viên H.T.S., thì phần về "hiệu ứng Boomerang" dưới góc nhìn triết học có được trao đổi trên giảng đường. "Hiệu ứng Boomerang" được đặt tên và ghi nhận bởi các nhà tâm lý học Hovland, C.I., Janis, I.L., và Kelly, H.H. vào năm 1953.

Hiệu ứng Boomerang mô tả một tình huống tâm lý xã hội mà một người nhận được kết quả không mong muốn khi thuyết phục người khác. Ví dụ, chính quyền Việt Nam cố thuyết phục quốc tế rằng họ luôn tôn trọng nhân quyền nhưng cộng đồng quốc tế lại tin rằng Việt Nam không hề tôn trong nhân quyền. Hiệu ứng này thường được tạo ra khi tỉ lệ phản đối lớn hơn ủng hộ thông điệp gốc.

Về tư tưởng chính trị của vấn đề "hiệu ứng Boomerang" được Nyhan và Reifler tiến hành thí nghiệm, trong đó đối tượng nghiên cứu đọc những bản tin mô phỏng bao gồm một nhận định lạc lối của một chính trị gia, hoặc một lời nhận định tương tự nhưng đi kèm với lời hiệu chỉnh.

Họ thấy rằng những lời đính chính đó thường thất bại trong việc giảm thiểu quan niệm lệch lạc của nhóm có ý thức hệ bị người nghiên cứu cố tình cung cấp sai thông tin. Họ cũng phát hiện các trường hợp mà họ gọi là "hiệu ứng phản tác dụng" (backfire effect), ví dụ như hiệu ứng Boomerang, khi đó, các thông tin đính chính góp phần củng cố thêm niềm tin về thông tin sai lệch. Họ quy kết điều này với việc lý luận có động cơ trong nhóm các đối tượng nghiên cứu đã bị tác động.

vvt3

Hiệu ứng Boomerang – Tranh minh họa

Trong biện giải tóm tắt như trên về "hiệu ứng Boomerang", có thể thấy rằng cựu sinh viên khoa Triết Võ Văn Thưởng đã "học" nhưng "hành" thì… có vấn đề.

Nhà báo Hải Lê đã bình luận rằng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã rất khó hiểu khi ông đề nghị phía Úc hãy xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài ?

Khó hiểu, vì như nhiều bình luận sau đó từ chuyện "cậy nhờ" này, đó là, bên ngoài vài triệu người tị nạn cộng sản, nhưng suy cho cùng cũng chẳng còn mấy ai phản kháng và tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ. Vậy mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cả bộ máy cầm quyền cũng lo ngại đánh tiếng yêu cầu Tổng toàn quyền David Hurley, phải kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng lãnh thổ Úc để tiến hành các hoạt động bị cho là "chống phá Việt Nam".

Hôm 04/04/2023, ngay trong ngày đầu chuyến công du Việt Nam của Tổng toàn quyền Australia David Hurley, cho biết Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) tại Australia đã ra thông cáo kêu gọi Tổng toàn quyền David Hurley phải nêu ra với giới lãnh đạo Việt Nam các quan ngại về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng.

Theo bà Daniela Gavshon – Giám đốc HRW Australia, việc thảo luận tình cảnh của hơn 160 người bị bỏ tù chỉ vì ôn hòa thực thi các quyền con người cơ bản là thật thiết yếu.

Tổng toàn quyền David Hurley cần phải thúc giục Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù chính trị. Ông phải có kêu gọi đặc biệt về việc trả tự do ngay và vô điều kiện đối với công dân Úc gốc Việt 73 tuổi Châu Văn Khảm, cùng các nhà hoạt động có tiếng khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Cấn Thị Thêu.

Chuyến công du Việt Nam của Tổng toàn quyền David Hurley diễn ra trước vòng Đối thoại Nhân quyền Việt – Australia lần thứ 18 sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào cuối tháng tư này.

Diễn biến về cuộc gặp gỡ ngoại giao ở trên, ghi nhận từ phía báo điện tử Chính phủ Việt Nam, thì đúng là có chi tiết ông Võ Văn Thưởng ‘đánh tiếng’ với ngài David Hurley chuyện ‘cậy nhờ’ rất mất mặt ngoại giao ấy : "Chủ tịch nước đánh giá hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình là điểm sáng trong hợp tác song phương ; đề nghị Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp ; kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Australia để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam".

Đâu chỉ chuyện lễ tân ngoại giao, mà ở đây còn rất rõ của "hiệu ứng Boomerang". Theo đó, thân nhân của ông Châu Văn Khảm, một người Úc gốc Việt đang bị bỏ tù tại Việt Nam, đã kêu gọi Tổng toàn quyền David Hurley nêu trường hợp của ông Khảm với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, hãng thông tấn ABC của Úc đưa tin.

Xem vậy để thấy lời yêu cầu của Chủ tịch Võ Văn Thưởng đưa ra với Tổng toàn quyền David Hurley nói ở trên, lại trở thành phiên bản của một trò chơi phổ biến trên toàn nước Úc, gọi là trò chơi Boomerang, tạm dịch ra tiếng Việt : "Gậy ông lại đập lưng ông !".

Tin tức cũng cho biết trong phần ‘đáp tạ’, Tổng toàn quyền David Hurley khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Australia sinh sống, học tập, lao động, thành lập các hội, đoàn tích cực phù hợp với luật pháp sở tại ; đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Australia sang Việt Nam du lịch, học tập, đầu tư và kinh doanh.

Phú Nhuận

Nguồn : VNTB, 09/04/2023

Published in Diễn đàn

RFA đã có buổi trao đổi về tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, với phần tham gia của luật sư Cù Huy Hà Vũ, cựu tù Côn Đảo Lê Thân và blogger Nguyễn Đình Ngọc.

Nguồn : RFA, 11/03/2023

Published in Video

Cách nay 6 năm, khi còn giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã đề xướng "tổ chức đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước" (Pháp Luật online, ngày 18/05/2017).

doithoai0

Ông Võ Văn Thưởng : Không sợ đối thoại, tranh luận – Pháp Luật online, 18/05/2017

Ông Thưởng nói : "Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý".

Khi ấy ông Thưởng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, Ban Bí thư do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đã không làm theo ý Ban Tuyên giáo. Ý kiến "đối thoại" chết yểu ngay từ đấy.

Đàn áp tự do

Tiếp theo là cuộc đàn áp những ngưởi đòi tự do tư tưởng. Ngày 29/11/2019, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị bắt giữ về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trưa ngày 5/1/2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt ông Phạm Chí Dũng 15 năm tù.

Sau đó, vào ngày 24/5/2020, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Lê Hữu Minh Tuấn, một thành viên trẻ của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, tham gia từ 2015, vào ngày 12/6 bị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc và bắt đưa về Trại giam Chí Hòa".

Đến ngày 14/12/2021, nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng nhất trong giới nữ, Phạm Thị Đoan Trang bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Châu Âu lên tiếng

Trước những đàn áp giới bất đồng chính kiến của phía Việt Nam, ngày 22/01/2021, Nghị viện Châu Âu ra tuyên bố "kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện những nhà bảo vệ nhân quyền và các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, và Lê Hữu Minh Tuấn, cũng như tất cả những người đang bị giam cầm và kết án trong nước chỉ vì đã thực hiện quyền bày tỏ tự do ngôn luận, và xóa bỏ tất cả các bản án dành cho họ.

Các nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu bàng hoàng và lên án sự đàn áp ngày càng mạnh mẽ đối với vấn đề bất đồng quan điểm và sự vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Các nghị sĩ nhắc lại rằng việc tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu và là một yếu tố chủ đạo trong Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam (EVFTA). Nghị viện Châu Âu kêu gọi tất cả các bên liên quan tận dụng các hiệp định hiện có giữa EU và Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước. Nghị viện cũng yêu cầu Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Ngoại giao Châu Âu thực hiện một đánh giá về việc hiệp định thương mại tự do hiện tại có thể tác động tình hình nhân quyền ở Việt Nam như thế nào.

Nghị quyết đã nhận được 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 58 phiếu trắng"  (Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam, ngày 22/01/2021).

Văn đoàn độc lập

Văn đoàn độc lập Việt Nam do Nhà văn Nguyên Ngọc đứng đầu ra mắt tại Hà Nội ngày 3/3/2014, tuy bị cấm hoạt động nhưng không ai bị bắt.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập quy tụ những cây bút quen thuộc như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng...

Một danh sách khởi đầu gồm 55 văn nghệ sĩ tham gia Văn đoàn Độc lập được công bố và được hoan nghênh trong giới hoạt động văn học tự do và dân chủ.

Để trả thù, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, vào ngày 13/3/2018 đã ký chỉ thị 4112 ra lệnh "rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Tổ chức ‘Văn Đoàn Độc lập’ ra khỏi Chương trình sách giáo khoa".

Phản ứng

Nhà văn Phạm Đình Trọng, một thành viên của Văn đoàn Độc lập tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng việc loại bỏ tác phẩm của các nhà văn tham gia Văn đoàn Độc lập ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn trong nhà trường là "việc làm nhỏ nhen, thiển cận và rất phi chính trị của những nhà chính trị cộng sản".

"Đây là một quyết định của Ban Tuyên giáo, một việc làm nhỏ nhen, hẹp hòi và phi chính trị, vì một nền chính trị lành mạnh thì phải hướng đến nhân dân, hướng đến một nền văn hóa của nhân dân chứ không phải là của Đảng phái, phe nhóm vì đó không phải là một chính trị chân chính".

Đây là một quyết định của Ban Tuyên giáo, một việc làm nhỏ nhen, hẹp hòi và phi chính trị.

Nhà văn Phạm Đình Trọng, thành viên của Văn đoàn Độc lập, cựu nhà văn quân đội từng phục vụ dưới chế độ cộng sản nói thêm rằng quyết định này của lãnh đạo Ban Tuyên giáo là hành động "chống lại nhân dân, chống lại đất nước về văn hóa, làm méo mó, xấu xí, nghèo nàn gương mặt văn hóa đất nước với thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai" (VOA tiếng Việt, ngày 26/03/2018).

Lý do thành lập

Nhà văn Nguyên Ngọc nêu lý do thành lập Văn đoàn Độc lập : "Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc".

Ông Nguyên Ngọc nhấn mạnh : "Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng".

Trong khi đó, Nhà báo Phạm Chí Dũng nêu lý do : "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là một hội "chuyên nghiệp báo chí độc lập", một tổ chức "xã hội dân sự", được thành lập vào ngày 4/7/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh, có mục đích : "phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh".

Từ chối đối thoại

Trước đòi hỏi của hai tổ chức dân sự Nhà văn và Nhà báo độc lập, Ban Tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam, nói chung và Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng nói riêng, đã giữ thái độ im lặng.

Chủ trương "mũ ni che tai" của Đảng trước đòi hỏi dân chủ, tự do và quyền con người của người dân Việt Nam không mới, nhưng đề xướng đối thoại là do ông Võ Văn Thưởng đưa ra rồi rút lại là hành động thiếu tự trọng của những người lãnh đạo.

Không có bất cứ lý do nào được Đảng hay ông Thưởng đưa ra để bảo vệ cho quyết định bỏ "đối thoại", nhưng báo Quân đội Nhân dân, có thể vì sợ bị động nên đã đặt điều kiện : "Thiết nghĩ, "dự thảo" về hoạt động đối thoại mà Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra là để làm rõ và nếu có thể để hoàn thiện các quyết định của Đảng, Nhà nước. Các cuộc đối thoại với một số cá nhân nào đó cũng trong khuôn khổ đó chứ không phải để đưa ra hoặc thay đổi các quyết định của Đảng và Nhà nước ; không thế đứng trên Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam. Nói cách khác, các cuộc đối thoại phải nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ dựa trên những nguyên tắc căn bản. Đó là xác định mục tiêu và con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mục tiêu và con đường đó dựa trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (bao gồm sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Đảng ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới), đồng thời lấy vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam đối với xã hội và Nhà nước làm tiền đề. Nói cách khác, các cuộc đối thoại không thể vượt qua "lằn ranh đỏ" chính trị nói trên, vì đấy chính là lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chủ đề các cuộc đối thoại do đó cũng không thể nhằm "xem lại", bác bỏ các giá trị của dân tộc ta, trong đó có thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; thành quả vĩ đại của các cuộc kháng chiến anh hùng, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc…" (Quân đội nhân dân, ngày 28/05/2017).

Lạ nhỉ ? Đã gọi là đối thoại thì phải có hai bên, "bên Đảng" và "bên Dân". Một cuộc đối thoại chỉ thành công khi được hai bên đồng ý các vấn đề thảo luận. Không bên nào có quyền áp đặt điều kiện cho bên kia phải thảo luận theo ý riêng của mình.

Vì vậy, khi báo Quân đội nhân dân chỉ muốn có cuộc đối thoại một chiều và hình thức theo ý Đảng thì nhân dân tiếp tục lánh xa, dù có mâm cao cỗ đầy cách mấy. Tuy nhiên ý của Quân đội nhân dân cũng đã được nhắc đến trong Phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng hôm 2/3/2023.

Ông Thưởng nói : "Vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng…".

Tuy vậy, ông vẫn hứa : "Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước".

Nhưng nếu "yêu nước" mà phải "yêu chủ nghĩa cộng sản" thì sẽ không có đối thoại.

Vậy liệu bây giờ, trong tư cách Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng có còn muốn tổ chức "đối thoại" nữa hay thôi ?

Phạm Trần

(08/03/2023)

Published in Diễn đàn

‘Tò mò’ gia thế của tân Chủ tịch nước để giúp Đảng gìn giữ kỷ cương

Nguyễn Nam, VNTB, 06/03/2023

Chuyện thực thi quyền giám sát này được căn cứ vào Quy định số 69-QĐ/TW, "về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm", do Thường trực Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 6/7/2022.

vvt0

Muốn giám sát chuyện tham nhũng quyền lực, chống lợi ích nhóm cục bộ trong bộ máy nhà nước, nhất thiết người dân phải được biết gia thế của các lãnh đạo đương nhiệm, mà tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là đơn cử.

Những hình thức xử lý kỷ luật nào được áp dụng đối với đảng viên để cho vợ, chồng, con lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi ?

Câu trả lời ở đây là căn cứ vào Điều 31 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định như sau :

Vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ :

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách :

a) Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên ; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan, đơn vị.

b) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc bỏ vị trí công tác trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

c) Không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình gây hậu quả cho tổ chức, cá nhân.

d) Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền trực tiếp quản lý.

đ) Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định.

e) Vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng không chủ động, kịp thời báo cáo tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện.

g) Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) :

a) Được giao quản lý, sử dụng tiền, tài sản, quỹ của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhưng có hành vi chiếm giữ, cho thuê, cho mượn, cho vay trái quy định.

(…)

3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ :

a) Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu, đề xuất ban hành chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chế độ, chính sách trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (…).

vvt1

Theo như quy định trên thì nếu đảng viên để cho vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi mà gây ra hậu quả ít nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Nếu sau khi xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, mà đảng viên vẫn tiếp tục để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trường hợp đảng viên là người có chức vụ thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Trong trường hợp đảng viên để cho vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi mà gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Tin rằng người ký ban hành Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương, chắc chắn hiểu tường tận các yêu cầu mà Bộ Chính trị đã đặt ra, qua đó ông Võ Văn Thưởng sẽ chủ động công khai gia thế của cả dòng họ hai bên nội, ngoại của mình để người dân thực thi quyền giám sát được Hiến định tại Điều 2.2 "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân".

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 06/03/2023

************************

Đi tìm lai lịch bí ẩn của danh nhân mới nổi 

Dương Tử, VNTB, 05/03/2023

1. Ngay trong ngày Võ Văn Thưởng đăng quang 2/3, duy nhất chỉ có báo Tiền Phong hân hoan cử phóng viên về tận"quê quán Vĩnh Long", xã An Phước, huyện Mang Thít. Phóng viên chỉ gặp được 2 người : Phó chủ tịch xã, kể huyên thiên về "xã tôi đạt danh hiệu nông thôn mới". Anh hiệu trưởng trường Trung học cơ sở ở quê nhà kể chút kỷ niệm học suốt 12 năm cùng bạn Thưởng. 

vvt2

Vì không công bố cha mẹ ông Thưởng là ai, chính là mảnh đất cho các luồng dư luận và các nhà đoán mò tha hồ tìm tòi.

Tuyệt đối không ai nói gì đến thân nhân, gia đình, nhà cửa của Võ Văn Thưởng (!) 

Nhà báo cũng chẳng hỏi gì nữa hết.

Bài báo gây ra sự hẫng hụt lớn cho bạn đọc Việt Nam.

Hay là, báo Tiền Phong chơi đòn thâm nho, xỏ lá sếp cũ (anh Thưởng từng là bí thư trung ương Đoàn, cấp trên của báo Tiền Phong !) (1) 

Và bí ẩn vẫn còn lại. Ai nuôi dưỡng ông Thưởng khi sống ở Mang Thít, Vĩnh Long suốt thời gian 12 năm học tiểu học và trung học ?

2. Trang Cổng Thông tin Chính phủ cũng viết mập mờ về nơi sinh của Võ Văn Thưởng ngày 2/3, như sau :

"Tiểu sử đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày : 13/12/1970 ; dân tộc Kinh ; vào Đảng ngày 18/11/1993, chính thức ngày 18/11/1994 ; quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ; trình độ lý luận chính trị : Cao cấp ; trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Triết học.

Cư dân Việt băn khoăn vì sao bỏ trống nơi sinh ? 

3. Theo Wikipedia mục Võ Văn Thưởng :

Phần Xuất thân và giáo dục như sau : Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Gia đình của ông rời vùng miền Nam trong thời kỳ Chiến tranh chống Mỹ…

Không có một câu một dòng nào nói về đấng sinh thành của ông là ai ?

4. Nhiều khả năng đây là cha mẹ ông Võ Văn Thưởng (?)

Cũng vì để trống mà không công bố cha mẹ ông Thưởng là ai, chính là mảnh đất cho các luồng dư luận và các nhà đoán mò tha hồ tìm tòi.

Có nguồn tin nói rằng, ông Võ Văn Thưởng là con ông Nguyễn Quang Hà và bà Phan Lương Cầm. 

Năm 1968, bà Phan Lương Cầm (sinh năm 1943) gọi Tố Hữu bằng cậu ruột, bà đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Cũng những năm đó, ông Nguyễn Quang Hà sinh năm 1937, cũng đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Hai người gặp nhau và yêu nhau.

Kết quả mối tình này là cậu bé sau này có tên Nguyễn Văn Thưởng ra đời. Vì ông Hà đã có vợ con ở Việt Nam nên hai người không thành đôi được. Ông Nguyễn Quang Hà sau khi lấy bằng Tiến sĩ, được điều về công tác tại Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (năm 1972), và năm 1992 làm bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp. Năm 1995, Bộ Lâm nghiệp, Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm và Thủy lợi sát nhập thành bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Quang Hà làm thứ trưởng.

Trong vụ án ma túy Lã Thị Kim Oanh (2003), ông Hà có dính líu, bị bắt giam, nhưng đến phiên phúc thẩm, ông Hà được hưởng án treo.

Bà Phan Lương Cầm sau khi sinh, mang con về cho mẹ tại Hải Dương nuôi nấng. Sau khi lấy bằng Tiến sĩ, bà Cầm về giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tháng 4/1982 Võ Văn Kiệt ra Hà Nội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước. Được ông Tố Hữu mai mối, ông Kiệt và bà Cầm đến với nhau. Không biết đám cưới của hai người được tổ chức lúc nào, nhưng từ năm 1992, khi ông Võ Văn Kiệt giữ chức thủ tướng Chính Phủ, thì bà Cầm được gọi là phu nhân thủ tướng. Anh Thưởng được đổi sang họ Võ.

vvt00

Phải thừa nhận ông Võ Văn Thưởng là người thật thà và vô tư. Khi mới ngồi vào chức Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, khi được hỏi ông có biết ngày 17/2/1979 là ngày gì không ? Ông Thưởng trả lời rằng, tôi mới nhậm chức nên chả biết ngày 17/2/1979 là ngày gì cả.

Nếu như gọi ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người đứng đầu quốc gia, là vua, thì bà Phan Lương Cầm là người hiếm hoi trong lịch sử, một lúc 2 chức danh khi còn sống, vừa là hoàng thái hậu (mẹ vua), vừa là đệ nhất phu nhân của cựu thủ tướng (FB Minh Luân)

Dương Tử

Nguồn : VNTB, 06/03/2023

Tham khảo

(1) Nhà báo Nhật Huy, "Vĩnh Long tự hào về người con ưu tú", Tiền Phong online, 03/03/2023 

***************************

Cha của tân Chủ tịch nước là ai ?

Trần Quí Thường, VNTB, 04/03/2023

Ở các nước phương Tây, khi tranh cử cho vị trí nguyên thủ quốc gia, lý lịch của ứng viên là một trong những đề tài được báo chí khai thác nhiều nhất. Ở Việt Nam, đột ngột có một người nhận chức Chủ tịch nước mà không cần tranh cử, và thông tin về gia đình lại rất mơ hồ.

cha02

Nếu càng mập mờ thì người dân càng dễ bị lung lay bởi những lời đồn - Ảnh minh họa ông Võ Văn Kiệt và ông Võ Văn Thưởng

Việc mập mờ thông tin gia đình tân chủ tịch nước

Cho tới ngày 02/03 (lúc ông Thưởng tuyên thệ nhậm chức), thông tin về cha mẹ của ông này gần như không có gì được công khai. Mặc dù quá trình học tập, làm việc của ông này được công bố rất rõ ràng, chi tiết. Trang thông tin về ông Võ Văn Thưởng trên bách khoa từ điển mở Wikipedia bị sửa hơn 60 lần từ ngày 01/03 (từ lúc Quốc hội bắt đầu phiên họp bất thường). Chỉ tới ngày 03/03, các trang báo đảng mới đưa tin về cha và mẹ của tân chủ tịch nước.

Theo đó, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Gia đình của ông Thưởng rời vùng miền Nam trong thời kỳ Chiến tranh chống Mỹ. Báo chí nhà nước cũng đưa tin ông Võ Văn Thưởng là con trai Võ Trần Chí, cháu ngoại Võ Văn Kiệt. Phân tích các dữ liệu này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điểm bất hợp lý, đáng ngờ về gia thế, cha mẹ của tân chủ tịch nước.

Võ Trần Chí có phải là cha của Võ Văn Thưởng ?

Có 2 thông tin đáng chú ý về nhân vật này. Thứ nhất, Võ Trần Chí sinh năm 1927. Thứ 2, năm 1954 ông Chí không tập kết ra Bắc.

Võ Văn Kiệt sinh năm 1922, lớn hơn Võ Trần Chí 5 tuổi, cùng hoạt động cách mạng tại miền Nam. Nếu Võ Trần Chí là con rể Võ Văn Kiệt thì chẳng khác nào ông Chí ngủ với con gái của đồng chí ?

Nếu nói ông Võ Văn Thưởng sinh ra ở Hải Dương, là "con của một gia đình cách mạng miền Nam tập kết ra bắc" ; thì giai đoạn 1954-1975, Võ Trần Chí chỉ hoạt động ở miền Nam, làm sao có thể là cha của Võ Văn Thưởng ?

Võ Văn Kiệt có phải là ông ngoại Võ Văn Thưởng ?

Cũng dựa vào dữ liệu được các trang báo của đảng cộng sản công bố, ông Võ Văn Kiệt có 2 người vợ chính thức, 1 người không hôn thú. Và ông Kiệt chỉ có 1 người con gái duy nhất (đã chết năm 8 tuổi).

Người vợ đầu tên Trần Kim Anh (1932-1966), bà này sinh ra 3 con trai, 1 con gái. Năm 1966, bà Kim Anh cùng 2 người con bị thiệt mạng bởi tên lửa Mỹ, trong đó bao gồm người con trai út và người con gái duy nhất là Phan Thị Ánh Hồng. Vậy người con gái này mất khi mới 8 tuổi. Không thể sinh ra cháu ngoại cho ông Kiệt được.

Người vợ không hôn thú của Võ Văn Kiệt là bà Hồ Thị Minh chỉ sinh 1 người con trai là Phan Thanh Nam (1952), ở miền Bắc. Ông Nam là người đọc lời cảm tạ trong lễ tang ông Võ Văn Kiệt.

Còn bà Phan Lương Cầm thì học ở Liên Xô từ 1968-1973, kết hôn với ông Kiệt năm 1984, trong các tư liệu công khai thì bà này không có con. Vậy bà này và ông Kiệt cũng không thể có cháu ngoại. Tuy nhiên một số thông tin cho rằng Phan Lương Cầm chính là mẹ của Võ Văn Thưởng.

Bà Cầm đã tháp tùng ông Võ Văn Kiệt trong chuyến công tác Đông Đức 1973, với vai trò nữ hộ lý. Vì sợ bị dị nghị nên đã đôn năm sinh ông Thưởng lên năm 1970. Đây là thông tin được nhiều người cho rằng hợp lý nhất. Nó cũng trả lời cho câu hỏi tại sao ông Kiệt 62 tuổi mà vẫn phải cưới bà Cầm. Tuy là nguồn tin khó kiểm chứng, nhưng việc lập lờ của đảng càng làm củng cố thêm quan điểm này.

Nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam cũng mập mờ về cha mẹ

Trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Khi ông này nhậm chức Tổng bí thư, có nhiều tin đồn cho rằng ông là con rơi của Hồ Chí Minh. Đại Sứ Australia lúc bất giờ là bà Sue Boyd – người nổi tiếng là bộc trực- đã hỏi thẳng Nông Đức Mạnh có phải là con của Hồ Chí Minh không ? Ông Mạnh đã trả lời "Ở Việt Nam ai cũng đều là con của Bác". Câu trả lời lập lờ không phủ nhận cũng không khẳng định này càng củng cố thêm quan điểm rằng ông Mạnh là con ông Hồ Chí Minh.

cha1

Ảnh minh họa ông Nông Đức Mạnh

Ngay cả trường hợp của ông Hồ Chí Minh cũng có nhiều tranh cãi về nguồn gốc.

Một số người cho rằng ông Hồ không phải người Việt Nam, theo quan điểm này thù trong quá trình hoạt động cách mạng có thể dùng bí danh, nhưng khi thành công thì lại không quay lại họ cha mà vẫn giữ họ Hồ.

Gần đây nhất là trường hợp cựu chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Chung (đang ở tù vì tham nhũng), ông này bị đồn đoán là con của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhưng trong danh sách con cái của Lê Đức Anh do đảng cộng sản công bố thì không có tên Nguyễn Đức Chung. Trong khi đó người con đọc lời cảm tạ trong lễ truy điệu Lê Đức Anh là Lê Mạnh Hà, thì lại có khuôn mặt được cho là rất giống Võ Nguyên Giáp.

Trước những tin đồn về các mối quan hệ bất minh này, thiết nghĩ Đảng cộng sản Việt Nam cần phải công khai minh bạch thông tin tiểu sử của các đảng viên. Vì nếu càng mập mờ thì người dân càng dễ bị lung lay bởi những lời đồn, dẫn tới suy giảm niềm tin vào cái gọi là đạo đức cách mạng và uy tín của lãnh đạo đảng cộng sản.

Trần Quí Thường

Nguồn : VNTB, 04/03/2023

**************************

Hãy ‘cập nhật dữ liệu’ cho tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Định Tường, VNTB, 04/03/2023

Sáng hôm 2/3/2023, ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu trước Quốc hội, đồng bào, nhân dân, cử tri cả nước.

cha3

Nếu không phải là nịnh nọt ‘vuốt đuôi’ Tổng bí thư, vậy thì cần kíp ‘giải thích thời sự’ để tân Chủ tịch nước không ảo tưởng nữa trong kế sách quản trị quốc gia.

Bài diễn văn có đoạn :

"Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc ; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Ở đoạn trên cho thấy được viết theo mạch văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, được soạn để Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng ngày 26/1/2021.

Mạch văn đó được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc ở thể khẳng định như sau :

"Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.

Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại ; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo ; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới ; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới" (dừng trích).

Mẫu câu : "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" còn được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng trong nhiều bài diễn văn khác nữa.

Thật tế cho thấy hoàn toàn trái ngược, khi mà từ năm 2014, tập đoàn Samsung đưa ra danh sách 170 phụ kiện mà doanh nghiệp Việt Nam có thể làm để cung ứng cho việc hoàn thiện sản phẩm Galaxy S4 và máy tính bảng của hãng. Mồi ngon đưa đến tận miệng. Thế nhưng câu trả lời được đưa ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam là chưa làm được.

Trong bản danh sách 170 món phụ kiện này có cả những thứ nghe qua thì rất đơn giản như con ốc vít, cọng cáp USB rồi đến cái sạc pin. Thế nên, câu chuyện về một Việt Nam không thể tự sản xuất nổi một con ốc vít bắt đầu ra đời và lan rộng ra công chúng.

Đằng sau câu chuyện ốc vít là cả một chuỗi dài đằng đẵng những vấn đề cần kiếm nguyên do. Không phải Việt Nam không làm nổi cái ốc vít, mà là nếu làm được cái ốc vít theo đúng chuẩn của Samsung, giá thành của nó sẽ cao hơn các nhà cung ứng khác rất nhiều. Tất nhiên, doanh nghiệp bỏ tiền sẽ chọn ở nhà cung ứng có giá bán thấp hơn. Và đó mới là ý nghĩa đích thực của câu nói Việt Nam không sản xuất nổi cái ốc vít thay vì hiểu theo nghĩa đen thuần tuý.

Thời điểm đó, người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đưa ra lời giải thích khá nhẹ nhàng nhưng ‘rất đau’ về chính trị : môi trường kinh doanh tại Việt Nam chưa thực bình đẳng, nhiều doanh nghiệp không nhất thiết đầu tư vào công nghệ, quản trị nhưng vẫn cạnh tranh được nhờ vào mối quan hệ. Chừng nào còn tình trạng đó, sẽ khó cho đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Gần chục năm sau đó, mọi chuyện vẫn là dường như ‘dậm chân tại chỗ’.

"Để có một nền công nghiệp ô-tô, đầu tiên phải có một nền khoa học kỹ thuật và công nghệ cơ bản. Sau đó, phải có nền công nghiệp vật liệu, phải sản xuất ra thép hợp kim. Nhưng trên một chiếc ô-tô (sedan) có hơn 20.000 chi tiết linh kiện, dùng hơn 200 mác thép kim loại và Việt Nam chưa chế tạo được mã nào trong số 200 mã thép đó để có được công nghiệp ô tô. Đó là một sự thật.

Có một thời tôi hay nói mỉa mai là, duy nhất chỉ làm cái ốc vít bắt cho biển số và chỉ 6 tháng sau, nó gỉ mất rồi. Chúng ta chưa có công nghiệp ô-tô vì không có nền khoa học cơ bản. Công nghiệp ô-tô là ngành tích hợp của rất nhiều ngành khoa học cơ bản, như ngành vật liệu, động lực học, điện, điện tử, môi trường sinh thái…" – trích phát biểu của ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), trong một hội thảo chuyên ngành về công nghiệp phụ tùng ô-tô ngày 21/2/2023.

Điều mà người đứng đầu VASI muốn nói đến, là ở góc độ vật liệu, mỗi con ốc vít giá thành không lớn nhưng phải đầu tư công nghệ rất đắt để tiêu hao vật tư ít nhất và yêu cầu có nguồn vật liệu phù hợp.

Tại Việt Nam hiện nay các nhà máy thép chủ yếu sản xuất thép xây dựng chứ ít làm thép chế tạo ; gang thỏi để đúc chất lượng cao hơn cũng phải nhập ; nhôm chế tạo thì trong nước hoàn toàn không có. Vì vậy, nhìn từ góc độ vật liệu cũng cho thấy đang không hỗ trợ tốt cho việc phát triển công nghiệp chế tạo máy cơ khí…

Cá nhân người viết cho rằng dù có nói khiêm tốn, khiêm cung đến đâu đi nữa, thì mẫu câu "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", chỉ nên được hiểu theo nghĩa tuyên truyền cổ động chính trị có định hướng, tránh sử dụng tùy tiện như bài diễn văn nhậm chức của tân Chủ tịch nước.

Định Tường

Nguồn : VNTB, 04/03/2023

**************************

Vì sao ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước ?

Ý Nhi, Thoibao.de, 04/03/2023

Sau một một tháng rưỡi ghế Chủ tịch nước bỏ trống, nay chiếc ghế này đã có chủ. Đúng như những gì mà dư luận đã râm ran đồn đoán từ trước đó, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tuyên thệ trước Quốc hội để nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam.

cha5

Ông Thưởng trúng cứ vào ghế Chủ tịch nước sau cuộc bầu chọn mang tính hình thức với 487/488 phiếu thuận, trong một phiên họp bất thường mới của Quốc hội. Từ nay, ông Thưởng đã tham gia vào nhóm Tứ Trụ quyền lực của Việt Nam.

Trong bài tuyên thệ nhậm chức, ông Thưởng cho biết, ông sẽ "kiên quyết" tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng.

"Tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó," truyền thông nhà nước đăng tải.

Ông Thưởng được cho là một nhân vật thân cận với Tổng Trọng, ông từng tháp tùng ông Tổng công du Trung Quốc trong chuyến thăm vào cuối tháng 10/2022, ngay sau khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3. Ông Thưởng cũng là người có những phát biểu mạnh mẽ về chống tham nhũng, ủng hộ công cuộc đốt lò của ông Tổng.

Trở thành thành viên của Tứ Trụ, dường như ông Thưởng đang đến gần chiếc ghế quyền lực nhất của Việt Nam, ghế Tổng bí thư Đảng, vì thông thường, vị trí Tổng bí thư được chọn từ Tứ Trụ.

VOA ngày 2/3 dẫn lời Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute), có trụ sở ở Singapore, cho rằng :

"Ở Đại hội 13 năm 2021, các dàn xếp ở giới lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam đã không diễn ra đúng như kế hoạch, cụ thể là Đảng đã không thống nhất được việc lựa chọn một ứng cử viên thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm nhiệm kỳ thứ 3 là trái với Điều lệ Đảng".

Theo Tiến sĩ Hiệp, ông Thưởng là người "gần gũi" với cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ, nên việc chọn ông Thưởng làm Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển giao quyền lực của ông Trọng được "thuận buồm xuôi gió". Bởi ông Trọng đã nhắm ông Huệ làm người kế nhiệm mình trên ghế Tổng bí thư và "Đảng muốn một vị Chủ tịch nước có quan hệ tốt với ứng cử viên Tổng bí thư tương lai".

"Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không thể thực hiện được một kế hoạch chuyển giao quyền lực êm thấm và không tiếp tục đạt được đồng thuận về việc chọn người kế vị chức Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, thì điều này có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lãnh đạo và một cuộc khủng hoảng như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của Đảng cộng sản Việt Nam và có thể đe dọa an ninh của chế độ".

"Tình hình bất định trong chính trị Việt Nam, đặc biệt là ở thượng tầng lãnh đạo, đã gây nên sự bất an, cũng như thiếu lòng tin ở các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế ở Việt Nam," Tiến sĩ Hiệp nói. "Việc bất định như vậy cũng tạo ra tâm lý ‘ngồi chờ và xem’ ở trong bộ máy công chức thực thi chính sách… làm trì trệ sự phát triển của Việt Nam".

Tuy những biến động chính trị trong bối cảnh chống tham nhũng của Việt Nam được giới quan sát xem là đấu đá và tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng, dưới cái tên mỹ miều là chống tham nhũng. Nhưng việc này cũng gây ra bất ổn chính trị và khiến các nhà đầu tư e ngại. Do đó, Đảng cần ổn định các vị trí lãnh đạo cao nhất để giảm bất ổn và tiêu cực đối với xã hội và đối với nền kinh tế.

Đáng nói, ngay sau khi ông Thưởng tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng, và khẳng định, sẵn sàng cùng tân Chủ tịch Việt Nam "thúc đẩy quan hệ song phương bền vững, lành mạnh và ổn định".

Nếu việc ông Thưởng nhậm chức là tin mừng đối với ông Tập, thì đây chắc chắn là mối lo cho dân Việt.

Ý Nhi

Nguồn : Thoibao.de, 04/03/2023

Published in Diễn đàn

"Giai đon chuyn tiếp" là khái quát tương đi chính xác ca Hãng AFP (Pháp). Vic ông Võ Văn Thưởng được c làm Ch tch nước không phi là tín hiu cho "bước ngot thay đi", bi nhân vt này vn được coi là mt thành phn ct cán ca chế đ.

tanchutich0

Không th đón đi bt c s o chiu" nào khi Võ Văn Thưởng (giữa) đã cht h ngay ti l tuyên th Quc hi sáng 2/3 : "Nguyên tc sng còn là kiên đnh ch nghĩa Marx-Lenin !"

S chuyn tiếp quyn lc ti đây s êm đm hay đy giông bão thì chưa th tiên lượng mt cách chc chn...

Quá trình chuyn giao có ti ưu ?

Không th đón đi bt c s o chiu" nào khi Võ Văn Thưởng đã cht h ngay ti l tuyên th Quc hi sáng 2/3 :"Nguyên tc sng còn là kiên đnh ch nghĩa Marx-Lenin" !Trong các bài phát biu nhm chc ca hai người tin nhim trước đây (Nguyn Xuân Phúc và Nguyn Phú Trng) không h có mt dòng nào đ cp đến "ch nghĩa Marx-Lenin" hay "tư tưởng H Chí Minh" c. Ông Thưởng ngược li, vi vã tuyên b ph đu và coi đy là nguyên tc sng còn ca c Đng ln cá nhân ông. Vy là tân Ch tch nước đã xut hin trước công chúng vi hình nh mt t" ngoan hin ca Tng bí thư, ch không phi là ch nhân ca các phương án tìm li thoát cho khng hong kinh tế xã hi. Ba Đình thng nht cao trong vic chn Thưởng là gii pháp ti ưu đ đm bo các yếu t đng thun trong tm kim soát vi tính toán kế v Tng bí thư Đng nhim k ti. Nói như các nhà bình lun am hiu, c òn hơn hai năm ca nhim k 13, ông Thưởng, cùng nhng ng viên tim năng khác, còn có thi gian đ th thách ! Thành công ln này ca ông Trng là đã "cài cm" được c hai candidate do ông "dm" lâu nay – tân Ch tch nước và đương kim Ch tch Quc hi an v trong "B t" đ chun b thay thế ông khi cn.

Bài din văn ca tân Ch tch nước đc ngay sau nghi thc tuyên th là mt kch bn rp khuôn mang tính an toàn. Gi là rp khuôn, vì bài din văn được viết trau chut, thm chí còn trích thơ t bài thơ được cho là ni tiếng. Chng cn đến s tinh ý, người nghe d dàng nhn ra đây là bài chun b sn đ tân Ch tch nước trình làng như mt phn ca nghi l trước các đi biu Quc hi và ng kính truyn hình. Trong li tuyên th, ông Thưởng đã lp li quan đim không mi là "ly dân làm gc". Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kim soát quyn lc hiu qu và thiếu cơ chế đm bo các quyn cơ bn ca công dân được hiến đnh trong hành đng, thì nhng li phát biu này, suy cho cùng, cũng ch là th tc phi có. Vic Thưởng "trúng" Ch tch nước là s kin không gây bt ng, tuy nhiên quá trình kế v Tng bí thư quyn lc "vô đi" vn còn b ng. Tc là dư lun ri đây s tp trung vào quá trình chuyn giao quyn lc sau khi "B t" được đp đ,đc bit là kh năng thc s ca tân Ch tch nước có th lèo lái được đến đâu các mi liên h phc tp trong ni b Đng m