Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Luật về đảng cầm quyền : Đảng tự lấy đá ghè chân mình ?

Lâm Viên, VNTB, 26/03/2021

Ông Bùi Minh Quốc, cựu phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, từng nói rằng ông sẽ vận động để Quốc hội sớm có luật về đảng cầm quyền.

dang1

Cần Đức trị song hành cùng Pháp trị

"Vận động các đại biểu khác cùng các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động đấu tranh ôn hòa, kiên nhẫn thuyết phục Đảng cộng sản Việt Nam nếu muốn giành được vị trí đảng cầm quyền, thì phải bãi bỏ cung cách đảng cử dân bầu ; phải có đường lối đúng được đa số công dân tán thành và giới thiệu được những đảng viên thực sự là tinh hoa về năng lực và phẩm chất ra ứng cử trong một chế độ ứng cử bầu cử tự do, nếu các đảng viên trúng cử chiếm đa số trong Quốc hội, thì đảng trở thành đảng cầm quyền một cách đàng hoàng theo thực chất tín nhiệm của công dân – cử tri ; phải tôn trọng quyền tự do ứng cử của những người không thuộc Đảng cộng sản Việt Nam và triệt để tự đổi mới mình để chủ động chuẩn bị cạnh tranh với các lực lượng chính trị khác tất yếu sẽ xuất hiện (*).

Ông Bùi Minh Quốc có đoạn diễn giải như trên trong "Cương lĩnh chính trị" lúc ông tuyên bố tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14.

Đảng tự lấy đá ghè chân mình ?

Ở Việt Nam chỉ có một đảng chính trị duy nhất, và đây cũng là đảng cầm quyền. Nếu giờ soạn thảo luật về đảng cầm quyền, phải chăng luật này cũng thuộc nhánh lập pháp do Quốc hội chịu trách nhiệm – trong khi đó thì các chức Chính phủ đều do Bộ Chính trị – tức đảng chính trị cũng là đảng cầm quyền, quyết định ?

Trong tiểu luận "Tương lai nào cho luật về đảng chính trị ở Việt Nam ?" của nhà nghiên cứu độc lập Hoàng Sơn tại Hà Nội, đưa ra cách hiểu về đảng chính trị đó là không chỉ đơn thuần đấu tranh để tham gia vào việc thể hiện các quan điểm chính trị, mà còn đấu tranh để giành quyền đại diện cho người dân trong quốc hội.

"Thông thường, các đảng chính trị đều giành quyền lực thông qua việc bỏ phiếu của người dân. Trách nhiệm của đảng chính trị đối với người dân thể hiện qua việc thực hiện các cam kết mà đảng chính trị đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Ý chí của người bỏ phiếu có ý nghĩa rất quan trọng đối với một đảng chính trị" – tác giả Hoàng Sơn viết.

Vẫn theo nhà nghiên cứu độc lập Hoàng Sơn, nếu các nhà nước muốn "đặt một đảng chính trị nào đó ra ngoài vòng pháp luật", các nhà nước này có xu hướng từ chối hoặc không thừa nhận địa vị pháp lý của đảng đó. Một cách thường gặp là các quốc gia không quy định về đảng chính trị trong Hiến pháp của họ.

Vậy thì ở Việt Nam, nếu bắt tay xây dựng dự án luật về đảng cầm quyền như đề xuất của ông Bùi Minh Quốc, thì cần điều chỉnh bằng pháp luật ra sao trước đề bài đặt ra của đảng về vấn đề ‘quyền lực’ : Tuy Đảng không phải là cơ quan quyền lực nhà nước, nhưng Đảng giữ quyền lực về chính trị, quyền lực về tư tưởng chính trị, quyền lực về tổ chức bộ máy và nhân sự, quyền lực về kiểm tra… chi phối và dẫn dắt đối với toàn bộ hệ thống chính trị và sự vận động của chế độ, của đất nước.

Như vậy, về nguyên tắc rất khó có việc Đảng tự lấy đá ghè chân mình, qua việc có thể bị trói buộc trong sự điều chỉnh về lập pháp bằng luật về đảng cầm quyền.

Nếu Đảng tự tin, thì cần tử tế có luật về đảng cầm quyền !

Trong hầu hết các văn kiện Đảng đều có chung một ý là "Đảng không chia sẻ quyền lãnh đạo cho bất kỳ ai hoặc buông lỏng quyền đó". Và Đảng đã biện minh rằng với vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Dĩ bất biến ứng vạn biến", cho các quyết định được cho là ‘nằm ngoài quy định pháp luật’ – kiểu như chuyện người dân chưa đi bầu cử, nhưng Đảng đã ‘đâu vào đó’ các chức danh lãnh đạo ở Quốc hội nhiệm kỳ mới, lý do "đồng bộ nhân sự Bộ Chính trị" khóa XIII.

Dẫu vậy, Đảng vẫn cần đến luật về đảng cầm quyền, để qua đó có thể giúp Đảng có được sự chính danh bền vững.

Sau đây là một số lý do cho chuyện nếu có luật về đảng cầm quyền, ắt hẳn sẽ khiến các đảng viên dè dặt hơn :

Trước hết, bất chấp chuyện ‘củi – lò’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, không khó được nhận ra ở không ít nơi, nguyên tắc tập trung dân chủ bị không ít người, tổ chức đảng lợi dụng, cắt xén hoặc trương lên thành tấm bình phong để che đậy mưu đồ cá nhân và hành động phá rối tổ chức hoặc vô hiệu hóa tổ chức, thành "con dao hai lưỡi" để mưu đoạt lấy lợi ích cho bản thân, rắp tâm "chui sâu, leo cao" vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý.

Nguy hại hơn, mượn hoặc nhân danh nguyên tắc này để đối phó với cấp trên, cô lập và vô hiệu hóa cấp dưới, biến tổ chức đảng nơi họ phụ trách thành "bầu trời riêng", với "tôn ti riêng"… để thực thi mưu đồ cá nhân, phe nhóm…

Mặt khác, không ít người biến việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình thành cái gọi là "vũ khí" rất màu nhiệm để tâng bốc, tán dương nhau nhưng lại nhân danh "thanh bảo kiếm chữa lành mọi vết thương" như lời của V.I. Lê-nin, nhằm để thực thi mưu đồ vu vạ, hãm hại đồng chí, hạ nhục và loại bỏ những người không cùng cánh với họ, để thao túng nội bộ Đảng nhằm "vinh thân phì gia", phù phép cho lợi ích nhóm…

Thứ hai, kỷ luật của Đảng, Điều lệ của Đảng là pháp luật của Đảng bị không ít người ở một số tổ chức đảng biến thành "thanh kiếm phường chèo" với phe cánh họ, nhưng lại là "lưỡi gươm oan nghiệt" đối với đồng chí, nhất là những người trung thực, dũng cảm đấu tranh với các tệ nạn trong Đảng, mà họ là thủ phạm.

Núp dưới chiêu bài "giữ nghiêm kỷ luật", họ "thanh lọc đội ngũ" một cách có lợi cho họ. Thực chất, họ đã vô hiệu hóa sức mạnh của kỷ luật đảng, của Điều lệ Đảng, biến tổ chức đảng thành "vương quốc" riêng nhằm thực thi những mưu đồ cá nhân, vô hình tạo nên nạn bè phái, cát cứ ngay trong tổ chức đảng, trong cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Có thể nói, với sự hành xử như vậy, nhóm đảng viên như trên đã tự biến mình thành những người tha hóa, những "ông vua con", làm công cụ phá hỏng đoàn thể và phá hoại tổ chức ; biến những tổ chức đảng nơi họ phụ trách và sinh hoạt thành hoặc là "bầu trời riêng", biến tổ chức thành "hữu danh vô thực" hoặc bị tê liệt, mất sức chiến đấu. Họ hạ thấp và tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nếu đến thời điểm này Đảng vẫn là "đứa con nòi xuất thân từ giai cấp lao động", "một lòng một dạ tận tụy phụng sự nhân dân", vì "Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam", "không thiên tư thiên vị"… thì có lẽ chức trách lập pháp của Quốc hội khóa XV tới đây, là cần xây dựng cho bằng được luật về đảng cầm quyền.

Lâm Viên

Nguồn : VNTB, 26/03/2021

Chú thích :

(*)https://www.facebook.com/quoc.buiminh.568/posts/445373823436841

**************

Đảng cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ?

Nguyễn Huỳnh, VNTB, 26/03/2021 

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc

dang00

"Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với cách mạng Việt Nam".

Chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng" ở các tờ báo thuộc Đảng bộ địa phương, thường có nội dung với các cảnh báo như đoạn trích trên.

Vậy cần làm gì để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ?

Vì lý do là vấn đề mang tính nhạy cảm chính trị, xin được ẩn danh người nêu ý kiến.

Ghi nhận của biên tập viên Nguyễn Huỳnh, trang Việt Nam Thời Báo.

Một

Nhân dân ủy thác cho Đảng cộng sản Việt Nam vai trò lãnh đạo nhà nước. Đảng phải trung thành và đại biểu xứng đáng cho lợi ích của nhân dân và đất nước, chịu trách nhiệm trước nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Trong nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì nhân dân là chủ thể quyền lực. Vai trò Đảng lãnh đạo Nhà nước về bản chất là do nhân dân ủy thác cho Đảng. Sự ủy thác đó có thể được ghi nhận trong Hiến pháp thông qua thủ tục lập hiến.

Và để thực sự giám sát thì cần sớm xây dựng Luật về Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề này cần thiết đối với cả đất nước và Đảng.

Hai

Người dân cần sự cam kết cụ thể của Đảng về ít nhất là 9 nội dung cụ thể sau đây :

1. Trong xã hội dân chủ, Đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền, thông bầu cử tự do theo pháp luật.

2. Đảng cộng sản Việt Nam, là đội tiên phong và đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ; là trung tâm đoàn kết và hòa hợp dân tộc, thực hành dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Vậy thì kiên quyết Đảng không được trao quyền lực và lợi ích nào khác ngoài quyền lực và lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên những gì xảy ra trong lãnh vực đất đai như ở Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Lộc Hưng cũng nhiều nơi khác cho thấy đã không hẳn như vậy về chuyện quyền lực Đảng.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật và gương mẫu thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Đảng phải tôn trọng Nhà nước, Đảng không được bao biện, làm thay công việc của Nhà nước và của đoàn thể.

Vậy thì trước tiên cần làm rõ "pháp luật của Đảng" là gì ?

4. Đảng tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên để giới thiệu với nhân dân bầu vào các vị trí đại diện của Nhà nước và đoàn thể, hoặc để được bổ nhiệm vào các cơ quan nhà nước và đoàn thể. Đảng tôn trọng, trân trọng cán bộ ngoài Đảng và cán bộ ngoài Đảng bình đẳng với cán bộ là cán bộ đảng viên.

Điều trên có nghĩa là chấm dứt chủ nghĩa lý lịch.

5. Đảng phải có cơ chế lắng nghe và phản hồi ý kiến góp ý, phản biện của của nhân dân ; Đảng tin dân, kính trọng dân, dựa vào nhân dân, làm lợi cho nhân dân. Có cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Trải nghiệm từ việc nhiều người bị chụp mũ chính trị hóa khi tham gia phản biện, đủ làm nản lòng ở cả người kiên nhẫn nhất trong thiện chí đóng góp.

6. Đảng chịu sự giám sát của nhân dân : công dân, đại diện nhân dân giám sát quá trình ra quyết định, hệ quả các quyết định của Đảng liên quan tới công dân và quốc gia ; có quyền kiến nghị, tỏ thái độ tán thành hay không tán thành về quyết định ấy, hoặc kiến nghị xử lý…, hoặc qua bỏ phiếu tín nhiệm của nhân dân.

7. Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Cơ quan đảng phải có trách nhiệm giải thích, giải trình, hoặc thay đổi quyết định sai trái, xử lý những người sai phạm, từ chức cá nhân, hoặc chịu truy tố… tùy theo mức độ sai phạm…

8. Là Đảng cầm quyền, Đảng nắm và sử dụng quyền lực nhà nước, phát huy cao nhất quyền lực của nhân dân, vì nhân dân, Đảng cần có cơ chế độc lập kiểm soát quyền lực của Đảng từ bên trong và bên ngoài, phát huy dân chủ, chống độc đoán, chuyên quyền, Đảng cầm quyền theo Hiến pháp và luật pháp, và chịu trách nhiệm trước Hiến pháp và luật pháp.

Để làm tốt yêu cầu trên, cần thiết có nền báo chí độc lập song song báo chí định hướng của Tuyên giáo Đảng.

9. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân không phải là do Đảng và Nhà nước định ra, sang nhượng hoặc ban phát, mà ngược lại, quyền hạn và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước là do nhân dân ủy thác.

Nguyễn Huỳnh (ghi nhận)

Nguồn : VNTB, 26/03/2021

Published in Diễn đàn

Ít nhất hai thế lực được gọi là thù địch với Đảng và Nhà nước : một số chức sắc tôn giáo ; và một số đảng viên quyền thế.

thudich1

Ông Trần Quốc Vượng : Không làm tốt công tác nhân sự là ta tự lật đổ ta

Vụ án Đồng Tâm được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí dẫn chứng trong báo cáo như trường hợp "điển hình" cho việc các thế lực thù địch kích động biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2020 gửi tới Quốc hội.

Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong đó, nổi lên là các thế lực thù địch và tổ chức phản động tiếp tục lôi kéo những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, lợi dụng triệt để sơ hở, thiếu sót của cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân ; kích động biểu tình, chống đối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Báo cáo dẫn chứng việc một số chức sắc tôn giáo lợi dụng việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa xả thải gây ô nhiễm ven biển một số tỉnh miền Trung đã kích động, xúi giục giáo dân biểu tình, chống đối, bắt giữ người trái pháp luật…

Báo cáo cũng nêu rõ, "điển hình là vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội" (*).

Như vậy, theo như những gì mà báo chí lược thuật tóm tắt báo cáo của ông Lê Minh Trí, có thể thấy ít nhất hai thế lực được gọi là thù địch với Đảng và Nhà nước : thứ nhất, một số chức sắc tôn giáo ; thứ hai, một số đảng viên quyền thế.

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an. Ông là thư ký của Võ Viết Thanh (Bảy Thanh, là tướng công an) khi ông Thanh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trở lại với vụ án Đồng Tâm. Báo cáo của ông Lê Minh Trí được báo chí thuật lại, có câu "điển hình là vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội". Câu này muốn diễn giải hai vụ việc với hai thời điểm khác nhau, cùng ‘động cơ gây án’ cũng khác nhau.

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, được biết đến trên các phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2017, là vụ việc tranh chấp đất đai giữa một số người dân và chính quyền Hà Nội. Vụ việc gồm 2 sự kiện là "bắt giữ con tin" chiến sĩ công an vào năm 2017, và "trấn áp bạo lực" năm 2020.

Thảo luận giữa người dân và chính quyền tiếp tục duy trì từ 2017 đến 2019, nhưng không có kết quả. Vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 9/1/2020, phía chính quyền sử dụng vũ khí và lực lượng công an vũ trang tấn công vào gia đình ông Lê Đình Kình đưa đến 4 cái chết, gồm 3 công an và một người dân là ông lão có 57 năm tuổi đảng.

Đúng như báo cáo đầy ẩn tình của ông Lê Minh Trí, trong vụ án Đồng Tâm có khởi thủy là "người dân đã bắt giữ người trái pháp luật", để vài năm sau đó gần như là cuộc trả đũa bằng vụ "giết người" đến từ họng súng của công an vũ trang Hà Nội.

Củng cố cho góc nhìn trên đó là vào ngày 3/3/2020, bà Dư Thị Thành chính thức làm đơn tố giác tội phạm gởi tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ; Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi giết chồng của bà là ông Lê Đình Kình, theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong đơn, bà tả chi tiết những vết tích trên thân thể của ông Lê Đình Kình khi gia đình nhận xác về, như : "Đầu bị bắn một viên đạn, ngực bị bắn một viên đạn, đầu gối bị bắn rất nhiều viên đạn khiến chân như gần đứt lìa, bụng và ngực ông bị mổ toang như để khám nghiệm dù không ai trong gia đình tôi được chứng kiến việc đó…". Bà cũng trình bày rõ mọi việc diễn ra từ lúc 3 giờ sáng ngày 9/1 như thế nào ngay tại nhà bà.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng : "…sự cục cằn, thô bạo của những người nông dân này chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Đằng sau lớp vỏ đó là những tâm hồn rất dễ bị tổn thương, là những nỗi niềm chất chứa không có cách gì giãi bày cho hết. Đó là những con người vừa mới quát tháo, nhưng lập tức nghẹn ngào trình bày những oan ức của mình khi được lắng nghe… Hiện nay, cả chính quyền và cả những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức đều cần một lối thoát. Lối thoát đó chính là đối thoại".

Thế nhưng kết cuộc thì phía chính quyền đã sử dụng sức mạnh của lực lượng vũ trang súng ống thay cho đối thoại, và chính điều đó đã tạo nên những thù địch mà nói như nhận định của luật sư Lê Đức Tiết – Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Pháp luật, Dân chủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam :

"Trong việc xử lý, giải quyết khiếu kiện liên quan đến đất đai, cơ quan chức năng không điều hòa được 3 lợi ích : quốc gia, tập thể và cá nhân.

Thực tế cho thấy nhiều sự việc nóng liên quan đến đất đai xảy ra do cơ quan chức năng phủ nhận một trong 3 lợi ích trên. Hiện nay, việc quản lý của luật pháp đất đai có 3 cách : quản lý bằng luật hành chính, dân sự và hình sự.

Tuy nhiên, nhiều việc đáng lý chỉ dùng biện pháp hành chính thì chính quyền lại dùng luật pháp hình sự và ngược lại. Điều này gây bức xúc dư luận. Không phải riêng sự việc ở Đồng Tâm mà nhiều vụ khác đó đã chứng minh điều này. Nếu chúng ta không giải quyết những nguyên nhân trên thì thời gian tới sẽ còn nhiều vụ Đồng Tâm xảy ra".

…Ở đoạn cuối câu chuyện tình Trọng Thủy – Mỵ Châu, sử xưa chép rằng, khi quân giặc đã đến sát chân thành, An Dương Vương mới sai đem nỏ thần ra bắn thì thấy không hiệu nghiệm nữa.

Thành vỡ, quân tan, lửa cháy ngút ngàn… nên An Dương Vương vội vã đưa con gái là Mỵ Châu cưỡi ngựa chạy trốn cùng với mình. Ngồi sau lưng cha, Mỵ Châu bứt lông ngỗng ở áo rắc làm dấu trên đường.

Khi chạy đến núi Dạ Sơn gần biển thì quân giặc đã đuổi gần đến. Không còn lối thoát, An Dương Vương hướng ra biển khấn thần Kim Quy giúp cho mình. Vua vừa khấn xong thì Thần Kim Quy hiện lên, bảo An Dương Vương rằng "Giặc ở đằng sau lưng nhà vua đấy !". An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mỵ Châu, rồi nhẩy xuống biển. Rùa Thần rẽ nước đưa nhà vua đi…

Thông điệp từ bài học lịch sử quá rõ ràng : "Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi".

Cựu Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng đã nhìn nhận như trên trong phát biểu ở Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đông Đô

Nguồn : VNTB, 23/03/2021

Chú thích :

(*)https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-dong-tam-la-dien-hinh-viec-the-luc-thu-dich-kich-dong-chong-pha-1357551.htm

Published in Diễn đàn

Như con nước đến hẹn lại lên, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn tối mặt đối diện với 3 "kẻ nội thù" hay "giặc nội xâm" gồm : tha hóa quyền lực, tham nhũng và thế lực thù địch. "Thế lực thù địch" là một bộ phận cán bộ, đảng viên "biến chất", "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa".

theluc1

Ba "kẻ thù" này không lạ mặt với dân vì chúng là dòng chảy liên tục, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên trong 34 năm qua, kể từ Đại hội đảng "Đổi mới" năm 1986. Nhưng khi Tuyên giáo đảng và Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng phải khơi lại, trước ngày Đại hội đảng XIII, tổ chức vào đầu tháng 1/2021, thì mọi chuyện lại nóng lên vì các chứng tật này vẫn chưa được chặn đứng.

Để hạ nhiệt vấn đề, Tuyên giáo đảng còn đổ lỗi cho "các thế lực thù địch" trong và ngoài Việt Nam và các nước dân chủ Tây phương, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã cấu kết với nhau, sử dụng các phượng tiện tinh vi như Internet, diễn đàn quốc tế, mạng xã hội và các nhà báo độc lập để gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc công tác nhân sự đảng XIII.

Nhưng bên cạnh những ung nhọt "của đảng, do đảng và vì đảng" đã và đang làm tan hoang giá trị văn hóa và nhân phẩm trong xã hội Việt Nam thì những kẻ thù xuất phát từ nội bộ đảng còn góp sức phá hoại đất nước, làm hao mòn sức đề kháng còn sót lại trong dân trước những đe dọa ở Biển Đông của Trung Quốc.

Nhưng thù địch của đảng là những ai ?

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thì chúng lại là người của "đảng ta".

Báo Thanh Niên ngày 6/7/2019 tường thuật : "Nhận diện 3 nhóm đối tượng được gọi là "thế lực thù địch", ông Thưởng chỉ rõ, chính những cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa là nhóm không khó để nhận ra nhưng rất khó để đấu tranh vì là lực lượng "len lỏi và phức tạp" (trích Phát biểu của ông Thưởng tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7, ngày 5/7/2019).

Ngoài ra ông Thưởng còn cáo buộc rằng : "Các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn, phương thức chống phá rất muôn hình vạn trạng, đặc biệt là sử dụng truyền thông đại chúng, sử dụng internet và truyền thông xã hội. Trong khi đó, những người làm công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại thụ động hơn, rơi vào tình trạng phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ chính sách và đây là vấn đề cần lưu ý khắc phục sớm".

Ông Trọng có công gì ?

Sau ngót 10 năm cầm quyền, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nên được đánh giá đã thành công trong nhiệm vụ mang lại phúc lợi cho dân tộc, và bảo vệ vững chắc độc lập và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, hay ông đã thất bại như tất cả những lãnh đạo tiền nhiệm, từ thời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ?

Lịch sử rồi sẽ phán xét công tội của từng lãnh đạo, nhưng căn cứ vào những việc ông Trọng đã làm được hay vẫn còn vất vả chưa xong, bên cạnh việc ông đã một bước thành công trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thì ông Trọng, 76 tuổi, vẫn chưa trị được những căn bệnh kinh niên của cán bộ, đảng viên đang đe dọa quyền lãnh đạo của đảng.

Đó là tình trạng : "Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội... trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi" (trích Nghị quyết lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương đảng XII, ngày 19/05/2018).

Như để chứng minh cho thành công của đảng trong lĩnh vực chống Tham nhũng, Tạp chí Dân vận của Ban Chấp hành trung ương đảng đã cho biết : "Kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII (2016) của Đảng đến cuối 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 7.511 tổ chức đảng cấp dưới và 23.511 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 11.769 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 4.903 tổ chức đảng và 17.868 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 355 tổ chức đảng và 8.841 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 32 đảng viên diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 người từng là Ủy viên Bộ Chính trị (Đinh La Thăng). Kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo thêm dấu ấn mới trên chặng đường phát triển, được Đảng và Nhân dân tin tưởng".

Căn cứ vào việc khoe thành tích này mà ông Trọng, người được đàn em ca tụng là "người đốt lò", đã đứng đầu bảng chống tham nhũng hơn tất cả 4 tổng bí thư tiền nhiệm gồm Nguyễn Văn Linh (1986 đến 1991), Đỗ Mười (1991-1997), Lê Khả Phiêu (1997-2001) và Nông Đức Mạnh (2001-2011).

Nhưng cũng nên biết, từ ngày 01/02/2013 Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã được thành lập trực thuộc Bộ Chính trị thì ông Trọng là Trưởng ban. Do đó, việc ông phải tích cực, dẫn đầu trong công tác này để làm gương là đương nhiên. Nhưng tại sao, sau một chặng đường dài chống Tham nhũng bắt đầu từ năm 2007, đến năm 2020 là 13 năm, mà công tác này cứ "vẫn còn nghiêm trọng" mãi ?

Vẫn như ngày đầu

Bằng chứng đã được Tạp chí Tuyên giáo nhìn nhận : "Tham nhũng đang là vấn nạn, có xu hướng gia tăng và gây thiệt hại nặng nề về nhiều mặt, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước, làm giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan công quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm nhiệm các vị trí "có quyền".

theluc2 (2)

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong trong các chi bộ đảng và cơ quan - Ảnh minh họaông Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghịđảng bộ Bộ Lao động, thương binh và xã hội ngày 27/9/2019

Bài viết hồi tháng 3/2019 cho biết các hành vi tham nhũng : "Đã và đang xảy ra không chỉ ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn có giá trị hàng ngàn tỷ đồng (tham nhũng lớn) mà còn xuất hiện nhiều tại các bệnh viện, các cơ quan công quyền ở cơ sở... Tham nhũng không chỉ xảy ra trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... mà còn lan rộng sang các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao ; trong các chương trình trợ cấp cho thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách ; trong các chương trình cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai ; trong quá trình xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng... Tham nhũng không chỉ làm xói mòn niềm tin của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn "tiếp tay" cho các thế lực thù địch, phản động trong việc bôi nhọ, hạ uy tín, vị thế của Đảng trong phạm vi quốc gia cũng như trên trường quốc tế".

Nhìn vào thực tại, Tuyên giáo viết thêm : "Tham nhũng - những lợi ích bất chính đã hoặc sẽ có được đã khiến nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao "không giữ được mình", không gương mẫu trong thực thi trọng trách được giao, nói một đằng, làm một nẻo, không còn xứng đáng với vai trò tiền phong. Họ đã bất chấp việc vi phạm pháp luật mà làm trái công vụ, trái lương tâm, đạo đức nghề nghiệp… để vụ lợi, trục lợi cho mình, người thân, cánh hẩu của mình, nhóm lợi ích của mình... dẫn đến làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây bất bình, bức xúc, thậm chí phản ứng của nhân dân đối với các cơ quan công quyền" (trích Tạp chí Tuyên giáo, 15/03/2019)

Cũng trong năm 2019, ngày 04/02, Ban Nội chính trung ương Đảng cộng sản Việt Nam than van : "Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ".

Như vậy thì ông Nguyễn Phú trọng có thành công trong chuyện "đốt lò" không ? Hãy trở về năm 2012, một năm sau khi ông Trọng lên nắm quyền thay Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, để tìm câu trả lời.

Đầu tiên, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa đảng XI, ban hành ngày 16/01/2012, đã phơi bầy một tình trạng nhiễu nhương do ông Nông Đức Mạnh để lại, theo đó : "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…".

Sau 5 tháng, ông Trọng đã tổ chức Hội nghị Trung ương 5 để nói riêng vể quốc nạn tham nhũng. Kết luận Hội nghị trung ương 5, Khóa XI ngày 25/05/2012 viết chi tiết : "Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản ; đầu tư xây dựng cơ bản ; quản lý ngân sách ; thu thuế, phí ; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước ; tín dụng, ngân hàng ; công tác cán bộ ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp... gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước".

Tại sao ? Đảng cộng sản Việt Nam giải thích : "Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém nêu trên là : Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Vai trò của nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt ; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập ; một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, vẫn còn tình trạng "xin - cho". Tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng chưa đủ mạnh, có mặt chưa hợp lý" (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012).

Hết nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016), ông Trọng được tái đắc cử Tổng bí thư cho nhiệm kỳ 2016-2021. Tưởng đâu công tác "đốt lò chống tham nhũng" của ông sẽ quét sạch rác rưởi trong đàng, nào ngờ tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII, Trung ương lại than rát cổ :

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn ; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc" (Nghị quyết, ngày 30/10/2016).

Mới nhất tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính (08-09/6/2020), ông
Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đã nhìn nhận thất bại của Đảng thêm lần nữa.

Ông Trạc nói : "Công tác Phòng, chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, phức tạp ; cải cách tư pháp đang đặt ra những yêu cầu cao hơn, triệt để hơn. Tất cả những vấn đề đó sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải xử lý có hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo lợi ích quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển" (Tài liệu Ban Nội chính Trung ương, 09/06/2020).

Như vậy là loạn xà ngầu rồi còn gì nữa !

Nịnh vừa thôi

Nhiệm kỳ hai khóa 10 năm của ông Trọng đã tan vào mây khói chưa, hay ông vẫn còn nước còn tát ?

Tạp chí Xây dựng Đảng lại tâng bốc ông lên tận mây xanh. Báo này viết : "Người dân tin tưởng và cảm kích trước hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - người cầm trịch, thổi ngọn lửa "công cuộc đốt lò, nhóm củi" luôn nhất quán giữa nói và làm, giữa chỉ đạo và hành động, thận trọng nhưng kiên quyết, kịp thời nhưng chắc chắn, răn đe để giáo dục, phòng ngừa… Người cầm trịch chẳng những bài bản trong chỉ đạo, kiên quyết trong hành động mà chính sự nêu gương hình ảnh cá nhân - một vị thủ lĩnh mực thước, thanh liêm, giản dị đã thực sự tạo dựng, làm nên điểm tựa tinh thần to lớn trong lòng dân".

Tạp chí này hô tiếp : "Với sự vào cuộc quyết liệt, rốt ráo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng dưới sự dẫn dắt, chèo lái của Tổng bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, phong trào đấu tranh đã mang sắc diện mới cả về quan điểm, phương châm đến hành động. Rõ ràng "thủ lĩnh nào, phong trào đó", và một khi phòng chống tham nhũng đã trở thành phong trào, trở thành xu thế thì "không ai có thể đứng ngoài cuộc", không ai có quyền đứng ngoài cuộc".

Cuối cùng báo Đảng khuyến cáo : "Dấu ấn "thuyền trưởng" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm" thuyết phục lòng dân chính bởi hội tụ giữa lời nói và hành động, giữa quan điểm và khí chất, giữa chỉ đạo và nêu gương. Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc của Đảng ta trong việc lựa chọn những người kế tục chèo lái sau này, không chỉ trong phòng chống tham nhũng. Đối với địa phương cũng cần phải lựa chọn cho được những thủ lĩnh xứng đáng, xứng tầm" (Tạp chí Xậy dựng Đảng, ngày 31/10/2019).

theluc3

Ngoài chuyện báo Xây dựng Đảng đề cao ông Trọng, cũng thấp thoáng đây đó những tiếng nói của cử tri và cuộc vận động ngầm trong một số ủy viên trung ương muốn ông Trọng tiếp tục ở lại lãnh đạo đảng và nhà nước, mặc dù Điều lệ Đảng không cho phép ông giữ ghế quá 2 nhiệm kỳ Tổng bí thư. Hơn nữa ông sẽ đến tuổi 77 vào ngày 14/04/2021.

Ông Nguyễn Phú Trọng, người có bằng Tiến sĩ về Xây dựng Đảng, là một lãnh đạo cực kỳ giáo điều, bảo thủ, luôn luôn muốn sống chết với Chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm cầm quyến, ông nổi tiếng với chủ trương "nhốt quyền lực vào lồng cơ chế, pháp luật" để kiểm soát nạn tha hóa quyền lực của đảng viên và quốc nạn Tham nhũng. Nhưng Đảng vẫn nhìn nhận còn phải đương đầu với : "4 nguy cơ, trong đó là tụt hậu xa hơn về kinh tế, nguy cơ diễn biến hòa bình, rồi tham nhũng, quan liêu. Còn vấn đề hiện nay là tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Như vậy thì thù địch của đảng đang ở đâu, đang nhỡn nhơ trong khu Ba Đình hay đang rong chơi ngay giữa Thủ đô Hà Nội ?

Phạm Trần

(16/10/2020)

Published in Diễn đàn

‘Thế lực thù địch’ có ngày càng ‘thâm độc’ như Thứ trưởng Bộ Công an nói ?

Hoàng Minh, trithucvn, 24/06/2020

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang nói rằng âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn lật đổ do các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm… Điều này liệu có đúng ?

theluc1

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an hôm 23/6 có nói tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, rằng: "Có ba thách thức đang đe dọa đến an ninh chính trị của Việt Nam".

Theo ông Quang, "trong ba thách thức trên thì nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất".

Vậy, một câu hỏi đặt ngược lại là: "Vì sao niềm tin của người dân vào chế độ lại suy giảm?". Để trả lời, chúng ta hãy nhìn lại những sự kiện chính trị-xã hội tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Mới hôm qua (23/6), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận rằng "cán bộ ăn quá dày" để nói về vụ Phó Giáo sư Tiến sĩ  Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội cùng đồng phạm đã lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để "tham nhũng" tới 5 tỷ đồng tiền máy xét nghiệm.

Vấn nạn "cán bộ tham nhũng" không còn xa lạ với người dân Việt khi trước đó, báo chí trong nước đã phản ánh hàng loạt các vụ án nghiêm trọng như :

- Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng phạm gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng, liên quan đến sai phạm đất đai.

- Ông Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng, cũng liên quan tới sai phạm đất đai.

- Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng đồng phạm gây thất thoát tới 22.000 tỷ đồng cũng vì sai phạm đất đai.

- Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị tuyên phạt lần lượt 36 tháng tù và 30 tháng tù vì gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng.

- Phó Bí thư Trà Vinh Kim Ngọc Thái cùng các cán bộ khác bị đề nghị kỷ luật vì tham nhũng hơn 11 tỷ đồng.

- Hay Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng.

- Các lãnh đạo, cán bộ tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã nhận hàng tỷ đồng để sửa điểm cho các thí sinh

- và… còn nhiều vụ án nghiêm trọng khác.

theluc2

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành (trái) và Trần Việt Tân bị tuyên phạt lần lượt 36 tháng tù và 30 tháng tù vì gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng

Nhiều lãnh đạo, quan chức trong thời gian qua bị kỷ luật cũng được báo chí trong nước đưa tin, như: ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình – nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải ; ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Khánh Hòa, ông Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Đắk Nông,…

Hôm 15/6, trong phiên thảo luận kinh tế-xã hội của Quốc hội, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết những ngày qua rất nhiều người nhắn tin, gọi điện thoại cho ông, trong đó có những lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu, bày tỏ rằng "chưa từng bao giờ thấy niềm tin với nền tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ".

Có lẽ, người dân không còn tin vào nền Tư pháp cũng bởi vì họ đã phải "kinh qua" hàng loạt các vụ án, mà do chính cán bộ Tư pháp là những người "cầm cân, nảy mực" nhưng đã phán quyết oan sai cho họ, như : vụ "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan gần 18 năm; ông Hàn Đức Long ngồi tù oan 11 năm; ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan 10 năm ; hay mới đây nhất là vụ Hồ Duy Hải, tài xế container Lê Ngọc Hoàng còn nhiều điều khiến dư luận bức xúc,…

Cũng trong một bài nói tại Nghị trường Quốc hội hồi năm 2019, Đại biểu Nhưỡng đã bày tỏ bức xúc trước hàng loạt các thực trạng đang phủ đen nền kinh tế-xã hội như tình trạng xâm hại tình dục không từ già, không từ trẻ ; tình trạng ném lợn chết dịch xuống sông ở đầu nguồn, không cần biết đến người ở cuối nguồn ; tình trạng đổ dầu thải đầu độc nguồn nước ảnh hưởng đến hàng vạn dân Hà Nội ; tình trạng rút ruột công trình, lập quỹ đen, sử dụng xe công bừa bãi ; tình trạng hàng trăm cán bộ vướng vào gian lận điểm thi, chỉ muốn con em mình, gia đình mình ở đẳng cấp trên ; tình trạng làm điêu, báo cáo hay, tô rồng, vẽ phượng còn rất nhiều ; việc đẩy người khác vào tù vì dám nói lên sự thật, nhưng khi toà án xử những người tố cáo rồi thì không khôi phục quyền lợi cho người bị tố cáo.

"Hàng ngàn kẻ giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ; thực hiện chính sách người có công, liệt sĩ giả, thương binh giả, anh hùng giả, bằng cấp giả, thương hiệu giả, sư giả, thuốc giả… Còn rất nhiều" – Đại biểu Nhưỡng nói và khẳng định đây đều là vấn đề về đạo đức,…

"Tôi không dám võ đoán nhưng tin rằng các ông tướng tá, cán bộ bị xử lý thời gian qua chắc đều có bản kiểm điểm rất sáng. Có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ xấu xa đang lẩn khuất trong cơ quan, đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và tạo ra tình trạng mất lòng tin của người dân", Đại biểu Nhưỡng cho hay.

Thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn ?

Cũng trong bài nói của mình tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang nói rằng "thế lực thù địch" không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Việt Nam, muốn lật đổ, bôi nhọ chế độ. Âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn lật đổ do các "thế lực thù địch, phản động" ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Ông Quang cho rằng chưa bao giờ "thế lực thù địch" lại phát động mạnh mẽ như hiện nay.

Vậy, "thế lực thù địch" có ngày càng "thâm độc" như Thứ trưởng Bộ Công an nói ?

Hôm 15/6, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) tại Nghị trường Quốc hội đã nói rằng: "Mỗi khi người dân phản ứng với chính sách hành động của chính quyền, cán bộ công chức phải tự vấn, tự kiểm vì sao lòng dân không đồng thuận, đừng vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó".

Ông Nghĩa còn nói không được mượn "bóng ma của thế lực thù địch" để công kích những người góp ý, dù đó là dân thường, doanh nghiệp, trí thức hay đại biểu dân cử.

Sau phát ngôn này, nhiều độc giả đã bày tỏ quan điểm của mình.

Hai Duoc : "Thế lực thù địch nằm trong lòng các ông thôi. Nếu các ông làm đúng và tốt cho đất nước cho người dân, thì lý do gì phải lo sợ thế lực thù địch ? Đừng biện minh mà hãy nhìn vào sự thật".

Minh Quân : "Giờ không đổ thừa cho thế lực thù địch thì làm sao, trong khi "chúng ta " không biết giải quyết vấn đề như thế nào".

Nguyễn Tiến Nam : "Làm gì có thế lực thù địch nào hại dân Việt Nam đâu, chỉ có quan tham là thế lực thù địch hại dân hại nước. Dân Việt Nam không có thế lực thù địch nào hết".

Chu Lợi: "Nắm trong tay cả bộ máy chuyên chính, mà lúc nào khi dân có ý kiến khác đều đổ cho thế lực thù địch, phá hoại, thì làm sao xã hội tiến bộ được"… và còn nhiều ý kiến khác nữa.

Hoàng Minh

Nguồn : trithucvn, 24/06/2020

****************

‘Thế lực thù địch’ ngày càng thâm độc : tướng công an nói

RFA, 23/06/2020

Trung tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, vào sáng ngày 23 tháng 6 nói rằng ‘thế lực thù địch’ không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Việt Nam, muốn lật đổ, bôi nhọ chế độ Hà Nội. Ông này cho rằng đó là những âm mưu mà ‘thế lực thù địch’ chưa bao giờ phát động mạnh mẽ như hiện nay.

theluc3

Tướng Công an Lương Tam Quang - sggp.org

Phát biểu vừa nêu của ông thứ trưởng công an Lương Tam Quang được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành, Mặt Trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trung ương vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lương Tam Quang cho rằng có ba thách thức đang đe dọa đến an ninh chính trị của Việt Nam. Thứ nhất là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn lật đổ do các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với những thách thức trong quan hệ với các nước lớn, từ những nguy cơ tác động đến an ninh nội địa trong nước. Và thách thức thứ ba theo ông tướng Lương Tam Quang là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Lương Tam Quang, nói rõ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam ; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng quân đội, công an thủ đô nói riêng.

Mới hôm 15 tháng 6, tại Hội trường Quốc hội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu rõ ‘Tất nhiên phải tìm cho ra, cho đúng thể lực thù địch để nghiêm trị ; nhưng không mượn bóng ma của các thế lực này để công kích những người góp ý cho mình dù đó là dân thường, doanh nghiệp, trí thức hay đại biểu dân cử.’

Ông Trương Trọng Nghĩa khẳng định nếu như ở Hội trường Diên Hồng mà các đại biểu quốc hội đang họp mà có thể lực thù địch thì nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những người qui chụp chứ không tồn tại ở nơi nào cả.

Nguồn : RFA, 23/06/2020

***********************

Hô hào ‘đổi mới’ bầu cử nhưng vẫn theo cách cũ : sao có nhân sự tốt ?

RFA, 22/06/2020

Trong chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được Văn phòng Trung ương Đảng công bố chiều 21/6 nêu rõ : không giới thiệu ứng cử những người không xứng đáng, sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu... ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước.

theluc4

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Đảng huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh : Hà Kiên

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do liên quan vấn đề này, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhận định :

"Những năm gần đây phải tăng cường chất lượng đột ngũ cán bộ, xuất phát từ tệ nạn chạy chức chạy quyền phát triển mạnh, làm cho một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, dẫn tới nhiều cán bộ bị thi hành kỷ luật hoặc truy tố. Cho nên vấn đề đặt ra trong thời gian tới là phải tăng cường quản lý quyền lực đối với đội ngũ cán bộ, tránh lạm quyền, lợi ích nhóm, dẫn đến tham nhũng, ức hiếp nhân dân... Vì vậy cần thắt chặt tiêu chuẩn cán bộ, nhất là những người giữ chức cao trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, để cũng cố niềm tin trong nhân dân".

Theo ông Lê Văn Cuông, một trong những biện pháp là phải thanh lọc những đối tượng không đủ tiêu chuẩn, thoái hóa biến chất... trong đại hội đảng các cấp sắp tới, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13. Liên quan việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông nói tiếp :

"Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì trước đây cũng có quan tâm, nhưng chưa chặt chẽ và quyết liệt. Gần đây cũng như sắp tới, đảng sẽ thắt chặt tiêu chuẩn, cũng như là cố gắng làm thế nào đó để thanh lọc những đối tượng chạy chức chạy quyền, thoái hóa biến chất, không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy... và lựa chọn những người có đức có tài, những tinh hoa vào để đảm bảo thực hiện được những ý nguyện của nhân dân. Đây là nhu cầu cấp thiết tại đại hội này, và tiếp đến là bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân".

Trong chỉ thị số 45, ngoài những chỉ thị nêu trên, còn yêu cầu tránh tình trạng ‘vận động’ không lành mạnh, tránh chạy chức chạy quyền, để có thể lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bảo đảm đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhận định :

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia, cho nên việc tiến cử người thực tài và có đạo đức, là nhiệm vụ rất quan trọng để quyết định sự phát triển cùa đất nước. Tôi thấy điều đảng viên và nhân dân quan tâm, và mong mỏi làm sao ngăn chặn việc chạy chức chạy quyền, để loại bỏ được những con sâu mọt hại nước, hại dân đó, thì phải chọn những người thật sự có đức, có tài vào bộ máy".

theluc5

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thành phố Hà Nội vào ngày 22 tháng 5 năm 2011. AFP photo

Tuy nhiên theo Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cho rằng, cải cách như vậy cũng vẫn không thể tránh việc chạy chức chạy quyền :

"Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng thì cơ cấu đại biểu quốc hội 90-95% là đảng viên, đảng viên sao trái ý kiến của đảng được ? Nên người ta mong muốn đại biểu quốc hội cải cách đầu vào, cơ cấu thành phần khác để nghe tiếng nói khác thì may ra tốt hơn. Nhưng bây giờ chưa thật sự có dân chủ, chưa ứng cử, bầu cử mà cơ cấu do ở trên chỉ xuống thì làm sao không chạy chức chạy quyền được".

Cũng liên quan công tác nhân sự, vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo ngành công an phải làm thật tốt vai trò bảo vệ chính trị nội bộ. Ôngđặc biệt nhấn mạnh ‘không để những cán bộ, đảng viên vi phạm cơ cấu vào cấp ủy’.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan những kêu gọi gần đây của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, nói :

"Tôi thấy chẳng có gì là mới cả, chỉ là những điệu kèn cũ rích ò e í quay lại mà thôi. Mà những điệu kèn ấy không có tác dụng, tại vì phần lớn những cái mấy ổng nêu ra đều là những tiêu chuẩn chung chung, định tính, không thể nào đánh giá được cả. Thậm chí có những tiêu chuẩn phản tiến bộ, thành ra kiểu làm việc của ông Trọng nêu ra như thế là để hù dọa lẫn nhau thôi. Nhiều tiêu chuẩn tôi cho là không đúng, ví dụ một tiêu chuẩn rất đơn giản như ‘không bầu những người thích có chức có quyền’... vậy không thích có chức có quyền thì làm gì... tôi thì cho rằng những người được bầu trước hết họ phải thích làm chuyện ấy, người ta thích dùng được quyền, phải có quyền, thì mới thực thi được tư tưởng của người ta, không có quyền thì không thực thi được".

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, muốn tránh thì phải tránh những người, dùng chức quyền để mưu lợi cá nhân... Tuy nhiên ông cho rằng, làm sao đánh giá được, một người được đề cử sẽ dùng chức quyền để mưu lợi cá nhân. Ông nói tiếp :

"Những tiêu chuẩn ông Trọng đưa ra là để lòe người ta thôi, để bịp người ta thôi, chứ vận dụng vào thực tế thì không được. Còn nếu vận dụng được thì một số tiêu chuẩn là không đúng, ví dụ tiêu chuẩn quan trọng nhất mà mấy ổng nêu ra là ‘phải trung thành với đảng, trung thành với Mác Lênin’... lấy gì để đo được chuyện ấy. Chẳng qua chỉ có một người nói trung thành nhưng trong bụng họ mình đâu có biết".

Vì vậy, Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng những việc sắp tới bầu cử trong đảng cũng như bầu quốc hội, thì ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo khác, vẫn chỉ theo điệu kèn cũ rích, rồi cuối cùng không thể nào tìm ra được những người tài giỏi để lãnh đạo đất nước. Theo ông, lãnh đạo Việt Nam giỏi lắm thì cũng sẽ chỉ tìm ra những kẻ cơ hội, lắm ‘mưa ma chước quỷ’. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho biết, ông không tin vào đường lối của họ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến diễn ra ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021.

Published in Diễn đàn

Chỉ số Hòa bình toàn cầu 2020 : Việt Nam tụt hạng, xếp thứ 64/163 (RFA, 16/06/2020)

Bảng xếp hạng do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) vừa mới công bố. Hồi năm ngoái Việt Nam đứng thứ 57/163 quốc gia. Đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn thế giới của IEP vẫn là Iceland, nước này đã liên tục đứng đầu kể từ năm 2008 đến nay.

global1

Việt Nam tụt 7 hạng, xếp thứ 64 trên tổng số 163 quốc gia trong "Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2020". Courtesy IEP

Theo IEP, Chỉ số Hòa Bình Toàn cầu đánh giá các nước theo 3 lĩnh vực : mức độ an ninh và an toàn xã hội, xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra, cấp độ quân sự hóa... dựa trên 23 chỉ số định tính và định lượng. Lượng vũ khí nhập khẩu, tỷ lệ giam giữ tội phạm bạo lực, bất ổn chính trị, xung đột nội bộ, số người tị nạn hoặc người di tản trong nước và tỷ lệ cảnh sát... là các chỉ số chính ảnh hưởng đến thứ hạng các quốc gia.

Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng 12 trên 19 quốc gia, trên Campuchia (78), Trung Quốc (104), Thái Lan (114) nhưng đứng sau Malaysia (thứ 20), Đài Loan (37), Mông Cổ (39), Indonesia (49), Lào (50)... New Zealand đứng đầu khu vực về an toàn(2), cuối bảng là Triều Tiên xếp thứ 151.

Xét về xung đột trong nước và quốc tế, Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 51 về mức độ an ninh và an toàn xã hội.

Về chi tiêu quân sự, theo IEP, Việt Nam đã chi 5,5 tỉ USD trong năm 2019, tương đương với 57 USD trên đầu người. Trung Quốc vẫn là nước đứng đầu về chi tiêu quân sự trong khu vực với 250 tỉ USD tương đương 176.7 USD trên đầu người.

Trong năm nay IEP đã đưa mức độ ảnh hưởng của Covid-19 đến sự an toàn của các quốc gia. Trong đó an ninh lương thực cũng được xem xét, IEP cho rằng việc một số nước xuất khẩu lương thực, trong đó có Việt Nam, hạn chế xuất khẩu để đảm bảo lương thực trong nước, đã tạo ra sự thiếu hụt ở các quốc gia phụ thuộc.

******************

Thêm 2 Facebookers bị bắt giữ với cáo buộc lạm dụng quyền tự do dân chủ (RFA, 17/06/2020)

Hai Facebokers có tên Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường bị công an Quận 8 và phường Bình Tân ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ với cáo buộc tình nghi liên quan đến chính trị. Gia đình Facebooker Huỳnh Anh Khoa xác định tin này với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào tối ngày 17/6.

global4

Hình minh họa. Facebooker Huỳnh Anh Khoa và con gái Hình FB

Chị Phạm Thị Bảo Ngọc vợ Facbooker Huỳnh Anh Khoa cho biết : "Vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Bảy, 13/6, em thấy một số người đó dẫn anh Khoa về nhà và yêu cầu em đứng để nghe họ đọc lệnh khám xét nhà. Rồi họ khống chế em để vào nhà. Khoảng 5 đến 6 người theo em vào lục xét nhà. Sau khi khám xét nhà xong họ không tìm thấy gì hết. Họ nói với vợ chồng em rằng khám xét nhà không thu giữ được gì, mời vợ chồng em ký vào giấy tờ gồm 3 tờ nhưng không gửi lại cho em một tờ nào hết và cho biết chồng em bị giữ ở cơ quan công an Quận 8".

Chị Ngọc cho biết cơ quan công an quận 8 và phường Bình Tân đã từ chối không đưa lệnh tạm giam và tạm giữ Huỳnh Anh Khoa cho gia đình.

Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, một người thường đưa các tin về kinh tế và chính trị ở Việt Nam, hai người bị bắt vừa nêu nằm trong một nhóm trên Facebook chuyên tổ chức các cuộc thảo luận về tình hình xã hội, kinh tế của Việt Nam có tên Bàn luận Kinh tế - Chính trị. Nhóm này có 46 ngàn người theo. Sau vụ bắt giữ xảy ra, nhóm này ngay lập tức bị đóng.

Cũng theo blogger Lê Nguyễn Hương Trà thì cả hai bị cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

******************

"Không nên mượn bóng ma ‘thế lực thù địch’ để công kích người góp ý" (RFA, 16/06/2020)

Tranh luận của Đại biểu quốc hội gây chú ý dư luận

Nghị trường Quốc hội vào ngày 13/6 được cho là nóng lên khi nhiều Đại biểu quốc hội bày tỏ không đồng ý với Đại biểu quốc hội Phạm Hồng Phong, hiện là Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh qua phát biểu liên quan vụ án tử tù Hồ Duy Hải đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

global2

Đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa (người đứng giữa hình). Courtesy : quochoi.vn

Trước vấn đề được Đại biểu quốc hội nêu lên về sự hoài nghị của công luận đối với phán quyết của tòa án trong vụ Hồ Duy Hải, ông Phạm Hồng Phong tuyên bố rằng :

"Không nên chỉ qua một vài trang giấy hoặc bình luận của báo để nhận định quyết định của tòa là không đúng. Hiện nay có nhiều thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước đòi tam quyền phân lập nên cần hết sức cảnh giác".

Truyền thông trong nước tường thuật các Đại biểu quốc hội đã tranh luận lại ý kiến này của Đại biểu quốc hội Phạm Hồng Phong. Chẳng hạn như Đại biểu quốc hội Hoàng Đức Thắng, tỉnh Quảng Trị cho rằng phát biểu của Đại biểu quốc hội Phạm Hồng Phong "vô hình trung dẫn dắt suy nghĩ là Đại biểu quốc hội nói theo báo chí, dư luận phản động, dễ dẫn tới tổn thương tư cách đại biểu". Đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa, thuộc cử tri đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phản bác lại qua trưng dẫn câu nói của Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "không phải cứ thấy đỏ mà tưởng là chín".

Tại phiên họp Quốc hội vào chiều ngày 15/6, ý kiến của Đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi tuyên bố rằng "trong hội trường Diên Hồng, thế lực thù địch chỉ tồn tại trong suy nghĩ người quy chụp". Vị Đại biểu quốc hội đến từ Thành phố Hồ Chí Minh còn khẳng định "tất nhiên phải tìm cho ra, cho đúng thế lực thù địch để nghiêm trị, song không nên mượn bóng ma của chúng để công kính những người góp ý". Ông Trương Trọng nghĩa nhấn mạnh :

"Mỗi khi người dân phản ứng với chính sách hành động của chính quyền, cán bộ công chức phải tự vấn, tự kiểm vì sao lòng dân không đồng thuận, đừng vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó. Vì làm như vậy là làm cho Đảng xa dân, đẩy dân về phía thế lực thù địch".

Cựu Đại biểu quốc hội Lê Văn Cuông, vào tối ngày 16/6 chia sẻ với RFA về quan điểm của ông trước những tranh luận của các Đại biểu quốc hội như vừa nêu :

"Nói chung, các Đại biểu quốc hội đều có trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân cả. Đại biểu quốc hội cũng được Đảng cử dân bầu và cũng được rèn luyện trong cuộc sống nhưng rồi có những điều trong phát ngôn chưa được thận trọng, giữ gìn cho nên có thể xúc phạm đến người khác và cảm nhận của người khác, gây nên sự khó chịu và có những ý kiến trái chiều. Theo tôi thì đây là điều không được hay lắm".

Tuy nhiên, cựu Đại biểu quốc hội Lê Văn Cuông nhận định rằng hoạt động của Quốc hội ngày càng được hiệu quả hơn qua những cuộc tranh luận thẳng thắn của các Đại biểu quốc hội :

"Tôi thấy chính hoạt động có hiệu quả của Quốc hội, nhất là qua truyền hình trực tiếp và qua các thông tin đại chúng thì có thể thấy Đại biểu quốc hội thể hiện trách nhiệm của mình đối với cử tri là nói lên được tiếng nói thay cho họ ở diễn đàn Quốc hội, là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Điều đó càng làm cho người dân quan tâm và gắn bó với Đại biểu để càng phản ảnh được nhiều thông tin với Đại biểu Quốc hội. Tôi thấy xã hội Việt Nam càng ngày càng được dân chủ, cởi mở và lòng tin của người dân ngày càng được nâng lên đối với Đảng và Nhà nước. Đó là thực tế chứng minh, chứ không phải tô vẽ. Nhất là qua chống dịch Covid-19 vừa rồi thì thấy từ trên xuống dưới có một tiếng nói chung và thống nhất trong hành động chung nên đạt được kết quả rất tốt".

Đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa, trong phiên họp Quốc hội hôm 15/6 cũng nhìn nhận khi chủ trương, đường lối của Đảng lãnh đạo phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, như qua cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 thì không có một thế lực thù địch nào có thể phá hoại.

global3

Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan phản đối kết quả phiên giám đốc thẩm tuyên tử hình con trai bà ngày 8/5/2020. Courtesy : Facebook Trương Châu Hữu Danh

Đảng cộng sản Việt Nam luôn cảnh giác với thế lực thù địch

Đài RFA ghi nhận các cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam như Tạp chí Cộng sản và Công an Nhân dân Online trong tháng 3 và tháng 5 đăng tải những bài viết cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng XIII.

Chúng tôi liên lạc với nhà báo Nguyễn Vũ Bình để tìm hiểu cụm từ "thế lực thù địch" với hàm ý chống đối chính quyền bằng ngôn từ phản biện ra đời từ khi nào. Cựu nhân viên của Tạp chí Cộng sản, nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói với RFA :

"Tôi không biết nó có từ bao giờ, nhưng tôi nhớ từ hồi tôi vào làm cho Tạp chí Cộng sản hồi năm 1992 là đã có cái từ đó rồi để nói đến những người lên tiếng cho tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do dân chủ… Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó xuất hiện từ năm 2989-1990, thời kỳ Liên Xô-Đông Âu sụp đổ. Người ta gọi là nêu cao cảnh giác, tức là việc đấy vẫn thường trực nhưng mà tùy từng thời điểm nói nhiều hay nói ít. Đại ý như vậy".

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình là một cựu tù nhân lương tâm. Ông đã phải bị nhận lãnh bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế vì các bài viết kêu gọi dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Bày tỏ đồng quan điểm với cựu Đại biểu quốc hội Lê Văn Cuông về xã hội Việt Nam được có dân chủ hơn, nhưng nhà báo Nguyễn Vũ Bình nhận xét sự quan tâm và nhận thức của người dân ngày càng nâng lên và lan rộng là do truyền thông mạng. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình lý giải thêm :

"Gần đây một trong những vấn đề tác động là truyền thông lề dân và của mạng xã hội tác động đến hệ thống rất lớn và đi vào những sự việc, tình huống cụ thể như vụ án Hồ Duy Hải hay như vụ Đồng Tâm. Tức là chủ yếu người ta đưa ra sự thật, phân tích những lý lẽ đúng sai cho nên làm cho nền tảng của nhà nước và của chế độ cũng như những hành xử của chính quyền bị lung lay. Vì thế, họ càng đẩy mạnh cảnh giác như thế".

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình và một số nhà hoạt động dân chủ trong nước xác quyết rằng Chính phủ Hà Nội đang đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền về thế lực thù địch, cũng như gia tăng đàn áp và bắt giam những tiếng nói bất đồng chính kiến và cổ súy cho tự do, dân chủ ở Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders), tính đến tháng 10 năm 2019, Việt Nam giam giữ hơn 230 tù nhân lương tâm.

Hai bạn trẻ Đỗ Nam Trung và Phạm Minh Vũ, bị tuyên án tù vì đã tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thăm dò dầu khí trái phép ở vùng biển Việt Nam hồi đầu tháng 5/2014. Hai thanh niên này từng khẳng khái tuyên bố sau khi mãn án tù rằng họ vẫn tiếp tục cất lên tiếng nói của một người dân trước những vấn đề của đất nước và xã hội Việt Nam, bởi vì đó là quyền được ghi trong Hiến pháp và là trách nhiệm của công dân nước Việt.

Published in Việt Nam

Thế lực thù địch nằm ngay trong chính chóp bu của Đảng cộng sản Việt Nam ?

Cuối giờ chiều ngày 14/5, hầu hết các báo điện tử ở Việt Nam đều đăng toàn văn phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII (1).

bemac1

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII nhóm họp ngày 16/05/2020 - Ảnh minh họa

Bài phát biểu này có đoạn nhuốm mùi thuốc súng :

"Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng và đặc biệt chú trọng một số vấn đề sau :

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc ; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả".

Câu văn sau đây ở đoạn trích trên, cho thấy hàm ý răn đe : "có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

"Thế nào là nền tảng tư tưởng của Đảng" thì bài phát biểu không nhắc tới. Một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản có giải thích thế này :

"Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng đó. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các kỳ Đại hội Đảng khẳng định : "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xem đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" (2).

Giả dụ như đồng ý với cách lập luận khá chung chung ở đoạn trích trên Tạp chí Cộng sản, thì thử tìm hiểu vì sao lại xảy ra chuyện dường như thế lực thù địch đang nằm ngay trong chính nội bộ chóp bu của Đảng ở hiện tại ?

Xin dẫn chứng : Mới đây trên tạp chí của Tòa án nhân dân tối cao, người ta công khai kết án các đại biểu quốc hội bị các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng và đe "báo cáo sự việc với cấp trên mà trực tiếp là đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị" (3).

Xem ra thế lực thù địch đáng sợ thật, giật dây được cả các đại biểu quốc hội ; và có thể đang ủ mưu chuyển hướng vấn đề, từ việc phiên tòa giám đốc thẩm bị phê phán thành chuyện địch - ta !

Một dẫn chứng khác nóng hổi thời sự : Sáng 14/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông năm 2018 tại Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát với các bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Quang Vinh để làm rõ các cáo buộc sửa điểm thi.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, ông Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đầu tháng 5/2018 được ông Nguyễn Quang Vinh nói về việc cần nâng điểm cho một số thí sinh là con em cán bộ trong ngành và các mối quan hệ khác và đã đồng ý. Khi vụ việc bị phát hiện, ông Tuấn được Vinh gọi lên trao đổi rằng nếu bị vỡ lở thì đề nghị ông Tuấn đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, rằng để xảy ra việc sửa chữa bài thi là do sự chủ quan của mình.

"Anh Vinh dặn dò bị cáo chỉ cần một mình bị cáo nhận tội còn lại vợ con và tất cả mọi thứ ở ngoài các anh sẽ lo liệu", ông Tuấn trình bày.

Cũng vụ án này ở phiên xử ngày 13/5, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (cựu trưởng phòng khảo thí) cho biết lý do yêu cầu các giám khảo phải chấm theo hướng nâng điểm vì nể nang. "Về chuyên môn, chấm thế nào do các giáo viên. Tôi không có chỉ đạo với bất kỳ trường hợp nâng điểm nào cụ thể. Cáo trạng nêu tôi có động cơ vụ lợi cá nhân nhưng động cơ của tôi là do nể nang".

Đặc biệt, bà Liên cho rằng có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".

"Sếp dặn chỉ cần nhận tội, vợ con ở ngoài các anh lo" - "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" - "vấn đề có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án" là những mẫu câu được ‘đóng dấu ấn’ về các phát ngôn để đời của những quan chức đảng viên. Liệu đây có phải là những thế lực thù địch đang nằm ngay trong chính nội bộ của đảng cầm quyền ?

Lynn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 15/05/2020

Chú thích :

(1)https://plo.vn/thoi-su/phat-bieu-be-mac-trung-uong-12-cua-tbt-nguyen-phu-trong-912531.html

(2)http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-dau-tranh-phan-bac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/-/asset_publisher/s5L7xhQiJeKe/content/tiep-tuc-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich

(3)https://www.tapchitoaan.vn/bai-viet/cong-dan-va-phap-luat-2/vu-an-ho-duy-hai-nhieu-thong-tin-truyen-thong-ban-da-lam-anh-huong-den-chinh-tri-va-ca-nen-tu-phap?fbclid=IwAR3E2NTyShocAbTSfyUiMsmmt5je3oGZikMRukw4c2YQBVPecCqpZ01nJ8I ;http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-an-ho-duy-hai-nhieu-thong-tin-truyen-thong-ban-da-lam-anh-huong-den-chinh-tri-va-ca-nen-tu-phap-342922.html

Published in Diễn đàn

Nhân sự trong đảng !

Mạng Infonet.vn trích dẫn nguyên văn lời ông Trần Quốc Vượng rằng "Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng ; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút ; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm" ; bản thân hoặc vợ, chồng, con vi phạm".

theluc1

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc hôm 25/12 Courtesy of Infonet

Đến ngày 30 tháng Mười Hai, bài viết tựa đề " Ba Điều Sáng Tỏ Từ Bài Phát Biểu Của Ông Trần Quốc Vượng" của tác giả Nguyễn Ngọc Chu được đưa lên trang baotiengdan.com, nêu bật 3 điều mà người viết cho rằng ông Trần Quốc Vượng đã xác định đúng. Thứ nhất là "Cơ đồ xây dựng 75 năm có nguy cơ sụp đỗ". Thứ hai, " Không ai mang máy bay, đại bác đền để lật đổ ta, ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta, chẳng phải do kẻ thù đâu".

Vẫn theo tác giả Nguyễn Ngọc Chu trên baotiengdan.com, ông Trần Quốc Vượng đang chỉ ra rằng thế lực thù địch phản động, thường bị Nhà Nước xử phạt theo Điều 117 Bộ luật hình sự, chừng như không đến từ bên ngoài chính quyền mà ngay trong nội bộ, và chừng như trước giờ nhiều người trong chính quyền đã định nghĩa sai thế nào là ‘thù địch" là ‘phản động’.

Đây là ý kiến của một nhà phản biện trên một trang mạng độc lập, còn ý kiến của người dân, người quan sát thời cuộc, hoặc người hoạt động chính trị thì sao ?

Một nhà quan sát và hoạt động chính trị từ Paris, ông Nguyễn Gia Kiểng, cho biết sau khi tham khảo bài nói chuyện của ông Trần Quốc Vượng hôm 25 tháng Mười Hai thì cảm nghĩ của ông là đang có sự khó khăn trong công tác chuẩn bị tư tưởng cũng như chọn lựa nhân sự trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 tới đây :

"Sau Đại hội Đảng 12 họ đã lấy quyết định nhất thể hóa, rập khuôn theo công thức tổ chức của Trung Quốc, là thống nhất Nhà Nước với Đảng, thâu gồm hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước trong Hiến pháp đã được sửa đổi năm 2013, cho chủ tịch nước những quyền rất lớn, đặc biệt quyền đứng đầu quân đội. Họ đã tập trung quyền lực đó vào trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đột nhiên bị tai biến và chắc chắn không thể tiếp tục cầm quyền được nữa".

"Cho nên vấn đề đặt ra là phải chọn người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, và người có nhiều khả năng mà ông Nguyễn Phú Trọng và thân cận của ông Trọng muốn đặt vào chức vị thế ông Nguyễn Phú Trọng không ai khác hơn là ông Trần Quốc Vượng. Cho nên ông Trần Quốc Vượng là người lo lắng vấn đề cơ cấu nhân sự cho Đại hội Đảng 13".

Vẫn theo lời ông Nguyễn Gia Kiểng, tổ chức gọi là bộ máy sàng lọc của đảng, trong đó kỷ luật là trên hết, đã loại trừ hầu như gần hết những người có tư kiến, có nhân cách, chỉ để lại những con người mà khả năng lớn nhất là giữ im lặng trong suốt thời gian qua :

"Họ cũng không có những con người để mà giải quyết cùng một lúc nhiều vấn đề phúc tạp, cho nên ông Trần Quốc Vượng có lý, lần này đảng cộng sản sẽ rất lúng túng trong việc chuẩn bị Đại hội 13, sẽ rất chia rẽ, sẽ có tranh cãi gay gắt bởi không có người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Năm 2020 sẽ là một năm khó khăn, đòi hỏi một nhân sự lãnh đạo vừa có thiện chí vừa có tài ba mà điều đó thì đảng cộng sản không có. Cho nên đảng cộng sản lúng túng về nhân sự, lúng túng vì bị đe dọa, lúng túng vì chia rẽ trong chọn lựa và quản lý".

Đấu đá nội bộ !

Cô Nguyễn Hoàng Vi, thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, bày tỏ :

"Khi nghe ông Trần Quốc Vượng thì điều đầu tiên trong đầu tôi là một dấu hỏi. Nếu như trong thời điểm bình thường mà không phải là trước Đại hội Đảng thì tôi cho rằng đó là những lời thật lòng của ông ấy. Nhưng mà trước Đại hội Đảng mà ông phát biểu như vậy thì tôi nghĩ nó mang tính chất đấu đá, phe phái với nhau hơn là sự trung thực của ông.

Ông Trần Quốc Vượng muốn dùng lá bài "chính ta lật đổ ta" có thể là đề thanh trừng nội bô, ghế này ghế nọ trong đảng với nhau. Tôi không chắc rằng sau này ông ấy có quay lại đỗ thừa cho dân, đỗ thừa cho thế lực thù địch thế này thế kia".

Dù muốn dù không, cô Nguyễn Hoàng Vi vẫn cho rằng lời nói của ông Trần Quốc Vượng có sức tác động nhất định đến tư duy phải thay đổi, phải cải thiện mà đảng cộng sản biết rõ nhưng không chịu thực hiện :

" Gốc rễ của vấn đề, đúng như lời phát biểu của ông, sự sụp đổ, sự phát triển của đất nước và của đảng cộng sản nói chung không phải từ chính thế lực thù địch như Ban Tuyên Giáo của đảng cộng sản tuyên truyền bấy lâu nay. Người dân biết điều đó hơn ai hết và bây giờ ông Vượng chỉ muốn mượn cái điều mà ai cũng biết nhưng không dám nói để làm tăng uy tín của ông lên mà thôi".

Đồng tình với ông Trần Quốc Vượng, rằng kẻ thù làm hại ta chính là ta chứ không ai khác, là ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, cựu giám đốc Học Viện Hải Quân Nhân Dân Việt Nam :

Từ xa xưa chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói cán bộ phải thật sự vì nước, vì dân, vì đảng. Thế thì cán bộ chọn ra mà trước thì tốt sau đó biến chất thì trở lại là phản dân, phản nước. Câu nói "chọn cán bộ hết sức quan trọng" của vị lãnh đạo đó tôi hoàn toàn đồng ý, vì nếu chúng ta làm sai thì nó dẫn đến hậu quả hết sức nặng nề, đi đến chuyện dân mất tin. Trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam từ xưa đến nay, khi cán bộ làm cho dân mất tin rồi thì rõ ràng rất nguy hiểm cho việc duy trì quyền lực của Nhà Nước và quyền lực của nhân dân. Tôi thấy câu nói rất đúng thôi".

"Kinh nghiệm và bài học đau đớn vừa qua ví dụ như vụ xét xử AVG, rồi gần đây vụ xử ông Nguyễn Trung Tín, nguyên phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, rồi một loạt các vụ xử khác nữa, là những bài học phải nói là thấm thía và đau đớn cho quá trình chọn cán bộ ở nước Việt Nam chúng tôi".

Người dân giám sát !

Nhằm minh chứng cho câu nói " Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta" mà ông Trần Quốc Vượng tuyên bố mới rồi, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nhấn mạnh không chỉ cán bộ tốt là quan trọng mà vai trò của nhân dân cũng quan trọng không kém : 

"Tới đây, Đại hội Đảng thứ 13, có chọn cán bộ tất nhiên phải cán bộ tốt. Nhưng tôi cũng có đề nghị là chọn xong rồi, bố trí xong rồi, Đại hội Đảng xong rồi phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát quyền lực. Phải kiểm soát quyền lực khi cán bộ được đưa vào vị trí quyền lực rồi, và tôi nói cái giám sát quyền lực tốt nhất là nhân dân. Nhân dân là người giám sát quyền lực một cách chặt chẽ nhất và trung thực nhất"

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dám đưa ra tín hiệu quan trọng về nhân lực và nhân sự trong đảng cộng sản những ngày tới đây, nguyên Vụ truởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận trung ương, ông Nguyễn Khắc Mai, nhận định như vậy :

"Trần Quốc Vượng đáng khen vì dám nói là nếu đảng cộng sản không thay đổi thì nguy cơ bị lật đổ là hiện thực. Ít ra Trần Quốc Vượng đã dám nói lên điều này"

Rõ là đảng cộng sản bắt đầu nhận thức ra vấn đề, ông Nguyễn Khắc Mai phân tích, đó là đội ngũ đảng viên cán bộ thiếu năng lực và thối nát. Có điều nhận thức này chừng như thiếu một yếu tố cần thiết là lấy dân làm gốc :

"Chỉ coi trọng cái yếu tố cán bộ không thì không đủ. Bây giờ cho là họ có sàng lọc, chọn lựa tử tế đi nhưng mà đường lối vẫn như cũ, vẫn tiến lên chủ nghĩa xã hội và kinh tế nhà nước, vẫn là đảng độc quyền toàn trị cả đường lối phát triển đất nước, thể chế chính trị không phù hợp, không dân chủ, không tam quyền phân lập thì tất cả những yếu tố ấy mới thật sự là nguyên nhân tổng hợp làm cho sụp đổ đảng cộng sản".

Tóm lại, theo nhà lý luận Nguyễn Khắc Mai, kẻ thù là ta, ta tự lật đổ ta, là nhận thức quan trọng mà mỗi cán bộ đảng viên đang giữ trọng trách trong bộ máy Nhà Nước phải ghi tâm khắc cốt để không biến mình thành những con sâu đục khoét một chế độ đã quá nhiều tai tiếng :

"Lời ông Trần Quốc Vượng có thể coi như một nhận thức mới, không còn đổ riệt cho "thế lực thù địch nữa". Cái nhân tố nội bộ làm cho chế độ này sụp đổ, làm cho đảng cộng sản này sụp đổ nằm ngay trong lòng của họ".

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 01/01/2019

Published in Diễn đàn

Thù địch, phản động là ai ?

Đỗ Thành Nhân, VNTB, 29/12/2019

Từ nhiều năm nay, đài báo cứ tuyên truyền các thế lực "thù địch, phản động" đang diễn biến hoàn bình, âm mưu lật đổ chính quyền của đảng cộng sản lãnh đạo.

theluc1

Mới đây, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh "Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị…" trong phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 23/12 (1). 

Rồi tiếp đến, nghe ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nói : đấu tranh với thế lực thù địch phản động "đấu tranh một mất một còn, quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách và không khoan nhượng" (2). 

theluc2

Nghe các quan tướng này nói hùng hổ quá, tôi là nhân dân với truyền thống đã 3 đời chống ngoại xâm cũng muốn xông ra trận tiêu diệt quân thù.

Nhưng ngặt cái không biết thế lực thù địch phản động là ai ?

Đường đường là các quan tướng chính danh mà không nói rõ ràng thì dân làm sao phân biệt địch ta, phản động để mà cùng với quân đội bảo vệ đất nước.

Kính thưa các vị tuyên giáo, cờ đỏ, dư luận viên ; cứ nói đến quyết tâm tiêu diệt thế lực thù địch phản động, nhưng thù địch phản động thực sự là ai, ở đâu thì dân đen ít người biết. Vậy xin hỏi mấy câu.

1. Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tên là Donald Trump đã nhiều lần lên án chủ nghĩa xã hội, tuyên bố chống chủ nghĩa cộng sản và quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Vậy ông Donald Trump có phải thù địch không ?

Và, những kẻ xum xuê đón tiếp ông Trump để xin được mua vũ khí, để được làm ăn, để được công nhận kinh tế thị trường… Những kẻ đó có phải phản động không ?

2. Tổng bí thư đảng cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đưa quân đội chiếm giữ biển đảo Việt Nam, nói thẳng ra là xâm lược Việt Nam.

Vậy Tập Cận Bình kia có phải thù địch không ?

Và, những kẻ nhận Trung Quốc là anh em láng giềng hữu nghị với "16 chữ vàng, 4 tốt", liếc mắt đưa tình lúng liếng, mở toang cửa cho Trung Quốc tự do ra vào. Những kẻ đó có phải phản động không ?

3. Thế lực tham nhũng, phá hoại tài nguyên, nguồn lực của đất nước đến hàng ngàn ngàn tỷ có phải là thế lực phản động không ?

Thế lực mang rác thải, công nghệ cũ vào Việt Nam đầu độc cả dân tộc, hủy hoại môi trường hàng trăm năm sau chưa khắc phục được, có phải là thế lực phản động không ?

***

Kết luận

Các cơ quan tuyên giáo, công an, lực lượng 47, hội cờ đỏ các tỉnh thành nào cũng có, thêm dư luận viên suốt ngày ra rả trên mạng chống lại các thế lực thù địch, phản động.

Nhưng thế lực thù địch, phản động là ai… thì không có định nghĩa rõ ràng nên không ai được biết cụ thể !

Bài viết này mong muốn định danh tường minh thế lực "thù địch, phản động là ai ?".

Tác giả sẵn sàng đối thoại với ông Trưởng ban Tuyên giáo trung ương và bất kỳ cơ quan chức năng chuyên môn nào để làm rõ phạm trù các khái niệm này.

Còn bây giờ, kính thưa các vị :

– Thế lực nào đã xâm lược, chiếm đoạt chủ quyền đất đai, biển đảo thiêng liêng của ông cha để lại ?

– Thế lực nào đã đẩy hàng triệu người dân Việt Nam phải rời bỏ tổ quốc tìm đường mưu sinh ô nhục ở nước ngoài ?

– Thế lực nào đã hủy hoại tài nguyên môi trường, làm suy yếu sức mạnh dân tộc, làm nhu nhược tinh thần nhân dân ; làm cản trở tiến trình phát triển của đất nước ?

Đó mới chính là thế lực thù địch, phản động thực sự của dân tộc Việt Nam ; lịch sử ngàn đời nguyền rủa và nhân dân sẽ quyết tâm tiêu diệt đến cùng.

Đỗ Thành Nhân

Nguồn : VNTB, 29/12/2019 

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-moi-truong-internet-mang-xa-hoi-da-sach-hon-nhung-chua-sach-han-1162831.html

(2)https://thanhnien.vn/thoi-su/nhieu-thong-tin-do-noi-bo-chung-ta-dua-ra-de-the-luc-thu-dich-chong-pha-1162701.html

*****************

Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Đoàn Ca, QĐND, 29/12/2019

Ngày 28/12, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Phó hội trưởng Hội Ngoại giao công chúng, Phó chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Hồ Chính Dược và các đại biểu hai nước tham dự Diễn đàn nhân dân Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 11.

theluc3

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với các đại biểu. Ảnh : TTXVN. 

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhiệt liệt chúc mừng hai bên tổ chức thành công Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 11 ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc ; đề nghị Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc phối hợp với cơ quan đại diện hai bên tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, trong đó có Diễn đàn nhân dân Việt-Trung, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển mới, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Phó hội trưởng Hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Dược khẳng định, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc cũng như các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Sau buổi tiếp, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã thay mặt lãnh đạo Nhà nước trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng ông Hoàng Quần, nguyên Cục trưởng Cục 2 Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vì đã có đóng góp tích cực trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn Ca

Nguồn : QĐND, 29/12/2019

*****************

Ông Võ Văn Thưởng : Khắc phục các biểu hiện tư nhân hóa báo chí

Thanh Nga, VOV, 28/12/2019

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, Bộ Thông tin và Truyền thông cần sớm có đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan báo chí.

theluc4

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 28/12, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN và nhiều lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dự hội nghị.

Trong năm qua, báo chí đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Nội dung thông tin phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao, tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin : Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp được thực hiện hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin báo chí ngày càng bám sát hơn với thực tế đời sống xã hội ; chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm.

Việc triển khai áp dụng 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam phát huy tác dụng tích cực…

theluc5

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, năm 2019, hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí cũng tồn tại một số hạn chế, như : vẫn còn tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin thiếu thận trọng, thiếu nhạy cảm về chính trị, đưa nhiều thông tin liên quan đến vấn đề tiêu cực, mặt trái của xã hội, giật gân, câu khách vẫn xảy ra.

Tình trạng "báo hóa" tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục song vẫn diễn biến phức tạp, cần được xử lý quyết liệt, dứt điểm trong thời gian tới. Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của cơ quan báo chí tại địa phương hoạt động vượt quá chức năng, nhiệm vụ được giao ; vi phạm Luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp ; vẫn còn xảy ra tình trạng phóng viên khi tham gia mạng xã hội có những phát ngôn không phù hợp...

Năm 2020 tiếp tục là năm có nhiều thách thức đối với công tác báo chí, trong đó, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, truyền thông xã hội tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan báo chí ; việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi những nỗ lực và quyết tâm rất lớn.

Ghi nhận những đóng góp quý báu của báo chí đối với sự phát triển của đất nước trong năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, trong năm 2020, báo chí phải làm tốt hơn nữa vai trò của mình, đồng thời cần nhìn thẳng vào những tồn tại trong năm qua, để có sự đổi mới trong hoạt động, đặc biệt làm tốt hơn công tác quy hoạch báo chí.

theluc6

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

"Chúng ta là báo chí cách mạng, thông tin phải chính xác, định hướng nhưng cũng phải chạy đua, nhanh nhạy, làm sao có hình thức phù hợp với sự đòi hỏi của người dân. Nhiều khi để lan tỏa được, tính chính thống ấy phải được hiểu trong bối cảnh mới. Chúng ta cũng phải đứng trước thử thách là phải sắp xếp lại cho đúng quy hoạch, tinh gọn lại. Chúng ta gọn đầu mối lại nhưng phải mạnh hơn, phải mang được thông tin lan tỏa đến tận ngõ ngách của cuộc sống, nhưng tính định hướng, chính thống không hề giảm mà phải cao hơn", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, năm 2020, các cơ quan chỉ đạo quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí phải coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng ; làm rõ những thành quả quan trọng mà các ngành, địa phương đã đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Báo chí phải tăng cường các tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sắc sảo và thuyết phục ; đồng thời, phải hết sức tỉnh táo trước việc lợi dụng báo chí để đấu đá nội bộ, cạnh tranh phe nhóm.

theluc7

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí ; khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm 2025.

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí ; khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm 2025 ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn ; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội ; tăng cường cung cấp thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan báo chí…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh : "Tôi đề nghị ngay trong 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với 1 số cơ quan báo chí ở Trung ương, để kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy, làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Nhận diện đánh giá đúng và có biện pháp khắc phục các biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông cần sớm có đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan báo chí ; từ đó đánh giá đúng việc giao cơ chế tự chủ đối với cơ quan báo chí tác động như thế nào đến hoạt động báo chí trên cả 2 phương diện : nội dung và kinh tế báo chí, để có đề xuất hiệu quả".

theluc8

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2019.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2019.

Thanh Nga

Nguồn : VOV-Đông Bắc, 28/12/2019

Published in Diễn đàn

Những năm gần đây, trên các phương tiện thông tin quốc doanh, luôn xuất hiện những từ “những thế lực thù địch” đang chống phá nhà nước Việt Nam. Đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càng hay nhắc đến cụm từ này (!) Vậy, những thế lực thù địch nó từ đâu ra, sao càng ngày càng nhiều và gây lo sợ cho nhà cầm quyền đến thế ? ! 

thudich1

Việt Nam sự thức dậy của một con rồng nhỏ (Vietnam le réveil d’un petit dragon)

Không khó để tìm ra, ai đã sinh ra các thế lực thù địch ! 

1. Những người nông dân đang sống yên lành trên thổ cư và ruộng đồng của họ, bỗng một hôm có kẻ vác một bao tiền đến “làm việc” với chính quyền xã, huyện... lên một “dự án”. Dự án được “duyệt”, rồi báo cáo lên tỉnh, được thông qua... Thế là công an được điều đến để giải tỏa mặt bằng. Mất nhà, mất ruộng rồi họ đi đâu, làm gì để sống, không cần ai biết ! Dân không chịu, kéo nhau đi kiện từ Nam chí Bắc. Thế là thành “tụ tập đông người”, thành thế lực thù địch ! 

2. Công nhân trong các nhà máy do nước ngoài đầu tư, nhưng công đoàn lại do chủ đầu tư trả lương. Công nhân đình công đòi tăng lương, đòi cải thiện đời sống, công đoàn cuội bênh vực chủ. Lại đình công, lại thành “tụ tập đông người”, thành thế lực thù địch !!! 

3. Tín đồ các giáo phái tự do tín ngưỡng, không thừa nhận các chùa chiền quốc doanh, các sư sãi quốc doanh... thế là thành “thế lực thù địch” ! 

4. Các nhà trí thức thấy hơn 40 năm đất nước thống nhất mà biển mất đằng biển, đảo mất đằng đảo, họ “nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa - Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” ! (thơ Bùi Minh Quốc) nên họ viết phản biện ôn hòa lên các trang mạng tự do... Thế là thành “thế lực thù địch” ! 

5. Ngày tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh ở trận Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở chiến tranh biên giới phía Bắc 1979... Dân kéo nhau đi thắp hương tưởng niệm dưới tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Trần Hưng Đạo... thế là thành “thế lực thù địch”. 

Nếu thống kê hết những nguyên nhân, nguồn gốc nào sinh ra “thế lực thù địch” thì còn nhiều lắm... Các nhà xã hội học có thể làm luận văn tiến sĩ về đề tài này.

Tôi nhớ, sau Đổi mới (1986), thời ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, báo Le Monde của Pháp ra ngày 19 tháng 11 năm 1994, tác giả Olivier Weber có đăng một bài nhan đề : Việt Nam sự thức dậy của một con rồng nhỏ (Vietnam le réveil d’un petit dragon), thời đó không thấy xuất hiện các “thế lực thù địch” ?! Nhưng sau đó Nguyễn Tấn Dũng phá nát nền kinh tế Việt Nam, nạn tham nhũng được Dũng bật đèn xanh để khắp nơi cướp bóc, đất đai là “sở hữu toàn dân” giao cho các kẻ nắm quyền ở địa phương làm đại diện “chủ sở hữu” thì “thế lực thù địch” nổi dậy ở khắp nơi (!).

Các chiến sĩ cộng sản năm xưa như các anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Lê Thân, Hạ Đình Nguyên... từng bị chế độ Sài Gòn giam cầm tra tấn chỉ vì đòi hòa bình thống nhất đất nước, đuổi Mỹ ra khỏi Miền Nam... Nay các anh ấy thấy chế độ chuyên quyền đảng trị còn tồi tệ hơn cả chế độ Sài Gòn năm xưa, hèn với giặc, ác với dân, nên lại xuống đường... Các vị ấy không thể là thế lực thù địch được ! Nhà văn Nguyên Ngọc từng bám đất Tây Nguyên, bám đất Quảng Nam khói lửa, viết nên những tác phẩm như “Đất nước đứng lên”, “Đường chúng ta đi” mà Nguyễn Phú Trọng đã phải học lúc là sinh viên văn khoa ở Hà Nội thì không thể là “thế lực thù địch” được ! Có chăng là thù địch với thể chế đảng trị độc tài mà thôi ! Chính thể chế này đã đẻ ra thế lực thù địch (!) 

Để giành lấy “chính danh” cai trị đất nước, chính quyền độc tài lớn tiếng gọi những người, những tập thể nông dân và công nhân kể trên là “thế lực thù địch”. Càng lớn tiếng bao nhiêu họ chỉ tự vạch mặt mình là chính quyền của các tập đoàn lợi ích, chống lại đa số nhân dân đang cùng khổ. Đó là cách uống thuốc độc để giải khát. Hãy dẹp bỏ ngay luật Đất đai hiện hành và thực thi dân chủ, chỉ có thế mới khỏi chết khát mà thôi !

Lê Phú Khải

Nguồn : VNTB, 02/08/2018

Published in Diễn đàn

Thế lực thù địch ở đâu mà nhiều thế ! Trang mạng báo QĐND điện tử có thành lập một cột riêng, mang tên "Chống diễn biến hòa bình", chỉ để lên án, tố cáo hay đổ thừa cho các thế lực thù địch tiếp tay gây khó khăn cho chế độ cộng sản Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề nội bộ.

thudich1

Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch

Những tác giả của cột này, chắc chắn là sĩ quan cao cấp, chí ít cũng phải là đại tá, đã thay mặt ban tuyên huấn trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết những bài bình luận tố cáo hay lên án những chống đối tự phát của người dân trong nước, kể cả những vụ án do chính chế độ đứng ra xét xử.

Gần đây dư luận trong nước bàn luận nhiều về quân đội làm kinh doanh. Quả là một điều bất thường. Chức năng đầu tiên của quân đội là bảo vệ tổ quốc và chống ngoại xâm, nhưng tại Việt Nam không có gì là bất thường. Quân đội còn đảm nhiệm nhiều vai trò lạ lùng hơn nữa : làm kinh tế, làm dịch vụ, làm môi giới bất động sản, làm trung gian vận chuyển hàng lậu, khai thác gỗ rừng, phá danh lam thắng cảnh để bán đất và đá.

Quan trọng hơn nữa, quân đội còn làm chính trị. Hiện nay quân đội đang lấn lướt đảng để giành vai trò chỉ đạo chính trị. Tổng cục chính trị quân đội đang làm nhiệm vụ tuyên huấn và chỉ đạo an ninh nội chính. Có thể nói quân đội là một chính quyền trong chính quyền. Quân đội có toàn quyền trên tất cả mọi quyền, lãnh đạo mỗi đơn vị quân đội là một sứ quân mà không ai dám làm phật lòng (có thể mất mạng như chơi).

Vì muốn được yên ổn làm ăn, quân đội không muốn bị làm phiền, nhất là giới đối lập bất đồng chính kiến, những nhà đấu tranh ôn hòa chỉ lên tiếng bảo vệ kẻ yếu và lẽ phải. Vấn đề là dư luận quốc tế, quân đội và đảng cộng sản không thể muốn làm gì thì làm. Do đó muốn bịt miệng đối lập, đảng và quân đội phải đẻ ra những cụm từ như "thế lực thù địch", "diễn biến hòa bình", "hoạt động lật đổ" để gây lo sợ và vận động bảo vệ đảng kiểu "còn đảng cò mình".

Khi nhét vào miệng người dân hai chữ "chính trị", đảng cộng sản tin rằng ma lực của cụm từ này sẽ làm im bặt những tiếng nói phản kháng. Điều này có lẽ đã thành công trong quá khứ vì không nhiều thì ít những ai bị bắt về các tội chống đối nhà nước đều đã im bặt khi vừa bước qua ngưỡng cửa nhà tù để về nhà. Nhưng ngày nay, khi lạm dụng một cách quá đáng hai chữ này, chính quyền cộng sản đang nhận lại những hậu quả ngược. Rất nhiều tiếng nói bất đồng muốn được chính quyền gán ghép vào những tội chính trị.

Quốc gia nào cũng có Bộ Luật hình sự, nhưng Bộ Luật hình sự Việt Nam ngoài việc liệt kê những tội hình sự còn có một chức năng khác : biểu tượng đàn áp chính trị. Tất cả những hành vi cao thượng như bảo vệ nhân quyền, bênh vực lẽ phải, bênh vực kẻ yếu, chống cường hào ác bá, chống cướp đất cướp nhà, chống hà hiếp dân, chống ô nhiễm… đều bị chính quyền cộng sản Việt Nam kết thành tội chính trị, theo của điều 88, 79, 87, 245, 258… của Bộ Luật hình sự.

Nói chung, biết đã làm mất lòng dân Đảng Cộng sản Việt Nam rất lo sợ những bất ngờ xảy ra sau mỗi biến cố xã hội. Bất cứ ai - cán bộ về hưu, giáo dân, nông dân… - chính quyền cộng sản đều nghi ngờ là thế lực thù địch.

Dưới đây là những bài viết phản ánh tâm trạng lo sợ đó trên trang mạng của báo QĐND điện tử.

Nguyễn Văn Huy

*****************

Đằng sau chiêu trò "chính trị hóa" các vụ án hình sự (QĐND, 14/08/2017)

Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" là "chính trị hóa" các vụ án hình sự. Từ những vụ án đơn lẻ, các thế lực thù địch thổi phồng, xuyên tạc, suy diễn lái vụ việc sang hướng khác rồi quy kết thành những vấn đề chính trị của từng quốc gia. Tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam thời gian gần đây càng cho thấy rõ điều đó.

Một điều chúng ta không khó để nhận ra trong thời gian qua là các thế lực thù địch cùng những phần tử cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước đã "chính trị hóa" một số vụ án hình sự bằng cách đơm đặt, dựng chuyện, xuyên tạc, suy diễn, cắt khúc, gán ghép các tình tiết trong vụ án với những vấn đề chính trị hệ trọng của đất nước, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm trong xã hội để lợi dụng kích động, chống phá.

Chẳng hạn như sự việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự và tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 143, Bộ luật Hình sự. Đây thực chất chỉ là một vụ án hình sự đơn lẻ, nhưng những kẻ "ăn không nói có" đã lượm lặt thông tin trên internet để nhào nặn rồi phán bừa rằng "vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường"… Rõ ràng họ đã lợi dụng vụ án hình sự đơn thuần để đơm đặt rồi lái sang câu chuyện "đoàn kết nội bộ" trong Đảng, trong chính quyền… Mục tiêu sâu xa mà các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, phản động hướng tới không gì khác là gây ra sự hoài nghi trong nội bộ, phá hoại sự đồng thuận trong xã hội, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân.

Hay từ sự việc một số phần tử xấu ở các tỉnh : Nghệ An, Hà Tĩnh… núp dưới vỏ bọc "tôn giáo" lợi dụng sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung kích động, lôi kéo một bộ phận giáo dân tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự… Xét thấy có những yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng các địa phương đã khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thực chất đây chỉ là vụ án hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng"… Thế nhưng thông qua một số trang mạng ở nước ngoài, các thế lực thù địch, những phần tử phản động đã "chính trị hóa" vụ việc này rồi lái câu chuyện sang vấn đề "dân chủ, nhân quyền" và cho rằng "Việt Nam đàn áp tôn giáo", "Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo"…

thudich2

Ảnh minh họa/qdnd.vn

Tương tự mới đây là vụ Lê Duy Phong, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bị Công an Thành phố Yên Bái khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo Điều 280, Bộ luật Hình sự... Thế nhưng trên một vài trang mạng, một số phần tử phản động, có tư tưởng thù địch đã xuyên tạc, suy diễn, quy chụp theo kiểu lấy cái cụ thể để đánh giá, kết luận về cái tổng thể và cho rằng "Việt Nam vi phạm tự do báo chí", chính quyền Việt Nam "gài bẫy" để đưa các nhà báo chống tham nhũng vào vòng lao lý. Hơn thế, từ sự việc này họ còn suy diễn, xuyên tạc, bóp méo quan điểm của Đảng ta về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ; xuyên tạc thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Không chỉ vậy, họ còn cho rằng : "Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá phe cánh", "tăng cường phòng, chống tham nhũng chỉ là chiêu trò mị dân" ; có sự "bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng" của cấp ủy, chính quyền các cấp... Nguy hiểm hơn, họ còn chụp mũ cho rằng tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là hệ quả của cơ chế lãnh đạo độc tôn.

Cần khẳng định một vài vụ việc nêu ra trên đây chỉ là những vụ án hình sự bình thường. Tuy nhiên, thông qua những bài viết trên một số trang mạng của những người có tư tưởng cực đoan, phản động đã xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo làm sai lệch bản chất vấn đề, hướng lái dư luận sang những vấn đề chính trị, xã hội hệ trọng khác như : Tự do tôn giáo, tự do báo chí, đoàn kết nội bộ... hòng triệt để khoét sâu từng vụ việc từ đó chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mục tiêu sâu xa của họ vẫn là nhằm phủ nhận những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, vẽ ra bức tranh méo mó về xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, để từ đó gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng ; về khả năng quản lý, điều hành của chính quyền, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, để rồi thừa cơ xúi giục, kích động những người dân nhẹ dạ, cả tin đứng lên chống lại chính quyền, đòi thay đổi cương lĩnh, thể chế chính trị, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi chuyển xã hội ta sang một xã hội "đa nguyên, đa đảng".

Từ những vấn đề lý luận chỉ ra và thực tiễn kiểm chứng, rõ ràng chúng ta không thể lấy hiện tượng để quy kết thành bản chất, không thể dùng cái đơn lẻ để quy thành hệ thống. Ấy vậy mà từ những vụ án hình sự đơn lẻ, các thế lực thù địch sẵn sàng suy diễn, gán ghép, quy chụp để từ đó đưa ra những nhận định về những vấn đề chính trị lớn trong xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chúng ta không lạ gì với chiêu trò này, bởi suy diễn, quy kết chủ quan, phiến diện trở thành thói quen, trở thành "căn bệnh" của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, phản động. Mọi sự việc, mọi vấn đề họ đều có thể suy diễn, chụp mũ miễn sao đạt được mục tiêu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong quá trình tồn tại và phát triển, bên cạnh những thành tựu, không một quốc gia, dân tộc nào không có những vấn đề phức tạp nảy sinh. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành đất nước, bên cạnh những thành quả đạt được, Đảng và Nhà nước Việt Nam không phủ nhận trong xã hội đã và đang tồn tại những vấn đề nổi cộm. Để giải quyết những vấn đề đó nhằm củng cố niềm tin trong nhân dân, Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt ; đồng thời cũng kiên quyết lên án, đấu tranh không để các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề ấy để tiến hành các chiêu trò nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam.

Bản chất của chiêu trò "chính trị hóa" các vụ án hình sự nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch ngày càng hiện rõ. Thực tế cho thấy các thế lực thù địch luôn tận dụng triệt để mọi cơ hội có thể để thực hiện chiêu trò "chính trị hóa" các vụ án hình sự. Cho dù chiêu trò đó phần nào chứng tỏ sự bất lực của các thế lực thù địch trước thực tiễn sinh động của đất nước Việt Nam, nhưng cần phải thấy rõ đây là một âm mưu chính trị và hoạt động chống phá hết sức nguy hiểm. Mỗi người Việt Nam chân chính ở cả trong và ngoài nước cần nhận thức rõ về chiêu trò này và kiên quyết lật tẩy, đấu tranh, phản bác. Mặt khác mọi người dân cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không ngộ nhận trước chiêu trò ấy, không tin vào luận điệu xuyên tạc, suy diễn, quy chụp của những phần tử cơ hội chính trị, phản động cực đoan ; không tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Kim Thanh

******************

Nghiêm trị những kẻ đội lốt "dân chủ", "nhân quyền" phá hoại đất nước (QĐND, 07/08/2017)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng trong vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.

Sau sự việc trên, trên mạng internet, một số tổ chức, cá nhân đội lốt "dân chủ", "nhân quyền" cho rằng "Nguyễn Văn Đài vô tội"; đòi Chính phủ Việt Nam phải "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Nguyễn Văn Đài". Những giọng điệu và đòi hỏi trên là hết sức phi lý, bởi đó là việc làm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn là rất rõ ràng.

"Ngựa quen đường cũ"                            

Dư luận chưa quên những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự Lê Thị Công Nhân vào thời điểm trước năm 2007. Không làm ngơ trước những hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội của các đối tượng, tháng 3-2007, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, để điều tra về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 11/5/2007, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 5 năm tù giam. Ngày 27/11/2007, tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho Nguyễn Văn Đài xuống còn 4 năm tù giam về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88, Bộ luật Hình sự.

thudich3

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. Ảnh : baotintuc.vn.

Những tưởng sau khi mãn hạn tù Nguyễn Văn Đài sẽ tỉnh ngộ. Nhưng không, y vẫn "ngựa quen đường cũ". Ngay sau khi ra tù, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đài tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc lịch sử dân tộc và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Văn Đài liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc chính sách của Nhà nước, tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt, Nguyễn Văn Đài đã tập hợp một số phần tử bất mãn, cơ hội... lập ra cái gọi là "Hội anh em dân chủ". Dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Đài, "Hội anh em dân chủ" trở thành nơi tụ tập của những kẻ có tư tưởng, quan điểm sai trái, chuyên xuyên tạc, bịa đặt, kích động, cổ xúy cho những phần tử chống phá Đảng, Nhà nước. Do nhẹ dạ cả tin, một số người trở thành nạn nhân của Nguyễn Văn Đài và "Hội anh em dân chủ" đã lầm đường, lạc lối và phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc. Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên trả lời phỏng vấn một số đài, báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam nhằm tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng... Ngoài việc có mối quan hệ rất mật thiết với tổ chức khủng bố Việt Tân, Nguyễn Văn Đài còn được biết đến với vai trò chủ chốt, khởi xướng cái gọi là "Trung tâm nhân quyền Việt Nam", "Khối 8406", "Công đoàn độc lập", "Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam", "Hội Cựu tù nhân lương tâm"... Đó là những hội, nhóm thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam… Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, huấn luyện cách thức "đấu tranh bất bạo động" tại Nhà thờ Thái Hà và nhiều địa phương khác. Nguyễn Văn Đài là cộng tác viên viết blog cho RFA cùng một số trang song ngữ chuyên xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ bức tranh dân chủ, nhân quyền, kích động chống phá Việt Nam. Đáng nói nữa, trên facebook cá nhân của mình, Nguyễn Văn Đài viết nhiều bài có nội dung bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, thóa mạ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Thực chất những hành vi của Nguyễn Văn Đài là nhằm mục đích đầu cơ chính trị, cầu xin những đồng đô-la tài trợ từ các thế lực thù địch bên ngoài để kiếm sống và duy trì các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam... Chỉ điểm qua bấy nhiêu đã đủ khẳng định việc cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn để điều tra là cần thiết và hoàn toàn đúng luật.

Bảo vệ nhân quyền hay bảo vệ kẻ chống đối ?

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài và các đối tượng đã rất rõ ràng. Vậy tại sao vẫn có những tổ chức, cá nhân đội lốt "dân chủ", "nhân quyền" đứng ra bênh vực cho Nguyễn Văn Đài cùng đám tay chân?! Không khó để có câu trả lời.

Là dân tộc đã phải chịu nhiều đau thương, mất mát trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, Việt Nam luôn khát khao hòa bình, ổn định để phát triển và mong muốn đóng góp cho nền hòa bình, phát triển bền vững của nhân loại. Đại đa số các chính giới và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều hiểu rõ tâm nguyện ấy và luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước, con người Việt Nam. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vài tổ chức, cá nhân vì những động cơ thấp hèn, âm mưu phá hoại Nhà nước Việt Nam, muốn làm cho Việt Nam mất ổn định chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam mất vai trò lãnh đạo; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam suy yếu đi đến sụp đổ. Để thực hiện mục tiêu ấy, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt là trò "ném đá giấu tay" ngấm ngầm tổ chức, nuôi dưỡng, xúi giục, kích động những phần tử cơ hội như Nguyễn Văn Đài.

Cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của con người trên tất cả các lĩnh vực. Thế nhưng chủ nghĩa cơ hội đã làm những kẻ như Nguyễn Văn Đài mờ mắt, không thấy được thực tiễn đó. Nhờ sự hà hơi, tiếp sức của một số tổ chức phản động lưu vong, đội lốt "bảo vệ dân chủ, nhân quyền", Nguyễn Văn Đài không chỉ tuyên truyền phủ nhận những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn kêu gọi, kích động người dân tụ tập biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Cũng do mờ mắt trước những đồng đô-la kiếm được từ một vài tổ chức, cá nhân ở nước ngoài mà Nguyễn Văn Đài và đám tay chân liên tiếp có những lời nói và hành động mưu toan chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân, đòi thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng... Chẳng lẽ Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn không thấy được một thực tế đang diễn biến ở không ít quốc gia theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là các đảng phái tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, gây ra những rối loạn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tại những quốc gia đó, chẳng những quyền dân chủ của người dân không được bảo đảm, mà tính mạng của họ cũng thường xuyên bị đe dọa... Với một người luôn rêu rao là am hiểu pháp luật như Nguyễn Văn Đài thì không thể nói là thiếu hiểu biết, không nhận thức được vấn đề. Rõ ràng Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã cố tình vi phạm Điều 4, Hiến pháp năm 2013 xác định quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 79, Bộ luật Hình sự, quy định về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Ấy vậy mà một vài cá nhân, tổ chức đội lốt "dân chủ", "nhân quyền" vẫn cố tình cho rằng "Nguyễn Văn Đài vô tội". Họ vu cáo chính quyền Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Đài và đồng bọn là vi phạm nhân quyền. Vì theo họ, Nguyễn Văn Đài và đám tay chân chỉ "bày tỏ chính kiến một cách hòa bình", chỉ là "thực hiện quyền tự do dân chủ"... Phải khẳng định rằng, ở Việt Nam, không có ai bị bắt giam do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của người dân, trong đó có quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận trong khuôn khổ luật pháp. Điều này không chỉ đúng với pháp luật Việt Nam, mà còn hoàn toàn phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền. Tại Điều 29 của Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền, khẳng định: "Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người phải chịu những hạn chế do luật định… nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng và nền an sinh chung". Mang danh "bảo vệ dân chủ, nhân quyền" nhưng chỉ nghe qua những giọng điệu của một vài cá nhân, tổ chức ấy đã đủ thấy họ hoàn toàn không phải vì nhân quyền cho Việt Nam. Thực chất, đó là hành vi bảo vệ, tiếp tay cho những kẻ âm mưu lợi dụng tự do dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của công dân, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ nhân quyền, nhưng Việt Nam kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu và hành động đội lốt "dân chủ", "nhân quyền" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, lợi dụng quyền tự do để chống phá Đảng và chính quyền nhân dân. Ở Việt Nam không có chỗ cho thứ "dân chủ", "nhân quyền" coi thường kỷ cương phép nước. Vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng theo đúng trình tự tố tụng của Việt Nam. Cũng như ở các quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đặc biệt đối với Nguyễn Văn Đài, kẻ đã qua 4 năm thụ án, 3 năm quản chế tại địa phương, được các cấp chính quyền, đoàn thể nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, răn đe, nhưng vẫn chứng nào tật ấy thì càng phải xử lý nghiêm khắc hơn.

Kim Ngọc

Published in Quan điểm