Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vụ Trương M Lan ‘ln chưa tng thy’, hu qu ‘rt nghiêm trng’

VOA, 29/11/2023

V án bà Trương M Lan thao túng, rút rut ngân hàng SCB có quy mô t trước đến nay chưa tng thy trong lch s cm quyn ca Đng cng sn Vit Nam và đ li hu qu kinh tế-xã hi vô cùng to ln, các nhà quan sát t trong nước nhn đnh vi VOA.

vanthinhphat1

Chủ tịch Tập đoàn Cạn Thịnh Phát, bà Trương M Lan b công an bt ngày 7/10/2022

Bà Trương M Lan, ch tch Tp đoàn Vn Thnh Phát, đã b truy t hàng lot ti danh bao gm Vi phm quy đnh v hot đng ngân hàng, ‘Đưa hi l, Tham ô tài sn và La đo chiếm đot tài sn liên quan đến vic phát hành trái phiếu rác cho dân. Tt c nhng ti danh này đu xy ra ti hay liên quan đến ngân hàng SCB.

Nhng con s khng

Kết lun điu tra ca B Công an được công b hôm 17/11 cáo buc bà Lan đã biến ngân hàng SCB thành sân sau đ bà bòn rút tin cho bn thân cũng như cho hot đng kinh doanh ca h sinh thái Vn Thnh Phát. Có đến 93% s tin mà SCB huy đng được là đ cho bà Lan và tp đoàn ca bà vay.

C th, trong khong thi gian 10 năm k t ngày 1/1/2012, tc là t khi SCB đi vào hot đng, đến ngày 7/10/2022, tc là ngày bà Lan b bt, SCB đã cho h sinh thái ca bà Lan vay 2.500 ln vi tng s tin là gn 1 triu 67 nghìn t đng, tc là khong 45 t đô la. S dư n còn li là 677.000 t đng, tương đương 28 t đô la, và đu là n không th thu hi, theo cơ quan điu tra.

Ngoài ra, bng cách lp các h sơ vay vn khng, bà Lan đã chiếm đot ca SCB trên 304.000 t đng, tin li là gn 130.000 t đng, cng vi 64.000 t đng thit hi được xác đnh ca vic vi phm quy đnh v hot đng ca ngân hàng. Tng cng, s tin SCB b thit hi do bà Lan là gn 500.000 t đng, tương đương gn 21 t đô la.

Nếu ch tính riêng s tin mà bà Lan đã chiếm đot ca SCB là trên 304.000 t đng, quy ra đô la là khong 12,5 t, thì con số này đã tương đương vi hơn 3% GDP ca Vit Nam vào năm 2022 (409 t đô la), bng 2,4% tng dư n tín dng toàn nn kinh tế và chiếm 11% tng dư n tín dng cho bt đng sn.

S tin này ln gp ba ln tài sn ca t phú Phm Nht Vượng, người giàu nht Vit Nam hin nay, ln hơn tài sn ca tt c 5 t phú đô la ca Vit Nam cng li, và gp 1,75 ln giá tr vn hóa ca tp đoàn Vingroup ca ông Vượng (hơn 173.000 t đng).

Đ so sánh, cao c Landmark 81, tòa nhà cao nht và đt nht Vit Nam, tiêu tn 300 triu đô la. S tin 12,5 t đô la mà bà Lan đã chiếm đot đ đ xây 42 cao c chc tri như vy. S tin trên 304.000 t đng cũng đ đ xây gn 61 cây cu dây văng hoành tráng như cu M Thun 2 bc qua sông Tin đang được xây dng vi tng s vn đu tư là 5.000 t đng.

Trong bi cnh hàng triu công nhân trong c nước không có tin mua nhà, dù là nhà xã hi theo mc giá ca Nhà nước, gi s mt căn nhà xã hi có din tích 50 mét vuông vi giá 20 triu đng mi mét vuông thì s tin bà Lan đã chiếm đot đ đ mua nhà cho 304.000 công nhân.

Đó ch là mi tính s tin thit hi mc nh nht là 12,5 t đô la, chưa tính tin li và tin thit hi do vi phm quy đnh v hot đng ca ngân hàng, cũng như chưa tính s dư n mà h sinh thái ca bà Lan không còn kh năng thanh toán cho SCB là 28 t đô la.

V án ca bà Lan cũng có s tin hi l cho mt cá nhân được biết ln nht trong lch s t tng ca Vit Nam, vi cáo buc bà Lan đã hi l 5,2 triu đô la cho bà Đ Th Nhàn, trưởng đoàn thanh tra do Ngân hàng Nhà nước c ti thanh tra ngân hàng SCB. Khon hi li đó là đ bà Nhàn bao che cho nhng vi phm ti SCB.

‘Căm gin bn hút máu dân

Trao đi vi VOA, lut sư Trn Quc Thun, vn tng là phó ch nhim Văn phòng Quc hi, bày t lòng căm gin, căm thù’ đi vi bà Lan và đng bn ca bà trong v án này mà ông mô t là bn hút máu dân.

Theo quan sát ca ông, người dân và cán b khi nghe thông tin v v án ‘đu có cm giác rt bàng hoàng, nhưng do ‘đã chai lì’ trước nhng v vic tham nhũng ln nên nghe ri tc lưỡi vy thôi.

"Đây là v án chưa tng thy, ln nht k t khi có Đng cng sn cm quyn", ông Thun cho biết.

Ông Nguyn Hu Vinh, còn được biết đến là blogger Ba Sàm, nhn đnh vi VOA rng hu qu kinh tế trong v án ca bà Trương M Lan là rt khng khiếp.

Ông nhc li các v án kinh tế chn đng Vit Nam thế k trước như v Nước hoa Thanh Hương ca Nguyn Văn Mười Hai, v Epco Minh Phng cũng có s nn nhân b la đo ‘đông khng khiếp nhưng v quy mô thit hi thì không th so được vi v án bà Trương M Lan.

Tm mc khuynh loát ca v vic trong h thng ngân hàng và c trong chính quyn rt là ghê gm", ông nhn đnh.

Blogger này cho rng hai vn đ quan ngi hin nay là tác đng ca v vic đi vi h thng ngân hàng ca Vit Nam phi làm sao tránh sp đ dây chuyn và bi thường cho các nn nhân ca SCB như thế nào.

Tuy nhiên, ông cho rng chính quyn Vit Nam vn có th gii quyết được hu qu SCB. K t khi bà Lan b bt hi tháng 10 năm ngoái, ngân hàng này đã b Ngân hàng Nhà nước kim soát đc bit và hin ti mi hot đng vay, gi tin ngân hàng này vn din ra bình thường.

S khc phc được bao nhiêu ?

Chuyên gia tài chính-ngân hàng Nguyn Trí Hiếu cũng cho rng đây là v án vô tin khoáng hu trong lch s t tng ca Vit Nam.

"Cái mà có l đau lòng nht là ngoài kia có hàng chc nghìn nn nhân là nhng nhà đu tư vào các trái phiếu ca Vn Thnh Phát", ông Hiếu nói.

Các công ty con trong tp đoàn Vn Thnh Phát ca bà Trương M Lan b cáo buc đã có hành vi gian di trong phát hành trái phiếu thông qua ngân hàng SCB đ chiếm đot s tin lên đến 2,4 t đô la ca hơn 40.000 nn nhân, đa s là dân lao đng và tng lp trung lưu, trên khp c nước. V án này đang được công an tách ra đ điu tra riêng.

Ông Hiếu bày t băn khoăn không biết chng nào các nn nhân trái phiếu mi nhn li được tin vì vi mc đ nghiêm trng như thế thì vic điu tra các tài sn liên quan cũng s mt đến vài năm.

Chng hn vic x lý các tài sn đã b thu hi ca bà Lan và tp đoàn Vn Thnh Phát s gp nhng vướng mc như là ‘đng tên ch quyn ca ai và tính cách pháp lý như thế nào, ông ch ra.

Còn đi vi nhng người gi tin vào SCB, chuyên gia này cho rng không đáng lo vì s tin ca h ‘được công ty bo him tin gi quc gia đm bo.

"Trong trường hp SCB phá sn thì nhng người gi tin ti SCB s được bo him ti mc mà pháp lut quy đnh", ông gii thích. "Còn nhng ai gi nhiu hơn mc đó thì phi đi cho đến khi tt c tài sn ca SCB được thanh lý thì mi được bi thường tiếp".

Tr li câu hi liu v vic SCB có tác đng dây chuyn đến h thng ngân hàng Vit Nam hay không, v chuyên gia này cho rng có th có’ vì trong h thng ngân hàng, các ngân hàng dù có tài sn riêng bit nhưng li vay mượn ln nhau.

"Nó có th to ra s bt an cho khách hàng ca các ngân hàng khác. Trường hp SCB có th Chính ph và Ngân hàng Nhà nước s tìm cách cô lp nó đ tác đng không có tính cht lan to", ông nói.

Theo quan sát ca VOA, bên cnh vic bày t s phn n, nhiu người dân và mt s cơ quan báo chí Vit Nam như Tp chí đin t Pháp Lý và Tp chí Giáo dc Vit Nam còn ch trích, cht vn v trách nhim ca các cơ quan qun lý cũng như mc đ cht ch ca các quy đnh pháp lut.

H cho rng các sai phm, s buông lng qun lý’ không ch dng li bà Đ Th Nhàn, trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước, vì vy, nhà chc trách cn điu tra k lưỡng thêm na đ làm rõ còn có nhng quan chc nào liên quan, đng thi đ bt li các k h, l hng nhm ngăn chn nhng v vic tương t trong tương lai.

Nguồn : VOA, 29/11/2023

**********************

Vạn Thịnh Phát : Vì sao bà Trương Mỹ Lan bị cho là 'rút của SCB' hơn 1 triệu tỷ VND mà bị xử lý 304.096 tỷ ?

BBC, 28/01/2023

Trong vòng 10 năm, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, cùng đồng phạm được cho là rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), trong đó bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.

Vì sao có sự khác biệt đó ? Ở bài viết này, BBC sẽ giải thích những con số trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát. Các số liệu trong bài là từ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an Việt Nam. BBC không có điều kiện kiểm chứng các con số này.

vanthinhphat2

Con số 1 triệu tỷ đồng là gì ?

Là tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo cho các cá nhân, tổ chức thực hiện vay từ ngân hàng SCB, qua 2.527 khoản vay, từ ngày 01/01/2012 đến 07/10/2022, theo kết luận điều tra của cơ quan công an.

Nhưng đến ngày 17/10/2022, nhóm khách hàng của bà Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay với tổng dư nợ là 677.286 tỷ đồng (27,87 tỷ USD), gồm 483.971 nợ gốc và 193.315 nợ lãi. Đây là số tiền được xác định là không thể thu hồi.

Con số 677.286 tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn.

- Từ năm 2012-2017 là 132.247 tỷ (68.305 tỷ nợ gốc và 63.942 tỷ lãi)

- Từ năm 2018-2022 là 545.039 tỷ (415.666 tỷ nợ gốc và 129.373 tỷ lãi)

Vì sao chia làm hai giai đoạn ?

Bộ luật Hình sự 2015, bổ sung sửa đổi 2017 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018 mở rộng nội hàm khái niệm để xử lý hành vi tham nhũng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, tức khu vực tư nhân

"Tham ô tài sản" là một tội danh thuộc nhóm các tội phạm tham nhũng.

Như vậy, từ 2012-2017, tuy đã có luật hình sự về tham ô tài sản nhưng chưa mở rộng áp dụng cho tổ chức, cơ quan ngoài nhà nước nên tội tham ô không áp dụng lên bà Trương Mỹ Lan. Các sai phạm của bà Lan và đồng phạm trong giai đoạn này được quy vào tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Còn sai phạm của bà Lan từ 2018-2022, với Bộ luật Hình sự đã đi vào hiệu lực năm 2018, có quy định xử lý tội "Tham ô tài sản" trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước thì bà Lan bị đề nghị tội này.

vanthinhphat3

Biểu đồ giải thích hai giai đoạn gắn với hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan

304.096 tỷ đồng là gì ?

Đây là con số mà Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an kết luận bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt của SCB trong giai đoạn 2018-2022. Con số này được Cảnh sát điều tra quy vào tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Con số này được tính bằng cách lấy tổng số nợ gốc là 415.666 tỷ mà bà Mỹ Lan và đồng phạm được cho là đã rút từ SCB từ 2018-2022 qua việc lập khống 916 hồ sơ vay, trừ đi giá trị tài sản đảm bảo có tính pháp lý là 111.570 tỷ đồng, ra con số 304.096 tỷ đồng. Đây là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt, gắn với tội danh "Tham ô tài sản".

Bên cạnh số tiền trên, lãi phát sinh từ nợ gốc lên tới 129.373 tỷ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại bà Lan và đồng phạm gây ra được công an xác định là hơn 433.469 tỷ đồng.

Hình phạt cao nhất của tội Tham ô tài sản ?

Theo luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty luật Thế Giới Luật Pháp, tội "Tham ô tài sản" có mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.

"Tuy nhiên, trong quá trình lượng hình, nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì có thể được hưởng mức án thấp hơn", luật sư Sơn nhận định.

Theo cơ quan điều tra, giúp sức cho bà Lan trong hành vi "Tham ô tài sản" là hàng loạt nhân sự cấp cao của SCB như các nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB - ông Đinh Văn Thành, và ông Bùi Anh Dũng. Hàng loạt những người khác giữ chức vụ cao đều được xem là "tay chân" của bà Trương Mỹ Lan và cũng chịu chung tội danh "Tham ô tài sản".

Trong số những nhân vật này có bà Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan), là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn VTP và được cho là người trực tiếp sử dụng số tiền mà VTP rút khỏi SCB, bằng việc dựng lên nhóm 52 công ty "ma" để tạo các khoản vay khống. Ông Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt, cũng góp phần lập các hồ sơ vay khống để rút ruột SCB.

Ông Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VTP, được cho là "kiến trúc sư" tham mưu cho bà Lan để bày binh bố trận các khoản vay khống.

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, giữ vai trò chỉ đạo cho nhóm nhân viên của Tập đoàn VTP lập ra các pháp nhân "ma" và là người điều hành việc sử dụng dòng tiền sau khi giải ngân theo chỉ đạo của bà Lan.

Ông Bửu Phương và bà Huệ Vân là những người bị bắt cùng lúc với bà Mỹ Lan vào tháng 10/2022.

64.621 tỷ đồng là gì ?

Đây là con số mà bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại trong giai đoạn từ năm 01/01/2012 - 31/12/2017.

Những vi phạm của bà Lan và đồng phạm trong giai đoạn này được cơ quan điều tra liệt vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng"... quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Khung hình phạt cao nhất của tội này là 20 năm tù giam.

Trong giai đoạn này, bà Lan đã chỉ đạo hợp thức 3.680 hồ sơ vay vốn để SCB giải ngân cho 304 khách hàng thuộc nhóm bà Lan qua 204 mã tài sản.

Tính đến ngày 17/10/2022, dư nợ này còn hơn 132.247 tỷ đồng, gồm 68.306 tỷ đồng nợ gốc và 63.942 tỷ đồng nợ lãi, được xếp vào nhóm không có khả năng thu hồi.

Trên 204 mã tài sản đảm bảo, theo đánh giá của Ngân hàng SCB, chỉ có 96 mã tài sản có đủ pháp lý trích lập dự phòng rủi ro.

Vì vậy, sau khi trừ đi các tài sản đủ điều kiện và tiến hành xử lý tài sản bảo đảm trị giá 67.626 tỷ từ 204 mã tài sản nói trên, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 64.621 tỷ đồng.

Nguồn : BBC, 28/11/2023

Published in Diễn đàn

Phn 1

Chết và hóa gii trách nhim

Vn đ đu tiên là hàng lot nhng trường hp đt t có liên quan đến vic khi t v án song Kết lun điu tra ch xác đnh gn ln "đã chết".

ketluan1

Tuy nhiên sau đó ch hai ngày, mt trong năm b can đu tiên là bà Nguyn Phương Hng đt t trong tri tm giam.

Nếu có và chu khó dành thi gian đc hết 300 trang "Kết lun điu tra v án Tham ô tài sn, Vi phm quy đnhv hot đng ca ngân hàngvà hot đng khác liên quan đến hot đng ca ngân hàng, Đưa hi l, Nhn hi l, Tham ô tài sn, Lm dng tín nhim chiếm đot tài snxy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quanmà ông Nguyn Ngc Lâm Thiếu tướng Phó Th trưởng Cơ quan Cnh sát điu tra ca B Công an - ký ngày 12/11/2023, hn s nhn ra nơi son và phát hành văn bn này chưa "xác đnh s tht ca v án mt cách khách quan, toàn din và đy đ" như quy đnh ti Điu 15 ca B Lut T tng hình s (1).

***

Vn đ đu tiên là hàng lot nhng trường hp đt t có liên quan đến vic khi t v án song Kết lun điu tra ch xác đnh gn ln "đã chết".

Theo trang 1 ca Kết luận điều tra thì v án xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát được khi t vào ngày 7/10/2022, năm người đu tiên b khi t là đ điu tra v hành vi "la đo chiếm đot tài sn". Tuy nhiên sau đó ch hai ngày, mt trong năm b can đu tiên là bà Nguyn Phương Hng đt t trong tri tm giam. Vào thi đim thc hin quyết đnh khi t và lnh tm giam, qua báo gii, công an xác đnh bà Hng là "Tr lý ca Tp đoàn Vn Thnh Phát" nhưng mt s cơ quan truyn thông bên ngoài Vit Nam, trong đó có VOA Vit ng tìm thy nhng d liu cho thy thông tin v ngh nghip và nơi làm vic ca bà Hng không chính xác.

Chng hn ngày 11/10/2023, Infonet cơ quan ngôn lun ca B Thông tin và truyền thông Vit Nam t cáo "SCB bt ng g b toàn b thông tin gii thiu các thành viên Hi đng qun tr" và theo Infonet thì bà Hng "có hơn 11 năm kinh nghim trong ngành ngân hàng, tng đm nhim nhiu v trí ti SCB như : Trưởng phòng Tín dng, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng H tr kinh doanh, Phó Giám đc chi nhánh, Giám đc chi nhánh, Phó Tng Giám đc ph trách khi Tái thm đnh kiêm Giám đc chi nhánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tng Giám đc ph trách khi Tái thm đnh Ngân hàng SCB".

T cáo va k vô tình xác đnh công an c tình vi phm Khon 2, Điu 179 ca Bộ luật Tố tụng hình sự (ch đng khiến công chúng nhn biết sai v nhân thân b can) nên đó có th là lý do khiến Infonet... t ý đc b t giác ca chính mình(2). trang 15 ca Kết luận điều tra mi công b, công an chính thc xác đnh bà Nguyn Phương Hng là mt trong nhng "lãnh đo ch cht ca SCB" và "chết vào ngày 9/10/2023, khi đã khi t b can". Điu tra các vi phm pháp lut nhưng ch đng vi phm pháp lut khiến công chúng hiu sai v thc trng SCB và thn nhiên b qua vi phm này ca chính mình thì có đáng tin v mc đ "khách quan, vô tư" chăng ?

Cn lưu ý, vic ba đt chc v và nơi làm vic ca bà Hng nhm gi cho SCB không sp đ. S gian trá ca công an và các viên chc cao cp ca Ngân hàng Nhà nước đã to ra mt v "la đo chiếm đot tài sn" khác. Đây là tin báo chí Vit Nam tng loan và đó chính là bng chng :Cui ngày 13/10/2022, ông Nguyn Đc Lnh - Phó giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiu khách hàng, người dân sau khi nhn được thông tin tư vn, gii thích t đường dây nóng ca Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã yên tâm và gi tin li Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Cui ngày hôm nay lượng tin gi tr li ngân hàng SCB đt gn 12.000 t, tăng gp đôi so vi hôm qua là 6.000 t đng(3).

Nếu đt nhng thông tin va đ cp bên cnh nhn đnh ca công an ti trang 5 Kết luận điều tra :Ngân hàng SCB đã hoàn toàn mt thanh khon, dư n tín dng rt ln không có kh năng thu hi, vn ch s hu âm 443.769 t đng - t nhiên s thy vic ngy to chc v và nơi làm vic ca bà Hng nghiêm trng, tàn t đến mc nào. Chưa k, nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa còn cho phép công an càn r đến mc "khuyến cáo tt c các t chc, cá nhân không đăng ti, chia s, phát tán hoc bình lun đng thun vi tin gi, tin sai s tht, tin gây hoang mang dư lun, nh hưởng tiêu cc đến an ninh trt t" và t tháng 10 đến tháng 12/2022 đã x lý hàng chc người bình lun v SCB đ răn đe dân chúng(4).

***

Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, con người chng là gì c, b can chết trong khi tm giam được xem là chuyn bình thường, cũng vì vy, không có bt k cá nhân nào phi chu trách nhim v vic bà Nguyn Phương Hng đt t, cũng không có bt k cá nhân hu trách nào yêu cu báo cáo xác đnh đ bà Hng đt t, nhng ai phi chu trách nhim, dân chúng cũng không được phép biết vì sao li thế và vu án xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB, các đơn v, t chc có liên quan không ch có mt trường hp bt đc k t. Nếu chu khó nhìn li nhng trường hp đt t có th t nhn đnh Kết luận điều tra ch nhm kết thúc mt v án hay nhm xác đnh s tht ca v án...

ketluan2

Tòa nhà Times Square trung tâm Sài Gòn thuc tp đoàn Vn Thnh Phát.

Quyết đnh khi t v án "la đo chiếm đot tài sn" xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát cùng vi quyết đnh khi t và tm giam năm b can đu tiên được ký và thc hin ngày 7/10/2022 nhưng trước đó mt ngày hôm 6/10/2023 ông Nguyn Tiến Thành (Ch tch Hi đng qun tr kiêm Tng Giám đc Công ty c phn Chng khoán Tân Vit) đt t ti tư gia (5). Vào thi đim đó, da vào các thông tin trên mng xã hi, t Người Vit cho biết, ông Thành "té lu" (6). Vic ông Thành "bt đc k t" ch trước khi nhng cá nhân dính líu sâu đến hot đng ca Tp đoàn Vn Thnh Phát b khi t và tm giam mt ngày có phi là ngu nhiên không ?

Không th khng đnh là có hay không nhưng đây là nhn đnh ca công an trong Kết luận điều tra (Kết luận điều tra) va được công b : "H sinh thái Vn Thnh Phát" được chia làm bn nhóm chính có quan h cht ch vi nhau". Trong bn nhóm này, ti trang 5 và 6, Kết luận điều tra xác đnh nhóm th nht là "nhóm đnh chế tài chính" và nguyên văn như sau : "Nhóm đnh chế tài chính Vit Nam gm SCB, Công ty Chng khoán Tân Vit, Công ty cphn Đu tư tài chính Vit Vĩnh Phú" ! Không ch có ông Thành, lãnh đo ca mt doanh nghip quan trng trng nhóm th hai mà Kết luận điều tra xác đnh là "Nhóm công ty có hot đng kinh doanh ti Vit Nam" là ông Nguyn Ngc Dương (Tng Giám đc Saigon Peninsula) cũng đt t.

Ti trang 8, Kết luận điều tra ch xác đnh ông Dương người đng đu Công ty c phn Tp đoàn Saigon Peninsula, pháp nhân đng hàng th ba trong s "các pháp nhân có liên quan đến v án" (ch sau Công ty c phn Tp đoàn Van Thnh Phát do bà Trương M Lam là Ch tch Hội đồng quản trị và Công ty c phn Tp đoàn đu tư Vn Thnh Phát do em dâu bà Lan là bà Ngô Thanh Nhã làm Tng Giám đc) "đã chết" nhưng ông Dương chết hoàn toàn khác thường. T Người Vit dn các thông tin trên mng xã hi cho biết, ông Dương t t bng cách nhy t mt căn h tng 12 thuc chung cư Grand Riverside, ta lc 278 283 đường Bến Vân Đn, qun 4, Thành phố Hồ Chí Minh xung đt vào sáng 14/10/2023.

V t t ca ông Nguyn Ngc Dương, 49 tui, xy ra đúng mt tun sau khi năm b can đu tiên trong v án liên quan đến Tp đoàn Vn Thnh Phát b bt. Vào thi đim đó, người s dng mng xã hi chuyn cho nhau xem"Li dn gia đình" được cho là đã tìm thy trong người ông Dương. Qua lá thư tuyt mng ch có sáu dòng, ông Dương căn dn v "ngh vic, lo cho hai conem nhé", căn dn con trai "giá nào cũng phi hc thành tài, lo cho gia đình và đt nước", con gái "mnh m và hc nhé !" Ri kết thúc bng : "Ba đã phi tr giá bng c cuc đi, nên gia đình phi hnh phúc !". Tuy nhiên ch có mng xã hi và các cơ quan truyn thông bên ngoài Vit Nam công b nhng thông tin này.

***

T khi báo gii Vit Nam khai thác các Kết luận điều tra, chng my người tin v án "Tham ô tài sn, Vi phm quy đnhv hot đng ca ngân hàngvà hot đng khác liên quan đến hot đng ca ngân hàng, Đưa hi l, Nhn hi l, Tham ô tài sn, Lm dng tín nhim chiếm đot tài snxy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan" ch vì "100% thành viên Đoàn thanh tra nhn tin đ dung túng SCB" (7). Chng l nhng người nếu không h tr thì cũng làm ngơ đ bà Lan thâu tóm vô s bt đng sn thuc loi đc đa trong vài thp niên, ri thâu tóm SCB và tiếp tc "chc tri, khuy nước" thêm mt thp niên na hoàn toàn vô tư nên vô can ?

Nếu ông Thành không "đt t" ti tư gia trước khi quyết đnh khi t v án được công b, lnh khi t và tm giam b can được thc thi, bà Hng không "đt t" trong tri tm giam, ông Dương không t t... công an có th khoanh li ri trút toàn b trách nhim qun tr - điu hành ca h thng công quyn lên các viên chc tham gia thanh tra SCB không ? Hai tháng trước khi bà Trương M Lan b khi t, mt vài cơ quan truyn thông ti Vit Nam tng đ cp đến nhng trc trc trong vic thc hin D án Khu công viên Mũi Đèn Đ và nhà đô th ta lc ti phường Phú Tân, qun 7, Thành phố Hồ Chí Minh mà Công ty c phn Tp đoàn Saigon Peninsula đang làm ch đu tư.

Năm 2007, chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh đã giao khong 110 héc ta đt cho liên doanh có Vn Thnh Phát. D án không được thc hin nên chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh phi gia hn ln mt vào năm 2009 và ln hai vào năm 2011. Bi d án còn khong 8 héc ta na cn thương lượng vi dân s ti đ tr tin bi thường, nhn chuyn nhượng nhưng không thc hin đúng tha thun nên cui năm 2022, có 29 gia đình kin Saigon Peninsula đi din ca Vn Thnh Phát Tòa án qun 7 đòi phi thanh toán khong 2.100 t đng tin đn bù đt và lãi sut do chm thanh toán. Dù Saigon Peninsula không xut trình được chng c đã thanh toán cho người được y quyn nhưng tòa án vn bác đơn kin ca dân(8)...

Nhng lùm xùm kiu đó cho thy, dính dáng đến bà Lan và Vn Thnh Phát không ch có thanh tra ngân hàng... Ngày 19/11/2022 hai tháng rưỡi sau khi bà Trương M Lan b tm giam báo chí Vit Nam loan tin ông Ha Ngc Thun (cu Phó Ch tch Thành phố Hồ Chí Minh t 2009 đến 2016) "qua đi saumt tai nn ti nhà riêng trong khu đô th Phú M Hưng, qun 7, Thành phố Hồ Chí Minh" (9), nhiu người s dng mng xã hi không tin đó là "tai nn", h cho rng ông Thun t t, cũng như h không tin rng ông Nguyn Văn Hùng (y viên Ban chấp hành trung ương Đng đm nhim vai trò Phó Ch nhim Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam) "đt ngt t trn" hai ngày sau khi ông Thun b "tai nn" (10) là "bình thường" (11)...

***

C tình cung cp thông tin sai lc, va hăm da va trng pht đ răn đe - ngăn chn vic chia s thông tin, nhn đnh và lp l trong vic xác nhn s kin là lý do chính khiến Kết luận điều tra v án có liên quan đến bà Trương M Lan và Vn Thnh Phát tr thành hết sc đáng ng khi thiên h chu khó so sánh, đi chiếu vi nhng gì h đã biết. Trong bi cnh như hin nay và t chính ni dung được th hin trong Kết luận điều tra, liu s mnh mt ca nhng nhân vt liên quan đến Vn Thnh Phát có phi là nhng s kin ngu nhiên mà nh vy hóa gii trách nhim cho nhiu nơi, nhiu người ?

Chú thích

(1) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Van-ban-hop-nhat-05-VBHN-VPQH-2021-Bo-luat-To-tung-hinh-su-525657.aspx

(2) https://infonet.vietnamnet.vn/scb-bat-ngo-go-toan-bo-thong-tin-gioi-thieu-cac-thanh-vien-hdqt-5002918.html

(3) https://thanhnien.vn/nguoi-dan-gui-them-12000-ti-dong-vao-scb-nhnn-cung-cap-duong-day-nong-1851510160.htm

(4) https://dangcongsan.vn/canh-bao-thong-tin-gia/xu-ly-doi-tuong-dang-tin-that-thiet-khien-nguoi-dan-o-at-rut-tien-621582.html

(5) https://vietnamnet.vn/chu-tich-chung-khoan-tan-viet-nguyen-tien-thanh-dot-ngot-qua-doi-2067746.html

(6) https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/chua-vinh-nghiem-xac-nhan-dam-tang-nguyen-ngoc-duong-vu-van-thinh-phat/

(7) https://vnexpress.net/100-thanh-vien-doan-thanh-tra-nhan-tien-de-dung-tung-cho-scb-4679130.html

(8) https://vietnambiz.vn/dien-bien-moi-tai-du-an-mui-den-do-2022831143136379.htm

(9) https://tienphong.vn/ban-tin-8h-nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-hua-ngoc-thuan-qua-doi-post1487893.tpo

(10) https://tuoitre.vn/pho-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-nguyen-van-hung-tu-tran-202211212249419.htm

(11) https://baotiengdan.com/2023/11/22/dang-va-nha-nuoc-phai-chiu-trach-nhiem-ve-qua-bom-van-thinh-phat/

***************************

Phần 2

Lut pháp có th... đút túi ?

18 trong s 25 viên chđã nhn tin, quà ca SCB trong khi thi hành công v và nay b Cơ quan điều tra đ ngh truy t có mt ngườđược cho làđã phm t"nhn hi l" và 16 người b cho làđã phm ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v"

ketluan3

Tng hành dinh Vn Thnh Phát Sài Gòn.

Theo Điu 354 B Lut hình s hin hành(1) thì bt k ai "li dng chc v, quyn hn trc tiếp hoc qua trung gian nhn hoc s nhn bt k li ích nào cho chính bn thân người đó hoc cho người hoc t chc khác đ làm hoc không làm mt vic vì li ích hoc theo yêu cu ca người đưa hi l" cũng là "nhn hi l".

Theo Kết lun điu tra (Kết luận điều tra) v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan",có ít nht 25 viên chc đã nhn tin, quà ca SCB trong khi thi hành công v đ "làm hoăc không làm" đúng chc trách, dn đến thit hi như đã biết song ch có 18/25 người là b can ca v án.

Nếu chu khó đi chiếu các tình tiết được nêu trong Kết luận điều tra và nhn đnh ca công an Vit Nam hn s thy, cơ quan điu tra (Cơ quan điều tra) có th tùy nghi din gii và áp dng pháp lut. Lut pháp chng khác gì mt loi đ vt có th d dàng b vào hoc ly ra t trong túi ca b phn bo v, thc thi pháp lut.

***

18 trong s 25 viên chc đã nhn tin, quà ca SCB trong khi thi hành công v và nay b Cơ quan điều tra đ ngh truy t có mt người được cho là đã phm ti "nhn hi l" (bà Đ Th Nhàn, Cc trưởng Cc Thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuc Ngân hàng Nhà nước), mt người b cho là đã phm ti "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" (ông Nguyn Văn Du, Quyn Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước) và 16 người b cho là đã phm ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v" bao gm : Mt Phó Chánh thanh tra, mt Thanh tra viên cùng ca Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước. Hai Cc phó, mt Trưởng phòng, hai Phó phòng cùng ca Cc Thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuc Ngân hàng Nhà nước. Mt Phó Giám đc, ba Phó Chánh Thanh tra, mt Phó phòng cùng ca Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước. Hai Thanh tra viên ca V Khiếu ni, t cáo khi ni chính và kinh tế tng hp ca Thanh tra Chính ph. Mt Phó Chánh thanh tra ca Kim toán Nhà nước. Mt Phó ban ca y ban Giám sát tài chính quc gia. Tuy mô t, nhn đnh ca Cơ quan điều tra v hành vi ca h ging ht nhau nhưng Cơ quan điều tra li đ ngh truy t h các ti khác nhau.

Đây là nhn đnh ca Cơ quan điều tra v bà Đ Th Nhàn, Cc trưởng Cc Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn Thanh tra SCB trong c hai đt trang 216 Kết luận điều tra : "Đ Th Nhàn vi tư cách là Trưởng Đoàn Thanh tra, đã nhn 5,2 triu USD (tương đương 118.143.400.000 đng),bao che, bưng bít cho các sai phm ca Trương M Lan và Ngân hàng SCB ; báo cáo các cp không trung thc, không đy đ, sai lch kết qu thanh tra theo hướng gim nh sai phm đ to điu kin giúp cho Ngân hàng SCB tiếp tc được tái cơ cu, dn đến Ngân hàng Nhà nước, chính ph không có đ thông tin, tài liu đ ch đo x lý các sai phm ca Ngân hàng SCB, ngăn chn hành vi phm ti ca Trương M Lan và đng phm xy ra ti Ngân hàng SCB ; các hành vi làm trái công v ca Đ Th Nhàn, quy đnh ca pháp lut thanh tra là phương thc, th đon đ Nhàn giúp đ Lan, to điu kin cho Ngân hàng SCB và thc hin thành công hành vi nhn hi l. Hành vi ca Nhàn đã phm vào ti "Nhn hi l", quy đnh ti Khon 4, Điu 354 B Lut hình s".

Còn đây là nhn đnh ca Cơ quan điều tra v ông Nguyn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra ca Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước, cp trên ca bà Nhàn và là người trc tiếp ch đo, giám sát công vic thanh tra SCB ca bà Nhàn trang 216 Kết luận điều tra : "Nguyn Văn Hưng vì v li, đng cơ mc đích cá nhân đã ch đo Đ Th Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra ; Nguyn Th Phng, Phó Trưởng đoàn và T Tng hp (Nguyn Tun Anh, Vũ Khánh Linh) xây dng d tho, chnh sa, hoàn thin các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và chính ph, ni dung th hin không trung thc, không đy đ v: Tình hình, thc trng tài chính yếu kém ca Ngân hàng SCB ; Che giu, không báo cáo v vi phm, sai phm ca Ngân hàng SCB, sai lch vi kết qu thanh tra, to điu kin cho Ngân hàng SCB được tiếp tc thc hin các phương án tái cơ cu, dn đến Ngân hàng Nhà nước, chính ph không có đ thông tin, tài liu đ ch đo x lý các sai phm ca Ngân hàng SCB, ngăn chn hành vi phm ti ca Trương M Lan và đng phm xy ra ti Ngân hàng SCB".

Theo Kết luận điều tra : "Trong quá trình thc hin chc năng nhim v ca Người ra Quyết đnh Thanh tra và Phó Chánh thanh tra ph trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Nguyn Văn Hưng khai đã nhiu ln nhn tng s tin 139.000 USD (quy đi theo t giá trung tâm các ln nhn tin, tương đương 8.730.540.000 đng)... đã phm vào ti li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v quy đnh ti Khon 3 Điu 356 B Lut Hình s năm 2015 vi vai trò là người ch đo".

Rõ ràng hành vi phm ti ca bà Nhàn và ông Hưng chng khác gi nhau, nếu đc li các dòng đã được tô đm, t nhiên s thy, khi son tho Kết luận điều tra, Cơ quan điều tra còn... sao chép nhn đnh v hu qu bà Nhàn gây ra đ đánh giá v tính cht, mc đ phm ti ca ông Hưng, chưa k, ông Hưng mi là người ch đo, ông không yêu cu, không tán thành, bà Nhàn không th "đi đen thành trng", thế thì ti sao ch có bà Nhàn b xem là "nhn hi l" hình pht nm trong khung t "20 năm, tù chung thân hoc t hình", còn ông Hưng ch b xem là "li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v",hình pht ch nm trong khung t "10 năm đến 15 năm" ? Trong Kết luận điều tra v v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan" có rt nhiu trường hp như va đ cp : Hành vi phm ti được Cơ quan điều tra mô t, nhn đnh ging nhau nhưng khi xác đnh ti danh li rt khác và... hình pht khác hoàn toàn. Xin tham kho thêm các trường hp liên quan đến mt s viên ch c Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước...

Ti trang 242 và 243 Kết luận điều tra, Cơ quan điều tra nhn đnh như thế này v hành vi phm ti ca các ông Nguyn Văn Dũng (Phó Giám đc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Võ Văn Thun (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra giám sát ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Phan Tn Trung (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra giám sát ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Nguyn Tín (Phó phòng Thanh tra hành chính, Gii quyết khiếu ni, t cáo và Phòng chng tham nhũng, Cc Thanh tra giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thuc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) và bà Nguyn Th Phi Loan (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra giám sát ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước) : "Nguyn Văn Dũng, Võ Văn Thun, Phan Tn Trung, Nguyn Th Phi Loan, Nguyn Tínvi vai trò là lãnh đo Cc 2, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra giám sát ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và T trưởng T ááo hoc báo cáo không trung thc các hành vi sai phm và thc trng tài chính rt xu ca Ngân hàng SCB lên Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng ; Không kiến ngh Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào din kim soát toàn din ; Không kiến ngh Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước ; Không kiến ngh Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước thanh tra pháp nhân SCB đ kp thi x lý các sai phm ; Thu hp phm vi thanh tra không đúng vi đ xut ca T giám sát, c ý làm trái vi ý kiến ch đo ca Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Đng thi quá trình thc hin, ch đo công tác thanh tra, giám sát đi v i Ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhn ca Ngân hàng SCB t 470 triu đến 1,8 t đng".

Đáng nói là dù cho rng :"Hu qu ca các hành vi sai phm và nhn tin ca các cá nhân ti Cc 2, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và T giám sát đã đ cho nhóm Trương M Lan và SCB thc hin hot đng cho vay lũy tiến tng năm đ Trương M Lan rút tin s dng cá nhân/tr n cho các khon vay trước đó nhm che giu thc trng hot đng tín dng xu ca SCB, thit hi đến nay vi s tin đc bit ln (dư n ca các t chc, cá nhân thuc nhóm Trương M Lan tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 t đng)" nhưng Cơ quan điều tra ch xác đnh ông Dũng, ông Thun, ông Trung, bà Loan, ông Tín phm ti‘li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v vi hình pht ch nm trong khung t "10 năm đến 15 năm"! Cng hòa XHCN Vit Nam, không d đ b xem là... "nhn hi l" có th vì hình pht dành cho hành vi "nhn hi l" nng ti mc các h thng không đành xung tay vi "đng đi, đng chí" song cũng có th vì công an... cũng thế - cũng như các viên chc mà h điu tra! Kết luận điều tra không ch có nhng chuy n va k...

ketluan3

Trong Kết lun điu tra v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan", Cơ quan Điu tra không ch bày ra s tùy tin va đáng ngi, va đáng ng khi din gii và áp dng pháp lut.

Trong Kết lun điu tra v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan",Cơ quan điều tra không ch bày ra s tùy tin va đáng ngi, va đáng ng khi din gii và áp dng pháp lut. Chng hn cùng nhn tin đ làm ngơ cho SCB hưởng li nhưng Cơ quan điều tra xác đnh ch có bà Đ Th Nhàn - Cc trưởng Cc Thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuc Ngân hàng Nhà nước phm ti "nhn hi l", 17 viên chc còn li thì phm ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v" dù mô t v hành vi phm ti và nhn đnh ca chính Cơ quan điều tra v hu qu do hành vi phm ti ca 17 người đó chng khác gì so vi mô t v hành vi phm ti và nhn đnh ca Cơ quan điều tra v hu qu do hành vi phm ti ca bà Nhàn gây ra.

S tùy tin trong din gii và áp dng pháp lut còn th hin chuyn b qua, "không xem xét trách nhim hình s" cho by viên chc (ba ca Kế toán Nhà nước, ba ca Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước, mt ca Thanh tra chính phủ) là thành viên Đoàn Thanh tra SCB. Trong by người này, có ba người nhn 100 triu đng, ba người nhn 9.000 USD và 100 triu đng, mt người nhn 6.000 USD và 50 triu đng t đi tượng b thanh tra. Trang 227 ca Kết luận điều tra gii thích, s dĩ các ông bà Li Văn Bách, Bùi Vũ Hng Trang, Phm Th Thùy Linh, Phm Quc Thnh, Phm Hng Linh, Nguyn Lan Hương, Nguyn Hà Linh được tha vì "không gi chc v, vai trò th yếu, b đng, ph thuc theo ý kiến ch đo, áp đt ca Đ Th Nhàn Trưởng đoàn trong quá trình thanh tra. Quá trình làm vic vi Cơ quan điu tra đã thành khn, ch đng khai báo v sai phm và vic nhn tin trong quá trình thanh tra, đã np khc phc toàn b s tin đã nhn t SCB, hp tác tích cc giúp cơ quan điu tra nhanh chóng làm rõ v án".

C tìm đc chín trang t 217 đến 226 trong Kết luận điều tra, mô t v hành vi phm ti và nhn đnh v hu qu mà các thành viên Đoàn Thanh tra SCB gây ra, t s thy có nhng người cũng"không gi chc v, vai trò th yếu, b đng, ph thuc theo ý kiến ch đo, áp đt ca Trưởng đoàn trong quá trình thanh tranhư ông Nguyn Duy Phương - ch nhn khong 45 triu đng và cũng đã ch đng np li tin, được Cơ quan điều tra ghi nhn là "khai báo thành khn, tha nhn hành vi phm ti" (trang 225 và trang 226) nhưng vn b đ ngh truy t v ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v". Nhiu thành viên khác trong Đoàn Thanh tra SCB, tuy có chc v như ông Vương Đ Anh Tun (T trưởng T 3 ca đt thanh tra đu, T trưởng T 2 ca đt thanh tra th hai) được ghi nhn "đã ch đng khai báo thành khn" v vic nhn 40.000 M kim và hai cái áo, đng thi đã "ch đng, phi hp vi gia đình, np li ngay toàn b s tin (trang 221), hay ông Trn Văn Tun (T trưởng T 4 ca đt thanh tra đu, thành viên T 1 ca đt thanh tra th hai) cũ ng ch nhn 6.000 M kim và 40 triu đng khon tin đã nhn ch bng hoc thp hơn mt s người được cho là "không gi chc v, vai trò th yếu, b đngvà dù cũng được Cơ quan điều tra ghi nhn "khai báo thành khn, tha nhn hành vi phm ti, đã np toàn b s tin v li" (trang 222) nhưng c hai không được min xem xét trách nhim hình s... Còn lý do nào na đ Cơ quan điều tra quyết đnh "không xem xét trách nhim hình s" by người đã k?

***

25 viên chc được giao trách nhim giám sát, kim tra hot đng ca SCB đu trc tiếp nhn tin, quà ca SCB đ hoc không hành đng đúng chc trách, hoc làm nhng điu có li cho SCB nhưng ch có mt người b xác đnh "nhn hi l" là lý do buc phi thc mc, Cơ quan điều tra bo v và thc thi pháp lut nào vì B Lut Hình s hin hành đã xác đnh rt rõ "nhn hi l" là gì Điu 354. Có mt đim cn lưu ý là lúc đu, tr ông Nguyn Văn Du b khi t vì "Thiếu trách nhim gây hu hu qu nghiêm trng", 17 viên chc còn li trong s 18 viên chc b khi t cùng b xác đnh là có du hiu phm ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v", k c bà Đ Th Nhàn (trang 3 Kết luận điều tra).

Sau đó, Cơ quan điều tra quyết đnh thay đi quyết đnh khi t, điu tra bà Nhàn và by b can khác v hành vi "nhn hi l" (trang 4 Kết luận điều tra). Tr bà Nhàn, c by b can này ch là thành viên Đoàn Thanh tra SCB, đa s ch nhn trên dưới mt trăm triu t SCB, không có nhng b can như ông Nguyn Văn Hưng thượng cp ca bà Nhàn, người ch đo, giám sát hot đng ca Đoàn Thanh tra và là người mà ý kiến v Kết lun thanh tra có tính quyết đnh, đã nhn ca SCB khon tin là 390.000 M kim (trang 216 Kết luận điều tra). Hay các ông Nguyn Văn Dũng, Võ Văn Thun, Phan Tn Trung, bà Nguyn Th Phi Loan, ông Nguyn Tín - nhng người mà Cơ quan điều tra buc phi ghi nhn là đã bao che cho SCB trong hàng chc năm, đã nhn ca SCB t 470 triu đến 1,8 t đng (trang 242 và 243 Kết luận điều tra)... Phn ng có tính tt nhiên vì thiếu hp lý trong xác đnh ti danh, trách nhim hình s có th là lý do Cơ quan điều tra quyết đnh thay đi quyết đnh khi t đi vi by b can là thành viên Đoàn Thanh tra SCB thêm mt ln na, thôi nhm vào hành vi "nhn hi l" và đ ngh truy t c b y v ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v" như ban đu (trang 4 Kết luận điều tra).

***

B Lut T tng hình s buc Vin Kim sát đng cp phi xem xét h sơ v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan"mt cách cn thn trước khi quyết đnh lp Cáo trng truy t các b can theo đ ngh ca Cơ quan điều tra hay tr h sơ cho Cơ quan điều tra, yêu cu điu tra b sung hay điu tra li... nhm bo đm vic phi tuân th pháp lut(2). Cho dù Kết luận điều tra v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan" có nhiu đim không bình thường, cho dù phi bo đm vic x lý hành vi phm ti, người phm ti, pháp nhân phm ti nghiêm minh, đúng người, đúng ti, đúng pháp lut, không đ lt ti phm và người phm ti, pháp nhân phm ti, bo đ