Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Thành quả 100 ngày của Tổng thống Biden.

+ Tạo sự liên kết các đồng minh Châu Á, Châu Âu để lên tiếng chung với Mỹ ?

+ Chính sách bành trướng, gây bất ổn của Trung Quốc trên Biển đông và chính sách của Nga đối với Ukraine

Nguồn : Hoangbach Channel 29/04/2021

Published in Video