Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hình ảnh cảnh sát Mỹ cứu mẹ con gốc Việt trở thành biểu tượng trong bão Harvey

Hình ảnh mt thành viên ca lc lượng tinh nhu M bế mt ph n gc Vit cùng đa con nh ca ch trên tay ra khi khu vc ngp lt Houston đã lan truyn rng rãi trên mng trong nhng ngày qua, và tr thành mt biu tượng đp v s quan tâm giúp đ ca các cơ quan thi hành pháp lut M đi vi các nn nhân trong cơn hon nn.

CORRECTION Harvey

Cảnh sát đi SWAT ca Houston Daryl Hudeck gii cu Catherine Pham and con trai 13 tháng tui ca cô ra khi vùng lụt ca cơn bão nhit đi Harvey quét qua Houston hôm 27/8. Hình nh này đã lan ti nhanh chóng trên toàn thế gii vì biu tượng ca s chng tri vi cơn bão được coi là tàn khc nht trong thp niên qua.

Hình ảnh mà nhiu người cho là "rt cm đng" được phóng viên AP David Philip ghi vào ng kính hôm ch nht 27/8.

nh chp Daryl Hudeck, thành viên ca đội SWAT Houston, đang giải cu 2 m con ch Catherine Pham qua khu vc lt đến ngang đu gi gia lúc bão Harvey đang hoành hành d di Houston. SWAT, ‘Đi chiến thut và vũ khí đc bit’, là mt đơn v ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp lut M.

Phóng viên của nht báo Tin tc Dallas Bui sáng Luis DeLuca cũng đã ghi li được khonh khc trong đó đa con trai 13 tháng tui ca ch Catherine, Aidan Pham, đang ng trong vòng tay ca m khi được gii cu. Hình nh đó được mi người cho là đã làm "m lòng" người trong bi cnh các nn nhân đang vt ln gia s sng và cái chết gia cơn bão tàn khc nht tng xy ra Texas trong nhiu thp k qua.

Tờ Dallas News dn li cha ca Aidan, Troy Phm, nói con ca anh ng ngoan bi vì Aidan biết rng nó được an toàn. Tm nh được đăng trên trang nht ca t báo này s ra ngày th Hai 28/8 sau dó được lan truyn trên khp thế gii.

Sự vic din ra nhanh đến ni v chng ch Catherine không kp hi đa ch liên lc của v ân nhân đã cu mình, bi vì anh Hudeck ngay sau đó phi đi cu người khác trong khi toàn khu vc b ngp lt.

Chị Catherine và anh Troy Phm sau đó viết trên trang Facebook cá nhân, gi li cám ơn ti thành viên SWAT đã cu gia đình mình trong khi cả gia đình b kt trên tng 2 ca ngôi nhà ca h khu vc phía tây thành ph Houston.

Linh mục Thomas Trn Thiên Ân thuc giáo x La Vang cho rng hình nh này cho thy con người giúp đ nhau bt chp sc tc và màu da, trong khi đây là mt vn đ đôi khi gây chia rẽ sâu xa trong nước M.

"Đó là một hình nh rt đp", linh mc Thiên Ân nói. "Qua hoạn nn mi thy tình người nhiu hơn. Cuc sng bình thường nước M khi nghĩ rng người ta th ơ, người ta kỳ th v.v. nhưng thc ra không phi là như vy. Khi gp hon nn, h đu coi mi người như nhau, h đu rt trân trng, h sng sàng ẵm bế mình và giúp đ mình".

Giáo xứ La Vang là nơi đã đón gn 100 người lâm vào cnh không nhà trong cơn bão Harvey. Linh mc Thiên Ân cho biết nhà th không ch đón người Vit mà c nhng người thuc các cng đng khác k c M và người gc Latinh. Theo lời linh mc Thiên Ân thì nhà th m ca đón tt c nhng người cn được giúp đ.

Lực lượng cu h ca chính ph và quân đi đã đóng góp rt nhiu trong nhng ngày qua Houston, theo anh Kevin Nguyn, mt cư dân đây. Anh nói vi VOA rng hình nh của một nhân viên công lc giúp đ hai m con người Vit đã đoàn kết mi người và đng viên h giúp đ ln nhau nhiu hơn.

texas00

Người dân đi thuyn đ sơ tán khi khu vc lũ lt khi trn bão Harvey quét qua khu vc phía tây ca Houston, Texas, hôm 30/8.

"Khi nhìn thấy hình nh đó ca mt người lính quân đi giúp đ như vy thì nó to nên cho tt cả mi người mt ý chí đ mun giúp người khác hơn", theo anh Kevin. "Nó to thêm cho nhng người khác có tinh thn đ giúp đ nhng người khác hơn. Khi nhìn thy nhng hình nh như vy, người ta cũng thy là ti sao người ta giúp được mà mình không giúp được, thì nhng người đó s đng lên ra đường và giúp đ người khác".

Kevin Nguyễn đang cùng mt nhóm hơn 20 người Vit Houston tình nguyn tham gia công tác giúp đ nhng người khác trong khu vc gp nn. Nhóm ca anh và nhiu người khác chia s thông tin liên lc, qua trang Facebook ca cng đng người Vit Houston, tiu bang Texas nơi có s lượng người Vit sinh sng nhiu th nhì Hoa Kỳ, sau California.

Tất c nhng s giúp đ này đu min phí.

"Có những người đang nhà cao ca rng nay chu cnh màn tri chiếu đt thì h cũng phi sn sàng chui vào nhng ch t hại và những người có cơ hi giúp nhng người khác thì h chy xe đến và làm min phí hết. Rt m lòng", linh mc Thiên Ân nói vi VOA.

Linh mục Thiên Ân cho biết nhóm này giúp bng nhiu cách t đ ăn thc ung ti qun áo và thm chí nơi tm trú. Nhiu người trên trang Facebook Người Vit Houston đã tình nguyn chia s ch ca mình vi nhng người b mt nhà trong cơn bão.

Chị Hoàng Vân, một cư dân khác ca Houston, đang giúp đ mi người bng cách cung cp lương thc min phí cho các nn nhân ca bão Harvey.

"Nhà nào cũng thiệt hi", theo ch Vân. "Nhng người may mn hơn giúp nhng người kém may mn hơn mình và cái mà h cn nht bây giờ là đ ăn và nước ung vì h không đi ra ngoài được".

Sau khi hoành hành tại bang Texas, bão Harvey đang di chuyn v min đông v hướng tiu bang Lousiana, nơi mà cách đây 12, đã tri qua trn bão lch s Katrina, đã cướp đi hơn 1.800 sinh mng.

Nguồn : VOA, 30/08/2017

************************

Trong cuộc chiến Việt Nam (1960-1975), ngoài những cảnh đẫm máu của chiến tranh quân đội Mỹ đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, đầy tình người và... cũng không cần một lời giải thích.

texas6 

Cứu trẻ em trong trận Tết Mậu Thân tại Huế, 1968 - Tấm hình này đã được giải nhiếp ảnh chiến trường cao nhất

texas7

Bế một mẹ già ra khỏi vùng chiến trận

texas5

Di tản trẻ sơ sinh ra khỏi vùng chiến trong trận Têt Mậu Thân ở ngọai ô Sài Gòn 

texas4

Giúp một bà mẹ đưa hai con thơ ra khỏi vùng chiến ở Quảng Nam

Vietnam War Tet Offensive

Giúp đưa một thương binh miền Nam ra khỏi vùng tranh chấp trong trận Mậu Thân Huế, 1968

Published in Văn hóa