Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Những thỏa thuận hậu Thành Đô 0 - Tổng quan

Những thỏa thuận hậu Thành Đô   Bằng chứng của một sự phản bội       Mục lục :…
20/06/2019

Những thỏa thuận hậu Thành Đô 1 - Nắm giữ miền Bắc

Phần 0 - Tổng quan Phần 1 - Nắm giữ miền Bắc Phần 2 - Hai hành lang một vành…
20/06/2019

Những thỏa thuận hậu Thành Đô 3 - Muốn làm chủ luôn cả miền Nam

Phần 0 - Tổng quan Phần 1 - Nắm giữ miền Bắc Phần 2 - Hai hành lang một vành…
20/06/2019

Những thỏa thuận hậu Thành Đô 4 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Phần 0 - Tổng quan Phần 1 - Nắm giữ miền Bắc Phần 2 - Hai hành lang một vành…
20/06/2019

Đà Lạt - 120 năm sau nhìn lại

Lời tác giả : Ngày 15/03/2019, chính quyền Thành phố Đà Lạt công bố dự án biến Khu Hòa Bình…
05/05/2019

40 năm hậu Khmer Đỏ : Dân Campuchia nghĩ gì về Việt Nam ?

Khmer Đỏ và bốn năm 'Cánh đồng chết' - Nguồn : BBC, 10/01/2019   **************** Ngày 7/1 hàng năm được…
15/01/2019

Trận Phước Long 1975 : Qua Hồi ký…

Sau cả tháng chiến đấu, đêm 6/1/1975, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Phước Long và núi Bà…
06/01/2019

Những mảnh đời rách nát 1.2. Những bóng ma trên hè phố

1.2. Những bóng ma trên hè phố Quê hương, hai tiếng thân thương ai trong chúng ta cũng đã một…
09/12/2018

Những mảnh đời rách nát 1.1 - Có một niềm tin

1.1. Có một niềm tin   Sau biến cố 30/04/1975, gia đình và bản thân tôi nói riêng và đại…
09/12/2018

Những mảnh đời rách nát - Lời tựa

Thay lời tựa   Những Mảnh Đời Rách Nát là tuyển tập những bài viết ngắn do các anh em…
09/12/2018

Nam Quan chưa bao giờ là của Việt Nam

Lời tác giả : Muốn chứng minh hay tranh luận về chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ vào sử liệu…
27/10/2018

Nhìn Lại Sử Việt

Nhìn Lại Sử Việt   Bộ sử này, tổng cộng khoảng 2.500 trang, gồm năm quyển :   Quyển 1. Từ…
08/08/2018

Quá trình hình thành các vùng biên giới Việt Nam - Lời mở đầu

Lời mở đầu Việt Nam bao gồm đất, nước và con người (Ảnh Dân Trí) Cho tới nay công cuộc…
13/05/2018