Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sự cáo chung của lịch sử ?

Lời giới thiệu : Năm 1989, khi những cải cách ở Trung Quốc và Liên Xô đang diễn ra sâu rộng…
25/10/2020

Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam - 2

6. Mafia chính trị kết hợp với kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa" Để thoát khỏi những nguy…
21/10/2020

Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam - 1

Lời tòa soạn : Việt Nam Thời Báo xin làn lượt đăng tải bài nghị luận "Hiện trạng Đảng cộng sản…
18/10/2020

Thư luận

Hồi âm trên dặm đường giãi luận Thư tới như sấm chớp, bão giông… Hồi âm như vượt suối, trèo…
17/10/2020

Thi luận

THI_LUẬN.pdf Hành động thơ – Hành tác thơ – Hành giả thơ 100 vận hành thơ Viết văn, làm thơ,…
12/10/2020

Vô luận 1 : Vô học - vô hậu

Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm     Vô học-vô hậu: từ…
06/10/2020

Vô luận 2 : Vô minh - vô tri

  Vô minh - vô tri Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm…
06/10/2020

Vô luận 3 : Vô nhân – vô quốc

Vô nhân – vô quốc Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm  …
06/10/2020

Vô luận 4 : Vô thức – vô thuật

  Vô thức – vô thuật Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm…
06/10/2020

Vô luận 5 : Vô phương – vô pháp

Vô phương – vô pháp Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm  …
06/10/2020

Tạo luận 1 : Tạo lý – Tạo luận

Tạo lý – Tạo luận Tạo luận được xây dựng trên hành trình của học thuật từ 1980 tới 2020,…
15/09/2020

Tạo luận 2 : Lập luận

  Lập luận Lập luận là công đoạn hiểu gốc để làm nền cho lý luận, thấy cội để xây…
15/09/2020

Tạo luận 3 : Giải luận

Giải luận   Giải thích các tin tức, các dữ kiện, các chứng tự, chứng tích, chứng nhân chỉ là…
15/09/2020

Tạo Luận 4 : Diễn luận

Diễn luận Diễn luận đưa lý luận ra khỏi nẻo ngựa quen đường cũ, diễn luận đưa lập luận ra…
15/09/2020

Tạo Luận 5 : Sáng kiến ý

Sáng kiến ý   Sáng kiến ý là thượng nguồn của ý định biết dựng lên ý muốn, xây lên…
15/09/2020

Tạo luận 6 : Sáng tác lý

Sáng tác lý Từ lý tới luận, đây là chặng đường muôn thửa của học thuật, nhưng tại sao phải…
15/09/2020

Tạo Luận 7 : Sáng tạo luận

Sáng tạo luận Sáng tạo luận phải đi trọn mọi con đường như các sáng tạo nghệ thuật phải qua,…
15/09/2020

Những quan điểm khác nhau về Hồ Chí Minh

Người Việt Nam và người ngoại quốc có quan điểm khác nhau về Hồ Chí Minh như thế nào ?…
09/09/2020

Lịch sử sẽ phán xét ông Võ Nguyên Giáp như thế nào ?

Lời tòa soạn : Tác giả Cao Tuấn chuyển đến Ban biên tập Thông Luận một bài viết về cố…
29/08/2020

Duyên

Duyên (nhân học duyên) Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Chỉ một…
15/08/2020

Triệt luận 1 : Triệt hiện sử Việt

Triệt hiện sử Việt Hiện sử là sử dụng dữ kiện của hiện tại và vận dụng sử kiện để tận…
14/08/2020

Triệt luận 2 : Xóa thông minh Việt

Xóa thông minh Việt Xóa thông minh Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với ý đồ xóa…
14/08/2020

Triệt luận 3 : Vùi sáng tạo Việt

Vùi sáng tạo Việt Vùi sáng tạo Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng với trận đồ vùi…
14/08/2020

Triệt luận 4 : Chôn tâm hồn Việt…

Chôn tâm hồn Việt… Chôn tâm hồn Việt là bạo sách của bạo quyền độc đảng bằng thâm ý tẩy…
14/08/2020
Trang 1 đến 6