Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Não luận 6 : Đa

Đa Đa nguyên vị nhân bản * Đa tri vị nhân trí Đa dũng vị nhân quyền * Đa luận…
12/12/2020

Não luận 7 : Nhân

Nhân Nhân lộ sạch * Nhân đạo thật * Nhân tri rộng Nhân trí mở * Nhân bản lớn *…
12/12/2020

Não luận 8 : Chuyển hóa não bộ, chuyển biến não trạng

Chuyển hóa não bộ, chuyển biến não trạng Kịch bản đa chiều * Mâu thuẫn đa phương * Ung thư…
12/12/2020

Não luận 9 : Tương lai học

Tương lai học của khoa học luận dự phóng Một tương lai học biết nhìn xa trông rộng qua những…
12/12/2020

Quê hương này là quê hương nào ?

  Quê hương này là quê hương nào ? Bạo quyền công an trị bám, quấn, xiết nhân kiếp Việt…
11/12/2020

Hồ sơ giải mật vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm

Thêm hồ sơ giải mật : Thái độ của Tổng thống Kennedy về vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình…
14/11/2020

Mỹ công bố thêm thông tin giải mật về ông Ngô Đình Diệm

Dựa trên các đoạn băng ghi âm của Nhà Trắng mới được công bố, Cơ quan Lưu trữ An ninh…
14/11/2020

1. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

Lời tòa soạn : Chúng tôi mạn phép đăng lại loạt bài viết về những nguy cơ đe dọa Đảng cộng…
11/11/2020

2. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

6. Mafia chính trị kết hợp với kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa" Để thoát khỏi những nguy…
11/11/2020

3. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

9.  Nguy cơ đến từ Trung Quốc  Về đối ngọai hiện tại thì rõ ràng là Trung Quốc đang siết…
11/11/2020

4. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

12 : Nguy cơ do quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù…
11/11/2020

5. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

16. Nguy cơ do 8 trong 9 sự kiện đang làm sụp đổ Đảng cộng sản Trung Quốc Đan Tâm, VNTB,…
11/11/2020

6. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

19. Sự kiện bất ngờ Covid-19 xuất hiện đúng thời điểm của quy luật Thucydides  Biện pháp nặng nề nhất…
11/11/2020

7. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

22. Đảng cộng sản Việt Nam tồn vong ra sao trong thế giới toàn cầu hóa mới Một tương lai bất…
11/11/2020

8. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

25. Tồn vong theo số phận nổi trôi của Đảng cộng sản Trung Quốc anh em Vì nhiều yếu tố tương…
11/11/2020

Sự cáo chung của lịch sử ?

Lời giới thiệu : Năm 1989, khi những cải cách ở Trung Quốc và Liên Xô đang diễn ra sâu rộng…
08/11/2020

Sự trỗi dậy của "chính trị phẩm giá"

Thời kỳ từ đầu những năm 1970 cho đến giữa những năm 2000 chứng kiến hiện tượng mà Samuel Huntington…
08/11/2020

Các cuộc cách mạng phẩm giá

Nhu cầu được thừa nhận phẩm giá một cách bình đẳng thổi luồng sinh khí cho Cách mạng Pháp, và…
08/11/2020

Từ phẩm giá đến dân chủ

Quan niệm hiện đại về bản sắc là sự hợp nhất ba hiện tượng khác nhau. Đầu tiên là thymos,…
08/11/2020

Tầm luận

Thơ triết luận & Triết luận thơ   Khi triết nhận ra thi ca có mang thượng nguồn của tư…
26/10/2020

Vì sao Hoa Kỳ phải nắm lại vai trò lãnh đạo

Bối cảnh Trên hầu hết mọi phương diện, uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới đã…
20/10/2020

Thư luận

Hồi âm trên dặm đường giãi luận Thư tới như sấm chớp, bão giông… Hồi âm như vượt suối, trèo…
17/10/2020

Thi luận

THI_LUẬN.pdf Hành động thơ – Hành tác thơ – Hành giả thơ 100 vận hành thơ Viết văn, làm thơ,…
12/10/2020

Vô luận 1 : Vô học - vô hậu

Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm     Vô học-vô hậu: từ…
06/10/2020