Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

5. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

16. Nguy cơ do 8 trong 9 sự kiện đang làm sụp đổ Đảng cộng sản Trung Quốc Đan Tâm, VNTB,…
11/11/2020

6. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

19. Sự kiện bất ngờ Covid-19 xuất hiện đúng thời điểm của quy luật Thucydides  Biện pháp nặng nề nhất…
11/11/2020

7. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

22. Đảng cộng sản Việt Nam tồn vong ra sao trong thế giới toàn cầu hóa mới Một tương lai bất…
11/11/2020

8. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

25. Tồn vong theo số phận nổi trôi của Đảng cộng sản Trung Quốc anh em Vì nhiều yếu tố tương…
11/11/2020

Sự cáo chung của lịch sử ?

Lời giới thiệu : Năm 1989, khi những cải cách ở Trung Quốc và Liên Xô đang diễn ra sâu rộng…
08/11/2020

Sự trỗi dậy của "chính trị phẩm giá"

Thời kỳ từ đầu những năm 1970 cho đến giữa những năm 2000 chứng kiến hiện tượng mà Samuel Huntington…
08/11/2020

Các cuộc cách mạng phẩm giá

Nhu cầu được thừa nhận phẩm giá một cách bình đẳng thổi luồng sinh khí cho Cách mạng Pháp, và…
08/11/2020

Từ phẩm giá đến dân chủ

Quan niệm hiện đại về bản sắc là sự hợp nhất ba hiện tượng khác nhau. Đầu tiên là thymos,…
08/11/2020

Tầm luận

Thơ triết luận & Triết luận thơ   Khi triết nhận ra thi ca có mang thượng nguồn của tư…
26/10/2020

Vì sao Hoa Kỳ phải nắm lại vai trò lãnh đạo

Bối cảnh Trên hầu hết mọi phương diện, uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới đã…
20/10/2020

Thư luận

Hồi âm trên dặm đường giãi luận Thư tới như sấm chớp, bão giông… Hồi âm như vượt suối, trèo…
17/10/2020

Thi luận

THI_LUẬN.pdf Hành động thơ – Hành tác thơ – Hành giả thơ 100 vận hành thơ Viết văn, làm thơ,…
12/10/2020

Vô luận 1 : Vô học - vô hậu

Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm     Vô học-vô hậu: từ…
06/10/2020

Vô luận 2 : Vô minh - vô tri

  Vô minh - vô tri Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm…
06/10/2020

Vô luận 3 : Vô nhân – vô quốc

Vô nhân – vô quốc Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm  …
06/10/2020

Vô luận 4 : Vô thức – vô thuật

  Vô thức – vô thuật Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm…
06/10/2020

Vô luận 5 : Vô phương – vô pháp

Vô phương – vô pháp Vô minh sinh vô tri, tạo vô giác, dựng vô cảm, xây vô tâm  …
06/10/2020

Tự do đi ! Thời gian

Tự do đi ! Thời gian Libre ! Le temps Thơ Poèmes Thời gian mãi tự do ! Có một…
16/09/2020

Tạo luận 1 : Tạo lý – Tạo luận

Tạo lý – Tạo luận Tạo luận được xây dựng trên hành trình của học thuật từ 1980 tới 2020,…
15/09/2020

Tạo luận 2 : Lập luận

  Lập luận Lập luận là công đoạn hiểu gốc để làm nền cho lý luận, thấy cội để xây…
15/09/2020

Tạo luận 3 : Giải luận

Giải luận   Giải thích các tin tức, các dữ kiện, các chứng tự, chứng tích, chứng nhân chỉ là…
15/09/2020

Tạo Luận 4 : Diễn luận

Diễn luận Diễn luận đưa lý luận ra khỏi nẻo ngựa quen đường cũ, diễn luận đưa lập luận ra…
15/09/2020

Tạo Luận 5 : Sáng kiến ý

Sáng kiến ý   Sáng kiến ý là thượng nguồn của ý định biết dựng lên ý muốn, xây lên…
15/09/2020

Tạo luận 6 : Sáng tác lý

Sáng tác lý Từ lý tới luận, đây là chặng đường muôn thửa của học thuật, nhưng tại sao phải…
15/09/2020