Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Thức luận 8 : Việt vận

Thư gởi các sinh viên mà thầy chưa được gặp Thầy chào các bạn, Thầy muốn bắt đầu lá thư…
12/05/2020

Đồng luận 1 : đồng bào tạo đồng tộc...

2. Đồng luận : …dựng đồng hội, nhận đồng thuyền Đồng bào tạo đồng tộc, dựng đồng hội, nhận đồng…
30/04/2020

Đồng luận 2 : …dựng đồng hội, nhận đồng thuyền

1. Đồng luận : đồng bào tạo đồng tộc… Đồng bào tạo đồng tộc, dựng đồng hội, nhận đồng thuyền.…
30/04/2020

Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đất và nước hòa nhau

Đuôi sông Cửu Long khi đổ ra biển tạo nên một vùng đất phì nhiêu bậc nhất thế giới. Nơi…
28/03/2020

Lê Minh Đảo, vị tướng hào hùng của miền Nam vừa ra đi ở tuổi 87

Tướng Lê Minh Đảo nhắn nhủ hãy hướng lòng về quê hương Việt Nam… RFA, 20/03/2020 Cố Thiếu tướng Lê…
27/03/2020

"Vận động tái họp Hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris 1973"

Một tổ chức có tên là Ủy ban Vận động tái họp Hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris…
21/03/2020

Phục hồi Hiệp định Paris là một việc hoang tưởng

Cách đây hơn một thập niên có một phong trào vận động phục hồi Hiệp định Paris 1973 do các…
10/03/2020

Kỷ niệm 45 năm người Việt hải ngoại...

Kiểm điểm lại những chặng đường đã qua nhân dịp kỷ niệm 45 năm người Việt hải ngoại Những hình…
25/02/2020

Nghi vấn lịch sử 2 : Về quan hệ giữa Hồ Chí Minh và Nguyễn Sơn…

Nghi vấn lịch sử về quan hệ giữa Chủ tịch Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và "Lưỡng…
13/02/2020

Nghi vấn lịch sử 1 : Về quan hệ giữa Hồ Chí Minh và Nguyễn Sơn…

Nghi vấn lịch sử về quan hệ giữa Chủ tịch Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và "Lưỡng…
10/02/2020

Nhân 1 : Nhân của dân chủ, Dân của đa nguyên

Phần 1 Chính luận đưa chính trị vào lý của luận để luận giúp lý cho lãnh đạo chính trị…
31/01/2020

Nhân 2 : Nhân của dân chủ, Dân của đa nguyên

Phần 4 Luận "Quyền lực vận hành và luân chuyển qua các quan hệ xã hội" R.Boudon Thực luận Nhân…
31/01/2020

Nhân 3 : Nhân của dân chủ, Dân của đa nguyên

Phần 7 Quyền "Một quyền lực này thì không bao giờ yêu thích một quyền lực khác". G. Flaubert Thực…
31/01/2020

Tự do 1 : Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin

  Tâm sự với tri thức Việt tộc Phần 1 Tự do là rể của hệ tự (tự tin, tự…
22/12/2019

Tự do 2 : Tự do - dân chủ - nhân quyền trong nghệ thuật

Các tư tưởng gia đấu tranh cho tự do-dân chủ-nhân quyền có mặt trong nghệ thuật Các bạn cùng tôi…
22/12/2019

Vị

Vị kiếp Xếp chồng chất ba sinh vào sâu huyền não Dựng ham muốn tinh khơi soi hạnh ngộ Quê…
16/12/2019

Chủ thể 1 : Sự thật và Tự do

Chủ thể Việt (từ lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận tới nghiên cứu, khảo sát, điều tra,…
15/12/2019

Chủ thể 2 : Minh vương và minh tướng xưa - những bài học

  Phần 1 Minh vương : những bài học về chủ trị Chủ thể của chủ trị Chủ thể tự…
15/12/2019

Đà Lạt - 120 năm sau nhìn lại

  Lời tác giả : Ngày 15/03/2019, chính quyền Thành phố Đà Lạt công bố dự án biến Khu Hòa…
01/11/2019

Kể chuyện đàm phán biên giới với Trung Quốc

Đại sứ Lê Công Phụng kể chuyện đàm phán biên giới với Trung Quốc 1. Làm với Trung Quốc không…
24/09/2019

Nam Quan chưa bao giờ là của Việt Nam

Lời tác giả : Muốn chứng minh hay tranh luận về chủ quyền lãnh thổ phải căn cứ vào sử liệu…
23/09/2019

Hậu Thành Đô 0 - Tổng quan

Những thỏa thuận với Trung Quốc   Bằng chứng của một sự phản bội         Tổng quan…
20/06/2019

Hậu Thành Đô 1 - Nắm giữ miền Bắc

Phần 1 Nắm giữ miền Bắc   Trung Quốc củng cố biên giới phía Nam và mở rộng vòng đai…
20/06/2019

Hậu Thành Đô 2 - Hai hành lang một vành đai kinh tế

Phần 2 Hai hành lang một vành đai kinh tế   Những thỏa thuận thực hiện chiến lược "hai hành…
20/06/2019