Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

13/02/2018

Nhật ký người xem tuồng

Bùi Quang Vơm

Lời nói đầu

Tuyên_tâp_BUI_Quang_Vơm_14.5x21.pdf

 

NHẬT KÝ NGƯỜI XEM TUỒNG là tuyển tập những bài viết của tác giả bắt đầu từ thời gian đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ XI, dự định diễn ra từ ngày 12/01/2011 đến ngày 19/01/2011 tại Hà Nội.

bqv2

Nhật ký người xem tuồng - Bùi Quang Vơm, Paris, 09/2017

Các bài viết ghi lại các quan sát các sự kiện diễn ra trên sân khấu chính trị Việt Nam và thế giới, có tính chất gần một cuốn ghi chép cá nhân hơn là những bình luận chính trị, vì vậy nó được đặt tên là Nhật Ký. Việc quan sát các diễn biến của chính trường luôn rất khó và thường bị phụ thuộc vào mức độ chuẩn xác của nguồn và lượng thông tin có được cùng với góc nhìn và nhận thức của người viết tại thời điểm diễn ra sự kiện, nên khó tránh được thiếu sót, nhưng trung thành với tính chất của một cuốn nhật ký, các bài viết trong tuyển tập được giữ nguyên tính nguyên thủy của nó, mặc dù có những điểm có thể không còn phù hợp.

Vì là cuốn nhật ký, nên chủ yếu nó phản ánh trạng thái tình cảm của người viết đối với từng sự kiện, nhưng đồng thời cũng thể hiện một cách thành thực nhận thức chính trị của người viết tại từng thời điểm và phát triển dần theo từng giai đoạn. Các bình luận không mang tính chất nghiên cứu hay nhận định, mà chỉ đơn thuần là ý kiến, cảm nhận chủ quan.

Tuy vậy, người viết có một mong muốn được đóng góp phần ý kiến của mình vào kho tàng nhận thức chung của số đông quần chúng người dân Viêt trong một giai đoạn rất có ý nghĩa của lịch sử dân tộc, hướng tới một xã hội dân chủ và nhân bản thật sự, như một sự hòa nhập vào cộng đồng thế giới, hòa mình vào dòng chảy chung của nhân loại tiến bộ. Cũng chính là ước mơ của tác giả.

Viết tại Chelles, Paris

Bùi Quang Vơm

Nhật ký người xem tuồng - Bùi Quang Vơm, Paris, 09/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Quang Vơm
Read 1932 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)