Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

17/01/2017

TQĂN - Trang bìa

Nguyễn Gia Kiểng

Nghĩ lại đất nước trên ngưỡng cữa

một thế kỷ và thiên niên kỷ mới

 

 

Nguyễn Gia Kiểng 

TỔ QUỐC ĂN NĂN

tqan7

tqan2tqan3 (2)

 

 

Paris, 2001

ISBN 2-907857-05-3

© Nguyen Gia Kieng, 2001

All rights reserved - Tous droits réservés

Tác giả giữ bản quyền

******************************


                              Tặng Hồ Quì, Hiền, Hòa

Tặng Quốc Phái

Tặng Lê Văn Đằng, Vũ Tiến Đạt

Lần in thứ hai tặng :

Phạm Quế Dương

Nguyễn Vũ Bình

Phạm Hồng Sơn

Lê Chí Quang

Đặng Phúc Lai   

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng
Read 840 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)