Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hậu Thành Đô 3 - Trung Quốc muốn làm chủ luôn cả miền Nam

  Phần 3 Muốn làm chủ luôn cả miền Nam Việt Nam   Triển khai chiến lược Sáng kiến Vòng…
20/06/2019

Hậu Thành Đô 4 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Phần 4 Khu đô thị mới Thủ Thiêm   1. Khu đô thị Thủ Thiêm : quan Trung Quốc chỉ…
20/06/2019

Hậu Thành Đô 5 - Bằng chứng của một sự phản bội

Phần 5 Bằng chứng của một sự phản bội Những văn kiện chuyển nhượng chủ quyền đất nước Lời giới…
20/06/2019

40 năm hậu Khmer Đỏ : Dân Campuchia nghĩ gì về Việt Nam ?

Khmer Đỏ và bốn năm 'Cánh đồng chết' - Nguồn : BBC, 10/01/2019   **************** Ngày 7/1 hàng năm được…
15/01/2019

Trận Phước Long 1975 : Qua Hồi ký…

Sau cả tháng chiến đấu, đêm 6/1/1975, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Phước Long và núi Bà…
06/01/2019

Những mảnh đời rách nát 1.2 - Những bóng ma trên hè phố

1.2. Những bóng ma trên hè phố Quê hương, hai tiếng thân thương ai trong chúng ta cũng đã một…
09/12/2018

Những mảnh đời rách nát 1.1 - Có một niềm tin

1.1. Có một niềm tin   Sau biến cố 30/04/1975, gia đình và bản thân tôi nói riêng và đại…
09/12/2018

Những mảnh đời rách nát - Lời tựa

Thay lời tựa   Những Mảnh Đời Rách Nát là tuyển tập những bài viết ngắn do các anh em…
09/12/2018

Nhìn Lại Sử Việt

Nhìn Lại Sử Việt   Bộ sử này, tổng cộng khoảng 2.500 trang, gồm năm quyển :   Quyển 1. Từ…
08/08/2018

Quá trình hình thành các vùng biên giới Việt Nam - Lời mở đầu

Lời mở đầu Việt Nam bao gồm đất, nước và con người (Ảnh Dân Trí) Cho tới nay công cuộc…
13/05/2018

1. Quan niệm về không gian sinh tồn, lãnh thổ và quốc tịch

Bài 1 : Quan niệm của người Việt xưa về không gian sinh tồn, lãnh thổ và quốc tịch  …
13/05/2018

2. Sự hình thành các vùng biên giới miền Bắc

Bài 2 : Sự hình thành các vùng biên giới miền Bắc   Lũy tre làng miền Bắc đã trở…
13/05/2018

3. Sự hình thành các vùng biên giới miền Trung

Bài 3 : Sự hình thành các vùng biên giới miền Trung   Nhà rong là một trong những khám…
13/05/2018

4. Sự hình thành các vùng biên giới miền Nam

Bài 4 : Sự hình thành các vùng biên giới miền Nam   Sông Cửu Long cho đến ngày nay…
13/05/2018

5. Sự hình thành lãnh hải và không phận

Bài 5 : Sự hình thành lãnh hải và không phận   Đảo Trường Sa là lãnh thổ nối dài…
13/05/2018

Sự thất bại của nền chính trị "Tự do phóng khoáng"

Lời giới thiệu : Xin giới thiệu với quý độc giả Thông Luận một bài phỏng vấn rất thú vị…
22/03/2018

Nhật ký người xem tuồng

Lời nói đầu Tuyên_tâp_BUI_Quang_Vơm_14.5x21.pdf   NHẬT KÝ NGƯỜI XEM TUỒNG là tuyển tập những bài viết của tác giả bắt…
13/02/2018

Người Thượng tại Việt Nam - Lời phi lộ

Người Thượng tại Việt Nam Nguyễn Văn Huy, 1998 Phi lộ Tìm hiểu lịch sử những cộng đồng dân tộc…
07/09/2017

Người Thượng 1 - Sự hình thành cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung

Bài 1   Sự hình thành cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung  Dân cư trong một buôn…
07/09/2017

Người Thượng 2 - Những phong trào phản kháng

Người Thượng tại Việt Nam Bài 2 Những phong trào phản kháng của người Thượng dưới thời Pháp thuộc Một…
07/09/2017

Người Thượng 3 - Sư hội nhập khó khăn

Người Thượng tại Việt Nam Bài 3 Sư hội nhập khó khăn của người Thượng vào quốc gia Việt Nam…
07/09/2017

Người Thượng 4 - Vẫn trên đường tìm chỗ đứng

Người Thượng tại Việt Nam Bài 4 Người Thượng vẫn trên đường đi tìm chỗ đứng Lối sống cổ truyền…
07/09/2017

Người Thượng 5 - Những nguyên nhân nổi dậy

Người Thượng tại Việt Nam Từ những nguyên nhân nổi dậy của người Thượng trên cao nguyên miền Trung tha   …
07/09/2017

Người Thượng 6 - Nhìn lại vấn đề người Thượng

Người Thượng tại Việt Nam Từ những nguyên nhân nổi dậy của người Thượng trên cao nguyên miền Trung tha   …
07/09/2017