Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

17/01/2017

TQĂN - Mục lục

Nguyễn Gia Kiểng

Nguyên bản (PDF)

Tổ Quốc Ăn Năn

Mục lục

Tổ Quốc Ăn Năn -3

Lời đầu                                                     

Cảm tạ                                                       

Ghi chú về bố cục và tài liệu tham khảo           

Phần một : Đất nước và con người - 1         

     Sơn hà gấm vóc                                           

     Rất đượm hương và rộn tiếng chim                      

     Sơn xuyên chi vực ký thù                               

     Nước non nghìn dậm (I)                                

     Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình                       

     Nước non nghìn dậm (II)                               

     Mưu sự tại nhân...                                             

     Một dân tộc tinh anh ?                                       

     Một dân tộc hiếu học ?                      

Phần một : Đất nước và con người - 2         

     Một dân tộc sáng dạ ?                                   

     Chuồng lợn và cái cày                                    

     Hai bằng tiến sĩ                                            

     Người Việt, người Nhật                                       

     Một dân tộc bất khuất và tự hào ?                       

     Yêu nước                                               

     Ils ne s'aiment pas                                        

     Đôi bạn                                                 

     Phương pháp và gắn bó                                 

     Phá vỡ định luật 8                                             

     Hợp tan                                                      

     Anh hùng nước Nam                                     

     Thằng nào đây ?                                          

     Tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi                                 

     Máu chảy ruột mềm                                      

Phần hai : Đoạn đường đã qua - 1

     Mấy ngàn năm lịch sử                                   

     Con cháu tiên rồng                                       

     Mở mắt và nhỏ lệ                                         

     Ão ảnh Lý Trần                                            

     Hồ Quí Ly và Mạc Đăng Dung                         

     Người trong một nước ?                                 

     Đem tâm tình viết lịch sử ?                                 

     Trở lại trường hợp Nguyễn Huệ                       

     Rước voi về dày mả tổ           

Phần hai : Đoạn đường đã qua - 2

     Cõng rắn cắn gà nhà                                     

     Cho những người đã nằm xuống                          

     Chấp nhất kỷ chi kiến                                    

     Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau                         

     Cướp đất của ai ?                                         

     Dừng chân nghĩ lại                                        

     Tám mươi năm Pháp thuộc                                  

     Một bài học lịch sử                                        

     Soi lại chân dung, ba nét đậm của đất nước           

     Một chuyển tiếp tự nhiên                               

Phần ba : Vì đâu nên nỗi ? - 1

     Bốn ngàn năm văn hiến                                 

     Một phép mầu, một may mắn và một bài học        

     Kinh nghiệm Cao Ly                                      

     Đoạn Trường Tân Thanh                                

     Thua kém và nguyên nhân                             

     Khổng Giáo và Khổng Tử                               

     Sự nghiệp và nhân cách của Khổng Tử                  

     Di sản Xuân Thu Chiến Quốc                          

     Đạo lý thánh hiền                                         

     Việt Nho            

Phần ba : Vì đâu nên nỗi ? - 2

     Mặt thật của ai ?                                          

     Giết hại công thần                                             

     Anh không biết gì về cộng sản                        

     Ưu đạo bất ưu bần ?                                     

     Tổ quốc của kẻ sĩ                                         

     Một chân dung tráng lệ của kẻ sĩ                         

     Chuyện cổ tích                                             

Phần bốn : Vài trang bị cho tương lai - 1    

     Mười triệu năm đánh đu                                

     Từ bóng đêm dày dặc                                   

     Cái tuổi dại khờ                                            

     Và ánh sáng bừng lên

     Những thí dụ phản bác ?                               

Phần bốn : Vài trang bị cho tương lai - 2    

     Những lập luận phản bác ?                                  

     Những định luật cho một xã hội phát triển ?          

     Kinh bang tế thế                                          

     Quốc gia dân tộc                                          

     Vài vấn đề về dân chủ                                   

     Đi xa hơn dân chủ                                             

     Các giá trị châu Á ?                                       

     Thập nhị sứ quân                                         

     Phản xạ tổng thống                                      

     Chuyện của các luật sư ?                               

Phần năm : Vươn mình lớn dậy

     Một thoáng suy tư về châu Phi                        

     Tổ quốc ăn năn                                            

     Gởi vào giấc mộng, nhắn ra cuộc đời         

Phụ  lục                  

Một số nhận định về Tổ Quốc Ăn Năn và tác giả    

Nguyên bản (PDF)

Tổ Quốc Ăn Năn

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng
Read 8367 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)