Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Năm hệ : Lương - Tự - Sáng - Thông - Đa

Trong sạch để trong sáng của hệ Lương [1] Người lương thiện lấy cái sạch để làm cái sáng từ…
24/01/2021

Đối luận : Từ biết yêu đến... nhân sinh tự chủ

1. Các người có biết yêu không ? Trong khoa học xã hội và nhân văn, chủ đề tình yêu…
18/01/2021

Sự thông minh ân cần

Nửa thế kỷ trước, khi thấy tôi thắc mắc về nội dung của sự thông minh, thân phụ tôi không…
14/01/2021

Chiêm Thành (Champa)

Lịch sử Việt Nam chỉ ghi nhận & nghiên cứu nhiều về xứ Champa (Chiêm Thành) từ khi chúa Nguyễn…
12/01/2021

Phù Nam (Funan)

Di chỉ Óc Eo Từ năm 200 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 7 là thời kỳ có chút…
12/01/2021

Chân Lạp - Cao Miên (Chenla - Cambodia)

Các sử gia và các nhà bình luận vô tình hay cố ý đã làm cho nhiều người, Việt Nam…
12/01/2021

2. Chủ thể hóa xã hội dân sự

Chủ thể xuất hiện như một tiền đề để xây dựng văn minh dân chủ và văn hiến nhân quyền,…
11/01/2021

1. Chủ thể hóa công dân

Chủ thể có những định luận khác nhau trong khoa học xã hội và nhân văn, nhưng cuối cùng là…
11/01/2021

Khởi nguồn của Champa : Một tiếp cận dựa trên sử liệu phi truyền thống

Tóm tắt Bài viết này xem xét lại lần lượt các nguồn sử liệu cũng như các cách sử dụng…
10/01/2021

Các diễn ngôn về thể chế chính trị của Champa

Tóm tắt : Bài viết này sẽ điểm lại những nghiên cứu liên quan đến thể chế chính trị của các chính…
10/01/2021

Các nguồn sử liệu về vùng ‘Champa Thượng’ trong thời kỳ cổ – trung đại

1. Dẫn luận Champa – Thượng (Le Haut Champa) là cách mà J. Dournes 1 gọi tên vùng đất cao Tây…
10/01/2021

Nhìn lại ‘Bá quyền Panduranga’ và bối cảnh miền Nam Champa thế kỷ 8-9

Dẫn luận "Bá quyền Panduranga" [1] là thuật ngữ được Georges Maspero đưa ra trong công trình kinh điển về lịch…
10/01/2021

Đã mở cõi thì đừng ngăn miền !

Anh Cường, anh Cần, anh Tiên thân quý [1], Hôm nay, giỗ Bùi Giáng, Khóa nhớ lại một kỷ niệm…
30/12/2020

Trong Mùa Giáng Sinh, suy gẫm về chữ Nhiên

Trong khoảng trời đất, suy nghĩ về chữ "nhiên" (然) Sau ngày 30/4/1975, trải qua một năm ở trại tù…
21/12/2020

Đối luận 1.1 : Khi ta quý trọng một chế độ

Khi ta quý trọng một chế độ, một thể chế chính trị, thì chế độ đó không những phải xứng…
13/12/2020

Đối luận 1.2 : Tai ương chính sách, tai ách chính quyền

Một đất nước Việt tàn tạ hiện nay với bao tai ương từ giao thông tới y tế, từ đô…
13/12/2020

Đối luận 1.3 : Nhân phẩm bồng hạnh phúc

Sống trong hy vọng trước hết là ý nguyện được buông bỏ sự tuyệt vọng trong hiện tại ! Nhưng…
13/12/2020

Đối luận 1.4 : Sống đúng nhân đạo, sống trúng nhân phẩm

Muốn sống đúng trong cuộc đời, thì mỗi ngày trong cuộc đời đó phải là một cuộc sống trúng với…
13/12/2020

Đối luận 1.5 : Ý thức dựa ý nguyện, nương ý nguyền...

Ý thức dựa ý nguyện, nương ý nguyền Ngoài chuyện cơm ăn áo mặc, Việt tộc còn có một chuyện…
13/12/2020

Não luận 1 : Tương lai luận vi Việt tộc

  Chuyển biến não bộ, chuyển hóa não trạng Tạo não bộ chủ tri, xóa não trạng bị trị Việt…
12/12/2020

Não luận 2 : Thức

Thức Kiến thức đúng * Tri thức rộng * Ý thức xa * Nhận thức vững Kiến thức đúng Khi…
12/12/2020

Não luận 3 : Tự

Tự Tự tin vì nhân vị * Tự chủ vì nhân trí * Tự trọng vì nhân phẩm * Tự…
12/12/2020

Não luận 4 : Thông

Thông Thông minh biết trưởng thành * Thông thái biết văn minh * Thông thạo để tiến bộ    …
12/12/2020

Não luận 5 : Sáng

  Sáng Sáng kiến thường nhật * Sáng tác thường xuyên * Sáng tạo thường trực Sáng kiến thường nhật…
12/12/2020