Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nhìn lại ‘Bá quyền Panduranga’ và bối cảnh miền Nam Champa thế kỷ 8-9

Dẫn luận "Bá quyền Panduranga" [1] là thuật ngữ được Georges Maspero đưa ra trong công trình kinh điển về lịch…
10/01/2021

Đã mở cõi thì đừng ngăn miền !

Anh Cường, anh Cần, anh Tiên thân quý [1], Hôm nay, giỗ Bùi Giáng, Khóa nhớ lại một kỷ niệm…
30/12/2020

Trong Mùa Giáng Sinh, suy gẫm về chữ Nhiên

Trong khoảng trời đất, suy nghĩ về chữ "nhiên" (然) Sau ngày 30/4/1975, trải qua một năm ở trại tù…
21/12/2020

Đối luận 1.1 : Khi ta quý trọng một chế độ

Khi ta quý trọng một chế độ, một thể chế chính trị, thì chế độ đó không những phải xứng…
13/12/2020

Đối luận 1.2 : Tai ương chính sách, tai ách chính quyền

Một đất nước Việt tàn tạ hiện nay với bao tai ương từ giao thông tới y tế, từ đô…
13/12/2020

Đối luận 1.3 : Nhân phẩm bồng hạnh phúc

Sống trong hy vọng trước hết là ý nguyện được buông bỏ sự tuyệt vọng trong hiện tại ! Nhưng…
13/12/2020

Đối luận 1.4 : Sống đúng nhân đạo, sống trúng nhân phẩm

Muốn sống đúng trong cuộc đời, thì mỗi ngày trong cuộc đời đó phải là một cuộc sống trúng với…
13/12/2020

Đối luận 1.5 : Ý thức dựa ý nguyện, nương ý nguyền...

Ý thức dựa ý nguyện, nương ý nguyền Ngoài chuyện cơm ăn áo mặc, Việt tộc còn có một chuyện…
13/12/2020

Não luận 1 : Tương lai luận vi Việt tộc

  Chuyển biến não bộ, chuyển hóa não trạng Tạo não bộ chủ tri, xóa não trạng bị trị Việt…
12/12/2020

Não luận 2 : Thức

Thức Kiến thức đúng * Tri thức rộng * Ý thức xa * Nhận thức vững Kiến thức đúng Khi…
12/12/2020

Não luận 3 : Tự

Tự Tự tin vì nhân vị * Tự chủ vì nhân trí * Tự trọng vì nhân phẩm * Tự…
12/12/2020

Não luận 4 : Thông

Thông Thông minh biết trưởng thành * Thông thái biết văn minh * Thông thạo để tiến bộ    …
12/12/2020

Não luận 5 : Sáng

  Sáng Sáng kiến thường nhật * Sáng tác thường xuyên * Sáng tạo thường trực Sáng kiến thường nhật…
12/12/2020

Não luận 6 : Đa

Đa Đa nguyên vị nhân bản * Đa tri vị nhân trí Đa dũng vị nhân quyền * Đa luận…
12/12/2020

Não luận 7 : Nhân

Nhân Nhân lộ sạch * Nhân đạo thật * Nhân tri rộng Nhân trí mở * Nhân bản lớn *…
12/12/2020

Não luận 8 : Chuyển hóa não bộ, chuyển biến não trạng

Chuyển hóa não bộ, chuyển biến não trạng Kịch bản đa chiều * Mâu thuẫn đa phương * Ung thư…
12/12/2020

Não luận 9 : Tương lai học

Tương lai học của khoa học luận dự phóng Một tương lai học biết nhìn xa trông rộng qua những…
12/12/2020

Quê hương này là quê hương nào ?

  Quê hương này là quê hương nào ? Bạo quyền công an trị bám, quấn, xiết nhân kiếp Việt…
11/12/2020

Hồ sơ giải mật vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm

Thêm hồ sơ giải mật : Thái độ của Tổng thống Kennedy về vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình…
14/11/2020

Mỹ công bố thêm thông tin giải mật về ông Ngô Đình Diệm

Dựa trên các đoạn băng ghi âm của Nhà Trắng mới được công bố, Cơ quan Lưu trữ An ninh…
14/11/2020

1. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

Lời tòa soạn : Chúng tôi mạn phép đăng lại loạt bài viết về những nguy cơ đe dọa Đảng cộng…
11/11/2020

2. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

6. Mafia chính trị kết hợp với kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa" Để thoát khỏi những nguy…
11/11/2020

3. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

9.  Nguy cơ đến từ Trung Quốc  Về đối ngọai hiện tại thì rõ ràng là Trung Quốc đang siết…
11/11/2020

4. Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam

12 : Nguy cơ do quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù…
11/11/2020