Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

19/10/2021

‘Thùng nhân’ Việt và giấc mơ đổi đời nơi trời Âu - 2

Giang Nguyễn & Hòa Ái

Phn IV

Chính quyn Đc và cuc truy lùng ti phm buôn người

dõi báo chí Đctrong thi gian gn đây, người đc có th nhn thy Cnh sát Cng Hòa Liên Bang Đc n lc tiến hành hàng lot nhng cuc b ráp nhm vào đường dây buôn người Vit Nam.

viet1

Cảnh sát Đức bố ráp, phá đường dây buôn người tại Frankfurt hôm 18/4/2018. Hình minh họa. Reuters

Đin hình như hôm 14/9 ti Berlin, hơn 120 cnh sát đã b ráp băng nhóm chuyên làm dch v "cha gi nhn con" đ ph n Vit được cp giy đnh cư, theotin t BZ Berlin . Hôm 28/6, cũng ti Berlin, lc lượng cnh sát tiến hành b ráp tr s mt công ty xây dng và mt s nhà do người Vit Nam thuê, vì nghi vn có hành vi ti phm buôn người. Trước đó mt tháng, 700 Cnh sát Đc và Liên Âu (Europol) đã đng lot kim soát hàng lot cơ s kinh doanh, nhà hàng, tim nails (tim làm móng tay) ti mt s tiu bang Đc và Bratislava, th đô Slovakia. Cơ quan chc năng đã bt qu tang mt s nghi phm có quc tch Vit vì nghi vn là ch mưu đường dây buôn người.

Văn phòng Cnh sát Hình s Liên bang Đc ghi nhn t khong 10 năm nay hin tượng buôn người do đường dây người Vit hot đng ti Châu Âu ngày càng ph biến, thm chí ti Berlin, cnh sát đã lp ra mt đơn v đc bit tp trung vào vic này.

Mt mng ti ti phm rt ln

Người Đc đánh giá ti phm buôn người rt nng và h xem vi phm nhân quyn, bóc lt sc lao đng là mt dng nô l hin đi, nên Cnh sát Đc sn sàng b ngân sách đ điu tra các đường dây buôn người. Đó là nhn đnh ca ông Trn Hoàng Vit, mt cng s viên ca Văn phòng Điu tra Cnh sát Đc trong hơn 25 năm qua. RFA đã đi tên ông đ đm bo an toàn. Ông Vit nói :

i vi h chuyn này rt là nng, và h sn sàng b ra na triu Euro đ m mt v án điu tra. Nht là điu tra đi vi nhng băng đng chuyên nghip đưa người.

H (chính quyn) có th theo đui mt v án có th mt năm, hai năm tri bng mi cách, t giám thoi, theo dõi cho ti khi nào mà h bt được qu tang. Nhng vic đó tn kém cho nhà nước vô cùng nhưng đó là mt loi đi hình cho nên h sn sàng chi phí cho nhng trường hp đó".

viet2

Cng vào ca Trung tâm Đng Xuân Berlin, Đc. nh : Reuters.

Hot đng ca đường dây buôn người tp trung vào Berlin, va là đim đến và đim trung chuyn ca nhiu người Vit di cư bt hp pháp. Ông Vit nói :

"Berlin là mt nơi ‘đt hàng và nơi nhn hàng cũng đó. đó h có rt là nhiu cò mi, h sn sàng núp bóng dưới nhng dch v, văn phòng môi gii v.v. Berlin, người Vit cũng có cư trú đó nên cnh sát có lp nhng nhóm chuyên nghip đ theo dõi và nhn dng, điu tra ra nhng đường dây này".

Theo Báo cáo v Tình hình Liên bang ca Văn phòng Cnh Sát Hình s Đc, năm 2019 có chín t chc buôn người do người Vit Nam cm đu, trá hình dưới nhng ti phm khác như buôn ma túy, cướp bóc, bóc lt lao đng v.v. Báo cáo năm 2019 ghi nhn có 56 nghi phm người Vit, trong khi năm 2018, có sáu t chc ti phm Vit và 45 b cáo.

Tuy con s không ln nhưng theo Đi úy Nicole Baumann, thuc Văn phòng Cnh sát Hình s Liên bang Đc (BKA), trong mt cuc phng vn vi Đài Á Châu T Do tha nhn, rt khó đ có được con s tng quát và chính xác v nn buôn người ti Đc, đt bit đi vi nhóm ti phm là người Vit Nam.

"Nếu ch da trên s liu thng kê, thì có v như nguy cơ t các nhóm ti phm người Vit Nam không quá cao. Tuy nhiên, s liu cho thy, t l các nghi phm Vit Nam vi phm quy đnh v lut nước ngoài đã tăng 40% trong giai đon t 2018 đến 2020, t 1.734 lên đến 2.887 b can người Vit.

Theo Bn báo cáo Tình hình Liên bang v hot đng buôn người, các nghi phm hoc nn nhân người Vit Nam có v như chưa đóng vai trò ni bt. Nếu nhìn như vy thì tm quan trng ca nhóm người Vit Nam có th được đánh giá là rt thp. Nhưng phi nói rng nhng tình hung chúng tôi biết được ch là mng sáng ca ti phm, và đc bit là vi các th phm và nn nhân Vit Nam, chúng tôi chc chn còn mt mng ti rt ln".

Bà Nicole Baumann cho biết thêm, nếu như trước đây th phm tp trung hot đng ti th đô Berlin, thì nay đường dây đã lan rng c nước và cnh sát phát hin nn nhân buôn người trên nhiu tiu bang ca nước Đc như Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thueringen, v.v...

Nhn làm hôn thú gi, nhn làm cha gi

Hành vi buôn người không đơn thun là đưa, rước người t nước này qua nước khác, mà nó kéo theo hàng vn hình thc ti phm. Ông Hoàng Vit nói :

"Chuyn buôn người đa dng ch là có nhng người h tìm cách mai mi cho nhng người đang lu Đc này, không có giy t, bng cách cưới gi hay nhn con gi, hay còn nhiu cách khác na.

Dng cưới gi rt thnh hành. Là nh người ta mai mi ri hp tác vi nhau đ trước s ngoi kiu, khi b phng vn đi chiếu, thì làm sao cho nó ăn khp. Đó là mt dng. Dng cưới hi bng giy t là t khong 35.000 Euro tr lên. Nếu may mn có người nh tay thì ít hơn". 

Người nhn làm hôn thú có th là người Đc, hoc người Vit Nam có quc tch Đc, có giy t cư trú, nhưng theo li ông Vit, người "chng gi" không nhn được bao nhiêu, mà đa phn tin thu v thuc v tay môi gii. Ông nói tiếp :

"Dng th hai là dng nhn con khi có bu. Ti môi gii s đòi còn cao hơn na. Khi mà nhn con có th lên 45.000 Euro, t 45.000 tr lên. Và nhân vt đó, người m, người b vn còn đc thân, h còn có cơ hi đi mt bước na".

Nghĩa là nhng người này tr tin cho môi gii đ được qua đnh cư ti Đc, sau đó h li làm giy t hôn thú gi vi người khác Vit Nam đ bù đp vào s tin đã mt.

"Đó là hai dng chính, xy ra thường xuyên nht". -Ông Vit nói.

Nhà báo đc lp Marina Mai, thường viết v cng đng người Vit ti Đc, nói điu này th hin trong s liu thng kê riêng ti Berlin :

"Trong s người Vit Nam chính thc cư trú ti Berlin, 60% là ph n và 40% là nam gii. Nhưng nếu nhìn k thì chúng ta thy thành phn tr em và la tui trên 40 tui, t l nam-n cân bng, 50-50. Nhưng thành phn ph n vào la tui sinh đ thì có s trên lch rõ rt".

Cơ quan chc năng cũng đã vào cuc và nếu như trước đây, pháp lut Đc không cho phép cnh sát th ADN đ kim tra tư cách làm cha, ông Vit cho biết, nay h đã uyn chuyn :

"Trước đây thì Đc rt là nhân đo và không cn biết người tuyênb tôi là bca đa bé sp sanh đó, h không cn th ADN, không cn th máu, không cn gì hết. Đó là vì nhân đo,vì đa con ln lên không phi m côi. V đo đc đó là chuynrt tt. Nhưng mà bây gi nó đi tra, quá nhiu ri nêncách đây khong t mt năm tr li tôi thy h bt đu dùng bin pháp th máu, th ADN.

viet3

Khu vc góc ch Đng Xuân, nơi th người di dân lu vào Đc. RFA

Bóc lt tình dc

Báo cáo Tình hình nước Đc v Buôn người và Bóc Lt 2020, mi được công b hôm 28/9/2021 cho thy trong năm đi dch Covid-19 bt đu lan truyn trên khp thế gii, nn buôn người, đc bit là hành vi xúc phm hoc bóc lt tình dc mà nn nhân là người Vit Nam, đã tr nên đáng quan ngi hơn.

Năm 2019, báo cáo ghi nhn có ba người Vit Nam được công nhn là nn nhân buôn người. Đến năm 2020, con s nn nhân tăng hơn gp bn ln, lên 13 người. Tuy nhiên, chưa đ d liu đ có th xác đnh nguyên nhân cho s gia tăng này. Đi dch có th đã nh hưởng đến kế sinh nhai ca người vn đã d b tn thương, như ph n nghèo, đưa h vào nhng con đường đy him nguy. Cũng có th Cnh sát Đc đã gia tăng n lc kim soát.

Đi úy Nicole Baumann nói :

"Nn buôn người và nn nhp cư lu thc ra được phát hin t vic kim soát các hành vi vi phm pháp lut khác. Càng kim tra nhiu thì khnăng phát hin ti phm và nn nhân càng cao.

Hin nay chúng tôi đã bt đu tiến hành nhng v án đu tiên có ph n Vit Nam là nn nhân ca bóc lt tình dc. Th phm li dng hoàn cnh d b tn thương ca nhng người cư trú bt hp pháp hoc không có giy phép lao đng. H đe da s đưa nn nhân ra cnh sát, đgây áp lc lên nn nhân có th tiếp tc cưỡng chế h".

Cng s viên điu tra ca cnh sát, ông Hoàng Vit b sung :

"Rt nhiu người đi qua được ti đây sn sàng chui trong nhà ca nhng người chu cha chp h. H làm nhng vic ni tr, h là mt người đ cho gia ch có thi gian đi làm vic. Gia ch, có rt nhiu người s li dng tình thế và khó khăn ca nhng người này. H s lm dng. Chuyn đó xy ra rt thường. Và cho dù h làm sai cách nào thì nhng nn nhân này không bao gi dám đi ra cnh sát, không bao gi dám thưa".

Nguy cơ b xúc phm tình dc, ngay c b sát hi, không ch xy ra khi các nn nhân đã đến Đc, mà là ri ro ln trên c hành trình t Nga sang các nước Đông Âu đến đây. Thế nhưng nhiu người, và chính người b lm dng cũng không thy h là nn nhân buôn người, ch cho rng đây là nhng người đi vì mun i đi". Ông Vit nói :

"Trên đường đi có rt nhiu nguy cơ. Đc bit là phái n. Khi lên đường đi như vy thì đã có rt nhiu người mt tích. Chuyn đó có th xy ra vì b đánh cp ni tng. Phái n có nhiu người cũng b xé l ra đ nhng người đưa đường nhng mt xích dc đường có th hãm hiếp, có th làm đ chuyn vi nhng người đó. Nhưng h vn chp nhn nguy cơ đó đ mà h lao vào.

S mà b hãm hi, b xâm phm tình dc nhiu ch không ít đâu".

Mi dâm "ti gia"

Nhóm chuyên gia v Buôn người ca Hi đng Châu Âu trong báo cáo 2020 nhn xét, sau khi Đc ly quyết đnh tm đóng ca các doanh nghip mi dâm ngày 16/3/2020 đ phòng, chng Covid-19, xu hướng mi dâm bt hp pháp đã gia tăng, kèm vi nhng điu kin làm vic bóc lt và bo lc hơn.

Nhà báo Marina Mai đã len li vào các din đàn trao đi v mi dâm cho mt phóng s điu tra trên t báo TAZ, viết (RFA tm dch) :

"Nếu bn tìm kiếm trên các din đàn dành cho người dâm, bn s phát hin ra rng có rt nhiu gái mi dâm Vit Nam ti Berlin. H làm vic trong các nhà cha hoc tim massage, thường nói tiếng Đc rt kém và đôi khi rõ ràng có thai. Người tìm dch v này thích giá r ca các ph n Vit Nam".

Phi nói đây ngành mi dâm là mt ngh hp pháp được chính ph chp nhn. Tuy nhiên, bà Marina Mai nhn mnh, đa s các ph n này không có giy t cư trú. H làm vic ti gia, và thường xuyên di chuyn đ tránh né s kim soát và qun lý ca cơ quan chc năng.

" đó xy ra nhiu điu vô cùng hèn h, theo li k ca các người đàn ông. Ví d, h tr 50 Euro cho mt na gi. Người ph n thc s phc v các đàn ông theo nhp c na gi mt người. Mt người đàn ông khi anh ta va kết thúc, là đã có người kế tiếp ngi sn trước ca hoc vô phòng khi anh ta đang còn tm ra. Nhng điu này th hin rt sâu sc s tuyt vng ca nhng người ph n đó".

Nn nhân được hun luyn đ gi im lng

Vì sao trong nhng hoàn cnh vô nhân đo như vy, nn nhân Vit Nam vn ít khi tìm đến cnh sát hoc các t chc h tr nn nhân đ khai báo ti phm hoc được giúp đ ?

Ông Kevin Hyland là mt chuyên gia v buôn người đã tng nghiên cu v vn nn này ti Vit Nam, đng thi là thành viên Nhóm chuyên gia v hành đng chng buôn người (GRETA) ca t chc nhân quyn vi tên gi là "Hi đng Châu Âu" (Council of Europe). T Ái Nhĩ Lan, ông ghi nhn, các nn nhân Vit Nam phi chu áp lc tinh thn ghê gm :

"Khi đến Châu Âu, vì người Vit Nam thường không có giy t tùy thân, h không biết bt k ngôn ng Châu Âu nào, và mt điu rt rõ ràng là đi càng xa trên hành trình đó, s bóc lt ca h càng ti t hơn. Vì vy h b tn thương rt nng v mt tình cm và tâm lý. Nhưng h vn không mun tiếp cn bt c mt s giúp đ nào vì áp lc hoc s kim soát đến t người cho vay Vit Nam quá ln khiến h không mun tiếp cn vi các cơ quan chc năng".

Ông Vit cũng xác nhn điu này, rng khi đi qua nhng nước Đông Âu, l nước l cái, mng sng h hoàn toàn tùy thuc vào k đưa đi. Người cm đu s gi h chiếu ca h, và s không dng nhng bin pháp kim soát đó. Ông cho biết :

"Trước khi lên đường nn nhân đã có nhng khóa hun luyn rt k và h biết khi b bt h phi phn ng như thế nào và có nhng li khai như thế nào, tùy vào nhng trường hp tha thun".

Theo s tìm hiu ca Đài Á Châu T Do, gia băng nhóm buôn người và người di cư lu có nhng tha thun tùy theo mc kinh phí đm bo đưa thân ch đến đim ha hn, nếu ln đu đi không lt.

Thêm vào đó, theo ông Vit, người Vit Nam không đến các cơ quan chính quyn hay t chc phi chính ph (NGOs) đ nh h tr vì ngay t đu h đã có nhng khut tt, mâu thun hay gian di trong li khai, và vì vy rt s b l nhng gì h giu diếm. Nếu h tht s chu cng tác, khai v đường dây đưa người thì Chính quyn Đc s sn sàng cho người đó vào "Chương trình bo v nhân chng", ông Vit nói, và h có cơ may d dàng được li Đc hơn. Tuy vy, chuyn này rt hiếm khi xy ra.

Thêm mt lý do vì sao nn nhân gi kín cho k buôn người, theo sĩ quan điu tra Nicole Baumann là có quan h mt thiết, nhiu khi là người thân, người cùng làng vi nn nhân :

"Chúng tôi nhn thy rng th phm và nn nhân thuc cùng mt cng đng, h đu quen biết nhau và do đó h s tiết l thông tin ra ngoài. H không có s tin tưởng vào cơ quan chc năng nên thường h cũng ít khi sn sàng khai báo vi cnh sát hoc tìm đến các cơ quan c vn chuyên môn khác, như các t chc phi chính ph chng hn".

Điu này không có nghĩa là đường dây buôn người ch có người Vit Nam điu hành, mà đây là nhng băng nhóm, hot đng theo tng đon đường, hp tác vi các băng nhóm ca nước khác.

Chng buôn người liên quc gia và liên ngành

Văn phòng Cnh sát Liên bang Đc đã nhn thc rng, đ thc s chng nn buôn người, cơ quan chc năng phi tp trung gia tăng kim soát nhng ti phm liên quan. Qua nhiu năm quan sát, h đã nhn ra rng hành vi buôn người thường đi đôi vi nhng ti phm khác như lao đng lu, buôn bán ma túy, buôn bán thuc lá trên đường ph, v.v.

Bà Baumann nói :

ngăn chn nn buôn người Vit Nam ti Đc và Châu Âu, chúng tôi phi hành đng trên phm vi quc gia và quc tế, có s hp tác ca nhiu cơ quan đ tn công đường dây phm.Ch khicó s hp tác cht chmi tác đng được lâu dài đến lãnh vc phm ti này".

Cnh sát Đc nói trong n lc này, h cũng làm vic vi nhng t chc bo v nn nhân buôn người, như t chc thin nguyn Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links), tr s ti Hoa K, chuyên giúp ph n và tr em Vit Nam, đ nhân viên cnh sát có th hc hi và hiu thêm v văn hóa và đi sng ca nn nhân.

S hp tác cũng bao gm Chính quyn Vit Nam thông qua Đi S quán Vit Nam ti Đc, bà Baumann cho biết.

Tuy nhiên, nhiu người tng làm vic vi Đi S quán Vit Nam Đc và nhiu quc gia khác, đánh giá rt kém s giúp đ ca nhân viên Đi S quán đi vi nhng người đng hương gp .

Khi đi sng ti Đc tr nên khó khăn, hoc món n cho chng đường này đã tr được xong, nhng người Vit Nam lu ti Đc li tìm đường đi tiếp đến nước Anh.

***********************

Phần V

Thuyền nhân Việt Nam trong thời đại mới

Vào gia tháng 5/2021 ti eo bin Manche, lc lượng tun duyên Vương Quc B nhn được tin kêu cu ca mt chiếc thuyn gp nn ngoài khơi b bin B. AFP đưa tin, khi tàu tun duyên B đến gn, nước đã tràn vào thuyn và lc lượng tun duyên va đến kp thi đ cu c 49 người trên tàu. Cơ quan chc năng cho biết đi đa s nhng "thuyn nhân" này là người Vit Nam, khi hành t b bin Pháp tìm đường đến Anh.

viet4

Người di cư lậu từ các quốc gia bao gồm Việt Nam, Iran và Eritrea được cứu vớt ở eo biển Manche, sau khi họ rời khỏi miền Bắc nước Pháp, ở Dungeness. Hình chụp hôm 4/8/2021. Reuters

Vương Quc Anh t nhiu thp niên và đến ngày hôm nay vn là "thiên đường" và đim đến mong ước đi vi hàng trăm, hàng nghìn người Vit Nam tìm đường b nước ra đi. V 39 người Hà Tĩnh, Ngh An b phát hin chết ngp trong thùng đông lnh ca xe vn ti ti Essex ngày 23/10/2019 đã cho thế gii thy thm kch ca người dân Vit Nam chp nhn liu mng vì mt ước mơ đi đi.

Thuyn nhân hin đi

Ông Tim Trn (không phi tên tht), mt tư vn cho cnh sát và B Xã hi Anh trong các v buôn người mà nn nhân là người Vit Nam, nhn đnhnhư sau - vì lý do an ninh, chúng tôi đc li li ca ông Tim Trn :

"T năm 2019 khi v 39 người chết thì chính quyn Anh ráo riết hơn trong vic truy lùng. Bng c là mt thanh niên 17 tui, người Vit, dính dáng vào v đưa 39 người t B qua bên Anh trong chiếc xe thùng. Dù anh ta trn t B qua Anh đến mt thành ph khác mà vn b Chính ph Anh bt và xét x.

Riêng trong v 39 người thanh niên chết, Chính ph Anh xét x rt là nng và h cũng còn tiếp tc truy lùng nhng người th phm phía sau đường dây đó na".

B can mà ông Tim Trn nhc đến là thanh niên Ngô S Tài, mt người mi 16 tui khi b cáo buc đã điu hành nhng ngôi nhà tm trú ti B, nơi 39 nn nhân đã trước khi h lên xe thùng đông lnh đ nhp cư lu vào Anh. Ngô S Tài b B truy nã, trn qua Anh, và b bt hi tháng 12/2020. Ngày 17/6/2021 Cnh sát đã bt thêm mt người cũng b cáo buc đã điu hành các ngôi nhà tm trú ti B.

Ngày 3/9/2021, mt b can người Ý, cũng liên quan v 39 người, đã hu tòa ti Anh v ti âm mưu h tr nhp cư bt hp pháp và khuyến khích hoc h tr thc hin hành vi phm ti.

Cnh sát Anh đã gia tăng chiến dch chng nn buôn người. Tháng 11/2020, hai chính ph Anh và Pháp đã ký tha thun tăng cường tun tra nhm ngăn chn di dân bt hp pháp vượt qua eo bin Manche.

Thế nhưng trong hai năm qua, hin tượng vượt bin bt hp pháp đến Anh đã không gim, mà còn gia tăng k lc. Theo Thông Tn Xã (Press Association) ca Anh, riêng năm nay đã có hơn 14.000 người vượt eo bin Manche, trong khi c năm 2020 B Ni V Anh ghi nhn 8.000 người sang Anh qua con đường này.

Người Vit Nam thường xuyên được Cơ quan Chc năng Anh lit kê là mt trong ba, bn nhóm vượt bin ln nht, bên cnh người Albania, Sudan và Iran.

Đáng lo ngi là mi đây phương tin h chn cho cuc hành trình này ngày càng nguy him, nhiu lúc ch là mt thuyn phao, thuyn ca-nô (canoe) chèo bng tay, khi hành t b bin B hoc Pháp. Eo bin Manche được biết nguy him vì giao thông hàng hi đông đúc, vùng bin băng giá và có dòng chy mnh.

viet5

Người di dân lu t Sudan vượt eo bin Anh trên mt chiếc thuyn phao gn Dover, Vương Quc Anh, hôm 4/8/2021. nh : Reuters

T Pháp, cô Nadia Sebtaoui, chuyên gia v nn buôn người đã nhiu năm làm vic vi nn nhân buôn người Vit Nam ti các tri t nn Calais, nói sau v 39 người chết bên Anh, người Vit Nam đã tìm mi cách đ không b phát hin :

"Sau s c 39 người, cng thêm đi dch năm ngoái, mi th đã thay đi. Trước đây người di dân thường nhy lên xe ti như chúng ta đã thy vi v Essex. H đi trong các nhóm ln, mc dù cũng có trường hp đi theo các nhóm nh hơn. Bây gi nhng gì chúng ta thy trong nhng tháng qua là h đã chuyn sang nhng chiếc thuyn nh đ qua eo bin đến nước Anh. Đây là nhng chiếc thuyn rt nh, rt nguy himvà không an toàn".

Pháp, Anh tuyên b "giai đon mi" trong cuc đu tranh chng vượt bin

Chính quyn Pháp, vi s tài tr ca Anh, trong năm qua đã tăng gp đôi s cnh sát tun tra dc b bin Pháp.

B trưởng B Ni v hai nước hôm 20/7/2021 đã ký tha thun, mt ln na nhân gp đôi s cnh sát tun tra, m rng khu vc kim soát, trin khai k thut ti tân như máy bay không người lái, và đu tư vào các trung tâm t nn ti Pháp. Vương Quc Anh cam kết 62,7 triu Euro cho n lc này trong năm nay.

Tuy nhiên B Ni v Anh tha nhn vic gia tăng kim soát đã khiến các băng nhóm ti phm có t chc thay đi chiến thut, khi hành t xa b bin Pháp nên buc nhng di dân đi trên bin lâu hơn, ri ro nhiu hơn.

Điu này cũng được xác nhn qua nhng d liu mà các quc gia châu Âu khác như Đc thu thp được.Trưởng Văn phòng Cnh sát Hình s Cng Hòa Liên Bang Đc-bà Nicole Baumann, trong mt cuc phng vn vi Đài RFA, xác nhn hin tượng "thuyn nhân thi đi mi" đi vi nhiu người Vit Nam :

"Nói đến các tuyến đường di cư, chúng tôi biết đa s các di dân Vit Nam b buôn lu bng máy bay qua Nga. Sau đó h đi tiếp qua các nước Đông Âu bng ô tô hoc đường b đến EU. Hành trình tiếp theo thường hướng đến Vương quc Anh, đi bng xe ti qua Pháp, hoc t Hà Lan đi phà đến Anh.

Gn đây h thc s dùng thuyn phao đ đến Anh. Đây là mt phương tin rt mi, trong đó nước Đc ch đóng vai trò là quc gia trung chuyn đh đitiếp đếnHà Lan,Bhoc Anh.

Chúng tôi không biết liu điu này có liên quan đến đi dch hay đây ch là mt cách mim ca k buôn người. Các t chc buôn người thường rt sáng to".

Đng lc mi do đi dch, hành trình trên nhng tuyến đường cũ

Trưởng Văn phòng Cnh sát Liên Bang Đc nói, tác đng t dch Covid-19 còn cn phi được nghiên cu thêm, nhưng rõ ràng s người t Vit Nam trong nhng năm tháng qua đã không gim, bt chp các hn chế di chuyn và đóng ca biên gii do đi dch :

" Đc chúng tôi cũng có thi gian có lnh đóng ca. Người ta không th làm vic trong các tim móng tay (nail) na. Khi đó chúng tôi tht bt ng khám phá ra rng người Vit Nam đã phi chuyn qua làm vic trên công trường. Điu đó rt mi đi vi chúng tôi, đó là mt tình hung mà có th gn lin vi dch Corona. Nhưng điu mà chúng tôi cũng nhn thy là s lượng nhp cư vào nước Đc không h gim trong mùa dch. Tuy nhiên, chúng ta phi tìm hiu thêm chi tiết liên quan nên tôi chưa th cung cp s liu chính xác".

viet6

Người di cư lu t các quc gia bao gm Vit Nam, Iran và Eritrea được cu vt eo bin Manche, sau khi h ri khi min bc nước Pháp, Dungeness. nh chp hôm 4/8/2021, Reuters.

Bà Marina Mai, mt nhà báo t do ti Berlin thường xuyên viết v cng đng người Vit Đc nói, s liu chính xác, ngay c nếu như cnh sát có, cũng không th nói lên toàn bc tranh ca người Vit sng bt hp pháp ti đây, vì h hoàn toàn tránh xa bt c mi tiếp xúc vi cơ quan chính quyn và đa phn h không li nước Đc. Bà Mai cho biết :

"Thường thường h vài tun, vài tháng, hoc thm chí mt năm rưỡi. Điu đó tùy thuc vào kh năng tài chính ca h. Nếu h ch đ tin cho đường dây buôn người đưa ti Đc thôi thì h s dng đây, làm vic và đ dành tin đ đi tiếp đến Anh".

Mt nhân chng đi lu t Nga qua Đc, trong mt cuc phng vn vi mng báo thoibao.de hi năm 2019 nói thêm :

"Nhiu người trước khi đi, h phi cm c c nhà ca h cho ngân hàng. Như Vit Nam hay dùng t là 'vay n nóng' tc là đ có mt s tin ln và nhanh đ h có th đóng bên dch v đ được đi. Cho nên khi h sang Đc ri, h mun kiếm tin rt nhanh đ h tr n nóng đó cho ngân hàng. Ch nếu đ càng ngày càng lâu thì tin li ngày càng lên cao. Có khi lúc đi thì hết 500 triu, nhưng tính tin n nóng, tin li thì s tin lên sáu, by, tám trăm triu".

Theo người lao đng này, thu nhp bên Anh ln hơn nhiu so vi Đc, và Bng Anh có giá tr hơn nên vì áp lc t ngân hàng, gia đình quê nhà, h phi đi tiếp như trường hp ca "em Nhung, em Hip", nhng nn nhân đã chết trong xe ti ti Essex :

"Mt s người h đã sang Đc ri, làm mt thi gian, có khi làm hai, ba tháng, mt năm. Nhưng cuc sng Đc ngày càng khó khăn, bi vì vn dĩ h không có giy t. Trong đó có Nguyn Đình T, người Ngh An, có em Nhung, em Hip H thy cuc sng quá vt v. Đ có mt s tin ln đ trang tri, khi s vn h b t Vit Nam đi là tm 500 triu, mt na t đng mà vi công vic Đc, tm mt nghìn, nghìn Euro/tháng thì không th trang tri n, nên buc h phi đi sang Anh đ tìm vic có tin nhanh và ln hơn đ h gi v Vit Nam, tr s n đã b ra".

Chng đường cui cùng trên hành trình xuyên Châu Âu trước khi qua Anh có th là đon đường đnh mnh, nhưng điu đó không có nghĩa là đon đường t Nga, Đông Âu đến Tây Âu trước đó không kém gian nan và nguy him, như RFA đã tìm hiu trongnhng bài trước.

Người dân Vit Nam đi xuyên qua các nước Tây Âu như Đc, Pháp, B, đôi khi không h biết h đi qua thành ph nào. Nhng cánh rng h đi ngang vô tên. H hoàn toàn ph thuc vào k đưa người.

Đây là giai đon h d b bóc lt nht : t mt người t nguyn ri khi nước, h tr thành nn nhân buôn người b bóc lt sc lao đng hoc tình dc.

Anh Trn Mnh Tun, quê Ngh An, đã bay qua Nga, t đó đi đường b qua Ukraine, Ba Lan, ri đến Đc. Anh mô t hành trình anh đi, cũng ging y như 39 nn nhân đi xe ti đến Essex :

"Đi t Nga qua Ba Lan thì dng chân mt, hai ngày. Em thì hai ngày. Qua Đc là mt chng tiếp. Qua đó cũng là mt, hai ngày. Đc em ch biết là Đc ch cũng không biết là ch nào. Chng đường t Đc qua tn Pháp thì h cũng dùng xe taxi đ ch tiếp"…

Ti Pháp thì anh còn nh đa danh Qun 13, vì có nhiu đng hương. Nhưng anh cũng ch dng chân mt vài ngày, trong khi có nhiu người s li mt vài tháng đ làm lu trong các tim ăn, doanh nghip ca người Vit Nam đi trước.

Anh Tun k li cm giác khi bước vào thùng đông lnh ca mt xe vn ti dng ti biên gii Pháp :

"Em s hãi vì khi đi vào, đóng trong container, rt s. Vào trong đó không biết gì c. Bn bc tường st mà. Container cũng ging như ca 39 nn nhân. Trên đường, đi đường rng, tri lnh, đi cũng rt là vt v, rt kh s.

Khi nghe tin 39 người mt trên xe đó con người em lúc đó rt là bàng hoàng vì rt là thương h. H cũng đi ging hoàn cnh như mình mà h thì li b xác trên mt chuyến xe trên đường tìm t do. Mà em thì li an toàn. Rt là thương h".

viet7

Nhng chiếc thuyn phao được s dng trong các cuc vượt bin ca người di cư. Hình chp ti Dover, Anh hôm 12/10/2021, Reuters.

Chuyên gia v nn buôn người, cô Nadia Sebtaoui, ghi nhn rng người Vit Nam có mt đim khác bit vi các di dân t nhng nước Đông Âu hoc Trung Đông là h xa lánh tt c mi cơ quan chc năng, k c các t chc thin nguyn mun giúp đ h.

"Chúng tôi không thy nhng người bt hp pháp Vit Nam Paris (mc dù biết là có). H không tìm kiếm bt k s giúp đ nào t các t chc phi chính ph, các t chc làm vic vi người xin t nn hoc người di cư. Nếu chúng ta gp h, thì ch Calais. Có th là do h không mun liên h vi chính quyn Pháp hoc các t chc h tr ca Pháp, vì thc s h ch mun quá cnh đến Anh".

Nhng khu rng min Bc n