Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên lập danh sách mới về "trạng thái xanh" của các loài

Ngày 04/09/2021, tại Hội nghị Thế giới về Thiên nhiên ở Marseille, miền nam Pháp, bên cạnh việc công bố danh sách đỏ về các loài vật bị đe dọa, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) lần đầu tiên công bố một danh sách mới về khả năng phục hồi, tái sinh của các loài. Danh sách này được gọi là danh sách về "trạng thái xanh", gồm hơn 180 loài.

list01

Tê giác trắng nằm trong chương trình bảo vệ động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ảnh minh họa tê giác trắng trong Vườn bách thú Roma, Ý, ngày 03/10/2019. AP - Domenico Stinellis

Đặc phái viên RFI Agnès Rougier từ Marseille cho biết thêm  :

"Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) cũng đã quyết định lập một danh sách mới về "trạng thái xanh" của các giống loài, danh sách này sẽ đo lường khả năng tái sinh của các giống loài, đánh giá tác động của các chương trình bảo tồn và sẽ được ghép thêm vào danh sách đỏ.

Giống như danh sách đỏ, danh sách "trạng thái xanh" sẽ bao gồm 9 danh mục từ "phục hồi hoàn toàn", qua các mức độ giảm dần và cuối cùng là "tuyệt chủng trong tự nhiên".

IUCN lấy ví dụ về loài kền kền California. Trong danh sách đỏ từ những năm 1990, loài này đã được xếp vào danh mục cực kỳ nguy cấp, có nhiều nguy cơ tiệt chủng. Nhưng ngày nay, nhờ được bảo vệ mạnh mẽ và tái sinh tốt, số lượng kền kền California trong tự nhiên đang tăng dù còn rất chậm. Đây chính xác là những điều danh sách về tình trạng xanh sẽ làm nổi bật, và điều đó cũng sẽ cho phép chúng ta tính đến tiềm năng phục hồi dài hạn của một giống loài.

Tạm thời bảng xếp hạng này gồm 181 loài. Một số loài khác vẫn đang được đánh giá và sẽ được công bố vào cuối năm 2021".

Thùy Dương

Published in Quốc tế