Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

02/07/2020

Hoa Kỳ nâng tầm mục tiêu cho Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong

VOA tiếng Việt

Hoa Kỳ và các đối tác Đông Nam Á, trong đó có Vit Nam, va đng ý nâng tm mc tiêu ca Sáng kiến H lưu sông Mekong (LMI) đ tăng cường sc mnh chung ca nhóm.

mekong1

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell và các đối tác Việt Nam, Campuchia, Thái Lan tham gia thảo luận trực tuyến về Sáng kiến Hạ vùng Mekong, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan tin hôm 1/7/2020. Photo Twitter EAP Bureau.

"Trợ lý Ngoi trưởng Hoa Kỳ David Stilwell và các đi tác vùng Mekong đng ý nâng cao và m rng nhóm LMI đ phn ánh đy đ hơn các mc tiêu chung và s tham gia hin có ca chúng tôi", B Ngoi giao Hoa Kỳ cho biết trên Twitter hôm 1/7.

Ông Stilwell vừa trao đi trc tuyến vi các đi tác đ tho lun v vic m rng s tham gia ca Hoa Kỳ vào chiến lược chung ca các quc gia h vùng sông Mekong khu vc Đông Nam Á.

"Chúng tôi ủng h các n lc ca khu vc đ chia s trách nhim đi vi sông Mekong theo cách minh bạch và bn vng ; đu tranh chng ti phm xuyên quc gia ; & tăng cường an ninh năng lượng", B Ngoi giao Hoa Kỳ cho biết thêm.

Vào tháng 7/2019 tại Bangkok, trong khuôn kh cuc hp cp B trưởng ca ASEAN, Ngoi trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tuyên b ý đnh đy mnh chương trình hp tác LMI vi Campuchia, Vit Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

mekong2

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (thứ ba từ trái), Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ hai từ phải) tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ở Bangkok, Thái Lan hôm 1/8/2019 trong dịp kỷ niệm 10 năm Sáng kiến Hạ lư u Mekong [ngu ồn : US Embassy in Vietnam]

Dịp này, ông Mike Pompeo lên tiếng ch trích Trung Quc đã xây các đp thy đin trên dòng chính sông Mekong gây nh hưởng nghiêm trng đến các quc gia h ngun.

"Mực nước ca con sông đang mc thp nht trong mt thp k qua, mt vn đ có liên quan đến quyết đnh chặn nước t thượng ngun ca Trung Quc", Ngoi trưởng Pompeo phát biu.

Ông Pompeo cũng nói đến vic Trung Quc cho n mìn, no vét lòng sông, tun tra dòng sông bên ngoài khu vc thuc Trung Quc, tìm cách áp đt các lut l lên vic qun lý dòng sông này.

mekong3

Bản đồ các đập trên sông Mekong.

Sáng kiến H lưu Sông Mekong (LMI) là mt chương trình đi tác đa quc gia do Hoa Kỳ khi xướng năm 2009 nhm thúc đy hơn na hp tác ti tiu vùng sông Mekong.

Chương trình hp tác bao gồm 6 ni dung chính : Nông nghip và An ninh Lương thc, Kết ni, Giáo dc, An ninh Năng lượng, Môi trường và Nước, Y tế, Gii và các vn đ khác.

Mục tiêu ca LMI là h tr xây dng s hiu biết chung trong khu vc v các vn đ này và thúc đy các gii pháp hiệu qu có s phi hp gia các quc gia.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 45 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)