Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/02/2024

‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ có triệt tiêu được tham nhũng ?

Trần Đông A

Nhng đim nhn dưới đây cho thy, ch Nhân ông Trng va sao y bn chính t Nhân, L, Nghĩa, Trí, Tín phương thuc Tp Cn Bình hin đang dùng đ tr liu chng tham nhũng bên Trung Quc là bt kh thi.

nhan1

Hc Trung Quc chng tham nhũng là đi vào ngõ ct, bi vì tt c nhng bài hc Trung Quc truyn cho Đảng cộng sản Vit Nam xưa nay có th nói chưa có bài hc nào thành công.

Báo chí ‘l phi đang tung hô tuyên b ca Tng Bí thư Nguyn Phú Trng công tác đu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc thc hin rt nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình nhưng vn đ răn đe và giáo dc, ngăn nga là chính" lên mây xanh.

Quan đim này đâu có gì mi. C chc năm trước, khi tiếp xúc c tri Hà Ni (tháng 10/2014), ông Trng cũng đã nói : Phi bình tĩnh tnh táo, rt khôn ngoan, có con mt chiến lược. Bác H dy ri, cha ông ta dy ri, đánh con chut đng đ v bình, làm sao dit được chut mà bo v được bình hoa. Tc là phi gi cho được s n đnh đ đt nước phát trin (1).

Cách đây 74 năm, ông H Chí Minh cũng tng đưa ra triết lý dit sâu mi cu được cây trong v x t Đi tá Trn D Châu trước chiến dch Đin Biên Ph (2). T by đến nay dường như vn chưa lp li v án t nào đi vi by sâu tham nhũng ngày càng nhung nhúc, sinh sôi ny n trong lòng chế đ.

Vy mà bn ch Nhân ca ông Trng vn được Tuyên giáo ch đo cho báo chí PR như mt bài thuc ca thn y Hoa Đà tái thế đ cha căn bnh nan y cho chế đ.Bc bài bài thuc bn ch nhân này, thc cht là ‘ông lang Trng đang cho con bnh ung thuc đc, vi hy vng gim đau đ cu bnh nhân. o vng này tht quá hão huyn vì nhiu l.

Th nht, chng nào ông Trng còn mun cu Đng này, cu th chế này bng cách bơm thuc đc liu nh vào con bnh đang hp hi thì đy là liu pháp va không thc cht va nguy him. Ti sao ? Không thc cht là vì, chính bn thân ông Nguyn Phú Trng và Ban Phòng chng tham nhũng trung ương biết rt rõ, tình hình tham nhũng hin nay là vô cùng nghiêm trng. Thm chí là vô phương cu cha, nếu vn dùng nhng liu pháp cũ. Mt by sâu b như thế (t mà cu Ch tch nước Trương Tn Sang dùng), mà ông Tng vi các đng s vn ca bài ca ‘đi cùng năm tháng là giáo dc, ngăn nga là chính thì… hi ôi ! Nó nguy him ch, by sâu b chúng nhn thuc ca các ông. Thm chí cách các ông nhân ái, nhân tình vi thế lc tham nhũng là các ông đang nuôi dưỡng chúng. Va nuôi va chng tham nhũng thì năm tháng nào mi hết tham nhũng, thưa Tng bí thư ?

Th hai, sau nhng v tham nhũng rúng đng chính trường Hà Ni, nhng v tham nhũng mang tính Đng (3), mà Công an Vit Nam vn ngi trương mt ra nhìn ?Trong tình cnh chế đ lâm nguy như hin nay mà ông Tng bí thư li quay v vi Đc tr ca c Khng thì đy là mt tht bi toàn tp ngay t đu. Nhng người như Trương M Lan, Trnh Văn Quyết s cười vào mũi các ông. Mà chng cn đến h, ch my tay cp s, cp ngành ca th đô ngàn năm văn hiến cũng đã dám dõng dc khiêu khích trước Tòa, chng may chúng tôi b đen thì đành ráng chu. Ý nói : Còn các đng chí chưa b l trong đng rơm kia thì các ông đnh x sao ?

Th ba, hc Trung Quc chng tham nhũng là đi vào ngõ ct, bi vì tt c nhng bài hc Trung Quc truyn cho Đảng cộng sản Vit Nam xưa nay có th nói chưa có bài hc nào thành công. Ch cn ông Trng và B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam ‘ôn bài trong mười lăm phút, nhng kinh nghim ca Bc Kinh được cho là sáng giá nht trong lch s mi đây thôi, t chnh phong chnh đng, sa đi l li làm vic, đến ci cách rung đt, t kháng chiến ba giai đon, công xã nhân dân, đến phong trào hp tác hóa, đánh tư sn c min Bc ln min Nam có bài hc nào ‘Đng ta vượt cơ trên ? hay là c Đng ln Dân ta bao phen suýt thân bi danh lit ? y là còn chưa k, nh ‘Đng ta linh hot, du được ‘Đng bn bao đc chiêu ca Cách mng Vit Nam nên chúng ta mi ngoi ngóp cho tn được đến ngày nay. Gii phóng min Nam sát nách ri, ‘Đng bn còn cho tay sai tìm cách thuyết phc Dương Văn Minh cm c, bn s đ quân tiếp vin nhm vch đôi sơn hà mt phen na

Th tư, như FB Trương Nhân Tun t Paris đã ch rõ, dùng ch nhân chng tham nhũng là ông Trng đã đưa Đảng cộng sản Việt Nam đi lc đường. Xưa nay, Đảng cộng sản Việt Nam tng dng ngn c bài phong đ thc. Biết bao nhiêu máu xương nam ph lão u Vit Nam đã đ xung đ đng thc hin được tiêu chí này. Phong kiến đã b bài tr. Thc dân đã b đánh đui. Vn đ là hơn na thế k sau, ông Trng tái dng li mt chế đ na phong kiến, na thc dân. Sai lm ln nht là ch nhân ca ông Trng hóa ra thành phi nhân (4). Không ai đi hô hào đ xương máu ca hàng triu con người đ lt đ mt chế đ. Bây gi li c gng xây dng li mt th chế ging ht như thế, và xem đó là mt "bài thuc" đ cu cơn hp hi ca th chế đó. Tht là quá nghch lý và mâu thun !

Th năm, nhưng là điu quan trng bc nht : Tht bi ca Nguyn Phú Trng vi ch nhân vn mang tính tin đ, tc là ông Trng đã đt cược tht bi trước khi trưng ra gii pháp. Vi nhng thuc tính v li h thng và khng hong trong cu trúc, tham nhũng Vit Nam luôn mang tính bn vng và đi s trong bng Cm nhn Tham nhũng trên toàn cu (5). Nht là trong hoàn cnh hin nay, như Tiến sĩ Nguyn Đc Thành đã phân tích tính cht, quy mô và bài bn ca tham nhng, có th liên tưởng đến s manh nha xut hin bóng dáng mt loi tham nhũng cao cp mà nhiu nước trên thế gii gi là lũng đon nhà nước (state capture). Vi mt quy mô như vy, không loi tr kh năng đây không phi là nhng v vic vi phm lut pháp đơn thun, mà đây là mt quá trình thay đi có ch đích h thng thông tin chính thng và quy đnh hin hành, nhm to cơ chế cho mt sn phm được đưa ra th trường mt cách chính danh và hp pháp (6).

Cui cùng, đc gi có th nghe li Bàn tròn chuyên đ trên Đài VOA ngày 14/2/2024, đ hiu thêm bi cnh ca câu hi : Nay chng tham nhũng bng 4 ch nhân có gii quyết được nghch lý tăng trưởng và tham nhũng ti Vit Nam ? Câu tr li rõ ràng là không th ! Con đường chng và tiêu dit tham nhũng Vit Nam ch duy nht là thay đi th chế. Mà bin pháp duy nht là dân ch, dân ch tng bước mt, tim tiến (Tng bước tr li quyn lc cho nhân dân theo hiến đnh). Trước mt, hãy làm ngay 3 chuyn : Mt, thc hin dân ch trong Đng ri m ra ngoài xã hi đ tìm người tài. Hai, cho báo chí t do vch ra các đu mi tham nhũng. Người dân và mng lưới truyn thông tuy vn b hn chế nhưng du sao cũng là trăm tay nghìn mt. Và th ba, Đng hãy đ cho xã hi dân s hot đng li bình thường. Làm được 3 vic này, Đng s chng được tham nhũng mà vn gi được quyn lc. Dân ch hóa trong đi sng xã hi, cái gì dân làm được thì đ dân làm đ phát huy sc mnh ni lc. Phi cho phép t do báo chí đ góp phn thanh lc tìm người tài và ngăn nga tham nhũng (7).Vi chế đ đ o tc thì không có cách gì chng và trit tiêu được tham nhũng.

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 18/02/2024

Tham kho :

(1) https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/4-chu-nhan-trong-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-1137475.ldo#&gid=1&pid=1

(2)https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_D%E1%BB%A5_Ch%C3%A2u .

(3) https://www.voatiengviet.com/a/chuyen-bay-giai-cuu-va-tham-nhung-co-tinh-dang-/7204626.html ;

(4) https://baotiengdan.com/2024/02/14/chong-tham-nhung-bang-chu-nhan/

(5) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-64449501

(6) https://thesaigontimes.vn/nhan-vu-kit-xet-nghiem-nghi-ve-hinh-thuc-tham-nhung-cao-cap/

(7) https://www.voatiengviet.com/a/7485802.html

********************************

Đọc thêm

Chống tham nhũng bằng chữ "nhân" ?

Trương Nhân Tuấn, 15/02/2024

Hôm qua coi trực tiếp trên Kênh YouTube của VOA nói về chủ đề "chống tham nhũng bằng chữ nhân". Chương trình rất thú vị, bà con ai chưa coi thì nên coi để biết.

trong1

Theo tôi thấy qua vụ chống tham nhũng, ông Trọng đã đưa đảng cộng sản Việt Nam đi lạc đường. Đảng cộng sản Việt Nam dựng ngọn cờ "bài phong đả thực". Biết bao nhiêu máu xương nam phụ lão ấu Việt Nam đã đổ xuống để đảng thực hiện được tiêu chí này. Phong kiến đã bị bài trừ. Thực dân đã bị đánh đuổi. Vấn đề là 1/2 thế kỷ sau ông Trọng tái dựng lại một chế độ nửa phong kiến, nửa thực dân.

Người trong đảng với nhau ông Trọng chống tham nhũng bằng "đức trị". Tức chống tham nhũng bằng một phương cách của chế độ phong kiến đã bị bài bác.

Tôi thấy, nếu các phương cách xây dựng xã hội của phong kiến là hữu hiệu, thì không bao giờ chế độ phong kiến bị sụp đổ một cách dễ dàng như vậy.

Câu hỏi ray rức phải đặt ra, đổ máu xương ra lật đổ làm chi bây giờ phải xây dựng lại chế độ phong kiến để bài trừ tham nhũng ?

Chữ "nhân" của ông Trọng hóa ra là phi nhân. Không ai hô hào đổ máu hàng chục vạn người để lật đổ một chế độ. Bây giờ lại cố gắng xây dựng lại chế độ đó, xem đó là một "tiêu chuẩn" để chống tệ nạn của chế độ.

Không thể nào "phi nhân" hơn, phải không ?

Nếu ta so sánh luật pháp dưới thời Pháp thuộc và thời cộng sản hiện nay. Ta thấy rằng người Pháp không bị luật lệ bản xứ ràng buộc. Người Pháp phạm tội sẽ bị xét xử theo luật của mẫu quốc. Đảng viên cộng sản cũng như thực dân. Đảng viên chỉ có thể bị đưa ra tòa xét xử như dân thường chỉ khi người này bị tước đảng tịch. Ngoài ra bản án dành cho đảng viên hoàn toàn khác với một bản án dành cho dân thường, cùng phạm vào một tội.

Phê phán thực dân bóc lột xương máu người dân. Phê phán thực dân xử tội dân bản xứ bằng nghị quyết chớ không bằng luật lệ. So sánh lại, ta có thấy khác biệt giữ hai chế độ thực dân và cộng sản hiện thời hay không ?

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 15/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A, Quốc Phương,Trương Nhân Tuấn
Read 360 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)