Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/03/2017

Đài Loan có thách thức mới với Bắc Kinh

Ralph Jennings

Các kế hoch tăng cường thao dượt quân s trên bin Đông có nhiu tranh chp ch quyn phía tây nam ca Đài Loan có th đy quc đo này dn sâu hơn vào mâu thun vi Trung Quc.

dailoan1

Tàu tuần duyên, trái, và tàu ch hàng Đài Loan tham gia mt cuc din tập tìm kiếm và cu h bin Đông, 29/11/2016.

Tổng thng Đài Loan Thái Anh Văn đang mo him vi mt thách thức mới đi vi Bc Kinh bng cách đy mnh kh năng quân s đ bo v lãnh th ca h trên Bin Đông có nhiu tranh chp ch quyn.

Bộ trưởng Quc phòng Phùng Thế Quan nói vi Quc hi ti Đài Bc hi tun trước rng hi quân ca Đài Loan, nước b cô lp về ngoại giao tuyên b ch quyn đi vi toàn b vùng bin và đang kim soát lãnh th ln nht trong đó, s tăng cường tun tra trong vùng bin rng 3,5 triu km vuông trong bi cnh sc mnh quân s ca Trung Quc ngày càng tăng. B trưởng Phùng cho biết hải quân cũng sẽ thao dượt chung vi không quân.

Ông nói thêm rằng hi quân s tăng cường tun tra thường xuyên hơn trên Bin Đông, và s din tp cu h nhân đo và bo v tàu thuyn đánh cá và vn ti ca Ðài Loan. Mt tàu khu trc trng ti 1.000 tn tham gia tuần tra đ bo v tàu thuyn ca Đài Loan.

Các chuyên gia lo ngại rng vic Ðài Loan s dng quân đi đ tiếp cn vi vùng bin giàu tài nguyên phía tây nam ca nước này có th khiến Bc Kinh gin d trong lúc quan h gia hai bên đang căng thng, còn Ðài Loan có ít sự h tr t bên ngoài.

Nhà phân tích Ross Feingold của Vin tư vn chính tr M có tr s ti Đài Bc cho biết :

"Đáp lại vic này, nếu Trung Quc có hành đng gì đó trên bin Đông, như thao dượt quân s, đưa tàu bè qua li, thì đó ch là mt s thay đi nh đi vi hin trng.

Như
ng nếu Trung Quc mun th hin không hài lòng đi vi Đài Loan, h có th tiến hành cuc thao dượt nhiu hơn na quanh đo Đài Loan như h đã làm hi gn đây, cho dù Đài Loan không thc s liên quan ti các tranh chp trên Bin Đông".

Trong tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, tàu sân bay của Trung Quc đã lượn quanh Đài Loan, và tun trước Bc Kinh đã bay máy bay quân s vào vùng bin gn qun đo bên ngoài Nht Bn và phía đông ca Đài Loan. B Quc phòng Ðài Loan đã theo dõi c 2 đng thái này.

dailoan2

Tàu nạo vét ca Trung Quc trong vùng bin quanh đo Đá Vành Khăn, thuc qun đo Trường Sa Bin Đông, 21/5/2015.

Bắc Kinh tuyên b ch quyn đi với khong 95 phn trăm din tích Bin Đông. K t năm 2010, Trung Quc đã khiến Đài Loan cũng như 5 nước Đông Nam Á có tranh chp ch quyn lãnh hi bin Đông gin d bng vic san lp các đo trước đây không có người , xây dng căn c quân s trên đó và đưa tàu thuyn ca h vào các vùng tranh chp.

Các nước Đông Nam Á như Vit Nam và Philippines có th s dng quan h ngoi giao chính thc vi Trung Quc đ đàm phán tha thun. Nhưng Trung Quc tuyên b Đài Loan là mt phn ca lãnh th Trung Quc, mc dù Đài Loan đã t tr k t nhng năm 1940. S ly gián đó đã chn đng mi mi quan h ngoi giao chính thc.

Đài Loan, bị Trung Quc bao vây trong 7 thp k, khiến đo quc này không có mt mi quan h ngoi giao nào châu Á. Bà Thái đã có cuc nói chuyện ngn gn v an ninh vi Tng thng M Donald Trump vào tháng 12 va qua, nhưng Tng thng Trump đã không đưa ra du hiu h tr nào.

Cuộc đi thoi Trung Quc-Đài Loan không chính thc kéo dài 8 năm đã kết thúc sau khi bà Thái nhm chc vào tháng 5 năm ngoái với mt nhim v phi thn trng hơn đi vi Bc Kinh. Theo ông Jonathan Spangler, giám đc ca vin nghiên cu bin Đông có tr s ti Đài Bc, Trung Quc cũng đã "t chế không quy nhiu" ngư dân Đài Loan vào thi đim đó.

Ông nói thêm rằng vic liên hệ vi các nước khác trên bin "có th cho Bc Kinh lý do đ can thip bng mt cách thc có th gây phương hi đến li ích ca Đài Loan".

Nhà nghiên cứu Liu Fu-kuo v quan h quc tế ti Đi hc Quc gia Chengchi Đài Bc nói rng t mâu thun hin nay gia Trung Quc và Ðài Loan, Bc Kinh có th biến thành mt phn ng đi vi hot đng ca Đài Loan trên bin.

Ông Liu nói tại mt din đàn tin tc hôm th Sáu rng : "Tng thng Thái Anh Văn, cho dù các quan chc cp cao đã nói rt nhiu v các đim khác nhau trong chính sách Bin Đông, mi khi đ cp ti chuyn này, bà đu nói rng không có s thay đi".

Nhà nghiên cứu này nói : "Và đây là chính sách mà chính ph ca chúng tôi đang thc hin. Tôi hy vng bà (Thái) s không thay đi bt kỳ điu gì, bi vì nó có s liên kết cht ch hơn các mi quan h xuyên eo bin".

Đài Loan hiện kim soát Ba Bình, hòn đo lớn nht trong qun đo Trường Sa, và mt bãi cn gn đó. Ba Bình được xây dng phát trin mnh mt cách bt thường, vi mt cơ s tun duyên, các thiết b nghiên cu khí tượng và mt h thng pin mt tri.

Tuy nhiên, bà Thái đã không tỏ ra du hiu nào cho thy Ðài Loan tìm cách m rng vic kim soát trên vùng bin giàu thy sn, nhiên liu hóa thch là mt hi l quan trng.

Theo các học gi, tng thng Đài Loan cui cùng có th tiếp bước người tin nhim với các d án được phát trin trên đo Ba Bình như sn xut đin mt tri, nghiên cu bin và cu tr nhân đo. Cu Tng thng Mã Anh Cu, có nhim kỳ t 2008 ti năm ngoái, đã theo đui nhng chương trình mà B Ngoi giao ca ông gi là "quyn lc mm" của Đài Loan, trong khi vẫn gi hòa bình vi Trung Quc.

Bộ Ni v ca bà Thái cho biết vào tháng 8 h đã nhm mc tiêu đến vic đt các cơ s quan sát trên đo Ba Bình và theo đui hp tác toàn cu v các vn đ biến đi khí hu. Trong tháng mười mt, đi tuần duyên và B Quc phòng công b các kế hoch cho các cuc thao dượt cu tr "nhân đo" xung quanh đo.

Nhưng đo Ba Bình, có chiu dài 1.400m và rng 400m, vn do "các quân nhân được rèn luyn vi k năng cao" qun lý, theo cu B trưởng Quc phòng Andrew Yang.

Ông Yang nói với din đàn tin tc hôm th Sáu rng : "Cách tiếp cn chính là làm thế nào đ tn dng đy đ quyn lc mm ca chúng ta trên qun đo Trường Sa thay vì tăng cường các căn c quân s. Trong tương lai, tôi nghĩ rng cách làm này s ngày càng được nâng cao, đc bit là các hot đng nghiên cu hi dương".

Ralph Jennings

Nguồn : VOA, 07/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ralph Jennings
Read 661 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)