Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/03/2017

Vì sao giới chóp bu Việt Nam vồ vập ‘kênh Nhật’ ?

Phạm Chí Dũng

‘Biểu tượng cao’

Cuối tháng 2/2017, mt hin tượng chính tr được xem là đc bit đã din ra : Nht hoàng và Hoàng hu sp ti Hà Ni trong chuyến thăm ln đu và được xem là có tính "biu tượng cao".

nhat1

Không còn hoài nghi gì nữa, gii lãnh đo ca nn kinh tế đã suy thoái đến năm th chín liên tiếp đang hết sc chuyên tâm và kỳ vng vào "kênh Nht".

Tính biểu tượng đó đã th hin bng biu tượng nhân s đón tiếp Nht hoàng và Hoàng hậu ngay ti sân bay Ni Bài : Đng Th Ngc Thnh - cp phó ch tch nước.

Tính biểu tượng đó li càng cao nếu ta so sánh : khi Tng thng Mỹ Barack Obama đến Vit Nam vào tháng 5/2016, ông đã ch được cp th trưởng ngoi giao Vit Nam "ra đón đoàn".

Dĩ nhiên, về mt cp và hàm, th trưởng ngoi giao không th bng vai phi la vi phó ch tch nước.

Cho dù Obama đã quyết đnh mt c ch thân ái chưa tng có dành cho Hà Nội : d b hoàn toàn lnh cm bán vũ khí sát thương…

Còn người Nht li chưa tng có cái quyn cm vn Vit Nam v vũ khí sát thương hay kinh tế.

Người Nht ch cùng màu da vàng vi người Vit, tinh thn Đi Đông Á mà mt s nhân sĩ Vit ngưỡng m và mt s chính khách Vit đang nhc li. Cùng ODA.

Phải có nhng tính cách đc biệt và đim chung đc bit gia hai dân tc…

Cho dù truyền thông ti Vit Nam mô t chuyến thăm ca Nht hoàng Akihito và Hoàng hu không mang tính cht chính tr hay thúc đy kinh tế mà mang ý nghĩa giao lưu hu ngh gia hai quc gia, nhưng mt cu đi sứ Vit Nam ti Nht Bn là ông Nguyn Phú Bình li mô t : "Nht hoàng và Hoàng hu đi thăm nước nào thì hn là nước đó phi có quan h đc bit lm".

"Quan hệ đc bit" như thế nào ?

Đó là một n ý mà gii phân tích chính tr và phân tích kinh tế đương nhiên muốn m x.

‘Đặc bit’

Vào tháng 6/2016, nhân vật va nhận chc v th tướng Vit Nam là ông Nguyn Xuân Phúc đã đi Nht đ d Hi ngh G7 m rng. Theo mt s tin tc t gii ngoi giao, ông Phúc đã mi Nht hoàng thăm Vit Nam "vào mt thi đim thích hợp".

Song chính vào khi đó, một s trong gii phân tích kinh tế đã t ra khá đng thun trong nhn đnh rng tân th tướng Vit Nam dường như đã không rơi vào hoàn cnh thích hp đ lãnh nhim chc v th tướng. Sau nhiu năm êm làm cp phó cho Th tướng Nguyn Tn Dũng, ông Phúc đang phi gánh quá nhiu khó khăn kinh tế và xã hi - di ha t thi chính ph trước. Cùng lúc, ông Phúc phi đi phó vi không ít đi th chính tr đã l din hoc còn chìm n nhưng đu "t ra nguy him". Thành công hay tht bại chính tr ca Th tướng Phúc s tùy thuc phn ln vào nhng chuyến công du đi ngoi đ làm sao vay được tin và xin được vin tr không hoàn li.

Nhật Bn li là quc gia t ra hào phóng nht trong chính sách cung cp vin tr ODA cho Vit Nam. T năm 1992 khi cơ chế ODA được Nht ni li vi Vit Nam, cho ti nay Nht đã cung cp cho Hà Nội khong 25 t USD. Ngay vào thi gian nhng năm 2015 và 2016 khi các ch n ln nht ca Vit Nam là Ngân hàng thế gii, Qu tin t quc tế, Ngân hàng phát trin Á châu đng lot tuyên b Vit Nam không còn được vay tín dng vi lãi sut ưu đãi và thi gian ân hn k t tháng 7/2017, Nht Bn vn "trung thành" vi Vit Nam khi tiếp tục đu đn rót vào nước này t 1 - 1,5 t USD hàng năm cho các công trình xây dựng h tng cơ s.

Nhật Bn cũng là quc gia có lượng đu tư đ vào Vit Nam khá ln và n đnh cho ti nay, bt chp hin tượng mt s công ty bao gm c doanh nghip M đang bắt đầu rút vn đu tư khi Vit Nam.

Không loại tr do mi quan hc bit" về kinh tế và vin tr như thế, vào tháng 4/2016 ln đu tiên 3 tàu chiến Nht đã cùng tp trn vi Hi quân Vit Nam ngay ti khu vc bin Đà Nng, đ sau đó tàu Nht nghim nhiên tiến vào cng Cam Ranh mà nghe nói th tc vào cng đã được phía Vit Nam đơn gin hóa so vi tàu M cũng vào Cam Ranh…

Còn hiện thi, cn nhìn nhn mt s tht mà có l gii tuyên giáo đng Vit Nam chng h mun đ đng : Nht hoàng và Hoàng hu thăm Hà Ni trong bi cnh Vit Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế th 9 liên tiếp, n xu ngp đu còn n công phi mã đến 210% GDP, ngân sách có nguy cơ cn kit, trong lúc các kênh "ngoi vin" gn như đóng li. Ngay c Hip đnh TPP mà gii lãnh đo Vit Nam tng c công trông đi đ được "tăng 25% GDP" cũng gn như tan v. Trong khi đó, một hip đnh khác - Hip đnh t do thương mi gia Vit Nam và Liên minh châu Âu - cũng chưa ti đâu, cho dù đã được ký kết t cui năm 2015. Nghe đâu Ngh vin châu Âu còn đang cân nhc có nên thông qua vic trin khai hip đnh này hay không khi chính quyền Vit Nam vn thng tay đàn áp nhân quyn.

‘Một đng thng lĩnh’

Không khó hiểu là Nht hoàng và Hoàng hu đã được chào đón nng nhit bi gii lãnh đo Vit Nam. "Biu tượng" bi dàn nhân s đón tiếp không ch cp phó ch tch nước ti sân bay, mà tiếp đó có mt gn hết nhng chóp bu Vit Nam như Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Ch tch nước Trn Đi Quang và c "tng bí thư và phu nhân".

Cũng sẽ không khó hiu nếu sau chuyến thăm ca Nht hoàng, chính ph Nht s ni tay cp vn ODA nhiu hơn cho Việt Nam. Nhưng có l ch yếu vn là chi cho các công trình h tng cơ s, cho dù đây là khu vc mà gii quan chc "ăn ca dân không cha th gì" Vit Nam đã có tích t quá nhiu kinh nghim "nut 50%" t thi PMU18 năm 2008 đến nay.

Nhưng cũng không loi tr kh năng người Nht còn hào phóng hơn vi mt khon vin tr không hoàn li dành cho "ci cách th chế" Vit Nam. Hình như không phi ngu nhiên mà sau chuyến công du Nht ca Th tướng Phúc vào tháng 6/2016, mt s cơ s nghiên cứu ca Vit Nam bt đu đ cp và thm chí còn xut bn n phm sách như th c súy cho mô hình "mt đng thng lĩnh" ca chính trường đa đng Nht đã đt được n đnh và thành công trong nhiu năm qua. Còn trước chuyến thăm Vit Nam ca Nht hoàng, ch thuyết chính tr đó li được nhc li vi tn sut dày đc hơn…

Nếu không th tr thành "nước Nga ca Putin", có l mô hình "mt đng thng lĩnh" ca người Nht s biến thành kỳ vng cui cùng ca không ít người trong gii chóp bu Vit.

Đồng minh và li thoát

Sẽ là xúc phm thái quá nếu c luôn cho rng đi vi gii lãnh đo Vit, tin mi là tt c. Hoàn cnh mi tư duy mi. T sâu thm trong tâm thc mt b phn ca gii chính khách Vit Nam, không ch tin mà còn như đang tri dy nhu cu "đng minh vi Nhật".

Không phải vô c mà gn đây Vit Nam li quyết đnh vay na t USD tín dng ca n Đ đ trang b vũ khí. Nht Bn li là quc gia đi din cho vòng cung quân s Đông Bc Á mà Trung Quc luôn e ngi. Thế thì, Trung Quc có dám đánh Vit Nam không, nếu trong tương lai không quá xa s hình thành mt kiu liên minh quân s Nht - Vit - n và có th c Australia ?

Và dù luôn quan niệm "chơi vi Nht d hơn chơi vi M", gii ngoi giao Vit Nam vn tha hiu rng Nht li là mt đng minh quân s ca Hoa Kỳ.

Nếu kch bn "đng minh vi Nht" có nét hin thc, có thể đó s là li thoát cho dân tc Vit trước Trung Quc. Và cũng là li thoát cho mt b phn trong gii chóp bu Vit trước nhân dân.

Phm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 10/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 590 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)