Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/03/2017

Bầu cử Pháp - Đảng Cộng hòa trước thảm họa Titanic

Bùi Tín

Cuộc bu c tng thng Pháp đang bước vào hip cui vô cùng căng thng, vi nhiu màn bi hài kch. Cui năm qua, qua cuộc bầu c sơ b, đng Xã hi đã c đi biu ca mình đ vào vòng cui vào tháng 4 và tháng 5/2017, là ông Benoit Hamon 50 tui, vn là th tướng dưới thời Tng thng François Hollande. Cánh hu và cánh trung qua bu c sơ b cũng c ra đi biu ca mình là ông François Fillon từng là th tướng dưới thi Tng thng Nicolas Sarkozy. Trong khi đó ông Emmanuel Macron, 38 tui, nguyên b trưởng kinh tế tuyên b lp Phong trào "En marche" (Hành quân), không t mà cũng không hu, ra ng c, trong khi các nhân vt rất đáng chú ý là Tng thng Hollande không ra ng c, còn nguyên Tng thng Sarkozy và nguyên Th tướng Alain Juppé ra ng c đu b loi ngay t vòng đu ca các đng hu và trung ngày 20/11/2016, do b ông Fillon vượt qua.

baucu1

ng c viên François Fillon ca đng Cng Hòa phát biu tại mt cuc mít tinh Paris, ngày 5/3/2017.

Cuộc bu c vòng cui s din ra ngày 23/4/2017, gồm có các ng c viên François Fillon ca đng Cng Hòa, Benoit Hamon ca đng Xã hi, Emmanuel Macron ca Phong trào Hành quân, bà Marie le Pen ca đng Quc gia, Jean-Luc Mélenchon ca đng cánh T... và mt vài ng c viên khác ít nh hưởng. Nếu cuc bu này không có ai đt trên 50% s phiếu bầu thì cuc bầu cui cùng s din ra ngày 7/5/2017 đ chn 1 trong 2 người có nhiu phiếu nht trong cuc b phiếu ngày 23/4. Người thng s là tng thng mi ca nước Pháp.

Trong tháng 11/2017, đa số dư lun và các cuc thăm dò dư lun đu cho rng cuc đ sc cui cùng s là cuộc đ sc gia bà le Pen và ông Fillon hoc là gia bà le Pen và ông Macron. Và bà le Pen s thua, có nhiu kh năng ông Fillon s thng.

Thế nhưng đu tháng 12/2017, báo le Canard enchainé đăng tin động tri v chuyn nguyên th tướng và nguyên đi biu quc hi Fillon đã tham ô mt s tin ln gn 1 triu Euro dưới danh nghĩa tr ph cp cho nhng tr lý ca mình gm có v và 2 con, mà nhng người này không h đến cơ quan để làm vic, thường gi là "làm vic ma trơi" (emploi fictif). Tòa án và ngành tư pháp đã vào cuc, m nhiu cuc điu tra, xem xét các h sơ cũ, cho biết s có th truy t ra trước tòa và x lý theo lut.

Thái độ ca ông Fillon trước các cáo buc trên là bác bỏ mi li lên án, nhưng không th t chy ti hoàn toàn. Ông nhn mt s thiếu sót là tr li chm tr và xin li nhưng cho rng ông là người trong sch trong sut 36 năm cm quyn, ông tuyên b ch b cuc tranh c khi b đưa ra trước tòa án, sau lại tuyên b ch b cuc khi b tòa án tuyên án do phm lut.

lun xã hi ngày càng nghi ng, t l tín nhim ca ông do các hãng thăm dò đưa ra gim t gn 50% xung dưới 20%. Chc chn ông s b loi ngay t ngày đu ca vòng cui ngày 23/4 ti. Công luận Pháp cho rng cái vng v ca ông Fillon là đã xúc phm ngành tư pháp, hô hoán lên rng ông ta là nn nhân ca mt cuc đo chính mang tính cht ni chiến, mt cuc chơi xu do cánh t ca ông Hollande dng lên, mà không đưa ra được bng chng nào. Trên Facebook, truyền đi kiến ngh mang hàng chc ngàn ch ký đòi ông Hollande phi hoàn li gn mt triu tin tham ô và đòi tòa án cn x lý đến cùng. Tt c công lun và thăm dò đu cho rng nếu ông Fillon hiu rõ tình hình, t nguyn rút lui và t nguyn nhường ch cho ông Juppé thì ông Juppé s thng ngay t cuc bu ngày 23/4, và chc chn s trúng c trong cuc bu cui ngày 7/5/2017. Ông Juppé và lãnh đo đng Cng hòa cũng ch mong ch điu y t ông Fillon, hy vng thái đ có công tâm, t nguyn của ông Fillon, nhưng điu này đã không xy ra, vì ông Fillon vn còn quá ư o tưởng t tin v cá nhân mình. Phn ln ban lãnh đo đng Cng hòa cũng c thuyết phc ông Fillon nên vì đi cuc, vì li ích ca đng Cng hòa mà nhường ch cho ông Juppé, hoc là nhường cho ông François Baroin, 52 tui, nguyên b trưởng kinh tế. Cái kt ca đng Cng hòa là đng không có quyn ép cá nhân đng viên phi phc tùng đa s trong đng, vì theo Hiến pháp và th l bầu c đây là quyn bt kh xâm phm ca tng công dân, không một t chc nào có quyn vượt qua. Hoàn toàn không như dưới chế đ đc đoán phn dân ch, đng quyết theo đa s là mi đng viên buc phi tuân theo.

Ngày 5/3, Ban vận đng bu c ca ông Fillon tổ chức một cuc mít tinh ln gia Paris qung trường Trocadéro đ ng h ông Fillon. Ông Fillon càng t tin tuyên b mnh m, dù thế nào cũng không b cuc. Mt cuc hp ca ban lãnh đo đng Cng hòa đành phi theo và trong cơn bế tc đành kêu gi s tp hp mi sau lưng ông Fillon, mt ngh quyết cực chẳng đã, đy đng cay và hu qu khôn lường. Báo Huffington Post nhận đnh đây là mt cuc t sát tp th ca đng Cng hòa, có th ví vi cuc đm tàu bi đát ln nht thế k ca tàu vin dương hin đi mang tên Titanic tháng 4/1912 gây nên cái chết tp thể rùng rn t t ca hơn 1.500 con người.

Chính vì vậy mà bi kch và ác mng ca ông Fillon và ca đng Cng hòa Pháp chưa chm dt mà còn trm trng hơn. S cng ci ra v vng vàng nhưng cng đu, cá nhân, bướng bnh ca ông Fillon không chc gì mang lại kết qu tt đp như mong mun.

Theo thăm dò mới nht đáng tin cy chiu 7/3, trong cuc b phiếu vòng cui, ngày 23/4 ti, bà Le Pen s dn đu vi t l 36%, ông Macron th nhì vi 25%, ông Fillon th 3 vi 19%, ông Hamon ch đt 13% và ông Mélenchon 12%. Hầu như chc chn ông Fillon sẽ b loi. Trong cuc b phiếu chót ngày 7/5 hu như chc chn ông Macron s trúng c. Phong trào "Hành quân" ca ông ch vài tháng đã có 97.000 người tham gia, phn ln là tui tr và trí thc. Mt nhân vt không thuc phe tả cũng chng thuc phe hu, ông t nhn phong trào này là ca chung người Pháp, t t sang hu.

hi cui cùng ca đng Cng hòa và ông Fillon là kêu gi s hu thun ca đng Liên minh Dân ch Đc lp ca Christine Lagarde và Jean-Louis Borloo, thuộc cánh trung, nhưng các v này đã làm ngơ khi thy con tàu Cng hòa đang đm. Cn ch rõ thêm là ông Fillon ch trương thân thin vi nước Nga ca ông Putin trong chính sách đi ngoi.

Chỉ còn hơn 40 ngày đến vòng b phiếu quyết đnh. Ông Fillon kiên trì tổ chc các cuc din thuyết khp nơi. Nhưng so sánh lc lượng hin nay là hu như c đnh, khó có th đi khác. Có nhiu kh năng là ông Macron, nhà nghiên cu 38 tui, ng c viên tr nht, ít người biết đến, người xóa b ranh gii t hu, trung, s trúng cử, đy lùi kh năng trúng c ca bà le Pen thuc phe cc hu, con người mà các nhà dân ch và nhân dân Pháp rt e ngi và đ phòng. Các hãng thăm dò cho biết t l người đi b phiếu vòng cui s thp, vì cht lượng tranh c thp, các chương trình ná ná như nhau, không có s la chn hay ho, lý thú, b vướng vào các nhược đim tư cách cá nhân, khiến các c tri chán ngán.

Xem ra đảng Cng hòa là đng ni tri nht t nn cng hòa th V sau Thế chiến II, vi các Tng thng Charles de Gaulle, George Pompidou, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac và Sarkozy đang lâm vào thế yếu chưa tng có. Đng Xã hi là lc lượng th 2 vi 2 Tng thng Mitterrand (3 khóa) và Hollande cũng lâm vào khng hong sâu sc. Phong trào "Hành quân" ca ông Macron bao gm c t, hu và trung có thể m ra mt thi kỳ chính tr mi cho nước Pháp chăng ? Ta hãy ch kết qu cui cùng vào ti 7/5 ti.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 11/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 545 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)