Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/03/2017

Vụ Trịnh Văn Chiến - Quỳnh Anh và sự kiểm soát quyền lực dưới chế độ cộng sản

Lê Anh Hùng

Từ chuyn mt ‘hot girl’ x Thanh…

Một vài tun nay, dư lun trong nước li bàn tán xôn xao v câu chuyn liên quan đến bà Trn Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Qun lý nhà và Th trường bt đng sn, S Xây dng Thanh Hóa.

quynh1

nh chp màn hình t trang Đt Vit v bài viết "Bí thư Trnh Văn Chiến lên tiếng v Trn Vũ Quỳnh Anh".

Cách đây sáu tháng, khi báo chí "lề dân" đăng ti nhng thông tin nhy cm rng "hot girl" s hu nhiu tài sn khng này là "b nhí" ca Bí thư Tnh y Thanh Hóa Trnh Văn Chiến và đã có con riêng vi ông ta, c Bí thư ln Phó Bí thư Thường trc Tnh y Đ Trng Hưng đu công khai lên tiếng bác b. Thm chí, Tnh u Thanh Hóa còn gi công văn lên Ban Tuyên giáo Trung ương và B Thông tin - Truyn thông đ ngh x lý nhng thông tin "sai s tht" v Bí thư Tnh y trên "các blog, mng xã hi phn đng".

Tuy nhiên lần này câu chuyn v bà Quỳnh Anh li được chính báo chí "l đng" khơi mào. Mt lot t báo đãđưa tin  về s thăng tiến "quá thn tc", "ch có thn tiên mi làm được" ca người đp x Thanh. Thiên h thì kháo nhau rng vic "hot girl" Quỳnh Anh b bêu danh trên báo chí chính thng là du hiu cho thy không ch Bí thư Thanh Hóa Trnh Văn Chiến b tn công, mà quan trng hơn là thế lc nào đó hu thun cho ông ta trung ương.

…đến vn đ quyn lc trong xã hi

Các nhân vật dính dáng đến câu chuyn bà Quỳnh Anh cùng có chung mt đc đim : h là nhng k lm dng quyn lc mà h thng hin hành đã trao cho h theo cách này hay cách khác.

Quyền lc là vn đ căn ct nht trong xã hi loài người, vì con người v bn cht là mt sinh vt chính tr, như Aristotle đã nói cách nay hơn hai ngàn năm. Chính vì vy, mc đ thành công ca vic gii quyết vn đ quyn lc trong xã hi quyết đnh mức đ phát trin ca xã hi đó. các quc gia dân ch, quyn lc không b tp trung mà được phân tán trong xã hi. Không mt người hay nhóm người nào được phép nm gi quyn lc tuyt đi so vi người khác hay nhóm người khác. Quyn lc nhà nước được kim soát nh đnh chế tam quyn phân lp và được giám sát bi các quyn lc khác trong xã hi : báo chí, xã hi dân s, giáo hi, đng phái, v.v. Nh x lý tt vn đ quyn lc, đc bit là vic kim soát quyn lc nhà nước, nên nhìn chung các nước dân ch đu phát trin lành mnh.

các chính th đc tài thì ngược li. Quyn lc trong xã hi luôn b thâu tóm vào trong tay mt cá nhân hay mt nhóm thiu s, mà các quc gia cng sn là Đng Cng sn. Các nhà lãnh đo cng sn Vit Nam, chng hn, thường trưng câu thần chú "tăng cường s lãnh đo ca đng" đ bin minh cho vic tp trung quyn lc vào tay mình, k c trong lĩnh vc… sinh đ.

Cuối thế k 19, triết gia chính tr người Anh Lord Acton đã đúc kết : "Quyn lc dn đến tha hóa. Quyn lc tuyt đi dn đến tha hóa tuyt đi". Nhng gì din ra trong các xã hi cng sn thế k 20 đã chng minh cho nhn đnh đó. S tha hóa ca quyn lc tuyt đi trong tay Đng Cng sn khiến các quc gia cng sn suy thoái toàn din, xã hi ri ren và cui cùng đi đến chỗ sụp đ. Đó là nhng gì đã xy ra Liên Xô và các nước cng sn Đông Âu trước kia, và đang din ra nhúm quc gia cng sn còn li trên thế gii, trong đó có Vit Nam.

…và cái gọi là ‘lng cơ chế, pháp lut’ ca ông Nguyn Phú Trng

Vụ lùm xùm Trn Vũ Quỳnh Anh – Trịnh Văn Chiến xy ra cùng thi đim vi v thông tin v nhng tài sn khng ca Ch tch UBND Thành phố Đà Nng Huỳnh Đc Thơ b phơi bày trên báo chí nhà nước, hay vic mt s quan chc cao cp b nêu đích danh trong v bê bi MobiFone mua AVG ca anh em nhà Phạm Nht Vũ - Phm Nht Vượng. Hi ngh Trung ương 5 khóa XII đang đến gn, vì thế không khó đ nhn ra đây là nhng màn "so đu" gia các phe phái trong đng trước thm mt hi ngh mà người ta d đoán là s chú trng đến vn đ nhân s cp cao.

quynh2

Chỉ với mức lương khoảng 60 triệu/ năm (tương đương 2.600 Mỹ kim/năm) nhưng cô Trần Vũ Quỳnh Anh có thể tậu được chiếc xe Cadillac hàng trăm ngàn Mỹ kim. Ảnh: Internet

Khi các quyền lc nhà nước là lp pháp, hành pháp và tư pháp đu nm trong tay Đng Cng sn và các quyn lc xã hi khác thì b h thao túng, khng chế hoc vô hiu hóa, vic quyn lc nhà nước b lm dng là kết cc tt yếu. Dĩ nhiên, nhng k lm dng quyền lc kia hu như 100% là đng viên cng sn. Trong bi cnh đó, s đu đá gia các phe nhóm trong đng, th hin qua các v lùm xùm vừa nêu, gn như là cơ chế hu hiu nht đ kim soát quyn lc trong tay h.

Tuy nhiên, như chính Tổng bí thư Nguyn Phú Trng từng hn nhiên tha nhn : "Chng tham nhũng khó vì ta t đánh ta", các cuc "so găng" gia các phe phái trên đu trường chính tr nhiu lm cũng ch dn đến kết cc "trâu bò húc nhau rui mui chết". Các "đu s" luôn quán trit tinh thn "đánh chut đừng để v bình" mà người đng đu Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên nhc nh. Nguyn Vit Tiến b mt chc Th trưởng B Giao thông Vn ti nhưng k che chn cho ông ta là Nông Đc Mnh vn an v trên chiếc ghế Tổng bí thư. "Gã đu bc" Nguyn Đc Kiên phi lãnh án 30 năm tù, nhưng "ông trùm" đng sau lưng ông ta là "đng chí X" vn bình an vô s. Hà Văn Thm b bt và đi mt vi bn án lên ti 30 năm tù nhưng quan thy ca anh ta là Nguyn Sinh Hùng ch chu ri khi chiếc ghế Chủ tịch quốc hội khi hết nhim kỳ. Trnh Xuân Thanh bị truy nã ri truy t ra toà, nhưng trong s nhng k đ đu cho ông ta ch có Vũ Huy Hoàng là b "cách" cái ‘chc danh’ "nguyên B trưởng B Công thương" (!).

Trong cuộc tiếp xúc c tri ti Hà Ni ngày 17/10/2016, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã ví von là để kim soát quyn lc thì phi "nht quyn lc vào trong lng cơ chế, pháp lut". Dưới chế đ xã hội chủ nghĩa "dân ch gp triu ln tư bn", Đng Cng sn va là hin thân ca quyn lc va là hin thân ca pháp lut. Vì vy, câu nói đó nếu không phải là trò lừa bp thì cũng th hinsự hoang tưởng đin hình ca quyn lc .

Với quyn lc gn như không b kim soát, gii "công bc" cng sn sn sàng dm đp lên thứ "pháp luật" do chính h nn ra đ vơ vét ca ci, m hôi xương máu ca nhân dân. Và cho dù xung đt gia các băng nhóm hành ngh cướp bóc là điu không tránh khi, h cũng luôn nêu cao ý thc "gi bình" đ tiếp tc "s nghip cao c" ca mình.

Nhiệm v của chúng ta, vì thế, là s dng ánh sáng ca lương tri và trách nhim đ soi ri mi góc khut ca các cuc "t thí" gia các "đu s" trong cái "lng" mà ngài Tổng bí thư kh kính kia tưởng tượng ra, không phi là đ ng h phe này hay phe n, mà đ giúp quần chúng nhân dân nhn ra bn cht buôn dân bán nước ca h, hu góp phn thúc đy s rung mc ca h thng cũng như quá trình "t din biến, t chuyn hóa" trong b máy.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 21/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Anh Hùng
Read 489 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)