Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/07/2019

Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn, Nghệ An, bị khởi tố

Phạm Chí Dũng

Sau nhiều năm tác oai tác quái và x lũ giết sng dân nghèo mà không b bt c mt chế tài hành chính hay hình so, lần đu tiên có mt nhà máy thy đin b khi t.

thuydien1

Hình : Trích xuất t website báo Tui Tr.

Lần đu tiên b khi t

Đó là Nhà máy Thủy đin Nm Nơn Ngh An b khi t bi Công an ngh An v hành vi Vô ý làm chết người do vi phm quy tc ngh nghip vào tháng 7 năm 2019.

Nhà máy thủy đin này đã xả lũ mà không thông báo khiến anh Vi Văn May (bn Xiêng Hương, xã Xá Lượng, Tương Dương), thit mng vào tháng 6 năm 2019 mà báo chí đã phn ánh.

Song song khởi t v vic trên, Công an Ngh An đang tp trung điu tra quy trình xây dng nhà máy thy đin, trong đó có liên quan các hng mc công trình và thm đnh d án đ xác đnh "trách nhim thuc v ai".

Đáng chú ý hơn, Công an Ngh An cũng ha hn tng hp, điu tra li toàn b thit hi trong đt x lũ cui tháng 8 năm 2018 gây thit hi nng n cho 171 hộ dân, trong đó nhiu h đến nay vn chưa nhn được đn bù.

Ngoài ra, Công an Nghệ An cũng s điu tra các hành vi vi phm ca các nhà máy thy đin theo quy đnh ti Ngh đnh 134 ca Chính ph v vn đ vn hành nhà máy thy đin và h cha. Nếu phát hiện vi phm s kiến ngh và trc tiếp x lý.

Dù chưa biết rõ đng cơ thc s nào đã dn đến tinh thn trách nhim ca công an vt cao đt biến như thế, nhưng khách quan mà xét, v khi t trên là mt trong s hiếm hoi ln mà ngành công an Vit Nam đã làm được mt vic có ý nghĩa vi dân, thay cho cơ chế quan liêu, ca quyn hoc đàn áp dân vn xy ra như cơm ba.

Đối vi vic vn hành nhà máy thy đin và h cha, cơ quan qun lý nhà nước có trách nhim cao nht, hoc phi chu trách nhim không th chi b, là B Công thương.

Vậy B Công thương và nhiu nhà máy thy đin do b này cùng Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) qun lý đã ‘lp thành tích’ giết sng dân nghèo trong sut nhiu năm tri đến mc nào ?

Hãy nhìn lại và phán xét mt trong nhng ti ác điển hình ca EVN : V x lũ thm sát người dân min Trung vào năm 2013.

Vụ thm sát năm ti tri

Được cơ quan ch qun là Bộ Công thương "bo kê" h sơ ti ác ca EVN đã dày quá kh, không ch vì quá nhiu ln tăng giá đin vô li đánh úp túi tin cùng kit của dân nghèo, mà hành vi cc kỳ nhn tâm còn xy đến vào mùa mưa bão cui năm 2013 : tháng Mười Mt năm đó, tp đoàn này hoàn toàn vô trách nhim khi đ 15 nhà máy thy đin đng lot x lũ lên đu người dân vùng rn Qung Nam, Qung Ngãi, Phú Yên, Đc Lắc… khiến gây ra cái chết tang thương ca hơn 50 mng người.

Cái năm trời ti như mc y, c ro đt hình ch S đã qun qui trong mt thm cnh vô cm đng loi chưa tng có !

Không thể gi khác hơn, người dân vùng rn lũ đã b ép cht vào mt cái đáy không lối thoát.

"Dưới đáy" Vit Nam cũng là đêm không ng. Nhng nn nhân ch trong phút chc đã b mt toàn b tài sn nh nhoi và miếng ăn còn sót li. Nhưng đã không có mt hành đng nào được các "đày t" làm sáng t cho nhng cái chết trong quá kh đ tránh thoát những cái chết va mi xy ra.

Phú Yên với liên tiếp nhng cú x lũ ca thy đin sông Hinh và thy đin sông Ba H nhng năm trước là mt đin hình v s vô lương tâm chưa h có đáy. "Vô cm" xem ra vn là t ng nh nhàng và lch s mà báo gii và dư lun dành đ mô t v quan chc thi nay.

Tất c đu biết cp trên trc tiếp ca các nhà máy thy đin là EVN, còn th trưởng trc tiếp ca EVN là B Công Thương. Tuy nhiên, sau v "giết sng" trên, nhiu phóng viên báo chí quc doanh đành nut nhc vì bị cơ quan tuyên giáo "chn hng".

Tội ác đã được che chn đến mc ti đa sau khi xut hin thông tin EVN và cơ quan ch qun quá nhiu ln "bo kê" cho tp đoàn này là Bộ Công thương đã có "quan h" đ dày và đ sâu đ Ban Tuyên giáo trung ương, theo thói quen "nắm đu" báo chí và công khai cm cn tt c nhng tin tc không có li cho "đng ta" và c bt li cho "chúng ta", đã chn đng kế hoch đưa v EVN ra công lun ca nhng t báo ít s nht.

Nhân quả là đã không có bt kỳ mt quan chc vô cm và vô trách nhiệm nào phi đi mt vi vành móng nga, mc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ x trng mênh mông, B Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bn "công du " nước ngoài.

Thậm chí sau đó EVN còn được Bộ Công thương đ ngh nhà nước phong tng các loi huân chương cao quý !

trên cao và trùm lên tt c, trách nhim thuc v B Trưởng Vũ Huy Hoàng – người đng đu mt b có tiếng nói quan trng nht trong vn đ quy hoch thủy điện, phê duyt các d án thy đin.

Bất chp nhng li dn d đy ngy bin ca gii quan chc chính ph và b ngành, tt c đu đã quá chm. Bt chp vài trăm d án thy đin cui cùng cũng buc phi gt ra khi quy hoch, hàng trăm d án thy đin còn lại đã quét đi hơn 50.000 hecta rng, hàng ngàn hecta đt , đt trng trt ca người dân… khiến dân chúng phi chuyn nhà, mt ngh và khn đn trong sinh hot.

Nhiều người dân trng tay và mt hết lòng tin vào chế đ.

Nhưng cho ti nay, t B Trưởng Vũ Huy Hoàng đã ‘hạ cánh an toàn’ tr xung, đã không mt k nào phi ra trước vành móng nga đ tr li cho nhng cái chết trên. Mi vic vn treo nguyên vn đó, ht như dòng lũ trng luôn treo lơ lng trên đu người dân vùng rn lũ, t năm 2013 đến tn gi này.

Hố Hô : nhng oan hn không th nhm mt

Ba năm sau vụ 15 nhà máy thy đin ca EVN đng lot x lũ giết chết hơn năm chc mng dân nghèo rn lũ min Trung, lch s li tái din trên mnh đt xơ xác này vào mùa bão lũ cui năm 2016. Nhng t báo nhà nước phn n nht cũng ch dám úp m đánh tiếng v Thy đin H Hà Tĩnh là "x lũ sai quy trình", nhưng không dám nói gì v hơn 20 người Hương Khê b nhng k vn hành x lũ làm thit mng. Sau đó, như mt hiu lnh bt thành văn đy du hiu tuyên giáo, giới truyn thông quc doanh im bt.

Sau những báo cáo trơn tut và nhng cuc hp cũng bôi trơn như thế, rt cuc v Thy đin H Hô x lũ giết chết dân Hương Khê tnh Hà Tĩnh đã có th b xem như chìm xung. Mt bn báo cáo trong cuc hp báo ca Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quc Vượng đã ch tha nhn : "Công ty Thy đin H Hô đã có nhng sai sót nht đnh trong vic chp hành v Lut Tài nguyên nước cũng như quy trình vn hành h cha".

Nhưng trong toàn b bn báo cáo cc kỳ vô cm trên, điu khiến nhng nn nhân không th nhm mt là đã không có mt dòng nào đ cp đến hơn 20 mng người Hương Khê b lũ H Hô cun trôi và dìm chết.

Đoàn kiểm tra ca B Công thương do Th trưởng Hoàng Quc Vượng làm đu đã "làm vic" vi đơn v thy đin Hhiệu qu đến mc sau đó đã kết lun "đáng l Thy đin H Hô có th làm tt hơn" - (tc giết sng dân nhiu hơn ?).

Không nhắc gì đến chuyn dân chết do x lũ, phi chăng Hoàng Quc Vượng và gii quan chc B Công thương đã rơi vào tư thế "há ming mc quai" để cho "có đi có li" vi Công ty c phn Thy đin H Hô ?

Thói bao che từ trên xung dưới trong th chế chính tr Vit Nam đã trút mi tang thương lên đu dân nghèo. Hn Công ty c phn thy đin H Hô đã quá đ thi gian đ rút ra bài hc là c EVN lẫn Vũ Huy Hoàng đều được nhng bàn tay bí mt nào đó t cp cao che chn đến mc ti đa đ không phi chu bt c hình thc x lý nào, to thành mt tin l đt giá đ nhng k đi sau vn ung dung x lũ lên đu nhân dân.

Min Trung tang thương sau nhiu cơn lũ thiên tai và nhân tai, sau trận tàn phá d di ca cơn lũ quét mang tên Formosa, và cho ti gi là nhng k x lũ giết người không mt chút nương tay.

Còn trách nhim ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc ?

Phải truy t !

Không một dòng tin tc nào trên báo chí cho thấy ông Phúc ngó ngàng đến nhng nn nhân min Trung. Thm chí ngược li, ngay sau cuc hp vi Th tướng Phúc v v H Hô, gii lãnh đo Bộ Công thương còn đy t tin trưng ra công lun bn báo cáo v "vài sai sót" ca Thy đin H Hô mà không có một t nào v bt kỳ trách nhim nào trước v "thm sát Hương Khê".

Người dân vùng rn lũ cũng bi thế đang b dn vào bước đường cùng. Mưa lũ vn đang và vn s tiếp din, p xung t trên tri nhưng cũng s di lên t lòng đt. S còn nhng cái chết, nhiu sinh mng b đánh cp và đánh cướp.

Xã hội Vit Nam s còn vô cm đến bao gi ? Người dân Vit Nam s còn cam chu đến khi nào ? Oan hn các nn nhân s còn phi m mt đ chng kiến bao nhiêu cái chết na trên mnh đt ca "tri súc vt" này ?

Muộn còn hơn không, vụ x lũ thy đin mang tính thm sát ca EVN các tnh min Trung vào năm 2013 và năm 2016 phi b truy t ra tòa, vi trách nhim đu tiên thuc v nhng doanh nghip thy đin, EVN và trách nhim điu hành ca gii cu lãnh đo Bộ Công thương như Vũ Huy Hoàng và trách nhim liên đi đi vi b trưởng công thương đương nhim là Trn Tun Anh.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 20/07/2019

Quay lại trang chủ
Read 544 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)