Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/03/2017

Thêm một sự cấu kết của quyền lực bất chính

Lê Anh Hùng

Những cái bt tay đáng ng

Ngày 18/3 vừa qua, mt lot báo chí chính thng ti Sài Gòn đưa tin v s kin Đoàn Thanh niên cng sn H Chí Minh và Phòng Cnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh t chc l kết nghĩa vi các chi đoàn, cm chi đoàn trên đa bàn thành ph. Theo đó, 19 chi đoàn thuc Đoàn Phòng PC67 sẽ kết nghĩa vi 18 cơ s đoàn đa phương ; 4 cm chi đoàn thuc Đoàn Phòng PC67 kết nghĩa vi 4 cơ s đoàn thuc 4 trường đi hc. Đc bit, Đoàn Phòng PC67 s kết nghĩa vi các cơ s đoàn ca 4 cơ quan báo chí ln ti thành ph ln nht c nước này là Tuổi Tr, Thanh Niên, Người Lao Đng và Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

cauket1

nh chụp màn hình t trang plo.vn - Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký kết vi chi đoàn bn t báo Thành phố Hồ Chí Minh gm Pháp Lut Thành phố Hồ Chí Minh, Tui Tr, Thanh Niên và Người Lao Đng v công tác đm bo trt t an toàn giao thông trên đa bàn thành ph.

Thiếu tá Nguyn Văn Thanh, Bí thư Đoàn Công an Thành phố, phát biểu tại bui l kết nghĩa : "Tình hình trật t an toàn giao thông hin nay đang rt phc tp, đây là nhim v chung ca c h thng chính tr, trong đó chính vn là lc lượng công an nhưng cn phi có s kết hp vi các cơ quan, đơn v… nhm chuyn biến nhn thc ca người dân trong tham gia giao thông".

Mặc dù theo lãnh đo Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mc đích ca vic "kết nghĩa" này rt là chính đáng – "đ cùng nhau phc v tt công tác đm bo trt t an toàn giao thông", song dường như chng người dân Sài Gòn nào t ra hoan h trước thông tin trên, ngoại tr nhng người trong cuc.

Bao giờ cho đến ngày xưa ?

Tình hình trật t an toàn giao thông trên c nước nói chung và đa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng din ra ngày mt t hi là thc tế mà công lun đã phn ánh quá nhiu trên các phương tin truyn thông đi chúng. Các cơ quan hu quan Vit Nam thường quy nguyên nhân ca thc trng này cho cái gi là "ý thc ca người tham gia giao thông". Và, theo đúng "quy trình", sau khi "bt bnh" xong, "phương thuc" được người ta đưa ra là làm thế nào đ "nâng cao ý thức ca người dân khi tham gia giao thông", mà cách thc ph biến là "tuyên truyn, giáo dc pháp lut v an toàn giao thông".

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-traffic-jam-ho-chi-minh-city-vietnam-image13470067

Trật tự an toàn giao thông trên đường phố Sài Gòn - Ảnh minh họa

Trên thực tế, như chúng ta đu biết, Hà Ni trước năm 1954 và Sài Gòn t năm 1975 tr v trước đu là nhng thành phố ngăn nắp, trt t; người dân có ý thc cao trong vic chp hành pháp lut nói chung cũng như lut l giao thông nói riêng. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam nm quyn trên toàn Min Bc t năm 1954 và trên c nước t năm 1975, tình hình đã thay đi theo chiu hướng như chúng ta đã thy. Tinh thn "thượng tôn pháp lut" nói chung và ý thc tuân th lut l giao thông nói riêng ca người dân ngày càng đi xung, trong khi không th nói là dân trí Vit Nam hin nay thp hơn so vi năm 1975 hay 1954.

Trách nhim này, trước hết thuc v b máy công an, lc lượng chu trách nhim qun lý nhà nước v trt t, an toàn xã hi. H chính là nhng người trc tiếp to ra "ý thc chp hành pháp lut" (hoc ngược li, ý thc coi thường pháp lut) trong dân chúng. Ý thc là s phản nh ca hin thc khách quan vào trong não b con người. Và cái "hin thc khách quan" v tinh thn thượng tôn pháp lut, trước hết, do chính nhng người tha hành pháp lut to ra.

Sự tha hóa ca quyn lc thiếu kim soát

Trở li vi s kin Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh "kết nghĩa" vi các cơ s đoàn trên đa bàn thành ph. Vic bo đm trt t an toàn giao thông ti Sài Gòn là trách nhim trc tiếp ca lc lượng cnh sát giao thông thành ph. Tuy nhiên, h đã không làm tròn nhim v được giao ca mình, điều mà ngay chính h cũng phi tha nhn trên. Nói cách khác, h đã tht bi trong vic to ra "ý thc chp hành lut l giao thông" cho người dân.

cauket3

Sắp tới Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sài Gòn sẽ được chia phần trong những vụ phạt và tạm giữ xe của tư nhân - Ảnh : báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân rt đơn gin : h đã s dng quyn lc được h thng chính tr giao phó không phi nhm phc v cho li ích ca cng đng và xã hi, mà ch yếu là cho li ích cá nhân. Có quá nhiu minh chng cho nhn đnh này : đó là vic lc lượng Cảnh sát giao thông thành ph đng sau các đi "xe vua"; vic Cảnh sát giao thông tho thun vi người vi phm lut l giao thông theo kiu "ca đồng chia ba, ca nhà chia đôi" đ khi lp biên bn vi phm; vic Cảnh sát giao thông nhm mt làm ngơ cho các hành vi phm lut ca người tham gia giao thông khi không th "kiếm chác" gì, v.v.

Trong một xã hi mà mi quyn lc đu tp trung trong tay Đng Cng sn thì sự tha hóa ca quyn lc nhà nước nói chung và lc lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là điu tt yếu. Đ ngăn chn quá trình tha hóa đó, các quyn lc xã hi như báo chí càng cn tăng cường vai trò giám sát đi vi quyn lc nhà nước. Tuy nhiên, mt mt báo chí Việt Nam ch là công c tuyên truyn ca đng (th hin, chng hn, qua vic Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng va mi chỉ đo lãnh đạo Đài Truyn hình Vit Nam dng phát sóng lot bài điu tra "Mng lưới rút rut du máy bay Thành phố Hồ Chí Minh") nên hiu qu ca vic "giám sát" đó là rt hn chế ; mt khác, các quyn lc này luôn tìm cách cu kết vi nhau vì li ích riêng, mà việc Phòng Đoàn Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh "kết nghĩa" vi cơ quan đoàn ca bn t báo ln ti Sài Gòn là mt ví d đin hình. T nay, các phóng viên mun đăng bài phn nh tình hình tiêu cc trong lc lượng Cảnh sát giao thông Sài Gòn trên các t báo này chc chn s gp khó khăn hơn trước nhiu.

Khi quyền lc nhà nước hay quyn lc xã hi được s dng đ phc v cho nhng mc đích cá nhân, nó đã "t din biến, t chuyn hoá" thành quyn lc bt chính. Bn thân quyn lc bt chính đã nguy him cho xã hi, s cu kết gia chúng lại càng nguy him bi phn.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 29/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Anh Hùng
Read 683 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)