Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/10/2019

Cẩm nang bịt mồm phản động

Lính Quèn

Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, các luận điệu xuyên tạc và chống phá Đảng và nhà nước ta dường như xuất hiện khắp nơi đối với mọi vấn đề, trên từng trang facebook và blog. Để giúp các đồng chí yêu Đảng nhưng thường đuối lý khi thảo luận, em đã dày công viết nên "cẩm nang bịt mồm phản động", vốn là đúc kết tinh túy của những kiểu chụp mũ vô cùng hiệu quả.

bit1

Nào còn chờ gì nữa, ta hãy vào đề ngay :

- Nếu kẻ phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo bọn họ thù hằn quá khứ, chỉ biết moi móc chứ làm được gì.

- Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo là lũ trẻ trâu chưa biết sự đời, phải đi làm rồi hãy lên tiếng.

- Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại.

- Nếu đã thành công có sự nghiệp như Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ, ta bảo chúng không có cái tâm, không phải trí thức thật sự, được voi đòi tiên, sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị, tham danh tiếng.

- Nếu là trí thức hẳn hoi không thể cãi như Ngô Bảo Châu, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị, dân khoa học biết gì về chính trị mà bàn.

- Nếu có kinh nghiệm chính trị, ta sẽ bảo chúng có dã tâm chính trị, mưu đồ bất chính.

- Nếu là dân thường, ta thách chúng thử nhìn từ khía cạnh của đảng viên, của người lãnh đạo để thấy cái khó.

- Nếu là đảng viên như Bùi Tín, Trần Độ, ta bảo chúng là bọn phản bội, ăn cháo đá bát.

- Nếu chưa đi ra nước ngoài, ta bảo hãy ra ngoài để hiểu Việt Nam tốt thế nào, nước nào chẳng như nhau.

- Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo là lũ vọng ngoại, lũ ham bơ thừa sữa cặn, cõng rắn cắn gà nhà.

- Nếu ở hải ngoại, ta bảo chúng là bọn đu càng, tàn dư Mỹ ngụy, bè lũ tư bản, giỏi về Việt Nam đấu tranh này.

- Nếu ở trong nước, ta bảo chúng bị kích động, nhận tiền của các thế lực thù địch, lũ bị giựt dây, cút ra nước ngoài mà sống.

- Nếu viết bài trên mạng, ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím, ăn không ngồi rồi, sao không hành động đi.

- Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi, ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội, lo ở nhà làm ăn đi.

Đường nào cũng chết, kiểu nào ta cũng nói được, vì thế chỉ còn những thành phần chuyên bợ đít Đảng là thành phần tinh túy nhất, có phẩm chất và trình độ đầy đủ nhất để đánh giá vấn đề chính trị ở Việt Nam ta.

Lính Quèn

Nguồn : VNTB, FB Linh Quen, 17/10/2019

Quay lại trang chủ
Read 135 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)