Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/03/2020

Ca nhiễm Covid-19 thứ 21 hé lộ nhiều bí ẩn về nhân sự Đảng cấp cao

Nhiều tác giả

Ông Thuấn, ông Dũng mới chỉ là tép riu thôi

Trân Văn, VOA, 11/03/2020

Bởi ông Nguyn Phú Trng tng khng đnh : Các văn kiện son cho Đi hi toàn quc ln th 13 ca Đảng cộng sản Việt Nam (Đi hi 13) chính là nhng văn bia dành cho hậu sinh hc tp, nghiên c(1)…

quan5

Bộ trưởng B Kế hoch và đu tư Nguyn Chí Dũng

Bởi các : Dự tho Báo cáo Chính tr, D tho Báo cáo mười năm thc hin Cương lĩnh 2011, D tho Báo cáo Kinh tế xã hi, D tho Báo cáo xây dng đng và thi hành Điu l đng sẽ được gii thiu rng rãi đ thu thp ý kiến c ca toàn đng ln ca toàn dân…

Và bởi trong tâm thc, nhn thc ca người Vit, tt nhiên phi tính c ông Trng vào s này, văn bia không ch là nhng tác phm được tc vào đá mà còn bao gm c nhng ý kiến, nhn đnh, câu chuyn truyn khu (bia ming)…

Cho nên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam cn xác định, có tng kết… văn bia đ chnh sa, b sung nhng d tho văn kin trước khi trình cho các đi biu tham d Đi hi 13 đ h b phiếu, biến chúng tr thành nhng văn kin – văn bia chính thc - hay không ?

***

Công chúng hăng hái đóng góp ý kiến cho văn bia dạng… truyn khu ti mc đt góp ý này tr thành mt trn bão dư lun sau khi có tin ông Nguyn Quang Thun tr thành người th 21 nhim Covid-19 ti Vit Nam.

Ông Thuấn là mt trong các thành viên cTổ Biên tp thuc Tiu ban Kinh tế xã hội Đại hi 13. Tổ này đã c 13 người, giao cho ông Nguyn Chí Dũng – B trưởng Kế hoch và đu tư – làm T trưởng, sang n và Anh nhkhảo sát, hc tp kinh nghim phát trin, trao đi v kinh nghim xây dng chính sách, chiến lược phát trin quc gia, phc v vic xây dng Chiến lược Phát trin Kinh tế xã hi 10 năm (2021-2030), Kế hoch Phát trin Kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) đ trình Đi hi 13 (2).

Chưa rõ làm sao nhóm công tác s đt nhng mc tiêu như va k khi ch có hai ngày ti n (25 và 26/2), bốn ngày ti Anh (t 27/2 đến 1/3), tính c thi gian di chuyn t Vit Nam qua n, t n sang Anh, ri t Anh tr v Vit Nam, song nhng tài liu b tiết l sau khi ông Thun tr thành… bnh nhân th 21 cho thy rt rõ : Chuyến công tác ở n và Anh cTổ Biên tp thuc Tiu ban Kinh tế xã hội Đi hi 13 đã ngoạm mt ca công qu mt khon tin khng l.

Đừng hi ti sao các thành viên cTổ Biên tp thuc Tiu ban Kinh tế xã hội Đi hi 13 được đi máy bay vi vé hng nht, ti những khách sn hng nht, ăn ung chi tiêu cũng mc hng nht ? Tổng bí thư đã tr li : Các văn kin mà Đi hi 13 s thông qua là… văn bia ! Nhng văn bia y cũng s ging các văn bia trước đó : Vch "kế hoch phát trin" cho kinh tế xã hi Vit Nam đến 2025 và vch "chiến lược phát trin" cho kinh tế xã hi Vit Nam đến 2030 !

Cũng đừng hi ti sao ông Thun giàu có, sinh hot cá nhân c trong nước ln khi ra ngoi quc luôn như thượng đng (đi li, ăn , thm chí gii trí, rèn luyn th lc đu là những nơi, nhng dch v thuc loi hng nht) !

Nếu bn kê khai tài sn ca các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam được công b rng rãi ging như trước nay thiên h vn làm, nếu vic phơi bày sinh hot cá nhân ca các viên chức lãnh đo cho công chúng tham kho không b cm đoán, không b xem là "tiếp tay cho các thế lc thù đch, phn đng" thì chc chn s giàu có, li sng xa hoa ca ông Thun chng là gì c, thm chí chng thm vào đâu so vi nhiu đng chí đng đảng.

Đó cũng là lý do tại sao chng tham nhũng "không có vùng cm, không có ngoi l" nhưng đ ngh công b các bn kê khai tài sn luôn b gt b vì thuc phm trù… "nhy cm". Khía cnh "nhy cm" không nm phía nhng đng viên trong din phi kê khai tài sản. "Nhy cm" được nhìn t phía công chúng. Cm xúc mà công chúng, k c không ít cá nhân "tn trung vi đng" va bày t qua trường hp ông Thun chính là ví d. Nhng cm xúc đó nguy hi cho s lãnh đo toàn din, tuyt đi ca đng.

***

Đa số công chúng không biết nhưng ông Trng và các đng chí đang cùng ông vn hành b máy lãnh đo quc gia, dân tc đu biết, chi phí cho đt công tác n và Anh cTổ Biên tp thuc Tiu ban Kinh tế xã hội Đi hi 13 chỉ là vài ht mui b vào đi dương mang tên… Đại hi 13. Thành ra ch ước đnh chi phí ca đt công tác va k ri bình phm v lãng phí, qui kết đó là tham nhũng nhân dp đi hi đng chỉ là mi thy cây nhưng chưa thy… rng và chng khác gì t bt mt đ xem voi !

Để chun b cho Đi hi 13, ngoài Tiu ban Văn kiện còn có nhiu tiu ban khác : Tiu ban T chc và tuyên truyn, Tiu ban Vt cht, Tiu ban Nhân s, Tiu ban Kinh tế xã hội, Tiu ban Điu l đng… Bên cnh nhng Tiu ban phc v riêng cho Đi hi toàn quc ln th 13 ca Đảng cộng sản Việt Nam là các tiu ban tương ng phc v cho Đi hi đng b ca tng b, ngành, tng đa phương. Không phi bây gi, ging như Tiu ban Văn kin, vô s tiu ban đã được cp tin đ vn hành t tháng Giêng năm ngoái (3).

Cần nh, đoàn công tác n và Anh do ông Nguyn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư, làm Trưởng đoàn ch là mt… "T biên tp" ca mt… "Tiu ban" (Tiu ban Kinh tế xã hội). Đng quên tt c các b, ngành đu có các "t" như thế và thuc nhiu "tiu ban". Các "t", các "tiu ban" đu thi nhau đi "công tác", đi "khảo sát, hc tp kinh nghim" như thế c trong ln ngoài Vit Nam.

Nếu dùng google vi các cm t "Tiu ban+Đi hi 13" có th tìm thy chng… 81,5 triu kết qu và ch cn liếc qua là có th thy ngay, các "t", các "tiu ban" t trung ương đến đa phương lũ lượt dt díu nhau chu du khp nơi đ cùng thc hin cái gi là chun b cho các đi hi đng b ca ngành, ca đa phương và phc v Đi hi toàn quc ln th 13 ca Đảng cộng sản Việt Nam !

Chi phí cho tất c các "t", các "tiu ban" ly t đâu ? Chc chn không phải t qu đng do các đng viên đóng góp ! Trước nay, nhng chi phí y luôn luôn được trích ra t công kh, nơi tích lũy nhng đng bc thm đm m hôi, nước mt ca dân lành. L ra nhng đng bc thm đm m hôi, nước mt ca dân lành y phi được dùng để nâng cao phúc li xã hi v h tng, giáo dc, y tế… tr cp cho nhng công dân tàn tt, già yếu hay đang gp khó khăn… to ra cơ hi đt đến m no, hnh phúc cho tng người… gii quyết các vn nn xã hi, gia tăng ni lc dân tc, v thế quc gia thì bị bt xén, cu véo đ phc v các đi hi đng !

***

Nếu không xy ra chuyn trên chuyến bay ch đoàn công tác ca ông Dũng t Anh quay v Vit Nam có mt s người nhim Covid-19, có l s chng có bao nhiêu người bn tâm đến vic t chc các đi hi ca đng tn kém ra sao và lãng phí thế nào ?

Bây giờ, ít nhất là qua s kin này, khi "một b phn không nh" nhân dân đã công khai bày tỏ "ý chí, nguyện vng" của h… do đã tng khng đnh "văn kiện là văn bia", từng nhiu ln lp đi, lp li cam kết s là… "đại biu trung thành cho quyn li ca giai cp công nhân, nhân dân lao động và ca c dân tc", chẳng l ông Trng li l đi, không t chc tng kết "văn bia" và ch đo chnh sa d tho các văn kin s trình Đi hi 13 đ phác ha "kế hoch", "chiến lược" phát trin kinh tế - xã hi trong năm, mười năm tới ?

Đã nhận thc, đã tin "hiếm có dân tc nào trên thế gii khi nói đến đng cm quyn, nhân dân li dành cho mt s trân trng, t hào, yêu thương như dân tc Vit Nam đi vi Đảng cộng sản Việt Nam" (4) thì còn ngại gì mà không tng kết… văn bia !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 11/03/2020

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-an-kien-la-van-bia-con-de-lai-doi-sau-616467.html

(2) http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/to-bien-tap-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-dai-hoi-xiii-cua-dang-tham-va-lam-viec-tai-anh-549475.html

(3) https://vtv.vn/tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang.html

(4) https://www.qdnd.vn/bao-qdnd-hang-ngay-xuan-canh-ty-2020/dang-khai-xuan-khai-hoan-608288

*****************

Đảng viên và bát cơm giai cấp

Diễm My, VNTB, 10/03/2020

Thế hệ đảng viên sau cụ lại làm rất tốt yếu tố ‘thăng quan, tiến chức, để phát tài’. Thế nên quan mới có nhà cao, cửa rộng, tiền triệu USD và con cái học ở ngoại quốc.

hautruong1

Bức ảnh làm 'dậy sóng' dư luận : Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng nói chuyện với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh chụp từ trang web báo Tiền Phong).

Tháng 1/2015, trộm cậy xe ông Đại biểu quốc hội Trần Du Lịch, kết quả ông mất ví tiền và một máy đo cự ly chơi golf trị giá 12.000 USD.

Tháng 2/2015, báo Tiền Phong đăng tải thông tin Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thăm nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trong căn nhà dát vàng, ngai rồng.

Tháng 3/2020, Corona làm phát lộ đời sống thường nhật của Giáo sư Nguyễn Quang Thuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Giáo sư Thuấn qua Anh Quốc học tập kinh nghiệm thực tiễn để về chuẩn bị cho lý luận Đại hội, ông tập gym, ăn nhà hành và đi chơi golf. Những hoạt động mà với mức lương ông nhận được trong vai trò cơ quan nhà nước khó có thể tiếp cận được.

Cả ba ông quan đều là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Cả ba ông đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Và cả ba ông chắc hẳn trải qua hàng trăm đợt hội thảo, toạ đàm, cuộc thi tìm hiểu về đạo đức, tấm gương Hồ Chủ tịch.

Nhưng điều chắc chắn là giữa nói và làm là một điều đơn giản đối với các ông quan cách mạng. Những người coi đó như một bài học lịch sử hơn là một điều răn dạy, cốt lõi nhân sinh quan trong thực hành làm quan hằng ngày.

Cụ Hồ Chí Minh để lại hàng trăm điều giáo dục về đạo đức cách mạng, phong cách cách mạng.

Cụ bảo, cán bộ cần phải ‘Cần kiệm liêm chính’.

Cụ cũng bảo, ‘Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp’.

Điều đáng mừng, dù không thực hiện trọn vẹn lời Cụ Hồ dặn, nhưng thế hệ đảng viên sau cụ lại làm rất tốt yếu tố ‘thăng quan, tiến chức, để phát tài’. Thế nên quan mới có nhà cao, cửa rộng, tiền triệu USD và con cái học ở ngoại quốc. 

Nhân dân nào chả biết, giai cấp nào chả hay cái bụng của quan lớn, tim của quan lớn, suy nghĩ của quan lớn như thế nào. Chẳng là họ ngại chửi, ngại nói vì lo sợ cái mũ ‘bôi xấu chế độ, lãnh đạo nhà nước’, cao điểm hơn là ‘chống phá đảng, nhà nước’. Thế nên dù có máy đo cự ly 12.000 USD, dù có nhà cửa dát vàng, và dù có đi nước ngoài như đi chợ, chơi golf với thẻ thành viên trị giá hàng ngàn golf thì giai cấp công nông, tầng lớp tiểu tư sản vẫn tung hô : với tất cả sự khiêm tốn của bát cơm 12.000 VND với vài lát thịt mỏng đi kèm vài cọng rau đính kèm bát canh đại dương, chúng tôi có quyền nói rằng : đảng ta thật vĩ đại, đảng viên thật đạo đức, nhà nước ta thật văn minh và dân chủ.

Diễm My

Nguồn : VNTB, 10/03/2020

******************

Vũ khí sinh học của Hà Nội trong mùa cúm Vũ Hán ?

Lâm Viên, VNTB, 10/03/2020

Thứ ‘vũ khí sinh học’ đó chính là kháng thể nằm trong danh sách những nguyên lão của Hội đồng Lý luận trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

hautruong2

‘Vũ khí sinh học’ này đã bất ngờ lộ diện khi Hà Nội thông báo về ca nhiễm Covid-19 thứ 21 ở Việt Nam, bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn - phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Sau đây gọi tắt là ca 21 Covid-19.

Ca 21 Covid-19 ngồi chung hạng ghế thương gia với ca 17 Covid-19. Hạng ghế thương gia ở chuyến bay từ Luân Đôn và Hà Nội đó còn có ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Ngay sau khi có mặt ở Hà Nội, cô gái ca 17 vì ngờ mình đã bị nhiễm Covid-19 nên đã chủ động tự cách ly tại nhà. Sau đó khi phát bệnh, cô đã phải nhập viện điều trị, và trở thành ca thứ 17, sau thời gian gần cả tháng trời Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm nào liên quan đến con virus Vũ Hán.

Hà Nội đã phải triệu tập cuộc họp khẩn vào nửa đêm, với sự tham gia của báo chí từ… một phòng khác để theo dõi tường thuật qua màn hình về ca 17 Covid-19.

Rất nhanh sau đó, xuất hiện ca thứ 18 rồi đến 31, và đáng chú ý nhất là ca 21, vì ca này trước khi nhập viện, ông đã liên tục có hàng loạt buổi làm việc trong phòng kín, với đầy đủ các nghi thức xã giao mà không hề phòng bị khẩu trang y tế.

Ông còn tham gia vào các yến tiệc với nhiều chính khách cả bên Đảng lẫn chính phủ. Rất có thể ca 21 đã tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vì ông Thuấn là thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng. Đáng ngại hơn, với tư cách là thành viên của Tiểu ban soạn thảo văn kiện Đảng, nhiều khả năng ca 21 còn diện kiến ông Tổng bí thư Đảng ở sau chuyến công cán Ấn Độ và Anh Quốc.

Tuy nhiên tính đến tối ngày 9/3, Bộ Y tế Việt Nam không có công bố liên quan nào về nhóm người kể trên về chuyện nghi nhiễm qua tiếp xúc với ca 21. Ngoài ra, ông Nguyễn Chí Dũng cũng được Bộ Y tế nhắc lại là âm tính với Covid-19 trong một xét nghiệm ngày 9/3.

Như vậy, rất có thể Việt Nam đang sở hữu một loại ‘vũ khí sinh học’ nào đó bước đầu giúp ngăn chặn sự lây lan dịch cúm Vũ Hán trong nhóm đối tượng là chính khách.

Lâm Viên

Nguồn : VNTB, 10/03/2020

***************

‘Ca 21 Hà Nội’ sẽ là một phiên bản ‘bệnh nhân 31 Hàn Quốc’ ?

Nguyễn Nam, VNTB, 09/03/2020

Ca nhiễm Covid-19 thứ 21 ở Việt Nam có thể là một trường hợp ‘bệnh nhân 31 Hàn Quốc’ (1) cho đợt tiếp nối sau khoảng lặng hai tuần lễ về chuyện lây lan con virus Vũ Hán đến từ Trung Quốc

hautruong3

Ca nhiễm Covid-19 thứ 21 ở Việt Nam có thể là một trường hợp ‘bệnh nhân 31 Hàn Quốc’ - Ảnh minh họa 

Ca nhiễm Covid-19 thứ 21 được cho là ông Nguyễn Quang Thuấn, sinh ngày 23/8/1959, ngụ ở số 7 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy vậy, ông có thể là một trường hợp ‘bệnh nhân 31 Hàn Quốc’ (1) cho đợt tiếp nối sau khoảng lặng hai tuần lễ về chuyện lây lan con virus Vũ Hán đến từ Trung Quốc (2). Ông Thuấn từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

Ngày 4/3/2020, Tạp chí Nhà Đầu tư, Cơ quan chủ quản là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), bất ngờ có bài viết "Chân dung giáo sư Nguyễn Quang Thuấn, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng" (3). Gọi là bất ngờ vì vào tháng 11/2019, ông Nguyễn Quang Thuấn đã rời ghế Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, để chuyển sang làm thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo một tài liệu của Sở Y tế Hà Nội có tên "Báo cáo nhanh kết quả điều tra trường hợp mắc Covid-19 tại Trúc Bạch, Ba Đình (lúc 20g30 ngày 07/03/2020)", thì ngày khởi bệnh của ông Nguyễn Quang Thuấn là 6/3, nhập viện 7/3.

Phần đầu của báo cáo khá vắn tắt so với lúc mô tả ca nhiễm Covid-19 của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung : "Bệnh nhân đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh, ngồi tại số ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân 17 (5K) hạ cánh xuống sân bay nội bài lúc 4g30, được lái xe riêng đón về nhà lúc 5 giờ 30 phút nghỉ ngơi" (dừng trích).

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn từ Việt Nam bay qua Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ bay qua Anh, sau đó từ Anh bay về Việt Nam trên chuyến bay Việt Nam 0054. Theo ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch thành phố Hà Nội, trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh, ông Thuấn. có ngồi cạnh một hành khách người Anh có biểu hiện sốt, ho. "Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn có hai khả năng lây nhiễm, có thể lây nhiễm trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, nhưng khả năng nhiều hơn là lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh" - chủ tịch Hà Nội cho biết.

Ông Chung cũng thông tin theo xác định sơ bộ thời gian từ sáng 2/3 đến chiều 6/3, bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn đã tiếp xúc với 96 người. Hiện nay vẫn đang trong quá trình xác minh tiếp, tất cả những trường hợp tiếp xúc đã được thông báo và đang cách ly tại cơ sở y tế và gia đình (4).

"Báo cáo nhanh kết quả điều tra trường hợp mắc Covid-19 tại Trúc Bạch, Ba Đình (lúc 20g30 ngày 07/03/2020)" của Sở Y tế Hà Nội cho biết quá trình đi làm việc tại các nơi của bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn, rất có thể ông đã tiếp xúc với các quan chức cụ thể như sau ở Hội đồng Lý luận trung ương : Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng ; Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng ; Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng ; Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng ; Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng và Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.

Từ Sài Gòn, nhà báo Lê Tây Sơn chia sẻ lo lắng : "Ca dương tính thứ 21 có khả năng trở thành "ký chủ siêu lây", vì nghề của ông ấy là nói trong phòng kín, nói… suốt ngày trước những người ưu tú của Đảng, có tuổi và lý luận ! Nếu ông ấy lây hàng loạt thì đa số bệnh nhân sẽ là quan chức, thuộc loại được ưu tiên điều trị. Họ cũng thuộc hạng già, dễ chết. Làm cái nghề đặc thù này, các ông ấy phải nói nhiều, lại già rồi nên mồm ngậm thường không chặt nên càng lây dữ…".

"Báo cáo nhanh kết quả điều tra trường hợp mắc Covid-19 tại Trúc Bạch, Ba Đình (lúc 20g30 ngày 07/03/2020)" của Sở Y tế Hà Nội còn cho biết vào trưa ngày 6/3 từ 12g đến 14g, bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn "đi ăn giao lưu chúc mừng 8/3 với Hội đồng các cơ quan Đảng trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương tại nhà hàng đối diện Quán cũ, ngã ba Hàng Bún - Phan Đình Phùng" (dừng trích).

So với ca Covid-19 thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung, thì ca Covid-19 thứ 21 đáng lên án hơn gấp bội, và có dấu hiệu hình sự rõ nét hơn hẳn, vì cô gái 26 tuổi Nguyễn Hồng Nhung đã phần nào ý thức về dịch bệnh, qua việc tự cách ly tại lầu 8 của khách sạn gia đình (chưa khai thác thương mại).

Theo như lời của chủ tịch Nguyễn Đức Chung (nguồn đã dẫn), thì trường hợp bệnh nhân Thuấn ngồi cạnh một khách người Anh ho liên tục và sốt, mà ông Thuấn với học hàm - học vị quan trọng trong bộ máy Đảng lẫn Chính phủ, lại không cảnh giác đề phòng khi dịch đang bùng phát trên toàn cầu để bị lây nhiễm, rồi không tự cách ly hoặc báo cáo theo đúng trình tự luật định với cơ quan hải quan Việt Nam, thì cần thiết phải truy cứu các trách nhiệm hình sự liên quan. Đó còn là biểu hiện tính công dân kém, và sự vô trách nhiệm với cộng đồng của ông Nguyễn Quang Thuấn, đương kim phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam (5).

Như vậy, đến cuối ngày 8/3, theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam, có 4 trong 9 người nước ngoài được xác định nhiễm Covid-19 là hành khách hạng thương gia cùng bệnh nhân 17 và 21, trong đó có 3 người Anh, 1 người Mexico. Trong 5 bệnh nhân còn lại có 4 người Anh. Đây đều là khách du lịch và đều lớn tuổi, người lớn tuổi nhất trong nhóm là 74 tuổi.

Tính tới thời điểm tối 8/3, tổng số bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam là 30 người, trong đó có 11 người đi chuyến bay VN0054, ít nhất 2 người bị lây từ bệnh nhân 17 hoặc bệnh nhân 21 đi chuyến VN0054, và 1 người từ Hàn Quốc về Việt Nam trên chuyến bay VJ981.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 09/03/2020

Chú thích :

(1)https://tuoitre.vn/benh-nhan/31-cua-han-quoc-toi-dau-long-vi-da-di-nhieu-khien-dich-benh-lay-lan-20200221090145161.htm

(2)https://tuoitre.vn/khai-bao-suc-khoe-toan-dan-tu-10/3/tam-dung-mien-thi-thuc-don-phuong-voi-eu-va-anh-20200308205213917.htm

(3)https://vietnamfinance.vn/chan-dung-giao-su-nguyen-quang-thuan-thanh-vien-to-tu-van-kinh-te-cua-thu-tuong-20180504224235563.htm

(4)https://tuoitre.vn/benh-nhan-nhiem-covid-19-thu-21-da-tiep-xuc-it-nhat-96-nguoi-2020030811562773.htm

(5)http://hdll.vn/vi/tin-tuc/hoi-dong-ly-luan-trung-uong-va-vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam-so-ket-cong-tac-phoi-hop-nam-2019-va-trien-khai-nhiem-vu-phoi-hop-nam-2020.html

******************

Tội cho ông phó Hội đồng Lý luận trung ương

Lynn Huỳnh, VNTB, 09/03/2020

Thay mặt Ban Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 35-QĐ/TW về thành phần Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, "Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là Phó Chủ tịch Hội đồng".

hautruong4

Tại một cuộc họp ở Hà Nội, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, ông Th. ngồi ghế 5A cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N (ghế 5K). Ảnh minh họa

Tháng 11/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ‘mời’ ông phó Hội đồng Nguyễn Quang Thuấn về làm ‘quân sư’ cho mình trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Ông Nguyễn Quang Thuấn có sinh nhật ngày 23/8. Ông cầm tinh con heo, Kỷ Hợi 1959. Tư dinh của ông ở khu nhà giàu Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin trên trang điện tử của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết như sau : "Từ ngày 25/02 - 01/3/2020, Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã có chuyến làm việc và nghiên cứu thực tế tại Ấn Độ và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và học hỏi kinh nghiệm về hoạt động đổi mới, sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 để trình Đại hội XIII của Đảng.

(…) Tại Vương quốc Anh, Đoàn đã tới thăm Trung tâm Đổi mới sáng tạo (NET), nghe giới thiệu về quá trình phát triển của Trung tâm, một số mô hình dự án cấp địa phương, vùng, quốc tế và tham quan khu thực tế ảo ; làm việc với Bộ Thương mại Quốc tế Anh và gặp gỡ một số tập đoàn lớn của Anh như KPMG, HSBC và ARUP… để khảo sát, học tập, trao đổi về kinh nghiệm về xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng" (1).

Ông Nguyễn Quang Thuấn là thành viên Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng, như lược thuật ở trên.

Lưu ý, dịch Covid-19 đã được xác nhận lan sang Ấn Độ vào ngày 30/01/2020 từ Trung Quốc. Trên báo Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31/1/2020, có bài "Virus corona đã đến nước Anh, Thái Lan có ca nhiễm đầu tiên từ người sang người" (2).

Trong tình cảnh dịch bệnh đã lan tràn toàn cầu như vậy, vì nhiệm vụ của Đảng, ông phó Hội đồng, dù ở tuổi lẽ ra được hưởng quyền hưu trí, song ông vẫn phải cùng Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn, đã có chuyến làm việc và nghiên cứu thực tế tại Ấn Độ và Vương quốc Anh, với mục đích là để biên soạn văn kiện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 13 theo dự tính sẽ diễn ra vào quý 1/2021.

Lịch trình ngay sau khi về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 4g30 sáng 2/3, ông phó Hội đồng được ‘xe con’ đưa về tới nhà lúc 5g30. Nghỉ ngơi một chút, từ 6 giờ đến 7g30, ông phó Hội đồng đến phòng tập thể hình số 1 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình để tập luyện. Sau đó, từ 8g đến 12g, ông phó dự họp Hội đồng Lý luận trung ương tại địa chỉ 57 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình. Buổi chiều, từ 14g tới 17g, ông phó làm việc tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình.

Ngày 3/3, ông phó có phiên họp thường trực từ 8g30 đến 9g30 với Hội đồng Lý luận trung ương. Từ 10g đến 12g, ông phó lại sang Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam để họp. Từ 14g đến tận 18g, ông phó tiếp tục làm việc ở số 1 Liễu Giai.

Tương tự, ngày 4/3, ông phó bận rộn suốt từ 8g đến 19g ở hai địa chỉ như kể ở trên. Ngày 5/3, lịch làm việc ở cả hai nơi đều bận rộn như nhau với ông phó.

Đến ngày 6/3, theo một báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, ông phó có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan. Ông vẫn đi làm như bình thường. Từ 12g đến 14g, ông phó dự bữa tiệc gọi là giao lưu mừng ngày 8/3 với Hội đồng các cơ quan Đảng trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương, tổ chức ở một nhà hàng nằm ngã ba Hàng Bún - Phan Đình Phùng, Hà Nội. Từ 17g đến 21g, ông phó cùng hai đồng nghiệp là Trần Hồng Quang, Vũ Hùng Cường đi chơi golf ở Vân Trì.

Ngày 7/3 lúc 10g, ông phó được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, sau đó chuyển ông phó sang bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Sáng sớm ngày 8/3, Bộ Y tế công bố ông phó là ca nhiễm Covid-19 thứ 21 của Việt Nam.

Nếu tính tuổi mụ, năm nay ông phó đã 62 tuổi. Giả dụ như tình huống xấu nhất, liệu khi có bề nào, thì ông phó có được xét phong là liệt sĩ ? Vì dẫu gì ở đây ông phó cũng mắc dịch cúm Covid-19 trong chuyến công cán theo lệnh của Đảng, tức nhiệm vụ Đảng giao phó…

Trước mắt, như tuyên bố của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung : "Hiện nay, trường hợp của bệnh nhân thứ 21 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, là trường hợp rất có thể sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, vì người này đã tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi. Trường hợp này là phức tạp và khó khăn nhất… Tôi yêu cầu các sở, ban ngành của Hà Nội làm việc, phối hợp chặt chẽ với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, xác minh làm rõ đến đâu thì thông báo đến đó, trường hợp nào âm tính thì cách ly tại nhà nhưng trường hợp nào mặc dù âm tính nhưng có biểu hiện ho, tức ngực thì bắt buộc phải đưa đi cách ly tại bệnh viện" (3).

Tội cho ông phó quá, khi giờ đây tin rằng rất nhiều nguyền rủa đang giáng xuống đầu ông lão đã 62 tuổi, khi ông phó đã gieo rắc vô số con virus Vũ Hán ở không chỉ Hội đồng Lý luận trung ương, và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, mà còn là Hội đồng các cơ quan Đảng trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương ở thời gian mà ông bắt đầu biểu hiện của phát bệnh vào sáng ngày 6/3. Các địa chỉ này, nói như lời chủ tịch Hà Nội, đa phần toàn người già cả.

Lynn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 09/03/2020

Chú thích :

(1)http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45466&idcm=188

(2)https://baoquocte.vn/virus-corona-da-den-nuoc-anh-thai-lan-co-ca-nhiem-dau-tien-tu-nguoi-sang-nguoi-108656.html

(3)https://nld.com.vn/thoi-su/ca-covid-19-thu-21-tiep-xuc-voi-nhieu-nguoi-lon-tuoi-ha-noi-phoi-hop-ban-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-trung-uong-20200308124812872.htm

*******************

Từ chuyện ông phó Hội ‘ngu ngơ’ đến ông giảng viên… ‘lụi’

Hiền Vương, VNTB, 10/03/2020

Ca 21 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam là một người có học hàm giáo sư, tiến sĩ. Ông từng đứng đầu Viện Hàn lâm. Ông đang là một trong số những quân sư về kinh tế của thủ tướng Phúc. Ông cũng là phó Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng.

hautruong5

"Đại đức Thích Phước Nguyên", tức Nguyễn Thành Long, sinh năm 1996, có xin vào ở chùa Phước Duyên – Huế khoảng 5 tháng, chưa hề được thọ giới gì của người xuất gia tại đây.

Ông khai hồi bay từ Ấn Độ sang Anh, thì vị hành khách ngoại quốc gần chỗ ông ngồi đã ho nhiều nên ông ít nhiều nghi ngại. Thế nhưng chẳng rõ vì sao ông không yêu cầu tiếp viên đổi sang chỗ ngồi khác, vì giờ đang là mùa dịch cúm Vũ Hán lây lan toàn cầu.

Về tới Việt Nam, sau hai ngày họp hành, đến ngày thứ ba ông đã có buổi tiệc tùng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ với vài cơ quan Đảng cấp trung ương ; bao gồm cả Ban Tuyên giáo. Đến chiều tối, ông còn cùng mấy quan chức rủ nhau ra sân đánh golf cho giãn gân cốt. Khi phải nhập viện, ông khai rằng ở ngày bận rộn tiệc tùng và golf đó, thì buổi sáng ông đã ho với thấy trong người uể oải rồi…

Ông có kịp lây con vi-rút cúm Tàu này cho ai hay không thì chưa thấy báo chí đăng tải, chỉ biết thiên hạ có lẽ vì ‘kính lão đắc thọ’, nên ‘ném đá’ cô gái sinh năm 1993 là ca thứ 17, ngồi cùng khoang thương gia với ông ca 21 trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ London về Hà Nội.

Nếu như ở Hà Nội đã có một ông phó hội đồng ngu ngơ đến vậy trước đại dịch đang lây lan toàn cầu, thì ở Sài Gòn cũng có một ông phó khác lại ngu ngơ khi nhận một người vào vai trò ‘lão sư’ cho Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Số là có một chức sắc tôn giáo đang là Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã bổ nhiệm "Đại đức Thích Phước Nguyên" làm giảng viên, giáo thọ sư giảng dạy cho Tăng Ni sinh cấp cử nhân Phật học thuộc Học viện, cả hệ chính quy và đào tạo từ xa.

"Đại đức Thích Phước Nguyên" này được giới thiệu là tác giả dịch và chú bộ "A-tì-đạt-ma pháp uẩn túc luận", in lần đầu năm 2016, nhà xuất bản Hồng Đức in lần 1, 2018, phát hành với giá 250.000 đồng, thuộc chủ trương của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, như bìa sách đã thể hiện, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam sau khi kiểm tra các trung tâm trực thuộc xác nhận không có điều đó.

Đầu tháng 3/2020, một Phật tử ký bút danh Nguyên Linh có bài viết chi tiết trên tài khoản cá nhân facebook, cho biết ông quen biết với người đang xưng là "Đại đức Thích Phước Nguyên", và đưa ra hàng loạt chứng cứ về hành vi vừa trái giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm pháp luật của Việt Nam về tác quyền khi "Đại đức Thích Phước Nguyên" đã lấy các tài liệu dịch và chú của Hòa thượng Tuệ Sỹ, sau đó xuất bản với ghi tác giả là "Phước Nguyên".

Ngày 7/3/2020, báo Giác Ngộ đã có bài viết "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định về Phước Nguyên" (1). Theo đó xác nhận thêm các chứng cứ do phóng viên bản báo tìm hiểu về người xưng danh "Đại đức Thích Phước Nguyên", tức Nguyễn Thành Long, sinh năm 1996, có xin vào ở chùa Phước Duyên – Huế khoảng 5 tháng, chưa hề được thọ giới gì của người xuất gia tại đây.

Sau đó ông Long đã giả giấy tờ giới thiệu của một vị tôn túc và trộm khuôn dấu của vị này để đóng vào, giới thiệu vào Thành phố Hồ Chí Minh làm "thị giả" cho Hòa thượng Tuệ Sỹ ; để rồi tiếp theo là ‘lừa’ được luôn cả một Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (!?).

Hôm lễ tang của Đức Đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, người ta cũng thấy có mặt của "Đại đức Thích Phước Nguyên"…

Đúng là ở Việt Nam thật – giả về kiến thức hàn lâm, cho tới chuyện đạo – đời cũng lắm thị phi.

Hiền Vương

Nguồn : VNTB, 10/03/2020

(1) https://giacngo.vn/sukien/diendanxaydung/2020/03/07/16D2DA/

*******************

Covid-19 : Bệnh nhân thứ 21 gây bức xúc vì đi nhiều và cuộc sống 'cao cấp'

BBC, 09/03/2020

Dư luận Việt Nam nói nhiều về bệnh nhân thứ 21 bị dương tính virus corona sau khi đi cùng chuyến bay với bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và cô Nguyễn Hồng Nhung từ London về Hà Nội trên chuyến bay VN0054 tuần trước.

hautruong6

Máy bay của Vietnam Airlines

Dù tên của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư được nêu rõ, cùng tin ông Dũng "âm tính" sau xét nghiệm Covid-19, và cô Nguyễn Hồng Nhung được gọi là bệnh nhân 17, nhưng người thứ 21 lại không được nêu rõ tên.

Trang VietnamNet 08/03 chỉ ghi tắt gọi ông là "N.Q.Th, 61 tuổi".

Xét về mặt dịch tễ học, người này được coi là "tác nhân siêu lây lan" (super spreader) vì đã tiếp xúc ít nhất 96 người khác, theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam.

Tại một cuộc họp ở Hà Nội, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, ông Th. ngồi ghế 5A cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N (ghế 5K).

Ông Th. bay từ Việt Nam đi Ấn Độ, sau đó sang Anh rồi về Việt Nam. Trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh có ngồi cạnh 1 người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục".

Sau khi về Việt Nam, ông Th. đã có nhiều hoạt động ở nhiều nơi.

"Ông đã tiếp xúc với 96 người, ở nhiều nơi, có hội nghị ông dự đông nhất lên đến 40 người, tiếp xúc gần đây nhất là buổi đi ăn, đi chơi golf…"

Cùng ngày, trang Thanh Niên nói Việt Nam đã "cách ly y tế 50 người theo dõi nhiễm Covid-19 liên quan ca bệnh 61 tuổi".

Sang ngày 9/03, báo Tuổi Trẻ viết rằng bệnh nhân số 21 "tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với gần 400 người".

Cũng có ý kiến cho rằng việc một cô gái con nhà giàu, một bộ trưởng và một quan chức cao cấp của đảng cầm quyền ở Việt Nam "có liên quan đến bệnh dịch" khiến nhãn quan của hệ thống chính trị về Covid-19 đột ngột thay đổi.

Cho đến gần đây, sự chú ý của nhà chức trách tập trung vào người bình dân, lao động, khách nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc) hơn là các thành viên của tầng lớp trên.

Người ta cũng tập trung quá nhiều vào nguy cơ dịch bệnh từ châu Á mà 'bỏ ngỏ' các nước Ý, Anh vốn đang có số lây nhiễm dâng cao.

Vụ cô Hồng Nhung, ông Nguyễn Chí Dũng và ông N.Q.Th. còn khiến nhiều cư dân quyền thế của thủ đô Việt Nam thấy "thời khắc Iran" đến gần, khi quan chức và cơ quan chính quyền bị tác động trực tiếp bởi nguy cơ virus corona.

Việc hai chị em cô Nguyễn Hồng Nhung bị mắc virus cũng khiến dư luận chú ý đến lối sống của giới con nhà giàu người Việt.

BBC News trên livepage tiếng Anh về virus trên toàn cầu có nhắc đến cô Nguyễn Hồng Nga ở London, gọi đây là "Vietnamese socialite" (tiểu thư ăn chơi Việt Nam), "đã mắc virus corona sau khi đi Milan và Paris dự hội chợ thời trang".

Liên quan tới giới showbiz, dư luận cũng chú ý đến một nữ ca sĩ "được mời diễn tại buổi tiệc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có tiếp xúc với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng".

Tuy phụ nữ này được báo Việt Nam nói là "xét nghiệm âm tính", sinh hoạt cao sang, tiệc tùng của giới quan chức trong mùa dịch Covid-19 vẫn trở thành đề tài bình luận rộng rãi trên Facebook.

hautruong7

Khoang hạng thương gia trên Boeing 787- hình chỉ có tính minh họa

Nhà lý luận bình dị 'chơi sang'

Riêng về "người số 21", các trang tài liệu lưu truyền trên mạng xã hội nước này nói ông Th. làm việc tại Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một trang web tiếng Việt khác, thì nói ông còn là "thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng chính phủ Việt Nam".

Cùng lúc, cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi một cơ quan "cầm lá cờ" về lý luận của chủ nghĩa cộng sản, phong trào cách mạng của những người vô sản, lại có quan chức "ăn trưa ở khách sạn 5 sao", buổi tối "đi chơi golf".

Một Facebooker là Nguyễn Tiến Tường viết trên trang cá nhân :

"...Ngoài việc họp ở hội đồng lý luận, ông đi ăn trưa ở ks Daewoo, ăn tối ở nhà hàng, đi đánh golf cùng đồng sự. Cũng phải nhờ đến con virus, mới phơi lộ được sự thật đằng sau vẻ bình dị".

Một số ý kiến cũng hỏi vì sao dân mạng ban đầu tập trung phê phán bệnh nhân 17, một thường dân, nhưng đến vụ quan chức - bệnh nhân số 21 - cũng không khai báo, còn đi làm, đi họp, dự tiệc, thì người ta ít phê phán hơn.

Phải chăng có điều gì đó không công bằng ?

Trong lúc có chỉ trích đối với bệnh nhân số 21, cộng đồng mạng đánh giá cao ứng phó của chính quyền Hà Nội, và Bộ Y tế, qua chỉ đạo ngày đêm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Facebooker Trần Mạnh Kiên viết hôm 07/03 :

"Hãy xem cách Bộ Y tế công bố 3 ca số 18, 19, 20 hay 16 ca trước đó. Rất nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, bảo mật thông tin cá nhân của người nhiễm.

Tất nhiên ca số 17 bản chất có khác nhưng mọi thứ đều đã được cơ quan chức năng biết trước và xử lý trước đó rồi, liệu có cần "họp khẩn" hoành tráng lúc 22g đêm với cách thức đưa thông tin cũng rất "bí hiểm" để tạo sự tò mò cao độ trên mạng xã hội như vậy không ? Kết quả thực tế cho thấy là chỉ vì 1 ca nhiễm mà cả Hà Nội náo loạn hết cả lên.

Chính quyền Hà Nội xử lý rất tốt việc cách ly dịch nhưng cũng cần rút kinh nghiệm trong việc truyền thông tới công chúng để tránh gây hoảng loạn không cần thiết".

Sau khi ban BBC News Tiếng Việt đăng video Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ họp khẩn đêm 06/03 về ca 17 tại Hà Nội dính Covid-19, trên trang Facebook của ban đã nhận được có nhiều bình luận.

Facebooker Toan Nguyen viết :

"Nói thật thời covid-19 này thì ở Việt Nam còn yên tâm hơn ở Hàn hay ở Mỹ và châu Âu rất nhiều (thông tin về dịch rất minh bạch rõ ràng)".

Sang ngày 11/03, Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Tô Lâm yêu cầu :

"Xử lý nghiêm các trường hợp khai báo gian dối, không chấp hành cách ly".

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm My, Lâm Viên, Nguyễn Nam, Lynn Huỳnh, Hiền Vương, BBC tiếng Việt
Read 758 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)