Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/05/2020

Không thể đem Đài Loan so với… ‘ta’ !

Trân Văn

Tuần này, Trung Quc li da Đài Loan. Phát ngôn viên Văn phòng Đc trách Vn đ Đài Loan ca Trung Quc khẳng đnh ý chí ca Trung Qukhông cho phép Đài Loan độc lp dưới bt kỳ hình thc và Trung Quốc có đ kh năng đ bo v ch quyn quc gia, toàn vn lãnh th (1)...

dailoan1

Trước sự hung hăng của Bắc Kinh, ccộng đồng quốc tế ngày càng đối xử với Đài Loan như một thực thể quốc gia-hải đảo độc lập

Tuần trước, Trung Quc cũng tiếp tc da Vit Nam như thế. Phát ngôn viên B Ngoi giao Trung Quốc tuyên b Vit Nam không có quyền bình lun v lnh ngng đánh bt cá vào mùa hè này ca Trung Quc trên vùng bin Nam Trung Hoa vì lệnh đó là biện pháp thuc quyn hành chính ca Trung Quc (2)...

***

Đài Loan giống Vit Nam ch liên tc b Trung Quốc da dm và nhng da dm y đu liên quan đến ch quyn quc gia. Đài Loan b cm tuyên bc lp" còn Vit Nam b cm tuyên b có "ch quyn Biển Đông" (nơi mà thiên h vn gi là vùng bin phía Nam Trung Hoa).

Cả hai đu liên tc b Trung Quốc cnh cáo, rng sẽ thc thi mi bin pháp cn thiết đ bo v vng chc ch quyn, các quyn và li ích ca Trung Quc nếu ngoan c đòi nhng th mà Trung Quc đã nhiu ln khng đnh vn không phi ca Đài Loan hay ca Vit Nam (3) !

Tuy yếu t va nêu cho thy gia Đài Loan và Vit Nam có đim tương đng trong quan h ca tng bên vi Trung Quc nhưng không th so Đài Loan vi Vit Nam. Đem Đài Loan so vi Vit Nam hoc ngược li s hết sc khp khing dù ch quyn quc gia, ch quyn lãnh thổ ca c hai đu b Trung Quc xâm hi li còn hăm da.

***

Trên bình diện quc tế, Vit Nam có tư cách và tư thế ca mt quc gia, Đài Loan thì không. Đài Loan ch là mt lãnh th, dù có h thng chính tr, h thng công quyn riêng nhưng mt tư cách thành viên Liên Hip Quc t đu thp niên 1970, đến gi vn còn tranh đu đ được cng đng quc tế tha nhn như mt thc th đc lp.

Đó cũng là lý do, tuy có quan hệ ngoi giao vi nhiu quc gia, Đài Loan không có Đi s quán trên lãnh th ca những quc gia y mà ch m các "Văn phòng". Do áp lc ca Trung Quc, nhiu quc gia t chi đón tiếp các viên chc trong h thng công quyn ca Đài Loan. Nhiu t chc quc tế (như T chc Y tế Thế gii - WHO) không trao cho Đài Loan tư cách thành viên. Ở Vit Nam, khi đ cp đến Đài Loan, nhiu cơ quan truyn thông chính thc còn m ngoc chú thích… thuc Trung Quc !

Đài Loan cũng không thể sánh vi Vit Nam v din tích và dân s. Din tích ca Đài Loan ch chng 1/10 din tích Vit Nam và dân s ca Đài Loan chỉ khong 1/4 dân s Vit Nam. V mt chính tr, nếu xét theo quan đim chính thng ti Vit Nam, Đài Loan không thuc nhóm… ưu vit, ch cn mt đng lãnh đo toàn din, tuyt đi như Vit Nam. Đài Loan hin có khong… 280 đng theo đui nhiều mục tiêu khác nhau, k c đi đu trong vic vươn lên thành mt quc gia đc lp hay thng nht vi Trung Quc.

Đài Loan chỉ hơn Vit Nam th hng v kinh tế và mc đ phát trin. Xét khía cnh này, Đài Loan v trí 22 và Vit Nam v trí 42. Tuy nhiên nếu nhìn khía cnh y theo nhãn quan ca h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam, người Vit không cn bn tâm. Đu năm nay, Ch tch Nguyn Phú Trng mi tái khng đnh : Việt Nam chưa bao gi có được cơ đ to ln, vai trò và v thế cao như ngày nay (4) ! So sánh thứ hng v kinh tế và mc đ phát trin ri thc mc s tr thành phn đng, có th b trng tr !

Thế nhưng có mt đim đáng bun là thiên h chưa chu… nhìn như "ta", chưa… thy s ưu vit ca "ta". Trong mt ca h, th hng v kinh tế và mc đ phát trin ca mt quc gia liên quan quan mt thiết đến chuyn đnh hình cách ng x vi công dân ca quc gia đó. Năm ngoái, khi xếp hng v giá tr s dng các h chiếu, Henley & Partners (công ty chuyên tư vn v cư trú và quyn công dân) đặt "s thông hành" ca Đài Loan vào v trí 31 và đt h chiếu Vit Nam vào v trí… 90 !

Tại sao chưa được cng đng quc tế tha nhn như mt quc gia mà dân Đài Loan li có th dùng "s thông hành" ca lãnh th này đ đến 145 quc gia, lãnh th trên thế giới, không cn xin visa, trong khi con s tương ng vi công dân Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam ch có… 51 ? Vì sao giá tr s dng h chiếu ca ta ch c 1/3 so vi "s thông hành" ca Đài Loan mà "ta" không… quyết lit đu tranh vi cng đng quc tế như vn… kiên quyết đu tranh vi nhng đng bào không chu tha nhn ta… ưu vit ?

***

Trong bối cnh Trung Quc càng ngày càng hung hăng, càn r và dù phi đi din vi thc trng đc lp b đe da, ch quyn b xâm hi như Vit Nam nhưng so v mc đ "giác ngộ cách mng", dân chúng Đài Loan thua "ta". H t chi b phiếu cho nhng đng ng h vic đt Đài Loan dưới quyn thng thuc Trung Quc đ duy trì s "n đnh chính tr". Ging như ln bu c trước, h li dn phiếu cho đng Dân Tiến, giúp bà Thái Anh Văn tái đắc c, tr thành Tng thng Đài Loan thêm mt ln na.

TAIWAN-POLITICS

Tháng Giêng vừa qua, bà Thái Anh Văn tái đc c, tiếp tc đm nhn vai trò Tng thng Đài Loan thêm bn năm na (2020-2024).

Bà Thái Anh Văn không chỉ là cái gai trong mt Trung Quc, người ph n này đang là ác mng ca Trung Quc. Dưới s lãnh đo ca bà, chính quyn Đài Loan đã khiến vòng vây, mà Trung Quốc tng thiết lp đ ngăn cn cng đng quc tế đi x vi Đài Loan như mt thc th đc lp, hết v ch này ti b bc ch khác. Càng ngày càng nhiu thành viên ca cng đng quc tế t ra khó chu vi nhng đòi hi ca Trung Quc v cách ng x vi Đài Loan (5).

Chắc chn là không ngoa chút nào nếu bo rng bà Thái Anh Văn đã dn dt chính quyn Đài Loan biến Trung Quc tr thành l bch trong mt thiên h và càng ngày thiên h càng thêm ác cm vi Trung Quc ! So vi "ta", bà Thái Anh Văn không khôn ngoan vì tự biến bà ln đng ca bà thành k thù mà Trung Quc tìm mi cách loi b. Nhiu năm nay, người ph n này và đng Dân Tiến Đài Loan luôn b đy vào thế phi n lc ti đa đ chng chi vi đ loi áp lc do Trung Quc to ra c trong đi nội ln đi ngoi.

Chủ tch ca "ta" khôn ngoan hơn nhiu. Đâu phi t nhiên mà ông vn vo nhng người thc mc v cách ng x ca ta vi thái đ hung hăng và nhng đòi hi càn r ca Trung Quc : Nếu đ xy ra đng đ thì tình hình bây gi bt n thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn vic t chc đi hi đng được không (6) ? So về stài tình và mức đsáng suốt, Tổng thng Đài Loan và đng Dân Tiến không th sánh được vi Ch tch ca "ta" và đng "ta".

Bất k Ch tch Trung Quc tng vài ln khng đnh : Biển Đông ca Trung Quc, mt s đo ca Trung Quc đang b các nước khác ‘xâm chiếm’, hot đng ca Trung Quc ti Bin Đông là nhm bo v ch quyn (7) nhưng Tết âm lch va qua, Ch tch ca "ta" vn gi đin thoi chúc Tết Ch tch Trung Quc, nhân tin "Chúc nhân dân Trung Quốc dưới s lãnh đo ca Đng cng sn Trung Quc tiếp tc giành được nhng thng li mi trong s nghip xây dng ch nghĩa xã hi đc sc Trung Quc" (8).

Rõ ràng không có chủ nghĩa xã hi đc sc Trung Quc sẽ không có yêu sách vô lối v ch quyn ca Trung Quc ti Biển Đông, Trung Quc cũng s không có thái đ hung hăng, ng x càn r như đã thy c vi "ta" ln thiên h, cho nên : Chúc nhân dân Trung Quốc dưới s lãnh đo ca Đảng cộng sản Trung Quc tiếp tc giành được nhng thắng li mi trong s nghip xây dng ch nghĩa xã hi đc sc Trung Quc làm nhiều người cm thy khó hiu !

Những người đã hoc vn còn cm thy khó hiu cn t kim và t phê mt cách nghiêm khc vì không tin tưởng tuyt đi vào s lãnh đo ca đng ta, không hội đ tiêu chun nhn vinh d là… nhân dân ta ! Thật đáng ngi khi càng ngày càng nhiu người chi b… vinh d cao quý này, mt s công khai ng h các thế lc thù đch, phn đng, snhẹ d, c tin, nghi ngChủ tch "ta" và đng "ta" càng ngày càng đông, công tác tuyên truyền kết hp vi các bin pháp răn đe, giáo dc càng lúc càng khó khăn, phc tp.

***

Tháng giêng vừa qua, bà Thái Anh Văn tái đc c, tiếp tc đm nhn vai trò Tng thng Đài Loan thêm bn năm na (2020-2024). Đến tháng 4, khi được mi tham gia vào mt cuc kho sát, 70% dân chúng Đài Loan cho biết h mun b "China" ra khi Quc hiu (Republic of China) đ minh đnh vi cng đng quc tế, Đài Loan là Taiwan, không liên quan đến Trung Quc, thiên h không nên đi x vi người Đài Loan bằng đnh kiến vn dành cho công dân Cng hòa nhân dân Trung Hoa (9).

Hôm qua (20 tháng 5), khi tuyên thệ trước khi bt đu nhim kỳ Tng thng th hai, bà tuyên btôn trọng "hòa bình, bình đng, dân ch và đi thoi" nhưng không chp nhn vic chính quyền Trung Quc s dng "mt quc gia, hai th chế" đ h thp vai trò ca Đài Loan, làm suy yếu Đài Loan và Đài Loan s kiên quyết đi theo hướng này. Không riêng Đài Loan mà cả Trung Quc cũng có nhim v tìm kiếm phương cách cùng tn ti lâu dài, ngăn chn s khác bit và gia tăng đi đ(10).

Đó không phải là ý kiến ca riêng Tng thng Đài Loan, đó là ý chí - nguyn vng ca dân chúng Đài Loan, nhng người tiếp tc chn bà Thái Anh Văn làm Tổng thng. Kiu hành x theo nhân tâm, dân ý này không phù hp "ta". Theo Điều l đng, 19 điều đng viên không được làm và vướng và 27 biểu hin suy thoái, t din biến, t chuyn hóa, bà Văn chính là phần t đin hình ca " hi v chính trị", đã "tự din biến", "tự chuyn hóa", không chỉ nói mà còn làm trái Cương lĩnh chính tr, Ngh quyết, Ch th ca đng ta.

Cho đến gi này, bt k Trung Quc hung hăng, càn r thế nào, ch quyn quc gia b xâm hi ra sao thì vi Ch tch "ta" và đảng "ta", Trung Quc vn là người bn xã hi ch nghĩa rt ln bên cnh chúng ta, phi mm mng vi Trung Quc đ được giúp đ trong vic xây dng thành công ch nghĩa xã hi Vit Nam. "Ta" kiên đnh vi vic xây dng ch nghĩa xã hi không phi vì ch nghĩa xã hi mà vì đó là con đường duy nht đ đng "ta" duy trì quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ca mình.

Đó cũng là lý do tuy ta có Chủ tch nước, có Quc hi, có Th tướng nhưng trong quá trình… giao thip vi Trung Quc, "ta" ch s dng B Ngoại giao đ bày t bt đng và bt bình ! Gn đây, do áp lc ca dư lun, "ta" c thêm B Quc phòng ha hn "sẵn sàng đu tranh vi các nhóm tàu Trung Quc xâm phm vùng bin ca Vit Nam" nhưng không chc sáp dụng các bin pháp kiên quyết hơn nnhư mong muốn ca dân chúng vì đó là "vấn đ h trng, nhy cm, lâu dài" (11).

Theo thông lệ, sau nhng tuyên b… cng rn đ công chúng bt st rut, nếu không có gì thay đi, "ta" s sm bày t thin chí, sm tái cam kết s cùng Trung Qunâng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước và quan hệ song phương trong thời đại mới lên tầm cao mới. Đừng quên cách nay vài tháng, "ta" và Trung Quc va khng đnh vi thiên hquan hệ đi tác hp tác chiến lược toàn din gia hai bên phát trin n đnh và không ngừng đi vào chiu sâu, tin cy chính tr được tăng cường (12).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/05/2020

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/trung-quoc-noi-khong-cho-phep-dai-loan-doc-lap-duoi-bat-ky-hinh-thuc-nao-20200520152104861.htm

(2) https://www.voatiengviet.com/a/bac-kinh-ha-noi-khong-co-quyen-binh-luan-ve-lenh-danh-bat-ca-tren-bien-dong/5416326.html

(3) https://www.voatiengviet.com/a/bo-ngoai-giao-trung-quoc-lon-tieng-de-doa-viet-nam-ve-bien-dong/5383275.html

(4) https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/44517502-dien-van-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-tai-le-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html

(5) http://www.rfi.fr/vi/pháp/20200513-pháp-bán-vũ-khí-cho-đài-loan-paris-bác-bỏ-phản-đối-của-bắc-kinh

(6) https://soha.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-neu-dung-do-tren-bien-ta-co-ngoi-day-duoc-khong-20151208144743885.htm

(7) http://www.rfi.fr/vi/chau-a/20151107-tap-can-binh-lai-khang-dinh-bien-dong-la-cua-trung-quoc

(8) https://baoquocte.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-dien-dam-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-107894.html

(9) https://www.voatiengviet.com/a/tức-gin-tq-người-đài-loan-đòi-b-ch-china-trên-hộ-chiếu/5362933.html

(10) https://www.reuters.com/article/us-taiwan-president-inauguration/taiwan-president-says-wants-talks-with-china-but-not-one-country-two-systems-idUSKBN22W08X

(11) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/san-sang-dau-tranh-voi-cac-nhom-tau-trung-quoc-xam-pham-vung-bien-641021.html

(12) https://baoquocte.vn/nam-2020-diem-nhan-huu-nghi-hop-tac-va-phat-trien-trong-quan-he-viet-trung-108037.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 42 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)