Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/04/2017

Sẽ còn nhiều ‘lươn lẹo’, ‘mưu mẹo’ ở Đồng Tâm

Tương Lai

Giữa lúc Hà Ni đang có du hiu xoa du nhng người dân đang ‘tc nước v b Đng Tâm – M Đc bng cách đích thân Ch tch Hà Ni đi thoi qua đin thoi vi h, mt nhà xã hi hc ni tiếng ca Vit Nam nhn đnh đây là mt bước phát trin mi, nhưng không phải lúc nào cũng "đơn gin"  như vy. Giáo sư  Tương Lai d đoán s còn nhiu "lươn lo", "mưu mo"  trong nhng din tiến sp ti Đng Tâm.

luonleo1

Sau khi dân Đồng Tâm bt giam công an, Ch tch Hà Ni ha s đích thân đến nói chuyn vi người dân vào ngày 18/4/2017.

Mời quý v nghe cuc phng vn trc tiếp ca VOA vi Giáo sư  Tương Lai, cu Viên trưởng Vin Xã hi hc và từng là thành viên ca nhóm tư vn cho th tướng Vit Nam.

VOA : Kính chào Giáo sư Tương Lai, hn ông cũng đã theo dõi s kin tranh chp đang xy ra Đng Tâm – M Đc. S vic thc ra đã kéo dài nhiu năm và có nhn đnh cho rng đây ch là " git nước tràn ly"  thôi. Quan điểm ca ông thế nào ?

Tương Lai : Theo tôi, ở đim xy ra, nói là " git nước tràn ly"  thì cũng ch là mt cách nói thôi, cũng không tht chính xác đâu. Bi vì git nước tràn ly thì còn nhiu git nước khác vn tiếp tc tràn ly. Đây là mt mâu thuẫn rt gay gt v vn đ đt đai trong mt xã hi nông nghip-nông dân. Mà vn đ đt đai chính là vn đ sng còn.

M Đc, xã Đng Tâm, cũng xoay quanh chuyn đt đai và kéo dài t lâu ri, dân người ta đã đu tranh. Gia chuyn tùy tin ly đt của dân đ s dng mt cách không hp lý, và bng sc mnh ca chính quyn, da vào lut s hu đt đai là s hu toàn dân đ ăn cướp đt ca dân, thì s kin đó din ra 5-6 năm nay ri. Va ri thì nó bùng lên. Dân người ta không th chu đng được na. Dám ngang nhiên bắt nhng đi din ca h thì dân bt li công an nht vào nhà văn hóa. Hin tượng này không phi bây gi mi có. xã An Ninh, huyn Quỳnh Ph, tnh Thái Bình, năm 1996 đã din ra s kin này. Dân người ta còn bt công an nht vào chung trâu. Đương nhiên không nht nhiu, hi y ch nht đ 3-4 người thôi. Nhưng đây không phi là s kin " git nước tràn ly"  đâu. Theo tôi, cuc đu tranh này còn dai dng và căng thng lm.

Nhân danh sở hu toàn dân

VOA : Như ông va nói, cách đây 20 năm đã xảy ra vụ Thái Bình và ông đã nghiên cu v v này. Sau 20 năm li xy ra v vic tương t. Theo ông, có đim khác bit nào gia hai s kin không ?

Tương Lai :Khác biệt, đương nhiên. Mi mt thi đim có nhng chuyn khác bit. Nhưng v bn cht s vic thì không khác biệt đâu. Mâu thun đt đai gia nhng người nông dân, quyn s hu ca người ta, bây gi quyn s hu đó b chà đp. Vn đ đó thì ch có gì khác nhau. Nhưng din biến s vic đương nhiên khác, tình hình thì có khác.

Bây giờ vic cướp đt đai trắng trn hơn nhiu. Vì sao ? Vì đt đai là mt sn phm có giá tr cao. Ăn cướp đt va d, va nhanh chóng đ làm giàu. Thm chí bng nhng th đon gii ta và đn bù. Nhân danh s hu toàn dân, người ta chiếm mt mnh đt, ri các nhóm li ích xông vào đầu tư đ ri nhân danh làm các công trình phúc li nói chung đó mà chia chác. Tham nhũng đt đai bao gi cũng d ăn hơn các tham nhũng khác nên nó tràn lan khp c nước, t trên xung dưới. tn cơ s cũng có nhng cách ăn cướp đt theo kiu cơ s. Cu kết gia s đến huyn, huyn đến tnh, tnh đến trung ương cũng vy mà thôi. Bao gi chưa gii quyết dt đim nhân danh " s hu toàn dân"  này thì nghĩa là mnh đt là cái bánh rt to mà người ta xâu xé nhau vì nói là s hu toàn dân. Làm gì có khái nim " toàn dân"  khi mà nhà nước li dùng sc mnh ca bo lc, ca quyn lc đ cướp đt đai ca dân ?

Chuyện này còn lâu dài lm, không th gii quyết ngay mt lúc được đâu. Ch có th gii quyết được chuyn này khi vn đ chế đ s hu được gii quyết dt điểm và công bằng. Còn nếu vn còn nhân danh xã hi ch nghĩa, nhân danh s hu toàn dân, thì mâu thun này vn còn kéo dài mãi, chưa chm dt được đâu.

Mâu thuẫn gia người s hu và người cướp quyn s hu

VOA : Nói như vy thì mâu thun trên là không th gii quyết ?

Tương Lai :Mâu thuẫn gia người mun gi quyn s hu ca mình vi người đi cướp quyn s hu đó, mâu thun đó không bao gi gii quyết được dt đim hết mt khi không có quy đnh nghiêm túc tôn trng quyn s hu ca các nhân. Nhưng nhân danh xã hội ch nghĩa, người ta xóa ch nghĩa cá nhân. Dn dn trong cuc đu tranh, không phi bây gi đâu, người ta đi đến chuyn đưa ra nhng hình thc s hu khác nhau. Nhng hình thc s hu khác nhau đó t ch là người ta nói đem tr li rung đt cho người này, thc hin người kia có rung, ri sau đó dn dân vào trong hp tác xã. Cui cùng khi thy là nó tc t, ngưng tr sn xut, thì lúc by gi người ta mi có chính sách khoán.

Khoán nghĩa là gì ? Có nghĩa là buông sợi dây thòng lng lng ra mt tí đ giao rung đt v cho người nông dân làm. Và người nông dân được hưởng hoa li trên mnh đt đai ca gia đình, gi là kinh tế h gia đình. Nhưng ch có quyn s dng thôi, có quyn nhượng quyn s dng đó nhưng không có quyn s hu. Mt khi vn gi cái này thì vẫn tim tàng mâu thun gay gt gia người mun gi và người đi ăn cướp.

Sẽ còn nhiu "lươn lo"  và "mưu mo"

VOA : Sự phát trin ca thông tin có vai trò gì trong cuc đu tranh ca người dân Đng Tâm ? Giáo sư  đánh giá thế nào v " tương quan lc lượng"  gia người dân không có mt tc st trong tay vi chính quyn có đy đ vũ trang ?

Tương Lai :Quá trình đấu tranh kết hp vi thông tin hin nay thì mt s vic xy ra mt ngõ ngách nào đó, người ta đã có th ngay lp tc đưa lên mng, lên Facebook ngay. Ở xã Đng Tâm, dân giam cnh sát có vũ trang, mt cái nh đy đưa lên thì tt c các nơi khác đu thy. Nó đánh đng dư lun c nước và c thế gii. Đương nhiên đy là mt sc mnh.

Đến hôm nay (17/4), ông Lut sư Trn Vũ Hi v đến tn xã Đng Tâm và nối đin thoi đ cho ông Ch tch Nguyn Đc Chung, UBND thành ph Hà Ni trc tiếp nói chuyn vi dân. Đy là mt din biến rt mnh, nói lên vì l gì mà người có đy đ bo lc trong tay, có c hàng sư đoàn trong tay, có c xe tăng, thiết giáp, cn là huy động được, nhưng li không dám manh đng na, mà phi gi đin thoi nói chuyn vi dân. Đ ri hai bên nói rng bên nào sai cũng s x lý. Đy là bước phát trin mi chng t rng người dân càng ngày càng hiu rõ nếu h gn bó, quyết tâm đu tranh thì có thể đy lùi bo lc.

Nhưng không phi lúc nào din biến cũng s đơn gin như thế đâu. S còn nhiu lươn lo, mưu mo trong chuyn này lm. Vì vy, người dân người ta tha kinh nghim, tha cnh giác đ đi phó.

Tôi tin cuộc đu tranh này không phi dễ ăn đâu, không quá đơn gin đâu. Nhưng nhà cm quyn cũng không d dùng bo lc đ đàn áp dân đâu. Có th là h dùng cách chia bó đũa ra đ b gãy tng chiếc mt. Như là ri đây, nếu theo dõi trên đài, s thy Thông Tn Xã và mt s cơ quan tuyên truyn sẽ đưa tin là người dân, do thiếu hiu biết, nên b nhng lc lượng xu li dng và đã khi t. Đi lin vi chuyn đó là đưa tin ông Ch tch thành ph đi thoi vi dân qua đin thoi ca mt ông lut sư. Rõ ràng din biến đang còn có nhiu cái nói lên rng đã đến lúc mà bo lc không th gii quyết được đâu.

VOA : Xin cám ơn ông.

Nguồn : VOA, 17/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Tương Lai
Read 11191 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)