Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/05/2017

Khi ‘món hàng quý tháng 5’ rớt giá

Bùi Tín

Từ trước đến nay, c đến tháng 3 hoc tháng 4 là các phương tin thông tin tuyên truyn chính thng trong nước li m ra đt "toàn Đng, toàn dân hc tp tu dưỡng v tư tưởng, tác phong, đo đc H Chí Minh", theo ch th ca Ban bí thư hay Bộ chính trị. Các loa đài ra r v gương sáng Bác H, tiu s Bác H, chuyn k v Bác H, noi theo gương Bác… Các chi b phi hp vài bui đ mi đng viên t kim đim, t phát biu đã hc được gì Bác H nhân k nim ngày sinh ca Bác.

hcm0

Năm 1965, Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông xin viện trợ để tiếp tục tiến hành cuộc tiến chiếm miền Nam - Ảnh minh họa

Vài năm gần đây, theo các tin tc t trong nước, phong trào hc tp Bác H gim đi trông thy. Do thi kỳ đi mi và m ca, nhiu s tht v nhân vt H Chí Minh được loan truyn rng rãi nên s sùng bái ông H cũng thuyên gim theo.

tưởng H Chí Minh không còn có nhiều người nhc đến vì chính ông H tng tr li nhà báo nước ngoài rng ông "không có tư tưởng riêng, tt c tư tưởng ca tôi là ch nghĩa Mác-Lênin". Nhng năm gn đây, b máy tuyên hun ch nói nhiu đến đo đc H Chí Minh. Năm 2012, Bộ chính trị còn ra ch th "toàn Đng, toàn dân hc tp tu dưỡng theo đo đc H Chí Minh".

Đến năm nay, sang tháng Năm, gn đến ngày 19/5, Bộ chính trị và Ban tuyên huấn trung ương vn chưa có mt ch th gì v hc tp đo đc H Chí Minh.

Điều này có lý do và cũng dễ hiu. Đó là vì trong thi đi thông tin mi, nhiu s tht lch s được phơi bày, con người tht H Chí Minh được xác đnh ngày càng rõ ràng sáng t minh bch, vượt qua nhng ni dung thêu dt, tâng bc gi di che du xưa nay v ông H.

Không phải ngẫu nhiên mà tp "Sách đen ca chủ nghĩa cộng sản", tng kết v ti ác ca chủ nghĩa cộng sản trong thế k XX – vi hơn 100 triu nn nhân bi thm, đã k tên nhng k ti phm sát nhân ln nht, là Lenin, Stalin, Mao Trch Đông... và tiếp theo là H Chí Minh, Kim Nhật Thành, Broz Tito, Fidel Castro, Pol Pot ... Tp th các nhà s hc Pháp, Đc, Anh, Hoa Kỳ, Trung Quc - đng tác gi cun sách trên nói đến trách nhim riêng ca ông H Chí Minh trong chiến tranh, trong ci cách rung đt, trong đu tranh nội b dân tc, ni b đảng cộng sản... gây nên cái chết thê thm oan c ca 3 triu người Vit, do ông đã dn dân tc vào hàng ngũ cộng sản, làm đi tượng cho thế gii dân ch thc hin chiến lược "be b ngăn chn ch nghĩa cộng sản" b coi là nguy cơ diệt chng trong thế k XX.

Tất nhiên các tác gi cũng lưu ý phn ti trng ca chính quyn Pháp đã mang quân sang Đông Dương vi ý nghĩ sai lm ca tướng de Gaulle là nước Pháp phi chiếm li các thuc đa cũ Đông Dương và Algérie mi khôi phc được tư thế cường quc sau khi tht trn đu hàng Đc trong thế chiến II.

Trong nước không có nhà chính tr cộng sản, nhà lý lun, nhà s hc nào lên tiếng phn bác chính kiến ca cun sách h trng này v ti ác ca ông H được ch rõ như trên.

Về đo đc H Chí Minh, đến nay tht khó làm cho các nhà trí thc, tui tr ham hiu biết chp nhn được mt cách mù quáng, suôi chiu như bn chúng tôi hi xa xưa. Đến nay ai cũng biết chuyn "Bác lên đường xut ngai đ cu nước" là chuyn hoang đường. Anh Nguyn Tt Thành xuất ngoi sau khi ông b b đui khi ngành quan li do khi là Tri Huyn Bình Khê ông say rượu đánh chết mt nông dân, anh b mt ch da nên liu phiêu lưu. Sang Pháp anh xin vào hc trường ca b thuc đa Pháp đ mong được làm công chc cho Pháp.

Còn gương "trong sáng, hy sinh, sut đi không v con đ cng hiến" li càng gi di. Nay ai cũng biết ông tng chung sng vi bà Minh Khai, cưới bà Tăng Tuyết Minh Qung Châu, có con trai riêng vi cô Nông Th Xuân - kém ông hơn 30 tui, và cu con là Nguyễn Tt Trung hin vn còn sng câm lng Hà Ni do không bao gi được ông tha nhn.

Nhân đây xin được nêu lên mt nhân vt t nhn là Giáo sư Tiến sĩ hàng my chc năm nay chuyên đi nói chuyn vi chuyên đ "Hc tp noi gương Bác H vĩ đi", "Hc tp đo đc H Chí Minh". Ông đi ging không h mt mi ti các trường t trung hc đến đi hc Hà Ni, Sài Gòn và các thành ph ln nh, Thái Bình, Ninh Bình, đến Ngh An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Cà Mau, vi hàng vài chc băng ghi âm ph biến trên mng và bán khắp nơi. Ông là Hoàng Chí Bo, nói năng hot bát, do dai, lưỡi mm, môi do, mm vu ra khi xúc đng ca ngi Bác, có khi mt ướt – không hiu gi v hay tht lòng - vì cm khái.

Tôi không chê trách gì ông nếu ông tht lòng tin điu ông nói, nếu ông tự tin đó là s tht, là chân lý không chút hoài nghi.

Tiến sĩ Hoàng Chí Bo còn được S quán Vit Nam Cộng hòa liên bang Đc mua vé mi sang Đc đ đăng đàn cho mt s bà con người Vit nghe. Tôi bt cười khi nghe li băng ghi âm, khi ông lên ging khoe rằng "Bác chúng ta cc kỳ thông minh, am hiu đến hơn 20 th tiếng, t Hán, Pháp, Anh, Tây Ban Nha... k c các th ng các dân tc, mà không lm ln bao gi". Vì tôi tng trc tiếp đng gn ông H trong Ph Ch Tch khi ông đón các ông Lưu Thiếu Kỳ, Kosygin, nhà báo Burchett … và nhn thy rõ các ngoi ng Hoa, Nga, Pháp, Anh ca ông rt bình thường, kỳ l na khi gi nguyên ging x Ngh - Nam Đàn, hay p úng, ngp ngng, dùng t ln ln, sai văn phm ra sao, có khi phi nh anh Phm Văn Khoa dch lại khi nói tiếng Quan thoi. Đây ch là mt nét rt nh ca s tâng bc quá đáng, không lương thin chút nào, được truyn tng mt cách gian trá.

Ông Hoàng Chí Bảo có tht tin là Bác H ca ông hy sinh trit đ hnh phúc gia đình riêng tư vì bn chăm lo việc nước không ? Hay ông tin rng chuyn bà Minh Khai, bà Tăng Tuyết Minh, cô Nông Th Xuân đu là ba đt có ác ý nhm bôi nh bác H ca ông ?

Tôi thật lòng mun được ông tr li cho sòng phng, minh bch, không chút ngượng ngùng.

Các buổi nói chuyn trong nước, chc ông được thù lao hu h, được mi đón, chiêu đãi long trng do kinh phí ca Nhà nước luôn dư dt cho nhng s kin chính tr "quan trng" như thế. Tiu s ông H tr thành món hàng đt giá khi mi tháng 5 đến.

Nhưng s la di dù tinh vi đến đâu cũng không thể đi xa. Nht là khi dân ta đã có nhng phương tin truyn thông nhanh nhy trong ti đi mi, m ca, đánh tan mi di trá.

Chẳng l ông Tiến sĩ Bo không biết rng bên Trung Quc, Mao Trch Đông, mà ông H sùng bái, đã b Đng Tiu Bình nhận đnh là "có 3 phn sai, 7 phn đúng", rng nhà nghiên cu Tân T Lăng đã viết cun sách dày "Mao : Ngàn Năm Công Ti", đ ch rõ ti ca Mao liên quan đến cái chết thê thm ca hơn 36 triu người Trung Hoa qua chiến tranh giành chính quyn cho Đng, qua "Bước Nhy Vt" và qua cuc Cách Mng Văn Hóa Vô Sn ?

Chẳng l ông Tiến sĩ Bo không biết rng nước Nga, 2 năm nay đã có nhiu kiến ngh yêu cu ha thiêu xác ông Lenin đang trong lăng, mai táng đàng hoàng, vì đ mãi mt cái xác đã ra gia Hng Trường th đô Moscow là điu va mt v sinh va mt thm m, và hin nay đã thành D Lut ch còn ch Quc Hi Duma quyết đnh.

Ngay ở Vit Nam, ông Bo có biết nhiu nhà nghiên cu lch s mt cách khoa hc, trung thc cũng nhìn nhn ông H là nguyên nhân chính du nhập ch nghĩa Marx- Lenin - mt tà thuyết mà hin nay không mt trí thc chân chính nào trên thế gii còn công nhn là có giá tr. H đt ra câu hi ln, ai đã nhu nhược đ cho b 3 nhân vt hiếu chiến nht "Lê Dun-Lê Đc Th-Nguyn Chí Thanh " xỏ mũi dt vào con đường dùng bo lc, ni chiến - huynh đ tương tàn, đ thng nht đt nước, khác hn nước Cng Hòa Liên Bang Đc biết chn con đường hòa bình – thng nht tuyt vi khôn ngoan. Các di sn ông H đ li hin nhân dân vn còn phi tr giá rt đt, đó là khái nim phi lý kỳ quc "rung đt thuc s hu toàn dân" do Nhà nước – ca Đng cộng sản – thay mt thng nht qun lý ; cũng như cái khái nim "ly s hu quc doanh làm ch đo cho nn kinh tế" to nên 12 v án tham nhũng cc ln hiện nay làm tn tht hàng trăm nghìn t đng mà ti phm hu hết là quan chc cao cp ca Đng. Công ti ca ông H không cn múa mép ca ngi sùng bái ngoa ngôn, cũng chng cn chi ra thô bo, ch cn có tư duy tnh táo đc lp ca mt trí thc chân chính, có trí tuệ và tâm huyết là nhìn ra thu đáo.

Thành ra trong con mắt các nhà dân ch – nhân quyn, ông Hoàng Chí Bo tóm li là hình nh ca mt anh rao hàng bán thuc ê - và ế, tuy khn c nhưng ngày càng vng khách. Tháng 5 năm nay, món hàng quý ca ông rớt giá rt nng, tr nên khó rao bán.

Thật ti nghip cho ngành tuyên hun và h thng báo cáo viên, dư lun viên m mm ca đảng cộng sản, ca "Bác H" riêng ca h - nay đã mt hết giá trị.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 12/05/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 1763 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)